Благодаря ви, на вас, че сте тука. Благодаря и на себе си, че съм тука.
Знаете ли, обикновено накрая, когато изнасям беседа или лекция, казвам: „Не ми вярвайте, проверете го!“. 

Ние не виждаме домакинята какво върши, колко чисти, как оправя тази жена всички стаи, как готви, с каква любов подрежда, пере, глади. Всичко това не се вижда. „Какво толкова е свършила тя?“ – така си мисли предубедения човек, който не вижда дребните неща. Но от малките тухли се прави заводския комин и някога той става сто, двеста, триста метра. От хиляди, а може би от милиони тухлички.

Ще ви кажа, че нещата наистина са съвършено прости, защото Божествените неща наистина са съвършени, гениални, прости и винаги до нас, съвсем близо. Тъй като Бог е всичко видимо и невидимо, Той е субстанцията, която е в нас и извън нас. И ние винаги можем да контактуваме с Него. Само ние самите да не си затворим пътя.

Ще ви кажа, че имах една беседа „Кодове на спасението“ – дълго време говорих там. Но сега ще ви кажа нещо съвсем опростено, за да може да бъдете здрави. Наистина няма да бъдете никога ощетени или бедни, ако се спазват тия неща. Те са съвсем простички, елементарни и могат да се направят на практика.

На човека не му трябва вече кой знае колко много знание, но както всички окултни просветители, учители, адепти казват и най-вече Учителят Беинса Дуно казва: „Малко, но трябва да се приложи. Трябва да се направи на практика“.

Аз съм срещал хора, които изобщо не четат окултно-езотерична литература или каквато и ще да е, а имат способности като моите и по-големи от моите. Очудващо, но е така. Каква е тайната? Тайната се казва МО-РАЛ. Но трябва да има Нов Морал, Нова Нравственост, Нова Етика, Нова Етичност и Ново Отношение между хората.

Морал има, разбира се, и престъпника. Когато бяхме със Силвина в арабския свят, преводачката каза: „Георги, внимавай, защото тука като видят бял човек и го излъжат, и го измамят, те смятат това за нещо прекрасно, чудесно, великолепно.“ Дали в стоката, или в парите са те излъгали – всичко е точно. Да, има морал, има тъй наречения егоистичен морал, его морала. Има тъй наречения духовен морал. Аз говоря за духовния морал.

Снощи, привечер, съм при един приятел в едно ателие и работи човека. Както си седя при него и си пия вечерното кафе, влиза един юнак. Добро впечатление ми направи. Обаче имаше един много голям гердан, една верига около врата. Десет или двадесет пъти по-голям от моя. Без нищо. Имаше излъчване на нестандартен човек. Каза каквото има да казва, после седна до мен, да му направят нещата за около десет, петнадесет минути и се заговорихме. Когато говорихме, видях, че този човек е с нов морал. Той е търговец. Питам го:
– Какво работиш?
– Имам няколко павилиончета за ядки, за семки.
– Това е добре, нали?
– Да, доволно се печели. Заможен съм. Но аз обикновено обикалям България и не искам денковете да дойдат, чувалите от Изтока, където са много по-евтини. Ходя и от производителите в България взимам стока. Дали са фъстъци, дали са бадеми, дали са тиквени семки и слънчогледови, пека ги лично и ги пускам в моите павилиончета. Всичко искам да е естествено и българско.

Този човек ми падна на сърцето. Това е Новото, което аз на много хора съм го казал: „Може и да си търговец, но бъди честен търговец“. Това е Новия морал. И тогава ще ти върви, иначе – не. Свърши с мошеничествата, измамите, престъпленията и ред други работи. Макар че има още силна енерция. До две хиляди и дванадесета година се разрешаваха от Небето много такива неща. Сега вече – не, особено за духовния човек, особено оня, който иска да бъде честен.

Когато даваш нещо на човека, не да гледаш колкото трябва да спечелиш най-напред. А трябва да му дадеш най-доброто, защото това е Морално-Етичния Кодекс на Вселената. И заради това е Новия морал – да гледаш не само за себе си, а да гледаш за един колектив, една общност. Ако можеш да гледаш за народа, да гледаш за страната, да гледаш за континента, да гледаш за планетата. Ако още повече ти е извисено съзнанието, гледаш за Слънчевата система, за Галактиката и поне за тази материална Вселена, в която ние в момента живеем.

Ние просто трябва да си научим урока, да станем истински човеци. Това е Истината, няма друга.

За да станем истински човеци, трябва да има Морал. И малкото, което го знаем от морала – честност, почтеност – трябва да го прилагаме. Това е било за съвършените Богомили абсолютен закон. Почтеността, Честността, която е на най-висша степен и Любовта между хората – те са държали наистина до край. Сигурно знаете повече за Богомилите от мене, но аз знам, че са ги изпитвали по следния начин – да заколят кокошка. Те твърдо са били против насилието и аз съм за ненасилие, против агресията. Ако не я заколят, ги качват на кладата или умират на ешафода.

Просто исках да ви обърна внимание на морала. Без морал няма нищо! А моралът – това е Любовта, Любовта между хората. Едни са ни симпатични, едни не са ни симпатични, но ние трябва да се опитаме да обичаме и несимпатичните – тези, които не харесваме. Просто поне да се опитаме.

Ще ви кажа, че Асен преди малко каза, имам една нова инициатива. Преди няколко дена, понеже имам контакт и Небето и от Там ме дава задание. Коя е най-равната равнина и най-голямата равнина на Земята? Мислех около тридесет секунди и се досетих – не пустинята, а морето.

– Браво! – казва Небето. Отговори точно и навреме!. Разбра ли защо преди години (и Асен участваше) на петнадесет носове по Черноморието, в дванадесет часа в неделя, правихме по една молитва за България и за човечеството и за планетата Земя. Петнадесет седмици. Кой Принцип се поддържа там? Първият Принцип, от трите основни Принципи, които подпират Вселената и благодарение на които съществува живота и всичко останало. Това са: Любовта, Мъдростта и Истината. – и Небето ми казва – Какво е морето?

Помислих и казвам:
– Морето е Мъдростта на човека.
Там се събират много знания от много реки. Значи трябва човек да мисли символично. Не с тоя ум, а с Разума. Този ум ни е даден да се оправяме в материалната Вселена, а Разумът ни е даден да се оправяме в Духа. И така, добре, първия изпит мина. Морето е Мъдростта и когато е спокойно, е като мъдреците, просто не излиза, не напуска, стои там.
След това започнахме да изкачваме планинските върхове и първенците над две хиляди метра и по-ниски изкачвахме, както връх Исполин в Стара планина, който е само хиляда и петстотин метра, но се казва Исполин. Исполин в Духа и то точно така излезе. Не физическата висота, а духовната и Принципа, който той излъчва е важен. И пак ме питат:
– Какво са върховете?
Помислих и казах:
– Те са трудни за изкачване, много трудно се стига до Истината и много трудно се понася Истината. И от малко хора. Истинската истина!
Двата Принципа /Мъдрост и Истина/ ги покорихме. Сега ще ви кажа кой остана от всичките принципи. Любовта. Любов, Мъдрост, Истина – още Учителя Беинса Дуно ги е казал. И питам:
– Добре, какво трябва да направя за любовта?
– Новата инициатива. Започваш, синко, да посещаваш, с който иска разбира се, изворите.

Изворите са символа на Любовта.
Планинските върхове на Истината.
Морето, океана, равната вода на мъдростта.

Големи, малки – няма значение – Изворите! Та правя ви един подарък, защото сте се събрали тука. Това е новата инициатива, която започваме да я правим. А и всеки един от вас може да я направи.

Разберете ме, по-добре да посетиш един много голям планински връх, отколкото десет катедрали, десет манастира и десет църкви. Защото активирането на вибрацията на Бога, на Вселенския Разум на един връх е много по-мощна, по-ясна, по-ярка, по-своевременна и веднага правиш контакт, отколкото да влезеш в една църква, в един храм – зависи, ако имаш достатъчно силна вяра – да. Но ако вярата ти е по-слабичка, по-добре нека природата ти я подкрепи.

И това са местата, където наистина човек се пречиства и без да иска става малко по-морален, от там става и по-щастлив, и по-здрав.

Морал, но Новия Морал, Новата Нравственост, Новата Етичност, Новото Отношение на Добронамереност към всички и Доброжелателство на всички.

Аз ще ви кажа сега моята тайничка – защо съм здрав, богат и щастлив? Знаете ли колко е проста! Човек, който ми е близък, казва: „Жив и здрав да е!“ –  какъв ще да е – престъпник, няма значение. „Жив и здрав да е. Господ мисли за него“! Аз добавих още нещо нещо и видях чудо: „Жив и здрав, и благословен!“ Защото благословията включва всички блага – и небесни, и земни. „Жив, здрав и благословен!“ Когато това ви стане навик да го правите… 

Оня ден ме изпреварва един тир, отсреща има кола, трудно набира. Добре, че намалих скоростта и ударих спирачка, и той се навря отпред. Ами ако бях продължил да натискам газта? Щеше да стане нещо. Но той изпревари и до мен човека вика:
– Ей, погледни го…
– Не, спокойно. Жив, здрав и благословен!
Защото, когато кажем така – ние сме източника и всичко това се връща при нас – и живота, и здравето, и благословението на нас, защото излиза от нас. Това е Закон на Вселената: От където излезе, там се връща. Ако го ругаех и го мразех, едно към едно щеше да се върне на мен, според Закона за причинно-следствените връзки, Закона на кармата, Закона на бумеранга, Закона за равновесните сили и да не се разпростирам.

Да! Какво да ви кажа? Новият Морал –  прилагането му и Благослов на всички и всичко.

И не да протестирате, не да се тръшкате, а има един Принцип на Вселената, да приемаме нещата и да се съгласяваме с тях и Бог ги урежда. В това съм се убедил. Когато ние самите се опитваме да изправяме нещата, става трудно. Това не значи да не бъдем делови. Но онова, което зависи от нас, да го направим.
Когато си се скарал с някого, върви му поискай най-напред прошка и после му дай своята. Това е Смирението и всяко едно Смирение, всяко едно Търпение, винаги печели.

Пиша една нова книжка, казва се „Златните мигове“. Малка такава, бих казал, че са ми визитните картички. И първия духовен постулат там е следния: „Всяка победа, извоювана с каквото и да е насилие, и в името на каквато и да е кауза и цел, всъщност е загуба! Това е основен кармичен закон.“

Благодаря ви! Поклон! 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview