Пентаграмът представлява символ на човека в движение, потопен в Божествената хармония, посветил се да служи на Цялото, на Доброто. Така го е изобразил още Леонардо да Винчи.
Пентаграмът е окултния знак на Новото време. Петте лъча на звездата представляват 5-те добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добротворчество. Трите черти в центъра изобразяват трите вселени – Божествена, Духовна и Човешка, те символизират и Светата троица, и Троичния код на Вселената.
Пентаграмът не е украшение – той е мощно средство за защита. От него излизат силни вибрации, които ограждат от лоши влияния, но само човека, който спазва Природните и Божествени закони. В противен случай знакът може да стане опасен за своя притежател, тъй като пентаграмът удесетворява доброто, но и негативното.
Пентаграмът е знак за посвещение и ускорява изчистването на негатива от човека и неговата еволюция по Пътя на духа.
Носете пентаграма осъзнато, с Любов, Мъдрост и Истина!

Външен диаметър:
19 mm – 25 лв.
28 mm – 35 лв.
31,4 mm – 70 лв

Следва обяснението, което Георги Изворски дава за значението на пентаграма като енергиен символ и трите черти.
„Наскоро ме попитаха, какво са символите, дадени на човечеството през хилядолетната му история.Отговорът е в една дума: Сила! На силата казваме енергия. Видовете енергии във Вселената са милиарди по милиарди! Но все пак има някакъв ред, порядък, йерархия, защото всяка енергия произлиза от ПЪРВОИЗТОЧНИКА и е разумна, но с различна степен на разумност, ефективност, сила, честота, субтилност и субстантивност. Не му трябват на човека кой знае колко видове енергии по сила и качество. Важното е да знае как да ги управлява чрез техните командири. Символите и знаците са командири на енергиите, но посветеният трябва да познава йерархията им, и не само нея, а да знае на кой командир каква заповед да даде. Фигурата – символ на Силата, обикновено означава проекцията на пътя на енергията. Например символът „Ангелски криле”, според „СЕЙКИМ”, показва две свързани спирали (лява и дясна) и сочи пътят на завихрянето на тази духовна енергия в пространството.

Посланието на ПЕНТАГРАМА – новия – стар Символ на Символите. Посланието е валидно, когато се носи не като украшение, а съзнателно и достойно. Това е ПЕНТАГРАМЪТ с добавените Три Лъча – знакът – символ на Двадесет и Първи век и на Третото, вече просветлено Земно Хилядолетие: „Аз съм Апостол на Светлината, Служител на БОГА. Стремя се да изпълнявам ВОЛЯТА МУ винаги съвършено и навсякъде. Потопен съм в НЕГОВАТА безгранична ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОБРОТА, черпя от НЕГОВАТА СИЛА И МОЩ и имам всякога НЕГОВАТА ВЕЛИКА ЗАКРИЛА!”
При Пентаграма, даден някога от Всемировия Учител БЕИНСА ДУНО (Петър Дънов), вътрешността на петолъчната звезда не е запълнена. При НАСЛЕДНИКА МУ – новата ПРОЕКЦИЯ на ПЕНТАГРАМА на Двадесет и първи век и Третото хилядолетие, както вече писах, това пространство е пълно и в средната му част са изписани Три успоредни двупосочни лъча (линии). Средният лъч е най-голям, а другите два отстрани са по-малки, равни един на друг и отстоящи на еднакво разстояние от него. Ако проектираме петоъгълника, който очертава центъра на звездата и в който трепти Златното Сечение, ще видим, че той прилича на фуния, с широката част нагоре. Чрез тая „фуния” Светлите същества, така да се каже, ни „наливат ум и разум”, който да ни заведе до знанието и опитността . . .
Но погледнато от наш ъгъл на зрение, това е . . .ЧАША, ЧАШАТА на съзнанието, която се пълни с ЕЛЕЯ на най-висшите ДОБРОДЕТЕЛИ – истинското ПРИЯТЕЛСТВО, истинското БРАТСТВО и истинската ЛЮБОВ. ЧАК СЕГА стъпваме на ПЪТЯ НА ВЕЛИКАТА ХАРМОНИЯ – НОВОТО НЕБЕ и НОВАТА ЗЕМЯ.
ПЕНТАГРАМЪТ е познат от незапомнени времена. Бил е познат като изключителен символ още на Слънчевия Орфей, бродил по тракийските земи като Велик Учител преди повече от тринадесет века . . .
Два символа на Пентаграма има в една православна християнска църква и вероятно възрастта им е повече от половин хилядолетие.
КРЪСТЪТ като религиозен, ритуален и езотеричен знак и символ на вероизповедание и религиозна духовност през последните две хиляди години, според мен, изпълни достойно своята роля, дълг и отговорност, и пак според мен, ако отсега нататък не го поставяме винаги в кръг ( това изискват Новото Небе и Новата Земя), то той ще има минимум сила и въздействие. Между другото, в ред църкви, строени преди век и повече, има на много места по стените, явно изобразени от майстора на църквата, равнолинейни кръстове, поставени в кръг.
В това писание няма да давам, кой знае колко подробности за ПЕНТАГРАМА, ще изброя само няколко от значенията на Трите Лъча – най-вече тяхната Окултно-Езотерична символика:
-Първо: Това е ТРОИЧНИЯ КОД НА ВСЕЛЕНАТА – квинтесенцията, позната ни като ОТЕЦ, СИН И ДУХ – СВЕТАТА ТРОИЦА, която е винаги ВСИЧКО и се съдържа винаги във всичко…видимо и невидимо…
-Второ: Това е Символът на ТРИТЕ ОСНОВНИ ВСЕЛЕНИ – Божествената, Духовната (Ангелска) и Човешка. Те са съдържанието на Вселената, наречена още Холивселена.
-Трето: Това е Знакът на най-висшата Хармония, въплътена в ТРИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА на Вселената – ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА. Разбира се, Основните Принципи са Седем на брой. Петте Лъча на Звездата на Пентаграма изразяват пет от тях, а именно: ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ и ДОБРОТВОРЧЕСТВО. Кръгът означава Шестия Принцип на СЪВЪРШЕНСТВОТО или по-точно Стремежът към Съвършенство, чиято основа са ХАРМОНИЯТА И КРАСОТАТА. Седмият Принцип се казва СЪЗИДАТЕЛНОСТ – във Всичко. Той е Основата на Еволюцията. . .
– Четвърто: Това вече е разграденият Христов Кръст, за да може още в този век и в това хилядолетие душите да оставят старият земен „кръстопът” и да вървят свободно нагоре или надолу (тяхна воля). Тоест, те вече се учат само „асансьорно”. Но винаги със свободно протичащи енергии, защото нямат „прелези и кръстовища,бариери, спирки и прегради”.
– Пето: Това е и абсолютният символ на слелите се съвпадащи си сродни души (двете странични, равни линии). Голямата между тях е БОГА, КОЙТО ги обединява в едно абсолютно и неделимо цяло и ги приема във ВЕЛИКИЯ ФОКУС. Няма защо да се заблуждаваме – без своята Шаки нито една разумна същност във Вселената, колкото и да е съвършена, не може и да си помисли да влезе там. . .
-Шесто: Трите Лъча на Пентаграма ни подсещат да мислим, говорим, чувстваме и действаме винаги триизмерно – а това ще рече да се отнасяме към нещата всякога: първо – от Божествена гледна точка, второ – от Ангелска гледна точка и трето – от Човешка гледна точка. Изискването към хората е: „да обичат ближния като себе си”. Към Ангелите е: „Да обичат ближните и враговете си!”. Изискването към Божествените същества е: „Обичай ближния си! Обичай врага си! Обичай предателя си!” Тоест-всички! Това е най-пълното изявяване на Любовта към БОГА. Да припомним Трите Завета: „Люби БОГА! Обичай ближния си! Търси съвършенството!” Или: ”Бъдете съвършени както е съвършен ОТЕЦ ваш!”
-Седмо: Трите Лъча са и символ на абсолютното и съвършено хармонизиране на Мъжкия Принцип ЯН и Женския Принцип ИН, които работят вече ЗАЕДНО И УСПОРЕДНО за еволюционното добруване на човечеството, а оттам и на Вселената, съобразявайки се единствено с ВЕЛИКИЯ БОЖИ ПРОМИСЪЛ – средния Лъч е БОЖИЯТА ВОЛЯ, която ги единява и води.
-Осмо: Трите лъча обозначават и Трите Основни Потока Енергии, течащи в човешкото тяло.
-Девето: Трите лъча означават и Трите Основни Фактора в уникалността на всяка разумност във Вселената. Както вече писах, те са Три Метаатома в една Метамолекула. ДУХ, ДУША и Семенен атом, който е носител на цялата опитност на Разумността от „раждането” ѝ насетне. . . Това е ОСНОВНИЯТ ФАКТОР за изграждане на Човешко, Ангелско и Божествено съзнание. Не са фактори раса, цвят на кожата, възраст, пол, религия, семейно положение, партийна принадлежност, професия, образование, социално положение, интелект, интелигентност и пр. и пр. За да стане човек – човек, ангел и божество, трябва да се научи да живее като Човек, като Ангел, като Божество… Нищо друго!
– Десето: Трите двупосочни Лъча означават или по-точно повеляват ТРИ КОСМИЧЕСКИ МАКСИМИ-ЗАВЕТИ към човечеството:
С р е д н и я т – БОЖЕСТВЕНИЯТ – гласи: „В изпълнение ВОЛЯТА НА БОГА е силата на човешката душа”;
Д е с н и я т – ДУХОВНИЯТ – означава: „БОГ толкова възлюби света, че даде в жертва своя ЕДИНОРОДЕН СИН, за да не погине нито един…”;
Л е в и я т – ЧОВЕШКИЯТ – завещава: „Търсете първом ЦАРСТВОТО БОЖИЕ и Неговата ПРАВДА и всичко друго ще ви се придаде. . .”
Учителят е дал ТЕЗИ ТРИ ЗАВЕЩАНИЯ към човечеството под формата на три кръга на Пентаграма: Най-големият – външният, в който е и цялата звезда, е ПЪРВАТА МАКСИМА.
Във втория, средния кръг е ВТОРАТА МАКСИМА.
В третия – най-малкия, вътрешния кръг – е ТРЕТАТА МАКСИМА.
Сегашното изобразяване (чрез Лъчите) на тия КОСМИЧЕСКИ ПОСТУЛАТИ, се припокрива напълно с неговото изображение, защото БОЖЕСТВЕНИТЕ НАПЪТСТВИЯ И ЗАРЪКИ се реализират във Вечността според степента на Съзнанието.
В началото вървят линейно. После – спираловидно, тоест, означават кръг, който обаче не е затворен, а еволюира и в крайна сметка се стига до СФЕРИЧНОСТТА или до АБСОЛЮТНОТО И СЪВЪРШЕНО ПРИСЪСТВИЕ, което е винаги във ВЕЧНОТО СЕГА.
Звездата на ПЕНТАГРАМА е сребърна в златен кръг, а Трите Лъча са диамантени с различни цветове. Средният, БОЖЕСТВЕНИЯТ – ослепително бял, чист и ярък. Десният е Слънчевият – златисто-оранжев, изпъстрен с чудно синьо и лилаво и с меки червени отблясъци. Левият е т.н. Лунен – ярко сребрист, изпъстрен с наситено розово и зелено-резидаво. . . Слънчевият е носител на Мъжкия Принцип, Лунния фактически е на Земята-Майка – зачеване, раждане, израстване – Безметежна ЛЮБОВ.
Мощта на Пентаграма е неограничена. Той изпуска диамантови лъчи във всички посоки, а Самият е потопен в Сфера от Розова Светлина.

Пентаграмът се активира от Свещените СЛОВА (Мантра):
ШАЛААХА! ШАЛААХААТМА! ШАЛААХААТМААТЦА! АУМ!
Свещените СЛОВА се изговарят три пъти спокойно и ясно, с абсолютен и съвършен благоговеен трепет и ДУХЪТ веднага ще покаже Присъствието си във вас и във всичко наоколо. . .
Словата, преведени гласят:
СЛАВА НА БОГОВЕТЕ!
СЛАВА НА БАЩИТЕ НА БОГОВЕТЕ!
СЛАВА НА БАЩАТА НА БАЩИТЕ НА БОГОВЕТЕ!
АУМЕН!“

Сребърен пентаграм (енергиен символ)
25-35-70лв в зависимост от размера

0 721