ОБУЧЕНИЯ БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПЪРВО НИВО

На това базисно Първо ниво се изучават
инструментите за работа с БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ.
Разглеждат се в детайли ЙЕРАРХИИТЕ на Ангелския и БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ,
устройството на човека и ЗАКОНИТЕ, които градят неговото Здраве, Живот и Успех.

БЛ 4 1

ОБУЧЕНИЕ БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 4

Четвъртото ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ със СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ се проведе в София през 2023 година. То отвори вратите на БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ за наистина широк кръг от хора – не само лечители, но и вярващи, които искат да променят живота си.
В него има безценна информация, дадена от СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ в няколко направления:
Какво е БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ и как помага?
Как са устроени човешкия, Духовния и БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ?

Как да се лекуваме?
Как да работим със СЛОВОТО – Думи, Формули, Молитви, Благословии?
Как да помагаме на другите с БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ?

Информацията и атмосферата на това ОБУЧЕНИЕ е лечебна сама по себе си и трансформира всеки, докоснал се до БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО в него.

ОБУЧЕНИЕ БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 3

Третото ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ със СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ се проведе в Стара Загора през 2022 година. То дава много ценни насоки за работа с махало и детайлна практическа част за лечителите – как да работят с таблиците, благословиите и молитвите.

В неговата теоретична част има десетки отговори на въпроси, които всеки вярващ човек си задава – от това как да разберем коя храна или добавка е подходяща за нас, до това как да изградим ясна и чиста връзка с БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ.
Информацията, дадена в това ОБУЧЕНИЕ е есенциална и без аналог. Тя е свалена под директна ДИКТОВКА конкретно за ОБУЧЕНИЕТО.

Оздравителните процеси, които протичат вследствие на СЛОВОТО, са осезаеми.

БЛ 3
БЛ 2

ОБУЧЕНИЕ БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 2

Второто ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ, проведено в Стара Загора през 2019 г., подробно разглежда Йерархиите от Ангелския и БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ, които работят чрез БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ и участват в процесите на пречистване и обновяване на човека.

Представени са БОЖЕСТВЕНИТЕ ДАРБИ, които се дават след упорита работа за Духа.
Нагледно и на практика е показан пътя на лечение на човека чрез диагностика на кармата му и са дадени множество Молитви, които съпътстват работата на лечителя.

Доста от темите в ПЪРВОТО ОБУЧЕНИЕ са доразвити и уточнени, самият процес на пречистване – невероятно олекотен и ускорен.

ОБУЧЕНИЕ БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 1

Първото ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ със СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ се проведе през 2018 година в София. То разглежда най-вече дълбоките кармични причини за болестите и неудачите. В него се показва ясно връзка, която съществува между начина на живот на човека и неговото здраве. Изясняват се в детайли структурите, от които е създаден човека, неговите тела и компонентите, които му влияят.

ОБУЧЕНИЕТО е много полезно, защото въвежда теорията и изяснява термините в БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ.

БЛ 1 1

Защо БОЖЕСТВЕНО – защото всъщност лекува БОГ!!!

БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ е всеобхватно ПОЗНАНИЕ,
което разкрива Начините и Методите,
по които СВЕТЛАТА СИЛА помага на човека.


Това ПОЗНАНИЕ може да се ползва от широк кръг хора,
не само за лечение, но и за дефиниране и разрешаване
на всякакви житейски ситуации и проблеми.

БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 1 2
БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 2 1
БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 3 2
БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 4 123

БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ изучава взаимоотношенията с всичко, което ни заобикаля –
семейство, бизнес, близки, в една непозната дълбочина.
Разкрива как точно влияят те на здравето и благополучието на човека.
И как могат да се подобрят!!!

БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ дава изключително СИСТЕМАТИЗИРАНО ЗНАНИЕ
за НЕВИДИМИЯ СВЯТ и помага за възстановяване на връзката с Него!!!

БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ
дава 
пълни и всеобхватни отговори:

   • Какво е Човекът?
   • Къде и какъв е коренът на всяка една
    болест, неразположение, неудача
    и КАК ДА СЕ РАЗРЕШАТ С УСПЕХ?
   • Какво точно е кармата, как работи,
    как ние да работим с греховете, пороците
    и зависимостите, за да можем да получим
    Истинска Помощ и БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ?
 • Как Наистина Е Възможно да се активира
  Човешкия потенциал, вложен от ТВОРЕЦА,
  така че да се изявят Божествените Дарби,
  Таланти, Способности, Магични качества?
 • Как да правите диагностика на кармата,
  на духовното си израстване, на физическото тяло, на храни, напитки, хора, събития, процеси около вас, за да имате точна и ясна насока в живота си?

Основната идея на Обучението е
да ви помогне да се опознаете по-добре,
за да можете да помагате Истински на себе си,
а след това – и на други хора, ако искате и можете.

БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ работи с Най-Великите Инструменти –
ЛЮБОВТА, ВСЕОПРОЩЕНИЕТО, БЛАГОСЛОВИЯТА, МОЛИТВАТА.

Инструментите за работа са – махало, молитви и диаграми.

ПОРЪЧАЙТЕ на имейл:
forumzdrave@gmail.com

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview