0

Духовност и Финанси, Морал и Съвест

Линк към видео беседа: https://www.youtube.com/watch?v=_OaFQVlBCNU

Стефан: ..една хубава лекция с Георги Изворски, давам му думата

Георги: аз преди това ще дам думата на женския принцип, на Силвина Белопейчева, която си е певица, повечето я познават, да започнем с една песен, защото песента е ангелското слово, а Боговете разбира се си говорят с мълчание, хората с говорене, а ние поне да стигнем до ангелите, заповядай

Силвина: не, не ми трябва 

Георги: не иска техническо средство, а и аз не го искам

(Силвина пее)

Силвина: исках да поздравя точно с тази песен приятели, защото за мен, всички ние сме хора на действието и на делата, и защото за мен лично в мисията ни, това, което правя, това, което правим с Георги, най-важно е делото, първо Божието дело, след това човешките ни дела тук на Земята да си ги свършим добре, да съумеем заедно да го направим в един добър колектив, който да създадем, дали ще го наричаме Бяло братство, дали Семейство на светлината, дали ще бъде някаква група по айкидо, няма никакво значение,  но да си свършим добре работата,  като не забравяме, че слънцето грее за всички нас и са ни дадени най-добрите условия. Благодаря

Георги: по хубав увод от този, здраве му кажи. Ще ви говоря без микрофон, така, аз обикновено обичам да се движа и разбира се, да правя мантри и мудри, така, плюс асаните. Е, 99% от вас се занимават с йога, така че горе долу не говоря на непознат език. Ще ви кажа, че имам един приятел, веднъж му отивам на гости и той си купил кола, нали друга кола, не е нова, ама все пак нова за него, и обиколихме колата, огледахме я, потупвам я аз така, викам “да ти благословя ли колата”, “да”, добре, всичко е точно, влизаме вътре той да почерпи,по едно време най-напред отиде до огледалото и се гледа така и аз викам: “защо отиде до огледалото да се гледаш”, а той казва: “искам да видя щастливата си физиономия, за да завидя на себе си” и сега аз ви казвам: завиждам на себе си, че съм със вас, това е много хубава завист, и вие да завидите така, че сте със мен. Макар че за-вист, попринцип, като вибрация не е великолепна дума, но важното е какво слагаме вътре. 

Пълната амнистия е смирението, всеопрощението и търпението

Искам да ви кажа, че Стефан дълго време ме молеше да говорим за заеми, кредити, лихви, банки, кредит, дебит, капитулация, рекапитулация и ред други икономически термини и подробности, който аз съм много далеч от тези неща и въпреки всичко горе-долу, както един обикновен човек поназнайвам: лихвата по-малка, лихвата по-голяма, тука има заем, там има кредит, едно време викаха на заемите и на кредитите вересия, значи “взех нещо на вересия”, т.е. Взел си го без да го платиш, пък кога ще го плащаш един Господ знае. И така, дойде времето вече да се запознаем с божествените принципи и закони, които започват да слизат все по-мощно от горе и ние започваме да ги усещаме на гърба си и ако не сме достатъчно умни и духовни да започнем да ги изпълняваме, ами “жала ни майка” викаше баба ми, в прав текст. Знаете ли какво е амнистия? Амнистия е да простиш нещо, не само да опростиш, да забравиш, това е пълната амнистия, която се дава, това е смирението, всеопрощението и търпението. Има две страни винаги. Значи, когато се каже амнистия, думата, която може да се каже, че е по-модерна, превеждайки я на духовен език, това означава смирение, всеопрощение, не само прошка и търпеливост, търпимост. Значи, оня, който дава амнистията е поумнял, това са големите, великите ръководители, дали са царе, императори, президенти, главнокомандващи, пълководци, това са хора, великодушни, които работят с добродетелите, а не работят с пороците, да са тесноскроени, алчни завистливи, гневливи и да казва: “това ми дължи този, това ми дължи оня”, никой на никого нищо не дължи, всеки е освободен, но не знае това, единствено има един, на когото дължим всичко и той се разпорежда с тези неща. 

Огнената метла на Земята и прехода

Точно за това сега ще говоря, да го имаме впредвид, за да може, защото от сега все по-тежък и по-тежък ще става живота, измамниците, мошениците, престъпниците, несправедливите хора, значи, ще им стане все по-зле и по-зле и Земята ще започне да пари под краката им, защото новият потоп, не е потоп с вода, а е с огън и на Небето му казват: огнена метла. Тази хубава огнена метла ще измете всички нисши, елементарни съзнания, да не кажа дума туземни съзнания, защото туземец е хубава дума тука на Земята, в крайна сметка, но всичко огнената метла ще изчисти, защото се прави и в този свят на планетата Земя,прави се на Слънчевата система, прави се във Галактиката и във Вселената, тази, в която сме материална, а има и Ангелска/Духовна и Божествена вселена, се прави Ново Небе и Нова Земя, всичко се подновява, подновява и трети път ви казвам подновява. Ако искате ще ви цитирам Учителя, мога да го цитирам 48 часа, 74 часа и 480 часа, непрекъснато да говоря, без да съм му прочел повече от 5 беседи и само една книжка от него, от 7 500, но като говоря, знам, че някъде го е написал и който чете много, в крайна сметка, дали след 1 месец или след 1 година, ще го прочете, той казва така, за да не цитирам себе си, цитирам него: “Всичко ще се поднови! Вие мислите, че старите добродетели са добродетели, не е вярно, старото великодушие, старото благородство, старата щедрост, старото милосърдие, това са все хубави добродетели, нали, и старата саможертвеност, о не, всичко е ново, всичко започва на чисто, дори ще се сменят старата любов, старата мъдрост, старата истина, старата справедливост, старото добротворчество.” Прочетете го и ще видите, че съм прав, той го казва, защо?- Защото любовта, единствено Божествената любов е неизменяема, а само расте, тя пораства, все повече и повече, както се разширява тази вселена, но старата любов на Земята, която е, е въпреки всичко егоистична любов, защото сме в много материална вселена и тази любов, която ние я прилагаме, не е истинската, нито духовна, нито божествена любов, да, не е ангелската любов даже, тази любов започва от нас и тръгва нататък, обичаме себе си, вярно може да обичаш децата повече от себе си, баща си, майка си, но гледаме най-напред за този тесен кръг. Новото, което се иска: любовта да е равна за всички, да започва от най-далечния и тогава да се приближава към нас, най-нуждаещия се, най-бедния, най-онеправдания, най-слабия, от там тръгва любовта, а не виждаш го, че е слаб и ти продължаваш да го тормозиш, защото ти си някакъв ръководител. Пак казвам, старата мъдрост, на която ни учат се изчиства, нова мъдрост, нова истина, нова любов, онази справедливост, която е била и онова добро, което сме правили, ами, не е точно, има нещо, където сме сбъркали. 

Моралът

Но аз искам да говоря фундаментално, искам да говоря за финансово-икономическите отношения, дали са на държавно ниво, на междудържавно ниво, дали са между общности, между организации, между банки, учреждения, отделни личности, юридически и неюридически лица, частни, няма значение, важното е в основата как ще се процедира. Първото нещо, с което трябва да се занимаваме, имам примери за това, ще ви кажа, че във всяко нещо от сега нататък, ако не правим това, което след малко ще спомена, ние започваме да се отдалечаваме и оставаме долу в тинята и не може да вървим нито към Новото Небе, нито към Новата Земя, нито към прекрасното Слънце, което грее над върховете на боровете в момента и силно, ярко и Господ ни гледа с неговите очи. И после да се сърдим на себе си защо сме бедни, болни и нещастни, ако се съобразяваме с тези работи и ги прилагаме, ще бъдем здрави, богати и щастливи. Не го говоря току така голословно, а имам десетки и стотици примери, които хората са приложили онова, което са казвали, редица духовни учители, наставници, духовни треньори, духовни просветители, не го казвам само аз, всичко е написано там, но важното е, когато започнеш да го прилагаш, няма начин да не стигнеш до новата любов, новата мъдрост и новата истина. Първото нещо, с което трябва да се съобразяваме включително във финансови, икономически и паричните отношения е МОРАЛЪТ,  морал, нравственост, има морално-етичен кодекс на вселената, който се казва Вселенска конституция и който е закодиран у нас като СЪВЕСТ И ЧОВЕЩИНА, обаче ние не слушаме този глас. Морал! 

История за военното образование на бащата на Георги и първата дисциплина в неговата диплома е морална подготовка

Ще ви кажа нещо много интересно, което може би някъде съм го споменал. 

Преди няколко месеца се ровя из домашните архиви, баща ми, знаете, че е военен летец, дълги години офицер и т.н. и изкарал две военни училища, едното е артилеисткото, на негово величество Борис III, значи артилеист, и второто училище е висшата военно въздушна школа в Казанлък, за да стане военен пилот, ровя се и намирам неговата диплома, ама нашарена с царски работи от артилеисткото училище, почвам да чета специалностите, всяка специалност и каква оценка има, накрая са дадени и е произведен тогава, не знам какъв, тогава сержант или старшина, не знам как са отговаряли чиновете, след това става офицер и така докато се уволни, се пенсионира. Знаете ли, коя беше първата дисциплина, не бойна подготовка, огнева и учебна някаква, първата дисциплина беше морална подготовка. А, морал, нравственост, значи, учат военните на нравственост, на морал, учат ги на какво? – на човещина и на обич, нищо, че ще отиде да се бие утре, обаче като отива да се бие, да се бие безкористно, да знае за какво, такова е било времето преди 50-60-70 години, и аз не знам кога, значи така са обучавани, но са обучавани в морал и първото нещо, където е спомням си и досега баща ми казваше така: “Всяка сутрин се започваше с молитвата Отче наш”, тръбата свири за ставане, стават, молитва преди хранене, Отче наш, на обяд също, сутрин, обед и вечер, на вечерна проверка, Отче наш. Ааа, приоритетите, номер 1, Светлата сила над нас, Господа, виждам, не го чувате, не го виждате, не го познавате, как да обичаш някой, който не го познаваш? – да, ама като гледаш бебето си, детето си, го обичаш, ами това е Господ, само че е малък, Господ е у него, Господ е във всичко видимо и невидимо, ние сме у него, а има една малка част от него у нас, ама много малка част и ние трябва да я направим по-голяма тази част и колкото я правим по-голяма, понеже сме кандидат светии и кандидат богове, човек е бог в развитие, значи ще станем все някога, ама ние искаме бързо за 10 месеца, за 10 години, за 100, ама няма да стане, светия не се става толкова бързо, Учителя казва: “За да станеш светия трябва да имаш минимум 555 прераждания на Земята или 777”, ама аз казвам, че има създания, които трябва да имат 1000, 2, 5 000 прераждания, докато стигнат до добродетелите и затова казвам, чета дипломата на баща ми, там пише Морална подготовка, след това пише Физическа подготовка и след това вече Стратегия и тактика на боя, на атаката, на отбраната, след това беше Огнева подготовка и не знам какви си работи. 

Възпитание и образование на децата

Казвал съм го и пак ще го кажа, бил съм селски даскал, една от основните ми професии, но още тогава разбрах нещо, възпитанието е поне 1000 пъти по-важно от образованието и знанието, което се дава на дечицата, ако се изпуснат първите 7 години и 14, край, приключва курса, детето става най-малкото едно прекрасно чудесно егоистче, момчетата са по-големи егоисти от момичетата, то жената е по-широкоскроена попринцип, и следователно този човек повече е повреден за обществото и най-вече за себе си, нова инкарнация, ново прераждане, защо, и губи един живот, бавиш се, спираш си сам еволюцията. И така възпитанието е абсолютно важно и задължително, знанията винаги човек може да ги навакса, ще отиде да слуша а бе дали мене, или филанкишията, няма никакво значение, дали този даскал, дали при оня учител, дали при трети, знанията можеш да ги набавиш, но възпитанието изключително трудно, трябва да те бият, трябва да те ритат, трябва да има спартанска дисциплина, за да може леко, ако тука не ти щрака нещо, сам да тръгнеш по хубавия път на добродетелите, ще те вкарат с бой, само че някой път човек го оставят да греши цял живот и той си спира еволюцията, защо? – защото не е имал първото възпитание на семейството, на близките, на приятелите и най-вече аз виждам деца, които са възпитавани без обич. Любовта е най-мощната сила във Вселената, слава тебе тате, нищо няма по-голямо от любовта, тя е един мощен поток, който тече през цялата Вселена, това течение се казва Ан, то е на светлината, любовта и живота, пожелавам ви всички да го видите и всички да се изкъпете в тази река, може би, ще стане все някога. 

Когато даваш пари на заем

Така, знаете ли, искам да цитирам и имах до себе си точно един, два примера, великолепни с тези финансови отношения. Сега ще ви кажа тънкостта на нещата, каква е. Имах един познат, който живее в един блок на един етаж с едно младо момче, живее с майка си, то на 20 и няколко години, майка му разведена и живее със сина си, той живее срещу тях в един блок, на същия етаж в съседния апартамент. Момчето тръгва да си купува кола за Германия, отива и му вика на чичо: “чичо Стояне, а бе не ми сигат 1000 лева или 500 евро, дай ми да отида да си взема колата от Австрия и да си я докарам”, този мой познат е добре подплатен финансово, освен това е духовен човек, чете Учителя и го знае и ходи на разни беседи, източни, западни да слуша окултни науки, езотерика и т.н. и му дава на момчето, момчето отива, връща се, обаче минава месец, два, три, не му връща парите, защото уволняват го от работа и няма как минава една година, той го подсеща няколко пъти, и понеже го подсеща няколко пъти, това е тей наречения психологически тормоз, знаете ли, сега ще цитирам Учителя, пак, защото тука му е минала голяма част от живота, затова го цитирам, иначе обикновено говоря от себе си, той казва така: “когато дадеш на някой 1000 лева и той не може да ти ги върне до една година, по два начина се изчиства кармата, да си чист с Бога, с Небето, със Светлите сили, ако си го тормозил, отиваш, даваш му още 1000 лева и му опрощаваш 2-те хиляди лева дълг, тогава Господ ти пише +, пито платено, амнистия, всичко е точно, ако обаче не си го тормозил, идваш, виждаш го и казваш: Иванчо, 1000 лева имаш да ми даваш, аз ти ги опрощавам, не искам да ми ги връщаш, но не си му казал цяла година нито една дума, тогава минаваш с 1000 лева”, ауу с 50% по-малко, на голяма далавера си, ама това е до морала, до нравствеността у човека, не до нещо друго. Пак казвам това е истинската амнистия. Продължавам, идва този мой познат и вика: “Георги, ти беше ли когато момчето ми иска пари”, “да, бях”, “обаче не съм видял, ти каза да, ще ти дам, като тръгнеш”. Така, той отива и завежда дело, продължавам да говоря това е абсолютно истински случай, завежда дело и понеже аз отказвам да бъда свидетел, чул съм нещо, недочул съм, но не съм видял, той взима един приятел, който изобщо хабер си няма, ама са много близки и оня отива и свидетелства, че наистина е дал на момчето, почват да гонят момчето, ама няма какво да му вземат, то няма нищо и какво се принуждава това момче, след един месец майка му и той продават апартамента и имат вече много пари, заминават на другия край на София, купуват си апартамент, но той не върна 1000-та лева на този, край и не можаха нито съда, нито нищо да вземат тези 1000 лева, ами да, един казва устно “даде му пари”, обаче съда все пак трябва да има факти, бележки, работи, или много свидетели, не знам и аз не разбирам от такива адвокато-съдийски неща, но това е абсолютно истински случай и досега няма нищо. А момчето, щом продадоха апартамента, ако той не беше се засилил да го гони до дупка с този абсолютен психологически тормоз, след като казва: “а бе иде ми да му..” хаха, толкова много му иде за 1000 лева, а той не си знае парите, това е до морала на човека. Хубав случай, нали, да. 

Прекаленост

Продължавам натам с примерите, защото примерите са чудесни за живота, скоро идва един наш така познат, по-далечен, чупи ръце и вика: “Георги, ти не знаеш какво стана”, седи плачевен един такъв и аз го гледам “какво е станало”, “а бе семейството ми, край, дечицата, ще се разтури”, скубе си косите, “чакай бе, какво се станало”, аз вземах от бързи кредити, там не ти искат никакво покритие, личната карта, “а, ама викам, сериозно ли, няма ли какво, якето да си заложиш нещо”, “не, нищо не искат”, “колко взема бе”, “много”, “как много бе”, Стефане къде е това: кредити до 5 000 лева светкавично с лична карта, ее, ама неразумните взимат, да не кажа простачетата взимат тези пари, ама за какво са ти, ето този абсолютен случай, и той вика: “дай ми моля ти се, поне, те искат малко, няколко стотин лева, поне да започна да ги връщам, защото аз три четири месеца не съм правил вноски и знаеш ли какво ще стане”, викам “жена ти знае ли, децата знаят ли, те са на по 20 години”, “не, бе никой не знае, естествено, че веднага се развежда с мен”, “добре, за какво ги взема, ти си пълен и долнопробен егоист” и като почнах да му се карам, как леко ми дигна кръвното, на мен рядко ми се вдига кръвното, викам “погледни се бе, егоистче такова, погледни се, аз нямам думи” викам, “това, дето е градското сметище е по-чисто от тебе, душевно става въпрос,не физически”, ама му се карах половин час, накрая вземах та му дадох, сега как ме боли.. Значи, разберете, прекалеността и в любовта и в доброто..ето, защо ме боли десния крак, това е добротворчеството, добродетелността ви казва Учителя, еми именно ме боли, защото направих две добрини на мошеници, ауу и за това говоря, трябва да има равновесие. Да, можеш да бъдеш човек, но не чак толкова много, трябва да прецениш ситуацията и обстановката. Значи, какво е направил, той ги е вземал, тези пари не ги е дал за семейството, ама за какво ги е опропастил, Всевишния знае, аз не знам, не, аз наистина, а и не исках да знам, защото продължавам да бъркам, къде? – в калта, колкото повече ровичкаш в тинята, толкова повече ще се изцапаш, нали, да и аз за това не обичам да ровичкам, макар че няма начин човек да ме излъже, е ако можеш да излъжиш Господа, ще излъжеш и мене, ама ще му кажа с подробности, но това е губене на енергията, нали, трябва да ходя да си правя разходка до Акаша, да взимам сведения от там, да си показвам личната карта и пропуска вътре и ред други работи, Господ ще ме пита: “Синко, ти защо разпиляваш моята енергия бе, аз като съм ти я дал, почвам тебе да те ритам, вместо онези да си получат заслуженото.” 

Лихвата и парите / Даване – богати и бедни

И така, значи трябва да знаем къде, кога и как. Но дойде време поголовно да се опрощават и да се ликвидират дълговете и да се амнистира, защо? Особено предприятие към предприятие, учреждение към учреждение, държавата, значи, към длъжниците си и обратно длъжника към държавата, сега, вижда се кое как, кое е чисто  и кое е нечисто. 

Ще ви кажа, че лихвата според мен е един абсолютно мошеническо измамнически тарикатски и дяволски начин да получаваш блага, срещу нищо, срещу нищо, това е, въздух, не знам. Стефан ще говори после, защото той е икономист и има тази така да се каже тази по-голяма информация и знае за какво става въпрос. Значи, на земното кълбо парите вече какво са? – електронни импуси. Банка до банка, нещо е подплатено, дали е със злато, дали е със стоки, дали е с нещо друго, нещо има, ами нещо го няма, следователно раздават се, каквото дават, но когато то носи блага и дава, осигурява работа на хората, и ред други неща, понеже човечеството толкова е заринато вече със финансови средства, че наистина се чуди какво да прави, но продължава богатия да не дава на по-бедния, трябва да му се даде толкова, колкото екзистенц минимума и колкото му е съзнанието, на бедния не можеш да му дадеш повече, толкова му се полага, но не и съвсем да го оставиш, защото от там започват да произтичат пороците и престъпленията. Вижте, защо Бог дава властта и благата на благородниците, на дворяните, на аристократите, на патрициите, и оставя плебеите, много добре. Първо, когато си роб или плебеи, трябва поне малко от малко да се съгласиш с това, защото това е божествената подредба на нещата, а ако се съгласиш и си роб, ако започнеш за господаря си безкористно да работиш и да го обичаш какъвто и ще да е, в крайна сметка той ще те освободи, когато му дойде времето. Значи, в крайна сметка нещата ще се наредят, но хората започват да негодуват и в крайна сметка правят тей наречените революции. Какво направи великата октомврийска социалистическа революция 1917 година в Русия и какво направи Владимир Илич Ленин, когато хималайските ръководители го произведоха в Махатма, което значи велик учител, да, това беше необходимо да се направи, защо? – значи революцията, погледнато от всички страни, каквото и да е събитие, много голямо, има и тъмна и светла страна, това е, значи, винаги така се започва, Втората световна война също си изпълни мисията, погледнато от наша човешка гледна точка, излиза жестоко и нелогично, обаче от космическа, небесна и божествена гледна точка, нещата са абсолютно нормални. Какво се научиха мужиците? Мужика се научи, че след като има една хубава карабина, една сабя и един наган, вид револвер, руски, отиват превземат замъка и взимат на богаташа богатството, което е на стотици години за няколко минути, иначе му взимат живота. Вижте, това е изкривяване на нещата, това е едната страна. Но има и друга страна. Съзнанието на елита, тогавашния елит, който е бил културен, руския елит е било въпреки всичко остаряло и по някакъв начин този елит трябва да се елиминира, за да дойде новото. Новото идва, но новото е доказано, че не е съвършенно, 70 години съветска власт и край със Съветския съюз, както и у нас 45 години, идва Демокрацията, ами и тази демокрация нещо не е съвършенна, защото всичко това е плод на земното човешко съзнание, а фактически трябва да имаме, този морал, който ви казвам, той е новия морал на човека, този нов морал на човека и истинската човещина, която излиза от сърцето, това е Новото. 

Трите постулата – ОЧОВЕЧАВАНЕ, ОАНГЕЛЯВАНЕ/ОДУХОТВОРЯВАНЕ, ОБОЖЕСТВЯВАНЕ

Значи, Иисус е казал някога: “да обичаме ближния си”, кой ни е ближния, да видим, значи, ближния наистина е оня, който ни импонира, който ни е приятел, приятно ни е на него с нас и на нас със него, това ти е ближния, защото останалите са по-далеч, той това е казал, защото съзнанието преди 2000 години на масата е било такова, елементарно, иначе те не са били могли да разберат за какво става въпрос, на своя кръг от апостоли, дали са 10, 12, 15, 72 или 500, той е казал и обяснил: “да обичаме враговете си”, аа, вече се разширява, идва ангелското съзнание, значи враговете са ни врагове, ама са същите като нас, живеят, имат същата кауза като нашата, за какво се разделяме, само че те са червени, ние сме сини, онези са бели, тези са оранжеви, ама всичките сме едни, всичките имаме това съзнание и сме сега на Земята, “да обичаме враговете си”, затова и Пилат е казал: “а бе как искате да разпъна единственият човек в това царство, който ме обича в империята, единствения човек”, защото той го е казал това. И така, и това време дойде, третият постулат при нас, а кой е той: “да обичаме предателите си”, това съм го казвал и пак го казвам. Значи, имаме “да обичаш ближния си” означава ОЧОВЕЧАВАНЕ, мислим си, че още сме в скотското измерение, 3-то измерение е скотско, 1000 на 100 или хайде да бъда по-мек, полу-скотско, значи, “да обичаме ближния си” е човешко, за нас, нормално, очовечаване, ОАНГЕЛЯВАНЕ или ОДУХОТВОРЯВАНЕ, кого да обичаме? – ами враговете си, тогава ставаме като светиите и като ангелите, да го обичаш така, както обичаш ближния си, както обичаш себе си, така и кога ще има ОБОЖЕСТВЯВАНЕ, обожествяването сега започва по съзнание, ама кога ще стане и аз не знам, обожествяването е когато започваме да обичаме предателите си, само близък човек може да те предаде, врага те гледа отдалече, стреляте се отдалече, живее далече, но в твоя дом живее предателя, в твоя дом, няма къде да е, син, дъщеря, вуйчо, свяко, калеко, комшията, той знае истината и той може да те предаде и ти казваш: “леле какво стана, предаде ме”, да, само той, ама си длъжен, щом имаш вече ново съзнание и си тръгнал по пътя на светлината и я виждаш отсреща, към Бога, вече вървиш нагоре, по новия еволюционен път към Новото Небе и Новата Земя, си длъжен да му простиш и да го обичаш, но когато му е за урок, не бива да се сменя, кое, програмата на Бога, т.е. Съдбата, не бива да се намесваш в съдбата му, но когато този човек не е достигнал до какво? Да бъде със съзнанието, така, новото съзнание на духовния човек.. 

Учителя, пак ще го цитирам, казва така: “няма да дължите на никого нищо, когато наближава Коледа или Нова година ще завършите годината без кредити, без заеми, нито към човек, нито към банка, нито към държавата, към никого, изчиства се”, тогава вече си включен в Новото съзнание. 

Електоника

Преди доста години говорех, че ще дойде време и  в това съм сигурен, че ще дойде, но и аз не знам кога, и понеже електроните импулси на всичко, слънчевата интензивност, слънчевия интензитет, греене, цялата електроника ще отиде на кино, но тогава вече повече от 50% от населението ще може да говори по телепатия и ще може да се телепортира, така че няма да ни трябват, обаче ако стане по-скоро, какво ще стане, банките, никой няма да знае аз дали имам 1000 евро в банката или имам 1 милион, няма ги, няма документи, нищо няма, гръмват компютрите, цялата система се разрушава и аз, Иванчо има 1 милион, аз имам 10 евро, сядаме и сме напълно равни. В това също вярвам,както вярвам, че сега ви говоря на вас и това ще стане рано или късно, защото знам, че е така, Небето не може да продължи това до безкрайност и тази електроника до безкрайност да бъде добра, макар че сега в момента се прави нов вид електроника, на нова основа, която ще продължи да съществува, докато дойде седмата коренна раса, до тогава все още ще има научно-техническа революция, ама след това вече край, няма да има, до там. Доста подробности знам и за седмата раса, ама сега не му е времето да ви ги казвам. 

История за военния човек, на когото са опростили кредита

И така, вече трябва да се знае на кой наистина може да са опрости дълга, на кой не може, или да му се опрости каква част от него, толкова му е съзнанието, толкова му е акъла, следователно, но това той трябва да си понесе нещата на гърба, за да усети, но това не значи, че когато имаш кредити някакви, защо има неща, които се опрощават. Аз ще ви кажа, че имах един мой близък, който беше в една служба и беше теглил, а беше прекрасен служител, военен, и беше теглил заем, беше го изплащал две години, имаше да го изплаща още две или три и не беше малка сумата, над 30 хиляди лева, нали, беше изтеглил 50 или нещо такова, не знам и изведнъж почина внезапно, както си пиеше кафето на масата, но понеже беше изключителен, свестен, добър служител, цялото районно управление, предложи да съберат сумата и да я внесат, но интересно, че ръководството на тази държавна организация и учреждение изпрати до банката писмо и банката опрости дълга. Значи, може и така, опрости го абсолютно, иначе близките викаха: “какво да събираме, какво да продаваме”, аз съм личен свидетел на това и затова казвам тези неща, защото са нещата от живота. 

Справедливост

Не знам, Стефан ще говори за банковото дело и за икономическите отношения, но аз искам да говоря още няколко минути за тази нравственост и този морал. Във всичко трябва да има морал. Ето, сега ще ви кажа, че..дори, макар че и аз съм безкрайно добър, но вече не, преди да ме посветят наистина бях по-добър в това отношение, а сега гледам да съм справедлив, разберете ме, не добрия човек е добър човек, справедливия човек е добър човек, сега ще ви кажа един прекрасен случай с мой много близък приятел от студентските години, имам и свидетели, които са тука. Сега, стоим е едно градче провинциално, далечно през което минаваме, аз му се обаждам, той живее там, заедно сме учили, работили, т.н, сядаме на една маса, той е стар ерген, така, финансово е добре, да си пием кафето, почваме да си говорим, аз му викам “а бе кажи, нещо ново, при тебе, това онова”, “ами – вика – какво да ти кажа тука на село – то не е село, градче е, ама се занимава, има много имоти, 150 дка земя, гори, това онова, вика –  с това се занимавам, изкарвам слава Богу, всичко си е наред, ама нямам жена – вика – Георги, при тебе има ли много жени”, “много и все хубавици – викам – все умни, все духовни, идвай да си избереш”, “а бе как да оставя козите, пчелите, нам какво си”, “ще ги оставиш бе, остави ги един ден там, нали искаш жена, ще дойдеш при мен като искаш, значи ти не искаш да си пиеш кафето със жена и сега ние двамата – една такава дума приятелска викам – ние двамата бици пием кафето без крави, двамата седим в кафенето на центъра на градчето”, еми човек трябва да контактува с другия пол, ако иска да си намери жена и в крайна сметка да не живее сам, така ли е или не е така, поне аз мисля, че е така, може да му падне от Небето, не знам, но той какво ми каза, вика: “най случайно отивам в големия, областния град, вървя си там и виждам един съученик от ученическите години, той ме вижда и вика: ти баща, ти майка, слънце мое, спасител мой, дай ми 60 лева на заем – и той има, вика – аз имам ходя с по 300 лева да си купя нещо и така в големия град съм отишъл, в крайна сметка, вадя и му давам и той вика: тука, до една седмица идвам и ти ги връщам 1000 на 100, познаваме се, ама се познаваме от 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти клас и кой знае колко години са минали от тогава. Мина седмица, две, три, четири, пет, месец, не ми ги връща, отивам аз пак в големия град и пак го виждам в това кафене, защото и аз се отбивам в това кафене да си пия кафето, той вика: ей добре, че дойде, много исках да дойда в твоя град – той е на 16 км., вика – да дойда, да те видя; а искаше да ми върнеш заема ли; не, бе, трябват ми много 200 лева; и аз викам: ама ти не си ми върнал месец и повече; не бе сега знаеш ли, без работа, аз така съм го закъсал много; и аз вадя и му давам 200 лева, минава един месец и викаше: сега почвам работа, ще ти ги върна, още от първата заплата, взимам 1000 лева и т.н., добре – ама всичкото това не е така и казва – минава един месец и той идва вече, плаче ми на рамото, у нас на крака ми идва и вика: знаеш ли как съм го закъсал; ама ти идваш да ми върнеш заемите нали, ето един месец мина, първата заплата взема и т.н., той вика: не бе, трябват ми 800лева, ако не ми дадеш тези 800 лева, ще ме пребият, край, ще ми вземат здравето; така ли, ама кой; ами тези от казиното, от рулетката; ама ти какво си правил с парите, бе; ами играя хазарт; а играеш на рулетката и не работиш нищо и само взимаш от такива наивници като мене”, пием си кафето и викам “даде ли му 800 лева или не му даде”, той вика: “дадох му, ами да не го пребият”, “слушай ме, мойто момче – викам на моя приятел – знай, че биячите като дойдат яките мъжаги, те са чудесни момчета, и ще го бият за 800 лева, нито една стотинка повече, точно бой за 800 лева, ще го посинят малко, но няма да му счупят нищо, защото чупенето на китка, на ръчичка и на краче е от 5000лева нагоре, 5 и 10 хиляди”, искате да знаете, че и аз съм бил братовчед, да, шегувам се разбира се, ама знам тарифите, 5, 10 хиляди лева чупене пръстче, това онова, иначе само ритници и синини, нищо друго, “ама защо не го оставихте да го бият бе, аз нямаше да му дам сега”, но преди 15-20 години щях да му дам, но сега не. Аз се вмесвам по този начин като му давам във съдбата, Бог иска да го научи на нещо бе, да отиде да работи, да стане свестен човек, а такива наивници като мене, които той ги изнудва, фактически какво ние му повреждаме, правим му карма, на самия него, защото се намесваме в съдбата и в съдбата се намесваме, защото изместваме центъра на тежестта на събдата. 

Исках да ви кажа, за оня дето пищеше, че жена му и децата му да не знаят, и му дадох пари и той вика така, викам: “добре и какво ще стане, ако не..”, “ама те ме чакат сега тука”, а те го чакат на един кръстопът да занесе пари, иначе викам “какво щеше да стане”, “ами утре идват на обед 4-ри яки мъжаги, влизат – той има къща двуетажна – влизат и почват, телевизор, лаптоп, джиесемите, каквото си изберат за тази сума, а останалото го изпочупват, стъкла, прозорци, дограма, всичко”, “ама то има ли още такива работи”, “ами има”, а затова ти искат само личната карта, нищо друго и няма да заложиш ни къща, ни етаж, ни двор, брей имало и такива кредити, има, ама онези яки, 5-6 мъжаги седят там с бухалките, ама това не е ли минало? – не е минало, сега е, Силвина беше свидетел, сега е, преди месец и половина, не говоря глупости и приказки от 1001 нощ, казвам истината за живота и той затова вика: “Ама те ще ми направят жилището на нищо, всички комшии ще разберат”, “ами да разберат бе”, после включих на вълна, че направих не добро дело, не съм бил справедлив, бил съм добър, ама не съм бил справедлив. Казвал съм го хиляда пъти, преклено добрия човек има една ябълка в двора играе неговия син Иванчо и комшииското дете Петър, и той вика, реже ябълката, ама реже по-голямото парче и я дава на Иванчо, на сина си, по-малкото на Петърчо, ама понеже е много добър човек, цялата махала знае, че той е прекрасен, прекалено добър човек. Не е добър, справедливия човек реже точно и дори на другото дете ще даде повече. И аз ви казвам, че на моето начално училище директора беше много справедлив, светъл му път. Бях много див, много луд, много голям разбойник, измислях какви ли не шуротии, дивотии и палавости и много ме биеха тогава, боят си беше разрешен. Обаче веднъж стъпили сме там, нещо сме повредили, тъмно, вечерта късно, обаче директора разбира, сина му, аз и още един, нарежда ни сутринта в училището, на мен и на Тошко удари по един шамар, на собствения си син – два, това за мен  е прекрасен човек, не съм знаел.

Иисус Христос и Юда

Приятели, стига ви толкова, един час, Стефан каза толкова, сега, който знае от икономически отношения да дойде и да говори, аз говоря само за морал, за окултизъм, за езотерика и за невидимите неща, които мога да говоря с часове, и за човешките отношения. Има човешки отношения, ангелски отношения и божествени отношения. Човешките отношения трябва тотално да ги видоизменим и да ги направим ангелски, иначе сме в скотското измерение, докато не започнем да обичаме враговете си, а ще минем по-нагоре, когато започнем да обичаме и предателите си. Всички, знаете според църквата, че Юда е предател. Юда е прекрасен апостол на Иисус Христос, чудесен, който е свършил мисията и задачата заедно със Иисус, те са взели непосредствено дейно участие, Иисус му казва: “Юда, най-умния, най-интелигентния, най-добрия, най-културния, най-смелия, най-жертвеготовния, това си ти, затова си изпратен тук, и аз, всички останали са съзерцатели, наблюдатели и най-прости гледачи, те са зрители, ти трябва да ме предадеш, точно за толкова, всичко е наредено, а мен да ме разпънат”, мислите ли, че Юда и че останалите, когато Иисус Христос е Господ и чудотворец и чете мислите,няма да знае, че точно Юда ще отиде при фарисеите и ще го предаде за 30 хубави сребърника. Е, така, много подробности знам, но сега не му е времето, аз някъде съм ги казвал, ако ми следите наистина беседите, при всички положения, но още не му е дошло времето мощно да кажа за какво става въпрос, доброто и злото, тей наречените тъмни сили, тъмни сили има за другите, за мене няма. Всичко е чудесно, прекрасно и съвършено със всичките катаклизми. 

Книгата “Пет елмазени рози”

Прочетете ми в книгата “Пет елмазени рози”, вътре е и “Златната сфера”, излезе преди няма и месец, вътре има, фундаментални са точно тези беседи, за да се разбере за какво става въпрос, написал съм доста подробно, за едната сила, за другата сила и за ред други неща, които са написани общодостъпно и простичко. Стефан е писал в програмата: ще представим книгата “Пет елмазени рози”, не че е моя, това са пет фундаментални беседи. Първата “свободната воля”, втората “черупковото съзнание”, третата “трите воли на Бога”, и има още две, от които едната е “Сянката на сянката”, “Нисше и висше съзнание”, ама великолепно, концентрация, Учителя даже същите работи ги е говорим, ама ги е разпространил, аз съм ги свил,и по най-така да се каже общодостъпния начин наистина и едно дете да ги чете от втори, трети клас сигурно ще разбере нещо, няма начин да не разбере, защото така е поднесено със примери и точни неща. В книгата вътре има освен тези работи, за които говоря, има и Ритуала на озарението, Арийския ритуал, има молитви и ред други работи. 

Застраховането

Искате ли сега в подкрепа..слушайте, още нещо да ви кажа, за икономическите отношения, ще ви кажа, че едно време живеех при една хазяйка и карах един мотоциклет, и тя викаше жената: “Георги, ти “застрахуван” ли си”, застрахован ли съм, а тя искаше да каже застрахован ли съм, нали дамата, викам “слушай, бабо Радке, аз ще ти кажа,че Господ ме е застрахувал, аз няма..ако гражданската отговорност не е задължителна, аз няма да се застраховам, ама в никакъв случай, ни каско, на мен нищо не ми трябва, когато Господ реши, ще ме прибере, иначе няма да ме прибере, ама аз да почна да си търся правото, тази просто няма да стане”, та за застрахуването сега ще говоря.. И ако ме потърпите още малко, докато е светло, мога да ви прочета една хубава притча, която се казва “Най-добрия съвет” от книгата “Великият трепет”, една част само от него е важна, то не е много дълго, 3-4 минути, ако иска някой да прочете, светлината малко понамаля, то е съвсем ситно написано, текста вътре е ръчен, иначе е печатан, ама това е ръчен и така, но слушайте внимателно, хубава притча, една великолепна, ще я сложа в новата си книга: 

Най-добрият съвет – притча

На една висока и непристъпна планина живял някога един велик адепт. Изключително трудно се стигало до него, но хората разказвали, че който успеел да го посети, получавал съвет, с който бил здрав, богат и щастлив през целия си живот. 

Един напорист млад човек решил на всяка цена да намери този духовен учител и да получи съвета му.

Стегнал си екипировката за най-труден планински преход и въпреки че жена му се опитвала да го вразуми и спре, той тръгнал. 

Много дни вървял, през много препятствия и трудности преминал – тъмни пропасти, буйни реки, стръмни скали се изправяли пред него, но най-сетне той се добрал до колибата, в която живеел отшелникът.

Слязъл от планината младият човек. Но щом се прибрал вкъщи, жена му го подбрала:

Щом млъкнала за момент, човекът казал:

Горката не могла повече да издържи и избягала с детето при майка си.

На другия ден човекът отишъл на работа

 В тоя момент началникът се уловил за сърцето и припаднал.

Тръгнал си от там нашият герой, но ето че на улицата го срещнал негов познат – застрахователен агент. 

И така все в тоя дух се изредили при полунемия близки, познати, роднини, съседи, свестни и несвестни, големи и нисши, трудолюбци и безделници и в края на крайщата минал месецът.

Човекът със задоволство установил, че след вълшебните думи: “Е, и?” всичко си идвало на мястото, всеки го оставял на спокойствие, защото всички тиради, всички ситуации, завършвали по един и същи начин и с едни и същи думи. Всичко в крайна сметка опирало до дървения костюм, събудената от дрямка камбана и хубавото букетче босилек, здравец и други цветенца..

Разбира се, това били най-вече устни излияния, но новопосветеният разбрал, че човешкото съзнание е устроено винаги да те води и да те плаши с “фунията”, наречена смърт.

Щом изтекъл месецът, тръгнал той към колибата на адепта и наистина стигнал изключително бързо и леко. Спрял пред поляната, изул си обувките, затворил очи, поел дълбоко дъх и все едно че се хвърля в леден порой, хукнал през поляната. Но усетил, че няма и помен от трънчетата. Като стигнал до колибата и се обърнал, видял една чудесна планинска поляна, осеяна с цветя и детелина, светеща с меката си зелена трева и без нито едно трънче.

 Слава на Бога, приятели, това е от мен за сега и за тази вечер, благодаря ви от сърце, че имахте търпението да ме изслушате, един ненормалник, защото един като ме видя със шалчето на врата и вика: “Георги, ти знаеш ли, че си пират”, викам “я го уточни”, “да, бе Георги, ти си духовен пират”, викам “такъв съм, какво да се прави, аз съм духовен пират”, благодаря ви! 

Cart Overview