0
Post 4

ГОСПОДИ, БОЖЕ наш,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!

БЛАГОСЛОВИ И ОСВЕТЛИ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ!

Облей я с Твоята Животворна Светлина и Всемогъща Любов!

Благослови и всички хора, които живеят на нея!
Укрепвай в тях Доброто и Човечността, Вярата, Надеждата и Любовта!

Молим те, нека сe всепречистят
всички негативи
и всички недоброжелателни сили
да заминат в обиталищата си,
за да дойде ТВОЕТО ЦАРСТВО на Земята,
което е изпълнено с
МИР, ХАРМОНИЯ, ЛЮБОВ, МЪДРОСТ,
ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОБРОТА!

ГОСПОДИ, нека ТВОЯТА ОСЛЕПИТЕЛНА ВИДЕЛИНА освети тая планета,
за да може и тя да съществува пълноценно и вечно в семейството на райските планети!

ГОСПОДИ, да пребъде Великият Tи Промисъл!
БЛАГОДАРИМ ТИ !
СЛАВА ТЕБЕ !

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Мили приятели!
Дойде моментът да помогнем за пречистването и повдигането на Планетата Земя!
Нека всеки, който е разбрал, че всички сме Едно, се включи с Любов в тази молитва!
На 6 декември – петък, 12.00 ч. на обяд местно време – независимо къде по света се намирате,
Човеци – отделете една минута за прочитане на молитвата!

Споделете молитвата – тя наистина трябва да стигне до повече хора…
ЗаЕдно за Земята – райска планета – нашият дом!

Видео с молитвата – https://youtu.be/-Hq9GQYiI_Q

UNIVERSAL PRAYER FOR THE BLESSING OF THE PLANET EARTH

O LORD, our GOD,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR OF HEAVEN AND EARTH,
of everything visible and invisible!

BLESS AND ILLUMINATE THE PLANET EARTH!
Perfuse it with Your Life-giving Light and Almighty Love!
Bless all the people who live on it!
Strengthen in them the Goodness and the Humanity, the Faith, the Hope and the Love!

We beg YOU, let all the negatives be purified
and all the inimical forces to go to their homes,
for YOUR KINGDOM to come on Earth, which is filled with
PEACE, HARMONY, LOVE, WISDOM, TRUTH, JUSTICE AND GOODNESS!

O LORD, let your DAZZLING LIGHT illuminate this planet
so that it too can exist fully and forever in the family of paradise planets…!

O LORD, may Your Great Providence abide!
THANK YOU!
Glory to YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Dear friends,
The time has come to help the purification and elevation of the Planet Earth!
Everyone who has understood that we are all One, is invited to participate with Love in this prayer!
On December 6 – Friday, at 12.00 o’clock at noon local time – no matter where in the world you are,
Humans – take a minute to read the prayer!

Please, share the prayer – it really needs to reach more people …
Together for the Earth – a Paradise planet – our Home!

Video with the prayer – https://youtu.be/cXzF1y0TKDM

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Cart Overview