https://www.youtube.com/watch?v=DGeho4Gh3JY

Георги:
Защото когато е по-малко изпитанието, значи е по-малко и страданието. Дават ти нещо, разбира се и
ти вървиш НАГОРЕ. Но едно време, за да станеш СВЕТИЯ, сега вече НЕ. Слава на Бога, че отмени тези работи. Значи едно време, за да станеш Светия, НЯМА НАЧИН ДА НЕ МИНЕШ през МЪЧЕНИЧЕСТВОТО. А сега питам татко, беше преди години, викам:
– Тате и аз ли трябва да минавам? Главата ли трябва да ми режат, на кръст, това- онова? – Не че не съм готов, ще ме пребият с камъни, ясно е, две мнения няма. Всички са минали по този път и аз ще мина. – Ако може да ми отмине горчивата чаша, както ти казваше преди 2000 години, ама не те отмина нали.
Сега, искам нещо да ти кажа, aко ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ продължава да РАСТЕ в добра насока, голяма част от хората Приемат СЛОВОТО и започват да ПРИЛАГАТ Принципите, които са хубави, Божествените или Природните, т.е. ДОБРОДЕТЕЛИТЕ. И започнат на всички Аватари, всички, които им е определено вече, слизат отгоре, нали всички, дето ще стават Светии, може да минат и БЕЗ мъченичество. Тоест може да не те пребият, може да не те разпънат на кръст, да не те убият с камъни. Аз виждам една тънка ивица на Розовата светлина.

Всичко това са негови думи, колкото съм запомнил, едно към едно, защото това беше преди много години, пет, шест, седем, осем години. Не си спомням и аз не съм си поставял тогава въпроса да запомням всичко, макар че имам изключителна памет, не го крия. Силвина се е убедила в това, че мога да помня всичко, но понеже бързо текат отгоре беседите, не мога да го асимилирам, за да го включа, да си го сложа в склада на паметта. И аз каквото хвана за опашката, едно за ушите, те текат. Но това специално понеже се отнася за мен, за моето гръбче и продължението на гърба, нали, да не ме тупат, викам я да видим как  нещо мога да се измъкна. Нещо егоистично има, сега какво да се прави, човек все пак е уплашен.

Щом Господ, Слава тебе тате, толкова пъти се моли и предишната вечер преди да го хванат. Моли се, кървави капки пот, значи през порите да избият кървави капки пот, се стичаха от него, представяте ли си какво напрежение е било, защото Той Е ЗНАЕЛ какво ще преживее, това го пише черно на бяло. Някой да го потвърди, който е чел внимателно евангелието. Да, това пише в евангелието на Йоан Богослов, най-точно казва. А той взима Петър, Яков и кой още и се отделя на хълма, където се моли до Гетсиманската градина, там на една височина и отива и почва да се моли и вика:
– Бъдете будни и се молете за мен.
Тоест да му подкрепят Духа. Те отиват, лягат и заспиват. Той отива буди ги след един час и каза:
– Не можахте ли малко да издържите будни?
Пак отива, пак се моли, те го виждат с кървавите капки. Пак отива, ТЕ ПАК ЗАСПИВАЛИ. Значи Апостолите виждате ли те, какво така мога да кажа, това волско Съзнание, бичешко спокойствие, те ЩЕ РАЗПЪНАТ Учителя им на следващия ден или след два дни става това, на следващия ден минават изпитанията, всичко, те лягат и спят. Значи наистина трябва да си съпричастен с него. Виждате ли КАКВО Е БИЛО СЪЗНАНИЕТО преди 2000 години. Значи щом Петър Три пъти се е ОТКАЗАЛ, ДА! Имай смелостта! Да, ама няма. И затова когато казвам, че най-верния, най-смелия, най-предания и всичко останало от Апостолите е Юда Симонов Искариотски. Аз не се шегувам! Защото ТЕ ДВАМАТА – Исус и ТОЙ са изнесли целия товар. И заради това сега в момента Юда, който има съвсем друго име и е друг Светия горе и е велик Архангел е получил много бонуси от Небето за изнасянето. Защото е изнесъл втората по-тежест Мисия след Иисус, той е казал:
– Юда, на теб разчита Отеца, на никой друг не може да свърши тази работа.
Другите са съзерцатели, вие виждате с тяхното бичешко съзнание, дебелокожо, ясно е какво е. Юда е бил най-интелигентният, Юда е бил най-грамотният, не напразно е отговарял за финансите на групата и още двама, трима са били грамотни – Матей Бирника и Йоан Богослов, това най-младото момченце, където е. Разбира се и Филип, и накрая Павел, но той се приобщава по-късно към Апостолите.

Та продължава така нещо да ме гложди от време на време за прехвърлянето във вечността и за себе си мисля, но от друга гледна точка съм напълно спокоен, защото знам, че много си заминаха с Успение. Църквата казва Успение, на онези, които значи, не казват смърт, това е преминаване във вечността. УСПЕНИЕ, значи успяваш да се прехвърлиш през Рубикона на Земното, на тленното във ВЕЧНОТО, във ВЕЧНАТА СВЕТЛИНА. И затова е Успение на всеки един Светия, който го пише в църквата, а дори и да не го пише в църквата, това е УСПЕНИЕ и това е ПРЕМИНАВАНЕ ОТВЪД В СВЕТЛИНАТА. Затова е цялата подготовка, но подготовката СПЕЦИАЛНО НА НАС Е ДА СИ ВЪРШИМ РАБОТАТА, защото и аз мислех… Днес беше тук при мен едно приятелче, много близък и викам му:
– Виж, тежка ти е мисията, знам я, но трябва да я свършиш.
– Аз вече 90% съм я приел и усещам, че я имам тази мощ. Викам:
– Имаш и помощта на Небето, то ще те избута.
Защото то е… Защо да е друг? Защото НИЕ СМЕ ОПРЕДЕЛЕНИ и аз мислих, че ДРУГ МОЖЕ ДА МИ ВЗЕМЕ СЛУЖБАТА. НЕ МОЖЕ! КАК ДРУГ като ТИ си ПИСАН в списъка, няма друг. Сега Небето друг да праща тук и на ново обучението му от А до Я. То целия преход, който е, изглежда на шега, но целият преход ще се забави, ще се забави сигурно с 50, 60, 70, 100 години.
Значи, вижте какво от една човешка единица, а всеки един от нас е едно болтче от голямата машина и всеки вика: “Без мен може”. И се отдръпва. Редника и пешката може да се отдръпнат. Макар че, всяка пешка може да стане царица, офицер и кон, и топ, нали. Но ако, редника се отдръпва, слагат друг редник, сержанта, дори може да отиде до старшината. Вече, когато е нагоре и почват офицерските чинове, подполковник, полковник, накрая генерал. Как генерала и главнокомандващия и маршала ще го сменят? Погледнато от земна гледна точка, държавата е направила всичко, издигнала го е, на него всичко му е ясно и изведнъж да го сменят. КАК ЩЕ ГО СМЕНЯТ? Кой ще командва тази армия, а НА НЕГО ВСИЧКО МУ Е ЯСНО, ЦАЛАТА РАБОТА и понеже ти го обясняват по този начин. Много от хората, те не искат да си ги приемат, но ако е в началото на мисията, него може да го заменят, но ако не е в началото на мисията и вече РАЗЧИТАТ на него и той има по-висока длъжност и чин, тогава почват да го бият до дупка, докато не каже:
– ДА, Господи, ще гледам работата! И затова, който много страда и не иска да си вземе службата и продължава да страда, защото просто не иска да си вземе службата, това е цялата философия, А НЕ НЕЩО ДРУГО! Не да те тормозят, вярно кармата се изплаща, ред други работи има, но когато абсолютно усещаш, че всички неща са НОРМАЛНИ, обаче продължават да ти се струпват негативи на главата и почват да те ритат като футболна топка от едната до другата врата, значи има нещо! И аз като започнаха да ме бият, първото нещо, което отказах, викам:
– Сигурно защото ям месо и убивам животни, повече няма да ходя на лов. – Минава време и викам – И на риба няма да ходя, тези работи са ми ясни на мен.
И накрая 2000-ната година беше на 1-ви август, се качвам на Кръстова гора. Преди първи август, два, три дена и горе няма нищо за ядене, едни вафли и аз съм си взел две дини, хляб, още ядях месо, обаче месо не взимам, защото ще се развали и кашкавал, сирене съм си взел, ей такива работи още продължавам да ям. Качвам се на Кръстова гора, имах един бус, слагах го под една сянка под самия връх Кръстов. Значи тази новата сграда, дето е само бетон като общежитие за калугерите, не знам какво беше, нямаше я и още не беше асфалтиран пътя или същата година, да същата година го асфалтираха. Много добре си спомням, а преди това съм се качвал три, четири пъти по стария път, камънак, знаете какво е, но добре, че буса е висок и може да мине като джип.
И се качвам горе и на втория ден отивам долу, имам едно ей такова котлонче и си правя топла вода, пия топла вода. Аз тогава имах, обаче знам, че от 1-ви почват Богородичните пости, а баба ми и майка ми бяха много религиозни у нас, от А до Я и това ми е останало като една програма изключителна и викам: „А, от 1-ви аз вече постите почвам, няма месо, няма нищо, няма сирене, няма кашкавал, те са строги”. И затова дадох там на животинките това, дето бях вземал и само един хляб и викам: “Ще изкарам 15 дена, имам 2 хляба, те ще стигнат”. И вафли, обаче отивам и за късмет чета във вафлите, защо са им слагали вътре някакво масло, не знам какво, яйчен белтък има, викам: „Тези нормални ли са хора”? Аз знам, че тези работи трябва да бъдат постни и от това ме отказаха.
По едно време усещам аз, а преди вече бяха почнали да ме тормозят със всички изпитания, бой, ритане, чупене, те не се занимават така, години преди това. И аз изведнъж ми минава една мисъл и викам: „След постите, от първи изобщо ще спра месото“. Може би нещо така ще ми се пооправят нещата с живота ми, защото много бой, всеки ден бой и през няколко дена неудачи. Аз си живеех, точно като Симеончо, всичко ми беше ей така дадено. Благата ей така идваха. Само за нещо да си помисля и идваха, аз не съм искал кой знае какво. Или каквото пожелая за някой приятел и на него му се случи и те непрекъснато идват и ме молят за тези работи. „Георги виж какво, аз имам една работа, как ще стане“? – Те ме питат, те не ми казват: „Благослови я”. Тогава аз нямах такива работи, нали, говоря за обикновени неща, ми казват какво искат и аз САМО ДОКАТО СИ ПОМИСЛЯ – ТО СТАВА. То трябва нали просто да помогна на този човек за неговото желание.

И се отказах тогава от това, може да се каже, че полу-доброволно, полу-доброзорно, но след това вече другите работи, малко след това получих вече ВРЪЗКАТА и МЕ ПОСВЕТИХА. И на Инициацията така в прав текст ми казаха:
 – Това, това, това – БЕЗ НЕГО! – Аз обаче не слушкам, две години си карам колата. – Махни, спри да шофираш!
А, така ли? И на Предела такава катастрофа стана, такава зрелищна, че дойде телевизията на Благоевград да снима. Карам буса и отивам на Семково. Викам:
– Може ли да отида на Семково?
– Може, за две седмици.
В Южна Рила ще карам единочеството, аз го карах вече в планината и обаче не се разделям със шофьорлъка, това беше последното вече. Отучиха ме да летя, от риболова, от много. Карам буса и буса е пръв, след него 4,5 коли, защото той бавно движи по завоите, аз нямам видимост, завоите са на по 100 метра. Аз гледам в огледалото, изкача едно БМВ със 120 и виждам как набира скорост цялата колона. Аз нямам видимост, че съм първа кола, а този даже не е знаел, че се кара от дясно, само от ляво. Цигане, купува си БМВ и книжка за 500 лв, всичко си казва на полицията после. И зад мен гледам изкача един пикап голям, светъл и се блъсват челно, ама по половин кола, пикапа се качи нагоре по склона 10 метра, а на БМВ-то му паднаха предните две гуми, защото сигурно със 150, 160 км. без спирачка.

Значи подминава целия ред коли, настига буса и като снаряд, удря го, 50 см. бордюр и изхвърли буса, качи се отгоре. Буса падна върху БМВ-то и двете коли се търкаляха заедно 15 метра, като дойде полицията да измери спирачен път. Аз съм легнал вътре така, а тримата цигани са легнали под седалките, за да не им стане нещо. Като видяха колко е смачкана и едната и другата кола от едната и другата страна, полицията дойде след 10 минути от Разлог, въжетата, цял ден не пускат никого от тук. Телевизията, две бързи помощи, а фактически на мен нищо, на двамата цигани нищо отзад, а на техния братовчед отпред дето кара баш този Ризо Берамов, 28г. момче, той охка и те го измъкват. Сложиха го на тревата, дойде бързата помощ, хайде на носилката и го закараха.

След един час идва един полицай и вика: “Ей, циганина на снимка трябва да го биеш, абе нищо му няма, охка да не го бием, защото вие щяхте да го пребиете, абе нищо му няма, тук таме малко натиснат.“ „Как бе“? „Ами – вика – този следовател, дето е по тежките случай. Нали има държавен следовател – той така се ядоса и вика: „Защо ме викате и мен, това е само тенекии, правете там протокол и си заминавайте”. И идва главния там, шефа и вика: “Г-н Изворски много съжалявам, но утре трябва да дойдете да попълним в Благоевград протоколите”. Аз викам: „Сега ще се прибера, ще си кача на пътна помощ буса и ще го прибера”. А той се обърна на една страна, те изтекоха масла, всичко изтече, нафтата и акумулатора и обърнахме го така и чакаме сега да дойде.

Обаче докато чакаме, другото момченце, дето беше с пикапа и напълно невинно. „Добре – вика – добре, че бях с колан при удара, нищо ми няма, само тук дето ме болят гърдите”. „Ти за къде беше тръгнал”? Краси се казва, много свестен мъж от Банско и вика: „Виж сега, в нашия град един грък има един цех, шивашки и ме изпраща често да ходя до Гърция, до тях и с този пикап нещо пазарувам и карам обратно и два дена нещо не ми дава да тръгна и днес тръгнах и какво се случи”. И аз викам: „Какъв е”? „О – вика – гърка тука целият район го познава”. През това време той се обажда на шефа си, че е станало нещо и не може да отиде и след около половин час идва византиеца, как ми дигна кръвното, аз вече бях станал кротък, иначе щях да го хвана за гушата моментално. Обаче какво стана, идва той, пускат го през червените въжета, защото нали неговият шофьор е участник. Иначе полицията е отцепила всичко и не дава пиле да прехвръкне и той идва, сложил си там едно БМВ ново, под червените въжета, спря там и идва така и вика:
– Краси, какво си направил от тази кола, тя повече нищо не става. Защо я блъсна?
Леле, побеснях вътрешно и викам:
Абе ти човек ли си или изверг, византиец? Защо не пита, че това момче можеше да загине, на 28 години младо, хубаво, добре, че е било с колан. За тази тенекия, консервена кутия ли? Ти нима нямаш пари – викам – я се погледни, имаш цех, богаташ си, какво искаш?
Знаете ли какво стана, народа прескочи въжетата и линч, полицаите извадиха палките, щяха да го убият. Не, аз само му викам и онези като почнаха да му викат:
– Паразит, кърлеж, експлоататор.
И почнаха да го бутат, той легна на земята и той отнесе няколко, докато дойдат полицаите, извадят палките и викат:
– Назад, назад и полицаите го пазят. Искам да ви кажа нещо друго, Народната Любов какво прави, продължавам, нали искате още да слушате, такива истории имам много. И сега той, заведоха го до БМВ-то и с една полицейска кола пред него го изведоха да си замине.
На другия ден отиваме да попълваме протокола, циганина при шефа на полицията, а ние отиваме при следователя, следователя вика:
– Господин Изворски сега, той няма гражданска отговорност, няма нищо, ако искате да вземете някакви пари.
Аз като си отидох ЧУДО, буса ми само сплескан на моята врата, нищо друго му няма. Обърнахме го, напълнихме го с нафта, масла, акумулатора, взех един друг, так, запали си. Викам, аз тази врата ще я изчукам сам, като си отидох свалих после корите, свалих вратата и си я направих сам и ще я пръсна с един спрей и край, нищо. Обаче като отиваме на следващия ден, аз виждам предишния ден какво ми има на мен и следователя вика:
– Трябва да го съдите и т.н.
– Какво да го съдя, то е на възрастта на сина, то е неразумно момче – викам – подписвам, че нямам претенции към него. Нямам претенции никакви към мургавия ром Ризо Берамов, черно на бяло го пиша в протокола, нали може.
– Може.
Така и го подписвам, подписвам случая и се разписвам, следователя пак чупи ръце, гледа ме, аз със голяма брада, нали голяма коса, атракция.
– Г-н Изворски, много съжалявам, че днес дойдохте, губим ви времето, вие какво работите?
– Писател съм.
И по едно време идва Краси и вика:
– Сега аз да разпиша портокала.
Другото момченце, а Ризо при началника, не слиза при нас и Краси вика:
– Георги, изчакай да подпиша и ще ходим да се черпим, да пием кафе тука из Благоевград.
Ние вече нямаме никаква работа, работата беше за един час и вика:
Искам нещо да ти кажа, какво ЧУДО стана.
– Какво чудо е станало?
– Какво му стана на моя началник, на шефа там, където е – вика – аз се прибирам снощи и му казвам, че днес ще ходя до тук с моята кола, да подписвам протокола и му казвам, че тоя човек няма гражданска и трябва да го съдим и така нататък, ако иска да вземе някакви пари за пикапа. – И той вика:
– Краси подписваш, че нямаме никакви претенции, нищо не искаме, аз ще купя нов пикап, специално ти ще го караш и ще ти го дам.
И аз гледам и не вярвам на ушите си, този византиец, толкова стиснат, ама той ненормален, изведнъж вади такава широка душа.
– И всичко вика ще ти компенсирам, сега може да не идваш няколко дена на работа, докато купим новия пикап и аз ще ти го дам да си го разработиш, всичко чисто ново. Да, тази тенекия ще я хвърлим.
Представяш ли си как се е изменило Съзнанието? Но от какво? От ВСЕНАРОДНАТА ЛЮБОВ! Те видяха, че толкова народа го мрази, че щеше да го убие.
Това е цялата история как ме отказаха. Край! После буса го дадох на зет ми да си зарежда магазините с него, защото зареждаше с една лека кола и край. Чак сега, не миналата година, 2012 вече татко ми разреши да шофирам. Значи точно 10 години не ми даде да се кача на автомобил или да карам нещо, а мотоциклети колко ми се кара и сега ми се кара де, не, нищо. И така.

Question:
А, защо не може?

Георги:
НЕ МОЖЕ, виж какво, РАЗСЕЙВА ТЕ. Искам нещо да ти кажа, всяко едно ХОБИ ТЕ ОТЛЪЧВА от основната идея и руслото на Мисията, т.е. от талвега на реката, значи или към този бряг отиваш или към този. Понеже НЕБЕТО не ни държи сметка сега колко време ще си седим, а КОЛКО ЕНЕРГИЯ и ЗА КАКВО ЩЕ Я ИЗПОЛЗВАМЕ. Значи, затова те бият през пръстите и те ритат нямам думи, ако употребиш една енергия. Значи енергия аз съм употребявал за ЧУДЕСА само когато е трябвало. Но примерно да спирам дъжда, само и само заради това, че от тук ще ида на 100 метра до хлебарницата, за да не ме вали, аз знам чалъмите, това са магьоснически работи, може да го спреш, но после ти искат сметка защо го спря.
Разбирате ли защото магьосника, където е, братовчеда, тъмната страна има право да прави каквото си иска, но на него му се пише на карма и той ПОСЛЕ ПЛАЩА. Сега в момента ме питат:
– Добре, за какво го правиш това?
Примерно, ако има 50 или 60 или 100 човека и са на поляната и аз гледам градоносния облак идва и неведнъж съм го отклонявал чисто и просто, за да не падне тук градушката. Заради хората, имат празненство, масите са наредени, столовете и то както идва от там и се чува свистенето вече само зави и замина. И града падна другаде. Но затова можеш да го направиш, можеш и ред други работи. Примерно когато бяхме на Силистар, вали дъжд, дават го целият ден дъждовен, аз сутринта отивам в 7 часа. Двете момчета, само пазача на къмпинга и пазача на паркинга и в един фургон и аз влизам вътре:
– Здравейте момчета. Кафе?
– Днес няма да отвори кафеджийката, днес няма да има плаж, няма нищо.
Коя дата беше, значи започнахме на 22, 23 март, а завършихме на 8 или 10 юли, нещо такова беше, юли топло, хубаво, баш в разгара на сезона, те викат:
– Днес вали.
– Момчета след 2, 3 часа ще пекне слънце, ще стане 40 градуса и тук къмпинга и паркинга ще се напълни от коли.
Само нашите коли бяха 10 или 12 – от София, но от Бургас се бяха отказали две коли, те виждат сутринта, дъжд, обаче Диана им вика:
– Георги каза, че ще пече слънце.

Единайсет часа вече става, от 12:00 сме вече на носа, 11 без 15, аз излизам и защото съм мрънкало, небето пълно с черни облаци. Според авио метеорологията, която съм учил, има да вали цял ден, така и тих кротък дъждец нали. И аз излизам от караваната, където се бяхме черпили с момчетата, кафето там, тя дойде кафеджийката и отвори, разбира се, обаче няма други хора, викам:
– Тате, май вчера ми обеща нещо, слънце и това-онова.
И тръгвам, както си ме ръси дъжда, аз вече така отивам към плажа, отивам и заставам, той вика:
– Върви, върви, застани на пясъка на морето и се обърни към морето, на изток и си вдигни ръцете. – И аз отивам, вдигам си ей така ръцете, той вика: – А сега се обърни обратно на 180 градуса и погледни на югозапад.
Гледам чернилка идва, обръщам се и от югозапад гледам една тънка, синя ивица, 11 без 5 или без 10 беше. В 11 и 15 небето започва да се чисти, в 11:30 температурата стана такава, че започна да се изпарява. В 12:30 седяхме на земята, а беше валяло два дена и половина преди това денонощно дъжд, а напълно сухо. Когато дойдоха, а те дойдоха някъде към 12 без 15, слънцето пече и аз ги чакам на носа и след малко почнаха да идват и викат:
– Ето ние идваме. – Дойдоха около 10 човека. – Виж ние щом сме казали 12 часа, в 12 часа ще направим Арийския ритуал, молитва за България и т.н.
Диана беше донесла шише вино, една погача, питка, не знам какво там да направим и ние направо си седнахме на земята, на една бяла кърпа, тя вика сложих като покривка и седнахме там горе точно на носа и към 12:30 дойдоха още 5, 6 човека и казаха:-  Ние идваме от далеч и се позабавихме, не могли да намерят този нос, защото Силистар е, как да кажа, има един по-малък и един по-голям, ние бяхме на този по-големия навътре. Те знаете, докато отидат на другия, докато се размотават и докато се върнат, са забавили 15, 20 минути хората, защото не са и идвали и така това беше, цялата история.

Question:
Утре ще бъде ли слънчев деня?

Георги:
Не се съмнявай.
Как да кажа, има Аватари, АВАТАРИТЕ СА ДВА ВИДА, нали знаеш, това са СЛУЖИТЕЛИТЕ на СВЕТЛИНАТА. Едните СЪЗНАТЕЛНО РАБОТЯТ и си ЧИСТЯТ работата, ЗНАЯТ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС, а другите НЕСЪЗНАТЕЛНО, просто с ПРИСЪСТВИЕТО СИ и със СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ правят и повечето са такива. Защото във всяко едно СЕЛО си ИМА ПОНЕ ЕДИН и всеки ГРАД ИМА ПО НЯКОЛКО. И има някои тук от присъстващите са шефове на Аватарите на техните места или на региона. Дали го знаят или не го знаят няма значение, обаче ОТГОВАРЯТ, затова са тук. НЕ ОБИКНОВЕН АВАТАР, А ШЕФ АВАТАР. ОТГОВАРЯ ЗА РЕГИОНА, така се казва – УПРАВИТЕЛ и между другото управителя е най-точната дума, защото управителя – управлява. Как управлява? Значи – У – ПРАВО, С ПРАВОТО управлява, значи с право трябва да управляваш, СЪС СПРАВЕДЛИВОСТТА ТРЯБВА ДА УПРАВЛЯВАШ, затова си УПРАВИТЕЛ. Иначе могат да се кажат и директор и шеф, може и КОМАНДИР. Ком-Ан-Дир. Ком означава връх и имаме разбира се връх Ком, от тази команда, командир, Ком, като се каже е нещо, което е фактически Випа, най-високо, което има право. Ком-Ан-дир и той раздава команди, това е друго. Докато Управителя – управлява винаги Справедливо, Командира може и да не управлява справедливо. Как може да управлява? Диктатор. Той е шефа, удря по масата и смее ли някой да гъкне, това е вече военната дисциплина.

Значи Аватарите ЧИСТЯТ всички глупости, но те чистят и ВРЕДНОТО ХАЛО. Халото знаете какво е, аурата на човека се казва аура, на всичко останало, дали е връх, дали е дърво, дали е част от географията, да кажа нос, полуостров и т. н.. Когато се покрива голяма част се казва хало, ХАЛОТО е СВЕТЛИННА ОБВИВКА на нещо, ЕНЕРГИЙНА, светлинна и това хало. Всяко едно село го има, всяко едно село има аура, хайде да опростим, всеки един град, обаче в ТАЗИ АУРА ВСИЧКИ ГЛУПОСТИ, които ги направят за 24 часа местните жители се ОТЛАГАТ.

Нашата Аура е същата, у НАШАТА АУРА СА ОТРАЗЕНИ ПОРОЦИТЕ и ДОБРОДЕТЕЛИТЕ и Ясно Виждащия като погледне и му става абсолютно ясно, този човек срещу него, обаче той преценява следното, отварям скоба. Аз затова много пъти съм говорил, НИЕ ГЛЕДАМЕ ДРУГИЯ ЧОВЕК ПРЕЗ НАШАТА АУРА, значи аз ако гледам, АЗ понеже тези работи ги ОТЧИТАМ, това е Дара на РАЗЛИЧАВАНЕТО, НЕ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ПОДВЕДЕН.

Но ако НЕ ГИ ОТЧЕТЕШ, твоята аура и ТИ ВИЖДАШ СИ ПОРОЦИТЕ, ВИЖДАШ СИ И ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, които са наслагани в твоята Аура, той ги вижда подсъзнанието, през Третото око преминава. Но виждаш вече Аурата и на другия. Когато го погледнеш, защото и ти почваш да го преценяваш, виждаш Аурата и ПОНЕЖЕ ЧОВЕК ИМА ЕГОИСТИЧЕН ХАРАКТЕР, когато гледа другия човек, вижда НЕГАТИВИТЕ, оня има 10 негатива и ти сигурно имаш 10 негатива. Понеже ти за себе си винаги мислиш доброто, а за другия и казваш: “Леле този колко е лош човек”. Обаче вие и двамата сте ЕДНАКВО ЛОЩИ, обаче ти и ТВОЯТА лошотия ПРИПИСВАШ НА ДРУГИЯ на самара.

А ако той има ДОБРОДЕТЕЛИ, някой ме погледне мен и вика: “Ей какъв ЗЛАТЕН, КАКЪВ ХУБАВ ЧОВЕК СЪМ, защото неговите добродетели си ги ПРИПИСВАШ НА СЕБЕ СИ и викаш:
– Леле, аз съм толкова СВЕТЪЛ, толкова ПРЕКРАСЕН ЧОВЕК!

Вече горе-долу ви СТАНА ЯСНО. Аватара какво прави, цяла нощ, мига или не мига, значи ако е СЪЗНАТЕЛЕН, той изчаква времето и НА НЕГО МУ Е ДАДЕНО ВРЕМЕ, всяка вечер, защото ИМА ВРЪЗКА С ДУХА от колко до колко е най-добре ДА ИЗЧИСТИ, когато се утеши цялото село.

Значи, от нашата махала, Силвинка я няма, има двама, единия от българската махала, единия от мургавата махала и ония като надуват чалгата, цепят селото до 2 часа, макар че това на мен не ми пречи, но въпреки всичко те надуват чалгата. Особенно от единия край има такива песни, че аз си мислих, социализма беше такъв, че не даваха нито една неприлична дума да излезе в ефир. Тука само като чувам, не мога да повярвам на ушите си като чувам текста, а те надули и цялото село, викам това нормално ли е, не е ли нормално, но не знам.

ВСИЧКИЯ ТОЗИ БОКЛУК ОТИВА И СЕ ЛЕПИ на това хубаво село и прави един ЕГРЕГОР, който е една СФЕРА и тази сфера е РАЗУМНА. От нея братските същества, които са ПО-НИСШИ, почват ДА ЧЕРПЯТ ЕНЕРГИЯ. Ако гръмне пиратка, ако двама, трима се уловят за гушите, ТОВА Е МНОГО ХУБАВО ЗА ТЯХ, Прекрасно е, има разправии, побоища и ТЕ ЧЕРПЯТ. Но АВАТАРА ТОЧНО ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА ИМ ДАДЕ, хоп и ТОЙ като РАЗСЕЙВА, в Междузвездното пространство, ТОЙ ЗНАЕ КЪДЕ ДА ИЗПРАТИ.

Той самият МОЖЕ ДА СЕ ЧИСТИ, може да чисти и ДРУГИТЕ и цялото село да ЧИСТИ, знае къде да изпрати този негатив. Фактически онези СТАВАТ ГЛАДНИ, като са гладни, обаче НЯМАТ СИЛА. Защо? ЗЛОТО или тъй наречената ТЪМНА СИЛА, тя НЯМА СОБСТВЕН ИЗТОЧНИК НА СИЛА! ЧЕРПИ СИЛА от ДОБРОДЕТЕЛИТЕ! Значи всеки един ПОРОК, ЧЕРПИ СИЛА от ДОБРОДЕТЕЛИТЕ на ЧОВЕКА. Самия порок, той няма собствен агрегат и собствено нещо ДА ПРОИЗВЕЖДА ЕНЕРГИЯ! АБСУРД, ПРОСТО НЯМА. Но се поддържа с какво? Поддържа се с Добродетелите на самия човек, той НЕ! ЧУЖДИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ ГО ПОДХРАНВАТ и заради това, когато НИЕ СМЕ ПРЕМНОГО МИЛОСТИВИ, ПРЕ-ДОБРИ! ПРЕКАЛЕНИЯ СВЕТЕЦ И БОГУ НЕ Е ДРАГ! Както казвам:
Значи прекалено добрия човек, НЕ Е ДОБЪР ЧОВЕК. За мен СПРАВЕДЛИВИЯТ ЧОВЕК Е ДОБЪР ЧОВЕК!

Както един случай от студентските години.
– Защо му даваш на два, три пъти пари?
– Защото за 800 лв. те ще го пребият. – Този е играл там на рулетката, нали и фактически не ги е изплатил на казиното. – И оня ще прати горилите.
– Да го пребият, като го пребият, той ще спре да играе.
– Защо да го бият?
– Добре, щом си толкова добър, даваш му пари, но оня непрекъснато идва и ти иска пари, значи и ТОЙ НЯМА ДА СИ НАУЧИ УРОКА, ПОРАДИ ТВОЯТА ПРЕКАЛЕНА ДОБРОТА! Но да знаеш, че твоето НЕ Е прекалена доброта. ТИ БЪРКАШ В СЪДБАТА на този човек и от там ВАДИШ и СИ СЛАГАШ КАМЪНИ НА ТВОЯТА и ще береш ядове!
Както и стана. Паднал от скелето, нещо правил, кръв в бъбрека, скъсани мускулни влакна.
– Така ли душице златна? Аз на кого разправях? Това е ти защото СИ ПРЕКАЛЕНО ДОБЪР!
– Как, нали да бъдем добри?
– Да бъдем УМЕРЕНО добри, мойто момче, всичко има ГРАНИЦА, разбери ме.

Както и да е, но ето това е и утре ще говоря за това. Тези подводните камъни по пътя и онова, КОЕТО НИ БЪРКА НАС, защото ние си мислим, че сме ПРАВИ, а фактически НЕ СМЕ! Защото НИЕ ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА, на които НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОМОГНЕ!

Значи, аз съм студент в Търновския университет, имах една преподавателка Мария Иванова, тя беше екстрасенс още тогава, голяма ясновидка, но по време на социализма не си показва тези качества. Аз съм вече отишъл в Коми, работя си там и има един семинар на поетите и ме изпращат от Коми, работих във вестника, журналист вече в Москва, ще казвам стихотворение. Преведено на руски и на български, отивам там и в Българското посолство има и хотел там, отивам да живея там с още двама души. По едно време срещам моята преподавателка, почваме да си говорим и тя ми се зарадва и аз и се зарадвах и още не беше дошла.. /това беше 4, 5 години преди да дойде демокрацията/  Докато седим така, тя вика:
– Георги, искам нещо да ти кажа, чул си в университета, че имам някакви способности и ти ще ги придобиеш, виждам те. Ти сега още НЕ ЗНАЕШ КОЙ СИ, ще дойде времето, искам нещо да ти кажа, с тази ПРЕКАЛЕНА ДОБРОТА в момента. Ти непрекъснато ПОМАГАШ на ХОРА, които НЯМАТ нужда от помощ, само защото ти пищят на главата, разбери, че ТОВА СА НАХАЛНИТЕ ХОРА! ИСТИНСКИЯ ЧОВЕК, СВЕСТНИЯ човек, който е ДОСТОЕН И УВАЖАВА СЕБЕ СИ, НИКОГА НЯМА да отиде така. Той може да умре от глад, обаче няма да поиска и тогава ТИ ТРЯБВА ДА ГО ВИДИШ наистина и да го попиташ: „Искаш ли да ти купя един хляб“? Тогава той ще ти каже: „Да, искам“. Но сам да отиде или да проси, това НЕ! Това са ДОСТОЙНИТЕ ХОРА. Останалите НЕДОСТОЙНИТЕ. И аз в това съм се убедил, един идва и като ми пищи на главата, вика:
– Дай една пара, бе.
А той за какво ги използва, цигари да си купи, кафето да си пие и да си гледа живота, защото той не беше свикнал на никакъв труд и беше завлякла целият град, нашия, той е малък град. Но върха беше, когато една моя близка, позната, пия си у тях кафето, защото с брат й много сме близки и тя женена в нашата махала. И аз отивам да си пия кафето ( мъжа и почина и я остави с две малки близначета ) и вика: „Идва този нашият приятел – познаваш го и вика: „Слушай, дай ми 2, 3 лева на заем, че нямам пари. И аз викам: „Виж какво, не са ми дали заплатата – тя в детска градина работи – нямам. Даже сега от детската касичка, ей тука съм я отворила, ще взема стотинки, да купя на децата хляб и кисело мляко и ако останат, те тук са си събирали децата за кашкавал“. Този човек какво направи – тя НЕ МОЖА, може би и досега не му е простила. Взема касичката, изтърси я обратно и вика: „Абе аз нямам пари за цигари и кафе, децата ще им купуваш да ядат. МОЖЕ ДА ИЗКАРАТ ЕДИН ДЕН ГЛАДНИ, стана и замина“.
Една майка, вие как мислите, тя излъчваше в момента такава ненавист и омраза към този човек и вика: „Този човек повече за мен не съществува, не искам да го виждам, не тук в нашия двор да влиза и в къщата, не искам да го виждам в града да влиза”! Това е истински случай, аз говоря само истински случаи, затова много хора ме слушат, защото те са проверени от живота. И аз още тогава и казвах: „Виж какво, прости му на този човек”.
Само идваше у нас, беше единственото място, където го посрещах, нахранвах, изкъпвах и преспива. Докато накрая хазяйката: „Виж какво този повече не искам да го виждам, той е паразит и само влачи, влачи, влачи, до тук ми дойде“. И аз в крайна сметка, не командвам, никой петел не пее в къщи. Следващия път идва, чупи ръце пак, викам: „Виж, тук тази врата повече е затворена, аз искам, ако съм аз шефа на къщата, обаче не живея сам, тук живеят 15 човека в тази къща и НЕ ТЕ ИСКАТ. Само аз съм, който те иска, съжалявам, но това е положението”.

