0
Post 26

Любовта иде!
Любовта иде!
Любовта иде!

Любовта е тука!
Любовта е тука!
Любовта е тука!

Любовта е в нас!
Любовта е в нас!
Любовта е в нас!

Мъдростта иде!
Мъдростта иде!
Мъдростта иде!

Мъдростта е тука!
Мъдростта е тука!
Мъдростта е тука!

Мъдростта е в нас!
Мъдростта е в нас!
Мъдростта е в нас!

Истината иде!
Истината иде!
Истината иде!

Истината е тука!
Истината е тука!
Истината е тука!

Истината е в нас!
Истината е в нас!
Истината е в нас!

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Формулата се казва сутрин при събуждане, най-добре на изгрев, вечер преди заспиване и при нужда.
Предпазва и очиства от лоши влияния, геопатогенни излъчвания и др.

Може да се съпътства с кратка визуализация на обливане със светлина, съответно :
Любовта – розов цвят!
Мъдростта – жълт цвят!
Истината – син цвят!

 

LOVE COMES!
A formula for calming, healing and harmonizing

Love Comes!
Love Comes!
Love Comes!

Love is here!
Love is here!
Love is here!

Love is within us!
Love is within us!
Love is within us!

Wisdom Comes!
Wisdom Comes!
Wisdom Comes!

Wisdom is here!
Wisdom is here!
Wisdom is here!

Wisdom is within us!
Wisdom is within us!
Wisdom is within us!

Truth Comes!
Truth Comes!
Truth Comes!

Truth is here!
Truth is here!
Truth is here!

Truth is within us!
Truth is within us!
Truth is within us!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

The formula is said in the morning when waking up, preferably at sunrise,
in the evening before going to bed and when needed.
It protects and purifies from bad influences, geopathogenic radiation, etc.

You can accompany it with a brief visualization of pouring light around you:
Love – pink color!
Wisdom – yellow color!
Truth – blue color!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Cart Overview