0
за Силви пост по изборjpeg

Повечето хора свързваме Ясновидството с третото око и смятаме, че само това е ясновидството.
Но то е само един от елементите му.
Всеки един от нашите центрове, които са тринадесет – тринадесет чакри, тринадесет тела – физическо тяло, етерно тяло /което е енергийно тяло, чакра, меридиани, което захранва с енергия физическото тяло/ и още единадесет фини тела, които изграждат аурата и всеки един от тези центрове има канал за връзка със съответна йерархия.
И сега ще ги изброя накратко.

Чрез първо тяло, чрез физическото тяло, ние правим връзка с нисшия астрал. Не е много приятно човек да има тази ясновидска дарба, защото той вижда демоните, дяволите. Честно казано аз съчувствам на хората, които я имат. Въпреки, че в някакъв момент и аз ще я имам, но за това трябва да имаш наистина много силна воля и сила в себе си – да виждаш тези същества. Те също са Божии създания в крайна сметка и си вършат работата. Това са първото и второто небе. Нисшият астрал е тук.

Втората чакра, когато е отворена, човек вижда същества от третото небе. Това са душите на починалите. Това са ясновидци като Ванга, които общуват с тях. Когато имат и телепатична връзка, те ги и чуват, не само ги виждат. Което също не бих казала, че е лесно да го имаш и това.

Третото тяло, което е свързано с волята, трета чакра – чрез нея ние правим връзка с Вселенската енергия. Ние се захранваме от там. Хората, които са слънцеяди, на тях този канал е изцяло прочистен и активиран и те наистина, понеже имат пълно захранване, се хранят със светлина – само и единствено.

Четвъртата е анахата чакра. Чрез нея ние правим връзка с душите и когато имаме тази връзка, ние ги усещаме, разбираме, можем дори да ги лекуваме, ако имаме лечителска дарба.

Пета чакра – правим връзка с елементалите. Това са природните духове – виждаме ги, те са големи симпатяги.

за пета чакра

Малко са немирни и трябва да си доста строг понякога с тях. Но когато БОГ им нареди, изпълняват всичко абсолютно точно. Всъщност те обличат в материя нещата. На такива материални планети всичко е изградено от тях. Примерно джуджетата изграждат кристалите. Елфите се грижат за цветята, за растенията. И когато имаш връзка с някоя от тези йерархии /тук са и духовете на стихиите/, природата ти се подчинява. Това е една от сидхите, от дарбите – да владееш природните духове и стихии.

Шеста, седма и осма виждаме ангелските йерархии. Виждаме ангелите.

От девета нататък виждаме Христово и Божествено Съзнание.

Silvina Bel Ilali
Откъс от беседата „Дневници на Справедливостта“, 2019 г.
https://georgiizvorski.com/besedi/2019/dnevnici-na-spravedlivostta/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US
Cart Overview