Духът на здравето, Озарения по Пътя 2

20 May 2018 Пловдив

Информация

Час : 11:00
Местоположение : Дом на Науката и Техниката
Адрес : ул. Гладстон 1

Беседа “Духът на здравето, Озарения по Пътя 2”

Този път акцентът ще бъде възможността да отговаряме на вашите въпроси.
Очаквайте отново изключителни прозрения и озарения, много споделен опит от лечението на много хора.

Време е за Истината.

Вход свободен/ дарение.