0
13te Zaveta

Следвай с непреклонна Воля, непоколебима Вяра и неугасваща Надежда, Пътят на Диамантената Истина, Непоклатимата Мъдрост и Божествената Любов!
Съграждай всеки ден своя Храм, ПРИЛАГАЙКИ БОЖЕСТВЕНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ!

1. ЗАВЕТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ
Обичай Бога и почитай Неговите служители!
Обичай и благославяй Всичко и Всички!

2. ЗАВЕТ НА ЛЮБОВТА
Обичай себе си и Бога в теб!
Обичай ближния си и Бога в него!
Обичай враговете и предателите си и Бога в тях!

3. ЗАВЕТ НА МЪДРОСТТА
Пази и уважавай Живота и Цялото Творение като най-висша изява на Любовта си и Благодарността си към Твореца!
Няма по-висша Мъдрост от тази!!!

4. ЗАВЕТ НА ИСТИНАТА
Бъди Верен и Истинен и нека Истината бъде твоята Пътеводна Светлина!

5. ЗАВЕТ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Бъди Справедлив, смирен, великодушен! Прощавай и нека Справедливостта бъде твоята Мярка в думите и делата!

6. ЗАВЕТ НА ДОБРОТО
Всеки ден изявявай Доброто в думи и дела!

7. ЗАВЕТ НА ДУХОВНОСТТА
Бъди Благороден и винаги на първо място поставяй Духа и човещината! Не се пристрастявай и привързвай към нищо и никого!

8. ЗАВЕТ НА СЪГЛАСЯВАНЕТО
Проявявай търпение и спокойно приемай и се съгласявай с уроците и изпитите си във „Великото Училище на Живота“!

9. ЗАВЕТ НА БЛАГОРАЗУМИЕТО
Избягвай всички форми на насилие и бъди благодарен и на малкото, което имаш!

10. ЗАВЕТ НА СЪСТРАДАНИЕТО
„Не пожелавай нищо на ближния си“ Поставяй се в положението на другия и проявявай разбиране и състрадание! Радвай се на успехите му и му давай Свобода!

11. ЗАВЕТ НА УМЕРЕНОСТТА
Бъди умерен във Всичко! Подхранвай в себе си преди всичко желанията, които те издигат в Духа!

12. ЗАВЕТ НА ЦЕЛОМЪДРИЕТО
Бъди целомъдрен в мислите си и делата си! Използвай разумно и чисто най-висшата енергия, заложена в човека – Съзидателната, или сексуалната!!!

13. ЗАВЕТ НА СЪВЪРШЕНСТВОТО
Бъди благодарен всеки миг с убеждението за Съвършенството на Великия Божествен План за твоята и всички души! С обич се отнасяй към всичките си дела и ги върши с постоянство, трудолюбие и вдъхновение съвършено!

ФОРМУЛА ТРИНАЙСЕТТЕ ЗАВЕТА ОТ ХРИСТОВИЯ ДУХ ЗА БЕЗСМЪРТЕН ЖИВОТ

Следвам с непреклонна Воля, непоколебима Вяра и неугасваща Надежда, Пътят на Диамантената Истина, Непоклатимата Мъдрост и Божествената Любов.
Съграждам всеки ден своя Храм, ПРИЛАГАЙКИ БОЖЕСТВЕНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ!

1. Обичам Бога!
Обичам и почитам Неговите служители!
Обичам и благославям Всичко и Всички!

2. Обичам себе си и Бога в мен!
Обичам ближния си и Бога в него!
Обичам враговете и предателите си и Бога в тях!

3. Уважавам Живота и Цялото Творение като най-висша изява на Любовта си и Благодарността си към Твореца.

4. Верен съм и Истинен и Истината е моята Пътеводна Светлина.

5. Стремя се да съм справедлив, смирен, великодушен. Прощавам и Справедливостта е моята Мярка в думите и делата.

6. Всеки ден изявявам Доброто в думи и дела.

7. Стремя се да съм благороден и винаги на първо място поставям Духа и човещината. Не се пристрастявам и привързвам към нищо и никого.

8. Проявявам търпение и спокойно приемам и се съгласявам с уроците и изпитите си.

9. Избягвам всички форми на насилие и съм благодарен и на малкото, което имам.

10. Поставям се в положението на другия и проявявам разбиране и състрадание. Радвам се на успехите му и му давам Свобода.

11. Умерен съм във Всичко. Подхранвам в себе си преди всичко желанията, които ме издигат в Духа!

12. Стремя се да съм целомъдрен в мислите си и делата си. Използвам разумно и чисто най-висшата енергия, заложена в човека – Съзидателната – сексуалната.

13. Благодарен съм всеки миг с убеждението за Съвършенството на Великия Божествен План за всички души. С обич се отнасям към всичките си дела и ги върша с постоянство, трудолюбие и вдъхновение съвършено.

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!

С благословение към душите от Книгата на Живота и пожелание да следвате заветите.
За да запазите чистотата, която Бог ви дари.
За да продължава да расте Силата ви.

А за останалите, за които изпитанията тепърва започват – стремете се да следвате Заветите.
Казвайте си всеки ден Формулата.
Ще бъде решаващо и спасително.

Silvina Bel Ilali

1 Comment
  • Нели
    7:59 AM, 27 September 2022

    Благодаря Ви Силвина и Георги,че ми показахте пътя към Светлината и Любовта !
    Макар и да не се справям много добре ,ще продължа да работя върху слабостите си и да Ви следвам !
    Поклон и признателност и пак БЛАГОДАРЯ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US
Cart Overview