0

БОЖЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ

ТРИНАЙСЕТТЕ ЗАВЕТА ОТ ХРИСТОВИЯ ДУХ
ЗА БЕЗСМЪРТЕН ЖИВОТ

Следвай с непреклонна Воля, непоколебима Вяра и неугасваща Надежда,
Пътят на Диамантената Истина, Непоклатимата Мъдрост и Божествената Любов!
Съграждай всеки ден своя Храм, ПРИЛАГАЙКИ БОЖЕСТВЕНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ!

1. ЗАВЕТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ
Обичай БОГА и почитай НЕГОВИТЕ служители!
Обичай и благославяй Всички и Всичко!

2. ЗАВЕТ НА ЛЮБОВТА
Обичай себе си и БОГА в теб!
Обичай ближния си и БОГА в него!
Обичай враговете и предателите си и БОГА в тях!

3. ЗАВЕТ НА МЪДРОСТТА
Уважавай, пази и се грижи за Живота и Цялото Творение
като най-висша изява на Любовта си и Благодарността си към ТВОРЕЦА!
Няма по-висша Мъдрост от тази!!!

4. ЗАВЕТ НА ИСТИНАТА
Бъди Верен и Истинен

и нека Истината бъде твоята Пътеводна Светлина!

5. ЗАВЕТ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Бъди Справедлив, смирен, великодушен, всеопрощаващ!
Нека Справедливостта бъде твоята Мярка в думите и делата!

6. ЗАВЕТ НА ДОБРОТО
Всеки ден изявявай Доброто в думи и дела!

7. ЗАВЕТ НА ДУХОВНОСТТА
Бъди Благороден и винаги на Първо Място поставяй ДУХА и Човещината!
Не се пристрастявай и привързвай към нищо и никого!

8. ЗАВЕТ НА СЪГЛАСЯВАНЕТО
Проявявай търпение и спокойно приемай и се съгласявай
с уроците и изпитите си във “Великото Училище на Живота”!

9. ЗАВЕТ НА БЛАГОРАЗУМИЕТО

Избягвай всички форми на насилие и бъди благодарен и на най-малкото, което имаш!

10. ЗАВЕТ НА СЪСТРАДАНИЕТО
“Не пожелавай нищо на ближния си!”
Поставяй се в положението на другия
и проявявай разбиране и състрадание!
Радвай се на успехите му
и му давай Свобода!

11. ЗАВЕТ НА УМЕРЕНОСТТА
Бъди умерен във Всичко!
Подхранвай в себе си, преди всичко, желанията, които те издигат в ДУХА!

12. ЗАВЕТ НА ЦЕЛОМЪДРИЕТО
Бъди целомъдрен в мислите си и делата си!
Използвай разумно и чисто най-висшата енергия,
заложена в човека на Земята – Съзидателната,
или, така наречената, сексуална енергия!!!

13. ЗАВЕТ НА СЪВЪРШЕНСТВОТО
Бъди благодарен всеки миг с убеждението за Съвършенството
на ВЕЛИКИЯ БОЖЕСТВЕН ПЛАН за твоята и всички души!
С обич се отнасяй към всичките си дела и ги върши съвършено
с постоянство, трудолюбие и вдъхновение!
Стреми се към съвършени отношения с всички души!

ФОРМУЛА ТРИНАЙСЕТТЕ ЗАВЕТА ОТ ХРИСТОВИЯ ДУХ ЗА БЕЗСМЪРТЕН ЖИВОТ

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРЯ ТИ !
Следвам с непреклонна Воля, непоколебима Вяра
и неугасваща Надежда,
Пътят на Диамантената Истина, Непоклатимата Мъдрост
и Божествената Любов.
Съграждам всеки ден своя Храм, ПРИЛАГАЙКИ БОЖЕСТВЕНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ!

1. Обичам БОГА ВСЕВИШНИЯ, ВСЕМОГЪЩИЯ, ВСЕВЕЧНИЯ, ВСЕИСТИННИЯ, ВСЕМЪДРИЯ, ВСЕЛЮБЯЩИЯ !
Обичам и почитам НЕГОВИТЕ служители!
Обичам и благославям Всички и Всичко!

2. Обичам себе си и БОГА в мен!

Обичам ближния си и БОГА в него!
Обичам враговете и предателите си и БОГА в тях!

3. Уважавам, пазя и се грижа за Живота и Цялото Творение
като най-висша изява
на моята Любов и Благодарност към ТВОРЕЦА.

4. Верен съм и Истинен и Истината е моята Пътеводна Светлина.

5. Стремя се да съм справедлив, смирен, великодушен, всеопрощаващ.
Справедливостта е моята Мярка
в думите и делата.

6. Всеки ден изявявам Доброто в думи и дела.

7. Стремя се да съм благороден
и винаги на Първо Място поставям ДУХА и Човещината.
Не се пристрастявам и привързвам към нищо и никого.

 

8. Проявявам търпение и спокойно приемам и се съгласявам
с уроците и изпитите си.

9. Избягвам всички форми на насилие и съм благодарен и на най-малкото, което имам.

10. Поставям се в положението на другия и проявявам разбиране и състрадание.
Радвам се на успехите му
и му давам Свобода.

11. Умерен съм във Всичко.
Подхранвам в себе си, преди всичко, желанията, които ме издигат в ДУХА!

12. Стремя се да съм целомъдрен в мислите си и делата си.
Използвам разумно и чисто най-висшата енергия, заложена в човека на Земята – Съзидателната,
или, така наречената, сексуална енергия!!!

13. Благодарен съм всеки миг с убеждението за Съвършенството
на ВЕЛИКИЯ БОЖЕСТВЕН ПЛАН за всички души.
С обич се отнасям към всичките си дела и ги върша съвършено
с постоянство, трудолюбие и вдъхновение!!!
Стремя се към съвършени отношения с всички души!

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ !
БЛАГОДАРЯ ТИ

от Дух и душа, ум и разум, сърце и воля !!!
СЛАВА ТЕБЕ !

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Харум! Харом! Харим!
Харум! Харом! Харим!
Харум! Харом! Харим!

С благословение към
душите от Книгата на Живота и пожелание да следвате Заветите.
За да запазите Чистотата, която БОГ ви дари.
За да продължава да расте Силата ви.
А за останалите, за които изпитанията тепърва започват –
стремете се да следвате Заветите.
Казвайте си всеки ден Формулата на Заветите.
Ще бъде решаващо и спасително.

bg_BG
Cart Overview