0
Силви начална (1)

Георги казва за думата „СИ-ЛА“ – това са две срички – „СИ“, „ЧИ“, „ЖИ“ – това всъщност е Жизнената Енергия и „ЛА“, това е най-висшата Трансформация, той казва на душата, аз бих казала – на съзнанието. Най-висшата трансформация на съзнанието.

Значи когато човек стигне до най-висшата Трансформация на съзнанието /това е закодираното послание в думата „СИЛА“/ му дават и най-висшата Жизнена Енергия, която се влива в него и го подхранва.

Истинската СИЛА е БОГ, а БОГ е ЛЮБОВ!

И в този смисъл постоянно на мен ми казва ТАТКО горе:
– Силвинка, ЛЮБОВТА Е ИСТИНСКАТА СИЛА!!! Всичко друго са привидности, сенки, временни неща, на които в никакъв случай не трябва да обръщаш внимание.

Това наистина ви съветвам и вас, защото минаваме през всякакви изпитания, но ФОКУСЪТ ТРЯБВА ДА Е ПОСТОЯННО В БОГА, В ЛЮБОВТА, В АБСОЛЮТНАТА ВЯРА, ЧЕ ТОЙ Е С НАС И ДОПУСКА ДА ПРЕМИНЕМ ПРЕЗ ТЕЗИ ИЗПИТАНИЯ, ДА НИ ДАДЕ СИЛА, ЗА ДА ИЗРАСТНЕ СЪЗНАНИЕТО НИ.
Кой докъдето е, разбира се, му се дава и съответна подкрепа от СВЕТЛАТА СИЛА под формата на енергия и много други тансформации, които протичат в човека.

Силви преди Има един интересен цитат

Има един интересен цитат от „Коринтяни“, върху който размишлявах и той е: „Царството Божие не е в слово, а в сила.“
Отгоре ми го преведоха така: Царството Божие е проявеното, просветленото съзнание на човека.
То не е в слово, не е в приказки /тука слово е с малка буква написано, разбира се/, в приказки, в теории, а то е наистина в тази проявеност на Просветленото съзнание – ПРОЯВЕНОСТ.

Да проявяваме чрез светли дела на практика това, което Бог ни е дал и вложил в нас!!!

Тук ще дам и още едно тълкуване, защото всички неща може да ги тълкуваме на едно по-макро ниво, на по-микро и на още по-микро ниво.

Да кажем: Ново Небе и Нова Земя.
Много се говори, че ето, видите ли, Ново Небе и Нова Земя се творят. И това наистина е така, но погледнато през призмата на човека Новото Небе – това са Духа, Душата и съзнанието на човека. Новата Земя – това са физическото, астралното, енергийното тяло и всички останали тела и компоненти, които изграждат човешкия организъм.
С всички тях работи Бог, за да ни даде Сила!

Silvina Bel Ilali
Откъс от „Божествената Сила“, 2022 г.
https://georgiizvorski.com/besedi/2022-2/bojestvenata-sila/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US
Cart Overview