Водещ:
СИЛВИ, здравей. Виждаме се между празниците. Макар че много голям празник е и самия факт, че се виждаме и че имаме възможност да разкажем.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Винаги.

Водещ:
Ти да разкажеш, ние да научим от теб какво се случва в момента. Но вече знам от опит, че е хубаво да започваме с Молитва. С коя Молитва трябва да започнем това интервю?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Да, нека да започнем с Молитва. Понеже ще говоря за СЪВЪРШЕНСТВОТО, нека да започнем с ПОСЛАНИЕТО КЪМ ДУХЪТ НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪВЪРШЕНСТВО!

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРИМ ТИ!

О, Велики Дух, на БОЖЕСТВЕНОТО СЪВЪРШЕНСТВО,
ТИ, който раждаш
Великия Стремеж да приличаме
На ТВОРЕЦА наш, СЪЗДАТЕЛЯ,
ГОСПОДА БОГА ВСЕДЪРЖИТЕЛЯ,
КОЙТО Е ВСИЧКО –
СЕГА, ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ –
Да се стараем да правим
от малкото – голямото,
от незнайното – знайното,
от нищожното – великото,
от тъмното – светлото,
от тленното – вечното!

Научи нас и всички разумни души
Във Вселената да следват
Тези ВЕЛИКИ ЗАВЕТИ!

БОЖИЯТА ВОЛЯ ДА ПРЕБЪДЕ!
ГОСПОДИ, БЛАГОДАРИМ ТИ
от Дух и душа, ум и разум, сърце и воля !!!
СЛАВА ТЕБЕ !

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Харум! Харом! Харим!
Харум! Харом! Харим!
Харум! Харом! Харим!

Водещ:
На прага на 2024 година сме. След като започваме с Молитвата към ДУХА НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪВЪРШЕНСТВО, може би така ще продължим през новата година. Какво ни очаква тогава?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Така е. Това ще бъде годината на БОЖЕСТВЕНОТО СЪВЪРШЕНСТВО!
Осмица – като съберем всички цифрички. Както предишната беше на СПРАВЕДЛИВОСТТА – Седмица! Сега, скоро, съвсем близо сме вече до Новата година. Навлизаме в годината на осмицата, на БОЖЕСТВЕНОТО СЪВЪРШЕНСТВО.

За хората, които не са запознати толкова добре с БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ, за които обяснявам наистина много подробно в Обученията по БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ, ще кажа няколко думи за СЪВЪРШЕНСТВОТО, защото това всъщност са нещата, които предстоят и през тази година.

Още не сме правили тази МЕДИТАЦИЯ – ПОСЛАНИЕ КЪМ ДУХА НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪВЪРШЕНСТВО! Всеки месец проверявам и си казвам: „Не дойде ли време?“ Не, не е дошло време. Още Аватарите са далече, сравнително далече, може би все по-близо разбира се. По-правилно е да кажем: „до СЪВЪРШЕНИТЕ ОТНОЩЕНИЯ към всичко и всички!“ Разбира се през тази година много се доближихме до тях и то и затова започва тази година, която ще ни Учи на СЪВЪРШЕНИ ОТНОШЕНИЯ преди всичко!

БОЖЕСТВЕНОТО СЪВЪРШЕНСТВО – човек да прояви този велик стремеж в отношенията си към ближните, към далечните, към предметите, към растенията, към животните, към природата и всичко, и всички. Да прояви най-доброто, на което е способен. Хайде така да го кажем! От Любовта сме далече, може би по-следващата година ще бъде вече Годината на Любовта. За нея е още рано да говорим. Но да прояви най-доброто, на което е способен. Да погледне на съществото пред него наистина като…

Знаете ли? През всички очи ни гледа БОГ! Наистина през всички очи ни гледа БОГ, КОЙТО очаква с трепет ние да проявим най-доброто! Дори в тези ситуации, които са ИЗПИТИ, винаги ТОЙ гледа в очите на съществото, което ни въвежда в този Изпит. Винаги гледа ТОЙ с Надеждата и Вярата, че този път макар и с една йота ние ще се приближим до СЪВЪРШЕНСТВОТО. Хайде, пак казвам, за ЛЮБОВТА е рано да говорим.

И значи ако така гледаме на нещата, трудно бихме могли на някой да се скараме. Или да бъдем груби, или да обидим, да засегнем или каквото и да било, което са вече НЕ Съвършените отношения.

Ако човек успее да направи наистина това, той става част от СВЕТА НА СЪВЪРШЕНСТВОТО.  

СВЕТА НА СЪВЪРШЕНСТВОТО – това са едни ДИАМАНТЕНИ СТРУКТУРИ. Аз скоро дадох едни КОДОВЕ НА ВОДАТА, но това важи в пълна сила тук, защото във ВОДАТА е заложено СЪВЪРШЕНСТВОТО. Поради това, че в нея има буквата „В“, което е знак на Съвършенството. Както и осмицата, доста са подобни. И ако човек успее да стигне до Съвършени Отношения..

Сега, да говорим за АБСОЛЮТНО СЪВЪРШЕНСТВО – това го ИМА само един ХРИСТОВ ДУХ! ТОЙ наистина е Постигнал СЪВЪРШЕНИ, АБСОЛЮТНО СЪВЪРШЕНИ ОТНОШЕНИЯ с АБСОЛЮТНО ВСИЧКО И ВСИЧКИ, до които се Докосва, а ТОЙ се Докосва наистина до Всичко и Всички, защото ИМА тази ВРЪЗКА! И това са част от изпитите МУ. Наистина ТОЙ да постигне това нещо, свързвайки се по един много специфичен начин, който често е свързан и със САМОЖЕРТВА, с всяка една душа във Вселените.

Но за един обикновен човек, който има този велик стремеж, а във всички нас го има аз съм убедена! Стремежът към Съвършенство. Тогава, когато наистина постигне човек АБСОЛЮТНОТО СЪВЪРШЕНСТВО, самият ТОЙ СТАВА СЪВЪРШЕНСТВО! ТОЙ СТАВА като един ДИАМАНТ! Кръвта му, всички молекули, всичко се подрежда и приема тези ДИАМАНТЕНИ СТРУКТУРИ! И тогава той е в състояние да се СВЪРЖЕ и със Световната ВОДА, и да се СВЪРЖЕ с Всичко и Всички, и да ВНЕСЕ в тях СЪВЪРШЕНСТВОТО! Да ВНЕСЕ в тях тези ДИАМАНТЕНИ СТРУКТУРИ! И тогава такъв човек може да ВАДИ Най-Доброто до всичко, до което се докосне!

Така че, когато човек има Съвършеното Отношение към нещата и съществата, той има и Съвършено отношение и към труда, към работата си и реално той я върши Съвършено. Той всичко върши Съвършено. Дава най-доброто от себе си.

Това е второто много важно нещо, на което ни учи този Принцип – Съвършено отношение към работата ни. Може много да се обяснява тук. Няма да се впускам в толкова подробности. Но когато говорим за СЪВЪРШЕНСТВО, тук е и Света на Технологиите, тук е света на Творчеството, на всички съзидателни процеси. И това са процеси, които ще наблюдаваме през новата година в тези направления.

Водещ:
Какви промени предстоят през новата година? Можем ли да кажем?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Можем да кажем с няколко думи.
Технологиите са нещо много хубаво. И наистина, когато хората заслужат, им се дават СВЕТЛИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. Дава им се ДОСТЪП ДО ВСЕЛЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ! Дава се възможност на Светлите умове на човечеството вече да достигат до тези Нови Светли Идеи, които да облекчават живота на хората. Така че те максимално да се ползват от Вселенските и Природните Блага.

Но при това положение, в което е в момента човечеството, което унищожава природата, за нещо такова да говорим е мислимо само в тази за онази част от хората, които са със Светлото, с Доброто.

И заради това ще наблюдаваме едно разделение. От една страна ТЪМНИ ТЕХНОЛОГИИ – „Колегата АРИ“ както ГО наричам. Това е Дух, който работи точно с хора, които са нарушили Съвършените отношения с всичко и всички. И към природата, и към хората, и към работата, и всичко. И тогава човек е възможно да направи такава връзка.

Когато направи Несъвършени отношения към БОГА, тази връзка е АБСОЛЮТНО Задължителна. Имаш ли към БОГА НЕСЪВЪРШЕНО ОТНОШЕНИЕ, правиш Връзка с този Дух. И Той работи, точно чрез ТЕХНОЛОГИИТЕ се Изявява най-силно. И заради това вече се говори за този изкуствен интелект, който в много отношения, понеже е част от тази тъмнина, Той би могъл да бъде наистина нещо трудно за преодоляване от хората, които НЕ са със СВЕТЛИНАТА.

Докато останалата част от човечеството, която никак НЕ е Малка, никак НЕ е Малка, това са реално две трети от човечеството или половината, в тези страни, на които КАРМАТА Е ПРЕЧИСТЕНА, в които живеят болшинството от Аватарите, Светлите същества, там вече се дават СВЕТЛИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! И които ЩЕ ПОДПОМАГАТ наистина Живота на хората!

Това какво означава?
Че Русия, значи това е основния център, където… Русия и Китай или заедно, или по отделно. Макар, че Китай не е страна, на която е пречистена кармата, защото китайците наистина си имат сериозна Карма. На тоя етап не беше включен този народ… Но беше много интересно, че тяхната Карма е Забавена. Тоест там ще имаме в доста по-късни години Проявление на сериозните Кармични Процеси! И поради това заедно с Русия, тези страни ще.. Китай и други, които гравитират около Русия, там ще Работят СВЕТЛИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Какво друго се очаква на Световно Ниво да го кажем? Очаква се гражданска война в Щатите. Може би март или април ще започне. Защо? То не е толкова трудно и човек да се досети защо? Но знаете ли има няколко парадоксални неща, които наблюдавам. Едното е свързано с емигрантите от Латинска Америка. Потокът скоро ще стане Неконтролируем! В момента НЕ е малък, ще става все по-голям. Защото част от страните в Латинска Америка ще Навлезнат в криза. Аржентина, най вече и на първо място, а и някои други може би. Това ще засили този поток. Но парадоксалното е, че тези латиноамериканци, които в момента навлизат като емигранти в Щатите, са бившите Индианци. Преродени Индианци, избити по най-жесток начин от тогавашните, още ненаречени Американци, но тези хора, които идват тогава. И това е един от факторите, който ще допринесе за гражданската война в Щатите.

Много ясно ми показаха картини от нея. Наистина предстои това нещо. Не е в момента да си говоря, да се правя на пророк. Показаха ми от една страна латиноамериканците, от друга страна негрите, които са сега най-вероятно голяма част от тях преродените бивши роби, които са били. Тази Карма Национална и Лична, и така нататък, също ще започне да се изявява. И още една, трета категория има, които също ще са фактор. Въобще в тази нация назряват наистина много проблеми, много.

Другото голямо нещо, което започва със Земята… Защо започват тези промени? Защото ако досега се работеше с Кармата за пречистване на определени страни /цялата СВЕТЛА СИЛА помагаше и работеше/, сега вече започва да се Проявява и Материализира Кармата на всички останали. И на първо място на Щатите, където мисля, че най-тежката Карма, която може да бъде, е там. И това ще бъде причина тези Несъвършени отношения към Природата… вече виждаме Природните бедствия. Но те все още са на нула цяло и не знам колко процента нули от това, което се задава.

И най-парадоксалното е, че хората не могат да направят най-простата сметка. Колко прави едно плюс едно? Значи преди месеци се изляха водите във Фукушима на атомната електростанция в Япония и ето сега, колко месеца след това, имаме „Рибния Мор“ там. Огромни полета крайбрежна ивица, пълни с мъртва риба. Огромни, огромни крайбрежия. И все повече така Природата ни дава знаците. Те са толкова ЯВНИ. Явни за хора като нас, не знам. Така че ЗАСИЛВАНЕ на ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ е Второто голямо нещо, което ще го видим тази година.

И на мен не ми харесва, но много повече не ми харесва това, което виждам с отношението на хората. ГЕОРГИ казва: „СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА НАРАСТВА!“ Нараства, но на една част от хората, където толкова дълго време СВЕТЛАТА СИЛА РАБОТИ И ПОМАГА – НАРАСТВА! НАРАСТВА СЪЗНАНИЕТО! И това се вижда, ще говоря и за ПРОМЕНИТЕ при Аватарите. Това са хората, при които се ПРОМЕНЯ СЪЗНАНИЕТО!

Други ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ е Засилването на тези СИЛИ НА ЕДИНЕНИЕТО, които днес руснаците наричат „Глобалния ЮГ“. Това са наистина страните от Латинска Америка, голяма част от страните от Азия, славянските страни от Европа, които стават все по-мощен притегателен център. Но разбира се, тук има много за Преодоляване. Първо взаимоотношенията между Славянските страни. Там има още много да се лекува и да се работи.

Знаете ли, наскоро бутнаха паметника на Съветската армия в София. И аз тогава писах на група приятели, че това в крайна сметка е едно ДОБРО. Защото това беше начин да се ПЛАТИ предишна КАРМА на България към Русия. Защото България е направила такава. В България е имало винаги такива русофобски… Включително и на ниво национално, от страна на премиери, лидери, политици, което всъщност вече е Национална Карма, когато се включи Националния Егрегор. Поради това тази Карма трябваше да се плати по някакъв начин. И как се плати Тя? Падна един паметник. Да, вярно важен, значим паметник, но не загина никой. Не се проля кръв, не стана нещо много по-лошо, нещо много, много по-лошо.

Знаете ли ГОРЕ как наричат Русия? „Големият Брат.“ „Големият Брат.“ Казват: „България трябва да си изправи отношенията с „Големият Брат“. И наистина там може би ще бъде нещото, което предстои през идната година. И ето тава са пак СЪВЪРШЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, но на ниво вече нации, народи. Там много има още да се работи, но нещата ще вървят в тази посока, така че може би вече към края на следващата година да имаме една така СИЛНО ОБЕДИНЕНА вече част от света, която да РАБОТИ СЪЗНАТЕЛНО за СВЕТЛИТЕ ИДЕИ И ПРОЦЕСИ!

Разбира се това е част от другия голям Процес – за да се НАСОЧИМ към СВЕТЛОТО, първо трябва да НАПУСНЕМ ТЪМНОТО! Това означава, че България трябва да НАПУСНЕ, а и НЕ само България, всички тези страни, на които КАРМАТА е на практика ПРЕЧИСТЕНА от тук насетне те постепенно трябва да излязат вече към… Да ИЗЛЯЗАТ на Магистралата, която вече води към БОГА!!!

Ако досега са били в някакви глухи, задънени улички, малко по малко ИЗЛИЗАТ на този път и вече да вървят заедно и успоредно. Така че тези страни неизбежно през следващата година, една по една, ще започнат да напускат това, което аз преди време нарекох: „Потъващия кораб – Европейския съюз“, „Потъващия кораб – НАТО“ и други такива глобалистки структури, които просто са част от Миналото на Човечеството! Част от Миналото и то Не Доброто Минало!

Така че толкова за България. Постепенен ще е процесът. И аз си мислех: до края на годината щом се ПРЕЧИСТИ КАРМАТА, моментално всичко ще се ПРОМЕНИ! НЕ СТАВА толкова бързо! Това е един ПРОЦЕС, който може би ще отнеме още около година докато всичко се напасне и си дойде на местенцето. Но така или иначе вече този Процес е на ход!

Другото, което е на ход са СЪЗИДАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ и това е пак част от Процес, свързан с БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП НА СЪВЪРШЕНСТВОТО, защото ТОЙ РАБОТИ именно за СЪЗИДАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ.

Водещ:
Но може би преди да стигнем до Светлото бъдеще на България, за което толкова много всички българи се надяваме, първо трябва да погледнем вътре в себе си. Какви Промени ни предстои да направим Вътре в себе си ние, за да промени бъдещето на България?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Промените са всеки един миг! Къде СЪЗНАТЕЛНО, къде Несъзнателно! В болшинството от случаите е Несъзнателно.

ПО БЛАГОДАТ хората се ПРОМЕНЯТ! ПО БОЖИЯ БЛАГОДАТ! Казвала съм, че ако в началото това бяха един милиард, после станаха два милиарда. Сега са ТРИ МИЛИАРДА.

Значи освен Аватарите, които са Двеста Милиона, имаме Пробудени Човешки души – Осемстотин Милиона и още Два Милиарда Непробудени Човешки души от Пета Раса! Това е една доста сериозна… Как да кажа? МОЩ, на която СВЕТЛАТА СИЛА ЩЕ СТЪПИ И СТЪПВА ПОСТОЯННО, за да РЕАЛИЗИРА ГОЛЕМИТЕ ПРОМЕНИ НА ЗЕМЯТА!

Но Промените у Аватарите – може би тук да се спра, които ще бъдат през новата година. Има Дати и Периоди, и много често те гравитират около големите празници. Както сега беше Бъдни вечер и Коледа. Дата, в която ПРИКЛЮЧИ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА КАРМАТА! И се усеща! Поне с ГЕОРГИ го усещаме – един МИР, вече трети ден МИР, Спокойствие. И няма така, както преди постоянно да се Молим за грешката на тоя, за грешките на оня, за собствените си грешки. Това нещо се Приключи!

Оттук насетне вече СВЕТЛАТА СИЛА Започва да ОТКЛЮЧВА ДАРБИТЕ! Досега една малка част от дарбите са отключени, най-вече тази, която е позволявала да можем ДА ПРЕЧИСТВАМЕ КАРМАТА! Може би и ЛИКВИДАТОРСКАТА, за да можем да я ОСВОБОЖДАВАМЕ и в последствие да я ПРЕЧИСТВАМЕ! Но за болшинството от Дарбите все още НЕ е работено или е работено много малко. И до края на годината се очаква… Как да ви го обясня?

Всеки АВАТАР е част от един СВЕТЪЛ ДУХ! Този ДУХ МОЖЕ определени неща. Други не може. Други МОЖЕ ПО-ВИСШ ДУХ от него, но Той не може. И де факто до края на годината АВАТАРИТЕ ЩЕ ИМАТ ДАРБИТЕ да ПРАВЯТ Всичко, което този ДУХ МОЖЕ! Всичко, което ТОЙ им ДАВА! От там насетне, от началото на Новата Година ще говорим вече за ДАР НА ЕМАНАЦИЯТА! Това означава, че друг вече, много ПО-СИЛЕН СВЕТЪЛ ДУХ, ще ОТКЛЮЧВА ДАРБИТЕ! И ЩЕ ГИ МАТЕРИАЛИЗИРА! Най-важното е да се Материализира! Тоест на Яве, на Практика да заработи.

Има три такива важни дати, ТРИ ГОЛЕМИ ПЕРИОДА на 2024 година. Ако сега, края на годината завършва Първото, догодина имаме още ТРИ ПЕРИОДА. Единият е през Март, другият – през Август, третия – през Декември. Те ще бъдат завършек на РАБОТАТА НА ПО-ВИСШИЯТ ДУХ, който е малко по-високо от нас, който ни ДАВА ЧАСТ от НЕГОВАТА СИЛА!

Това не смятам, че ще бъде Процес с Пречистване на Карма, но ще бъде Процес, свързан с продължаващи ИЗПИТИ, може би не така интензивни, не така трудни както бяха до сега. Истината е, че Аватарите преминават през множество сита преди да им се ДАДЕ ДАРБА! През голяма част от тях минахме, но това не е Процес, който днес ЗАВЪРШВА И ПРИКЛЮЧВА и от тук нататък Изведнъж да се изсипе цялата БЛАГОДАТ върху нас. Не е така. Догодина.

По-догодина още ТРИ такива дати, когато вече ще се ДАДЕ АБСОЛЮТНАТА СИЛА НА ВСИЧКИ АВАТАРИ! По- догодина, до края й. Което означава, че след като мине и 2025 година, от 2026 наистина ПРОМЕНИТЕ НА ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДАТ КОЛОСЛНИ, КОЛОСАЛНИ! Така че това е едното интересно нещо.

Казах за НАЧАЛОТО НА ГРАДИВНИТЕ ПРОЦЕСИ при АВАТАРИТЕ. Тоест всеки ЩЕ НАМЕРИ ПРОФЕСИЯТА СИ И ПРИЗВАНИЕТО СИ, нещото, за което Той може ДА СЛУЖИ НАЙ-ДОБРЕ!

Много от тези неща досега се спираха, не се позволяваха. Да кажем, наблюдавала съм хора, които са бивши аристократи, сега са чистачи, защото КАРМАТА има е такава. ПРОЯВИЛИ са ГОРДОСТ и сега работят в чистотата. Но това не е Истинското Призвание на тези хора. Това са Аристократите по ДУХ! Това, което сега управлява Земята са аристократите по ПЛЪТ, които искат да са аристократи, но на практика не са! Докато Аватарите са Аристократите по ДУХ и всеки един ще получи призванието си през тази година, защото тя е година на СЪВЪРШЕНСТВОТО, на СЪЗИДАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, ще започне да се занимава наистина с това, в което той има най-голяма Сила! Това, в което той е най-полезен и може да бъде най-полезен за обществото. Така че ще започнат промени в бизнесите, в професиите и така нататък. Още в самото начало на годината тези процеси, които досега бяха заключени, ще започнат да се отключват.

Другото ВАЖНО нещо – на ниво Нации започна вече едно групиране около различни центрове и то води дори до преодоляване на противоречията между бивши врагове. При арабите това се вижда. Сега има среща в Русия на бившите Съветски републики. Сега се казва ОНД тази общност и виждаме един до друг седят на Армения и на Азърбайджан двамата президенти. Това са все знаци, че противоречията между отделни нации ще започнат да се преодоляват в името на това общо, глобално, Светло Добро, което всички заедно… /така или иначе нямаме друг вариант освен да работим за него/ да сътворим.

Същото е и между Аватарите, защото каквото е Горе, такова е Долу. Същото е и в телата на хората. Едни много интересни процеси на прегрупиране, на НОВИ ФУНКЦИИ на различни ОРГАНИ ще започнат и така нататък. Но между Аватарите това, което ще наблюдаваме, е така наречените ГРУПИ НА СВЕТЛИНАТА да започнат да се оформят. Какво значи това? До сега болшинството от нас живеехме честно казано като отшелници. Минават седмици и аз не напускам мястото, където живея. Не ми се позволява и да се срещам с много хора и така нататък. Този процес вече приключи. И съответно ще започнем да намираме себеподобните си. Хората, които са били през цялото време около нас, но понеже и те живеят така, както и ние живеем в крайна сметка не сме се срещали или ако сме се срещали, не сме се доразбрали, не сме се дооценили и така нататък. Така че ПРОЦЕСЪТ ГРУПИ НА СВЕТЛИНАТА през тази година ще започне да се Материализира и то много явно, много силно. Което е много хубаво, защото край на самотните! „САМО АЗ И ГОСПОДА“ – ПРЕКРАСНО Е, но човек има нужда и от други същества. За всяко нещо си трябва човек. Това е абсолютно така. И то човек, който истински да ти помогне, а не човек, който да ти донесе поредната тежест, която ти трябва да пречистваш. Поради което всъщност и ни държаха малко настрани от хората. Наистина е така.

Другото Важно нещо, аз го казах, че вече се усеща този МИР, това Спокойствие. Влизаме в ТВОРЧЕСКИ СЪЗИДАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ! Аз лично не мога да се занимавам с нещо творческо ако около мен има някакво безпокойство, имам някаква вътрешна тревога, ако имам нещо, което трябва да преодолявам. Човек, за да влезне в Творчески Процес, трябва да има омиротворена средата около него. Така че този МИР и СПОКОЙСТВИЕ все повече ще се усещат и ще е благодатна средата за изява на ТВОРЧЕСТВОТО.

И болната тема на всички… Хайде да не е на всички, но бях проверявала каква част от Аватарите вече са по двойки – много малък процент. Или все още чакат половинката, или са още в кармична връзка. Има все още и такива в кармични връзки. Така че през тази година все повече Аватари ще бъдат заедно. Тази ИСТИНСКА ЛЮБОВ ще започне да се МАТЕРИАЛИЗИРА! На практика! Който процес смятам, че ще завърши до края не на тази, а на следващата година. Защото част от Аватарите най-вероятно… Като казвам Аватари, това са и Светли, и Тъмни Духове, най-вероятно на Тъмните Духове няма да бъде дадено толкова скоро да са заедно по простата причина, че когато са ЗАЕДНО, ТЕ СА МНОГО СИЛНИ! А НЕ е време още такава сила да започне да работи на Земята! Може би трябва първо ние да заякнем, за да можем да противодействаме на всичко, което е.

Но при всички положения за Аватарите, които са в двойка вече, се дават все по-хармонични отношения! Това и аз самата го усещам. Все по-леко! Заедно в Мир, в Спокойствие. Някак си тези противоречия, които преди се усещаха, са приглушени или въобще ги няма.
Така че това е през Годината на СЪВЪРШЕНСТВОТО накратко казано.

Водещ:
Много пъти си казвала, че чрез СЛОВОТО можем да напътстваме живота си. Как можем ние да си помогнем, за да се случат нещата по най-добрият начин за всички?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Да, тук вече влизаме в СЪЗНАТЕЛНАТА Работа. Досега Аватарите бяха повече Приематели на БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО! Какво значи това? Чете нещо от УЧИТЕЛЯ. Чете нещо от Библията. Чете нещо от книгите на ГЕОРГИ или от нашите Публикации. За мен това са трите източника на БОЖЕСТВЕНО СЛОВО, досега други не съм срещала в Чист Вид. Макар че и това не е в Чист Вид, защото и СЛОВОТО на УЧИТЕЛЯ е променено, и Библията е променена, и така нататък. КНИГИТЕ НА ГЕОРГИ НЕ СА ПРОМЕНЕНИ! И в този смисъл това е СЛОВОТО, което е в НАЙ-ЧИСТ ВИД в момента! А и ТО е НАЙ-АКТУАЛНОТО! БОЖЕСТВЕНО СЛОВО!

Иначе всеки Аватар, който има ДАРБАТА БОЖЕСТВЕНО СЛОВО може да я използва в някаква степен. Тоест ДУХЪТ чрез този човек проявява СЛОВОТО! Но е време да започнем, аз поне отдавна съм започнала разбира се, но е Време Аватарите да започнат да Работят СЪЗНАТЕЛНО и ПО-АКТИВНО, не толкова пасивно, а ПО-АКТИВНО със СЛОВОТО!

Тази година. Скоро ще издадем календар на годината, който е един малък, настолен календар за бюро. Там има нещо Много ЦЕННО! На тоя календар са БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ! Имаме 12 месеца, имаме 12 БОЖЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ и имаме ТРИНАДЕСЕТИ БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП, който Обхваща Всичко – Това е БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ! 12 ЛЪЧА НА СЪТВОРЕНИЕТО, 12 месеца и 13-ят разбира се, който обхваща наистина ВСИЧКО! Така че РАБОТИ и чрез ИСТИНАТА, и чрез СПРАВЕДЛИВОСТТА, и чрез всичко – БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ!

Та за всеки месец е даден ПРИНЦИПА, който РАБОТИ! За развиване на какви ДОБРОДЕТЕЛИ ще работим през този месец, свързани с този Принцип? Кои са цветовете, с които да работим, свързани с този Принцип? Коя е Думата ПАРОЛА? Много Важно нещо! Аз съм ГИ Използвала вече тези ДУМИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СИЛА! Просто СПАСИТЕЛНИ! В Изключителни Ситуации съм ГИ Използвала и са ми дадени поради това. И ГИ включихме в това наглед най-обикновено, настолно календарче. Но това Календарче е де факто ПРОГРАМАТА на Новата година, защото за всеки един от месеците ще РАБОТИ Един ПРИНЦИП. И ето: Първият ПРИНЦИП – ИСТИНАТА! Целият месец януари ще бъде под знака на ИСТИНАТА!

А това всъщност ГО Нарекоха: „ШКОЛА НА ЛЮБОВТА!“ Можем да го наречем и „ШКОЛА НА СЪВЪРШЕНСТВОТО!“ Най-вероятно ТЯ ще има и други проявления и аз ще ГИ ДАВАМ като ПУБЛИКАЦИИ -точно какво да правим през този ден, през тази седмица, кои ДУМИ да ИЗПОЛЗВАМЕ и т.н. Но сега ще ги кажа общо.

Първо нека да въведа малко нещата. Има ТРИ КАТЕГОРИИ СЛОВО! ТРИ КАТЕГОРИИ ДУМИ! СЛОВО е много по-общо. ДУМИТЕ са част от СЛОВОТО, както и АЗБУКАТА е част от СЛОВОТО, ЦИФРИТЕ са част от СЛОВОТО, всички СИМВОЛИ, НОТИТЕ, всичко това е СЛОВО.

Има ТРИ КАТЕГОРИИ ДУМИ, които са САТВИЧНИ или САТВА, РАДЖАС ДУМИ и ТАМАС ДУМИ. Доста подробно за насоките през новата година говорих в ОБУЧЕНИЕТО БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ наскоро. Сега давам една малка част вече за по-широкия кръг от хора, но който се интересува, това ОБУЧЕНИЕ Е НАИСТИНА НЕЩО БЕЗЦЕННО и АБСОЛЮТНО ИЗЦЕЛИТЕЛНО!!!

Да ви кажа, на мен НЕ ми дават да ГО Гледам. Аз винаги ГИ Гледам в много специфичен момент ОБУЧЕНИЯТА, когато Е ДОШЛО ВРЕМЕ ЗА МОЩНИТЕ ИЗЦЕЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ! Само от това, че ГО ГЛЕДАМ вече УСЕЩАМ различни неща по тялото ми как се ПРОМЕНЯТ. Остави това, но и ДАРБИ СЕ ЗАСИЛВАТ и много други неща БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЛОВОТО, което смятам, че в ОБУЧЕНИЯТА Е НАЙ-СИЛНОТО БОЖЕСТВЕНО СЛОВО от всички други лекции, беседи и т.н.

Имаме ТРИ КАТЕГОРИИ ДУМИ – САТВА, на тях ще се спра по-подробно.

РАДЖАС, какви думи са това? Агресия, гняв – тези активните ДУМИ – и сигурно много други, просто в момента за тях се сещам. ТАМАС са възможно НАЙ-ТЪМНИТЕ ДУМИ, които АБСОЛЮТНО ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИМ ДА ГИ ИЗБЯГВАМЕ както и РАДЖАС ДУМИТЕ, а и НЕ само да Избягваме Думите, а и тези прояви в себе си разбира се. Но понеже сега говоря за думите. ТАМАС ДУМИ НЕ искам даже и да казвам.

САТВА СЛОВАТА, ДУМИТЕ – са разделени на ТРИ Категории. Това са СИЛНИ ДУМИ, КРАСИВИ ДУМИ и СЛАДКИ ДУМИ!

Това са Думи, които Работят НАЙ-СИЛНО С ДУХА, ДУШАТА И СЪЗНАНИЕТО на човека. И така СИЛНИТЕ ДУМИ Работят с ДУХА на човека. Да кажем, имената на всички ДОБРОДЕТЕЛИ, на всички ПРИНЦИПИ. Само като говоря за тях и ми стана невероятно горещо, даже може би сигурно и ми личи, но СЛОВОТО Е НЕВЕРОЯТНА СИЛА!!! Просто НЕВЕРОЯТНА!!! Затова ви казвам, нека АКТИВНО ДА РАБОТИМ ВЕЧЕ със СЛОВОТО! Защото ТО така или иначе РАБОТИ чрез нас!

Защото ние всеки ден изговаряме… Знаете ли УЧИТЕЛЯТ казва: „За всеки ден е определено точно кои, точно колко Думи изговаряме!“

Ние ГИ Изговаряме така или иначе. Изговаряме и Знаците, понякога дори Пеем. Или пък виждаме различни Числа тук и там. Тоест СЛОВОТО ПАК РАБОТИ чрез ЦИФРИТЕ, чрез нас. Но когато вече това го правим СЪЗНАТЕЛНО, нещата са десетки пъти ПО-СИЛНИ! Едно е да се оставиш СВЕТЛАТА СИЛА ДА ТЕ ЛЕКУВА И НИЩО ДА НЕ ПРАВИШ, друго е когато СЕ МОЛИШ, когато КАЗВАШ ФОРМУЛИ! ПРОЦЕСИТЕ Минават ПО-ЛЕКО и ПОЛУЧАВАШ МНОГО ПОВЕЧЕ БЛАГА в крайна сметка, защото си ПОЛОЖИЛ УСИЛИЯ!

СИЛНИТЕ ДУМИ – Имената на Всички БОЖЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ, на Всички ДОБРОДЕТЕЛИ – ТЕ Работят с ДУХА! Тук са Думите – ЛЮБОВ, ЖИВОТ, БОГ и т.н.

Понеже днес е ден на УЧИТЕЛЯ, ден в който ТОЙ си е заминал, ЕЛОХИМЪТ НА МЪДРОСТТА, много силни процеси, свързани с БЕЗСМЪРТИЕТО вървят, тоест днес СЕ КЪСАТ ВРЪЗКИТЕ С ДУХОВЕ НА СМЪРТТА. НЕ само при хората, но и при държавите! При България със сигурност! Така че там да ЗАПОЧНАТ вече ВЪЗРАЖДАЩИТЕ ПРОЦЕСИ, които Движат нещата НАПРЕД КЪМ ЖИВОТА И СВЕТЛИНАТА! Затова искам да се спра на думата ЖИВОТ отново и по-точно на Знака „Ж“!

Някъде бях чела цяла книга може би беше, в която гравитираше всичко около знака „Ж“! Знакът на българите… Това наистина е Сакрален Знак. Първо, защото е първата буква на не коя да е дума. Може би една от НАЙ-ВАЖНИТЕ Думи е Думата „ЖИВОТ“ и НАЙ-СИЛНАТА, свързана с МЪДРОСТТА, затова споменах и УЧИТЕЛЯ! БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП НА МЪДРОСТТА!

„Ж“ е Знак на ЦЕЛОМЪДРИЕТО! Ако ние през деня използваме повече думи, в които има „Ж“ или СЪЗНАТЕЛНО Изписваме тази Буква, или просто Я казваме: „Ж, Ж, Ж, ЖИВОТ, ЖИ, ЖИ, ЦИ, ЖИ“, всичко е около това „Ж“! Това всъщност е ЖИЗНЕНАТА ЕНЕРГИЯ! Това е ВСЕЛЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ! То това е ЦЕЛОМЪДРИЕТО! Когато човек е ЦЕЛОМЪДРЕН, той ИМА ДОСТЪП ДО ВСЕЛЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ! И тогава ТРИТЕ МУ ЦЕНТРАЛНИ КАНАЛА, които показва буквата „Ж“ са ОТВОРЕНИ и през него ПРОТИЧА МОЩНА СИЛНА ЕНЕРГИЯ от ЗВЕЗДИТЕ, от СЛЪНЦЕТО и т.н. Така че това е една ИЗКЛЮЧИТЕЛНА Дума. И това са СИЛНИТЕ ДУМИ!

СЛАДКИТЕ ДУМИ, „Кажи ми, кажи ми сладки думи две.“ – има една песен на УЧИТЕЛЯ. ТОЙ много е харесвал СЛАДКО, БЛАГО. СЛАДКИТЕ, БЛАГИ ДУМИ – БЛАГОСТ, НЕЖНОСТ – това са Думите на ДУШАТА! БЛАГОСТ, НЕЖНОСТ, ПОДКРЕПА, ПРЕГРЪДКА. Можем да ГИ търсим и ще ГИ търсим през тази година тези хубави Думи да ГИ Използваме СЪЗНАТЕЛНО!

И Третата Категория Думи, които е добре да Използваме СЪЗНАТЕЛНО и АКТИВНО през тази година са КРАСИВИТЕ Думи. Това са Думите на СЪЗНАНИЕТО, това са Думи свързани с Природата, с Творчеството, с Интелекта и други подобни процеси. Няколко примера – ОЗАРЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ и т.н. Много са. Може някой от вас, може би някои от хората, които са минали ОБУЧЕНИЕТО БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ да се занимаят, да потърсят наистина Хубавите Думи, Най-Силните Думи, дори една скала може да се направи някой ден. УЧИТЕЛЯТ е казал: „БЛАГОСТ“ Е НАЙ-СИЛНАТА ДУМА! Обаче от там насетне?!

Според мен „БОГ“ Е НАЙ-СИЛНАТА ДУМА, особено ако знаеш Истинското МУ ИМЕ. Това е невероятна ПОДКРЕПА, която човек получава където и каквото да прави. И неслучайно хората се сещат в трудни моменти да се молят, тогава вече… Дори споменаването на Името на БОГ. Или „ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ!“ моментално Отключва много голяма СИЛА! И на човек наистина се помага, ако заслужава разбира се.

Но дори най-големия Грешник, ако това един ден го направи чистосърдечно, е много вероятно да му се помогне. Имам безкрайни примери на хора, които… Хайде, не са станали някакви супермени Аватари, но са направили две, три стъпала НАГОРЕ В ЕВОЛЮЦИЯТА! Само благодарение на тоя техен стремеж. Говоря за хора с Много Тежки Грехове, да кажем към ХРИСТОС. Бил е ВТОРА Раса този човек, сега е ПЕТА Раса. И с него вече върви пречистване. До Аватар не е стигнал, но е направил на практика ТРИ Стъпала НАГОРЕ В ЕВОЛЮЦИЯТА! Ако хората знаеха тези неща!!! Но така, говорим си ги ние, ДАЙ БОЖЕ да стигат до повече хора!

Така че това е една от задачите ни, която е важна и сигурно и много други задачи през годината ще публикуваме, ще ги даваме. Може би и при следващите ни разговори ще продължим в тази посока – СЪЗНАТЕЛНАТА РАБОТА със СЛОВОТО. Най-малкото, което можем да направим – Сутрин и Вечер да БЛАГОДАРИМ на СВЕТЛАТА СИЛА! ДА КАЗВАМЕ Името МУ!

САТВА ЕЛОИМ! – аз казвам на всички ЕЛОХИМИ, защото реално ТЕ пряко РАБОТЯТ с всички ПРОЦЕСИ! И разбира се към ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ – САТВА ЕЛМА!
Към БОЖЕСТВЕНОТО – САТВА АЛЛААХА!
И към ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ – САТВА АБЕРУМ!

Това е наистина Важно и една БЛАГОДАРНОСТ към ТЯХ.
Важно е всяка сутрин! Това е СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА със СЛОВОТО на практика – МОЛИТВАТА!

Другото е в 12 часа на обяд да казваме определени Думички СЪЗНАТЕЛНО! Да наблюдаваме ЕФЕКТА! Ще ГИ Даваме тези Думички.

Но ето да кажем, ако знаем, че месец Януари РАБОТИ ИСТИНАТА, всички Думички свързани с ИСТИНАТА да казваме – ОЗАРЕНИЕ, ЯСНОВИДСТВО, ЯСНОТА, БУДНОСТ.
Това са ДОБРОДЕТЕЛИТЕ на ИСТИНАТА, които развиваме, благодарение на този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП.

И така, това са Думи, които можем да си казваме, можем да изпяваме, да съчиняваме някаква мелодийка. Има хора, през които Работи СЛОВОТО ЧРЕЗ МУЗИКА, КОГАТО ПЕЯТ. Аз затова винаги ПЕЯ, защото при мен БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО така РАБОТИ. Първо проработи чрез ноти, чрез музика – и заради това винаги нещо изпявам.

Така че това също е ключ. Хората, които са по-музикални могат да използват да си изпяват думичката да кажем. Или МОЛИТВАТА, ДА! Някой ден може някой да се появи, да съчини Музика по МОЛИТВИТЕ НИ, които са от ОЗАРЕНИЯТА. Ще бъде прекрасно и много радостно.

И така, 2024 година ще ни УЧИ на много, много неща, вече да ги прилагаме, не само да ги слушаме и да ги знаем, но и да ги прилагаме. И това е точно СЪВЪРШЕНСТВОТО.

СЪВЪРШЕНО МОЖЕ ДА СТАНЕ САМО НЕЩО, КОЕТО СМЕ ПРИЛОЖИЛИ!
Но сме го Приложили СЪВЪРШЕНО, защото има хора, които прилагат и обратните неща на СВЕТЛОТО!

Когато ПРИЛАГАМЕ ЛЮБОВТА, СВЕТЛОТО, ДОБРОТО в ЖИВОТА СИ, това ни ВОДИ към СЪВЪРШЕНСТВОТО. Така че да си пожелаем наистина през тази година едни СВЕТЛИ, ХАРМОНИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на ВСИЧКИ НИВА!

НЕ само с нашите приятели, НЕ само с нашите близки, но и със страните, от които сме част. Наистина СВЕТЛОТО, ГРАДИВНОТО все повече да взима Превес над Деструктивното, Разрушителното. Все повече красиви неща да Съзидава човечеството. Добри неща, които да носят Добро наистина на поколението което идва, на Шестата Раса, която идва.

Вече влизаме в тези процеси. За мен това НЕ е Надежда, НЕ е Вяра, нещо много повече. Просто една Голяма РАДОСТ Е, че тази Коледа СТИГНАХМЕ наистина до това БОЖЕСТВЕНО СПАСЕНИЕ и вече СМЕ В ГРАДИВНИТЕ ПРОЦЕСИ!

Водещ:
Благодаря ТИ, СИЛВИ!

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
И аз БЛАГОДАРЯ! Винаги е РАДОСТ и надявам се ТЯ да е СПОДЕЛЕНА с всички хора, които ще гледат интервюто.
БЛАГОДАРЯ!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview