0

Словото по теми

А

Аватари
Арийска раса

Г
Е

Енергии, влияния и предпазване
Его и егоизъм

Ж

Животни

З

Здраве и лечение
За всеки ден
Знаци, символи и числа

И

Изчистване на телата – методи
Интересни и поучителни истории
Истина
История

К

Книги

Л

Любов

М

Монади
Мъдрост
Музика
Молитви, мантри, формули и медитации
Материални блага

Н

Ново Небе и Нова Земя

О

Отношения между хората

Р

Работа

У

Училището на Земята Убийството на животни

Ф
Х
Ч

Чистота
Човек и устройство

Ц
Ш
Щ

Щастие и Богатство

Ю
Я

Аватари

Аватарите: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=3165

Пътят на душата – еволюцията от коренното население до аватара: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=3478

Два вида аватари – въплътени и внедрени: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=5083

Аватари: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=1729

Земни души и аватари: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=5409

Аватарите: тяхната работа и карма: https://youtu.be/S6LvFlyKr-Y?t=1850

Божията диамантена сфера, която ни пази: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=5735

Слизането на Учител на Земята, Велик Дух: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=4281

Арийска раса

Създаване на бялата арийска раса: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=276

Създаване на бялата арийска раса: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=2882

Арийската раса и цивилизация сега умствено превъзхожда всички останали: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=3454

Храна и животни дадени за арийската раса: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=10302

Милосърдието и щедростта идват с арийската раса: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=4162

Арийско съзнание: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=1736

Бог

Всичко е нормално за Бога и от космическа гледна точка: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5697

Бог работи многопластово и многопосочно: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=6346

Небето не прави нещо без най-голям смисъл и най-съществено значение!: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=7192

Всички нелогични неща също са Божествени, даже и най-големите жестокости: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=288

Има една сила, която ако вярваш, никога няма да те изостави: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=4022

Когато искаш да уважиш Всевишния, дори на една поляна, събуваш се и отиваш: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=4737

Тябва да слагаме най-отгоре духовността – БОГ: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=1446

Всяко едно дело трябва да започва и завършва, с великата Светла сила: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=358

Всяка работа трябва да я започваш с Господ/ Дори и най-тривиалната работа има значение за Вселената: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2089

Преди да започнете, каквато и да е работа, включете Господ: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1218

има ЕДИН ВСЕЛЕНСКИ РАЗУМ и няма нещо, което да не му се подчинява, вкл. и седемте велики архангела на Земята: Алиман, Асмудей, Белалил, Велзевур, Сатан, Луцифер: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=765

Приоритетите на човека – номер едно Светлата сила над нас/ Господа – не го чувате, не го виждате, не го познавате, как да обичаш някой, който не го познаваш?: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1046

Бог има грижата за всичко: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=7484

Всичко е Божията воля: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2414

Няма Труд, който да не е възнаграден/благословен! Бог гледа , как с какво чувство вършим нещата!: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=1930

Как се шегува БОГ: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=498

Божественият ход

Има изместване във времето, то може да бъде сгъстено и разширено: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=5598

Примери за сгъстяване, спиране на времето: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=8918

Какво беше той и Защо избра Рила?” Учителя ПЕТЪР ДЪНОВ: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1983

Библия: тълкувания и нови разбирания

Как се обяснява Библията само с едно изречение? – “ДА СЕ ОБИЧАМЕ”: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5816

Кръста е символ на смърт и страдание: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=1387

Кръста – символ на смърт и страдание: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=4936

Защо Христовия кръст е СТАР символ: https://youtu.be/LXv7u9RVtlk?t=4238

Юда и Иисус Христос: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=78

Юда е прекрасен апостол, който е свършил мисията и задачата заедно със Иисус Христос: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=3189

За ЮДА: https://youtu.be/i7tqt7YXilc?t=3119

Иисус и есеите: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1459

Иисус Христос много пъти е бил в Родопите: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=685

Записки на Лука от Евангелието: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=1925

Извадки от Новия Завет: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=447

Какво показва Възкресението на Иисус: https://youtu.be/i7tqt7YXilc?t=2825

Тълквуване на разпъването на Христос: https://youtu.be/8s2J4YTTFkc?t=718

Иисус показва, че това, което говори е вярно и истинно: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=2

Блез Паскал – Как така Иисус казва: “да ядем неговата плът и да пием неговата кръв”: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=1050

“Който живее под покрива на Всевишнаго” – тълкуване: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=5351

Букви, думи, имена

Тълкуване на името Казанлък, и ценността на розите: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=101

Тълкуване на името “Орфей”: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=4424

А-у-мен – светлината у мен: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=6307

Значение на думата “джамия”: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=6358

Какво всъщност значи “ЕРЕС”: https://youtu.be/cyF_tX-x9Ic?t=719

Какво значи “БъЛ”: https://youtu.be/cyF_tX-x9Ic?t=1046

Разбор на думата Слово: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=835

Какво е ” ДУМА ” -та: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=1162

Защо има “Н” в думат “СЛЪНЦЕ” и какво значи “Н” в имената и думите: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=1861

Думи започващи със “С “: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=360

Думи който завършват “А, Е, И, Й,Ъ”: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=2255

Какво е “Дом”?: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=4149

България

Всичко е трако-българско: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=4347

Най-стария език на Земята – трако-българския език: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=938

Жреца винаги е бил български дух: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=2752

Българският модел на Духа: https://youtu.be/BAilDvYGhG8?t=155

Българинът мисли и се нуждае от Свобода: https://youtu.be/BAilDvYGhG8?t=401

Руснаците са много по-колективни от българите: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=4071

Българите се обединяват или в нещо изключително хубаво и хуманно, или в някоя беля: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=4168

В България,хората били омърлушени, защото живота е тежък..: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=404

За българската история – за Борис I, покръстването и 52-та болярски рода: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5361

Трако Българите са избрания народ, за Свещеници на БОГа: https://youtu.be/YR9NPYmA_d8?t=1758

Мисията ни е да разпространим УЧЕНИЕТО – или ще отговаряме лично, горе!: https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=5233

Българските планини – Енергия и Влияние: https://youtu.be/eneL5anoYCk?t=650

Рудолф Шайнер пита Учителя, как преподава на такъв обикновен земен език “Българския”:  https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=474

Българите – бедни, но щастливи, свободни и умни / Нации – двигатели на земното кълбо: българи и евреи: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=830

Българският дух: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=970

Какво означава Тракия?: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=1094

Трако-българи: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=1599

Защо Орфей идва в Тракия: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=5846

Благодарност

Благодарността: https://youtu.be/OaUFN8I25EM?t=716

Благодарност към Бога: “Господи, любов и благодарност, признателност и слава, хвала тебе, сега, винаги и във вечните векове! Амин. Аум. Аумен.”: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=8972

Благодарен – клип: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=17

Искрена благодарност: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1327

Признателност към Всевишния: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=2013

Благодарността е НАЙ МОЩНАТА И КРАТКА МОЛИТВА: https://youtu.be/LYoB8YfCh_c?t=1450

Какво значи ЩЕДРОСТ, ПРИЗНАТЕЛНОСТ и БЛАГОДАРНОСТ: https://youtu.be/LYoB8YfCh_c?t=2791

Благодарност: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1923

Виделейката – Дома на Новото време

Виделейка: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=9757

Трите магистрали на светлината: базата за живеене: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1989

Виделейка или Ауродом: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=2216

Силата на виделейката/ауродома: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=2676

Виделейка или Ауродом – истории: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=2977

Вегетарианство и хранене

Най Правилното Хранене: https://youtu.be/VqKZWbNz73k?t=5044

Храненето е Удоволствие! (ментала се храни с външния вид / с дъвкането и слюнката се храни астрала /стомаха – физическия свят): https://youtu.be/lHm2dRm4pzs?t=2588

Традицията и хляба: https://youtu.be/OaUFN8I25EM

Месене на хляб: https://youtu.be/OaUFN8I25EM?t=1289

За Хляба с МАЯ – не е направен за Човека: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=256

Думите на Иисус за печенето на хляб: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1878

Лимец, Булгур и Ръж – Божественото, Ангелското и човешкото: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=2540

Виното е същност като водата: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=10001

Сусамов тахан: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=695

Сусама и Лимецът съдържат ВСИЧКИ Амино киселини: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=2704

Ябълката не познава ножа: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=9973

Когато напердашиш, удариш или обидиш една ябълка получава стрес: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1084

Плодовете запазват разумност, дори когато са откъснати, но не и когато преминат през термична обработка: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1280

Кафето – Прави човек Делови на земно ниво: http://youtu.be/VqKZWbNz73k

Мазнината е най-опасна за човека!: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=2861

Храната от животински произход тотално ще я забравим! След това и от растителен произход – нисшата храна: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=10229

Веганството здравословно ли е?: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=5395

Защо Георги е Вегетарианец: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=1357

Водят Бик да го колят, а той Пада на колене и Плаче: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=1623

Сусамовия Тахан замества Месото!: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=1768

Трите магистрали на светлината: хранене: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=3622

Хранене и отряване на организма: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=3712

Преминаване към нов стереотип на хранене: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=3878

Не се яде като е жега: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=4245

Мазнината е най-опасното нещо: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=4464

Човешкото тяло си произвежда всичко, вкл. мазнини и аминокиселини: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=4472

Ползи от суровоядството: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=1721

Технология на месоядството: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=8557

Видове съзнания и раси

Четирите вида съзнание: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=1246

Движението на душите при различните съзнания: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=3932

Лемурийско съзнание: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=1328

Атлантското съзнание: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=1587

Степени на еволюция на съзнанието / Седмичният наряд на Учителя: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=696

  1. Неделя (Слънцето): https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=860
  2. Понеделник (Луната): https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=1314
  3. Вторник (Марс): https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=1498
  4. Сряда (Меркури): https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=1693
  5. Четвъртък (Юпитер): https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=1841
  6. Петък (Венера): https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=1986
  7. Събота (Сатурн): https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=2202

Колкото милиарда са душите, толкова са индивидуалности/ За расите и видовете съзнания на Земята: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=1193

Хората, които някога са били на земята: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=949

Синята раса: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=10479

В космическите центрове работят същества, които помагат на земните жители: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2365

Създаването на хората!!: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=1450

За Ограниченото човешко Съзнание: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1274

Лемурия и Атлантида: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=1325

Ледниковия период и грехопадението на атлантите: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=3292

Трите гуни (трите вида съзнание) от индийската философия: Тамас, Раджас, Сатва: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=2723

Тамас, Раджас и Сатва съзнание: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=3928

Вселена

Братският съвет на Вселената : https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=8360

Всяка едно нещо във Вселената има седем компонента: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=2211

7-мото НЕБЕ и Какво няма там: https://youtu.be/LXv7u9RVtlk?t=2437

Измеренията се допират: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=3869

Допиране на измеренията: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=2076

Дар на различаването

ДАР НА РАЗЛИЧАВАНЕТО!: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=3211

“Дар на различаването”: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=742

Дар на различаването: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=624

Как се е появила темата “Ангели и Дяволи” : https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=1377

Ангели и Дяволи: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=1926

Мисли със собствения си ум, проверявай всичко, но проверявай с позитивно съмнение: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2733

Как да разпознаем Истинските хора в Нуджда, от Нахалниците: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=2275

Различаване на Тленното от Нетленното: https://youtu.be/fNjHbxXcMAI?t=2023

Как да разпознаваме тъмните и светли учители: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=7763

Добродетели

Господари могат да ни бъдат само добродетелите, а пороците трябва да си ги направим слуги: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=6289

Най-важното е да сме човеци и да се обичаме, да работим за доброто, за благото на всеки един от нас: https://youtu.be/dmZ1DoZQNRc?t=2094

Важното е да се обичаме и да приемаме всички такива, каквито са, и да не се опитваме да ги променим: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=4366

Отношение към всичко с обич, с любов: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5848

Трупането на човещина е по-важно от трупането на знания: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2451

Позитивно отношение към всичко/ Във всеки човек търсим най-висшето: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2354

Приятелството и саможертвата: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=3416

Има ли човек оптимизъм, има всичко, няма ли оптимизъм, няма ли надежда, няма нищо!: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=551

Първото нещо, с което трябва да се съобразяваме включително във финансови, икономически и паричните отношения е МОРАЛЪТ: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=747

Морално-етичен кодекс на вселената (Вселенска конституция) е закодиран у нас като СЪВЕСТ И ЧОВЕЩИНА: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=869

Ако се прави нещо, да се стремим да го правим със желание и съвършено – принципа на ентусиазъм и въодушевление: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5699

Нямаш ли Въудушевление/Ентусиазъм си МАРДА: https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=2200

Милосърдието и щедростта идват с арийската раса: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=4162

Колкото сме по Стиснати, толкова по малко ни се дава и божиите БЛАГА не могат да потекат към нас: https://youtu.be/bwujT7XDAVA?t=5709

връх Богдан и принципа на миролюбието: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=1521

Не добрия човек е добър човек, справедливия човек е добър човек: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=2677

Да се отнасяме към всички равно – принципа на справедливостта: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=2778

Не ДОБРИЯ човек е добър, а СПРАВЕДЛИВИЯ!: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=1146

Какви са критериите за справедливост: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=2339

Връзката с Невидимия свят чрез развитие на добродетелите: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=6599

Общение с невидимия свят: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=4878

Личен пример и отношение: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=6754

Против скромността: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=3065

Скромността: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=4082

Търпение – всичко се случва, когато му е времето: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=2046

Младостта: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=3610

Непоколебимата Вяра: https://youtu.be/lHm2dRm4pzs?t=904

Непоколебимата Надежда, Любов и техните места в трите свята: https://youtu.be/lHm2dRm4pzs?t=1193

Благородство, Великодушие, Благодаразумие: https://youtu.be/mlOQdha-FJI?t=698

Човещина: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=127

Връзката с Невидимия свят чрез развитие на добродетелите: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=6599

Добродетели: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1782

Саможертва: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1815

Излъчване на любов – помагане и предпазване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=8986

Добротворчество

Ние сме източници, ние сме изворите, каквото излезе от нас, то се завърта, 10 пъти се увеличава и пак се връща у нас: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=2716

Искаш ли да имаш лек багаж? – само благословяш!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=7587

И малкото добро е голямо добро: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=600

Когато някой трябва да се жертва за Цялото/ Вълците в глутницата: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2496

Закона на даването, формулата: Даване! Даване! Даване! Служене! Служене! Служене!: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=3550

Даване и служене: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=4691

Мудра на приемането. Приемане без даване не става: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=7806

Промяната – това съм Аз – излизане от блатото и влизане в бистрия поток; боголюбието; даването: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=3123

Можем да помагаме дори само с присъствието си, не е нужно да се говори: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=4284

Непоисканото Добро: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=3211

Непоискано добро, не се прави!: https://youtu.be/lS1y23ol-G0?t=114

Възхищение и Възмущение: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=1122

Деца / Възпитание

Възпитанието е поне 1000 пъти по-важно от образованието и знанието, което се дава на дечицата: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1138

Как да постъпваме с МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ: https://youtu.be/cyF_tX-x9Ic?t=5157

Бездетни двойки / Деца родени с Цезарово сечение и Инвитро: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5260

Зе бездетните двойки: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=7983

Хората с репродуктивни проблеми и децата инвитро: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=4582

Инвитро: https://youtu.be/lS1y23ol-G0?t=1495

За индиговите и кристални деца: https://youtu.be/lS1y23ol-G0?t=1657

Сугестопедията: https://youtu.be/lS1y23ol-G0?t=2355

На децата им е трудно да приемат земните неща: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1375

Цезарови сечения: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=4357

Възпитание на детето: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=6028

Духовност и израстване

Как да работим за БОГА ?: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=4036

Как да прилагаме духовното в живота на практика: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=5164

Всеки един на земното кълбо при прехода трябва да стане свещенослужител на Господа: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=3427

Вървете доброволно с чисти мисли, чисти чувства, чисти дела / приоритети в живота: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=3494

За духовния човек: щедростта трябва да я проявиш винаги.. ти си духовния, ти си истинския, ти ще отстъпиш, ти ще простиш. : https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2329

Истинския духовен човек не се обижда, той не се сърди: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=2992

Духовният човек не се обижда и не се сърди!: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=2810

Духовният човек не се пазари: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=3496

Духовните хора са повече в състоянието на търсещите, а не на приемащите: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=1533

Гневът е изключително опасно нещо/ Изкуството да владееш себе си: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=3181

„Пари давай, нерви не давай“: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=868

Трупането на човещина е по-важно от трупането на знания: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2451

Остави духа да води, недей да напъваш: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=4172

Кой командва и каква е нашата задача? – нашето отношение към нещата: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2803

Нашето отношение към нещата, прави нещата: https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=301

Много интелигентната и много духовната домакиня: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1662

Духовните хора имат две програми – да си научат урока и да свършат някаква работа на Господа: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=4485

У Човека е мощта – Най Висшето Божие Творение – Кога и как ще отключим потенциала си?: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=1004

Дадено ни е основното, корпуса, ние трябва да надграждаме: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=4485

Всеки на всекиго е учител и ученик! Всеки за всекиго е лечител и пациент!: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=2093

Живота на една пчела е по-ценен от огромния златен дворец: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=1782

На белият адепт е забранено да се намесва: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=2449

Защо има духовни имена и защо хората си сменят имената?: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=4131

Колкото по-издигнато е съзнанието, толкова по-голямо е наказанието: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=5664

Слиза Духа на СПРАВЕДЛИВОСТТА/ Когато Човек тръгне по Духовния път, започват да го бият: https://youtu.be/LYoB8YfCh_c?t=2148

Последствието от това да тръгнеш по пътя на духа и да се върнеш обратно – духовно дезертьорство: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=5086

Как да минеш от – на + (тъмни -лоши): https://youtu.be/sm87-VamThs?t=2224

Нито едно съзнание не е загубено, ако то само реши да се промени: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=3622

Човек когато започва да става по-праведен, по-разумен, по-одухотворен, Божието присъствие започва да се изявява по-ярко!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=10630

Когато човек работи за Цялото, той обезателно става мил на Господа: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=1600

За да се върнем към Извора (БОГА) ние трябва да олекнем (пречистим), отървем от всякакви въжета: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=5137

