0
Post 22 1

Аз приемам и обичам моя гняв.
Осъзнавам напълно, че в основата му е егото ми и чувството на страх,
че не съм обичан, че съм отделен и сам.
Но това не е вярно, защото БОГ живее в мен и аз живея в Него!
Чрез Него аз съм свързан и обичан от всички.
Защото… БОГ е Любов!

Страхът, че съм самотен, отделен, отхвърлен, недоразбран, недооценен,
е една голяма илюзия…
Защото аз съм Любов и всичко е Любов!!!
Живея в съзнанието на Единение и Свързаност с Цялото
и го обичам, и то ме обича.

Благодаря на моя гняв, че беше мой Учител по Пътя ми
към Божественото Съзнание, което ме учи на Смирение и Всеопрощение!
Благодаря му и нека остане с мен,
трансформиран в чиста Любов, Мир, Хармония, Смелост и Сила –
МОГЪЩЕСТВОТО НА ЛЮБОВТА И ЕДИНЕНИЕТО С БОГА!!!

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ!
БЛАГОДАРЯ ТИ!
СЛАВА ТЕБЕ!

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

По същия начин – вместо за гнева – формулата може да се казва –
за справяне със страха, недоволството, агресията и др. пороци на човека.

Повече за това как работи тази формула – линк към беседата „Кодове на спасението“
https://youtu.be/C3mNtptsBSE

FORMULA OF SALVATION – HOW TO DEAL WITH ANGER

I accept and love my anger.
I am fully aware that in its roots is my ego and my sense of fear,
that I am not loved, that I am separate and alone.
But this is not true, because GOD lives in me and I live in HIM!
Through HIM I am connected and loved by all.
Because … GOD IS LOVE!

The fear that I am lonely, separated, rejected,
misunderstood, underestimated is a great illusion …
Because I am Love and Everything is Love !!!
I live in the notion of Atonement and Connection with the Whole
and I love Him, and He loves me.
I Thank my anger that he was my Master
in my Way to the Divine Consciousness,
which teaches me Humility and Forgiveness!

I thank him and let him stay with me,
transformed into pure Love, Peace, Harmony, Courage and Strength –
THE POWER OF LOVE AND THE UNITY WITH GOD!!!

O LORD, LET YOUR WILL BE DONE!
THANK YOU!
GLORY TO YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

In the same way – instead of anger – the formula can be said –
to deal with fear, resentment, aggression, and more vices of man.

6 Comments
 • Радка
  3:09 PM, 4 февруари 2020

  Благодаря Ви! ❤️

 • Бисерка Енчева
  9:34 AM, 5 февруари 2020

  Благо даря Ви!Много ми помагате!

 • Десислава
  11:32 AM, 7 февруари 2020

  Благодаря ВИ !!!

 • Ивайло Иванов
  2:11 AM, 22 февруари 2020

  Наложи ми се да го прочета няколко пъти за да осъзная , колко вярно и добре формулирано е ! Дълги години смятах , че нямам его , но не съм бил прав , просто съм го изразявал по друг начин.
  Благодаря и на двама ви , че ви има и че правите това , което правите .

 • Вера
  8:19 AM, 10 март 2020

  Благодаря, че ви има!

 • Тина Иванова
  1:14 PM, 13 март 2020

  Благодаря Ти Господи Исусе Христе ❣️❣️.. Благодаря Ви мили Хора,сеещи Вяра Надежда и Любов в нашият Бог!!!
  Амин Исусе ❣️❣️

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Cart Overview