СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Приятели, Честит Празник!!! Двоен!!! За мен днешният ден е ден на един ПОДВИГ! На един ВЕЛИК ПОДВИГ, който шепа хора преди много години са сътворили! И вярвам, че неслучайно точно днес сме точно в зала „Сила“. С това емблематично име. За да сътворим ВСИЧКИ ЗАЕДНО Нашият ДУХОВЕН ПОДВИГ! Всеки един от нас да сътвори и неговия Собствен ВЪТРЕШЕН Подвиг и ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕСЪТВОРЕНИЕ, ПРЕОБЛИЧАНЕ! ОБНОВЛЕНИЕ!!! Така че излизайки днес от тук да продължим живота си поне на една йота ОБНОВЕНИ! И по един малко по-различен и НОВ начин. За което всъщност и БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО РАБОТИ!!! Не случайно миналата година, последната лекция тук беше БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО! Така че да БЛАГОДАРИМ на НАШИЯ ВЕЛИК БАЩА!

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ:
Е, Сърдечни Приятели да БЛАГОДАРИМ на ВСЕВИШНИЯ, ВСЕМОГЪЩИЯ, ВСЕСИЛНИЯ, ВСЕЛЮБЯЩИЯ, че ни е Събрал Заедно!!! Това е Изключително Важно – хората да контактуват тет-а-тет. Тоест очи в очи. Разбира се прекрасно е да се започва всяко събитие с песен и да завършва с песен. И е чудесно и превъзходно да започва с Молитва, и да завършва с Молитва. Аз ще кажа каквото ми дойде сега на ума. Идва ми да Помолим ВСЕВИШНИЯ!!! Аз ще я кажа Молитвата. ДА БЛАГОСЛОВИ днешното ДУХОВНО Събитие! Това Е един ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДУХОВЕН ФОРУМ!!! Както и ще да го наречем. И семенар да го наречем, и среща, и събиране, но това Е ИСТИНАТА!

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРИМ ТИ!!!

 ГОСПОДИ, БОЖЕ Наш ВСЕЛЮБЯЩИЙ,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко Видимо и Невидимо!

СЛАВА НА СЛАВАТА!!!
СИЛА НА СИЛАТА!!!
СВЕТЛИНА НА СВЕТЛИНАТА!!!
ЛЮБОВ НА ЛЮБОВТА!!!

МОЛИМ ТЕ, БЛАГОСЛОВИ И ОСВЕТИ
днешното ДУХОВНО Събитие!
Този ДУХОВЕН Семинар, на който ни събираш!
БЛАГОСЛОВИ ГО!!!
ОСВЕТИ ГО!!!

БЛАГОСЛОВИ И ОСВЕТИ
Всички негови Организатори, Ръководители, Участници
и всички, които ще се докоснат до НЕГОВАТА ИСТИНА
и до НЕГОВОТО СЛОВО след това!

ДАРИ им, ГОСПОДИ, ЗДРАВЕ, ВЯРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВ!

ВОДИ ни и ни НАПЪТСТВАЙ,
за да Вършим още По-Съвършено ВОЛЯТА ТИ на Земята!
Според ТВОЯТА ВЕЛИКА ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА и ДОБРОТА!

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ!!!
Сега, Винаги и във Вечните Векове!

БЛАГОДАРИМ ТИ от ДУХ и Душа, Ум и Разум, Сърце и Воля!

СЛАВА ТЕБЕ!!!
Хиляди по Хиляди пъти – СЛАВА!!!
Милиони по Милиони пъти – СЛАВА!!!
Милиарди по Милиарди пъти – СЛАВА!!!
Трилиони по Трилиони пити и повече – СЛАВА ТЕБЕ!!! СЛАВА ТЕБЕ!!! СЛАВА ТЕБЕ!!!

АМИН! АУМ! АУМЕН!
АМИН! АУМ! АУМЕН!
АМИН! АУМ! АУМЕН!

ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!
ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!
ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!

ГОСПОДИ, ПОКЛОН!!!

Ще ви кажа, че когато се БЛАГОДАРИ и когато се Отдава СЛАВА на БОГА Е Едно и Също. Само един Библейски мъничък откъс ще кажа, няма да се разпространявам. Как е починал, умрял Ирод? На когото тежат на съвестта толкова много избити младенци. Ирод умира в средата на храма и там пише точно така, в Библията, цитирам Я едно към едно: „Понеже Ирод, като започна речта си и като я завърши, не отдаде СЛАВА на БОГА, той умря. Разпука се!“
Точно така пише: „Разпука се на средата на храма.“
Това разбира се е Символ и повече КАК си отиват онези от Земята, които са Твърде Грешни.

Но сега има думата СИЛВИНА.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Аз ще ТИ дам думата пак, но за начало ми се иска да попеем заедно. Знаете ли днешният ден е и Празник на ЛЮБОВТА. В една вълшебна приказка, която бях писала за Пролетта. Там пише така: „ОБНОВЛЕНИЕТО и ЛЮБОВТА са сестри.“

Така че в днешния ден ще има Едно СПЕЦИАЛНО ДОКОСВАНЕ, което ще направя с моята Вълшебна Пръчица до СЪРЦАТА на Всички. И това ще бъде всъщност едно БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ, което ще направя. КОЕТО ДАЙ БОЖЕ ДА ИЗВИКА ЛЮБОВТА – ИСТИНСКАТА, ИСТИНСКАТА В ЖИВОТА ВИ!!! Но сега ще използвам моята пръчица за диригентска палка, за да изпеем заедно „СЛАДКО МЕДЕНО“. Това е една песен на УЧИТЕЛЯ. Общество Бялото Братство я пеят преди хранене с Вярата, че наистина когато се пее тази песен в храната ни, а и не само в храната, във всичко около нас чрез пчеличките…
Пчелите наистина са едни БОЖЕСТВЕНИ Създания, ДУХОВЕ на ОБНОВЛЕНИЕТО. Виждала съм ги доста често как работят и внасят БОЖЕСТВЕНИЯ ЕЛИКСИР И АМБРОЗИЯ в Човека. И това именно е един ПРОЦЕС на ОБНОВЛЕНИЕТО. Звучи като детска, дори някой може да си каже наивна песничка, но ТЯ Е ВЕЛИКА! Просто в НЕЯ Е ЗАКОДИРАНО ЦЯЛОТО ОБНОВЛЕНИЕ! И е лесна. Препоръчвам ви ако искате да ви стане малко По-Слънчево и Леко или да си Заредите храната, преди хранене пейте си я. Тя звучи така. Предполагам много от вас я знаят.

Сладко медено, сладко медено.
Медено, медено сладко медено.
Сладко медено, сладко медено.
Медено, медено сладко медено.
От слънцето изпратено, от пчелите донесено.
Сладко медено, сладко медено.
Медено, медено сладко медено.

Вълшебни!

Това, което Видях е един ЗЛАТЕН ПРАШЕЦ, който се посипа върху нас. Не е и дъждец. Наистина много фини златни прашинки изпълниха пространството.
Така и така съм взела думата. Ще изпея още една песен, защото тя е в темата. Който я знае също може да пее. „АЗ ЩЕ СЕ ПОДМЛАДЯ.“ Това е изцяло в темата БОЖЕСТВЕНОТО ПОДМЛАЖДАВАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ!!! С моята приятелка Бая сме я учили. Бая къде е? Горе при децата. Здравей, да пеете горе с мене.

Аз ще е Подмладя,
ти ще е Подмладиш,
той ще се Подмлади.
Това ми казва Любовта.
Ний, които следваме пътя на Доброто, ще се Подмладим.
Вий, които следвате пътя на Доброто, ще се Подмладите.
Те, които следват пътя на Доброто се Подмладят.
Това ми казва Любовта.

Благодаря ви.

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ:
Много хубаво. Наистина е приятно да се започне така.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Да започнем така – весело, чисто и по детски. Виждам децата колко много се радваха на песничките. Вярвам и всички вие.

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ:
Подготвил съм ви една изненада, дребна. Каква е тя? Ами тя пак е СЛОВО! Да ви говоря нещо. Не се отклонявам от темата ни най-малко, защото темата е БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ!!! Трябва да се ОБНОВИМ ВЪВ ВСИЧКО!!!
ОСНОВАТА МУ Е.
Как да кажа? Първо Наистина БЕЗ ЛЮБОВ НЕ МОЖЕ!!! Без Желание да имаш СИЛНО ДА ОБНОВИШ СЕБЕ СИ!!! ОБНОВИШ ЛИ СЕБЕ СИ, ЗАПОЧВА ДА СЕ ОБНОВЯВА ВСИЧКО НАОКОЛО!!! А ОБНОВЯВАНЕТО още е ПОСТОЯНСТВО, ЛЮБОВ, ОТГОВОРНОСТ, ДИСЦИПЛИНА, ЗАГРИЖЕНОСТ!!! НЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ, а и ЗА ДРУГИТЕ!!!

И така, идва ми снощи тази мисъл. Нещо съвсем тривиално. Започнах да си говоря и да питам:
– Защо е създаден ботушът, а не само обикновената обувка? И каква е разликата?
Обувка, обуща. Обуща, „буш“ има. А пък „бо-туш“ – от две срички се състои, зависи какъв прочит им направим, защото СЛОВОТО е Много ВЕЛИКО! Много БОГАТО! МНОГООБРАЗНО! Много ПОЛЯРИТЕТНО! Просто ако започна да вадя дума по дума, звук по звук, сричка по сричка и да изкарвам КОСМИЧЕСКИЯ им СМИСЪЛ, наистина няма да ни стигне денонощието. И то почти нищо няма да съм казал.

УЧИТЕЛЯТ казва, че всяка една дума по НЕГОВО време е имала СЕДЕМ значения. Значи Съзнанието е дорасло тогава, преди 100 години, до тези Седем Значения. Сега на мен ми е казано и аз ви казвам: са ДЕСЕТ Значения. Защото Хората са ПОМЪДРЕЛИ, макар че може да НЕ са станали ПО-ДОБРИ, ПО-МОРАЛНИ! Но акълът им е станал по-раздвижен, по-динамичен.

И както виждате, Времето вече започва… За по-късо време вършиш много повече работа, отколкото някога. Времето просто се Скъсява. Намалява и денонощието.

И така, стигнахме до ботуш. Ботуша е БОТ и УШ. Уши – да си Послушен, да Слушкаш. А БОТ от Старотракийски е СИЛА. СИЛА, която ти се ДАВА от БОЖЕСТВЕНИЯТ СВЯТ! Б е БОГ! О е КОЛЕКТИВ, ЦЯЛОТО за което РАБОТИШ! Т е пак БОГ! ТЕО, обаче имаме Теология и Теория! Значи докато БОГ, КОЙТО МАТЕРИАЛИЗИРА Нещата, с Б ако го вземем. След това има Работа за Колектива и сричката завършва с Т, което е Теория и Практика. Едното без другото не може. Народната поговорка казва така:
„Теория без практика е мъртва. А практика без теория е сляпа!“
Цитирам само народните поговорки, които са проверени за хиляди години.

И УШ е Послушание. Затова има послушник, който слуша. Три години е минимум послушник, а може би и пет в манастира. И всеки калугер, каквото го накара, който е по-старши от него, върши работата. Да имаш уши да слушаш. Значи БОТУША е Символ, казвам на какво? На ВЛАСТ. На ПОДЧИНИТЕЛНОСТ. Значи на ПОСЛУШАНИЕ. На ОТГОВОРНОСТ и ЗАГРИЖЕНОСТ за другите. И понеже питам Небето. Казвам:
– Знам, че военните са ходили са с ботуши…
Царете са носили ботуши и така нататък. Да не говоря за котарака в чизми. Другото име на ботушите е чизми. И още нещо.
Ако вземем думата само с БО и ТУШ. Пак има БОЖЕСТВЕНА страна на нещата, а ТУШ е да тушираме нещата. А! Да си ОВЛАДЕЕМ ЕГОТО!!! Защото знаете в борбата, че когато не печели някой от състезателите по точки, печели с ТУШ. Тоест пълна Победа. Не с пет гласа, а Пълна Победа. Това е ТУШ!

ТУШЪТ освен това е една мастилена течност. Може да се Тушират нещата, за да Изпъкнат. И така, но продължаваме нататък.

И питам за цветовете, и понеже снощи ми го казаха някъде към 18 или 19 часа от Небето. Все пак, още докато ми беше прясно, си записах, тъй като мога да го запаметя след това, но ето какво казват:
 – ЧЕРВЕНИТЕ БОТУШИ се казват Царски ботуши. Или ЦАРСКА ВЛАСТ.
Но царската власт какво означава? Означава ВЛАСТ, но Означава и ОТГОВОРНОСТ, ЗАГРИЖЕНОСТ за Всички. Значи царят се грижи абсолютно за всичко живо в неговото царство. Той има грижата, той е отговорния.
Разбира се, има различни царе. Има царе, които са обичани от народа. Това са Умните, Мъдрите царе, Справедливите. Добрите, Благородните, Великодушните. Има Деспоти, има Тирани разбира се от царете. Това е ЧЕРВЕНИЯ цвят.

Тук ще ви кажа един интересен случай за един френски крал, който отива на лов. Той имал подагра и му били направени специални ботуши. Пак червени разбира се за подаграта. Да не му натискат палците. Да е свободен. Да не го болят. Обаче той обува едни други ловни ботуши, защото местността не е добра. Другите ботуши са направени за паркет. Те са царски ботуши, за официални неща. И започват да обикалят горите. Когато се връща обаче, някой му откраднал ботушите. Не от неговата прислуга. Той им има доверие и пита:
– Вие тука…?
– Бяхме тука, но имаше много от селата, които идват да помагат за лова.
Те им викат „викачи“. Всеки ловец знае, че подгонват дивеча. И той какво казва? Не се ядосва. Майсторът ще му направи други в двореца. Обаче той го Благославя по следния прост начин:
– Да използва моите ботуши по предназначение.

Така, това е само за червените ботуши един откъс.
След това съм написал ЧЕРНИТЕ Ботуши. ЧЕРНИТЕ БОТУШИ винаги означават ВЛАСТ чрез ВОЕННА СИЛА. Военната сила. И Генералът носи Черни ботуши, и редникът носи Черни ботуши. Ботушите пак казвам са Знак на ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ и на ПОДЧИНЕНИЕ. Знак и на ВЛАСТ, ако си Командир. И трябва да знаеш как да Управляваш. Затова се казва УПРАВИТЕЛ. Да си вътре в ПРАВОТО! Управител на еди-какво си. Иначе се казва за кратко шеф.

Така, носил съм много ботуши. И в планината съм носил, и зиме, и лете. И когато бях в далечния север, там няма кой знае колко сезона. Само с ботуши се ходи или с едни други неща, които са от едно кече, когато стане минус 50. Или под минус 40. Бях някъде може би 60, 70 километра от полярния кръг и много ясно се виждаха северните сияния. Така, както и да е. Но знам, че Ботушите се носят, защото са високи до колената, като клекнеш, като се изправиш или като правиш нещо – да те Подсещат – да бъдеш ДИСЦИПЛИНИРАН. Затова са направени. Това е ОСНОВНАТА РОЛЯ НА БОТУША. Когато ходиш с ботуши значи или си… Да бъдеш ДИСЦИПЛИНИРАН, ОТГОВОРЕН и ако ИМАШ ВЛАСТ – да бъдеш СПРАВЕДЛИВ. Да бъде СВЕСТЕН РЪКОВОДИТЕЛ. Да Ръководиш нещата. А ако си ПОДЧИНЕН – да си ИЗПЪЛНИТЕЛЕН И ТОЧЕН! ТОЛЕРАНТЕН, ЛОЯЛЕН и така нататък.

Значи ИСУС казва: „НЕ ПРОТИВИ СЕ ЗЛОМУ!“
Говоря за Черния цвят още. Значи НЕ трябва да се възпротивиш на Злото. Ето какво снощи ми казват:
– НЕ СЕ ПРОТИВИ НА ЗЛОТО, а се Опитай ДА ГО ТРАНСФОРМИРАШ В ДОБРО, ЧРЕЗ ДОБРО!!! – Една мисъл ОТГОРЕ.

Стигнахме до СИНИЯ ЦВЯТ. ВЛАСТ чрез ИСТИНА, ПРАВДА И ПРОЗРАЧНОСТ! Това е синия цвят. Той е на Истината. Значи ако искаш… Ти носиш ботуши, защото Искаш да ПРОЗРЕШ ИСТИНАТА! Да Започнеш да Я ВИЖДАШ! И те те подсещат непрекъснато за това. Значи СИНИЯТ цвят, но тази ВЛАСТ… Ако си на Власт трябва да Работиш точно по тоя начин. ИСТИНСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ Е ИСТИНСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Точно заради това. ЗНАЕ ИСТИНАТА КАКВА Е! ПРЕМИСЛЯ Я! Винаги Държи за СПРАВЕДЛИВОСТТА! За ПРАВДАТА! Тогава е ОБИЧАН от всички, дори и да е СТРОГ! Аз имах един такъв командир в казармата, който беше изключителен. Наистина. Човек на мястото си. И Всичко трябва да бъде ПРОЗРАЧНО КАТО НА ВИТРИНА! Както съм го казал: „Твоят ЖИВОТ трябва да бъде НА ВИТРИНА, НА ДЛАН!“ Защото ГОСПОД ТЕ ВИЖДА, но другите не те виждат, но ти не трябва да се криеш. Правиш ли нещо скрито и покрито значи има някаква Тъмна Страна. Братовчеда те побутва към това, но НЕ ТОЙ, а Твоето ЕГО те Побутва.

След Синия цвят идва ЗЕЛЕНИЯТ. Какво означават ЗЕЛЕНИТЕ БОТУШИ? ВЛАСТ НА ПРИРОДАТА И НЕЙНИТЕ СТИХИИ! Обаче Природата знае как да се грижи за себе си. ТЯ УРЕЖДА ВСИЧКО, но ако искаш твоето отношение да е добро с нея… НЕ МОЖЕШ ДА Й СТАНЕШ в никакъв случай ВЛАСТЕЛИН, ГОСПОДАР, ПОБЕДИТЕЛ! Това са пълни глупости. Казвам го Отговорно!
„Ние победихме природата. Ние покорихме този връх.“
Този връх го покорихте, защото СВЕТЛАТА СИЛА ви даде възможност да се качите. Ако Не искаше, Няма ще се качите и много от българските алпинисти изчезнаха, защото имаха Его. Дават им ясен сигнал. И на мене ми даваха ясни сигнали, и затова няма място където да не съм чупен. Защото не слушах сигналите, макар че всички се отказаха.

Веднъж се качваме на Витоша. Носим, делтапланера е 30 килограма, 6 метра дълъг. Отиваме на източния край на Витоша. Там имаше една скала удобна за полет, но вятъра е гръбен. Няма излитане. Забива те долу, и те пребива.
И другите викат:
– ГЕОРГИ, знаеш ли какво? Хайде да слизаме.
– А – викам – аз да не съм луд.
Вижте неразумността. Тогава СЛАВА БОГУ, ГОСПОД ме отърва. Минах леко.
Викам:
– Не! Аз ще изчакам поне да утихне.
Като е тихо, малко се засилиш повече и излиташ. На Камен дял. Сега може би са направили платформа за излитане, но тогава нямаше. Не знам, не съм се качвал кой знае колко години. И онези, так на рамо, и надолу по пътеката. Трудно, но тръгват. Бяхме към десет човека. Само аз и още един остана. Обаче онзи няма да лети, само да ме гледа там. Или още двама останаха. Ако стане нещо, от приятелска гледна точка. Като излетях, значи едвам кацнах, беше до шосето на Княжево и щях да се бутна в стълбовете. Така, а и излитането беше под въпрос. Както и да е. Било, каквото било. Но това ми беше обица. Макар че с една обица започнах да греша, докато не ми сложиха две. И даже, и на носа ми окачиха, но не се вижда.

Така, продължаваме нататък за Природата. Значи Човек трябва да стане ПРИЯТЕЛ с Природата. Тогава ТЯ го СЛУША и го ПАЗИ, и се ГРИЖИ за него. И му Показва Богатствата си, и Благата си му Дава. Не се шегувам като казвам това. Това е самата Истина. Да знаеш как да се отнасяш към нея. Да си добър Стопанин.

Ние НЕ сме Господари на НИЩО! НЕ сме Собственици в този свят.
Освен на собствения си ОПИТ! НИТО ТЯЛОТО Е НАШЕ! НИЩО НЕ Е НАШЕ!!! Нищо Абсолютно. В това съм хиляди и милиони пъти убеден.

СИВИЯТ, какво е? Това е ВЛАСТТА НА МАТЕРИЯТА! Ако си Властник, ти Използваш Материята. Даваш на този Блага. Даваш на онзи подкупи и така нататък. Това е СИВИЯ Цвят. Сивият цвят НЕ е Много добър и НАЙ-ВАЖНОТО Е , че НЕ ТРЯБВА Човек да се ПРИВЪРЗВА към МАТЕРИЯТА! Трябва да работи с нея. Затова е Сив, а не е черен. Но аз съм виждал и много от вас сигурно знаят, че който има възможност да види и Аурата на човека. Когато започват да се явяват едни Сиви петна по нея, това е вид заболяване, което НЕ се е развило. Да не говоря, когато стават все по-тъмни и по-тъмни. Стигне ли до Черно, този човек като гледам, ако е БОЖИЯТА ВОЛЯ ще го Спаси. Иначе е неспасяем. Значи СИВОТО Е ВЛАСТТА НА МАТЕРИЯТА!!!

ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ Е ВЛАСТТА НА ЗНАНИЕТО, УЧЕНИЕТО, МЪДРОСТТА, НАУКАТА! Това е жълтият цвят. Той е прекрасен. Ако си РЪКОВОДИТЕЛ Трябва обезателно да бъдеш ОБЪРНАТ към тези неща. Към ЗНАНИЕТО, към МЪДРОСТТА. Да знаеш как. Към НАУКАТА. Всичко това се събира там.
Това е ВЛАСТ и ПОДЧИНИТЕЛНОСТ на Тези неща! Човек Трябва ДА ВНИМАВА С ТЯХ МНОГО!!!
Тоест ЗНАНИЕТО да го ПРЕВРЪЩА в МЪДРОСТ чрез ОПИТ! Иначе за какво му е чували със знание?

ОРАНЖЕВИЯТ ЦВЯТ – казват СЛЪНЧЕВАТА ВЛАСТ! Оранжевият цвят. Да носиш ОРАНЖЕВИ БОТУШИ – това показва, че си човек и си деец на какво? На ИЗКУСТВОТО, на КУЛТУРАТА, на ДУХОВНИТЕ ТРАДИЦИИ! Оранжеви, не жълти.

ВИОЛЕТОВИЯТ, ЛИЛАВИЯТ ЦВЯТ е ВЛАСТ чрез СВЕЩЕНОСЛУЖЕНЕ!
Както и лилава дреха ако носиш, но най-вече се отнася за ботушите, защото ми е Диктувано ОТГОРЕ! БОТУШЪТ пак казвам е СИМВОЛ на ДИСЦИПЛИНА на ОРГАНИЗИРАНОСТ, на ВЛАСТ и на ПОДЧИНЕНИЕ. Свещенослуженето независимо… Искаш да служиш, нали? И затова половината от кардиналите са с червени тоги, а другата половина с лилави, виолетови тоги. Виждате ги как са кардиналите. Значи знаят горе-долу там какъв е цветът.

И накрая остава БЕЛИЯ ЦВЯТ. БЕЛИЯТ ЦВЯТ Е ВЛАСТ чрез МИР, СВОБОДА, РАВЕНСТВО, ХАРМОНИЯ, РАЗБИРАТЕЛСТВО И ЛЮБОВ!!! БЕЛИЯТ ЦВЯТ и СУПЕР БЕЛИЯТ ЦВЯТ се казва БОЖЕСТВЕНАТА ВЛАСТ!!! СУПЕР БЕЛИЯТ ЦВЯТ – това е ДИАМАНТЕНО-БЯЛ, ОСЛЕПИТЕЛНО-БЯЛ, така че НЕ можеш да го гледаш. И такъв цвят… Може да има БЛЯСЪК такъв на Земята, но НЯМА такъв ЦВЯТ.

Защо ли ви говоря това? Тъй като днес за пръв път си обух Белите, хубави ботуши, които са кожени и са истински, само че отдолу. И са до тука, и може да предизвикват завист у мнозина. Защото точно откакто слязох от планината, започнах да си търся кожени ботуши, истински. В България гумени ботуши имах зелени, сини – не. Имах сиви, имах и бели, и в момента белите ботуши са у нас.
Но нямаше истински ботуши.

Влизам в един магазин за обувки, за жените ботушки, полуботушки – ще ти се замае главата. За мъже няма. Защо няма в България? В чужбина има. Едно време бях вземал едни немски, те пък крака ми е специален, не можаха да минат през теснината. Иначе долу ще ми станат. И ги подарих на сина. Скъпи, хубави и бяха черни, разбира се.

Така, но нямаше в България. И тогава ми мина в ума, както на Запад е Иконата на БОЖИЯТА МАЙКА винаги с МЛАДЕНЕЦА, който е МАЛЪК, защото на Запад Съзнанието им още… ЛИПСВА ИМ тази МЕКОТА на ЖЕНСКИЯ ПРИНЦИП. И затова им дават СВЕТА БОГОРОДИЦА, като ЖЕНСКИ ПРИНЦИП! ДА СТАНАТ ПО-МЕКИ! А МЪЖКИЯТ ПРИНЦИП ДА ГО СМАЛЯТ У СЕБЕ СИ! НЕ!

Докато при нас ИСУС, ОТЦА, БОГОРОДИЦА – всичко си е нормално! Но на Българите понеже са ТВЪРДИ и ВЛАСТОЛЮБИВИ – Всеки иска да бъде Началник – на мъжете НЕ се дават ботуши.Разбрахте ли ме сега? С много мислене достигнах до това. А БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ Е да Започнем ДА МИСЛИМ МНОГОПОСОЧНО, МНОГОПОЛЯРНО, МНОГОЕТАЖНО, МНОГОПЛАСТОВО!!! Първо – НОВИЯТ СТЕРЕОТИП – да ти е в главата – НА МИСЛЕНЕ! Това е, а за жените има много. Да, за Жената, да я подсещат обаче, да бъде По-Дисциплинирана, По-Организирана! Има организирани жени. Аз не казвам че няма. Ама повечето, хване тая работа, оная, така.. Защото много работи и се струпват на главата. Аз ги разбирам и затова всички видове ботуши са тяхни.

Сега, има време да ви прочета ПРИТЧАТА до МОЛИТВАТА. Прочитам Я, а след това ще Я Тълкувам. Тя е много хубава. Да Я прочета ли или след това?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
След това.

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ:
Ето, шефката щом каже. Обаче аз ще й дам моите ботуши, но няма да й станат.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Аз като чух, че на ГЕОРГИ ще му подаряват нови ботуши и леко завидях. Шегувам се, разбира се, съвсем не. Но на ГЕОРГИ това откакто го познавам му е мечта. Да има БЕЛИ, кожени Ботуши. Сега колко са кожени не знам, но БЕЛИ. И най-накрая, преди около месец-два, едни приятели, които живеят в Щатите изведнъж им хареса тази идея. И започнаха да му търсят в Щатите – страната на неограничените възможности, където има всякаква Материя, но ДУХ Няма! Или Може да Има, но НЕ толкова Много. И му намериха Белите Ботуши. Всъщност ме попитаха дали и аз искам. Така и аз се сдобих с моите Вълшебни, Златни Ботушки. Това между другото.

Днес МИ Е МНОГО ВЕСЕЛО, МНОГО ЛЕКО! БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ – това е наистина една СПОСОБНОСТ на Човека ДА СЕ СВЪРЖЕ С ДЕТЕТО В НЕГО. Защото това е НЕГОВАТА НАЙ-ЧИСТА, НАЙ-ЖИЗНЕРАДОСТНА, НАЙ-ПОЛОЖИТЕЛНА ЧАСТИЦА. И така, ще се опитам ДА ВНЕСА и във ВАС, доколкото е възможно това от тази СИЛА. Чрез СЛОВОТО разбира се.

МОЛИТВАТА БОЖЕСТВЕНО ОБНОВЛЕНИЕ, след малко ще Я кажем, в 12:00 часа. Разбира се е КОЛЕКТИВНА МОЛИТВА. Много хора също ще се включат, които не са сега в залата. Сега в зала като гледам сме може би към 800 човека, заедно с хората горе. Доста хора сме, така че тази СИЛНА МОЛИТВА – знаете ХРИСТОС е казал:

„КЪДЕТО ДВАМА СА СЕ СЪБРАЛИ В МОЕ ИМЕ, ТАМ СЪМ И АЗ!“
А представете си, когато толкова много хора заедно работят и казват молитви, КАКВА СИЛА Е ТОВА!!! А освен това и много хора, които не са с нас, също ще се включат. За тази молитва искам да благодаря на Ивайла, която преди малко видяхте, анонсира събитието. Защото тя беше написала основна част, която аз редактирах. Впоследствие и ГЕОРГИ пипна няколко щрихи и така се получи, според мен тази СЪВЪРШЕНА МОЛИТВА. В НЕЯ е КАЗАНО ВСИЧКО, за което днес ще си говорим.Но разбира се, ще си говорим малко по-нашироко.

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ:
Колко интересно, цялата зала е в червено-розово и точно там по средата има една огромна роза, ето така. Сега си затворих очите, викам:
 “Чакай да видя, така. Да погледна малко, как е в Другото измерение.“

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО! За първи път виждам. Това е, ВСИЧКО Е ЕНЕРГИЯ!

Когато стъпиш на едно място в планината, то е твое, ако има ТОПЪЛ Цвят. Червен, да няма… Те художниците знаят – има студени цветове и топли. Топъл цвят има ли – жълт, оранжев, розов наситен, червен особено – значи е твоето място.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Вълшебно е когато човешкият свят в който сме ние и Отгоре съществата заедно се обединят и работят.

МОЛИТВА БОЖЕСТВЕНО ОБНОВЛЕНИЕ

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРИМ ТИ !!!

ГОСПОДИ, БОЖЕ НАШ ВСЕЛЮБЯЩИЙ,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА,
НА ВСИЧКО ВИДИМО И НЕВИДИМО!

ТИ, КОЙТО РАЗПРЪСНА МРАКА И РЕЧЕ:
„ДА БЪДЕ ВИДЕЛИНА!!!“
И ВЪВ ВИДЕЛИНАТА ВЛАГАШ ЛЮБОВТА СИ
И ТВОРИШ ЖИВОТА!!!
А В ЖИВОТА ВЛАГАШ ВЕЧНИЯ СТРЕМЕЖ
ДА ПОЗНАЕМ ЛЮБОВТА,
ДА ЕВОЛЮИРАМЕ И ДА РАСТЕМ!!!

ТИ, КОЙТО ТВОРИШ И ОБНОВЯВАШ ВСЕЛЕНИ!!!

МОЛИМ ТЕ!!!
ВЛЕЙ БОЖЕСТВЕНИЯ ПЛАМЪК
НА ОБНОВЛЕНИЕТО
във ВСИЧКИ и ВСИЧКО на Планетата ЗЕМЯ,
ЗА ДА СЕ ВЪЗРОДИ И ОБНОВИ!!!
ЗА ДА ЗАПОЧНЕ НОВАТА ЕПОХА
за Човечеството и Планетата –
ЕПОХАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ!!!

МОЛИМ ТЕ!!!
ВЛЕЙ ВЕЛИКИЯ ПЛАМЪК
НА ОБНОВЛЕНИЕТО,
за да АКТИВИРА ТОЙ
у Всички Души с ЧИСТИ СЪРЦА
ИЗНАЧАЛНИТЕ ПРОГРАМИ
на БЕЗСМЪРТНИЯ ЖИВОТ!!!

ЗА ДА ВЪЗСТАНОВИ ИЗНАЧАЛНИТЕ
СВЯТОСТ, ЦЯЛОСТНОСТ,
ЗДРАВЕ, МЛАДОСТ, КРАСОТА,
СЪЩНОСТ И СИЛА,
ЗАЛОЖЕНИ ОТ ТЕБ у Човека!!!

ГОСПОДИ, ПО ТВОЙ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
ДА СТАНЕМ – ВСЕЛЮБЯЩИ, ВСЕМЪДРИ,                                                                                                                                                                                        ВСЕИСТИННИ, ВСЕСПРАВЕДЛИВИ И ДОБРИ!!!

ДА ЖИВЕЕМ И ТВОРИМ
В ТВОЕТО БОЖЕСТВЕНО ЦАРСТВО !!!

ДА СТАНЕМ ДОСТОЙНИ ЧЛЕНОВЕ
НА НАЙ-РАЗУМНОТО ВСЕМИРНО ОБЩЕСТВО !!!

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА ПРЕБЪДЕ !!!

БЛАГОДАРИМ ТИ
от Дух и Душа, Ум и Разум, Сърце и Воля !!!

СЛАВА ТЕБЕ !

АМИН!!! АУМ!!! АУМЕН!!!
АМИН!!! АУМ!!! АУМЕН!!!
АМИН!!! АУМ!!! АУМЕН!!!

ХАРУМ!!! ХАРОМ!!! ХАРИМ!!!
ХАРУМ!!! ХАРОМ!!! ХАРИМ!!!
ХАРУМ!!! ХАРОМ!!! ХАРИМ!!!

БЛАГОДАРЯ!!!

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ:
ПОСВЕЩЕНИЕ! Едно стихотворение ще ви кажа от един, от най-големите български поети Веселин Ханчев. Не е мое, но е прекрасно. Някога имах професионална завист и като прочета едно много хубаво стихотворение, казвам: „Ей, защо не беше мое.“ Сега вече всеки трябва да си знае докъде и колко може, и как? И когато си НАУЧИ този УРОК. Престава вече да се състезава с другите. И СПИРА ДА ИМА ЕГО!!! Защото ЗНАЕ Точно къде и каква РАБОТА ДА ВЪРШИ НА БОГА!!! Дали е метача пред кметството, дали е кмета или президента.

Така, стихотворението се казва ПОСВЕЩЕНИЕ.

„За да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори,
ти всяка вещ и образ покрай тебе
открий отново и пресътвори.

Пресътвори ги ти като лозата,
превърнала пространството в зърна.
Като дървото в плод.
Като пчелата, създала мед от пръст и светлина.

Като жената стенеща, в която
по-траен образ дири любовта.
Като земята връщаща богато
и облаци, и птици, и листа.

О, трябва този свят да се изстрада.
Повторно трябва в теб да се роди.
И всеки образ, който в теб попада,
да свети с блясък непознат преди.

И чувствата да правят в тебе рани,
мъчително и дълго да болят.
И всяко чувство в тебе да остане
като зараснал белег в твойта плът.

Как иначе това, което вземаш,
стократно оплодено ще дадеш
в картина чудна, в песен, в поема,
в космичен полет и в чугунна пещ?

Как то ще стане дирене сурово
и кротък залез, и другарска реч?
И падане, и ставане отново,
и тръгване отново надалеч.
И ласка по косата из засада,
и хоризонти с мамещи звезди.

О, трябва този свят да се изстрада.
Повторно трябва в теб да се роди,
за да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори.“

Това стихотворение е писано много отдавна, но е Точно за БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ. Всичко да го ПРЕСЪТВОРИШ! Да го пренаправиш. То е, от теоретична гледна точка, много просто, много малко, много Лесно. Но да го ПРИЛОЖИШ НА ПРАКТИКА Е МНОГО ТРУДНО!!! И НЕ е шега, че МОЖЕШ ДА ГО НАПРАВИШ! Но ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО ЩЕ ЗАПОЧНЕШ ДА ОБИЧАШ ВРАГОВЕТЕ СИ! А да НЕ говоря за ПРЕДАТЕЛИТЕ СИ!

Хиляди пъти съм го казвал откакто ми го казаха преди повече от 15 години.
ГОСПОД каза:
„Когато бях, казах на Моите Апостоли, когато стъпвах по парещата земя на Палестина.“ – или ходеше по земята – „ОБИЧАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ!“

Но само на тях. Онова СЪЗНАНИЕ НЕ беше ДОРАСЛО. Сега Много хора ЩЕ ЗАОБИЧАТ ВРАГОВЕТЕ СИ, защото те са далече, но да ОБИКНЕШ ПРЕДАТЕЛИТЕ СИ, а да ГИ ОБИКНЕШ КАТО ПРИЯТЕЛИТЕ СИ Е МНОГО ТРУДНО! И имам една Притча, която се казва: „ПРЕДАТЕЛСТВОТО Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРИЯТЕЛСТВО!“ Това вече е за НОВОТО СЪЗНАНИЕ!

Сега ще ви прочета една Притча, тъй като пиша сега книгата за притчите. Те може би ще станат сто. И тя е от там. Има много интересни. Различни. Значи ще ви кажа подзаглавието. Там съм написал така, няколко: Притчи, Приказки, Приключения, Пристрастия, Признания, Приумици, Прищевки. Всичко има вътре. Виждате ли колко неща? Колко вида, литературни видове има вътре? Не само притчи има и приказки, разбира се. Има и приключения, има и пристрастия. Има и прищевки и разни други случки, които са описани.

Притчата се казва: „ЗВЕЗДАТА, КОЯТО ТЪРСЕШЕ СВОЯТА ЗВЕЗДА!“

„Някога, в полите на балкана се гушило китно селце. В него живеело младо момиче, което било кръгло сираче. Отгледали го добри хора, баба и дядо, които нямали деца. Тъкмо момичето станало девойка за женене и дядото напуснал този свят. А малко след него си отишла и бабата. Девойката останала сам самичка. Тя живеела в къщата на осиновителите си и работела всякаква селска работа.

Един ден обаче разбрала, че има необикновена БОЖИЯ ДАРБА!
КОГАТО БЛАГОСЛАВЯЛА ЖЕЛАНИЕТО НА НЯКОЙ ЧОВЕК, то ТОВА ЖЕЛАНИЕ СЕ СБЪДВАЛО! Но разбира се, тя се научила да БЛАГОСЛАВЯ САМО ДОБРИТЕ ЖЕЛАНИЯ на хората. Като ЖЕЛАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ, ЛЮБОВ, ПРИЯТЕЛСТВО, МИР, БЕРЕКЕТ, БЛАГОДАТ и ИЗОБИЛИЕ!

Девойката бързо се прочула и започнали да я посещават не само нейните съселяни, но и много другоселци, че даже идвали и хора от близкия град.
И разбира се, всеки й оставял по някакъв дар.

Но ето че един ден алчните и завистливи управниците на селото. А това били най-големите богаташи и чорбаджии. Решили да ПЕЧЕЛЯТ от нейната ДАРБА. Хванали я и я затворили в изоставена воденица на края на селото. Заковали с яки дъски вратата и прозорците, и оставили едно съвсем малко прозорче, през което й давали храна и вода. Отвън сложили селския, полски пазач за охрана. А и да следи, дали всеки пуска определената такса в една дървена кутия, като касичка сложена под прозорчето.

Винаги имало доста желаещи за БЛАГОСЛОВИЯ и скоро започнали да текат много пари към ненаситните джобове на селските първенци.

Така минали три години.

В един летен ден, близо до воденицата спрял млад момък. Той яздел чисто бял жребец и искал да напои животното. Наоколо нямало жива душа. Било събота и Голяма Задушница и затова нямало желаещи за Благословия. Всички били на гробищата за свиждане с мъртвите.

Човекът завел животното на реката и изведнъж чул от воденицата ясен момински глас, който пеел тъжна песен. Момъкът не знаел за момичето и Благословиите му. И затова се учудил, че в тази наглед изоставена воденица може да има някой. Той се приближил до малкото прозорче, защото разбрал, че от там идва песента. Тогава чул отвътре момински глас:
Казвай пътниче, какво ти трябва? Какво желание имаш? За да го Благословя и то да се изпълни.
– Нищо не искам – рекъл момъкът. – Всичко си имам. БОГ ми го е дал и затова МУ Вечно Благодаря. Имам бяло конче-вихрогонче, дрешки на гърба, храница, водица, ветрец и най-важното слънчице. Обикалям света, за да събирам знания и опит, а после ги споделям с хората, като им говоря.
Пиша и книжки, защото ако се вслушат и изпълнят хубавите и добри неща, КЪСМЕТЪТ ИМ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ. ЖИВОТЪТ ИМ СТАВА МНОГО ПО-ЛЕК!
Но искам да те попитам нещо. Ти какво Желание Имаш?
Гласът отвътре казал:
– Аз имам много, много голямо желание, което вече ми е станало МЕЧТА.
Искам ДА ИЗЛЯЗА от тази дупка на СВОБОДА и отново ДА СЕ РАДВАМ на БОЖИЯ СВЯТ и на СЛЪНЧИЦЕТО.
Бях свободна, но злите и алчни чорбаджии – управници на това село ме затвориха тука, за да печелят от мен. По-точно от моята ДАРБА, която ми е дал ГОСПОДА БОГА ВСЕВИШНИЯ!Можеш ли да ми Помогнеш?
– Разбира се – казал момъкът. – Веднага ще уредим това. Защото НЕ е Честно да си затворница и да пълниш и без това препълнените джобове на богаташите на село.
Той взел въжето, с което връзвал коня си да пасе и здраво завързал единия му край за следното, а другият за входната врата. След това пришпорил силното животно. То рязко опънало въжето и вратата се откъртила. МОМИЧЕТО БИЛО СВОБОДНО!
Я, колко е светло и хубаво? Колко отдавна НЕ съм виждала БОЖИЯ СВЯТ. Отвътре виждах само сенките на върбите. То бе толкова мрачно, че трудно разбирах – ден ли е, нощ ли е?
Сега си напълно СВОБОДНА – рекъл момъкът. – И можеш да обикаляш света, и да му се радваш като мене. Бъди ЖИВА, ЗДРАВА И БЛАГОСЛОВЕНА!
А девойката казала:
– Трябва веднага да избягам от тука, колкото се може по-далече, защото иначе ще ме затворят пак. Мога ли да дойда с тебе?
– Добре – съгласил се момъкът. – Конят ми е много як и може да носи двама ни без да усети. Да тръгваме.
– Можем да вземем парите от таксите – досетила се девойката.
– НЕ – рекъл момъкът. – ТИ ПОЛУЧИ СВОБОДАТА СИ! Вярно, тези пари са твой, но нека останат за чорбаджиите. Аз познавам нрава на богаташите – управници. Те ще те обвинят, че си ограбила, защото такова им е мисленето.

ПРЕПУСНАЛ белият жребец с двамата млади по пътя край реката, все по-далече и по-далече от селото. Галопирал цял ден. На залез слънце момъкът рекъл:
– Трябва вече да спрем. Животното да си почини и да се нахрани, а и ние някак да пренощуваме.
Спрели на хубава полянка край реката.
Момъкът погледнал девойката, която била в окъсани, нечисти дрипи. С несресана коса и боси нозе.
– Знаеш ли – предложил той. – Ето ти сапун. Водата в реката е топла. Намери хубаво вирче и се изкъпи. Ето ти и гребен. Вземи и тези дрехи, те са мъжки, мои. Може да са ти големички, но са здрави и чисти. Имам и един чифт чисто нови цървули и докато дойдеш ще ги пристегна, за да станат на мъничките ти нозе.

Месечината зад гората се била показала, когато девойката се върнала. Макар и облечена в мъжки дрехи с навити крачоли на панталоните и навити ръкави на бялата риза, била ПО-КРАСИВА от Месечината. ОЧИТЕ Й БЛЕСТЕЛИ, а КОСАТА Й СВЕТЕЛА с Мек Рус Блясък. На Момъкът Спрял Дъхът!
Ние цял ден сме заедно, а не си знаем имената – едва успял да промълви той. – Как се казваш?
– Името ми е СПОЛУКА – рекла тя. – А твоето?
– Казвам се КЪСМЕТ, защото НОСЯ КЪСМЕТ НА ВСИЧКИ, ако ИЗПЪЛНЯТ това, което ги ПОУЧАВАМ. А сега да вечеряме каквото дал ГОСПОД. После ако искаш можеш да ми ПОПЕЕШ. Слушал съм песента на морските сирени, но ти пееш много по-хубаво от тях. Ала не искам тъжна песен, каквато чух днес. А някоя Слънчева, Светла, Радостна, като песента на планинско ручейче, което идва от най-високия връх.
– Добре – съгласила се Сполука.
След вечеря тя казала:
– Ето, звездите вече са над нас. Ще ти изпея Любимата си песен, която зная още от дете. Тя се казва: „ЗВЕЗДАТА, КОЯТО ТЪРСЕШЕ СВОЯТА ЗВЕЗДА!“
И девойката запяла.

Не мога да ви я изпея песента, но ще я прочета като стихотворение.

„Една звезда самотна живееше в небето.
Блещукаха далечни другите звезди.
Тя даваше им обич направо от сърцето.
И пееше им песни до първите зори.
Тя знаеше, че ИМА от БОГ ЗВЕЗДА ЛЮБИМА!
И ТЯ е Само Нейна. ЕДНА ВЪВ ВЕЧНОСТТА!!!
И Търсеше Я често в Небесната градина.
И питаше за НЕЯ, и райските цветя.
В един незнаен ден, в незнаен час и миг,
Тя срещна Дядо ГОСПОД на райската алея
и каза:
– ТАТКО Мой, ТИ БОЖЕ НАЙ-ВЕЛИК! О, Моят Годеник кажи ми ТАТКО, ГДЕ Е?
А ГОСПОДА, ВСЕБЛАГ И ВСЕЛЮБЯЩ баща й рече:
– Дъще моя, Прекрасна дъще Блага. ПОПИТАЙ СИ СЪРЦЕТО! ТАМ СВЕТИ ЛЮБОВТА! И ТОЙ ще се Яви пред твоя Взор Веднага.“

Късмет така се унесъл в песента, че заспал дълбоко и се събудил чак по изгрев слънце.
– ПРОЩАВАЙ, че неусетно съм заспал. Досега НЕ съм заспивал така БЛАЖЕНО. А ти, какво прави? Успя ли да поспиш?
Цяла нощ се грижех за огъня и ти пеех тихичко.
– Сигурно затова сънувах Най-Прекрасният сън в живота си. БЯХ НА НЕБЕТО, сред ЗВЕЗДИТЕ. Те бяха толкова много и толкова хубави. Но АЗ ТЪРСЕХ СВОЯТА. И понеже не Я намирах, най сетне помолих ГОСПОДА, да ми Я ПОКАЖЕ.
– Синко – рече ТОЙ. – Обърни се и ЩЕ Я ВИДИШ! Та ТЯ, Върви след теб, защото Е ТВОЯ.
– Обърнах се и ВИДЯХ ЗВЕЗДАТА СИ! И знаеш ли? – рекъл гальовно той. – ТИ СИ МОЯТА ЗВЕЗДА!!!
– ЗНАМ ТОВА, ЛЮБИМИ Ед – рекла Лу, още по Гальовно. – Много време, денем и нощем МОЛЕХ БОГА, ДА МЕ ОСВОБОДИ от този затвор и най сетне ТОЙ рече: „Дъще, когато минат трите години, определените ти да бъдеш в тая тъмнина, ЩЕ СЕ ЯВИ Момък – Юнак на бял кон. ТОЙ ЩЕ ТЕ ОСВОБОДИ! ТОЙ Е ТВОЯТА ЗВЕЗДА!!! ТВОЯТА МЕЧТА!!! ТВОЯТА СЪДБА!!! ТВОЯТА ЛЮБОВ!!! И ТИ СИ НЕГОВАТА!!!“
– О, ГОСПОДИ, какво НЕЗЕМНО ЩАСТИЕ НИ ДАВАШ! – извикал Ед и се разплакал.
Плачела и Лу. ПЛАЧЕЛИ ПРЕГЪРНАТИ от РАДОСТ, от ЛЮБОВ, от ЩАСТИЕ!!! И БЛАГОДАРИЛИ на ВСЕВИШНИЯ, ВСЕМОГЪЩИЯ, ВСЕЛЮБЯЩИЯ! После се ОЖЕНИЛИ. След една година им се е РОДИЛО ДЕТЕНЦЕ и името му е било ЩАСТИЕ!!!“

След тази Притча, има ли смисъл да ви говоря за БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ?

БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ Е БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ!!!

Вижте, само малко ще направя едно тълкуване. СПОЛУКА е ЗЕМНИЯТ ПРИНЦИП – ЗЕМЯТА! Това е НОВАТА ЗЕМЯ! НОВОТО НЕБЕ е КЪСМЕТ! Това е НЕБЕСНИЯТ, КОСМИЧЕСКИЯТ, МЪЖКИЯТ ПРИНЦИП! А Производната от тях – СИНЪТ, Детенцето – Е ЩАСТИЕТО! СПОЛУКАТА и КЪСМЕТЪТ правят ЩАСТИЕТО!

Кога ИМАШ СПОЛУКА? КОГАТО СИ НАУЧИШ УРОКА НА ЗЕМЯТА! Сега пак Тълкувам. Колко Е ВЕЛИКО СЛОВОТО и Колко Трябва да го Гледаме МНОГООБРАЗНО!

СПО-ЛУ-КА – ако махнем с-то става полука и л-то – ПОУКА! Да се научим на Земята! ДА СИ ВЗЕМЕМ ПОУКА от ВСИЧКО! От ЦЕЛИЯ, така да се каже ЦЕЛОКУПЕН ЗЕМЕН ЖИВОТ! И като си ВЗЕМЕМ ПОУКА и като започваме ДА ПРИЛАГАМЕ ЗНАНИЯТА, за да СТАНАТ ОПИТ, чрез МЪДРОСТТА! Тогава вече сме се Уредили с НОВАТА ЗЕМЯ! Но ние трябва да си Уредим и НОВОТО НЕБЕ! ТОВА Е ПРЕХОДЪТ! На там отиваме!

Следователно КОЙ ИМА КЪСМЕТ? КЪСМЕТ ИМА ВСЕКИ, на който…
Вижте, КЪС е нещо кратко, М е обаче МАТЕРИЯ, Е-то е ЕВОЛЮЦИЯ! През Материята отиваме до Еволюцията и стигаме до Т, което е БОГ.
КЪСМЕТ, КЪС, не искам да говоря за К-то, което е само БЪДЕЩЕ! Стелката, която е насам отворена, фунията. Ъ-то е ер голям, изключително важна буква. След малко ще кажа една дума с две Ъ-та. Добре, че се подсетих. Ъ-то е ер голям. Тя е изхвърлена. В стария български правопис има Ъ на много думи.
Знакът на българите е двойното Я. Както Ъ, само че не отгоре да е така, а да е чертичката по средата. Това е Знакът на Българите, който е изключителен Космически Знак и Символ. Не искам да говоря за него, защото много мога да говоря. Така, Ъ-то е СТАНИ, БЪДИ ТАКЪВ! Значи чрез Материята, затова отдолу е пълен. МАТЕРИЯТА ДА ИЗПОЛЗВАШ като ТРАМПЛИН! Като АСАНСЬОР! Нещо да те ИЗДИГНЕ НАГОРЕ, да Станеш, да се Изправиш! ЕР, ами ХОМО ЕРЕКТУС – ИЗПРАВЯНЕ!

Реджеп Ердоган. А, още нещо се сещам. Когато има думата… Аз съм бил учител в едно турско село между Добруджа и Лудогорието. И там някой думи ги научих, разбира се. Динчер и Ердинч е едно и също име, само че обърнато. То означава: Ердинч – стани, бъди като войник. А Динчер е войник бъди. ЕР.

Така, за Ъ-то. Много е важно. Както КЪС-МЕТ – в МАТЕРИЯТА да си КЪС, да си МАЛЪК. Как да се изразя още? Да си ДРЕБЕН, може да се каже. Да НЕ се набиваш на очи, но в ДУХА Трябва да си ГИГАНТ! Трябва да си ТИТАН, а в Материята може да бъдеш Джудже. Обаче ДУХЪТ да ти е ГОЛЯМ, защото ГОСПОД НЕ Мери по Материята само. Да, БЕЗ МАТЕРИЯ НЕ МОЖЕ на Земята. Фифти-фифти трябва да е. От там идва ЩАСТИЕТО. Щастие, ако го разделим на срички и видим, е прекрасно и чудесно нещо. Ш и Т – Щ е дифтонг и се състои от две букви, ш и т. Ш е Шейната, трябва да направиш някакво Усилие. Шейната зимата при определени условия се плъзга идеално, по снега и по леда. Но ако е лятото и сухо, да теглиш шейна и тя да е натоварена е трудничко. Но я теглиш, защото БОГ ти е казал. Щ, А е СВЕТЛИНА! С-то е СВЕТЛИНА, СИЛА, СВОБОДА, СЛАВА. ЩАСТ – пак Т имаме. И от двете страни е заградено с БОГ! И ИЕ – СЛУЖИТЕЛ на БОГА, на ЕВОЛЮЦИЯТА!

Вижте, ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА ПРЕМИНЕ през ИЗПИТАНИЯ, през НЕСГОДИ!
СПОЛУКА е Сполука. О, да имаш Сполука е идеално – СПОЛУКАТА. Но ТРИ години трябва да бъде в тъмнината. А Тъмнината какво е? Това са Изпитанията, които НЕ са много Приятни, НЕ са Комфортни. Различни видове. ТЕ са ИЗПИТАНИЯ, ние ги наричаме СТРАДАНИЯ, БОЛЕСТИ, НЕСПОЛУКИ, НЕСГОДИ, БЕДНОСТ, НЕМОТИЯ и така нататък. Но ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМИНЕ, за да ДОЙДЕ след това ЩАСТЛИВИЯТ МОМЕНТ. ЗАТОВА СМЕ НА ТОВА ЗЕМНО КЪЛБО! ТО Е УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН или по точно ВЪЗПИТАТЕЛНО-УЧЕБЕН ПОЛИГОН! ДА! И накрая когато се СЪБЕРАТ НОВОТО НЕБЕ, Принципите, Космическите НЕБЕСНИТЕ, СПОЛУКАТА И КЪСМЕТЪТ ДАВАТ ЩАСТИЕТО!!!

Искам още да ви кажа нещо. Сега се досетих за белият цвят. Защо БЕЛИЯТ ГЪЛЪБ Е СИМВОЛ НА МИРА? Символ на РАЗБИРАТЕЛСТВОТО, на СЪГЛАСИЕТО, на ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Защото знаете, че когато са Кръщавали ХРИСТОС във водите на река Йордан, тогава ЙОАН КРЪСТИТЕЛ го Кръщава. А СВЕТИЯТ ДУХ СЛИЗА над главата МУ като БЯЛ ГЪЛЪБ!

Тука, само правя съпоставки. Това е примери със СЛОВОТО, което ви го давам, което е изключително нещо, да се замислите. Само думата БЯЛ. Ако сложим накрая едно Х и продължиме БЯЛ. От тук става хляб бял, бял хляб. Отзад напред, отпред назад ако го четеш става. И понеже шопите изпускат Х-то, като викат: „БЕЛ ЛЕБ, ЛЕБ БЕЛ“ и така и иначе е обърнато. Значи БЕЛОТАТА, която Е една ЧИСТОТА, нещо което е Прекрасно и нещо което е на Насъщния.
Бял хляб, бял гълъб. А Гълъбът защо е Символ? Понеже СЛОВОТО се изписва в извънземната писменост – тука е на редове –  там КРЪГОВО и се чете, и така, и иначе, в Кръг. И като започнеш да изпитваш примерно думата ГЪЛЪБ. Г, след това има Ъ, след това има Л, след това има още едно Ъ и след това има Б. Започва с ГОСПОД и завършва с БОГ! Има две Ъ – ДА СТАНЕШ КАТО ТЯХ, а Отгоре е ЛЮБОВТА! АУ, Самата дума на ГЪЛЪБ, това Е ЛЮБОВТА НА ДУХА! На НЕБЕТО! Затова ТОЙ се ЯВЯВА, като БЯЛ ГЪЛЪБ! Виждате ли, дори и в СЛОВОТО, ако го разнищиш, а така ТРЯБВА ЧОВЕК ДА СЕ НАУЧИ ДА МИСЛИ! Именно ТОВА Е БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ!!!

За да бъда по-точен. Така, ето съвсем малко ще прочета, само няколко реда. Това е „ЗВЕЗДНА РОСА“Обаче човек ако се направи труд, след като го прочете и да го премисли. Още на първата страничка. Тука са двайсет реда, но без тях НЕ може. ТОВА Е ОСНОВАТА НА НЕЩАТА!!! Ето какво съм написал:

ЛЮБОВТА Е ПО-ВАЖНА ОТ ЖИВОТА, защото ТЯ ДАВА ЖИВОТ на Всичко и Всички. А ЦЕЛТА на ЖИВОТА Е – Внимавайте, каква Е ЦЕЛТА НА ЖИВОТА – ДА ИЗЯВИМ ВСЕЛЕНСКИЯ РАЗУМ! ВСЕЛЕНСКИЯТ РАЗУМ СЕ СЪСТОИ от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, ВСИЧКО ТОВА, наречено БОГ, чрез себе си и своята индивидуалност, като се научим на БЕЗУСЛОВНАТА, БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ!“
Това е Задачата на всички Разумни същества във Вселената. Продължавам да чета натам.
„Ние, Всичките РАЗУМНИ Същества във Вселената, сме частици, клетчици от тази РЕАЛНОСТ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО и ИЗТОЧНИК на ЖИВОТА! Но имаме и индивидуално Съзнание, и индивидуален Еволюционен Път. Всеки един е УНИКАТ, НЕ индивид, УНИКАТ! И когато ПОСТИГНЕМ СЪВЪРШЕНСТВО И ЧИСТОТА в Живота си, се Завръщаме при ИЗТОЧНИКА, КОЙТО Е АБСОЛЮТНАТА, ИНТЕЛИГЕНТНА, БЕЗУСЛОВНА, БЕЗКОРИСТНА И ВСЕОТДАЙНА ЛЮБОВ!!!

Това ЗАВРЪЩАНЕ става чрез ИЗВИСЯВАНЕ на СЪЗНАНИЕТО и ВЕЛИКИЯ СТРЕМЕЖ към СЪВЪРШЕНСТВО, които ни водят през всичките животи. Чрез трудности, усилия, изпитания, несгоди и неволи, и страдания, за да ДОБИЕМ ОПИТ и за да Опознаем напълно ДОБРО и ЗЛО! Докато не се ОПРЕДЕЛИМ САМИ и не ПРЕМИНЕМ твърдо и непоколебимо на Страната на ДОБРОТО и ЛЮБОВТА! ТОВА Е ТАЙНАТА НА ТАЙНИТЕ! ТОВА Е НАЙ-ВЕЛИКАТА ТАЙНА НА ВСЕЛЕНАТА ЗА СМИСЪЛА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО!!!“

Когато попитали УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО, защо БОГ сътвори човека? И ТОЙ казва:
„ЗА ДА ИМА КОГО ДА ОБИЧА!!!“

Сега Вселената е пълна с човешки същества. С Разумни, но тези същества трябва да си НАУЧАТ УРОКА!!! Да са на Страната на ДОБРОТО при всички случаи. И на ЛЮБОВТА!!! Иначе не става. И когато наистина се научиш ДА ОБИЧАШ поне Враговете си, да не говоря за Предателите си. Ако и ТЯХ ги ОБИКНЕШ, ти още на Земята НЕ Ставаш ПРАВЕДЕН и СВЕТИЯ – СТАВАШ АРХАНГЕЛ!!!Това го Казвам АЗ и се разписвам с лявата и с дясната ръка, и с краката ще се разпиша. Това е. Да го направиш от СЪРЦЕ!

Другото, което е, в тая книжка съм го приготвил. Имах още доста да ви казвам, обаче времето напредна. Да говоря за животните, които са по-напреднали в съзнанието си от хората. Толкова примери имам, за да се види, че едно животно постъпва много по-интелигентно от самия човек.

Но само един пример ще ви прочета. А тука съвсем малко. Ето само в началото. Само няколко реда.
„ЕТО, ПОДНОВЯВАМ ВСИЧКО!“ – рече ТВОРЕЦЪТ!!!“
На предпоследната страница на Новия Завет, на ОТКРОВЕНИЕ ЙОАНОВО пише това, което казвам. „ЕТО, ПОДНОВЯВАМ ВСИЧКО!“
„А ние – човеците – сме НЕГОВИ първи помощници-сътворци! И ние първи участваме в ПОДНОВЯВАНЕТО!!!
Но дали участваме активно и пълноценно!?
Най-напред обаче трябва да подновим и обновим СЕБЕ СИ! Да се огледаме, да преосмислим НЕЩАТА, да сменим безвъзвратно остареличкият си, егоистичен стереотип на живот и да променим ИЗЦЯЛО ЦЕННОСТНАТА СИ СИСТЕМА! И когато, всичко това, променим основно, тогава ще се събудим и ще видим не само ЖИВИЯТ ЖИВОТ, но и активно и съзнателно ще участваме в НЕГО!

Чак тогава ще разберем какво е ИСТИНСКАТА ИСТИНА, ИСТИНСКАТА МЪДРОСТ, ИСТИНСКАТА ХАРМОНИЯ, ИСТИНСКИЯТ МИР и ИСТИНСКАТА СВОБОДА, ЗАЩОТО САМО ТЕ МОГАТ ДА НИ ЗАВЕДАТ ДО ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ – БОЖЕСТВЕНАТА!“

Така. Ще прочета, че животните май са Изпреварили по МОРАЛ хората в сегашния момент. На страница 75, Духовен постулат 240 от „ЗЛАТНИТЕ ЗАВЕТИ“:
„На една корида бикът се дължал странно. Той се е отказал от двубоя, стоял кротко на арената и само гледал човека с човешки поглед. Тогава тореадорът, който бил прочут и смел боец, хвърлил оръжието и елечето си на земята и напуснал арената. Казал, че повече никога няма да стъпи на нея! И веднага го попитали защо?
– В очите на това животно – отговорил той – видях не само собствения си брат, когото трябваше да убия, но и самият себе си. С това животно си бяхме разменили местата и ролите. То беше разумен, великодушен, истински човек. А аз бях полудивото неразумно животно. Повече няма да хапна и месо, защото няма да съм само просто хищник, а ще бъда канибал, който изяжда себе си, близките си и хората!!!“

Със СИЛВИНКА прочетохме или не знам къде видяхме: Карат бик или вол на кланицата и той пада на входа, на колене и започва да плаче. Не иска да влезе. Които го водят, спират. Това го научават медиите. Телевизията го дава. И в крайна сметка тоя вол им се моли със сълзи на очи и на колене. Колачите, дето са избили хиляди, спират и тогава един богат човек казва:
– Купувам го. Колкото искате?
– 20 000 долара.
– Имате ги.
Взима го и го дава на един стопанин, който гледа в планината такива животни и казва:
– Докато е живо животното, аз ще плащам неговите разходи.

Знаете ли, колко интересни случаи има още? От най-дребното животно, което те гледа и виждате, че има разум в него. Да, Хиляда пъти съм казал за двата делфина, които са спасили японските рибари. И ред други неща. ТОВА Е РАЗУМНОСТТА, а човекът Бавно върви по тоя МОРАЛЕН ПЪТ!

Знаете ли, преди много години, още беше по време на социализма, гледам по телевизията една корида и си мислех. Понеже още тогава мислех двояко или с ТРОИЧНИЯ КОД – трояко се казва. Тореадора, много са писали, тореадорите това-онова. И тогава написах стихотворението „Корида – монолог на бика“.
Знам го наизуст и мога да ви го кажа, обаче просто няма време. Тогава се поставих на мястото на тоя бик. О, прочетете го в „ШЕПА СЛЪНЦЕ“ стихотворението го има. Започва така:

„Трибуни – от смъртния – поздрав!

Той е смъртния – вярно има и убити тореадори, но обикновено убиват бикът.

Небето ли хвърля в очите ни празнични рози?
И ритъм задъхващ така възхитително свети?
Тълпата се люшка след бялата пяна зноя,
красавици погледи мятат – опасни монети.

Защо ги събираш на славата рицарю честен!?
Нима ще закрилят гърдите ти – смъртни и храбри?
И знай – не моят рог е фаталният жребий…
А тая тълпа, за която смъртта ни е празник.

Е, по-натам изключително.

Налива очите ми с бяс андалуското слънце!
И ужас се впива от пиките, впити в гърба ми!                                                                                                                                                                            Къде да избягам!? И моя ли става победата, щом                                                                                                                                                          върху своята ярост храбреца разпъна..?

Пак ще го убият. Това е монолог на бика. Може би вярно съм се… Отишъл съм и съм влязъл на мястото на душата на бика. И какво изпитва той? Това между другото Е БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ!!! Не сме се отклонили от темата.

Сега ще дам думата на СИЛВИНА, която има изключително интересни неща.
Казах ви може би обикновени, тривиални неща, но ТЕ СЪДЪРЖАТ Ядката на нещата вътре, ако да разгледаме, ако ги премислим. НЕ Веднъж, НЕ Едностранчиво. ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ И ДА СЕ ВИЖДАТ НЕЩАТА ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ! И да гледаш и отгоре, и отдолу, и от изток, и от запад, и от север, и от юг. И ДА ВИЖДАШ НЕЩАТА как стоят в СВЕТА! НЕ Може да ти ПРОМИВАТ УМА с това, колко са хуманни и колко са великодушни Ръководителите на този свят. А вие ЩЕ ЗНАЕТЕ за какво говорят. Вижте колко само пъти спират отвъд океана нашите колеги и приятели. Да се СПРЕ ВОЙНАТА искат. Съветът за сигурност иска решение, но не. И затова само ще ви кажа, и ще завърша с прекрасната българска поговорка: „Докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват.“

БЛАГОДАРЯ ВИ! ЖИВИ, ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ! СЛАВА НА БОГА!!! БОГ ДА Е С ВАС И ВИЕ С НЕГО!!!

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Приятели, пропуснахме нещо, което ще помоля, ако искате сега заедно да направим. Знаете, че в 12:00 на обяд, казваме едни Вълшебни, СКЪПОЦЕННИ ДУМИ! Които са от този КАЛЕНДАР, който днес казахме, го има тук и който иска може да си го вземе. Защото, това Наистина Е БОЖЕСТВЕНАТА ПРОГРАМА за годината. Като гледам как се подрежда всичко по СЛОВОТО. Примерно започнахме да казваме АВТОРИТЕТНОСТ, сега от 1-ви Март. Първата дума, която е свързана с МЪДРОСТТА – АВТОРИТЕТНОСТ. Моментално започнаха изпити по Авторитетност. Появиха се хора, които да оспорват нашата Авторитетност. Това, което казваме. И така, и как ще реагираш ти? Вероятно и вие сте го забелязали или не сте го забелязали, но наистина нещата… БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО ОПРЕДЕЛЯ РЕАЛНОСТТА!!! В 12:00 казахме другата молитва, а това забравихме. Тъй че ако искате да го кажем. Общо взето казваме ЗАВЕТА НА МЪДРОСТТА. Казваме СКЪПОЦЕННИЯ ИЗРАЗ, който е – ЖИВОТ, ОБИЧАМ ТЕ! Напълно в тона на това, за което ГЕОРГИ говори. Тази тема явно присъства, за животните и отношението ни към тях, което е много ключово, наистина. И така – ЖИВОТ, ОБИЧАМ ТЕ!

УВАЖАВАМ, ПАЗЯ И СЕ ГРИЖА ЗА ЖИВОТА И ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ
КАТО НАЙ-ВИСША ИЗЯВА НА МОЯТА ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ТВОРЕЦА!

ЖИВОТ, ОБИЧАМ ТЕ!!!
АВТОРИТЕТНОСТ!
АВТОРИТЕТНОСТ!
АВТОРИТЕТНОСТ!

АМИН! АУМ! АУМЕН!
АМИН! АУМ! АУМЕН!
АМИН! АУМ! АУМЕН!

ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!
ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!
ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!

С пожеланието наистина Думата ни да се чува и ние да сме примера. Въздействащият СВЕТЪЛ ПРИМЕР за Света, за съществата, за всичко около нас. Това е Авторитетност, затова си помагаме, като казваме тази молитва и съответно има Изпити. БЕЗ ИЗПИТ нищо НЕ се ДАВА! Наистина в Духовния свят е така.

Ще прочета и ФОРМУЛАТА „БОЖЕСТВЕНО ОБНОВЛЕНИЕ“, която съм написала преди време.

ВЪЛШЕБНАТА ПРЪЧИЦА
НА БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ
докосва СВЕЩЕНИТЕ ИЗВОРИ на ПРОЛЕТТА в мен.
От тях потичат ЖИВИТЕЛНИ ПОТОЦИ
към всяка клетка на моя организъм.
СВЕТЛИНАТА ме изпълва и носи
на крилете на Възродения ми Дух
към БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ
на Въодушевлението, Растежа, Подема, Виталността!!!

АМИН! АУМ! АУМЕН!
АМИН! АУМ! АУМЕН!
АМИН! АУМ! АУМЕН!

ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!
ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!
ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!

СВЕЩЕНИТЕ ИЗВОРИ на ПРОЛЕТТА в мен…

Факт е, че БЕЗ Процесите на БОЖЕСТВЕНО ОБНОВЛЕНИЕ в човешкия организъм и въобще във всичко, в което има Живот – УЧИТЕЛЯТ казва – „Той Не би могъл да съществува повече от 3 години.“

Всъщност ОБНОВЛЕНИЕТО у човека е нещо ЗАКОДИРАНО и то Е ЧАСТ ОТ ЖИВОТА! ТО Е ЧАСТ от ТВОРЕНИЕТО. То е част от Творческия Процес, който ТВОРЕЦА е Заложил в нас като Принцип.
И така периодично НИЕ се ОБНОВЯВАМЕ, без да си даваме сметка за това. Защото знаете, на всеки СЕДЕМ години, Всички Клетки, включително и Нервните у човека се ПОДМЕНЯТ! Това се нарича ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ на ОРГАНИЗМА! Подменят се с Чисто Нови. Разбира се, ако човек се Старае, Внимава, Спазва БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ, този процес се УСКОРЯВА. Колкото повече човек е СЪЗНАТЕЛЕН в нещата, толкова повече всички Положителни Процеси в него, в това число и ОБНОВЛЕНИЕТО СЕ УСКОРЯВАТ! И не само, че се УСКОРЯВАТ, но стават все ПО-ДЪЛБОКИ, ЯВНИ, СИЛНИ. Така че в един момент Клетките да се Възобновяват много, много по-бързо.

УЧИТЕЛЯТ казва за поста:
„Ако човек направи ПОСТ – СЪЗНАТЕЛЕН – Въздържане от храна с МОЛИТВИ Е Възможно за двадесет и четири часа ТОЙ да стане АБСОЛЮТНО НОВ!“

Това разбира се не е поста, който ние правим. Очевидно е така, защото „да стане Абсолютно Нов и Чисто Нов“ –  това означава много неща. Между другото по това как изглежда един човек много може да се съди. Аз съм говорила за това в едно интервю за Красотата и за Обновлението, и Младостта.
Много може да се съди за него, какъв човек е и знаете има цели науки -Френология.

УЧИТЕЛЯТ казва, че човек може да измени чертите на лицето си. Може да измени чертите на ръката си. МОЖЕ ДА ИЗМЕНИ СЪДБАТА СИ. След като изменим съдбата си, тогава се изменят и чертите и на ръцете, и на лицето, и цялостната ни визия. Но това винаги става след едни Дълбоки Процеси на ОСЪЗНАВАНЕ и ПРЕЧИСТВАНЕ! И наистина БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ се Ускорява, то тече от години. Но с всеки следващ етап, който ние преминаваме, говоря за всички Аватари. Той навлиза във все По-Задълбочена Фаза.

Сега ще изпея пролетната песен, която ми е много любима и въобще много ми е любим сезон пролетта. Просто гледам в двора всяко… Първо кокичетата – момичетата – Символи на Обновлението и на тази СИЛА на ПРИРОДАТА, която е Закодирана, за да може да Преодолее тъмното, студеното. Невероятно нещо е природата. Всъщност ПРИРОДАТА е нашият Учител по БОЖЕСТВЕНО ОБНОВЛЕНИЕ. Ако ние наблюдаваме и изучаваме, там всичко е казано за БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ.

Наскоро в чашата за кафе на една приятелка видях лалета. Какво са лалетата? Ако сте ги наблюдавали, това са цветята, които най-явно се отварят така широко през деня. Поне тези червените са така. И вечер се затварят, стават на една пъпчица. Значи, какво е лалето като символ. Ами човешката душа, която през нощта когато е тъмно и студено, понякога се затваря. А през деня, когато слънцето грее, когато добрите условия са налице, тя се отваря за светлината и за доброто. Но разбира се, в конкретния случай това означаваше и други неща, че този човек трябва да научи, да не се затваря толкова много за нещата. Защото понякога ние се затваряме и за доброто, не само… Като защитна реакция, като предпазна. След като така си поизпатим, се затваряме и губим някак си доверието в живота и в хората. Така че ето един урок на лаленцата, което така ви казвам.

Пролетната песен

„Ето, пристига чудната пролет, слънце изгрява.
Всичко се буди, расте, живее и се радва, и благодари на БОГА!
Пролет, пролет е дошла.
Птиченце в небето сладко чурулика.
Слънцето приветно цели мир облива с радост и любов.
Тържествува цели мир и благодари на БОГА.
Пролет, пролет е дошла.
Птиченце в небето сладко чурулика.
Слънцето приветно цели мир облива с радост и любов.
Тържествува цели мир и благодари на БОГА.
Пролет, пролет е дошла.“

Вълшебна, Благодаря.

ПРИКАЗКА ЗА ПРОЛЕТТА И ЛЮБОВТА
„Имало едно време един МЪДЪР, ЧИСТ, ВЕСЕЛ и ДОБЪР Човек, който ОБИЧАЛ Хората. Искал да им помогне ДА СТОПЛЯТ СЪРЦАТА СИ!!! Да Разпукат Черупките си! Той дошъл от НЕБЕСАТА. Слезнал със своите кокичета – СВЕТЛИ, ЧИСТИ, ВЕРНИ, ВЕСЕЛИ и ДОБРИ Души. Затанцували човекът и кокичетата и Снеговете в Сърцата на хората се СТОПИЛИ от Чистото Приятелство и Топлите Сърца.

Известна жертва се иска да си кокиче на ГОСПОДА – САМОЖЕРТВА! И ВЯРА, че след нас ИДВАТ Красивите, Светли Цветя на ЛЮБОВТА! НОВАТА РАСА! Която ще украси Земята като РАЙСКА ГРАДИНА.
Ветрове се извиха, снегове паднаха. Хората се отчаяха, тъкмо бяха повярвали, че пролетта идва.
ИДВА, но и от нас се иска ИСТИНСКА ВЯРА и ВОЛЯ да ПРЕОДОЛЯВАМЕ ТРУДНОСТИТЕ!!! С какво са повече от нас малките кокичета, които израстват изпод снега, невероятно крехки и невероятно силни?

Това е една приказка за истинските Предвестници на Пролетта, без които ТЯ просто НЕ може да Дойде. Защото ЛЮБОВТА и ПРОЛЕТТА са сестри.

Нека СИЛАТА на БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГОНИ СТУДА И МРАКА ОТ ЧОВЕШКИТЕ СЪРЦА, за да се настанят там ПРИЯТЕЛСТВОТО и ЛЮБОВТА!!!“

Това е една приказка за всички нас – Кокичетата на ГОСПОДА.

Сега ще направя един подарък. Всички искат след срещата да се видим. Това наистина е трудно и с толкова много хора няма как да се случи в един ден. Но снощи БОГ ме помоли да направя БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ на всички в залата. Така че това ще бъде този момент. Вярвам, че освен физическо здраве – преди малко и ГО Видях, ГЕОРГИ като каза за розата, ВИДЯХ Розите в Сърцата как се отварят. Просто ЛЮБОВТА, ЛЮБОВТА СЕ ОТВАРЯ В СЪРЦАТА! Така че това БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ освен за Физическо здраве ще работи предполагам и за ЛЮБОВТА. Не предполагам, СИГУРНА СЪМ.  Може да е след месец-два, но нещата ще започнат да се нареждат при хората, които търсят Любовта. А тези, които са я намерили, отношенията им да стават наистина все По-Хармонични. Кога стават хармонични отношенията? Колкото човек е ПО-ОСЪЗНАТ, каквито и бури да се извият, той някак си ги Преодолява. Той има вече в себе си тая е по-висша мисъл, това ПО-ВИСШЕ МИСЛЕНЕ, което… Ето наскоро една приятелка казва:
– Какво да направя?
За нула време и се скарваме. Казвам:
– Виж, мъдрата жена премълчава.
В това съм убедена. Много жени искат да са мъже. О, не, жената премълчава, когато дойде бурята в семейството. И когато всичко се успокои, тогава вече на спокойствие, в мир обсъжда темата. Тоест това е едно отлагане. Това за което говорихме, когато говорихме за БОЖЕСТВЕНАТА МИЛОСТ.
БОЖЕСТВЕНАТА МИЛОСТ е едно отлагане на въпроса, на проблема, така че когато дойдат най-благодатните условия. Виждаш мъжа си. Седнал, спокоен е, весел е, значи сега можете да обсъдите нещата. Но не да му развалиш настроението. Тъкмо човека се е отпуснал и му е весело, и ти да започнеш да му пилиш на главата. Не, С ЛЮБОВ, истински диалог. И така, в хармония и мир. УЧИМ СЕ на това и тази Година на Съвършенството ни УЧИ наистина, точно на тези неща – СЪВЪРШЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ с Всички близки и далечни душички.

Така, както ще ви е удобно отворени, затворени очи, наистина няма значение. Аз ще кажа само една ФОРМУЛА и ЩЕ НАПРАВЯ ЕДНО ДОКОСВАНЕ с моята Вълшебна Пръчица на СЪРЦАТА. Тя наистина е вълшебна, преди малко в гримьорната, в съблекалнята я пробвахме с приятелките. Има наистина много интересен, много интересен ефект и доста силен. Аз ще кажа само една Формула, няма да казвам молитва за здраве. Само една Формула, която също е ФОРМУЛА на ОБНОВЛЕНИЕТО. А ОБНОВЛЕНИЕТО и ЛЮБОВТА са сестри казахме.

БОЖИЯТА ЛЮБОВ носи Изобилния и Пълен ЖИВОТ!
Само ПРОЯВЕНАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ Носи Изобилния и Пълен ЖИВОТ!
И Вечната Радост, и Вечната Младост!

АМИН! АУМ! АУМЕН!
АМИН! АУМ! АУМЕН!
АМИН! АУМ! АУМЕН!

ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!
ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!
ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!

Благодаря ви.
Това гълъби ли са, гларуси ли са? Те са май на Любовта, не знам. Гларусите, Радинка, какво ще кажеш? На Любовта са, как? Да. Постоянно са с тебе, нали? При нас гълъбите. Където отидем, се появяват гълъби, лястовички. При мен винаги лястовички. Лястовичките са другите птици на Обновлението, неслучайно толкова силно свързани с пролетта.

Как сте? Усетихте ли нещо. При Всеки е различно. Убедена съм, при всеки е различно, то ще си продължава. Това беше една малко по-кратка, интензивна фаза. Ще си продължи и през следващите дни, разбира се. Обикновено, знаете ли, през деня само се загатват нещата. В дълбочина започват да работят през нощта, когато човек спи, тогава БОЖЕСТВЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ Работи Най-Силно.

Аз го виждам и по мене, докато се движа нямам кой знае какви усещания, щом седна или легна започва боцкане в сърцето, главата, нещо мозъка. Не знам какво, чакрите пулсират, тук-там, просто постоянно. Духовният свят работи. Спрямо човека се наместват нещата. Разбира се, че когато си в активна фаза, няма да ти пречат, да те подлагат на терапии. Но в съня това е много активно, така че тази нощ сигурно всички ще спим много приятно и добре.

Формулата на Ватан, което дава УЧИТЕЛЯТ – ФОРМУЛА на ОБНОВЛЕНИЕТО – МАХАР БЕНУ АБА!!! Когато поисках превод ми казаха:
„МАХАР значи „ГОЛЯМ, ВЕЛИК“, БЕНУ значи „Да станеш ЧИСТО НОВ, ОБНОВЛЕНИЕ“ и АБА значи „ДРЕХИ“. И след това дойде и целият превод, който Отгоре като ПОСЛАНИЕ:
„ЕТО, ПОДНОВЯВАМ ВСИЧКО И ВИ ОБЛИЧАМ В ДРЕХИТЕ НА ВЕЛИКОТО ОБНОВЛЕНИЕ!!!“

Следва ТЪЛКУВАНЕ, което потърсих по-късно от УЧИТЕЛЯ:
„МАХАР значи „ВЕЛИКИЯ“! БЕНУ – „Онзи, който БЛАГОСЛАВЯ“! АБА – „БАЩА НА ВСИЧКО“! МАХАР е естествено движение НАДОЛУ! БЕНУ е ВЪЗЛИЗАНЕ НАГОРЕ! АБА значи, че си се изкачил вече на мястото, към което се стремиш. Там е РАВНО, има простор и можеш да се движиш. Това означава, че има ТРИ Положения – СЛИЗАНЕ, ИЗКАЧВАНЕ и ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ, където препятствията могат да се премахнат. Препятствията произлизат от Слизането и Изкачването. При АБА ходът става Естествен. Това означава, че отиваш на работа. МАХАР е най-приятното място, където можеш да СЛЕЗЕШ! БЕНУ е най-приятното високо място, където можеш да се ИЗКАЧИШ! АБА е най-приятното равно място, където можеш да РАБОТИШ и ЖИВЕЕШ!“

Тук малко искам да обясня. Дълги години бяхме в МАХАР, в Голямото Слизане. УЧИТЕЛЯТ казва, че е най-приятното. Страданията и Изпитанията не знам дали наистина са толкова приятни, но явно са необходими за Еволюцията на съществата, така че от тая гледна точка да, това е най-приятното, най-доброто за еволюцията, нещо, което преживява човек когато Слиза. СЛИЗАНЕТО всъщност е свързано със СЛУЖЕНЕ!

Ето и моите тълкувания МАХАР. Кое наистина може да направи човека ВЕЛИК? ВСЕСМИРЕНИЕТО и СЛУЖЕНЕТО! Това е Слизането надолу. Какво става обаче при СЛУЖЕНЕТО? При СЛУЖЕНЕТО често поемаш чужди товари. Ти затова Слизаш надолу. Всички Аватари са приели. Имаше години наред, в които бяхме в тия процеси. Срещаме се, да кажем, ето както сега сме една голяма зала. С ГЕОРГИ СЛУЖИМ и няколко дена след това, три дни, аз почти не мога да стана от леглото. Буквално. Толкова неща се преработват в тези дни.

Сега сме вече в ИЗКАЧВАНЕТО, Което е наистина по-лекия, по-приятния процес. Не казвам, че е лесен и лек. Но пак е по-приятно, отколкото постоянно да преработваш чуждите негативи.

