0
ГЕОРГИ начална (1)

ВСЯКО НЕЩО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВА  С МОЛИТВА И ДА ЗАВЪРШВА С МОЛИТВА, а още по-простичко е ДА ЗАПОЧВА С ЛЮБОВ И ДА ЗАВЪРШВА С ЛЮБОВ!

Но истинската ЛЮБОВ, която е ТЯ ИМА НАЧАЛО, НО НЯМА КРАЙ.

Лично на мен ми бяха направили една такава инструкция, която сега мисля, че я спазвам, може би не сто процента, а би следвало да я спазвам. Много години ме учиха точно на това, защото ми казваха отгоре:
– НАУЧИ СЕ ДА ОБИЧАШ ВСИЧКО!
– Ама как така всичко?
– Всичко!
„НАУЧИ СЕ ДА ОБИЧАШ ВСИЧКО!“ и ми изброяват:
– Ти обръщаш ли внимание на земята, по която ходиш?
– Не.
– Е да, но трябва да си насочиш вниманието натам. Като го насочиш, ти си насочваш и Обичта.
Може да е малка, човешка Обич. Може да е огромна на Светиите или на Божествата, но даваш на Земята Обич. Следователно няма начин да не получиш нейната Обич, нейното Приятелство, нейното Майчинство, нейната Грижа! Няма начин!

– Обичай всичко! Пътеките, по които вървиш, тревите, по които стъпваш, цветята, земята, Слънцето, Въздуха, Водата! НАУЧИ СЕ ДА ОБИЧАШ ВСИЧКО!!! Иначе – вика – не можеш да вървиш по пътя на Светлината. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧОВЕЧИШ!
И аз казвам:
– Ама как, нали съм човек?
– Ооо, човек външната форма.

2 Hearts

И затова е казано: 
„Обичайте враговете си!
Обичайте и приятелите си!
Обичайте и предателите си!“

САМО ПРИЯТЕЛ МОЖЕ ДА ТЕ ПРЕДАДЕ. Врагът не може да те предаде. Той си стои далеч. Казвал съм го неведнъж и казвам го за сто и първи път най-малкото. 

Да се научим да обичаме Всичко, всеки един предмет, всяка една същност, защото те са съзнания.
Ние мислим, че тази маса не е съзнание. А тази книга какво съзнание е и какво съдържа вътре!
Защото всеки един звук, всеки един цвят, всеки един тон са Съзнания, които са подвижни, динамични, които работят. Всяка една буква, всяко едно Слово вътре, то работи в тази книга. Докато тук (показва масата) са в покой. Това също е съзнание и е материализирано, само че е яка твърдост. А вътре от какво се състои? От молекули и от атоми, протони, неотрони, работи, вътре кварки, всички частици вътре, електромагнитни частици, казано с една дума. Ама тези електромагнитни частици носят у себе си Съзнание. Ето това е. 

Следователно  има го съзнанието, но то още не е проявено освен в тази твърда форма.

Ето я ПРОСТАТА ФОРМУЛА – КАК МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ, БОГАТИ И ЩАСТЛИВИ и да вървим към това. ТЯ Е НЕ НЕВЪЗМОЖНА, НО МНОГО ТРУДНА, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИМ ДА ОБИЧАМЕ ВСИЧКИ! 

Отначало се стараем! ВСИЧКИ! Всяка една душа, която е в тяло. Без да гледаме делата му – лоши дела е направил, лоши мисли, лоши чувства, лош е, от най-лошите на Земното кълбо. Какво да се прави? БОГ ГО ОБИЧА и когато ти се научиш поне да го уважаваш или да не мислиш, или да го неутрализираш, ТОГАВА ТРЪГВАШ ПО ДУХОВНИЯ ПЪТ и виждаш как се случват ЧУДЕСА В ЖИВОТА ТИ. 

А ако се научиш да го ОБИЧАШ, БОГ моментално те прави СВЕТИЯ! ТОВА Е!!!

ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ

Откъс от беседите:
„Съкровищницата на Словото“
https://georgiizvorski.com/besedi/2021-2/sakrovishtnica-na-slovoto/
и „Принципът на Целомъдрието – Сексуалност и Свръхсила“,
https://georgiizvorski.com/besedi/2021-2/celomadrieto-seksualnost-i-svrahsila/

2 Comments
  • Маргарита
    10:53 PM, 11 May 2023

    ❤️❤️

  • Маргарита
    2:12 AM, 12 May 2023

    ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US
Cart Overview