0
Post 12

ГОСПОДИ, БОЖЕ наш,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!

Моля ТЕ, Благослови и Освети
с Присъствието СИ този дом!
Благослови стопаните му, домакините му
и всички, които се грижат за него!
Благослови и всички, които го посещават
с добри, мирни и чисти намерения!
Ако има недоброжелателни сили в този дом,
нека заминат в своите обиталища във Вселената
и това пространство да се изпълни
с Мир, Хармония, Здраве, Обич и Благополучие!

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ !
БЛАГОДАРИМ ТИ !
СЛАВА ТЕБЕ !

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

PRAYER FOR HOME BLESSING

O LORD my God,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR of Heaven and Earth,
of all things visible and invisible!

Please Bless and Enlighten with YOUR Presence this home!
Bless its owners, its hosts and everyone, who looks after it!
Bless everyone, who visits it with good, peaceful, and pure intentions!
If there are any malevolent forces in this home,
let them go to their habitat in the universe
and fill this space with Peace, Harmony, Health, Love, and Wellbeing!

O LORD, LET YOUR WILL BE DONE!
THANK YOU!
GLORY TO YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Cart Overview