АБА е равното място казва УЧИТЕЛЯТ. Това е всъщност БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ! Когато след като си Слизал, Изкачвал си се, Осъзнавал си, Преработвал си. Минал си през Изпитания и така нататък, идва АБА. Това е приятното място, равното място, където има БЛАГОДАТ, ПРОСТОР. Където се ОТКЛЮЧВАТ неща, които човек, след като си ги е ИЗРАБОТИЛ в Изкачването и Слизането му се ДАВАТ като ДАРБИ, като СПОСОБНОСТИ, като ОСЪЗНАВАНИЯ, ТАЛАНТИ и така нататък. И периодично да ви кажа тия ТРИ ПРОЦЕСА СЕ ПОВТАРЯТ. Просто във времето постоянно си вървят нещата. Преди и аз си мислех: А, започва едното, свършва… То Постоянно върти. ЕВОЛЮЦИЯТА е една невероятна Спирала. Постоянно се въртят едни и същи неща, но на едно ПО-ВИСОКО вече НИВО, на следващия етап ПО-НАГОРЕ!

БЕНУ, кое може да те издигне НАЙ-ВИСОКО В ДУХА? На мен ми го дават като ОБНОВЛЕНИЕ. УЧИТЕЛЯТ казва: „ОНЗИ, КОЙТО БЛАГОСЛАВЯ!“

Сега да ви кажа за ТЪЛКУВАНЕТО. Всяка една дума, особено на Ватан думите, които са, на древните езици имат наистина Много Тълкувания. Наистина много тълкувания. Зависи какво е ВАЖНО да кажеш на хората в този момент? Защото това, което го каже един Такъв ДУХ, като УЧИТЕЛЯ – РАБОТИ! Това е СЛОВОТО, КОЕТО ПРОМЕНЯ СЪЗНАНИЯТА!!! И какво ще каже един такъв човек е наистина МНОГО ВАЖНО и ОПРЕДЕЛЯЩО за СЪДБАТА НЕ Само на Хората, които ГО Слушат, но на ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО!

БЕНУ, кое може да те Издигне НАЙ-ВИСОКО В ДУХА? ДА БЛАГОСЛАВЯШ ВСИЧКО И ВСИЧКИ, това ти ДАВА ПРИЯТЕЛСТВОТО и ПОДКРЕПАТА на ВСИЧКО и ВСИЧКИ, които ти ПОМАГАТ да ИЗКАЧИШ и НАЙ-ВИСОКИЯ ВРЪХ!

Трябва да ви кажа, че това е едно от нещата, които постоянно ПРАВЯ – БЛАГОСЛОВИЯ КЪМ ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ, КЪМ ВСИЧКИ АВАТАРИ! И докато Нямаш СЪВЪРШЕНИ ОТНОШЕНИЯ със Съществата. А КОГА стават СЪВЪРШЕНИ ОТНОШЕНИЯТА? Нека да го кажа и това. Това НЕ е просто ИЗЧИСТВАНЕ на КАРМАТА с другия човек. Тоест да се ПРЕЧИСТИ НЕГАТИВА, който има между вас, който вследствие на предишни прераждания това сте създали. Но това е и когато В ЕНЕРГИЙНАТА НИШКА, която ТЕ СВЪРЗВА с тоя човек, ВЛЕЗЕ ЛЮБОВТА! ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ! И тогава, ако това е на 100% ти ИМАШ АБСОЛЮТНАТА ПОДКРЕПА на този човек. В каквато и ситуация да си и в ДУХА, и в МАТЕРИЯТА, Този човек е на среща в твоя ПОДКРЕПА и съответно и неговият ДУХ! И както имаме връзка. Да кажем ето АЗ и РАДИНКА, като да кажем хора, които сме в човешки тела, но имаме Връзка и с ДУХА. Да кажем ето ТЯ ако е ДУХЪТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ, АЗ съм ДУХЪТ НА ОБНОВЛЕНИЕТО! Аз имам връзка не само с нея като човешко същество, но аз имам връзка и с ДУХА Й! Тази връзка обаче се изгражда много бавно и трудно. Тази СЪВЪРШЕНА ВРЪЗКА говоря, тоест, за да ВЛЕЗЕ ТАМ ЛЮБОВ В ТОЗИ ЕНЕРГИЕН КАНАЛ, който те СВЪРЗВА да кажем с някои ВИСШ ДУХ! Има ли я? Казваш: „А“ и този ДУХ вече е при теб и ти ПОМАГА. Разбирате ли? Даже не е нужно и да казваш нищо. Това вече е АБСОЛЮТНАТА ПОДКРЕПА, която идва вследствие на СЪВЪРШЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, които МОЖЕ ДА ДАДЕ САМО ЛЮБОВТА!

Така че КОГАТО ЧОВЕК БЛАГОСЛАВЯ и ПОМАГА на другите, той постепенно Работи, за да си ИЗГРАДИ тези СЪВЪРШЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ИМАШ ЛИ БЛАГОСЛОВИЯТА на ВСИЧКО и ВСИЧКИ, СТАВАШ ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОДАР НА ГОСПОДАРИТЕ!!! Това означава, че Всички Същества от Всички Вселени са твои НЕ само Приятели, твои ЛЮБЯЩИ ПРИЯТЕЛИ!

ГЕОРГИ постоянно казва за ПРИЯТЕЛСТВОТО. Аз пък говори напоследък за ЛЮБОВТА. Той ми споменава някой приятел, аз казвам:
– А ти знаеш ли, ЛЮБОВТА..?
Просто по този начин си играем със СЛОВОТО, защото наистина ЛЮБОВТА ИМА Много ПО-ГОЛЯМА СИЛА от ПРИЯТЕЛСТВОТО.

Това ИЗКАЧВАНЕ, тези НОВИ, ЧИСТИ ОТНОШЕНИЯ с ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА, с които имаме връзка е де факто ИЗЛИЗАНЕТО ОТ САМСАРАТА и Ограниченията на КАРМАТА, което Единствено МОЖЕ да те направи ЧИСТО НОВ и да ти Донесе БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ! АБА Е НАГРАДА!

Това са мои Тълкувания, които ви ги чета, просто са синтезирани и ЕСЕНЦИАЛНИ! Според мен АБА Е НАГРАДА! Получаваш дрехите на ОБНОВЛЕНИЕТО, СВОБОДАТА ДА ИЗЯВЯВАШ БОЖЕСТВЕНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ и СИЛА! Като казвам СИЛА, не говоря за Енергия само, а за Дарбите, Талантите, Способностите.

Тези дрехи – АБА – на ОБНОВЛЕНИЕТО, може да ти даде БАЩАТА на ВСИЧКО, КОЙТО Е СЪЗДАЛ ВСИЧКО. УЧИТЕЛЯТ дава и превод на тази Формула, която е на Ватан – МАХАР БЕНУ АБА. Я превежда така поетично:
„В МРАК, В ТЪМНОТА Е БИЛ НАШИЯТ ЖИВОТ, НО СЛЪНЦЕТО НА ЖИВОТА ПРОСИЯ У НАС И НИЕ ТРЪГНАХМЕ В ПЪТЯ ЧИСТ И СВЯТ ЗА НАС! СВЯТ ЗА НАС, СВЯТ ЗА НАС!“

Казах, че от много време този процес на ОБНОВЛЕНИЕ в неговата По-Есенциална фаза… Значи ОБНОВЛЕНИЕТО може да се разглежда на ТРИ НИВА. Това е ОРГАНИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ, затова ще говоря доста подробно. Какво се изменя във Физическото тяло вследствие на ОБНОВЛЕНИЕТО
И ПОДМЛАЖДАВАНЕТО, разбира се и ЛЮБОВТА? Всичко работи в СИНХРОН! Но така също ОБНОВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА. Това означава, че когато влезне НОВА СИЛА в ОТНОШЕНИЯТА ти с ВСИЧКО и ВСИЧКИ Те се Променят, нали така? Това за което говорихме, имаме Хармонични Отношения, имаме Подкрепа. Имаме Успех, Сполука, Късмет, Щастие и така. И ПСИХИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ, което всъщност е ОБНОВЛЕНИЕ на ДУХА, ДУШАТА И СЪЗНАНИЕТО У Човека.

ОБНОВЛЕНИЕТО НА ДУШАТА, аз често виждам душите на хората, те изглеждат почти като човека, но много по-мънички, като едни малки куклички.
Много милички и те са в най-различни ситуации. Само от това да видиш душата, наистина много може да се разбере. Какво е преживял тоя човек? И какъв още път има да измине? Какви уроци има още? Но КОГАТО ДУШАТА на Човек се ОБНОВИ и ИЗЦЕЛИ, обикновено ТЯ се сдобива с крилца. И на човек му става ЛЕКО, СПОКОЙНО. НЯМА някакви Емоционални Изблици. Обикновено когато Душата Страда има такива емоции прекомерни и така нататък.

ДУХЪТ КОГАТО СЕ ОБНОВИ и ИЗЦЕЛИ, Човек добива СИЛНА ВОЛЯ!
Добива УВЕРЕНОСТ, АВТОРИТЕТНОСТ.
Всякакви такива състояния на Духа като депресии, подобни отпадат и човек вече със СИЛЕН ДУХ е наистина ГОЛЯМА СИЛА!

СЪЗНАНИЕТО може би е Най-Важното ОБНОВЛЕНИЕ, защото от ТАМ започват… ТАМ ПРОМЕНЯТ ли се нещата, ТАМ Навлезнат ли СИЛИТЕ на ОБНОВЛЕНИЕТО Започват и другите вече ОБНОВЛЕНИЯ, в ОТНОШЕНИЯТА, във ФИЗИКАТА.

Във ФИЗИКАТА е Последно, наистина. И даже сега наскоро вече го видях. Ще ви разкажа наистина. Така може да се кажа, че вече е във Фаза Материализиране, тоест нещата вече се случват и с физическото тяло. Това е един постепенен процес. Всъщност цялото БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ за което говоря мога да ГО нарека и БОЖЕСТВЕНО ОБНОВЛЕНИЕ!!! Един ПОСТЕПЕНЕН ПРОЦЕС и Обличане с БЕЛИ ДРЕХИ. Какви са тия бели дрехи? Аз съм говорила, но пак ще кажа. Всяка една от СТРУКТУРИТЕ, Всяко едно от ТЕЛАТА, когато НАПЪЛНО СЕ ИЗЧИСТИ и ХАРМОНИЗИРА – Това е една БЯЛА ДРЕХА! Да кажем АСТРАЛНОТО ТЯЛО, което е Тялото на СЪРДЕЧНАТА ЧАКРА, когато ТО Напълно се ИЗЧИСТИ и ХАРМОНИЗИРА у един човек… Ясновидците, хора като мене, а и ето и в писанията е описано точно така: „Ще се облечете с БЕЛИ ДРЕХИ на ОБНОВЛЕНИЕ, на СПАСЕНИЕ.“Това е точно това нещо.

И така в течение на много години, нашите ТЕЛА и ФИНИ СТРУКТУРИ се ИЗЧИСТВАТ, ОБНОВЯВАТ и ОБЛИЧАТ В БЕЛИТЕ ДРЕХИ. Остана Физическото тяло, остана още малко в Душата, Духа и Съзнанието. И в Отношенията, разбира се, все още има какво да се работи. Така че това е един ПРОЦЕС, който ни води към АБСОЛЮТНАТА ЧИСТОТА.

БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ Е НОВА ЕПОХА НА ЗЕМЯТА, през която ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА СПРАВЕДЛИВОСТТА.
„ВСИЧКО НОВО ТВОРЯ“ – рече БОГ!
Но преди да дойде НОВОТО, до дъно ПРЕЧИСТВАНЕ и РАЗПЛАЩАНЕ на КАРМИЧНИТЕ СМЕТКИ, защото БОГ налива НОВО ВИНО В НОВИ МЕХОВЕ! Това постоянно ми го повтарят.

Между другото, като си сменяме водата – ходим на Юндола да се наливаме вода – ми казват: „Хайде, наливам ново вино в нови мехове.“ Какво значи това? Че някаква Нова Енергия Влиза в Новата Вода, която наливаме от планината. Всъщност в природата всичко постоянно се Обновява. И ти получаваш някакви нови елементи. Някакви нови идеи влизат в тебе чрез водата. Това е едно по такова, така тривиално обяснение.

Разбира се, това, което ХРИСТОС каза: „НОВО ВИНО В НОВИ МЕХОВЕ!“ е нещо много, много Дълбоко и касае точно Процесите на ОБНОВЛЕНИЕТО. Всъщност това означава ПРЕЧИСТВАНЕ И ПЪЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СЪЗНАНИЯТА И БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ работи с това. Най-интересното е, че… Всъщност това е цитат от УЧИТЕЛЯ: „ЕДНОВРЕМЕННО СЪБАРЯНИЕ – събаряние, вижте как архаично е написано – И ОБНОВЯВАНЕ ВЪРВЯТ НАЕДНО!“
СЪБАРЯНЕ, тоест РАЗРУШАВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ ВЪРВЯТ НАЕДНО.

Сега ще ви прочета нещо, което снощи ми Диктува НЕБЕТО:
„Цялата Природа ще запее Песента на ОБНОВЛЕНИЕТО. ПРИРОДАТА ИМА АБСОЛЮТНАТА СИЛА ДА ОБНОВЯВА! Искате ли да научите нейните методи? Чрез НЕЯ БОГ ще ГОВОРИ на Хората.
ОБНОВЛЕНИЕТО ИМА ДВЕ ЛИЦА – РАЗРУШЕНИЕ и ОБНОВЯВАНЕ! За да заработи ОБНОВЛЕНИЕТО и СЪГРАЖДАНЕТО ВСИЧКО СТАРО ТРЯБВА ДА СЕ ЛИКВИДИРА ДО ДЪНО!!! Цялата сегашна Човешка Култура е ПРОГНИЛА! За да дойде НОВАТА Култура, ТАЗИ ще бъде ЗАЛИЧЕНА С ОГЪН, ВОДА, ВЪЗДУХ, ЗЕМЯ и ЕТЕР!!!
БОЖЕСТВЕНОТО ВЪЗДАЯНИЕ ЩЕ ЗАНУЛИ ВСИЧКО!!! БОЖИЯТ ГНЯВ ще се ИЗЛЕЕ, ще ЛИКВИДИРА ВСИЧКО СТАРО и НЕЧИСТО! МЕРЗОСТТА ще бъде ДЕТРОНИРАНА!
Този период ще продължи ПЕТ години. От СТАРАТА Култура и камък НЯМА ДА ОСТАНЕ! Имайте ВЯРА и УПОВАНИЕ в БОГА и ТОЙ ще бъде Вашата ЗАКРИЛА през този ТЪМЕН ПЕРИОД!!! Бъдете Убедени, че ЦЯЛОТО това ПРЕЧИСТВАНЕ на Земята е за ДОБРО!!! Бъдете ОПОРА на хората около вас. УЧЕТЕ ГИ да се ОБРЪЩАТ към БОГА и да се МОЛЯТ!!! УЧЕТЕ ГИ да ЖИВЕЯТ ПРАВО!!!
ГОВОРЯ ВИ АЗ – ВЛАСТЕЛИНЪТ и СЪЗДАТЕЛЯТ на ВСЕЛЕНАТА!!!
ЙОВА ИРЕ!!!“

Доста Разтърсващо, почти като АТЛАНТСКИЯТ СВИТЪК беше, когато записах това. Но ТОВА Е самата ИСТИНА! Това, което и тази сутрин ми казаха, че ЧОВЕЧЕСТВОТО Е В ПЪРВАТА ФАЗА на ОБНОВЛЕНИЕТО! Всъщност това е вече РАЗРУШЕНИЕТО. НЯМА КАК нещо да се ОБНОВИ, ако ПЪРВО НЕ СЕ ИЗЧИСТИ СТАРОТО!!! Ето, вижте го и при нас, значи ПЪРВО се ПРЕЧИСТВА КАРМАТА и тогава вече започва да РАБОТИ ОБНОВЛЕНИЕТО! И така тяло след тяло, структура след структура. Ден след ден. По същия начин стават нещата и в Природата. Тая цикличност я виждаме. Тя е в сезоните, тя е във всичко. Опадат листата. Отива си сякаш живота през зимата и след това отново Всичко се Подновява. През такъв период Земята… Отдавна се говори за това. Вече навлиза доста Ускорено. И ми казаха че Първият Етап от това СЪБАРЯНЕ НА СТАРОТО се нарича УПАДЪК!!! Който го наблюдаваме в момента. Не говоря за хора като нас, но понякога е трудно да се следят новините и нещата. Просто невероятни неща се случват, които преди години наистина…  ГЕОРГИ преди като казваше, че е Бедна човешката фантазия за какви Промени, неща… Тогава хората казваха: „Абе, 2012 година, Преходи, работи – дрън, дрън.“ Да, но ТЕ тогава ЗАПОЧНАХА. То да не мислиш, че Преходът е така – хоп – хайде готово. С вълшебната пръчица и всичко е Чисто Ново. Това е един дълъг път, който тогава започна.

И всъщност този УПАДЪК, който ГО виждаме е Първата фаза. Тоест на МЕРЗОСТТА се дава възможност да се ИЗЯВИ. Ще кажете ЗАЩО? ЗАЩО са взети тези ДУШИ от ДРУГИЯТ КРАЙ на ВСЕЛЕНАТА? Това наистина е така и сега тук и ние наблюдаваме този невероятен театър и спектакъл с Войни, с Гейски истории и всякакви други подобни. Защото ТЕ са ТУК, за да си НАУЧАТ УРОЦИТЕ! Сега е НАЙ-БЛАГОДАТНОТО ВРЕМЕ за ТОВА! ВРЕМЕТО НА ВРЕМЕНАТА!!!

Нещо, което наскоро научих, ще ви го споделя като говорим за КАРМАТА и СПРАВЕДЛИВОСТТА. Което е доста ВАЖНО, но не съм си давала сметка и аз за това. КАРМА КЪМ БОГА Какво Означава? Най-Леката. Ще ви кажа КОЯ е НАЙ-ЛЕКАТА – Слушане, Четене, Говорене и Разпространение на НЕВЯРНА Информация за ХРИСТОС и за БОГ, и за другите ХРИСТОВИ ДУХОВЕ!!!

Сега, дали са били с МАРИЯ МАГДАЛИНА мъж и жена? Как са живели? Какъв е бил ТОЙ? БОГ ли е бил или един от Пророците? Един от многото, които са били тук подобни ДУХОВЕ. Всичко това, дори САМО ЧЕТЕЙКИ ГО, ние се СВЪРЗВАМЕ с неща и е Възможно да се Свържем. НЕ казвам, че е Задължително. А пък камо ли да започнем да ГОВОРИМ и КОМЕНТИРАМЕ.

Имах много близък човек, който беше убеден точно в това, че ХРИСТОС си е бил един най-обикновен човек и постоянно ми говореше за това. И аз нямах още тази вътрешна… Как да кажа? Това вътрешно изградени Мнение и Отношение към БОГА! Нито съм се съгласявала, нито съм казвала така ли е, не е ли е така. Но някак си, може би съм си мислила, че може и така пък да е. Знам ли? Аз откъде да знам?

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на НЕВЕРНА Информация. В днешно време с фейсбук и социалните мрежи е невероятно лесно да Разпространяваме всякакви фантасмагории и неверни информации. Съветвам ви за неща, свързани с БОГА, с ХРИСТОС, просто По-Добре човек да си Замълчи, отколкото да коментира. Неща, които НЕ ги знаем в крайна сметка е По-Добре да НЕ Коментираме.

Следене и Насърчаване на други хора да следват Учители, които всъщност са Врагове и Предатели на БОГА. ВРАГОВЕ и ПРЕДАТЕЛИ на БОГА са Всички ЛЪЖЕПРОРОЦИ, които сега се изявяват масово. И говорят сладко, убедително, но ако им видите преражданията и нещата назад, ще видите за какво става въпрос. Че това са наистина хора, които са ПРЕДАЛИ ХРИСТОС! Били са от НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ МУ ВРАГОВЕ и сега са НАКАЗАНИ по този начин да бъдат Учители. Да говорят и работят със СЛОВОТО! Човек за да ползва СЛОВОТО, Той ТРЯБВА да е ПОСВЕТЕН – ИСТИНСКИ! А НЕ някой, който казва:
„Аз сега ще си направя лайф и ще поучавам хората!“
НЕ! Ти НЕ си УЧИТЕЛ! Ти още НЕ си и НАСТАВНИК! КАК така ЩЕ ПОУЧАВАШ Хората? Имала съм такива познати, които казват:
– Силвика, какво ни стана, направих един лайф и след това толкова лошо ми стана, толкова неща? КАКВО СЕ СЛУЧИ
Казвам:
– Ти приемаш и товарите на хората, които те слушат! Ти как мислиш, че току-така може да използваш СЛОВОТО?

Това наистина става след ПОСВЕЩЕНИЕ! И всъщност ЛЪЖЕПРОРОЦИТЕ когато Работят със СЛОВОТО в такива големи аудитории особено и така нататък. Всъщност ТЕ си Трупат и Трупат от Чуждите тухли и ПО ТОЯ НАЧИН СИ РАЗПЛАЩАТ ДЪЛГОВЕТЕ!
Така че да ги следваме и да насърчаваме други хора. Това съм го правила. Честно казано и аз съм се подлъгвала. Казвам: „О, знаете ли какъв интересен човек, колко интересни неща и така нататък.“
Значи разпространяване на подобни неща.

БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ – ЧИСТО НОВ ЖИВОТ ЗА ПРАВЕДНИТЕ!!!
Това е ИЗЛИЗАНЕ от САМСАРАТА и ОГРАНИЧЕНИЯТА на КАРМАТА, което ЕДИНСТВЕНО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЧИСТО НОВ ЧОВЕКА И ДА ДОНЕСЕ ОБНОВЛЕНИЕ!!!


БОЖЕСТВЕНО ОБНОВЛЕНИЕ – АЛХИМИЧЕН ПРОЦЕС НА ПРЕСЪТВОРЕНИЕ!!!
Какво значи Пресътворение? Пресътворение поне това, до което досега съм се докоснала ГО прави БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО! И ТО ПРОМЕНЯ Начина и Посоката, по който се МАТЕРИАЛИЗИРАТ Събитията в Света. Като СЛОВОТО ВИНАГИ Е ДВОИЧНО!

Ако ти имаш КАРМА, сблъсквайки се със СЛОВОТО, СЛОВОТО е и храната. Всичко, което си има име. Примерно аз следя много козметиките. Каква марка е? Как се казва? Защото това определя всъщност КАКВО РАБОТИ чрез това нещо. НЕ само човека, който го е направил и Егрегора от който идва. Но и КАК СЕ КАЗВА? Едно е да се казва Живанши, не че правя реклама, но ЖИ, дори така логото прилича на българското Ж. Въобще хубаво нещо, значи добре, тая козметика ми харесва, но други не ми харесват.

Та СЛОВОТО ПРЕСЪТВОРЯВА НЕЩАТА! Сега ще ви дам един пример.
Преди, когато все още имаше Карми и неща, се случваше така, че понякога хапвам нещо и ми става не добре. Защо? Защото и аз като другите съм използвала СЛОВОТО преди да имам Правото за това. Това, което ви казах за Лъжепророците. Сега вече ИМАМ ПРАВО, но тогава не съм имала. И на Беседите с ГЕОРГИ аз излизах и говорех, а тогава НЕ съм имала Правото. И как си платих? Чрез храната. СЛОВОТО Работи много чрез ХРАНАТА. Хапвам да кажем домати. Става ми не добре. Сега вече като хапна домат, работят нещата по друг начин. Значи СЛОВОТО в тоя предмет ГО ПРЕСЪТВОРЯВА! Ако преди това е било До – Мат. Мат, значи нещо те матира, нещо те…  Сега Дом – Ат. Ат, Ат, значи е Велик Дом. Нещо, което Съгражда Велик Дом в теб. Разбирате ли? И така е с много български думи.
Наскоро един човек ми казва, че в китайския думата за Печалба и Загуба е една и съща. Казвам: „Ето я пак тая Двоичност. Зависи ти кой си, как си? В един случай означава печалба, в другия случай означава Загуба.“
Същото е с всички думи. Затова ви казах, че винаги има много преводи. Дали ще го разчлениш на срички, дали на букви? Дали цялата дума какво означава?
И всъщност ТОВА ПРЕСЪТВОРЯВАНЕ ОЗНАЧАВА… Пак да го прочета.
БОЖЕСТВЕНО ОБНОВЛЕНИЕ – АЛХИМИЧЕН ПРОЦЕС НА ПРЕСЪТВОРЯВАНЕ!!! Това означава, че всичко В ТЕБЕ и В СВЕТА около ТЕБ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ ПО ЕДИН НОВ НАЧИН Чрез БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО!!! Тоест ТО РАБОТИ ПОЛОЖИТЕЛНО ЗА ТЕБЕ! Така са наредени нещата, че СЛОВОТО Вече РАБОТИ ПОЛОЖИТЕЛНО! Това е когато човек пак казвам НЯМА КАРМА! Тогава по този начин Животът му е ПРЕ, ПРЕСЪТВОРЕН!

Ще ви дам и друг пример. Преди, да кажем нашия климатик, върху него имаше една проекция, която като задуха климатика и изведнъж става студено навън.
Направо си казвам: „Какво да правя сега с тоя студ, с това нещо?“ МОЛИТВИ,  работи. Сега вече съвсем ДРУГ ДУХ и НОВО СЛОВО РАБОТИ в тази вещ. Така че когато работи нашият климатик се случва нещо съвсем друго, което е ПОЛОЖИТЕЛНО! Той духа в момента и топло без това.

И много други неща, които всъщност… Това е, в момента върви тоя ПРОЦЕС НА ПРЕСЪТВОРЯВАНЕ В НАС и В СВЕТА Около НАС! АЛХИМИЧЕН ПРОЦЕС!

Всъщност КАКВО ЗНАЧИ това ПРЕСЪТВОРЯВАНЕ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на ИЗНАЧАЛНИТЕ ПРОГРАМИ на ЖИВОТА? ОБНОВЕНИЯТ Човек ВЪЗСТАНОВЯВА ИЗНАЧАЛНИЯТ СИ ВИД, ВИЗИЯ, СЪЩНОСТ, СИЛА!!! Той Е това, което Е – Образ и Подобие на БОГА! Това е причина и за СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА на Визията на човека и за всичко В НЕГО, и в ЖИВОТА МУ. Защото Започва да ВЪЗВРЪЩА ВИЗИЯТА на ДУХА, от който той е част и това е нашата ИЗНАЧАЛНА ВИЗИЯ И СЪЩНОСТ! Ние сме БОГОВЕ в Развитие, това сме ние.

Всеки път като се виждаме си казвам: „Уау каква огромна промяна у хората.“ Наистина човек не си дава сметка, а и… Да, наистина не си дава сметка, колко много се променя.

Цитат от УЧИТЕЛЯ. Днеска повече чета, но нещата са Важни и е хубаво да се кажат по този начин.
„Влизаме вече в НОВИЯ СВЯТ. Света на децата. В НОВИТЕ ВЪЗГЛЕДИ, които носят ВЪТРЕШНА СВОБОДА. Само така човек ще се ОСВОБОДИ от Своите ВЪТРЕШНИ НЕДЪЗИ и ще ВЛЕЗЕ в СВЕТА на ВЕЧНАТА МЛАДОСТ, на ВЕЧНАТА РАДОСТ, на ВЕЧНОТО БЛАЖЕНСТВО!!! Това значи да Проникне НОВОТО БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ В ЧОВЕКА! Тогава Той става ЕДНО С БОГА!!! Това е неговата ЗАДАЧА на Земята. СМИСЪЛЪТ НА ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ седи във ВЕЧНОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ!!! Като се Подмладява човек се ОСВОБОЖДАВА от своите СТАРИ Възгледи!“

Бих казала, че важи обратното, КОГАТО Човек се ОСВОБОЖДАВА от СТАРИТЕ си ВЪЗГЛЕДИ СЕ ПОДМЛАДЯВА! Това е ТАЙНАТА!!! Наистина е така.

За ОБНОВЛЕНИЕТО Отговаря ЖЕНСКИЯТ ПРИНЦИП НА ЕЛОХИМА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА!!! БОГИНЯТА НА ОБНОВЛЕНИЕТО Е СЪЗДАТЕЛКАТА на МАТЕРИАЛНАТА ВСЕЛЕНА!!! И РАБОТИ за СЪТВОРЕНИЕ, ПРЕСЪТВОРЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ!!! Този ДУХ в Момента Е НА ЗЕМЯТА!!!

ДУХОВЕТЕ на ОБНОВЛЕНИЕТО Вкарват Амброзия, НЕБЕСЕН ЕЛИКСИР!

ФАЗИ на БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ
Символично, ето сега ви казах, видях разцъфтяла роза. Когато видя нещо, че Разцъфтява, значи то е в Начална Фаза. Когато го видя като Плод, то вече е във Фаза Материализиране.
И наистина това са точно едни такива процеси на ПОСЯВАНЕ, РАЗЦЪФТЯВАНЕ, Даване на ПЛОД. Когато видим ПЛОД, това вече е Завършен Процес на ОБНОВЛЕНИЕ.

Какви са ПРОЯВИТЕ на ОБНОВЛЕНИЕТО вече на ниво Органик, на ниво Физическо тяло? НЕ ОСТАРЯВАНЕ. Дълъг период е докато се стигне до това НЕ ОСТАРЯВАНЕ. Тоест ДУХОВЕТЕ на Остаряването, ИМА такива същества. ТЕ Отговарят не само за Остаряването на Човека, но и на Материята. И аз съм ги виждала. Имаше един период… САМО един Път дойдоха при нас тези хора и прокапаха всички покриви. Просто нещо стана на материята и тя явно започна да Остарява много бързо. Същото е и с човека. Има такава болест. Много бързо остаряване. Това е наистина при изключително НЕМОРАЛНИ Хора. Между другото Макрон така са ми го показвали, като човек, който много бързо ще остарее. Просто го видях за броени години в какъв старец ще се превърне.

Да, за да се стигне до това НЕ ОСТАРЯВАНЕ минава време. Това е един постепенен процес, в който ДУХОВЕТЕ на ПОДМЛАЖДАВАНЕ трябва да вземат ПРЕВЕС в Организма на човека над ДУХОВЕТЕ на ОСТАРЯВАНЕ. Ето какво казва УЧИТЕЛЯТ: „Човек остарява, защото не се обновява. БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЯВА, а Човешкото Състарява.“

Причините за ОСТАРЯВАНЕТО са: КОГАТО Човек ИМА ГОЛЯМО ЕГО. КОГАТО ИМА НИСЪК МОРАЛ. КОГАТО Е СВЪРЗАН С МАТЕРИЯТА. ЖИВЕЕ ПОКВАРЕН ЖИВОТ. Особено това последното. Покварата наистина много бързо Състарява.

Другото нещо, което вследствие на ОБНОВЛЕНИИЕТО се СЛУЧВА в Телата Физическите – БЪРЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ! Това са го казвали като термин -„Вечната Амбър“. Това е когато да кажем се ударим някъде, имаме някакво увреждане. Да кажем може да е вследствие на болест. Някой орган е увреден или някоя тъкан. И когато ОБНОВЛЕНИЕТО РАБОТИ този орган или тъкан много БЪРЗО се РЕГЕНЕРИРАТ. И вече зависи, да кажем един Лечител ако има тази ДАРБА, какво може да Регенерира той? Колко бързо? Тук буквално могат да се случват ЧУДЕСА с много БЪРЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ.

Обратният процес, винаги има и обратен процес в нещата, Дегенерацията. Има много болести свързани с Дегенерация. Просто разпад на тъкани и така нататък. И си има съответни причини, които са в МОРАЛА на това Същество, това е Сигурното.

Другото е БЪРЗОТО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ! Това го споменах вече. Нормално на СЕДЕМ Години всички клетки се Възпроизвеждат, без няколко клетки. В човека НЕ СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ САМО ПЪРВИЧНИТЕ КЛЕТКИ! Това са ПЪРВИТЕ! Първите Тринайсет ли бяха? ТЕ, разбира се, нали знаете от Зиготата стават… Размножават се, но има, мисля че са тринайсет, Не съм сигурна, ПЪРВИЧНИ КЛЕТКИ, от които всъщност е произлезнал Целия Организъм. И ТЕ НЕ се Възпроизвеждат. ТЕ Остават по някаква причина. Та, когато тоя процес се УСКОРИ, на ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ… Да кажем, при себе си съм го проверявала, на ТРИ Години нещата се Възпроизвеждат. Тоест след ТРИ Години всички клетки са съвсем други клетки. Какво значи обаче това? КЛЕТКИТЕ СА ЕДНИ МАЛКИ СЪЗНАНИЯ. Нашето ЦЕНТРАЛНО СЪЗНАНИЕ, разбира се, Ръководи клетките и подсъзнанието на Човека. Тези Съзнания НЕ се ПРОМЕНЯТ, те Остават. Променя се само Формата. Променя се само Физическото, което носи клетката, но самото СЪЗНАНИЕ и ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, което е ЗАПИСАНА в нея ОСТАВА, разбира се. И се предава на следващата клетка, която като материя се формира.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на Загинали НЕРВНИ КЛЕТКИ. Преди години е имало теза, че изобщо това е НЕВЪЗМОЖНО, от медицината. Впоследствие Учените са си СМЕНИЛИ Мнението, че всъщност има такъв процес, наречен НЕВРОГЕНЕЗА. Тоест РАЖДАНЕ на Чисто Нови НЕРВНИ Клетки. Които си има дял в мозъка, където това нещо се случва. И още едно нещо свързано с нервните клетки, което се нарича НЕВРОПЛАСТИЧНОСТ. Това е една способност на Мозъка да се Променя. Освен да Генерира Нови Клетки, нервни. Това са НОВИ НЕРВНИ ПЪТИЩА, което е много, много важно нещо.
НОВИ, а освен това СТАРИТЕ, които имаме да са СВЕЖИ. Да кажем за ПАМЕТТА това, което ние наричаме Услужлива Памет. За да е Услужлива Паметта, нервният път, който се създава между клетките, трябва да е СВЕЖ. Трябва да е АКТИВЕН, СИЛЕН и тогава ние много лесно можем да стигнем до информацията, която някъде там, преди години да кажем сме срещнали, сме запаметили. Така че МОЗЪКА, да има невероятен… Това е ясно за всички. Разбира се, ПОТЕНЦИАЛА, който е заключен там е наистина Невероятен.

Казахме, ние сме БОГОВЕ в РАЗВИТИЕ, това сме ние. И в СЪРЦЕТО, и в ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ, и в МОЗЪКА на Човека има наистина много тайни и зони, които ако се АКТИВИРАТ, човек Придобива наистина НЕВЕРОЯТНИ СПОСОБНОСТИ. Това сме ги чели във фантастиката. Но това са реални неща.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ КЛЕТКИ! Това при мен наскоро ГО Наблюдавах. Значи тия клетки, които казах, че НЕ се Възпроизвеждат НАЙ-ПЪРВИТЕ Е ВЪЗМОЖНО да Започнат и ТЕ да се ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ!

ОБНОВЛЕНИЕ на ПАМЕТТА! НОВИ НЕВРОННИ МРЕЖИ в Мозъка това казах. ПАМЕТТА бива, вече е описано от науката – КРАТКОСРОЧНА, СРЕДНОСРОЧНА, ДЪЛНОСРОЧНА. Краткосрочната е тази, която в момента нещо чуваме и до три минути, каквото запомним, запомним. Въпреки че в науката го описват няколко секунди. Според мен са три минути. Средносрочната е три-пет дни. Примерно учим урок по физика. Днеска го знам, но след пет дни съм го забравил, значи то вече е изчезнало от средносрочната ни памет. И дългосрочната това са години назад неща, които изведнъж изплуват. И ни помагат, и нещо се сещаме.

Другите три вида са – ПАМЕТ от ТОВА ПРЕРАЖДАНЕ. ПАМЕТ от ПРЕДИШНИТЕ ПРЕРАЖДАНИЯ и ПАМЕТ от ЦЕЛОКУПНИЯ ЖИВОТ на ДУХА, от Който сме. Значи да си спомням, преди аз да дойда в това тяло, в което съм сега и в тая Самсара, Тоя Кармичен Цикъл, както аз го наричам, какво е преживявала моята душа, там някъде, в някакви други Вселени, Галактики и неща. Това също го има скрито и заключено у човека и е възможно да започнат да се появяват такива спомени. Аз лично такъв още не съм имала. Имала съм да кажем от Венера, защото знаете ли Духовете, когато идват, Аватарите, когато идват…

Ще отворена една скоба. Какво значи АВАТАР? Постоянно ме питат това нещо. Честно казано е малко трудно да се обясни с един коментар във фейсбук такова нещо. Но може би и сега няма да мога, да го обясня. КАК човек може да разбере всъщност АВАТАР ЛИ Е или какъв е? Ами най-вероятно му трябват Знания. Това, което в ОБУЧЕНИЕТО БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ Давам. Тези ЗНАНИЯ ГИ ИМА ТАМ. Човек може от там да научи и след това да разбере и за себе си. Но ако Няма тези Знания. Да кажем, какво наблюдава един Аватар у себе си? Ето това за което говоря. Сега, това не значи, че нашият живот е по мед и масло. Напротив. ЧОВЕЧЕСТВОТО ТЕПЪРВА НАВЛИЗА В КАРМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ! Докато НИЕ ИЗЛЕЗНАХМЕ ОТ ТЯХ!!! И Живота на Аватара не е мед и масло. Това са си ИЗПИТАНИЯ и неща. Така че това не е нещо, което да кажеш: „Аватара е човек, на който му е леко.“ НЕ Напротив. Даже ние отнесохме най-много неща. Но Аватарът е човек, който има някакви ОСЪЗНАВАНИЯ, някакви Стремежи към някакви ДОБРИ неща. Пак е много общо обаче казано, защото има и други хора, които имат тия стремежи, но се оказва, че са фалшиви диаманти. Така или иначе това може би не е чак толкова важно за всички. Какъв съм точно? Аватар ли съм, какъв ли съм? От Какъв ДУХ точно съм?

Но исках да ви кажа за това, КАК ИДВА един АВАТАР. Значи Частичка от ДУХА, Частичка от ДУШАТА и Частичка от СЪЗНАНИЕТО да кажем на един АРХАНГЕЛ, който е някъде там в АНГЕЛСКИЯ СВЯТ или в БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ се ОТДЕЛЯ. Превръща се в една МАЛКА СФЕРИЧКА и отива някъде във Вселената да ТРУПА ОПИТ. И това някъде в Момента на ЗАЧАТИЕТО тая МАЛКА СФЕРИЧКА Влиза там в клетките, които започват да се делят, за да се оформи новия организъм. И така идва един Аватар.

Обаче ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ на Земята, ТОЙ МИНАВА през, аз ги наричам Подстанции. Понеже ЗЕМЯТА Е С НИСКА ВИБРАЦИЯ, ако си Много ВИСШ ДУХ трябва да минеш през Много СЛЪНЦА, където постепенно Вибрацията ТИ се НАМАЛЯВА и НАМАЛЯВА, и НАМАЛЯВА, защото влизаш във все по-ниски и ниски трептения. И накрая идваш вече на Планетата, която е последното предназначение. Където трябва да Дойдеш. ДА СЕ ВСЕЛИШ или ВЪПЛАТИШ във Физическо тяло. И да кажем почти задължително е един Аватар да е минал през някоя планета на Слънчевата система преди да дойде на Земята.

Аз да кажем съм имала спомени от Венера, какво съм правила на Венера. И отчасти на Слънцето, но съвсем малки неща на Слънцето имам спомен. Но Спомените от Предишни Прераждания е нещо много интересно, защото там НЕ е само Кармата. Там са и наши ОПИТНОСТИ, неща, които сме Научили. И ако ние имаме достъп до това. Да кажем, аз съм свирила на пиано. Като малка имах опити да започна, да свиря на пиано. В предни Прераждания, в две или в три съм свирила на пиано. Те се повтарят нещата, каквото си правил в Предни Прераждания сега, макар и в някакъв такъв сгъстен, символичен план, отново го преживяваш това нещо. И така, и с Уменията. Просто се загатва, ето в това прераждане, макар и за два-три месеца, ходих на уроци по пиано.

Ако тази ПАМЕТ се ОТКЛЮЧИ на Човек, това са Много УМЕНИЯ, Много ЗНАНИЯ, много неща, които това са… Има хора със стотици прераждания, които са научили наистина много и Практически неща, и Духовни неща. Казваме, че това, че ГУБИМ Паметта си, минаваме през Лета – реката на Забравата. Една ВЕЛИКА МИЛОСТ на НЕБЕТО. Това наистина е така от една страна, защото всъщност човек с Кармата си е правил наистина не много приятни неща и това, че забравя честно да ви кажа е много, много хубаво.
Защото така му е ПО-ЛЕКО да Живее, ако всички знаеха какви са били, щеше да им е много трудно. Но от друга страна ние губим и спомена за тези Положителни неща, които сме научили от преражданията назад.

Да кажем ето, регресии, неща, значи това е Активиране на тази Памет. Акаша ли ще го наричам, как ще го наречем, където всъщност тази информация е записана. И СЛАВА на БОГА напоследък ми показват много, много Положителни неща. Почти всеки ден Положителни неща, които съм учила в Преражданията, които сега ми помагат. Така че Паметта е много Важно и Интересно нещо.

ОБНОВЛЕНИЕ на СПОСОБНОСТИТЕ на Човека да УЧИ! Когнитивни способности ги наричат.Значи да придобива знания, да работи с информация. Вниманието, Концентрацията, Възприемането, Интерпретиране на информация, Памет, Разсъждаване, Решаване на проблеми. ВИСШЕТО МИСЛЕНЕ – тука настъпи ли ОБНОВЛЕНИЕ във ВИСШЕТО МИСЛЕНЕ, Човек просто става… Как да ви кажа? Скала, ДИАМАНТ! Той наблюдава нещата от много гледни точки, поне от ТРИ. Може и от много повече. Това е ВИСШЕТО МИСЛЕНЕ.

Някой, нещо е в момента в някаква емоционалност. Аз ще влезнали в това или ще Погледна да РАЗБЕРА, какво всъщност се Случва точно с този човек? Защо той така реагира? Аз какво Мога да НАПРАВЯ, за да му ПОМОГНА? Ако не мога в момента да направя, КОГА да ГО НАПРАВЯ? Да се Намеся ли въобще? И в крайна сметка да помогна за РАЗРЕШАВАНЕ на нещата. Това се ЕЖЕДНЕВНИТЕ неща. ВИСШЕТО МИСЛЕНЕ НЕ Е някаква висша математика. Да ставаме някакви Свръх ГЕНИИ, неща. Това е ето тези Ежедневни Ситуации, в които едно ПО-ВИСШЕ МИСЛЕНЕ ако имаме. За което ОБНОВЛЕНИЕТО РАБОТИ! Човек би могъл да си ПОМАГА и ПО-ЛЕКО да минава през ИЗПИТАНИЯТА.

ГЕНЕТИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ, аз съм говорила за това, че Генетиците, Учените казват, че Има едни ОГРОМНИ ПОЛЕТА в ГЕНИТЕ, които те НЕ са ги още Разшифровали, за какво всъщност точно… КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ИМА ТАМ? И се оказва, че в ГЕНИТЕ е ЗАПИСАНА Информацията от ПРЕДНИТЕ ПРЕРАЖДАНИЯ! Тия Записи са ТАМ. И когато започнат да се ОБНОВЯВАТ ГЕНИТЕ, да се Променят Гените, тогава става това, за което говоря. Значи ЧЕРТИТЕ на РЪКАТА се ПРОМЕНЯТ. ЛИЦЕТО се ПРОМЕНЯ, ИЗРАЖЕНИЕ, ФОРМИ, ВСИЧКО! ДУХОВЕТЕ ГЕНЕТИЦИ Работят за тези неща и са също много интересни.

И НАЙ-СЪЩЕСТВЕНАТА според мен ИЗЯВА на БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ и НАЙ-ДЪЛБОКА, която наскоро Я Наблюдавах така, доста в подробности Е ПРОМЯНАТА В ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ! В науката има описани, основни и второстепенни. За МЕН ВСИЧКИ СА ОСНОВНИ, защото те са 13, както всичко е 13. И всяка една си има Специфична ЗАДАЧА. Като НАЙ-ВИСШАТА ЖЛЕЗА Е ТИМУСА! ЖЛЕЗАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ!

Какво наблюдавах? Първо наблюдавах БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО! Значи представете си едни… Като водопад, но вместо вода СЛИЗАТ СИМВОЛИ И ЗНАЦИ! ЧИСЛА, СИМВОЛИ, ЗНАЦИ, най-различни. Които се движат както в „Матрицата“. Там при Нео, нали се движеха много бързо едни числа, нещо такова, но нали под формата все едно на вода. И го виждам как като едни ПОТОЦИ се ВЛИВА В ЖЛЕЗИТЕ МИ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ! Толкова ЯВНО, КРАСИВО И ВЕЛИЧЕСТВЕНО – СЛОВОТО, БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО!!!

Подобно нещо наблюдавах след това с ДУХЪТ на ЖИВОТА! Когато ЖИВОТА ВЛЕЗЕ В ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ, това са МНОГО ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ У този Човек. СВЕТЛИНАТА, СВЕТЛИНАТА Е ГОЛЯМА РАЗУМНОСТ И ГОЛЯМА СИЛА! Не говоря за тази физическата.

ЕНЕРГИЯТА ОТ ЗЕМЯТА – също. От ПЛАНЕТИТЕ, от СЛЪНЦЕТО, от ЗВЕЗДИТЕ! И най-последното, което влезе и това беше снощи, беше ЕНЕРГИЯТА на ЛЮБОВТА! Енергията на ЛЮБОВТА ГИ Виждам като едни Малки СЪРЧИЦА, значи както са Цифричките и Символите по подобен начин, само че Сърчица, които НАВЛИЗАТ в Жлезите!

И същото нещо наблюдавах ДЪРВОТО на ЖИВОТА. Това беше тази нощ буквално. В самите ЧАКРИ, но и във ВРЪЗКАТА между тях. ТОВА Е ДЪРВОТО на ЖИВОТА! Започна ВЛИВАНЕТО на тези ЕНЕРГИЙНИ ВИСШИ ПОТОЦИ! И ето днес сме в зала „СИЛА.“

Кои са ФАКТОРИТЕ и УСЛОВИЯТА на БОЖЕСТВЕНОТО ОБНОВЛЕНИЕ?
БОГОЛЮБИЕ. Тука ще чета от УЧИТЕЛЯ:
„Идването на ХРИСТА на Земята ще се отрази така, както се отразява Изгряващото СЛЪНЦЕ върху Живота! А именно: цветята се развеселяват. Птичките запяват, животните се размърдват. Хората се Обновяват, започват да пеят, да се веселят, да се обличат в нови премени. Не е далеч Времето, когато ХРИСТОС ЩЕ ДОЙДЕ на ЗЕМЯТА! ХРИСТОС ДОНЕСЕ на Земята онази ЛЮБОВ, която всичко Вижда. Всичко Слуша, Всичко Обонява, Всичко пипа, Всичко вкусва. ВСИЧКО ОБНОВЯВА. ВСИЧКО ПРЕСЪЗДАВА!

Писанието казва:
„Които УПОВАВАТ на ГОСПОДА, те ще се ПОДМЛАДЯТ, а телата им ще се ОБНОВЯТ.
ЩЕ ОБИЧАШ БОГА, за да се ПОДМЛАДИШ!!!
Ако ВЛОЖИ в себе си една БОЖЕСТВЕНА ИДЕЯ, човек Моментално ще се ПОДМЛАДИ! В БОГА Всичко се Подмладява! ПОДМЛАДЯВАНЕТО, ОБНОВЯВАНЕТО Е Отличително КАЧЕСТВО на БОЖЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ!
Когато ПОВЯРВА В БОГА, Човек Започва да се ПОДМЛАДЯВА. Когато човек ИЗХВЪРЛИ от УМА, СЪРЦЕТО, ДУШАТА СИ, Всички ОТРИЦАТЕЛНИ МИСЛИ И ЖЕЛАНИЯ, които РАЗРУШАВАТ – ТОЙ СЕ ПОДМЛАДЯВА!“

Това изхвърляне НЕ Е никак ЛЕСНА РАБОТА, но е процес, разбира се.
ПЪРВОТО нещо – БОГОЛЮБИЕ – ОТНОШЕНИЕТО към БОГА!!! ВТОРОТО Важно нещо е, за да върви процес на ОБНОВЛЕНИЕ и въобще на БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ – тази ГОЛЯМА ПРОМЯНА, която настъпва у нас. ЯВНА или НЕ толкова Явна. Усетена или не толкова Усетна. Но това е, когато Човек СПАЗВА БОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ!

Наскоро един човек казва:
– СИЛВИНКА, ако преди години не бях попаднал „случайно“ на ваше видео. Сега щях да си живея спокойно, като един обикновен човек. Нищо да не спазвам, нищо да не правя. Да си живея живота. Ех, сега не ми е лесно наистина.
Казвам:
– Да, обаче знаеш ли, че другите хора са в ИЛЮЗИЯТА де факто. Те УЖ си живеят живота. Всъщност това е ЖИВОТА В ИЛЮЗИЯ и в един момент бам – Инфаркт, бам – не знам какво си.
Човек си вика:
– А, каква жертва съм аз. От какво се разболях?
– Чакай малко, ти до вчера какво правеше и днеска си жертва?

Така че СПАЗВАНЕТО на БОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ Е АБСОЛЮТНО КЛЮЧОВО и ВАЖНО!!! Сега, всеки колкото може, разбира се, всички няма да ставаме Абсолютните СВЕТИИ. Но всеки колкото може. И това е нещото, което Аватарите наистина мисля, че ги отличава. Все пак, някакъв Стремеж към ДОБРОТО, към ДОБРИТЕ Неща.

УЧИТЕЛЯТ:
„Докато Човек СПАЗВА БОЖИИТЕ ЗАКОНИ, всяка клетка в неговия организъм е подложена на ОБНОВЯВАНЕ. НЕ ДРЪЖТЕ нито своите, нито чуждите Погрешки в Ума си. Това е МЕТОД за Подмладяване!“
Нито своите, нито чуждите погрешки. Аз къде сгреших или той къде сгреши? Хубаво, сгрешил е. ПРОСТИ МУ и продължаваме нататък. Какво има толкова? Нали сме тук, за да се УЧИМ!
„Човешките идеи УМЪРТВЯВАТ Човека, а БОЖЕСТВЕНИТЕ  ГО ОБНОВЯВАТ И ВЪЗКРЕСЯВАТ! Следователно, който иска да се ОБНОВИ, трябва да Възприема БОЖЕСТВЕНИТЕ ИДЕИ и да им дава ход в себе си.“

Следващото нещо, ЛЮБОВТА, БОГОЛЮБИЕ, БОЖИИТЕ ЗАКОНИ, ЛЮБОВТА!
„ЛЮБОВТА е причина за Вечното Подмладяване, за Вечното Обновяване на Човешката Душа. Възвишената БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ има за ЦЕЛ да ВЪЗВЪРНЕ Младенческото състояние на цялото човечество. Казва се в писанието, че БОГ в последния ден ЩЕ ВЪЗКРЕСИ ВСИЧКО! Дето ЛЮБОВТА ЦАРИ, там има вечен постоянен ПРИЛИВ на ЕНЕРГИЯ. Само ЛЮБОВТА е в състояние да ПОДМЛАДИ Човека. ТЯ ВНАСЯ в него ЖИВОТ и СИЛА! ЛЮБОВТА, ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА Всякога ОБНОВЯВАТ Човека и ЖИВОТА!“
Ето пак Аватарите, Аватарите са хора, в които има Надежда. Има Вяра, има Благодарност.

 „БЛАГОДАРНОСТТА, ДОВОЛСТВОТО – ОЖИВЯВАТ, ВЪЗРАСТВАТ, ПОДМЛАДЯВАТ.“

Другото е ДОБРОТО. Сега, имали сме цяла лекция за това кое е Добро и кое НЕ е Добро. И какво значи всъщност Добро? УЧИТЕЛЯТ казва, че всяко едно ДОБРО ДЕЛО на Човек е една клетка, която се РЕГЕНЕРИРА.

Дето казват, че пътят към Ада е осеян с Добри намерения. Понякога неща, които изглеждат добри, Всъщност зад това се КРИЕ нещо съвсем друго. И заради това Доброто…

ЧОВЕК ПРАВИ ДОБРО, когато СПАЗВА Всичките БОЖЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ! Когато е с ДОБРОДЕТЕЛИТЕ! С ВСИЧКИТЕ!

Аз съм давала пример за това. Да кажем нашия съсед преди смятах, че е много добър човек. Да, но този много добър човек всеки ден, хайде не всеки ден, но убива животни, коли, дави там плъхове и какви ли не други неща. Иначе много добър човек, така смятат всички хора. Значи той извършва Убийство. Няма как човек, който извършва убийство и смята, че това е нормално, да кажеш, че той е много добър човек. Затова Доброто е наистина, когато… Ето СПАЗВАШ ПРИНЦИПА и на МЪДРОСТТА и ПОЧИТАШ ЖИВОТА. Това, за което казахме Формулата – ЛЮБЯ, ПОЧИТАМ, УВАЖАВАМ ЖИВОТА!

Много други такива примери. Знаете имахме гълъби с ГЕОРГИ. Все още имаме. Оказа се, че това са Паднали Ангели. Паднали Ангели са същества, които са ДОПУСНАЛИ наистина много сериозна ГРЕШКА към БОГА, някъде във Вселените. И не им е дадено дори да се вселят или въплътят в човешки тела. Те са в някакво такова животинско тяло. И нашите гълъби се оказаха част от тях, такива души. И ГЕОРГИ напоследък започна да се освобождава от тях и наши приятели казват:
– Ама как! Ти не се грижиш за твоите любимци.

Един вид те са ти поверени, ти не си добър в тоя смисъл. Да обаче, това, което казахме за ВИСШЕТО МИСЛЕНЕ. Значи първо, гълъбът е същество, което може да си намери много лесно нов дом. Това не е куче което да идеш, да го изхвърлиш някъде. Нали така? Това е птица, която лесно може да си намери нов дом. Другото е при какви условия живее това същество? То всъщност щастливо ли е? Да ви кажа, понеже те са при нас, те са като наказани. Държат се много странно. Един вид Кармата им се изявява по един много странен начин. И това да ги освободиш тия животни означава да ги ОСВОБОДИШ от тия ИЗПИТАНИЯ, на които те са подложени при нас. Значи всъщност ти като им ДАВАШ СВОБОДА им Правиш ДОБРО. Това е от едно По-Висше Мислене погледнато. А иначе от по-човешкото то е така и аз съм напълно съгласна. Човек трябва да се грижи за съществата, които са му поверени. Това е добро, това е изява на доброто. Но нещата трябва да се погледнат от много гледни точки.

Другото е, че всъщност присъствието на такива същества около нас, пък при нас е трудно. Наистина там се Пречистват ТЕЖКИ КАРМИ при тях. Така че и за наше добро е всъщност това, което се случва.

ДОБРОТО, да правим всеки ден ДОБРО, това е ОБНОВЛЕНИЕ! Носи ОБНОВЛЕНИЕ!

ЖИВАТА ПРИРОДА е другото нещо, което Контактът с НЕЯ ОБНОВЯВА Мощно Човека. Ако той има ВРЪЗКИ изградени с Природата, нали така – ХАРМОНИЧНИ и ПРАВИЛНИ.

„ЖИВАТА ПРИРОДА – продължавам УЧИТЕЛЯТ – е направила къщата на човека с много прозорци. Турила е милиарди прозорци, през които да прониква ПРАНА и ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ. За да се ОБНОВЯВА Постоянно организма на човека. СВЕТЛИНАТА носи МЛАДОСТ. Движението на въздуха носи Младост. Растенето носи Младост. Скъпоценния камък, носи Младост. Всичко в Природата говори за Младостта. СВЕТЛИНАТА Е ЖИВА РАЗУМНА СИЛА, която ПРОНИКВА в Човека и ГО ОБНОВЯВА!“

Така че контакти с Природата – разходки, Съзнателно Отношение към съществата. Включително оказване на помощ, ако някой има нужда от това и така нататък. Това е Връзката с Природата.

ХРАНА – ПОСТ! Храната, постът ОБНОВЯВАТ Организма. И тук това, което ви казах, че Учените смятат, че на 7 години човешкото тяло се Регенерира. Но УЧИТЕЛЯТ казва:
„Ние твърдим, че при 24 часов Абсолютен ПОСТ клетките на тялото могат Напълно да се ОБНОВЯТ. Посетете 24 часа и бъдете Весели, Радостни. Пейте и Благодарете на БОГА за Всичко.“

После казва нещо много интересно, което го тълкувах. „Когато се намери съответната храна за човешкия мозък, ще започне и обновяването на човешкия живот.“ И като потърсих, коя е тази СЪВЪРШЕНА ХРАНА за човешкия мозък? Сега ще ви Я кажа. Това са: МЕД, ОРЕХИ, ЛИМЕЦ, ЯБЪЛКИ и ВОДА!!! ЖИТНИЯТ ПОСТ!!! Не Е ли Вълшебно? Обаче, когато В ТЯХ ИМА СЛОВО!!! Когато ИМА СИЛА!!! Когато ИМА ПРАНА!!! Когато ИМА РАЗУМНОСТ!!! Защото може и да няма. Защото да ви кажа това. Това, което ви казах, че е ДВОИЧНО! Преди като съм се хранила с ябълки – ябълките на раздора. Значи като се храниш с ябълки, започват разни недоразумения да възникват. Защото има такава Карма, която да се Отработва. За ябълката има легенда как всъщност тя е на раздора. Така е тази легенда.

Но ето ГИ: МЕДЪТ Е НА ЛЮБОВТА! Субстанция на Любовта! ОРЕХИТЕ са на МЪДРОСТТА! ЛИМЕЦЪТ на ИСТИНАТА! ЯБЪЛКАТА на СПРАВЕДЛИВОСТТА! ВОДАТА на ДОБРОТО!

И когато ги има абсолютните условия, човек може само с това наистина да ПОСТИГНЕ МНОГО! Дори най-обикновени хора виждате, колко много Постигат от тази комбинация чрез ЖИТНИЯТ ПОСТ.

„Под ПОСТ –  казва УЧИТЕЛЯТ – разбираме НОВ ЖИВОТ, ОБНОВЯВАНЕ на ОРГАНИЗМА.“

НЕ само Физическия пост. Прочитам и последното и с това приключваме. Два и десет, времето много бързо мина пак. Интересно ли ви е? Нали не е скучно, че чета. Но ми се струва много ВАЖНО, че някак си, така събрано – ЕСЕНЦИАЛНО.

Последното важно нещо за да се ОБНОВЯВА Човека, е СТРЕМЕЖА към НОВОТО! Чета пак от УЧИТЕЛЯ. Ще коментирам.
„Човек трябва да се Подмладява Вечно, Постоянно. Това подразбира един ВЕЧЕН ИНТЕРЕС към НОВОТО! Той трябва да се СТРЕМИ към НОВОТО, което НОСИ В Себе си ВЕЧНА МЛАДОСТ! Човек се Обновява, когато всеки ден Внася в УМА СИ по една НОВА МИСЪЛ. В СЪРЦЕТО СИ по едно НОВО ЧУВСТВО, които го Повдигат.

Новото вино трябва да се налива в нови мехове, а старото в стари. Човек Всеки ден трябва да се Обновява. Колкото дни през годината има, всеки ден Човек трябва да се Обновява. Ние живеем благодарение на постоянното обновяване, което става в организма ни. Ако човек постоянно НЕ се Обновяваше, той НЕ би живял даже 2-3 години. Казват, че тялото на човек може да се Обновява през 7 години. НЕ! Ако ЧОВЕК ЖИВЕЕ ЕДИН НОВ ЖИВОТ, тялото му може СЪВЪРШЕНО да се ОБНОВИ и ПРЕСЪЗДАДЕ!!! ДА СЕ ОБНОВИШ това значи Всеки ден да ПРИЕМАШ по една СВЕТЛА МИСЪЛ и по едно ВЪЗВИШЕНО ЧУВСТВО!“

СТРЕМЕЖ към НОВОТО! НОВИ ЗНАНИЯ, НОВИ УМЕНИЯ. Това тренира и Паметта, Полезно е! НОВИ НАЧИНИ! НОВИ ПЪТИЩА! НОВИ ХОРА! НОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ! Казват дори да НЕ се върнеш по същия път, който си минал на отиване. Някак си това много ми е заложено и го правя. И много други неща, които всъщност, ако човек ВНАСЯ НОВОТО В СЕБЕ СИ. Тоест ПРАВИ нещата по НОВ НАЧИН, Това е един ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС! Той Постоянно е в ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС! Постоянно ГЕНЕРИРА НОВИ ИДЕИ! Нови неща! Дори в най-обикновени неща да кажем, като готвенето и други такива битови неща. Просто ежедневно Трябва да се Обновяваме.

У ГЕОРГИ съм забелязала един СТРЕМЕЖ  да се Съревновава със себе си. ТОЙ примерно брой стълбите. Сега, ако тук се качи, той няма просто да се качи, ТОЙ ще преброи колко са стълбите. След това ще дойде, ще ми ги каже. Ще каже: „Сега, това число означава еди-какво си еди-що си. Тоест един СЪЗНАТЕЛЕН ЖИВОТ! Това е ОБНОВЛЕНИЕТО!

БЛАГОДАРЯ ВИ! Дано съм ви била ПОЛЕЗНА до тук.

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ:
Измолих от ГОСПОДА да им ДАМ по един ПОДАРЪК, на залата. Една ЛЕКА МЕДИТАЦИЯ!

Вижте какво, сега понеже ми харесвате, ИЗМОЛИХ от НЕБЕТО. Ще ви направя една съвсем кратка МЕДИТАЦИЯ, която се казва… ТЯ е Мълчалива, разбира се, но ще направим една така да се каже – Мини Екскурзия. БЛИЦ Екскурзия! ЕДНО ПОСВЕЩЕНИЕ или Разходка до едно КРИСТАЛНО ПРОСТРАНСТВО. Аз ще ви бъда екскурзовод. Разбирате ли ме? Сега това е едно дребно сувенирче – ДУХОВНО, за всеки един от Вас.

Това е и тест. Да видим кой, докъде е Стигнал? Аз понеже сега ходих до ГОРЕ и не съм на мене си, но това Мога да го направя! Просто виждам ви, ама трудно чувам. Докато не ми мине, разбира се. Някоя друга минута.

Това е до КРИСТАЛНИТЕ СВЕТОВЕ, където ГИ е ПОСЕЩАВАЛ ЙОАН БОГОСЛОВ. И казва:
„Видях нещо като стъклено море, стъклен град и така нататък.“
Няма да се учудите, когато виждате такива стъклени неща, защото като си затворите очите и като влезем вътре в нещата, тия работи стават лесно.
Всичко е обляно с една МЕКА, ЗЛАТИСТА, МНОГО ФИНА СВЕТЛИНА и Всичко е КРИСТАЛНО наоколо. И някои от вас, които може би имат малко по-висока вибрация, сигурно и ЩЕ ЧУЯТ ЗВУКА на този Свят. Той е като едно „ОМ“, само че НЕ е Човешко, а е Звуково. Аз НЕ Мога да го ПРЕДАМ в никакъв случай. Човек като го чуе, ще го запомни, но мнозина ще видят, но малцина ще чуят.

Но в крайна сметка има и нещо хубаво, че сега може нищо да не видиш и да не чуеш, но ще минат няколко дни или седмица, а може и месец. Точно тая медитация – ще влезете тогава и ще го сънувате или във видение, съновидение или в чист сън. Но ще бъдете до този свят, защото трябва да си получите Подаръка. Така че не се безпокойте, чисто и просто ви казвам да помълчите. Ръцете ще си ги сложите така. Краката да не се допират. Така Нагоре с дланите. Затваряте си очите. И една, мека, фина тишина като се образува – 1-2-3 минути.

Знаете ли, че ГОРЕ се Седи по секунди, даже Няма и секунди. По мигове, а на човек му се струва, че е минало кой знае колко време. Аз ще ви кажа, че когато Човек ЗАМИНЕ В ОТВЪДНОТО, ТЕ му дават Целия Филм на ЖИВОТА. Целият живот 70-80-100 години и всички добри и лоши неща, които е правил. Това се прожектира на всеки един. Но има и хора, които още на Земята, които ПРЕМИНАВАТ ЗОНАТА на ТЪМНИНАТА, да кажа през някаква СМЪРТНА ОПАСНОСТ, Може да си ВИДЯТ Живота. Говорил съм с хора, приятели, които казват:
– Ами целия си живот и го видях Приживе.
– ДА, приживе си го видял защото си минал веднъж през тази зона на тъмнината и си продължил да живееш на Земята.

Така, Работите са Лесни и Прости, само няколко секунди. Вие мислите ли, че сънищата които ги сънувате – Спиш 2 часа – те са от 7 до 20 секунди. Сънят. А може да бъде цял филм. Така е и в Другото Измерение.

Добре, Аз имам единствената грижа да ви ПОГЛЕДНА. Залата – 3 пъти, от тука на тука и от тука на тука. Това ми е на мен задачата. А на вас да ВЛЕЗЕТЕ в това СЪСТОЯНИЕ. И да ВИДИТЕ тоя ПРЕКРАСЕН КРИСТАЛЕН СВЯТ, Където Е едно СПОКОЙСТВИЕ, една ТИШИНА, една Прекрасна СВЕТЛИНА, която се ИЗЛИВА. Долу е многоцветна. А Отгоре се лее тая Мека, Златиста, Фина. Когато Слънцето е най-фино, най-меко, най така… Как да се изразя? Най-чисто, най-прекрасно, но Без слънце, само Светлина Е!

БЛАГОДАРЯ ВИ и БЛАГОДАРИХ на ГОСПОДА, че ми Разреши да направя това. Който ИЗЛИТА, ЩЕ ИЗЛЕТИ С МЕНЕ. Аз Ще ИЗДЪРЖА 2-3 минути така. Ако усещам, че ще падна ще седна. Защото всичко се случва.
БЛАГОДАРЯ ТИ, ГОСПОДИ!!!


Автобусът се върна обратно на Земята. Беше интересно и аз ще ви кажа. Мнозина от вас може и да разкажат някъде и на някого какво са видели. Но аз за пръв път видях Образа. Мина Образа, само мина като на екран. На ИСУСА ХРИСТА, КАКЪВТО Е бил на Земята точно. Аз съм го виждал много пъти. Обаче за пръв път виждам Образа на МАРИЯ МАГДАЛИНА, КОЙТО Е ИСТИНСКИЯ! И на оная възраст, когато Е БИЛА ТАКАВА. Това е единственото НОВО Нещо, което ГО ВИДЯХ! НЕ съм Я ВИЖДАЛ ГОРЕ и НЕ съм Я СРЕЩАЛ. Сега за пръв път Я Видях. ТОЛКОВА КРАСИВА, че просто… Беше ПРЕКРАСНО! Разбира се, само за няма секунди. Мина като на екрана така. И аз понеже Я Виждам, викам:
– Това МАЙКА БОГОРОДИЦА ЛИ Е?
ТОЙ, вика:
– НЕ! Това е – понеже минава мълчаливо, вика – Това е МАРИЯ МАГДАЛИНА!
Викам:
– За пръв път Я Виждам.
– Да.
Защото човек, който прави Астрални Пътешествия и среща, има контакти със Светии и Светици, по принцип ги познава повечето. Като ГИ види някъде, не може да ги сбърка.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Приятели, понеже времето много напредна, имаше идея наистина да има въпроси. Подготвили сме микрофон, но се чудя дали това е удачно или да се ориентираме да приключваме. Добре Мили, заповядай. На тези, които си тръгват БЛАГОДАРНОСТ, ЛЮБОВ и БЛАГОДАРНОСТ, че бяхме Заедно и сътворихме наистина Вълшебства, множество. Като гледаме видеото сигурно ще си дадем сметка.

Зрител:
Благодаря на всички, че бяхме на този празник. Аз ще бъда кратка. В момента в който ГЕОРГИ каза да затворим очи, последно погледнах часовника, беше 14:14 – сигурно Вселената ни каза нещо.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Някой иска ли да сподели нещо? Може би още половин час да направим за споделяне и въпроси.

Зрител:
Аз съм безкрайно развълнувана от срещата. БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ! И бях много развълнувана от факта, че ГЕОРГИ видя МАРИЯ МАГДАЛИНА. Едно от моите две имена е МАРИЯ МАГДАЛИНА. Аз се казвам Данаила МАРИЯ МАГДАЛИНА родена на 04. 08. Така че живот и здраве на Вашата следваща среща ще присъствам във Варна, нали?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
В Бургас, първо в Бургас, след това във Варна. Благодарим.

Зрител:
Аз ви благодаря.

Зрител:
Здравейте, при мен беше извършено БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ преди доста време. След което се повтори още едно БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ от лечител Милка Михайлова, после от лечител …  И трябва да ви кажа, че след второто лечение, тъй като аз при първото не пусках егото. След второто лечение имах чувството, че на рамото ми е кацнало егото. Непрекъснато ме побутва и казва: „Ето, аз съм тука, аз съм тука.“ В един момент аз казах: „Това его ще го скрия в един дълбок джоб.“ И това което ми се случи. Точно за 36 часа, животът ми се преобърна коренно……

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Благодарим ти. Някой ден ще си направим срещи, само да си споделяме за БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ!

Зрител:
Здравейте, аз искам да ви благодаря за всичко, което правите. И да ви попитам за изкуствения интелект. Понеже видях, че в Инстаграм по някой път имате постове направени с изкуствен интелект. И искам да ви дам малко тема за някой коментар относно изкуствения интелект. Защото използва дадените от много художници, много автори и се създават нови изображения. И от Духовна гледна точка това би ми било интересно, да видя вашата интерпретация. И ви благодаря много за това, че сте активни, и че правите много хубави неща.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Благодарим. Изкуствения интелект, зад него се крие една Сила, която НЕ е Светла Сила. Това отдавна го знам. И ТЯ НЕ е никак лесна за Преодоляване тази сила. Но както ви казах всичко е Двоично. Ако аз съм ЧИСТ Човек, за мен дори и най-тъмната Сила ще работи в ПОЛОЖИТЕЛНА ПОСОКА.Разбирате ли? Това наистина е така. ИСТИНСКИЯТ УЧИТЕЛ, ТОЙ ИМА ПОДКРЕПАТА и на СВЕТЛОТО и на ТЪМНОТО! ВСИЧКО РАБОТИ И МУ ПОМАГА! Така че аз затова съм казвала, че ето виждате и Русия, колко смело имплементира изкуствения интелект и в медицината, и в много сфери. Изключително иновативни неща правят. Използват технологиите много смело.

Зрител:
Да, но и много професии изчезват благодарение на тези…

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Това да, точно така. Нещата са ДВОИЧНИ. Аз съм говорила за това, че за една част от Света това е нещо, което е много голямо изпитание за хората. Чрез технологиите и изкуствения интелект идва. Защо е така? Защото това е плод на НЕСЪВЪРШЕНИТЕ ОТНОЩЕНИЯ НА ХОРАТА! Това е Породило тая Сила, която сега Генерира изкуствен интелект. НЕСЪВЪРШЕНИТЕ ОТНОЩЕНИЯ! Но за друга част от Света ТЕХНОЛОГИИТЕ ЩЕ Бъдат В ПЛЮС и ЩЕ ПОМАГАТ! За хората и за държавите, които са с БОГА и със СВЕТЛАТА СИЛА, дори тези ТЪМНИ Феномени в крайна сметка ЩЕ ПОМАГАТ.  Заради това аз смело ГО използвам, макар и с известни резерви, разбира се. Така, внимателно, внимателно.

 Зрител:
Аз искам само да споделя, след БОЖЕСТВЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ на СИЛВИ, поне 5-10 минути едно пресъхване на гърлото, изведнъж се получи една кашлица. И добре че в момента на това, жената до мен ми даде вода. Много суха кашлица. Това мисля, че е в следствие на това и някакъв коментар…

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Някакво изчистване, винаги кашлици, кихавици, винаги е пречистване.

Зрител:
Когато е в гърлото? Иска нещо да ни каже, че не говорим достатъчно. Нещо което трябва да кажем нямаме смелостта да кажем или…

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Може да е едното, може и да е другото. Може да е вследствие на това, че човек премълчава, но може да е вследствие на това, че говори много или че говори недобри неща, кара се и така нататък. Използва СЛОВОТО НЕРАЗУМНО! Тогава страда гърлото, страдат зъбите, венците и така нататък. При теб по скоро е премълчаване. Някои неща, трябва да намериш начин, внимателно да ги споделяш с хората около тебе.

Зрител:
И аз така мисля, Благодаря.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Моля.

Зрител:
Здравейте, безкрайно благодаря за вълшебната… Искам да попитам дали издигането на енергията Кундалини е свързана с Обновлението на организма?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Разбира се, това за което аз само споменах – Дървото на Живота. Това са Всички Енергийни Канали. ЦЯЛОТО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО на човек всъщност изгражда ДЪРВОТО НА ЖИВОТА. И когато енергията, в случая това е Творческата Енергия на Вселената, това Е енергията Кундалини. Започне да Пълни Каналите на Дървото на Живота. Тази връзка, което в Кабала е изразена като връзка между Сефиротите. Сефиротите са Чакрите. Но всъщност на един по-древен човек, когато те все още са били по-малко на брой – Активни. Сега са Повече. Така че – да. Много други неща. Между другото НЕЩАТА ЗА КОИТО ГОВОРЯ, СА НЕЩА, КОИТО ПРЕДСТОЯТ! Аз заради това за тях ГОВОРЯ!
Има много други неща, които тепърва ЩЕ НАБЛЮДАВАМЕ, но на този момент тези са Актуалните.

Зрител:
Благодаря.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Моля, моля.

Зрител:
С огромна благодарност и се радвам, че съм с вашия цвят. Сигурно не е случайно.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Това между другото е цвета на ОБНОВЛЕНИЕТО, на РАСТЕЖА. Вижте и седалките на залата. Всичко е в тон.

Зрител:
Много ви благодаря. Имам въпрос: „Когато имаме намерение нещо да направим. Казваме ли го или го премълчаваме и го казваме когато се случи?“ Противоречиви неща съм чела.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Като цяло, по добре да НЕ го казваме. Защото, нали казват. Това съм го наблюдавала. Има си същества, които по-добре да НЕ го Чуват. Невидими говоря, не само за видимите хора, че някой ще завиди, нали? Но и Невидими същества, които – затова казват: „И стените имат уши! По-добре е много, много да НЕ Разказваме какви ги вършим и какви идеи имаме, и какви проекти. Освен ако те вече не са напреднали в Материализирането. Вече са почти станали. Разбираш ли? Вече си на път да го случиш това нещо. С най-близките можеш да го кажеш, но наистина с близките.

Зрител:
Благодаря, че всички сме заедно. Искам да попитам: „Когато имаме недобри сънища, какво е тълкуванието за това, че имаме недобри сънища?“

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Зависи какви са точно?

Зрител:
Ами, разнообразни бих казала. Но посланията от тях не са хубави.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Могат да означават много неща недобрите сънища. Зависи какво вижда човек. Ако вижда бъдещето, дали е своето или на други хора. Разбираш ли? Невинаги касае теб. Нещата, които виждаш в сън, а и пророческите, виденията, не винаги касае самият човек. Могат да касаят съвсем други хора. Той просто присъства и вижда. Ако е миналото, често хората виждат миналото. В преражданията назад разни неща, които са се случвали, той ги вижда. Може да вижда и сегашното, някъде по света нещо се случва. Той също присъства. Може да вижда обаче и процеси със себе си. Нещо, в което той реално участва. Зависи.

Зрител:
Добре, да бъда по-конкретна. Недобри сънища сексуално ориентирани.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Сексуално ориентирани. Ти участваш ли във тях или наблюдаваш?

Зрител:
Наблюдавам.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Наблюдаваш. Ами честно да ти кажа… Само да видя ти от Господарите на Кармата ли си? Ти си от Духовете на Целомъдрието. Когато ние наблюдаваме, ние не просто наблюдаваме, нашето присъствие всъщност е катализатор за това да се случват неща по света. Говорят за Аватарите. Присъствие на Дух като теб в такива процеси, говори за Ликвидаторски неща, които ще се случват с не целомъдрените хора. Не касае тебе, касае други неща.

Зрител:
Добре, благодаря ви много, Благословени.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Благодаря ти.

Зрител:
Здравейте, искам да попитам нещо – Тъй като не мога да намеря Беседата от Стара Загора, нито като събитие във Фейсбук, нито като лекция в Ютюб. Искам да попитам премахната ли е?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Имаш предвид Обучението ли?

Зрител:
Не, беседата от миналата година.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Беседата от миналата година не я намираш?

Зрител:
Да, аз не мога да я намеря като име, да я потърся.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Тя как се казваше? Ангелската Вселена. Ако влезнеш в канала на Ютюб – ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ. В Ютюб си има канал и там са качени всички Беседи. Да, като знае името, човек по-лесно може да намери. Ангелската Вселена се казва.

Зрител:
Благодаря.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Моля, моля.
Между другото за Стара Загора не знам дали да го анонсирам.

Зрител:
Бих искала да ви благодаря за всичко, което правите. Скоро попаднах на вас. Днешният ден усещах много силна енергия. Отдавна се занимавам с езотерика. И от две години започнах да рисувам. Усещам, че това е нещо, което искам да правя, но сякаш нещо ме спира. Дали е вътрешна..?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Да рисуваш?

Зрител:
Да, рисувам за конкретен човек и някак си влагам енергията в този човек. Усещам, че това е нещото, което искам да правя, а всъщност нещо като забавяне се получава. Дали е Отгоре или Вътрешно?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Да, аз ти благодаря за този въпрос, защото това забавяне със сигурност не касае само тебе. Много хора искат нещо да направят и все едно някак нещо забавя нещата, задържа. Това, което се случва, всъщност нещата стават много постепенно.

Примерно за едно такова събитие, за да се Материализира този процес. Всеки ден правя по една малка стъпка, нещо малко. Не правя наведнъж всичко. Разбирате ли? Както преди, когато работех да кажем в материята, аз казвам нещо ще работя и го правя веднага цялото. Сега НЕ става така. Сега като работя по даден проект, всеки ден по нещо, по тоя проект работя. И най-вероятно при всички е така. И заради това човек не трябва да бърза и да форсира. Просто съм се Научила, че си има БОЖЕСТВЕН ПЛАН! Има си ПОРЯДЪК! Изчаквам си го. Всеки ден гледам да си направя стъпката, която е необходима. И като дойде момента, то идва и се случват нещата. И така общо взето – „Стъпка по стъпка“ – казва УЧИТЕЛЯТ! Всичко е наред.

Зрител:
Благодаря.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Моля. Хайде още един въпрос.

Зрител:
Здравейте, наскоро от един приятел разбрах за всичко това. Понеже имам детенце, което припадаше, незнайно от какво. И прочетох наскоро в книгата на УЧИТЕЛЯ, че може би това са Висши Сили. Докторите го определят като епилепсия. Бих искала да ми кажете, бихме ли могли да имаме лична среща или какво да направим?

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:

Аз засега не правя лични срещи, на този етап все още не ги правя. Тъй че какво бих ви посъветвала? Обърнете се към някой от лечителите. В групата има много лечители. Имат списък. В групата БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ има списък.
И там са може би към 20 човека. Харесайте си един и се обадете, и работете.

Зрител:
Благодаря.

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ:
Цялото присъствие тука е едно ГОЛЯМО ЛЕЧЕНИЕ! Не знам дали си давате сметка за това. Колко много неща се случиха в един ден, нямам думи.  Ако няма други въпроси? Да приключваме.

ПРИЯТЕЛИ, да ви е ВЕСЕЛО, да ви е ВЕДРО, да ви е много БЛАГОДАТНО! Да пее душата ви, да танцува. Пролетните химни, химните на ЛЮБОВТА, на ОБНОВЛЕНИЕТО, на КРАСИВИЯ ЖИВОТ! БЛАГОДАРЯ, че бяхме ЗАЕДНО! БЛАГОДАРЯ!

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ:
ОБИЧАЙТЕ ЖИВОТА И ТОЙ ЩЕ ВИ ОБИЧА! Защото това е Най-Основния закон на Вселената. Каквото излъчваш, най-напред се връща при тебе. И колкото МОЩНО ГО ИЗЛЪЧВАШ, ТОВА Е ИСТИНАТА! Ако Пожелаваш ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ, БЛАГОДЕНСТВИЕ, БЛАГОСЛАВЯШ! БЛАГОСЛОВИЯТА ИДВА при ТЕБЕ и след това се пръска на околните. И Отива в Реката на СВЕТЛИНАТА, ЖИВОТА и ЛЮБОВТА! Затова постарайте се да Мислите Хубави неща. И най вече да Правите дори дребни ДОБРИНИ.

И друго нещо. Аз съм забелязал ВСЕКИ ДЕН гледайте да НАУЧАВАТЕ нещо НОВО! Съвсем НОВО! Непознато, може да е мъничко, но всеки ден НАДГРАЖДАЙТЕ. Ако всеки ден научавате по една МЪДРОСТ, още по-добре.

Знаете ли, вземете, Българските пословици и поговорки са три ей такива дебели тома. Толкова много мъдрост. Всеки ден си чете по една, за една минута. Хоп обръщаш и прочиташ за какво става въпрос. Такава ДЪЛБОКА МЪДРОСТ е вътре събрана, че аз от там черпя. И понеже специалността ми е, аз съм магистър филолог и най вече диалектолог, 28 диалекта има в България. И това цялото Богатство, народно, което е събрано като МЪДРОСТ там. Изключително. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СА ПОГОВОРКИТЕ и ПОСЛОВИЦИТЕ БЪЛГАРСКИТЕ. Пълни с МЪДРОСТ! КРАТКИ, ЯСНИ, ТОЧНИ!

И затова когато казвам, че Политиката сега на Света е следната. Вижте какво правят – като с кучето и заека. Казват на заека – бягай. На кучето – дръж. Това е политиката на някои наши колеги в близкия и далечния Запад. А добре ли е? Не е добре. Или си на едната страна, или си на другата. Или искаш да спасиш и двете страни. Това е МИРА. Всяка една война се спира с МИР.

И затова винаги си пожелавайте МИР. Първото нещо е МИРА. А МИРЪТ е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЧАСТ от ЛЮБОВТА!!! Имате ли ЛЮБОВ – ИМАТЕ ВСИЧКО, разбира се! И ЦЕЛИЯТ БОЖИ БЛАГОДАТ!
ЖИВИ, ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ от ВСЕВИШНИЯ, Сега, Винаги и във Вечните Векове!
Да знаете, че ВИНАГИ СМЕ С ВАС!

И това, което съм ви обещал сега на тази МЕДИТАЦИЯ. Няма начин да не го сънувате или да го видите някога и някъде. Да се докоснете до тоя КРИСТАЛЕН СВЯТ. При всички положения. Ще си говорим пак.

БЛАГОДАРЯ ВИ ОТ СЪРЦЕ! ПОКЛОН НА ВАС!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview