0
Post 9 1

В „Откровение” Йоан описва основно работата на Управителя на Материалната Вселена – Eлохимът на Справедливостта ЙЕХОВА, на който Христос дава Силата Си и от „лъвът – от Давидовия корен” – се превръща в „агнето”, „Двамата Свидетели” и накрая – в Белия Конник.

Това е времето на Времената, което живеем сега. Това е Второто пришествие, което всъщност е вселяването на най–висшите светли Духове на Земята и тяхната работа, за нейното повдигане, прочистване и продължаване по–нататък като Райска планета. Повдигането е не само на Земята, но и на Цялата Вселена – едно еволюционно стъпало по-нагоре.

Това е глобално космическо мегасъбитие, което, циклично, на всеки 2000 години, се случва.

ОТВАРЯНЕТО НА ПЕЧАТИТЕ

Печатите символизират освобождаването на кармата, вливането или вселяването на Дух и отключването на духовните потенциали и дарби.

С отварянето на първите четири печата – се явяват четирите конници – бял, червен, черен и блед.

Четирите конници са мъжкият и женският принцип – НА ЕДИН И СЪЩ ВИСШ ДУХ. Всеки конник – всъщност са двама човека – представители на мъжкия и женския Принцип на един и същ Дух.

Както Георги Изворски пише във „Великия трепет” за андрогинните двойки, много рядко е двете половинки на един и същи Дух да са заедно на Земята, особено когато става въпрос за висш Дух, за аватар. Обикновено другият е горе и помага, той е един от ангелите-хранители, от който идва информацията и помощта за половинката, въплътена на Земята.

Но описаното време, в което живеем, е много ключов момент в развитието на Вселената и на Земята. Въплътени са на Земята като мъж и жена и двата Принципа на един и същ Дух.

И така, когато агнето отваря първия печат, се явява белият конник, прословутият бял конник, който го има във всички възможни религии, наречен Калки аватар, който държи лък, от устата му излиза меч и има много корони. И чието име означава „Слово Божие” – Йехо – Авва – Гласът на Бога.

Белият конник е „Цар на царете” и „Господар на господарите” – получил чрез вливане на Дух подкрепата на абсолютно всички същества, души, духове на Холивселената – материална, ангелска и Божествена, включително и на Отца.

В „Откровение” Йоан описва негово израстване – в началото – като избраният да се пожертва, достойният „да разгърне книгата и да разпечата печатите и” – „лъвът от Давидовия корен” (подсказка – пророчеството на Слава Севрюкова за Новия Давид и русата жена).

След това същият този Дух, наречен още „агнето”, приел в Божествения свят мисията да слезе на Земята и да бъде „заклан” – т.е – да се пожертва за повдигането на Цялата Вселена – Йоан го описва вече на Земята – като двамата свидетели. Как първо четири години обикалят и проповядват, и пророкуват неща, които са видели и знаят отгоре. След това казва „Звярът, Антихриста воюва срещу тях и успява да ги победи“ и те са като мъртви за три години и половина.

Какво означава тази победа на „звяра”. Това е прехвърлена към тях карма – родова, от души от Земята и цялата Холивселена, която те трябва да пречистят и изкупят. Но има хора, които не се отричат от тях, въпреки че, те са „като мъртви”.

И след това „в тях влезе жизнено дишане и те се изправиха“. Това изправяне и жизненото дишане е вливането на Дух от всички възможни духовни йерархии и проявлението на Божествените дарби, които се символизират с многото корони.

И след това виждаме отново белият конник – вече „изправен” – на хълма Сион – в цялата си сила и блясък, и с цялата си войска от 144 000 конници, които също като него са се пожертвали, но са „изправени” и отключени.

И накрая – Йоан ни описва и сцена от „Сватбата на агнето” – след като жена му също успява да се справи с целия този мегавселенски процес на пречистване и повдигане и да си облече чиста бяла премяна, което има и буквално и символично значение…

С отварянето на вторият печат се явява червеният конник.

Червеният конник – това е най-висшият Дух – управител на Михаелите. Червеният конник също – това са мъж и жена, които работят – войните на Любовта. Михаилите и Михаелите са йерархия, която отговаря за Защитата и Освещаването. Те са ликвидатори – отключват и пречистват кармата.

Третият печат се отваря и излиза черният конник.

Най-висшият Дух, управител на Сатанаелите, който държи везни в ръката си. Наречен още Господар на кармата – или Сатанаелиус. Сатанаелите са духове, които управляват нисшия астрал. Активират отключената от Михаелите карма.

Пада четвъртият печат и на сцената е бледият конник – „и неговото име беше Смърт”.

Това е най-висшият Дух – управител на една голяма духовна йерархия – наречена демонични управители, които са свързани с Божествения Принцип на Мъдростта и отговарят за Смъртта, Живота, Възкресението. Демоничните управители управляват т.н „черни слънца” – такива има във всяка слънчева система, галактика, вселена. А най-висшият Дух от тях – „бледият конник” – е управителят на централното черно слънце на Вселената.

Към всеки от конниците има 144 най-висши духове от съответната йерархия и още 144 000 посветени. А „белият конник” има 12 апостоли – 12 елохима 12 ниво – 12 андрогинни двойки, или 24 общо човека.

И когато пада петият печат – се отключва духовния потенциал на  „оглашените”. Това са хора, които са повече в периферията, имат идея за духовността, подкрепят я, но стоят по-настрани.

Целият брой на това Небесно присъствие на Земята – от най-висшите духовни йерархии – е двеста милиона човека, въплътени на Земята в човешки тела. Това е основната група. Това са съществата, на които цялото Небе разчита.

Или Георги Изворски както казва: „Ние теглим каиша сега долу“.  Това са „войните” на Христа, чрез които се случват основните процеси на пречистване и трансформация на Вселената на това ниво в тези ключови времена.

И те са ТУК и работят!!!

Silvina Bel Ilali
Откъс от беседата Дневници на Справедливостта https://www.youtube.com/watch?v=VtBCe8_DZ1Y

4 Comments
 • Радка
  3:32 PM, 26 March 2020

  Благодаря много!
  ХРИСТОВИЯТ ДУХ в мен и в нас да ме води и да ни води! Аминъ!

 • Донка Неделчева
  8:34 PM, 26 April 2020

  Благодаря ви много Служители на Светлината! Аз се намирам в момента в Германия, но винаги се връщам в България, защото моята благословенна бълг.Земя ме тегли като магнит и ме зове като една малка прашинка, а и не всичко в Живота е само пари!

 • Dobrina
  2:27 PM, 15 January 2021

  Много интересно,вярвам във всичко което казвате.Благодаря

 • Йорданка
  11:41 PM, 10 December 2021

  Много Благодаря,че Ви има сега,че ни учите на Божието слово и Любов!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US
Cart Overview