Така, значи, за ДА СИ НАУЧИ ЧОВЕКА УРОКА и НИЕ НЕПРЕКЪСНАТО БЪРКАМЕ, затова: „Прекален светец и Богу не е драг“! Прекаления светец е фанатик!

А татко ми каза:
– Синко, ще се пазиш от ДВА ВИДА ЧОВЕШКИ ЛИЧНОСТИ, няма да имаш с тях никакво взимане даване! И ми каза с кои, вика – НЕ ИСКАМ ДА КОНТАКТУВАШ, тъй като те са извратили Природните и Божествени закони с ПОЛОВО ИЗВРАТЕНИТЕ и с ФАНАТИЦИТЕ. Само да усетиш такъв човек, моментално си тръгваш, без да те интересува какво ще му е мнението, това-онова, те са на друго ниво на съзнание. Изобщо НЯМАТ това ЧОВЕШКО НИВО на СЪЗНАНИЕ, другите дето имат 25% човешко съзнание, 75% животинско СА ПОВЕЧЕ ХОРА от тях, спазват нещо!

В първия момент не можах да го асимилирам, той това ми каза, защото аз го питам:
– Тате, с кой да не контактувам?
Защото със всеки, нали, като съм Аватар и като съм слязъл тук, трябва на всеки да обърна внимание, всеки да спася! ДА, ама НЕ! По-добре с терористи, мошеници, престъпници, убийци, с тях контактувай си, прекрасни хора. Престъпници, но не и с меките китки, които меки, фини, нежни, таланти, но татко не дава с тях. Не че не ме харесват меките китки от махалата и не че не си пиех кафето с тях, предпочитам с престъпниците от махалата, които са известни.

Question:
Сигурно се срещаш с такива.

Георги:
Срещам се със всякакви, то такова голямо разнообразие стана, наистина и разбира се. На всеки му обръщам внимание, малко или много, но по принцип, целта на тази инструкция е да не задълбочавам отношенията, може да кажа добър ден на човека в заведението, защото го знам какъв е. Макар че едно време един такъв ме спаси от глад, три дена не бях ял и нямах и една стотинка. И той ме вижда, аз не си бях вкъщи, бях далече из България бях някъде и понеже бях дива глава насам, натам и няма. Влизам на едно място, но той ме е черпил със задна цел, аз на другия ден разбрах и вече да ме няма, нали със задни мисли, защото вечерта, вижда ме, аз влизам, нищо, пия вода вътре в заведението и той дойде и седна при мен и вика; “Как се казваш, от къде си, за пръв път те виждам..”. И аз ще спа там и на другия ден хващам, на  автостоп пътувах и там ме е заварил автостопа и вика: „Ти може би си гладен”. „ Да, викам, нямам пари”. „Пушиш ли, пиеш ли”?  Викам: “Не, не, нямам пари и така на автостоп си отивам, тука ще изкарам още един ден”. И му казвам истината каква е, абсолютно истината и вика: “О, що не кажеш бе, я веднага”. И то селска кръчма, ама тогава селските кръчми направо си бяха ресторанти, даже в събота и неделя със жива музика в по-големите села. Имаше си всичко по време на социализма изключително, нахрани ме и вика: „Ако няма къде да спиш, ела да спиш, там имам една стая”. Къде каза че работи, някакво предприятие и аз викам:  „А, не, не, топло е“. – То юли, жега – аз вътре не мога да спя, дядо ми казваше, че е грехота, когато е лято и е хубаво времето да спиш вътре, трябва да спиш отвънка и спеше в каруцата и ме вземе като дете да спя в каруцата под звездите и после все някой ме пренесе или вуйчо ми или баба ми. – Викам: „Не, не, няма” . И той вика: „Ами остани и утре тука, имаш ли работа”? „Аз съм тръгнал да си търся на едно място работа отивам, са ми обещали”.

И на другия ден пак влизам сутринта и вече ханджията вика: „Разбрах снощи, че нямаш пари – Димо се казваше, вика – сега ще те черпя аз едно кафе и ако си гладен нещо ще ти направя, един сандвич, няма да ми плащаш”.  И аз викам: “Е, как така, аз като мина обратно ще ти дам”. „Няма да ми плащаш”. „Не, не съм гладен, едно кафе ми стига или един чай”. И ме черпи и вика: „Добре, че снощи не отиде, ти знаеш ли, че той е най-големият педераст на региона”. В прав текст ми го каза човека и аз си изпих тези работи и да ме няма и излязох на шосето, то е голям такъв път и още първата кола спря и ме качи.

Обаче да, беше много интересно и заради това, ето, дори само този случай, аз имам едно, знаеш ли, човек като му направят някакво добро. Особено, ако е ЧОВЕК Е НАИСТИНА ДУХОВЕН, ТОЙ НЕ ЗАБРАВЯ НИКОГА ДОБРОТО и остава с благодарност. Аз съм останал с благодарност десетки години от тогава, те къде, колко години са минали, обаче аз съм запомнил доброто. Интересно е, че НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАВА И СИЛА НА ЗЛОТО, не че не помня, помня. Тука не съм изпълнил тази поръка на Господа и на Учителя, значи когато ти направят нещо недобро към теб, ТИ ТРЯБВА не само ЗЛОТО да го ПРОСТИШ, а и ДА ГО ЗАБРАВИШ. Е не мога да забравя злото, те са ми вътре в сейфа и няма забравяне, не че не съм простил и съм простил 100% и отгоре и тези хора.. съм ПРЕОБРАЗУВАЛ НЕГАТИВА В ОБИЧ. АЗ ГИ ОБИЧАМ, но НЕ МОГА да го забравя, А фактически ги ОБИЧАМ тези хора и им ИЗЛЪЧВАМ ОБИЧ и са ми симпатични точно такива, макар че нещо са ми направили. Но по принцип ви съветвам като има негатив и зло, НЕ САМО ПРОЩАВАТЕ, ако го забравите е идеално. Аз просто не мога, сейфа ми е такъв, всичко помня. Докато има и други хора, които направи нещо, ядоса се, даже се сбие това-онова, край после забравя изобщо. Ето така, когато ме Посветиха, на 30 човека ходих, всичките, тримата бяха били и аз отивам, а двамата са си заминали в отвъдното. Обаче единият беше жив, съученика ми, отивам от него, абсолютно забравил какво се е случило и аз му го припомням, викам: “Едно време знаеш ли, нещо имахме разправии, да си простим”. Вика ми: “Добре, Георги, щом искаш да си простим”. Началник на някакъв склад беше, ама то аз отивам след 30 години, не че помни. Аз помня 300, 3000 години, 30 хил., 3 милиона години, а той не помни, как ще помни. Детска работа, били сме 18, 20 годишни.

Question:
Човек, който причинява злото го забравя, а ние понеже не причиняваме лошо на хората и затова ли помним лошото? Другия, който прави бели, нонстоп да речем, ти прощаваш, обаче не го забравяш, фрапиращо е за нас.

Георги:
Виж какво, ако си направил 3 хиляди бели и дивотии няма да ги помниш, ама ако си направил 3 или 3 са ти направили.

Question:
Да, затова не може да ги забравим.

Георги:
Едно време по майчина и по бащина линия имаш 9 поколения назад всички са ПРЕДАЛИ все нещо у теб, нали като идваш. Значи новите хора имат само от предишното поколение, всички осем неща назад. Значи, Бог когато не може да изчисти с обикновен човек, НЯМА ПРАВЕДНИ в този род, той прави друг човек, който отива като посланик в този род и ИЗЧИСТВА КАРМАТА! Но това вече след 2000-ната година са длъжни ВСИЧКИ КАРМИ да бъдат ИЗЧИСТЕНИ НА НУЛА и всички, които се раждат сега, говоря за шестата раса или шестата подраса на петата раса. НЕ говоря за онези със съзнание на 3-та, 4-та раса, които са всички цветни, нали може да са черни, червени. Малка част от тях дорасват до това съзнание, значи те продължават линията, но Бялата раса, Арийската раса, която е, изкарват ме расист, но аз знам какво говоря, аз Обичам всичките еднакво и Господ ги Обича, но щом ги е разделил, значи ги е разделил по нещо. Значи БЯЛАТА РАСА СЕ ЧИСТИ ТОЧНО ПО ТОЯ НАЧИН и взимаш само от  майка си и от баща си евентуално, остава нещо, даже от дядо ти и от пра-дядо ти, край няма. Всичко е ИЗЧИСТЕНО ТАМ! Иначе преди 20, 30 или 50 години, поколението, като се ражда детето ТО ВЗИМА 9 РОДА по бащина линия и 9 РОДА по майчина, всички гени, които са вътре, все има по-малко У НЕГО. СЕГА НЯМА, сега само от последните, от майка ти и от баща ти евентуално, а може и да няма нищо от тях, абсолютно.

Question:
Мисълта ми, моята душа ако отиде в отвъдното, в смисъл физически приключа тук и се върна отново във същият род ли ще се родя?

Георги:
Не, не е задължително.

Question:
Душата не е обвързана всъщност с рода.

Георги:
АБСОЛЮТНО СВОБОДНА Е, разбери, това е най-хубавото нещо, че ти дава свобода. Ако не си отличник на курса не избираш, значи, ти трябва в предишния живот да си абсолютно праведен и тогава вече като имаш още едно или две  прераждания, те питат и ти дават възможност. Останалото те го хващат за ушите и го изпращат при съответното семейство, без да те питат и без да гъкнеш, ама аз не искам, никой не те пита. Там.

Question:
А сега за новото, за 28 септември ще бъде тотално подмяна на ДНК, вярно ли е?

Георги:
Има нещо такова, в края на септември и на мен ми е казано, че ще има нова духовна трансформация, то просто ще се усети, но то става постепенно. Това е за определени съзнания, разбери, за дядо Пешо не е така, той няма да разбере, че е 28 септември, нито пък че е 22 или 30, него не го интересува и за повечето съзнания. Но за извисените съзнания, те просто ще усетят тази промяна в себе си, тя ще бъде и на физическо ниво и на енергийно, на психично ниво и на всички нива. Ще усетят малко или много, както се усещат юни и юли, от юни и юли насам нещо става, съвсем различно, още септември миналата година.

Question:
Аз го усещам, но не мога да го обясня, т.е. тогава, ако това нещо стане, значи връзката с родителите също ще прекъсне?

Георги:
Но има много хора, които са ДУХОВНИ И СА ИЗПРЕВАРИЛИ тази трансформация, разбираш ли, 28 септември те няма да го усетят, защо, защото ТЕ ОТДАВНА СА МИНАЛИ 28 септември. Може да са го минали преди една година, може преди две, а може и преди два месеца. Нали ме разбираш? Следователно, ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ НАГОРЕ, но има за голяма част, значи те, малко повече на физическо ниво, ще ги побутне физическия свят тук енергията.

Question:
Даже сега, тази сутрин видях, че софиянци в източните квартали се притесняват, че се чуват някакви тътени от Витоша и се предполага, че това е някакъв вулкан, който сега вече се активира. Пак го свързват с тези промени, сега до колко е вярно, без да стряскам никой от София.

Георги:
Виж и ред други работи се говореха, а те не станаха, защото СВЕТЛАТА СИЛА си ЗНАЕ РАБОТАТА. Когато гледах филма апокалипсис на небето, не този американския, а оня истинския и тогава се даде, че като удари кометата земята, 95% от вулканите ще кажат бау. Но пукнатината беше голяма в София, но сега вече и това няма да стане, значи виж нещата се изменят, значи отгоре ги изменят и нямам право да пророкувам за по-малки неща. Големи знам, ПРЕХОДА ТЕЧЕ. Само това знам и СЕ ИЗМЕНЯ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ!

Question:
Какво представляват размяната на аспекти между душите, може ли така наистина човек да даде част от душата си на някой, как става обратното връщане, ако пожелаеш.

Георги:
Много дълга е тази тема и вече ти ми говориш за клонинги, ти ми говориш за инвитро.

Question:
Между хората не е ли възможно?

Георги:
Между хората не е, ако наистина са от една Духовна верига, тогава те просто си имат.. във всеки има част от всекиго, вече ти става ясно, всеки във всеки е част от всекиго в тази духовна верига. Макар че искам да ти кажа и по-голямото – всеки от всекиго в цялата вселена има част, така че всички са братя и сестри, разумни същества от Вселената и всички сме едно цяло, заради това, дето ти.. дебели книги са написани и има истина доста, но те не я поднасят по общодостъпния начин, по най-простия начин.

Question:
Да кажа, случи се нещо в живота ми, значи една моя позната отиде в Акашовите и каза, че между двама човека има размяна на аспекти на душите и поради тази причина се случват определени неща от живота ми. Докато сина ми каза, че са се разменили двете души, това го каза като цяло, възможно ли е това?

Георги:
Да, това е друга страна, това размяната на души е най-простото нещо, което Исус го е правил и Учителя го е правил. Значи сменя душата, онази, която се съгласява да излезе от това тяло и вкарва друга душа, аз съм го казал този известен случай с бабата разбира се. Това е, значи душите имат съгласието да се сменят, за да може да се изчисти карма или нещо друго или не знам какво, но това е винаги със съгласие на Светлата Сила. Те самите абсурд да могат да го направят. Значи винаги има един ЕЛОХИМ от Висшият Божествен Свят – БОЖЕСТВО, което трябва да бъде посредник, за да го направи.

Мога да ви кажа два случая, има един известен, много известен източен адепт, духовен учител и на него сина му е млад на 35 години и умира, Господ го прибира. Душата обаче се върти тук, тялото го няма и той вижда, че минава един селянин, точно на същата възраст 35 години и кара каруцата. Той БЕЗ ДА ИСКА РАЗРЕШЕНИЕ от Господа, а го може технически да го направи, вкарва душата блуждаещата на сина си, вади онази душа и я изпраща и слага душата на сина си в това тяло. Значи сина му вече е жив, но е в съвсем друго тяло, той се прибира вкъщи, жена му се хвърля, той вика: “Нямам нищо общо, жено с теб, нито с детето, аз съм еди кой си”. Те не вярват, защото външно е така, това се е случило да кажа преди 150 години и въпреки всичко той ги зарязва, става и си отива. Оня, който го е направил това, той знае какво ще му се случи, има после да бере ядове много години, но той е могъл говоря само като технологичен факт да смени душите им.

Идват при Учителя двама от неговите много добри ученици и казват: “Учителю, нашата баба си отива, но децата са малки, правнуците й, много я обичат, направи нещо да я спасиш”. Той прави проверка и вика: “Виж, душата не иска повече да седи на бабата, тя трябва да си замине, обаче, ако искате аз ще вкарам друга душа, която е съгласна в това тяло и бабата ще остане да живее при вас. И ще и удължим с 5, 10 години живота, тя е била на 95 години. Това мога да направя, като оздравя тялото, което остава тук за толкова живот, ще бъде здрава до последния момент”. И те казват: “Да”. “Обаче искам нещо да ви предупредя, няма да ми се оплаквате, аз това ще го направя, но вие няма да ми се оплаквате, да идвате тук, защото това няма да е нередно, тъй като аз го правя и е редно. Обаче има други неща, които ще ги видите. Искате ли”? “Искаме”.

На другия ден Учителя казва: „Обиколих цялата Вселена за 24 часа – голямата, не малката, тази нашата и само една душа, блуждаеща се съгласи да влезе в това тяло и да изкара 10 години на Земята и тогава пуснах душата на бабата и тази я смених, и тя сега е при вас”. Радват се, бабата става жива, здрава, започва да шета, обаче онези идват след няколко месеца и казват: “Учителю, е това не е същата баба, виж бабата е същата и не е същата”. “Какво стана”? “Ами те децата искат палачинки, тя им прави мекици или нищо не прави, тя е много мързелива, не копае, не прави, не шета, лежи по цял ден и не я интересува, излезе със съседките, клюкари из махалата 24 часа. Е това баба ли е, онази баба се грижеше за тях, обичаше ги”. “Казах ли ви да не идвате и да не ми се оплаквате, сега ще я търпите 10 години”. Вече горе-долу ви стана ясно, сега има това, което го казвам, смяна на душите.

Има и нещо друго, допълване, проекция на душата с ядро и без ядро, цяла лекция, аз не мога да ви отделя тук 4-ри часа. По-малко не мога да я кажа, колкото и общодостъпно да я казвам, нали разбираш. Мнозина слизат тука АВАТАРИ С ЧАСТ ОТ ДУШАТА и тук му е празно, дори и на аура-камера гледаш. Защо ми е празна главата?  Ами празна ти е главата, защото с една-четвърт те пускат от ГОРЕ. Значи ти идваш от една Монада, от един Висш Аз, с който си вързан с една сиджимка, с една връв, с едно въженце, за тази Монада. ЧАСТ от Монадата си. То има си технология, Монадата, където е, там ГОРЕ ТИ СЕДИ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДУШАТА, Монадата там, да кажа има едно богатство, което.. един сандък е и всичко е вътре, да кажа, вътре в този сандък има 1000 жълтици, ТОВА СИ ТИ, говоря символично. Обаче пращат те на Земята и от тези хиляда жълтици ти слагат само 10, идваш с този товар. Щракаш с пръсти и казваш: „Аз съм голямата работа! ЕГО, аз това-онова. ДА, защото знаеш, че горе имаш 990 жълтици, нали. Ама ти САМО 10 ИМАШ ТУКА и фактически си НИЩО! Тогава ще бъдеш СКРОМЕН, СМИРЕН с тези 10 жълтици, ама ако почнеш да получаваш, тогава Господ гледа и вика: „Това мойто момче почва да ПОУМНЯВА, я ДА МУ ДАМ още 10”. Дава му още 10, значи започва да ВКАРВА ДУХ! Това е вкарването на духа, 7 пъти е ДАДЕН ДУХ на Учителя Беинса Дуно като първото даване на духа е 1897г. на 7-ми март. Значи ВКАРВАНЕ НА ДУХ и той затова казва: “Аз нямам нищо общо със Петър Дънов”, защото Петър Дънов е имал само физическо тяло и МАЛКО ДУША. После почва, седем пъти като му дава и ГО ПЪЛНИ НАПЪЛНО!

Аз имам досега ДВЕ ДУХОВНИ ТРАНСФОРМАЦИИ и това е и аз съм бил празен съд, обаче имам още много празна.. главата ми е още много празна и сърцето ми е празно. А ОЩЕ МНОГО ПЪТИ, не знам дали на пет порции ЩЕ МИ ГО ДАДАТ или на десет, но аз знам, че съм празен съд. Това е и скоро когато виждам, поглеждам човека и го сканирам на мен ми е ясно и ясно виждащите казват: “Защо не казваш на този човек, че ходи с половин душа или с малко душа или с една трета “? Как да му кажа, защо да му казвам, когато Господ реши ще му напълни, не мислете, че сте пълни съдове. МНОГО Е ХУБАВО ДА СИ ПРАЗЕН СЪД, защото има възможност ДА ТЕ ПЪЛНЯТ. Ако си пълен и си като дядо Пешо, ами ти се напълнен там с онази елементарна енергия, двете ракии и край, нищо друго не те интересува нали, по-добре да си празен съд. Значи БОГ ЗНАЕ КАК, значи всички тези работи са и така както говорят мъдреците и не са така. Това, което ти ме питаш, значи има нещо вярно и е така и не е така, защото ние със земния си разум не може да проумеем точно така.

Question:
Мъжа ми преди 10, 11 години претърпя катастрофа и всъщност сина ми твърди, че тогава, когато е бил в болницата и когато са му правили операцията, страхувайки се за живота си, влязъл в тялото на бившата си съпруга, тя съответно от там излязла и са се сменили.

Георги:
Да, възможно е, това е напълно възможно, за момента, защото собствената ми братовчедка казва: “Баща ми е на легло и почина, след като умря, изведнъж МИНА ДУШАТА МУ У МЕН и аз разбрах всичките му болки. Опериран от бъбреци, болки, тежести, страхове у мен и като ПОЧНАХ ДА МОЛЯ БОГА, това състояние, след 15 минути УСПЯХ ДА ИЗКАРАМ собствения ми баща. Той НЕ ИСКАШЕ да замине нагоре към Светлината”.

Винаги се явява една светла звезда, това е неговата звезда, Висшият Аз, който се явява под формата на звезда и ИЗТЕГЛЯ ДУШАТА като ЛЪЧ ГОРЕ. Казвам ти технологично как стават нещата, но много свързаните с материята не искат, чисто и просто то не иска да се отлепи. Защо? Защото е много, много е СВЪРЗАН С ТАЗИ МАТЕРИЯ и с тази планета. А ДУХОВНИЯ ЧОВЕК е точно затова духовен и ние го учим как да мине. Става и заминава, аз съм гледал, това се казва Диамантената смърт. Земния ми баща така си отиде, той беше Светия и беше слязъл тук  и майка ми беше Светийка. Всичко си е точно, ама когато човек не знае и е ЕЛЕМЕНТАЛ. Той тук се хваща за първия и ако му е по-силна наистина душата, той даже може да изблъска душата на другия, обаче след това ХОП, пипват го и ГО ИЗТЕГЛЯТ Ангелите.

Question:
А може ли трайно да останат така разменени душите?

Георги:
Трайно НЕ, НЕ МОЖЕ да останат, защото има една Светла Сила, която ги командва, това са Господарите на Кармата, Ангелите, които идват, те допускат тази размяна, но я допускат за кратко.

Question:
За цел урок примерно?

Георги:
Именно за ЦЕЛ УРОК, за цел урок, ама то е за кратко, значи не може изобщо да разменят. Може да са размени информация, може да са размени така да се каже ПРОГРАМА, значи програмата може да сложат и на двамата една и съща програма и ти викаш: “А смениха ни душите”. НЯМА ТАКИВА РАБОТИ! Значи тази програма.. РАЗМЕНЯТ ПРОГРАМИТЕ, НО НЕ И ДУШИТЕ СИ. Значи твоята програма.. научила си си урока, минава у там и понеже горе-долу точна твоята програма и неговата програма идва тук, ти викаш размяна на душите, НЕ Е РАЗМЯНА НА ДУШИТЕ. Можеш да бъдеш сигурна в онова, което ти казвам, а така изглежда и понеже много хора, как да кажа, хваща перото и пише, пише дебели книги, каквото му дойде. Пише за свободната воля, нали АЗ КАЗВАМ НЯМА СВОБОДНА ВОЛЯ, ей такива книги са издадени и за силата на мисълта. Силата на мисълта без силата на мисълта на сърцето е чисто и просто една голяма несериозност, да не кажа дивотия, простотия и глупост. Значи СЪРЦЕТО МИСЛИ ПЪРВО, ако не го включиш в мисълта, тази мисъл, каквато и да е, е НИЩО БЕЗ СЪРДЕЧНАТА СИЛА, ама нищо. Той има много силна мисъл. Защо не пишете истината бе хора? Пишете, че не главата, на земята първо мисли сърцето, първо мисли сърцето, мисълта на сърцето се качва в главата, съединяват се и мисълта на тялото, физическото тяло също мисли, само че мисли на 30%. МИСЪЛТА НА УМА – НА МЕНТАЛА, НА АСТРАЛА И НА ТЯЛОТО СЕ СЪЕДИНЯВАТ, ПРАВЯТ ЛАЗАРЕН ЛЪЧ и тогава стават нещата и СТАВАШ ЧУДОТВОРЕЦ! Без да ги обединиш трите, ядец през крив макарон.

.. Този навик да рита бездомните кучета му беше, докато не си преби крака и вече като му казах спря.

Question:
Не го хапят ли?

Георги:
Не, не, не го хапят, наистина голямо куче, ама то онова бездомно, ритне го и бяга..

ГЛАВАТА те боли, БОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ, хиляда на сто. Значи КРЪСТА като те боли, той НАРУШАВА ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ, които са по-ниски, Природните закони, значи тогава първото нещо е, че ПОЕМАШ по-тежък ТОВАР, ама тук в главата, от колкото МОЖЕШ ДА НОСИШ.

Да кажа, ти си приготвен за директор на едно селско училище, взимаш един голям град, където има 100 ученика и 10 прости даскали, а отиваш в големия град и викаш: “Аз на този техникум със 4 000 ученика, с 1500 учители, отивам да ставам директор и се изтъпанстваш на директорския стол и почваш да командваш. Ама ти не си директор, не можеш да командваш, това е положението, почва да те боли кръста много време и много години, докато се сетиш, че нещо си сбъркал, това е номер едно ПОЕМАШ ПО-ГОЛЯМ ДУХОВЕН ТОВАР, това е номер едно, за кръста.

А след това, значи кръста може да те  боли и по ред други причини, когато БЪРКАШ, значи кръста боли и от това, че примерно непрекъснато ЖИВЕЕШ В СТРЕС под някаква страхова форма. Значи непрекъснато нещо те плаши, когато продължава да те плаши дълго време, то продължава да се отразява на кръста, отразява се на БЪБРЕЦИТЕ, от там се получава пясък. А виж, КОГАТО НЕНАВИЖДАШ някого, няма начин да не ти отрежат рано или късно ЖЛЪЧКАТА. Значи това е явна или тайна, осъзната или неосъзната НЕНАВИСТ към нещо и в крайна сметка идват докторите и викат тази жлъчка вече не става, трябва да я изхвърлим. Аз го гледам чудесен човек, прекрасен, казвам пример, жлъчката му трябва да се махне. ЗАЩО? Защото той тайно ненавижда и: “Това не е така”. Ето той НЕ СЕ СЪГЛАСЯВА С НЕЩАТА и винаги е НЕГАТИВНО НАСТРОЕН. Това НЕДОВОЛСТВО, ако човек е недоволен, там ще го удари, номер едно е в жлъчката и почва да го боли от тази страна и черния дроб. Това е недоволството, най-напред те чука там и после започва да се разширява. НЕДОВОЛСТВОТО започва да ти ПОВРЕЖДА ВСИЧКИ ОРГАНИ, след време, включително и сърцето. Докато СЪРЦЕТО го поврежда, разбира се, ОМРАЗАТА и недоброжелателството към другите, не обичаш ли никого, здраво сърце ще имаш донякъде и след това ще се повреди, при всички положения. Учителя ги описва всички тези работи, всяка една част, ако те заболи, и ако даде сигнал за нещо, Учителя описва за какво е.

Бъркаш нещо в ДУХА и то В ДУХА БЪРКАШ нещо на най-висше ниво – твоята ЛЯВАТА половина, когато почваш да чукаш крака, ръката, тука, боли те половината глава, точно това е. Значи ДУХА ти дава сигнал с ЛЯВАТА половина, ДЯСНАТА е повечето ЗЕМНАТА – МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ, значи бъркаш материалния свят, някой си ощетил, на някой си подпалил къщата, на друг си я разрушил, не си дал на някой необходимото и т.н. и всичките тези работи. И много хора, гледам ги напоследък, много хора има куци, сакати, ходят с патерици, къде бях ходил в парка на един град, те толкова хора се изредиха. Защо? Бог вече почва да ги чука! Двете основни добродетели бъркат. Това е ДОБРОТО, което е казано – ДЕСНИЯ КРАК и СПРАВЕДЛИВОСТТА, сега слиза принципа на Справедливостта и ако НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАШ с него, много бой. Особенно АКО СЕ СМЯТАШ ЗА ДУХОВЕН ЧОВЕК. Ако се смяташ за дядо Пешо, живей си, нищо няма да ти стане, значи биеш кобилата и псуваш комшията, нали пиеш ракия вечерно време, ще ти се прости. Ако не си дядо Пешо, а имаш голямо самочувствие, аз съм Духовен човек, обличам се с бели дрехи, ходя еди къде си, посрещам слънцето, чета дебели книжки все от големи учители. Цитати казвам, другите ме слушат, аха и продължаваш да правиш такива работи. О, по-добре ДА НЕ СЕ ПРАВИШ, а това е именно ТАЗИ ГОРДЕЛИВОСТ за която говорим, ПРАВИШ СЕ НА НЕЩО КОЕТО НЕ СИ И ЗА ТОВА ТЕ БИЯТ! Ако не се правиш, аз съм си прост и тъп и ограничен, идеално, супер, няма бой. Вече горе-долу разбрахте технологията на боя, нали и технологията на издигането, но когато поумняваш и те бият непрекъснато.

В крайна сметка като бях в детската градина, аз бях много палав, немирен и непрекъснато измислях изключително оригинални лудории, те другите не можеха да ги измислят, ама аз.. щрака ми тука и ги измислям. И в крайна сметка след всяка лудория тогава си беше разрешено да те опердашат и ако се оплачеш във вкъщи, някой от вашите те доопердашва, защото знаят че винаги учителката е права. Учителя там, където си бил, а ти си виновния, а ти пищиш, докато сега е точно обратното, както и да е. Обаче какво става и съм най-немирния в групата, кой какво направил, имаше една учителка, дето ме биеше предварително, макар че може би имаше още двама, трима лудаци такива като мен. Обаче какво става, има рожден ден, имен ден, посрещат се, торта, шоколадови бонбони донасят майките, това-онова, на всички по едно парче торта и по една бонбона, на Георги по две парчета и по две бонбони, защото най-много е бит. Следователно щом е най-много бит и като остане от това, учителката направо ме вика: “Вземи си още едно”. Другите гледат така, аз отивам, гледам ги така, с презрение, доволно, видяхте ли сега, на другия ден пак ме бият. Значи оня който най-много го бият, най-много и награди му дават, когато си научи урока, но това съм забелязал още в детската градина. Обаче вече като станах в казармата, аз съм се и родил във военно поделение на летище, НАГРАДИТЕ И НАКАЗАНИЯТА баща ми вика: “ЩЕ ГИ ПРИЕМАШ ЕДНАКВО“. Не те интересуват, ама че те наказват, три дена арест, отиваш, лежиш в ареста, ама че си отличник по военната подготовка примерно, не те интересува. Че са те направили отличник, три дена отпуска, идеално. Значи едното и другото, ама изобщо да не те впечатляват и КОГАТО ПРИДОБИХ ТОЗИ НАВИК да не ме впечатляват, тогава чак живота тръгна нормално, спокойно и ЧУДЕСНО, ЗАПОЧВАШ ДА ПРИЕМАШ МЪДРО като Мъдреците, каквото дойде значи е отгоре.

Така, хубав ден, прекрасен ден, дъждът, когато вали, ако се заслушате, това е прекрасен ден за размисъл, можеше да бъде и слънчево. Обаче, ако беше слънчево и хубаво времето ние щяхме да се разконцентрираме, един мисли за филанкишията, един мисли за баба си, трети мисли за свако си, калеко си и т.н., сега като сме тук, мислим за ДУХА, а водата ЧИСТИ!

И той вика, обикновен човек, помага там на един шеф, а неговия шеф ми е приятел и заедно си пием кафето и той вика така: “Шефе, аз съм толкова тъп, че и като ме ругаеш, аз не мога да ти се разсърдя”. Шефа му вика: “Некадърник, дърво такова, аз нещо ако трябва да ти напиша да отидеш в магазина и да го дадеш на магазинерката”. Като му каже нещо, той точно обратното, като му каже да купи един килограм захар, той ще купи пет или няма да купи изобщо захар, ще купи брашно. “Нали някакви пакети каза бе, шефе”. Той осъзнава, че е много тъп, но вече започва да се усеща, че борчетата идват да ме слушат, защото шефа идва да ме слуша и той идва с 4,5 човека антураж и горилите идват, сега той ги е наредил на първия ред и седи и гледа. А той идва да слуша мен, а те идват, защото шефа отива и им е казал да ме слушат и аз викам на едното: “Моето момче, ти нещо разбра ли?” Той гледа, гледа си шефа, гледа мен, сега чуди се как да отговори, а шефа вика: “Отговори на Георги, ама точно отговори какво мислиш”. “Нищо не разбрах”. И дигна така рамене, шефа му вика “Браво, моето момче, поумнял си”. Значи казва вече истината.

Значи много уважават ИСТИНАТА ГОРЕ, може да ти дадат някой път тест, който не можеш да го решиш, разбираш ли, когато първият път казвам на един, викам: “Защо предателството е най-голямото приятелство”? Не знае и когато каже честно не знам, значи той е отговорил на теста. Когато не знаеш наистина някой въпрос няма да се опитваш да измъкваш от 9 кладенеца вода и да го коментираш, по-добре директно казваш НЕ ЗНАМ, точно. А не да казваш: “Според мен.. “. Нали, почваш да измисляш нещо, обаче то няма връзка с истината, защото то не е от теб. Ти се опитваш нещо да го нагласиш, декорация да направиш, ама не е така. Заради това СЛИЗА ДУХА НА ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА и без истина вече.. ЛЪЖАТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО НЕЩО! Ако успее човек да живее само една седмица без лъжа, един ми каза: “Около мен започнаха да стават Чудеса”! Във всяко едно отношение и най-дребната и най-едрата, когато седиш на масата, хапваш и дъвчеш, когато те пита по телефона: “Какво правиш”? “Ами обядвам, ям”. “Какво дъвчеш”. “Ябълка”. Казваш, той не те вижда, ама чува, че нещо хрупа там и не знае какво е, казваш му за какво става въпрос, а не да се срамуваш, да се плашиш, няма от какво да се срамуваш. Пак казвам СРАМА, ВИНАТА И СТРАХА ние трябва ДА ГИ ИЗХВЪРЛИМ ОТ СЕБЕ СИ. Това са първа, втора и трета чакра, те ни бъркат. Когато има страх, срам и вина ТЕ НИ ВОДЯТ. Как може да те води долния свят? Ще се качиш горе!

Question:
А енергиите не трябва ли да се движат през всичките чакри, от горе на долу?

Георги:
Енергията знае как да се движи, само я пусни, енергията си знае, всичко си знае.

Question:
Не, не, ако затвориш примерно първа, втора и трета чакра.

Георги:
О, ако затвориш примерно трета чакра, ти ще отвориш Кундалини, вие мислите, че Кундалини е от втора чакра, не е вярно, Кундалини минава през втора чакра и се засилва от там, обаче фактически ВСИЧКО ИДВА ОТ ГОРЕ! Нищо не идва от долу, само минава, засилва се, почва да се трансформира и се върти. Обаче НЕ съветвам никого, тъй като няколко човека вече си ОТВОРИХА Кундалини БЕЗ ДА ЗНАЯТ КАК ДА Я УПРАВЛЯВАТ. Значи направо честно казано е по-тежко от всякаква болест, по-тежко е състоянието на човека, той ИЗГАРЯ НЕПРЕКЪСНАТО. Непрекъснато му е толкова ЗЛЕ.

Едвам оправих едно момченце, младо момче е, но ТРУДНО беше при него, защото като му кажа с какви методи и техники, той Кундалини може да я намали и ДА Я ЗАКЛЮЧИ. Който я е отключил и я е пуснал, той трябва да я ПРИБЕРЕ и да я ЗАКЛЮЧИ, нали и да не се занимава с нея. То беше яло една тибетска гъба за отваряне на Кундалини, е то това понеже вече беше МЕХАНИЧНО и този физико-химически състав е у него. Значи много трудно, пет, шест месеца, едвам докато се оправи. Като му казах най-сетне да изпълни това упражнение. Шест дена в хоризонтално положение без НИКАКВО ДВИЖЕНИЕ, освен миглите, както мигаш в момента, само миглите имаш право да работят. Е разбира се през това време пиеш вода и ходиш до тоалетна, нищо друго, значи лягаш и 24 часа така, ако можеш да изкараш. Нали ставаш през няколко часа, но щом легнеш, пръстите не си свиваш, краката не, никакво движение, освен клепките, 6 дни, 144 часа и тогава я заключваш. Той го направи това като се опитва два, три пъти да започне, вика: “Не става”. „Става моето момче, ще го направиш“. И изкара шестия ден, вкарахме я и живна, иначе беше получовек, а на 27 – 8 години. Викам: “Защо пипаш там, защо без учител правиш тези работи, до теб имаше ли учител”? “Не”. По книги, чел, ял, пил, някой му предлагал лек, викам: “Вие с какъв акъл правите тези работи, вие нормални ли сте, някой, че донесъл индианско питие, някой предлага нещо друго. Нищо не пипаш и нищо не те интересува. ГОСПОД ТЕ ИЗДИГА В ДУХА”.

Не веднъж съм казвал за онова момченце автомонтьорчето, моето приятелче, на който ГОСПОД му ОТВОРИ ТРЕТОТО ОКО и той почнал да ВИЖДА ВСИЧКО, повече и от мен почна да вижда, ред други светове, ред други реалности. Не само в това измерение, още няколко измерения и започва да говори със всички същества. „Отвивам – вика – в канала болт, отдолу на колата правя предницата и едно зелено човече до мен, едни светли кълба, всичко стана друго”. А що му даде, нито използва източни, западни практики, йога, глупости, кундалини, рейки. НИЩО!  Обикновено прекрасно момче на 30 и няколко години и изведнъж получава тези ВИСШИ СПОСОБНОСТИ. Защо? Защото чисто и просто е ЧЕСТНО  и СПЕЦИАЛНО момче и поради тази честност и не лъже е ВДИГНАЛО ВИБРАЦИИТЕ СИ. Щом вдига вибрациите си, отгоре го гледат и МУ ДАВАТ БОНУСИ.

Значи стигаш до този рафт и от там вече започваш да ЧЕРПИШ БЛАГАТА, нали, защото първите рафтове са глупости и боклуци отдолу. И ОТДОЛУ са НЕГАТИВИТЕ, а ОТГОРЕ са ДОБРОДЕТЕЛИТЕ. Стига до там, обаче той ми вика на мен: “Като видях и питам местната екстрасенска”. Тя му казва: “Слушай, моли Бога да ти вземе дарбата”. “Аз искам да си храня семейството, не искам тази дарба”. Викам: “ХИЛЯДИ ХОРА, МИЛИОНИ по земното кълбо, искат да им се отвори третото око като на теб, ИСКАТ ТАЗИ ДАРБА. Пари ще дадат много, ВСИЧКО ЩЕ ДАДАТ, правят практики, денем и нощем, медитации, дивотии, нямам думи, само и само това да постигнат. Ти си седя, въртя си болтовете на колите и ГОСПОД ТИ ДАДЕ ДАРБАТА, нали така”? Сега е автомонтьор в Лос Анджелис, искаше да замине за Америка и замина, и вика: “Бабата ми каза – моли Господа да си вземе обратно дарбата, щом не я искаш – точно две седмици, на 14 ден, отивам на работа, край, вече всичко изчезна”.

Аз затова ви разказвам тези работи, за да НЕ СЕ ПРАВИТЕ НА ДУХОВНИ и да не се юрвате много в Духа, а ДА ЧАКАШ. Значи живееш, не че да не се интересуваш, но ЖИВЕЕШ НОРМАЛНО, ЖИВЕЕШ КАТО ЧОВЕК само че ТРЯБВА ДА БЪДЕШ ПОЧТЕН. Значи тази почтеност се изразява в това нормално живеене, ДА НЕ НАПЪВАШ. Който напъва, НИЩО НЕ ПОСТИГА, напротив, ОТДЪЛЕЧАВА НЕЩАТА, в това съм се убедил.

Когато не бях добре, някога, хиляда денонощия всичко съм направил, толкова да имаше подобрение, нищо, на 1001-вия ден отивам да си пия кафето, след една седмица Господ ме оздрави, точно една седмица. Трябваше чисто и просто да спра глупостите, ама те не са глупости, защото йогийски, чета, 10-15 минути гледане в огъня, ретината на очите там, под такъв ъгъл. Да стъпваш 2,3 сандъчета, едното с пясък, едното с по-едри камъчета, едното с чакъл, по-едри и да ходиш вътре така. То беше зимата, да излизаш, да гледаш, да медитираш, четири часа в една точка, да повтаряш една мантра, не знам колко стотин пъти. Боже какви дивотии, леле и аз всичко това го правя, ама толкова да имаше, викам не, аз няма да се предам без бой. Обаче в крайна сметка, когато го правих толкова дни и КАТО РАЗБРАХ, ЧЕ НЯМА ДА СТАНЕ АКО НЕ Е БОЖИЯТА ВОЛЯ. НЯМА ДА СТАНЕ и това Е! И когато се отдръпнах, оттеглих се, аз нямах още връзка. Точно след една седмица, всичко си дойде на мястото, светна ми и викам: “О, Благодаря Господи”! Аз му говоря непрекъснато с часове на него, аз не го чувам обратно, нямам обратна връзка, а знам, че ме чува и всичко си е точно. Това под формата не на молитва, а на мрънкане, нали на недоволство, изразяване на недоволство, ама давам това, това, това. ТОЙ Е толкова, БЕЗКРАЙНО ТЪРПЕЛИВ, НАИСТИНА БЕЗКРАЙНО ТЪРПЕЛИВ. Аз чак сега отчитам, че как може да търпи, все едно едно мрънкало, детето да ти мрънка денонощно, 24 часа, искам тази играчка, искам тази играчка, искам това, искам онова и непрекъснато да ти надува главата, еми майката веднага ще го ошамари след 15 минути, друга след 1 час, нали, която колкото може да изтърпи. Няма начин да не го ошамари.

Ей много пак ви говорих, един час, кога мина този час и това са все тъй наречените нелегални лекции. Но Тошко Янчев като се обади, имате много поздрави от него, това е знаменитият футболист от ЦСК-а и той каза: “Много се радвам, че гледам и нелегалните беседи – вика – които са ми по-интересни от легалните”. Да, те наистина са по-интересни, защото те са за по-тесен кръг и се казват, може би, по-явно истини.

.. нищо друго не прави, но това е важно и поради тази причина казваме тук за това, че тук по-важно действие има, така да се каже, ротора, който движи, който прави нещата. ДУШАТА ПРИДОБИВА ТАЗИ ОПИТНОСТ и в ДОБРОТО и в НЕДОБРОТО, значи във всичко. Който е минал през ШКОЛАТА на Земята.. Разбира се, Аватара трябва да мине поне едно прераждане, макар че може да му е малко. Той трябва да е ЕЛОХИМ, за да мине само с едно, както Христос слиза, иначе може да СЛИЗА НЯКОЛКО ПЪТИ в КОМАНДИРОВКА обикновено. Не е като ЗЕМНАТА ДУША, която тук се преражда стотици и хиляди пъти, докато си научи урока, абсолютно и си СТАНЕ ПРАВЕДНА И СЕ ИЗДИГНЕ. Вече по праведност, когато достигне и отгоре слизащите души Бог ги изравнява и вече не ги дели, единия е станал Светия отдолу като е минал..

Значи това е същото, ще ви кажа по-простата причина, ето вижте, едно време трябва да изкараш военното училище, излизаш със чин старши лейтенант. И  после лейтенант, капитан, майор, полковник и нататък, но си изкарал военно училище. Това е родения отгоре. А оня, който тръгва отдолу, от редник, не е изкарал нищо, обаче той е редник, ефрейтор, сержант, старши сержант, старшина. От старшина вече трябва да направи един прескок, за да стане младши лейтенант, имаше такъв чин, след това лейтенант, след това старши лейтенант, значи това всичкото минава всичките етапи и перипетии. Но когато се издигне и стане майор, полковник и се изравнява и с останалите полковници, може да стане и генерал, независимо, че той е тръгнал от редник, а другия направо тръгва от офицер, може да тръгне и от капитан, може и от майор, може и от полковник. ЕТО ТОВА Е РАЗЛИКАТА, значи оня, който слиза, СЛИЗА С ВРОДЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ, които само тук трябва да ги изпробва, защото той няма негативи. ОТГОРЕ СЛИЗАШ ЛИ НЯМАШ НИКАКЪВ ПОРОК, а ЗЕМНИЯ ЧОВЕК СЕ РАЖДА със СВОИТЕ ПОРОЦИ, за да може да се научи, на Доброто и като тръгне отдолу, той преминава всички перипетии. Значи преминава от овчар до цар и от престъпник, серийния убиец, докато става шеф на клиника, болница, която спасява живот, а предишния живот и пет живота преди това е трепал и отива примерно в Америка е бил ловец на глави. Когато са избивали индианците са им плащали следното, за скалп на мъж 5 долара, 5 долара е струвал и един кон, за скалп на жена 3 долара, за скалп на дете 2 долара и са плащали поговолно, кой е плащал не знам, вие може да се досетите в Америка, нали. Но така е и тогава са избивали целите индиански селища и понеже най-лесно са се застрелвали жените и децата, и старците, дето са вътре с винчистериите. Да не говоря за съдбата на оня, който е измислил винчистера в огромния замък с духове. Всичко това по-добре да не го знаете, аз ви го казвам междудругото, защото много от тези души след това са се прераждали. Сега работят за Светлината и са чисти и почтени, без да знаят, че преди 200 години са били със винчистера, влизат и каквото шава, всичко. Така, вижте, Бог ДАВА ВИНАГИ ВЪЗМОЖНОСТ, СВЕТЛАТА СИЛА няма начин накрая да не ти опрости всички грехове, защото е ВСЕМИЛОСТИВА и ВСЕОПРОЩАВАЩА, но заради това трябва все пак ДА ГО ЗАСЛУЖИШ С ЕДИН ПОЧТЕН, ЧЕСТЕН И ПРАВЕДЕН ЖИВОТ или поне НЯКОЛКО ТАКИВА ЖИВОТА, това е.

Silvina:
Какво красиво стана!

Георги:
Слънцето се показа, става по-чисто, по-красиво, по-хубаво, по-ведро и понеже в момента слязоха много Ангели да слушат тук. И се напълни толкова много, че вече вижте самото слънце се просветли, защото те като дойдоха, няма начин, те загряха обстановката. Какво прави Ангела? Ангела дава топлина и светлина.

Георги:
Да, той ще не ще, значи ВИНАГИ ОСВЕТЛЯВА, по някой път, Ангелите, които слизат при Посветените примерно, физически цялата къща свети, светва и отвънка. Гледат, че тока може да е изгаснал и да няма ток, тази къща свети. Защо свети? Аз съм виждал на човек, който е Посветен нощно време да светят прозорците на цялата къща, но светят с една не точно електрическа, а  леко друга светлина, по-фина, по-бяла, една такава, по-мека светлина. КАТО ГЛЕДАШ ТАЗИ СВЕТЛИНА, ти става приятно и на теб. Защо? Защото се ЗАРЕЖДАШ ПРЕЗ ОЧИТЕ и те викат: „Какво прави този човек, пише ли, банкети ли прави, цяла нощ свети“. Свети, ама те не чуват, че не само има светлина, ами една нежна, фина музика, която излиза от цялата къща, целият дом.

Идва при мен един дядо, не е дядо Пешо и ми вика: “Георги, ти ли говориш с Дявола”? “Не бе – викам – не говоря с Дявола, говоря с Господа – той човека, може би се и шегуваше, има чувство за хумор, викам му – както и да е, говоря с НЕВИДИМИЯ СВЯТ”. Вика: “Ела под моята круша да видиш какво има там в градината”. “Какво има”? Аз отивам, още съм в планината и в неговата овощна градина, под крушата заставаме така, няма нищо, обикаляме така крушата и само на едно място, около 2, 3 квадратни метра се чува Ангелското пеене, Духовния свят там направил някакъв Портал или някаква Сфера. И вика: “ Аз мислих, че тука..”, а то цялото село празно, само дядката и живеят още няколко баби и няколко старци в цялата зона. И викам: “Дядо Сандо, това е музика, нали”? Той вика: “Музика да, хубава музика”. Тя наистина, Космическа, Небесна, музиката на Ангелите и на Сферите, как да не е хубава, ама вика: “Само тука, ходих, гледах околните къщи, да не са си дошли някакви внуци”. Защото той мисли от земна гледна точка, викам: “Не, Ангелите свирят”, “А, Ангелите свирят”. Викам: “Дядо Сандо, тук има един оркестър Ангели и тук тренират”. “Какво правят”? “Репетират”. “Как, у моята градина”. “Ами у твоята градина, защото оттатък не е градина, от там е зала, такава зала за концерти”. “Къде бе”? Викам: „Ти не го виждаш, ама има едно друго измерение като нашето подобно и там има зала и те там”. “Я гледай ти – ама вика – ами няма непрекъснато“. От време на време като мине от там чуе, ама да кажа то се чува 15-20 минути, после с часове няма, но после пак там и само на това място. Много интересно беше и така го оставих, после аз и не съм ходил, той почина на 94 години дядката, но така беше и Духовна личност и може би заради това и в неговата градина са правили репетиция Ангелите. Значи тези работи се явяват на физическия свят и сега повечето Портали излизат и се приближават измеренията и вече почват да се виждат много работи, а почват и да се чуват.

Question:
Защо на някой места Светата Троица, съм забелязал.. примерно тук Исус е в окръжност, нали съвършенство, а на други Светата Троица – Исус го правят с триъгълник, това три принципа ли са само?

Георги:
Виж за Съзнанията на Земята трябва да има острота, без острота те не могат да живеят, ще ти кажа простия пример.. един професор от Софийския университет отива в Канада да изнася лекции и беседи, обаче там все му зле, все му зле и канадците му викат дай ще му направим пълно изследване и установяват, че той се задушава от чистия въздух. И затова народната поговорка, когато някой не му е добре, вика: “Тури го на ауспуха на колата да живне малко, да диша”. Защото той роден в центъра на града, само мръсен въздух и се качва на Витоша или на някоя планина и вика: “Стана ми зле, аз ще умра”. Ами ще умреш, разбираш ли, от хубавото ще умреш.

Сега, значи, ОСТРИТЕ ФОРМИ СА ЗА ОСТРИТЕ СЪЗНАНИЯ, то не е заоблено. Както един приятел вика: “Георги, като ти слушах беседите, почнах да мисля обло”. Защото аз му казвам всички ъгли, обло, защо аз 15 години, 20, не ям с вилица, ям само с лъжица, защо ред други работи не ми харесват. Всичко у нас вече е ЗАОБЛЕНИ, гледам и на залата, ами обло трябва да бъде и ние трябва да бъдем ОБЛИ в мислите, в чувствата в делата. Всяка острота, дори пръста така да го соча.. или ако ти насоча пръста само за три секунди ще те заболи слънчевия сплит, аз го соча към Небето, Татко може да понася, нали така. ТОВА Е АГРЕСИЯ, това е насилие, това е натрапване, значи моето мнение искам да го натрапя на Небето и викам: “Аха” или срещу някой, или надолу. „Внимавай“. Така, пръста сочи, другите пръсти сочат срещу мен, значи това моментално става Автоагресия, Автонасилие, изстрелваш една стрела, ще те подгонят с 10 стрели. Това вече е закон, значи удариш ли на някой един шамар, ще те опляскат 10, това е, значи агресията.

Какво е триъгълника? Триъгълника е Отца, Сина и Светия дух, триъгълника е ТРОИЧНИЯ КОД НА ВСЕЛЕНАТА. Всичко, дори и мисленето трябва да ни бъде троично, действията трябва да ни бъдат троични, храненето трябва да ни бъде троично, дишането трябва да ни бъде троично. Всичко да спазва троичния код, ама троичния код, той става ЕДИНЕН. Кое е това троичното? Ментала, Астрала и физическото тяло. УМ, СЪРЦЕ И ВОЛЯ или ДУХ, ДУША И ТЯЛО. Всички, така да се каже Духовни наставници говорят за това, всички Духовни учители говорят, значи тези работи трябва да ги направим, да ги синхронизираме, да ги ОБЕДИНИМ, да ги ХАРМОНИЗИРАМЕ и да работим с тях във всяко едно нещо. Първото нещо да видим от БОЖЕСТВЕНА ГЛЕДНА ТОЧКА дали сме прави, след това от Астрална, АНГЕЛСКА ГЛЕДНА ТОЧКА дали сме прави, най-напред от погледа на Господа, след това от погледа на Ангелите, които са по-висши същества, макар че има и по-нисши от нас, като станем Светии. И накрая от ЗЕМНА ГЛЕДНА ТОЧКА! Дали това ще бъде полезно за Земята, значи АКО Е ПОЛЕЗНО ЗА ГОСПОДА, мен не ме интересува по-надолу. Щом е полезно за него, АЗ ГО ПРАВЯ! КРАЙ! Обаче аз имам мислене вече отгоре надолу, но човека трябва да започне отдолу, това е полезно за хората, я да видим дали е полезно за Ангелите? Не е.

Значи тук ако гръмнем една скала и аз ако гръмна само една пиратка, пиратката е хубава, защото аз изразявам, че идва нова година и ми е много хубаво да се гърми, ей джиджибиджи, музиката докрай, гърмене. Аз съм на пет ракии или пет уискита, хвърляме пиратки, гърмят нагоре, става чудо, много хубаво нещо, полезно за хората, те викат: “Ей, празнуват там рождения ден на Георги Изворски”. Така, обаче, АНГЕЛИТЕ моментално на километър и половина, два СЕ ПРЪСКАТ, един не остава, една светла душа тук. И какво идва?  ИДВАТ „БРАТОВЧЕДИТЕ“, ТЪМНИТЕ СИЛИ и почват. ЕДИН идва един при мен и вика: “Георги, не си ми симпатичен, ей сега ще ти ударя един”. И почват КРАМУЛИТЕ. Защо? Защото Тъмните Сили почват да те побутват, ТЕ СЕ ХРАНЯТ с какво? С дивотии, хранят се с гърмежите, хранят се с НЕНАВИСТТА и ПРОТИВОРЕЧИЯТА между хората.

Идва братовчеда и вика: “Слушай бе, ти помниш ли като бяхме на 15 години как ме обиди бе, ти ме би бе, за какво, че се качвах на вашата круша”. Пуф, пуф, пуф и почва. Защо? Ами защото АНГЕЛИТЕ ГИ НЯМА. А тука са кои? Ами хубавите „Братовчеди“, ясно, че е така, значи за човешкия свят е прекрасно да има заря, фойерверки, това-онова, е посрещаме нова година. Обаче за Ангелския НЕ, а да не говорим за Божествения, леле, отгоре Божествата като видят какво става и каква е суматоха се хващат за главата и викат: “О, така ли”? Докато Ангелите нямат право да ни наказват, всяко едно Божество отгоре, от БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ, от ЕЛОХИМ  надолу има право да ни ошамари, Серафимите, Херувимите, идват и охо, само да свърши тържеството. На другия ден, пердах до дупка. Първо, махмурлука е пет пъти по-голям, защото ти си се напил, ама вече болести, я вика: “Ама грип ме хвана, ама това стана, ама не ми върви бе. Ей ти знаеш ли тези не ми платиха заплатата за нова година, тези ме завлякоха, шефа ме завлече”. Ще те завлече, защото ТРЯБВА по някакъв начин ДА БЪДЕШ НАКАЗАН, естествено че е… затова, където прави дивотиите.

Затова, когато вършим едно дело.. много е хубаво да подариш цвете на любимата. Като откъсна най-хубавата роза в градината и най-хубавата теменужка, отивам, набирам ги смело. Дядо Пешо отива, може да ги набере на кобилата да ги изяде, него не го наказват, ще му дадат даже една ракия повече. Георги Изворски отива и прави един такъв букет от жълти, сини, червени и бели перуники и го носи, ама моментално на десетия метър ще се спъна и после ще има: “Ама защо си се посинил”? Ами посинил съм се, значи ЗНАМ, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ОТКЪСВАМ ЦВЕТЕНЦЕ, защото ПРЕКЪСВАМ ЕВОЛЮЦИЯТА и прекъсвам снабдяването на Небето с Любов. Значи аз ПРЕКЪСВАМ ПОТОКА ЛЮБОВ В РЕКАТА НА СВЕТЛИНАТА, ЖИВОТА И ЛЮБОВТА, наречена АН, така. Как? Откъсвам 10 или 12 рози и перуники, ще ги нося аз на любимата, значи от земна гледна точка любимата вика ура, прегръща ме. Слага ги в една ваза и на другия ден ги изхвърляме или на третия, защото увяхват нали, голяма работа, че аз съм ги подарил. От ЗЕМНА ГЛЕДНА ТОЧКА обаче е ДОБРЕ, ама НЕ Е ДОБРЕ! От АНГЕЛСКА е 50%, Ангелите викат: “ Георги, ти нормален ли си, защо скъса тези рози, ти не знаеш ли законите на Небето”? А Божествата викат: “Я да го опердашите вече, колкото бодли имат розите, толкова ядове да му дойдат до главата”! А, една роза по 10 бодли, 10 по 10, 100 яда и аз се чудя после от къде са ми дошли, защо? Сега ще ви кажа, значи всяка една роза или всяко едно цвете, перуника, розата е определена да цъфти и да дава красота и аромат 30 дни, 30 дни аз и прекъсвам. Късам я на петия ден или на пъпка, още по-зле, пъпка, тя още не е цъфнала, ама пъпките после ще се отворят като я сложат във вода, късам я на пъпка, 30 дена тя НЕ ИЗЛЪЧВА ЛЮБОВ, не се зарежда.

ГОРЕ ВОДЯТ ВСИЧКО, аз не се шегувам. За всяка една жива клетка ти водят сметка и горе, който седи до реката на Любовта и Живота. Седи там едно Божество или един Архангел и пише: “От роза номер 5 милиона 555 хиляди НИЩО НЕ ПОСТЪПВА”! “Защо бе”? “Знаете ли има на Земята един дивак Георги Изворски и той взема, та я скъса”. “А, как ще я скъса, ТОЙ ЗНАЕ, о бой”. “Той не скъса само тази, скъса още 10 рози, да подкупи любимата, една целувка и тя да му е мила”, БОЖЕ!

Сега вече горе-долу ви става технологията ясна, значи от земна гледна точка, докато ме научат да МИСЛЯ КОСМИЧЕСКИ, дали Господ и съществата отгоре са съгласни и дали е добре за тях, пет години отне на Небето, в планината всеки Божи ден да ме учат, всеки Божи ден! Това е! Ей така, сам, я да видим ти как ще направиш в тази ситуация, докато се науча. Я да видя дали това е угодно на Бога, не е угодно. После не ме интересува, ако ще да дойде министър-председателя, ако ще да дойде президента и бат Бойко и да ми казва: “Виж какво Георги, я дай тук да направим една фондация, да се разпишеш, това-онова”. Помислям, а Господ НЕ Е СЪГЛАСЕН с това, НЕ Е УГОДНО, тук ще има далавера и мошеничество. Как? Абсурд да участвам в това. НЕ! Щял съм да имам изгода. Да. Вика: “Слушай, само един подпис и получаваш 100 хил. евро, каквото искаш си вземи или 200 или 500, те с милиони играем, не е току-така”. Значи ГЛЕДАМЕ НЕБЕСНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА, така се научих, най-напред отгоре надолу и тогава съм ЧИСТ! Щом НЕ Е ДОБРЕ за Господа, значи за НИКОЙ НЕ Е ДОБРЕ! Но най-напред, отначало трябва да гледаме за хората това е добре да, вярно е! Дали за природата, т.е. за Ангелите, Ангелският свят е добре? И после дали за Бога е добре?

Лифта на Седемте рилски езера, го правят и аз отивам еко-защитник там, заставам, викам, пред джиповете слагаме дървета. Ей, голяма работа, 30 еко-организации дошли или представители. Питам по едно време едно момченце, ама после ми светна, викам: “Ти защо  си тук? Като нас със Стефан”. А то се напи вечерта и вика: “Слушай бе, как със Стефан, глупости, плащат ми, те ми плащат ей така да идвам един път в седмицата. За 4-ри седмици по 50 лв. надница, 200лв. ми плащат без нищо”. Леле, а той безделник такъв, 200лв. и вика ура, ама те подкупни. Значи половината от еко-защитните организации са направени към нещо и те ги командват отгоре, дърпат им конците и аз отивам там с ЧИСТА СЪВЕСТ и викам: “Аз ще се боря да защитим природата”, Боже, колко съм бил прост, докато татко не ми каза:
– Синко, стига се заиграва, стига глупости, махни се от там, защото АЗ ИСКАМ ДА ИМА ЛИФТ. Аз искам да направя кръчми и ще ги направя на Седемте рилски езера. Ако искам и кръчми и чалга, и пържоли ще се правят.
И като ми каза така аз свих уши и да ме няма, а ония викат: “Ние ще пазим Седемте рилски езера чисти”. Ще ги опазите. Щом БОЖИЯТА ВОЛЯ е такава, кой съм аз!
Лифтът – вика – е хубаво нещо. – Той за сега само лифта е оставил – Ще се качват хората и като отидат там, като видят хубавите езера, ако на 100 души им СВЕТНЕ малко. А пък 2-ма души да дойдат да те слушат теб, защото АЗ ГОВОРЯ ЧРЕЗ ТЕБ! Това е прекрасно, това е логичен успех!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview