Сребърен пентаграм

30.00лв.70.00лв.

Изчистване
Код: Няма Категория:

Описание

Пентаграмът представлява символ на човека в движение, потопен в Божествената хармония, посветил се да служи на Цялото, на Доброто. Така го е изобразил още Леонардо да Винчи.
Пентаграмът е окултния знак на Новото време. Петте лъча на звездата представляват 5-те добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добротворчество. Трите черти в центъра изобразяват трите вселени – Божествена, Духовна и Човешка, те символизират и Светата троица, и Троичния код на Вселената.
Пентаграмът не е украшение – той е мощно средство за защита. От него излизат силни вибрации, които ограждат от лоши влияния, но само човека, който спазва Природните и Божествени закони. В противен случай знакът може да стане опасен за своя притежател, тъй като пентаграмът удесетворява доброто, но и негативното.
Пентаграмът е знак за посвещение и ускорява изчистването на негатива от човека и неговата еволюция по Пътя на духа.
Носете пентаграма осъзнато, с Любов, Мъдрост и Истина!

Външен диаметър:
19 mm – 30 лв.
28 mm – 40 лв.
31,4 mm – 70 лв

Следва обяснението, което Георги Изворски дава за значението на пентаграма като енергиен символ и трите черти.
„Наскоро ме попитаха, какво са символите, дадени на човечеството през хилядолетната му история.Отговорът е в една дума: Сила! На силата казваме енергия. Видовете енергии във Вселената са милиарди по милиарди! Но все пак има някакъв ред, порядък, йерархия, защото всяка енергия произлиза от ПЪРВОИЗТОЧНИКА и е разумна, но с различна степен на разумност, ефективност, сила, честота, субтилност и субстантивност. Не му трябват на човека кой знае колко видове енергии по сила и качество. Важното е да знае как да ги управлява чрез техните командири. Символите и знаците са командири на енергиите, но посветеният трябва да познава йерархията им, и не само нея, а да знае на кой командир каква заповед да даде. Фигурата – символ на Силата, обикновено означава проекцията на пътя на енергията. Например символът „Ангелски криле”, според „СЕЙКИМ”, показва две свързани спирали (лява и дясна) и сочи пътят на завихрянето на тази духовна енергия в пространството.

Посланието на ПЕНТАГРАМА – новия – стар Символ на Символите. Посланието е валидно, когато се носи не като украшение, а съзнателно и достойно. Това е ПЕНТАГРАМЪТ с добавените Три Лъча – знакът – символ на Двадесет и Първи век и на Третото, вече просветлено Земно Хилядолетие: „Аз съм Апостол на Светлината, Служител на БОГА. Стремя се да изпълнявам ВОЛЯТА МУ винаги съвършено и навсякъде. Потопен съм в НЕГОВАТА безгранична ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОБРОТА, черпя от НЕГОВАТА СИЛА И МОЩ и имам всякога НЕГОВАТА ВЕЛИКА ЗАКРИЛА!”
При Пентаграма, даден някога от Всемировия Учител БЕИНСА ДУНО (Петър Дънов), вътрешността на петолъчната звезда не е запълнена. При НАСЛЕДНИКА МУ – новата ПРОЕКЦИЯ на ПЕНТАГРАМА на Двадесет и първи век и Третото хилядолетие, както вече писах, това пространство е пълно и в средната му част са изписани Три успоредни двупосочни лъча (линии). Средният лъч е най-голям, а другите два отстрани са по-малки, равни един на друг и отстоящи на еднакво разстояние от него. Ако проектираме петоъгълника, който очертава центъра на звездата и в който трепти Златното Сечение, ще видим, че той прилича на фуния, с широката част нагоре. Чрез тая „фуния” Светлите същества, така да се каже, ни „наливат ум и разум”, който да ни заведе до знанието и опитността . . .
Но погледнато от наш ъгъл на зрение, това е . . .ЧАША, ЧАШАТА на съзнанието, която се пълни с ЕЛЕЯ на най-висшите ДОБРОДЕТЕЛИ – истинското ПРИЯТЕЛСТВО, истинското БРАТСТВО и истинската ЛЮБОВ. ЧАК СЕГА стъпваме на ПЪТЯ НА ВЕЛИКАТА ХАРМОНИЯ – НОВОТО НЕБЕ и НОВАТА ЗЕМЯ.
ПЕНТАГРАМЪТ е познат от незапомнени времена. Бил е познат като изключителен символ още на Слънчевия Орфей, бродил по тракийските земи като Велик Учител преди повече от тринадесет века . . .
Два символа на Пентаграма има в една православна християнска църква и вероятно възрастта им е повече от половин хилядолетие.
КРЪСТЪТ като религиозен, ритуален и езотеричен знак и символ на вероизповедание и религиозна духовност през последните две хиляди години, според мен, изпълни достойно своята роля, дълг и отговорност, и пак според мен, ако отсега нататък не го поставяме винаги в кръг ( това изискват Новото Небе и Новата Земя), то той ще има минимум сила и въздействие. Между другото, в ред църкви, строени преди век и повече, има на много места по стените, явно изобразени от майстора на църквата, равнолинейни кръстове, поставени в кръг.
В това писание няма да давам, кой знае колко подробности за ПЕНТАГРАМА, ще изброя само няколко от значенията на Трите Лъча – най-вече тяхната Окултно-Езотерична символика:
-Първо: Това е ТРОИЧНИЯ КОД НА ВСЕЛЕНАТА – квинтесенцията, позната ни като ОТЕЦ, СИН И ДУХ – СВЕТАТА ТРОИЦА, която е винаги ВСИЧКО и се съдържа винаги във всичко…видимо и невидимо…
-Второ: Това е Символът на ТРИТЕ ОСНОВНИ ВСЕЛЕНИ – Божествената, Духовната (Ангелска) и Човешка. Те са съдържанието на Вселената, наречена още Холивселена.
-Трето: Това е Знакът на най-висшата Хармония, въплътена в ТРИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА на Вселената – ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА. Разбира се, Основните Принципи са Седем на брой. Петте Лъча на Звездата на Пентаграма изразяват пет от тях, а именно: ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ и ДОБРОТВОРЧЕСТВО. Кръгът означава Шестия Принцип на СЪВЪРШЕНСТВОТО или по-точно Стремежът към Съвършенство, чиято основа са ХАРМОНИЯТА И КРАСОТАТА. Седмият Принцип се казва СЪЗИДАТЕЛНОСТ – във Всичко. Той е Основата на Еволюцията. . .
– Четвърто: Това вече е разграденият Христов Кръст, за да може още в този век и в това хилядолетие душите да оставят старият земен „кръстопът” и да вървят свободно нагоре или надолу (тяхна воля). Тоест, те вече се учат само „асансьорно”. Но винаги със свободно протичащи енергии, защото нямат „прелези и кръстовища,бариери, спирки и прегради”.
– Пето: Това е и абсолютният символ на слелите се съвпадащи си сродни души (двете странични, равни линии). Голямата между тях е БОГА, КОЙТО ги обединява в едно абсолютно и неделимо цяло и ги приема във ВЕЛИКИЯ ФОКУС. Няма защо да се заблуждаваме – без своята Шаки нито една разумна същност във Вселената, колкото и да е съвършена, не може и да си помисли да влезе там. . .
-Шесто: Трите Лъча на Пентаграма ни подсещат да мислим, говорим, чувстваме и действаме винаги триизмерно – а това ще рече да се отнасяме към нещата всякога: първо – от Божествена гледна точка, второ – от Ангелска гледна точка и трето – от Човешка гледна точка. Изискването към хората е: „да обичат ближния като себе си”. Към Ангелите е: „Да обичат ближните и враговете си!”. Изискването към Божествените същества е: „Обичай ближния си! Обичай врага си! Обичай предателя си!” Тоест-всички! Това е най-пълното изявяване на Любовта към БОГА. Да припомним Трите Завета: „Люби БОГА! Обичай ближния си! Търси съвършенството!” Или: ”Бъдете съвършени както е съвършен ОТЕЦ ваш!”
-Седмо: Трите Лъча са и символ на абсолютното и съвършено хармонизиране на Мъжкия Принцип ЯН и Женския Принцип ИН, които работят вече ЗАЕДНО И УСПОРЕДНО за еволюционното добруване на човечеството, а оттам и на Вселената, съобразявайки се единствено с ВЕЛИКИЯ БОЖИ ПРОМИСЪЛ – средния Лъч е БОЖИЯТА ВОЛЯ, която ги единява и води.
-Осмо: Трите лъча обозначават и Трите Основни Потока Енергии, течащи в човешкото тяло.
-Девето: Трите лъча означават и Трите Основни Фактора в уникалността на всяка разумност във Вселената. Както вече писах, те са Три Метаатома в една Метамолекула. ДУХ, ДУША и Семенен атом, който е носител на цялата опитност на Разумността от „раждането” ѝ насетне. . . Това е ОСНОВНИЯТ ФАКТОР за изграждане на Човешко, Ангелско и Божествено съзнание. Не са фактори раса, цвят на кожата, възраст, пол, религия, семейно положение, партийна принадлежност, професия, образование, социално положение, интелект, интелигентност и пр. и пр. За да стане човек – човек, ангел и божество, трябва да се научи да живее като Човек, като Ангел, като Божество… Нищо друго!
– Десето: Трите двупосочни Лъча означават или по-точно повеляват ТРИ КОСМИЧЕСКИ МАКСИМИ-ЗАВЕТИ към човечеството:
С р е д н и я т – БОЖЕСТВЕНИЯТ – гласи: „В изпълнение ВОЛЯТА НА БОГА е силата на човешката душа”;
Д е с н и я т – ДУХОВНИЯТ – означава: „БОГ толкова възлюби света, че даде в жертва своя ЕДИНОРОДЕН СИН, за да не погине нито един…”;
Л е в и я т – ЧОВЕШКИЯТ – завещава: „Търсете първом ЦАРСТВОТО БОЖИЕ и Неговата ПРАВДА и всичко друго ще ви се придаде. . .”
Учителят е дал ТЕЗИ ТРИ ЗАВЕЩАНИЯ към човечеството под формата на три кръга на Пентаграма: Най-големият – външният, в който е и цялата звезда, е ПЪРВАТА МАКСИМА.
Във втория, средния кръг е ВТОРАТА МАКСИМА.
В третия – най-малкия, вътрешния кръг – е ТРЕТАТА МАКСИМА.
Сегашното изобразяване (чрез Лъчите) на тия КОСМИЧЕСКИ ПОСТУЛАТИ, се припокрива напълно с неговото изображение, защото БОЖЕСТВЕНИТЕ НАПЪТСТВИЯ И ЗАРЪКИ се реализират във Вечността според степента на Съзнанието.
В началото вървят линейно. После – спираловидно, тоест, означават кръг, който обаче не е затворен, а еволюира и в крайна сметка се стига до СФЕРИЧНОСТТА или до АБСОЛЮТНОТО И СЪВЪРШЕНО ПРИСЪСТВИЕ, което е винаги във ВЕЧНОТО СЕГА.
Звездата на ПЕНТАГРАМА е сребърна в златен кръг, а Трите Лъча са диамантени с различни цветове. Средният, БОЖЕСТВЕНИЯТ – ослепително бял, чист и ярък. Десният е Слънчевият – златисто-оранжев, изпъстрен с чудно синьо и лилаво и с меки червени отблясъци. Левият е т.н. Лунен – ярко сребрист, изпъстрен с наситено розово и зелено-резидаво. . . Слънчевият е носител на Мъжкия Принцип, Лунния фактически е на Земята-Майка – зачеване, раждане, израстване – Безметежна ЛЮБОВ.
Мощта на Пентаграма е неограничена. Той изпуска диамантови лъчи във всички посоки, а Самият е потопен в Сфера от Розова Светлина.

Пентаграмът се активира от Свещените СЛОВА (Мантра):
ШАЛААХА! ШАЛААХААТМА! ШАЛААХААТМААТЦА! АУМ!
Свещените СЛОВА се изговарят три пъти спокойно и ясно, с абсолютен и съвършен благоговеен трепет и ДУХЪТ веднага ще покаже Присъствието си във вас и във всичко наоколо. . .
Словата, преведени гласят:
СЛАВА НА БОГОВЕТЕ!
СЛАВА НА БАЩИТЕ НА БОГОВЕТЕ!
СЛАВА НА БАЩАТА НА БАЩИТЕ НА БОГОВЕТЕ!
АУМЕН!“

Сребърен пентаграм (енергиен символ)
30-40-70лв в зависимост от размера

Допълнителна информация

Размер

19 mm, 28 mm, 31,4 mm

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Сребърен пентаграм“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *