0
Post 10 1

ГОСПОДИ, БОЖЕ наш,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!

БЛАГОСЛОВИ И ОСВЕТЛИ БЪЛГАРИЯ!

Облей я с Твоята Животворна Светлина и Всемогъща Любов,
която да я пази и закриля!
Благослови и осветли всички хора,
които живеят на тази свещена земя –
такава, каквато е била и каквато Е!
Благослови и осветли и всички хора,
които посещават България с добри и чисти намерения!
Молим ТЕ, нека сe всепречистят всички негативи
и всички недоброжелателни сили
да заминат в обиталищата си,
за да се изпълни тази страна с Любов, Мир и Хармония!
ГОСПОДИ, да пребъде Великият ти Промисъл за България и за света!

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ!
БЛАГОДАРИМ ТИ!
СЛАВА ТЕБЕ!

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Харум! Харом! Харим!


PRAYER FOR THE BLESSING OF BULGARIA

O LORD, our GOD,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR OF HEAVEN AND EARTH,
of everything visible and invisible!

BLESS AND ENLIGHTEN BULGARIA!

Perfuse it in with Your Life-giving Light and Almighty Love,
that protect and guard her!
Bless and illuminate all people,
who live on this Holy Land – as it was and as it is!
Bless and illuminate all people,
who visit Bulgaria with good and pure intentions!
We beg You, all evil forces to be purified
and all the negatives to go to their dwellings
so this country, is filled with Love, Peace, and Harmony!

 LORD, may Your Great Providence be for Bulgaria and for the whole world!

O LORD, LET YOUR WILL BE DONE!
THANK YOU!
GLORY TO YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!

 

1 Comment
  • Милена Атанасова
    9:03 AM, 21 април 2020

    Да бъде България!♥️

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Cart Overview