Как МОЖЕМ да сме СъТВОРЦИ на БОГ: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=5571

Духовната свобода: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=1480

Човек може да освободи себе си, независимо от какъв плен е, ако има духовната свобода : https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=2840

Духовната свобода – Силвинка споделя: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=4628

Не може без материя, но трябва уравновесяване и преднина на духа: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=2776

Дух и материя: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=1255

Съзнанието командва Битието/Материята: https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=2363

Да изкачим 21 хил. метра за една година: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=2223

Книгите и общуване с духовни хора: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=915

Интелигентния ум (ума на духа): https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=723

Иконите ги освещават хората, които ги гледат и вярващите, които ги гледат: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=5368

Отношението на учителя към учениците – разплата: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2647

Една голяма духовна група прави тей наречения егрегор или една голяма разумна сфера: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=5269

Знаците, които ни се дават: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=576

Знаци, бой и бонуси: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=4124

За знаците които ни дава НЕБЕТО – Първо мислиш за другите/БОГА!: https://www.youtube.com/watch?v=HuC5uTBo5ls

Трите магистрали на светлината: Моралът и нравствеността на човека: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=720

Щом се засили светлината, тъмнината също се засилва: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1140

Светлина и мисли: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=2790

Заземяване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=9858

Истории за хората, които бързо искат да си отворят третото око и да израстнат в духа, и техните учители: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=6017

Когато пред себе си имаш трудни задачи, ще преминеш и през трудна подготовка: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=6367

Променяне стереотипа на живот: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=3427

Отношение към природата: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=4632

Човек си пати като не изпълнява два от принципите на Вселената: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=4840

Чистота и високо съзнание: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=5109

Криле – духовно израстване: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=2370

Дух и материя: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=2976

Безкрайните потенциали на Новото съзнание: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=716

Повдигане на нашите вибрации: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=3201

Съзнанието на Новото време (рискуване или приемане на дадена ситуация): https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=3618

Да се научим да живеем съзнателно: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=5526

Израстване в Духа

10-те Стъпала на Духовността: https://youtu.be/5PpuQtq_B04?t=3019

10-те степени на Вярване: https://youtu.be/VqKZWbNz73k?t=1623

10-те стъпала на Духовността: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=2870

1) Суеверие, маловерие и нисш атеизъм: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=3080

2) Религиозност: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=3495

3) Вярване: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=3575

4) Духовността: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=3752

5) Висш атеизъм: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=3838

6) Убеденост: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=4060

7) Интелигентност: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=4289

8) Просветеност: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=4621

9) Посветеност: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=4734

10) Призваност: https://youtu.be/KRgldI8wUXw?t=4765

Вярването / Религиозността / Духовността / Божествеността / Посвещаването: https://youtu.be/VqKZWbNz73k?t=1037

За Посвещенията и Инициациите: https://youtu.be/mlOQdha-FJI?t=1396

Видове съзнание: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=3697

Израстване в Духа / Еволюция в Небесните йерархии: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=5985

Еволюция / Инволюция / Синволюция: https://youtu.be/3eknxwysP7U?t=917

Вливане на дух: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=4682

Нашите Духовни Наставници: https://youtu.be/CNgTQZwtzFk?t=1553

Трите постулата: “Да обичаме ближния си! Да обичаме враговете си! Да обичаме предателите си!” – ОЧОВЕЧАВАНЕ, ОАНГЕЛЯВАНЕ/ОДУХОТВОРЯВАНЕ, ОБОЖЕСТВЯВАНЕ: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=2145

Духовни трансформации: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=3607

Вибрация и честота/ повдигане на вибрацията: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2975

Израстване в духа: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=4674

Как да си Отворим третото ОКО: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=1418

Как да си засилим Дарбите и Талантите и да станем Адепти: https://youtu.be/CNgTQZwtzFk?t=2160

Въпрос: До къде може да стигне един НЕ обучен(ПОСВЕТЕН) и един Обучен човек: https://youtu.be/eneL5anoYCk?t=2477

Дух, душа и воля

Дух, душа и воля – кратко обяснение: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=3834

Ум, сърце и воля трябва да влезнат в синхрон: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=19

Ум, сърце и воля / “Господ дава, но в кошара не вкарва”, трябва да се положи усилие: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5859

Еволюция на съзнанието – разумност и израстване: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=606

Пътят на душата – видими и невидими космически небесни тела, колективна или стадна душа: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=1480

Пътят на душата – тя трябва да си научи урока, опитността: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=2017

ВЪПРОС: Как да не се обезкуражаваме?: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=6296

Непоколебимост!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=4912

Разговори с душите: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=6595

Георги: “аз съм кръста, огънят е у мен, моята съвест, моята душа и моят дух са дядо поп”: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=5275

Душите: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=3375

Другата страна

Метафората за доброто и злото – слънце, дърво и сянка : https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=925

Светлата страна прави силата и на тъмнта страна: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=2999

“Дяволите са между нас, в невидимия свят са само сенките им”: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=1135

Ангелите и дяволите са в човешки тела между нас: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=1345

Дяволите са в човешки тела между нас, в невидимия свят няма дяволи!: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=2435

Трябва да почитаме и да се отнасяме с уважение с тъй наречените тъмни сили и сили на задържането: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=5773

Няма ТЪМНИ Енергии!: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=5187

За хората , който примамват с благи думи: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=3031

Духовни движения

Богомилската общност: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=4688

Духовните движения и тяхната грешка: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=4848

Двойки /  Отношения: мъж – жена

Съзнанията при Андрогинните Двойки: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=3855

Най-много се обменя карма точно при половите отношения на всички нива между мъжа и жената: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=3664

Върпос: “Как може да се укроти сексуалната сила/желание”: https://youtu.be/NbP0oJUveqg?t=2495

Въздържане от полов контакт (споделяне): https://youtu.be/2n2s4tkuDmU?t=1089

Жената и Любовта: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=5071

Един убийствен поглед от жената се равнява на седем шамара: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1709

Мъжеството се състой в това да се смириш и да простиш, а не в грубата сила: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1670

При андрогинните половинки няма обсебване, е един земен брак винаги има обсебване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=10114

Енергии, влияния и предпазване

За Предпазването – ЕНЕРГИЙНО: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=4275

Енергията: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=1116

На Земята ни държат сметка за енергията: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=2730

Аурата – сферата, която ни пази: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=630

Проникване на нисшите астрални същества във нас: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=222

За неканените мисли, внушени от нисшите астрални същества: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=4640

Георги помага при главоболие без да му е позволено да лекува: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2865

Кундалини: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=4882

Предпазване от влиянието на тълпата: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=6105

Чипизация: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=5598

Его и егоизъм

Прояви на Любовта: планетата Венера / Егоизмът се намаля единствено чрез страдания: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=4851

За Егото и Мисълта: https://youtu.be/BAilDvYGhG8?t=583

Ще отпадне всяка форма на егоизъм/ Без его не може да съществуваме във физическо тяло (33%), но трябва да елиминираме другите две ега: на ума и на сърцето (на душата и на духа): https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=6204

Егото на човек и на светия, адепт: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=1693

Духовното его: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=4105

За Безоточното езеро – Егоизмът: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=3311

Животни

Котетата: https://youtu.be/jCn2A3KQ0p4?t=3807

Проява на Любов при растенията и животните: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=2479

Животните имат три вида съзнание / Прояви на Любовта при животните и хората: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=4285

Белите животни: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=5323

Здраве и лечение

Истинското здраве, истинското приятелство и истинската любов не може да се купят с пари: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=821

Праведният начин на живот поддържа имунната система: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=3923

Лечение с мисъл вместо алтернативната медицина и лечението с билки: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=1224

Най-голямото замърсяване е от нашите мисли, чувства и дела, от там идват болестите : https://youtu.be/dmZ1DoZQNRc?t=2666

Воденето на неприродосъобразен, неразумен начин на живот води до болести: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=98

Злокачествени болести – Карма ли е ако човек се заболее?: https://youtu.be/lS1y23ol-G0?t=909

Съгласявай се и приемай всичко или те хваща НАЙ-МАЛКО ХРЕМА: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=4130

За бактериите, вирусите, микробите и бацилите у нас: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=4700

Изхвърляш боклука на градското сметище, така трябва и да си оставиш болестта: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=4716

Диамантеното здраве е един продукт на колективно напреднало съзнание: https://youtu.be/OgddjWebV78?t=69

Диамантеното здраве: какво са болестите и как се получават?: https://youtu.be/OgddjWebV78?t=472

Диамантеното здраве: чистота на телата: https://youtu.be/OgddjWebV78?t=998

Диамантеното здраве: токсините: https://youtu.be/OgddjWebV78?t=1524

Въпроси за диамантеното здраве – детоксикатори, изчистване на тялото: https://youtu.be/OgddjWebV78?t=1987

Лечението започва от Пълнолуние, оздравяването започва от Новолуние: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=2427

Лечение и влияние на високите вибрации: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=210

Ниските вибрации и причинителите на болести (паразитите): https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=500

Хляб, вода и въздух: https://youtu.be/OaUFN8I25EM?t=453

Наука и езотерика: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=1759

Традиционната медицина трябва да започне да работи с невидимите тела на човека, за да върви напред: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2935

Проблеми (Болки) в Божествения свят (Главата): https://youtu.be/LXv7u9RVtlk?t=4685

Страданието е благо и всяка една болест е благо!: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=2093

Отравяне от билки: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=3672

Сусамов тахан: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=695

Праната: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=2028

Черния Пипер – лютото е най мощния антибиотик/ Активира(Очи,Бъбреци,Стомах): https://youtu.be/lHm2dRm4pzs?t=2295

Лекарство за сърцето без малко отрова в него НЯМА!: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=5218

Сухия ПОСТ Лекува ВСИЧКО(Душевни и Физически болести): https://youtu.be/mlOQdha-FJI?t=2030

Най-напред трябва да имаме нравствено здраве: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=542

Болести и лечение: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=2663

Когато човек има силен дух, нищо не го лови: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=3152

За всеки ден

Лягай и Ставай с ГОСПОДА, за да ти върви!: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=280

Хубаво е човек да си направи навик да започва деня си с молитва и да го завършва с молитва: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=7624

Отношението към Бог – сутрин “Добро утро Господи”, вечер “Лека нощ Господи”, почваме работа, сядаме на трапезата, каквото и да вършиш, кани Господа да е с тебе: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5704

Посрещане на Слънцето – 3 Минути са достатъчни: https://youtu.be/3eknxwysP7U?t=10

Всяко едно дело трябва да започва и завършва, с великата Светла сила: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=358

Всяка работа трябва да я започваш с Господ/ Дори и най-тривиалната работа има значение за Вселената: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2089

Преди да започнете, каквато и да е работа, включете Господ: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1218

Всичко трябва да се върши с Любов!: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=371

Остави духа да води, недей да напъваш: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=4172

Силата на формулата “Любовта иде”: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=2734

Когато си жив трябва да лежиш с главата или на изток или на север: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=4765

Дадено ни е основното, корпуса, ние трябва да надграждаме: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=4485

Човек не трябва да спира да се движи- От ЗАСТОЯ идват много лоши неща: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=4884

Човек трябва да е ОПТИМИСТИЧЕН: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=555

Любов и благодарност; воля и вяра: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=5160

Знаци, символи и числа

Възприятията на земните символи от ангелите: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=1107

Седмицата е числото на материя, осмицата е числото на привличане между дух и материя (7 и 8): https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=3572

1000 земно число / 100 ангелско / 1-10 божествено: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=4334

Ъгъла е символ на насилие, на агресия, и на горделивост, на егоизъм: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=2583

Коня, като символ: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=3240

Острота и облост: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=5907

Значение на ореола на Иисус Христос: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=6043

Шестоъгълната звезда (на Давид): https://youtu.be/7fyhYoqbnWk?t=658

Арийският Знак на Хармонията: https://youtu.be/7fyhYoqbnWk?t=853

Космическия подпис на Георги и на Учителя: https://youtu.be/3eknxwysP7U?t=1449

Знаците действат според степента на съзнание: https://youtu.be/oGvpRFPfzdY?t=1

Котвата като символ: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=127

Древни символи – скарабей, анх, слънчев летящ диск: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=530

Изчистване на телата – методи

Ментала, астрала и физическото тяло се чистят с три вида пост: мълчалив и сух пост: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=8111

Мълчаливият пост е десетки и стотици пъти по-силен от житния режим: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=5640

Мълчалив пост: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=7782

Посрещане на Слънцето: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=471

Техники за пречистване на тялото на чисто физическо ниво: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=4572

Интересни и поучителни истории

Истории за допиране на измеренията: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=1631

Историята за милионера, който разказва за случка от детството, когато е няма парички дори за една боза: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=4834

Историята за жената, която мисли, че е станала много по-духовна, а всъщност е станала по-голям егоист: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=5011

Смяна на душите: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=4974

История за доктора, който вижда огнено кълбо на балкона: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=101

Робите и плебеите: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1922

Великата октомврийска революция: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1973

За военния човек, на когото са опростили кредита: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=2542

История за клошара в Рим – да дадеш единственото, което имаш: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=3939

За инквизицията, кладите и вещиците през Средновековието: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5512

Георги възстановява връзката на една жена с Бога след 17-годишна пауза: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=7951

Как ангелите са обучавали Георги: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=8076

За божествените щори в помощ на Силвинка: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=47

За човека, който влезе с камиона в Ница между хората: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=708

“Каква е моята мисия?”: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=951

Когато хората са наистина свързани с Бога, те са абсолютно пазени./ Случки с Георги (пада саксия, къса се въже и падат тухли, скача върху пирон, пада в канавка): https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=3279

Как е построена новата църква на Кръстова гора: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=4080

Георги ходи пеш от връх Кръстов до Лъки: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=4332

Историята за бабата – билкарка: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=9734

Как така точно Георги Изворски избра Небето: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=34

Най-голямата спирала на ДНК-а от живи същности: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=1632

Момчето, което е имал ума на Свети Константин Кирил Философ за 15 минути, почувствал се е подтиснат и смазан: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=3460

Скрито окултно знание на Нострадамус: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=4017

Мястото, където е разстрелян Никола Вапцаров: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=4146

Храм на духа, който е пазен от Богинята Майка: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=5343

Татул е много по-силно място от Перперикон: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=10574

Историята за дядо поп и бея – отмъщение и престъпление: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=1408

Случка с духовният човек и сервитьора в един ресторант: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2329

Примера с момчето, което много лесно се ядосва и разгневява и гори за отмъщение: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=3008

Историята за духовната жена, чиято къща е изгоряла: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2101

Момчето, което е ходило при 50 индийски гурувци, но не е разбрало същината: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=3260

Примера за щъркелчето и духовността: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=4660

Историята за мъжа с поршето и за жената с апартамента: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=5297

Историята за мъжа, чиято починала съпруга го заключва в стаята: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=7294

Когато взимат 19.20 лв повече за сметката: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1616

Защо Учителя е водил учениците си на Седемте рилски езера: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=2147

Духовния център на Учителя: Изгрев: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=5587

Когато на Георги му писаха 6 минус и той отиде да пие кафе: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=5978

Двете дъбчета в Наш Дом: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=538

Легенда за малката Василка: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=2373

Случки с Учителя Петър Дънов по време на беседи: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1715

Историята за единственият човек, който се е пенсионирал като професионален ловец/ Хоби и професия: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=4064

Въздушния инцидент с парапланер на Георги: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=458

Жената, чиито мъж я е бил 20 години: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=682

Родното място на Георги: Божурище: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=1598

Как Георги избира темата за беседа: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=680

Нищо не е случайно и как ако трябва да научиш някой на нещо, то той ще те срещне: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=1830

История за Аватара тракторист: https://youtu.be/CNgTQZwtzFk?t=1373

Историята на “НАШ ДОМ”: https://youtu.be/YR9NPYmA_d8?t=424

Въпрос: Кое ви накара да изберете Виноградец за ДУХОВЕН ЦЕНТЪР: https://youtu.be/eneL5anoYCk?t=4605

История на Георги – как е говорил 40мин за Чи-Гун без да е чувал за него: https://youtu.be/8XXx4AQuWAI?t=1108

История за Бай АНГЕЛ: https://youtu.be/5PpuQtq_B04?t=2349

Разказ за Куче спасило стопанина си във Виелица: https://youtu.be/NzKkoY7O8wE?t=680

История за “Иван Босия” – който е бил с 12+ болести на 70г.: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=1896

Момчето, което е обикаляло 15 години по ашрами в Индия, прочел много книги, и се е объркало още повече: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=1018

История за ИГНАТ КАНЕВ в Канада: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=3172

Господ вика УЧИТЕЛЯ и ще го праща на Земята!!!: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=6275

Срещата на Георги с “ДЯВОЛА” – 1 месец преди да го ПОСВЕТЯТ: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=7595

Михаил Иванов изпратен от УЧИТЕЛЯ да изкачи Мусала сам: https://youtu.be/Mnd35PWRMmA?t=3110

Историята на Силвинка, за нейното ПРОБУЖДАНЕ: https://youtu.be/Mnd35PWRMmA?t=3389

Как Георги спря Месото: https://youtu.be/mlOQdha-FJI?t=22

История на Гоерги как е пътувал стотици километри със своя бус: https://youtu.be/mlOQdha-FJI?t=577

Как отказаха Георги от Шофирането: https://youtu.be/mlOQdha-FJI?t=1095

Историята за Тореадора който напуска Арената: https://youtu.be/IP7z82yuJcQ?t=920

Историята на Рода Изворски: https://youtu.be/IP7z82yuJcQ?t=2408

Как се е появило името НЕРОН: https://youtu.be/IP7z82yuJcQ?t=3325

Ангелите: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=5649

История за обсебеното дете и неговата майка – ловец: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=6764

Силвинка разказва за две случки със пътни задръствания и причините: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=7005

История за учителят от Индия: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=7200

Опит с обсебване и изчистване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=7354

Георги се явява на сън на една жена и и помага: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=9678

Човекът, който спасява една сърничка от вълците: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=4943

История за несправедливост в България / Шестата раса не могат да издържат на несправедливости: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=996

Човекът с инсулт и съвет за неговото лечение: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=2663

Войни и болести: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=3152

Срещата на Георги с Тодор Живков: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=2745

Историята как Учителя спасил дядо Игумен: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=6103

Георги изкарва повече от 80 денонощия без сън: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=8020

Любим поет на Георги – Пеньо Пенев (истории): https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=160

История за журналистта и снимката на Димитровград: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=6299

Истина

Истината и Справедливостта са свързани: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=2772

История

Великото разселване на народите: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=1814

Езиците: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=1178

Книги

Книгата “Пет елмазени рози”: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=3289

Представяне на книгата “Пет елмазени рози”: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=6761

“Великият трепет”: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1266

“Шепа слънце”: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1339

Презентация на книгата “ШЕПА СЛЪНЦЕ”: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=4372

“Деветимата Непознати”, Нели Лишковска: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=229

Въпрос към Нели – ” Как се вдъхновите да я напишете”?: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=747

Рецензия и представяне на ” АЗ и Пикасо”: https://youtu.be/eneL5anoYCk?t=4999

Рецензия върху “Аз и Пикасо” от Станислав Марешки: https://www.youtube.com/watch?v=i7tqt7YXilc

Рецензия на “Аз и Пикасо”: https://www.youtube.com/watch?v=8XXx4AQuWAI

Аз и Пикасо – случки: https://youtu.be/IP7z82yuJcQ?t=1472

Истории от “Аз и Пикасо”: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=1445

Експеримент 11 денонощия без сън от книгата “Липсващият сън”: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=1803

Любов

„Живот прахосвай, Любов не прахосвай“: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=915

„Животът ни е даден, да ни научи на Любов“: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=1002

Няма сила по-голяма от ЛЮБОВТА във Вселената!: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=2441

Георги Изворски дава основата – ЛЮБОВТА: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=42

Истинското здраве, истинското приятелство и истинската любов не може да се купят с пари: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=821

Човешката любов: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=1498

Пример за проява на Любовта: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=2257

Проява на Любов при растенията и животните: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=2479

Животните имат три вида съзнание / Прояви на Любовта при животните и хората: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=4285

Истинската Любов: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=4639

За безусловната любов: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=6098

Откъс от “Великият трепет” – Да вървим съзнателно по пътя на Любовта: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=6673

Влагане на мощ, сила и съдържание в думите Любов, Мир, Хармония, Благодат, Милосърдие, Щедрост, Смелост, Вярност, Жертвоготовност: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=2016

Трите завета на Христос: https://youtu.be/dmZ1DoZQNRc?t=2385

Трите заповеди, които дават Христос и Учителя: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=2199

Иисус казва: “Да обичате Бога”, “Обичай ближния като себе си.” и “Бъдете съвършени, какъвто е съвършен Отец ваш”: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5774

Въпрос: ” От къде Георги е наследил тази Любов”: https://youtu.be/NbP0oJUveqg?t=2967

Излъчване на любов – помагане и предпазване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=8986

Монади

Всяка душа е свързана с една космическа небесна монада: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=585

Монадите – йерархия: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=4258

Мъдрост

Знание и познание: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=440

Когато имаш знание – поумняваш, а когато имаш познание – помъдряваш! Приложената мъдрост те води към истината! Приложената истина и мъдрост те води към любовта!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=10487

Знание, познание, себепознаване, мъдрост: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2905

Мъдростта ни води до истината/ Мъдростта прави дара на различаването съвършен: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=3204

Музика

Една истинска духовна песен замества 100 молитви: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=6288

За пеенето – Силвина: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=7280

Как се отразяват ТАНЦИТЕ?: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=6870

Молитви, мантри, формули и медитации

Арийската молитва: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=6933

Арийски ритуал и благословия: https://youtu.be/OaUFN8I25EM?t=904

Арийския ритуал е напълно равен на господната молитва Отче наш: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk

Арийски ритуал на връх Богдан: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=3045

Арийски ритуал: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=7591

Трите Амина и Ом: Амин. Аум. Аумен: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=7095

Молитва за България и Любовта иде: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=7221

Утринни слова: https://www.youtube.com/watch?v=GusC4otI2Ko

Хубаво е човек да си направи навик да започва деня си с молитва и да го завършва с молитва: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=7624

Отношението към Бог – сутрин “Добро утро Господи”, вечер “Лека нощ Господи”, почваме работа, сядаме на трапезата, каквото и да вършиш, кани Господа да е с тебе: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5704

Благодарност към Бога: “Господи, любов и благодарност, признателност и слава, хвала тебе, сега, винаги и във вечните векове! Амин. Аум. Аумен.”: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=8972

Благодарността е НАЙ МОЩНАТА И КРАТКА МОЛИТВА: https://youtu.be/LYoB8YfCh_c?t=1450

Хармонията и Трите Амин-а ( АМИН – АУМ – АУМЕН): https://youtu.be/bwujT7XDAVA?t=2338

Господи, твоята воля Господи, а не моята!: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1920

Молитва към Свети Мина за намиране на изгубени неща по-бързо: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=1770

Как да се молим и обръщаме към БОГА: https://youtu.be/cyF_tX-x9Ic?t=4372

Молитва за Раднево: https://youtu.be/8XXx4AQuWAI?t=1108

Всичко за Ритуалът на ОЗАРЕНИЕТО: https://youtu.be/7fyhYoqbnWk?t=2416

Предишна практика на ритуала: https://youtu.be/7fyhYoqbnWk?t=3208

Как да си намерим енергийно място в природата/ за медитация: https://youtu.be/7fyhYoqbnWk?t=3901

Медитация – ритуал на озарението: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=6145

Ритуала на озарението от “Пет елмазени рози”: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=7107

Лечебно-оздравителен сеанс: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=8229

Лечебно-оздравителна медитация: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=4806

Медитация за Любовта и Единението: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=335

Формулата “Любовта иде” под формата на медитация: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=260

Медитация със златния лъч: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=6094

Що е Медитация?: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=3437

Мантрата Любовта иде: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=332

Формули на обичта: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=7918

Много силна мантра: Благодаря! Благодаря! Благодаря!: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=5713

Звукът от ръковината (вибрации на звука Ом): https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=107

Превод на мантрата на петото измерение: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=4337

Една истинска духовна песен замества 100 молитви: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=6288

Посрещане на Слънцето: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=471

От време на време човек трябва да изпада в пълен покой с тишина/ За какво е даден Седмия ден?: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=771

Молитвата трябва да излиза от сърцето: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=9543

Пълната молитва: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=10582

Материални блага

Когато даваш пари на заем: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1286

Прекаленост: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1689

Дойде време поголовно да се опрощават и да се ликвидират дълговете и да се амнистира: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1781

Лихвата е един абсолютно мошеническо-измамнически-тарикатски и дяволски начин да получаваш блага срещу нищо: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1807

Богатия трябва да дава на по-бедния толкова колкото е екзистенц минимума и колкото му е съзнанието; на бедния не можеш да му дадеш повече, толкова му се полага: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=1893

За застраховането: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=3395

Ние сме стопани и гости едновременно/ Частната собственост е бич: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=325

Хора, обсебени от една материална идея, които си дават живота за нея: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=5297

Ленин казва битието определя съзнанието на нисшия, елементала, масовия гражданин на тази планета: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=2896

Ново Небе и Нова Земя

Слизането на Осмият архангел на Земята: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=8466

Иисус Христос ни носи първо любов, Учителя – мъдрост: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1940

Третият, който идва, дошъл ли е или ще дойде, ще донесе истината: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=2212

Две основни неща, за да ни пуснат в Новото Време: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=5023

Дух и материя – Промяната: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=859

Промяната това съм Аз: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=1721

Промяната това съм Аз – промяната на Цялото: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=2433

Последните последни дни / Новото време: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=950

Какво изисква Новото?: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=2040

Новото време и светлите души на Земята: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=5289

Показателен сън за Новото време: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=1571

Всичко се ПОДНОВЯВА / старите добродетели и новите добродетели: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=591

Новото Съзнание е всичко фундаментално НОВО, основополагащо се НОВО, всички добродетели трябва да бъдат нови и всички пороци трябва да бъдат нови!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=2710

И камъните имат ново съзнание, тревата има ново съзнание, лозата има ново съзнание, растителността има ново съзнание и животните имат ново съзнание: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=3020

Новото време изисква всички принципи и добродетели да бъдат абсолютно нови!: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=667

Общество от свестни хора: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5098

Новото съзнание е да обичаме!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=9549

Новото време и Новото съзнание е съзнание на РИСКА!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=1322

Учителя: “няма да дължите на никого нищо” – Новото съзнание: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=2381

Ново мислене: за дребни неща да не се сърдим, да не се обиждаме и да не се опитваме по никакъв начин да отмъстим: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2309

Монетата за разплащане, без която не може да видим Новото Небе и Новата Земя: БЛАГОДАРНОСТ, ПРИЗНАТЕЛНОСТ И ВСЕОПРОЩЕНИЕ!: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=1035

Преобразуване на телата: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=2949

Всеки един наш орган става по-обществено-значим за другите органи: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=1910

В момента на Земното кълбо има повече от 20 хиляди души, които не пият и вода: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=1988

Качество и количество: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=2170

Мина времето на количеството, дойде времето на качеството: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=40

Истинския учител прави от 10 ученика 100 светии: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=75

Комка и нафора. Виното е Новото небе, а хляба е Новата земя!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=10332

Навлизане в първо човешко измерение: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=4581

Преминаване на рубикона, от едното в другото измерение: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=1820

Живота става все по-красив, все по-чудесен, все по-осезаем: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=771

Боговете вече са тук: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=3792

Създаване храмове на светлината: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk

Църквата като институция напуска планетата, религиите я напускат, защото има една вяра, една религия и това е Бог!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=9322

Еко-селищата: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=3924

Новата електроника: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=4405

Ще дойде време, когато цялата електроника ще отиде на кино: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=2407

Техническите средства са генерална репетиция за телекомуникацията/ телепатията: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1123

За шапките и очилата: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=2839

Радиоактивността: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=5059

Озоновият слой и радиацията: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=6590

Кога ще влезем в РАЯ: https://youtu.be/LXv7u9RVtlk?t=3883

Кога ГОСПОД, ще сложи край на всички НЕГАТИВИ на ЗЕМЯТА: https://youtu.be/LXv7u9RVtlk?t=3297

Трите магистрали на светлината: Моралът и нравствеността на човека: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=720

Трите магистрали на светлината / Новото време: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1554

Трите магистрали на светлината: базата за живеене: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1989

Трите магистрали на светлината: хранене: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=3622

Слънцето увеличава интензитета си, а морската вода става по-солена: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1600

Съзнанието командва битието – хора, които правят чудеса: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1719

Новите цветове: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=5853

Сега е Новото време: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=540

Безкрайните потенциали на Новото съзнание: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=716

Новото съзнание – съзнание на Риска: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=2597

Опитността на земята – малката песъчинка и голямата скала: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=4292

Отношения между хората

Ако работиш и издигаш Цялото, Цялото те издига и тебе: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=227

Принципа на единението: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=271

Отношението към хората – доброжелателство, добронамерност, обич и любов/ връзка с враговете: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5775

Отношение към другите: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=4267

Да се отнасяме с обич или поне с разбиране: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=2503

Стремежа към съвършенство трябва да бъде към отношенията с хората: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=86

Като погледнеш някой, че върши нещо лошо, да споменеш: а бе този не е лош човек!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=708

Като правиш подарък на човека, даваш най-доброто от себе си, за да го зарадваш: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=64

Как да не се ядосваме на хората и да ги разбираме / Всеки е УНИКАЛЕН: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=977

Да не се сърдим и ядосваме на хората, защото всеки един е уникален: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=899

Ние не може да се сърдим на по-нисшите съзнания, а само да им отделяме любов: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=1511

Малко можеш да похвалиш човек, но в никакъв случай да го КОРИШ,критикуваш или съдиш:

https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=4442

Как да заобичаме един човек, който ни е враг или предател: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=2272

Роба трябва да обича господаря си: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=2388

Ако се отнасяш честно с господаря си рано или късно той ще ти вдигне с 200, с 300 лева заплатата: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=2950

Да се отнасяме към всички равно – принципа на справедливостта: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=2778

Как да постъпваме с хора, които не вярват в Бог, защото има зло на Земята: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=3680

Учителя: “няма да дължите на никого нищо” – Новото съзнание: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=2381

Човек може да освободи себе си, независимо от какъв плен е, ако има духовната свобода : https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=2840

Не бива да бъдем чак такива големи светии, че ние като не се храним с нещо, да го забраним и на другите: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=2316

Ефектът на Изворски – идея, форма, съдържание, скорост и обект: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=3675

Народната поговорка “С какъв ходиш, такъв ставаш”: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=3440

Полагане на усилия

В основата на всичко е да се опитаме да направим УСИЛИЕ!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=1952

Господ какво иска? – УСИЛИЕ! Знание, познание и опит: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=4660

Полагане на усилия: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=5257

Духовният човек обаче трябва да полага още повече усилие: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=6238

БОГ иска да полагаме усилие!: https://youtu.be/CNgTQZwtzFk?t=2763

Прехода

За прехода: https://youtu.be/dmZ1DoZQNRc?t=835

Всеки един на земното кълбо при прехода трябва да стане свещенослужител на Господа: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=3427

Огнената метла на Земята (новият потоп) ще изчисти, защото се прави Ново Небе и Нова Земя: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=481

ПРОМЯНА АБСОЛЮТНО ВЪВ ВСИЧКО: Всичко старо ще се изчисти! Ако не се променим и приспособим към Новото, чисто и просто, няма да останем: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=3121

Толкова негатив има и толкова лоши неща стават, такива катаклизми, ама ВСИЧКО Е АБСОЛЮТНО ЗА ДОБРО!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=3231

Трансформацията през юни, юли 2016. Принципите, които работят на Земята: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5570

Преминават циклични перманентни вълни: хората почват да усещат едно вътрешно напрежение, един смут, без да има нещо видимо, децата започва да ги тресе: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=6085

За този период (период на трансформации и промени) е важно, човек да има къде да се оттегли и да си почива: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=6534

Времето няма да ни чака, всичко се изменя: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=451

Цялото човечество сега започва да се чисти и започва от България: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=2170

Юли 2015 , Земята влезе в глобално Чистилище: https://youtu.be/oGvpRFPfzdY?t=228

Гърменето на Чернобил и Фукушима/ Радиация: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2476

Слънцето засилва радио-активното си лъчение: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2659

Изменението на физическото тяло: https://youtu.be/dmZ1DoZQNRc?t=1546

Квантовият преход и измяната на клетките и телата ни: https://youtu.be/S6LvFlyKr-Y?t=2376

Бежанците ще опропастят ли Европа?: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=2751

Разумността се увеличава на всички живи същества: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=3245

Измеренията се долепят и се получават портали: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=5239

Честотата на Шуман и вибрацията на расите: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=3033

Природа

Най-добре отиваш да почиваш в природата – на планина, край река, водопад, море, езеро, извън населено място/ Природата изравнява нещата: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=818

Природата действа плавно,полегато и не иска Резки движения: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=4874

Активиране на местността: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=796

Всичко има дух / Сприятеляване с природата: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=2176

Тракийските жреци са имали най-малка намеса в природата: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=10937

Дървото, което най-много си отмъщава – орехът: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=9922

Когато напердашиш, удариш или обидиш една ябълка получава стрес: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1084

Не се взема от никъде нищо, освен ако не питаш духа: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=4850

Всяко нещо (всяко камъче) си е точно на мястото и не трябва да се мести: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=5633

ОКЕАНЪТ: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=3131

Растенията: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1039

Праната: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=2028

Садене на дръвчета: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=4442

Четирите велики сили – земя, вода, въздух, огън: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=1820

ЧЕТИРИТЕ СТИХИИ ( ВОДА ОГЪН ВЪЗДУХ ЗЕМЯ): https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=1096

Според радионауката: дълги, къси и ултра къси вълни: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=3071

За водата – Кръговрат и Преструктуриране: https://youtu.be/eneL5anoYCk?t=3926

Рилските Езера и Съвършенната Природа: https://youtu.be/lHm2dRm4pzs?t=128

Полезните Изкопаеми – Органите на Майка Земя: https://youtu.be/lHm2dRm4pzs?t=603

Отношение към природата: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=4632

Дръвчетата и тяхното влияние: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=825

Най-дълъг срок на плододаване има кестена: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=6448

Притчи и приказки

Притчата за опрощението дългът на един: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=1393

Притчата за един светия: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=3579

Притча “Най-добрият съвет” от книгата “Великият трепет”: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=3490

Притчата за разбойника, който става светия не за 2 800 години, а за 28: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=2011

Притча: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=557

Притчата за мъдреца, който гръмва малкото пръстче на царя: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=2710

Постулати: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=3609

Приказката за цар Салтан с магарешките уши: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=4357

Притчата за това как е даден акъл на българите: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=2952

Приказка и тълкуване ” за Преходното и Вечното”: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=3567

Притча, която е разказвал Иисус. ( За Чорбаджията, който оставил пари на слугите си преди да замине): https://youtu.be/8XXx4AQuWAI?t=3141

Притчата за Сеяча от Иисус: https://youtu.be/lHm2dRm4pzs?t=1375

Приказката за Али БАБА и 40-те Разбойника – Разтълкувана: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=904

ПРИТЧА – Джони милионера които е за Ада а иска в Рая: https://youtu.be/lS1y23ol-G0?t=636

Притчата за Царя, който трябвало да обезглави Вестителя на ЛОШИ Новини: https://youtu.be/Mnd35PWRMmA?t=852

Притчата за Св.Пантелеймон: https://youtu.be/Mnd35PWRMmA?t=1324

Притча за мъдреца и дъбът: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=825

Притча за стария и младия кон от Учителя – за значението на силите на задържане: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=5752

Притча: Диамантеното кафе или кафе на Седмото небе: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=126

Притча за рибките в аквариума: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=2345

Прошка, приемане и съгласяване

Примери за прошката: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=5226

Какво означава да простиш на някого?: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=7409

Прошката и Смирението: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=577

Пълната амнистия е смирението, всеопрощението и търпението: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=371

Отмъщение, Възмездие, Въздеяние: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=730

Отмъщение: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=854

Монетата за разплащане, без която не може да видим Новото Небе и Новата Земя: БЛАГОДАРНОСТ, ПРИЗНАТЕЛНОСТ И ВСЕОПРОЩЕНИЕ!: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=1035

Разликата между Прошката и Всеопрощението: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=1085

“Тежко на оногова, който не е бит, а бие и който не е ограбен, да ограби”: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=1274

Историята за дядо поп и бея – отмъщение и престъпление: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=1408

“Най-голямото наказание за грешния е прошката”, тогава започва да го бие съвестта: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2130

Възмездие: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2465

Въздеяние: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2717

Вендета: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2885

Примера с момчето, което много лесно се ядосва и разгневява и гори за отмъщение: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=3008

Всички катаклизми и неща, които се случват на Земята, са вследствие от това, че хората не са се научили да прощават: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=3259

Днешното правосъдие – примери за отмъщение: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=3365

Активно и пасивно отмъщение: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=3537

Вендета: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=3661

Въздеяние – Бог събира само чрез любов: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=4374

Като приемеш малкото зло и голямото не идва: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=7639

Когато взимат 19.20 лв повече за сметката: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1616

Съгласявай се и приемай всичко или те хваща НАЙ-МАЛКО ХРЕМА: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=4130

Всеопрощението: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=10793

Песни

Силвинка пее Аве Мария: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=6768

Силвинка “Аве Мария”: https://youtu.be/cyF_tX-x9Ic?t=6627

Силвинка пее: https://youtu.be/OgddjWebV78?t=1

Силвина пее песен за слънцето: https://youtu.be/_OaFQVlBCNU?t=29

Силвина пее в джамия: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=4832

Георги, Силвина и приятели в джамията: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=4683

Силви пее: “Марш на Светлите Сили”: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=122

Силвина “Марш на светлите сили”: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=191

Силвина пее Аум: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=6158

Силвина и Йорданка Хаджийска изпълняват песни от Учителя: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=14

Песни от Учителя – Силвинка: https://www.youtube.com/watch?v=f-ySwm-8pyk

Силвина и Калин: “Шалааха” : https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=2418

Силвинка и Калин – “Аум” и  “Шалааха”: https://youtu.be/CNgTQZwtzFk?t=273

Силвинка и Калин – Шалааха, Шалаахаатма, Шалаахаатмаатца: https://youtu.be/Mnd35PWRMmA?t=2336

Калин и Силвинка – “Шалааха..” по музика на Калин: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=2411

Изпълнение от Калин: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=2593

Силвина изпълнява песента “Една вечна истина, която е Бог на любовта” от Учителя: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=4100

Силвинка пее ” Чиста Младост”: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=91

Силви пее “Вдъхновение”: https://youtu.be/YR9NPYmA_d8?t=1206

Силвинка – ОДА на Радоста: https://youtu.be/eneL5anoYCk?t=484

“Гори Гори, моя Звезда” – Силвинка: https://youtu.be/i7tqt7YXilc?t=1785

Песен от Силвина “Звезда”: https://youtu.be/8XXx4AQuWAI?t=862

Силвинка и Пламен Шиков пеят -” Скитах се По Гори и Планини”: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=5576

Силвинка – Скитах се по Гори и Планини: https://youtu.be/Mnd35PWRMmA?t=2473

Коледна томбола и забавление: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=4342

Танци: https://www.youtube.com/watch?v=NzKkoY7O8wE

Пентаграм

Какво означава ПЕНТАГРАМА: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=2952

За ПЕНТАГРАМА на УЧИТЕЛЯ и Пътя на ученика: https://youtu.be/mlOQdha-FJI?t=2902

За Пентаграма “на Георги” – 100+ години по-късно!!: https://youtu.be/mlOQdha-FJI?t=3440

Пентаграма и знаците (действат според степента на съзнание): https://youtu.be/oGvpRFPfzdY?t=1

Приятелство

Истинското здраве, истинското приятелство и истинската любов не може да се купят с пари: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=821

Приятелството и саможертвата: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=3416

Най-великото общуване на Земята е приятелството: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=309

„Предателството е най-голямото приятелство“: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=2730

На какво иска да ни научи Небето? – Приятелство: https://youtu.be/YR9NPYmA_d8?t=964

Приятелството е по Велико и Важно от всичко!: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=697

Разстоянието между хората не е от значение! (Единия в България,а другия на края на света): https://youtu.be/sm87-VamThs?t=266

Какво значи ПРИЯТЕЛ? – http://youtu.be/IP7z82yuJcQ

Прераждане

Прераждания и опитност: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=5698

Доказателство в Библията за прераждането: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=1025

Еволюция на съзнанието – инкарнациите през които преминава една разумност: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=1324

Когато една душа идва в материалните светове, винаги минава през 4-те природни стихии и 4-те състояния на душата: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=3836

ВЪПРОС: Какъв е шанса на избор на една душа на следващото превъплъщение?: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=4236

Прераждането: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=3181

ПРЕРАЖДАНЕ – Шансът на избор не душата: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=4248

Пороци

На нас не ни върви от нашето невежество / неразумният ни и неправилен начин на живот ни прави от страната на дяволите: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=2016

Когато човек работи с пороците, това е обсебване, нисшите астрални същества намират среда у теб: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=4451

Ругателството: който охули Светия Дух, няма прошка: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=2102

Какво се случва, когато одумваш и критикуваш и оплюваш хората?: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=2042

Недоволството е едно недобро нещо: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5071

Недоволството и излъчването на ненавист е най-голямото нещастие за човек: https://youtu.be/cyF_tX-x9Ic?t=1968

Магиите и магьосничеството: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=2783

Пороците ти смъкват вибрацията: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=4211

Признаване на пороците: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=234

Как да овладеем Пороците: https://youtu.be/CNgTQZwtzFk?t=3477

Просията е Порок!: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=3443

И в най-печелившата война, победителите губят: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1433

С война се печелят дребни и временни победи: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=3293

Лакомията: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=2944

Няма нищо лошо в желанията, амбицията може да я овладееш, но всяка страст е пагубна: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=4666

Работа

Истинският ръководител: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2495

Какъв трябва да бъде ръководителя?: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=3137

Човек трябва да си обича началника, шефа, работодателя, ръководителя, господаря: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=3071

Всичко трябва да се върши с Любов!: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=371

Няма Труд, който да не е възнаграден/благословен! Бог гледа , как с какво чувство вършим нещата!: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=1930

Ако една работа не е 99.9% завършена, не се казва АКО…: https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=104

Не вършете работа с хора, които започват ДОБРЕ и завършват ЗЛЕ: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=480

КАК МОЖЕ ДА СЕ ВНЕСЕ ДУХОВНОСТ В БИЗНЕСА: https://www.youtube.com/watch?v=5PpuQtq_B04

Ако правим бизнес, да го правим почтено: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1302

Свободна воля

Право, възможност и избор: https://youtu.be/BAilDvYGhG8?t=155

Човек няма никаква свободна воля: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=1260

Волята на Бога: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=5141

Нищо не е наше! Всичко е на Всевишния!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=4812

Господи, твоята воля Господи, а не моята!: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1920

Божията воля: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=1222

За Волята/Избора: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=2463

Волята на Бога: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=10582

Трите воли на Бога: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=3848

Себепознание

Знание, познание, себепознаване, мъдрост: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2905

Ако искаш да опознаеш Вселената, опознай себе си!: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=3074

Семейство и род

Роднинството по Плът и по Кръв: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=697

Връзката с рода (Корена): https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=3473

Връзката с рода: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=3764

Матриархата – първоначалната култура на Земята: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=4108

Изчистване на родова карма: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=4253

Традициите и обичаите: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=5381

Традиции – пазители и изопачители: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=5673

Слово

За словото – мисли за всеки ден от Учителя: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=161

Цитати от Иисус за словото: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=279

Думите Трябва да се ползват на МЯСТО: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=632

Разбор на думата Слово: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=835

“В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО”: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=1035

Какво е ” ДУМА ” -та: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=1162

Компоненти на Словото: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=1412

Силвинка – Как възприемаме словото от Висшите Светове (картина,идея,звук и т.н.): https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=4246

Говоренето на земно ниво е по два начина – когато говори лявото полукълбо и дясното полукълбо: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=114

Информацията, която идва от горе: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=447

Силата на майчината благословия: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=3912

Страдание и изпитания

Когато започнеш да работиш за Бога, ти започваш леко да се издигаш нагоре от повърхността на Земята: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=3069

Вече не е нужно да минаваме през големите страдания, както Христос: https://www.youtube.com/watch?v=DGeho4Gh3JY

В една болест, колкото става по-зле, толкова е по-добре!: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=5119

Всяко зло е за добро и колкото по-зле, толкова по-добре!: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=1848

Страданието е благо и всяка една болест е благо!: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=2093

Като загубиш нещо вместо да се ядосваш пиеш една чаша студена вода: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=2041

Всички нелогични неща също са Божествени, даже и най-големите жестокости: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=288

БОГ 9 пъти прави забележка в материалния свят, след това с болест: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=2093

Съдба и Карма

Съдба и Карма: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=884

Значение на думите съд-ба и кар-ма: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=1044

Еволюцията е съдбата, ако изпълняваш абсолютно божествената воля: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=1361

С какво се чисти кармата?: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=1789

Какво се случва, когато одумваш и критикуваш и оплюваш хората?: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=2042

Кого започват да наказват първо?: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=2320

Съдба и Карма – обобщение: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=3751

Кога човек може да разбере, че дадена кармична програма с друг човек, която е имал да изплати, е приключила?: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=3975

Изчистване на карма: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=8081

Въпрос: Как се изкупва родовата кармата: https://youtu.be/5PpuQtq_B04?t=1865

Съдба и Карма / Предупреждения: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=3650

Как си трупаме карма, и как да я разтоварим – чрез благословии: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=1998

Съдба и карма: https://youtu.be/YQX0veYk4yo?t=3885

Съдба и карма: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=2259

Съдбата е божествената програма, излезем ли от нея идва Кармата: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=2567

Намиране на корена, от къде тръгват нещата, за да се изчисти тази енергия, която е събрана: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=3783

Въздеяние – Бог събира само чрез любов: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=4374

Закона на съдбата и на кармата: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=4486

Всичко е големия Божи промисъл и великия план на Всевишния: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=1440

ВЪПРОС: Как нашите мисли влияят върху програмата, която имаме?: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=779

Нашето отношение към нещата прави нещата: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=3218

Нашето отношение към НЕЩАТА, прави НЕЩАТА – за лошите мисли: https://youtu.be/S6LvFlyKr-Y?t=1317

Закон на равновесните сили: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=1352

Закона на равновесните сили: https://youtu.be/s9uyN5C08Yk?t=1904

Всичко се случва с причина/ Каквото излъчиш, такова ти се връща: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=1759

Не може да лекуваш някой, ако не е ИЗЛЕЖАЛ присадата(кармата) си: https://www.youtube.com/watch?v=lS1y23ol-G0

Злокачествени болести – Карма ли е ако човек се заболее?: https://youtu.be/lS1y23ol-G0?t=909

Споделяне от приятели

Много е важно да изпращаме обич на хората и да обичаме всичко – споделено от дете: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=5910

Славенка споделя своята история и говори за взаимоотношенията между хората и ОЧАКВАНИЯТА: https://youtu.be/HuC5uTBo5ls?t=589

Споделяне от Иван Гарабитов за здравето: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=3451

Споделяне за работата на тенесист, човек с постижение – урок за постоянство: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=6038

Дискусия: какво е Новото Съзнание?: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=180

Въпрос за окото: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=3171

Стефан Калайджиев от Розова Зора: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=6095

Споделяне на Вики: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=4502

Споделяне на Славена и Силвина за сетивата и разума: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=4927

Споделяне на ПЛАМЕН ШИКОВ- Изживял ЧУДУТО: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=6456

Споделяне за присъствието на Орфей: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=6593

Способности

Защо толкова бързо не ни дават светииска длъжност? – защото не можем да се владеем: https://youtu.be/8qeLhTYpqLk?t=390

Като се изключи светлината и почваш да виждаш. От слепоочията извира светлина. Астралното зрение вече започва да работи: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5990

Сънища и видения

Дали всеки един сън ни показва нещо, което трябва да свършим и дали има символика?: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=7278

Когато спим, най-лесно ни настройват от горе – Преструктуриране на ДНК: https://youtu.be/26kp2DTGak0?t=7468

Как да се отървем от кошмарите си: https://youtu.be/bwujT7XDAVA?t=4821

Магиоснически Kапан за астрални същества (сънища): https://youtu.be/bwujT7XDAVA?t=5088

Сънищата и смъртта, в едно измерение ли са?: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=3870

Видение за спасителните лодки – Силвина: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=4000

Пророчески сън за прехода: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=2319

Тълкуване на сън, който е сънуван на салоните: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=4415

Тълкуване на сън на Георги с чашите: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=5150

Сънят на Георги: https://youtu.be/IP7z82yuJcQ?t=2721

Всяко сънуване на ГЕОРГИ е Посвещение: https://youtu.be/LYoB8YfCh_c?t=484

Произход на сънищата: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=840

Механизъм на сънуването: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=1303

Експеримент 11 денонощия без сън от книгата “Липсващият сън”: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=1803

Значение на сънят и последствия от липсата на правилен сън: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=1993

Сънища според степента на развитие на съзнанието и тълкуването им: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=2204

Видове сънища: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=2644

Хигиена на съня: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=4734

Сънна парализа: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=5279

Токсичността на тялото и влиянието и върху сънищата / Сънищата като предупреждение: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=5337

Очистващите сънища не е нужно да се тълкуват: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=5565

Във висшите астрални нива, на сън може да станат чудеса: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=7030

Пророчески сънища – послания и предупреждения: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=7097

Ако не можем да си спомним съня – инструменти: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=7770

Обикновен цветен сън на Георги и тълкуване: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=3704

Съмнение

Съмнението ни спъва по пътя на горе: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=1236

Негативно и Позитивно Съмнение: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=1292

Съзнание / осъзнатост

Света е съвършен, точен и прекрасен! Трябва да се научим да гледаме от друг ъгъл на зрение: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=659

Първото нещо е да си сменим начина, стереотипа, калъпа на мислене: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=2817

Въпрос : Кой и как ни промива мозъците: https://youtu.be/i7tqt7YXilc?t=5492

Промяната – това съм Аз – Как да си освободим съзнанието: https://youtu.be/mI9lTTZiNm0?t=4655

Всичко е у нас: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=3049

НИЩО не е наше, само ОПИТЪТ: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=5156

Географското място на Ада, на Рая и на Чистилището е в душата на човека: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1075

Когато ума е посредник, няма начин да не сбъркаш, трябва всичко да излиза от сърцето: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=376

ВЪПРОС: Как да разберем, че изпълняваме Божията програма?: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=98

Може да заблудиш шестата раса, колкото може да заблужиш Господа: https://youtu.be/gqfJOOtnXxs?t=235

Всяко нещо се тълкува по 10 начина и 10-те са верни: https://youtu.be/fNjHbxXcMAI?t=3644

Смърт

Сънищата и смъртта, в едно измерение ли са?: https://youtu.be/UwTdBy0fyU0?t=3870

Четирите състояния на Смъртта: https://www.youtube.com/watch?v=S6LvFlyKr-Y

Стихотворения

Стихотворението “Единак”: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=3176

Стихотворението “О колко е зелена тази привечер”: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=3434

Стихотворението “Иманяри”: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=3540

Шепа Стихове – Дъжд над морето: https://youtu.be/eneL5anoYCk?t=5863

Стихотворение и Тълкуване – “Полет”: https://youtu.be/i7tqt7YXilc?t=1989

Стихотворението “Свято ято” на Георги Изворски: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=320

Пеньо Пенев: Когато се наливаха основите: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=379

Страх, срам и вина

Вината преставаме да я търсим у другите: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=2163

Страха е най-опасното нещо тук и във Вселената / Опитността: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=3340

При астралните пътешествия, първото нещо е да изхвърлиш страха: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=1269

След 10 дни в пълна тъмнина, човек губи чувството за страх!: https://youtu.be/BDBI9tsAh24?t=834

Слизането на 8-ят архангел на Земята

Слизането на Осмият архангел на Земята: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=8466

Трите Вселени: Божествена, Ангелска и човешка, и небесни йерархии

Небесните йерархии: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=534

Божествената йерархия: https://youtu.be/8HncWiuLwCE

Ангелската йерархия: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=2091

Човешка йерархия: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=3248

Силвинка споделя за йерархиите: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=4658

Човешката, ангелската и божествената отговорност: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=1080

Троичният Код

Троичния код на Вселената: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=2355

Значение на ореола на Иисус Христос: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=6043

Как да работим с Троичния Код и всичко да ни е НАРЕД: https://youtu.be/fNjHbxXcMAI?t=3308

Как да мислим ТРОИЧНО: https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=4185

Училището на Земята

Животът е най -големия Божи дар!: https://youtu.be/LYoB8YfCh_c?t=569

Пътят на душата – тя трябва да си научи урока, опитността: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=2017

Който не премине през школата на Земята, той не може да се развива: https://youtu.be/k9fzd_ZD0II?t=4100

Как ни учат отгоре?: https://youtu.be/LXv7u9RVtlk?t=4521

Смисълът на Битието: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=6185

Небето нищо не прави без смисъл и без значение: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=1037

Всичко в света работи за ЦЯЛОТО – Съвършено и Точно: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=443

Каква е нашата мисия, като хора!: https://youtu.be/CNgTQZwtzFk?t=673

Мисия имат само високопосветените: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=5513

Хора, които питат Георги: каква е моята мисия: https://youtu.be/S6LvFlyKr-Y?t=1960

Осмисляне на живота! Ако не го направим сме загубени: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=3731

Осмисляне на живота на ЗЕМЯТА -С какво трябва човек да се бори и към какво да е СМИРЕН: https://youtu.be/lS1y23ol-G0?t=2667

За да е Здрав и Щастлив – Човек трябва да има голяма КАУЗА,МИСИЯ,ИДЕЯ: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=3825

Въпрос: какво значи ” Когато аз говоря, Господ мълчи”: https://youtu.be/NbP0oJUveqg?t=2246

Какво му трябва на Човек?: https://youtu.be/LXv7u9RVtlk?t=2738

Бъди СЕБЕ СИ – Индивидуалност: https://youtu.be/i7tqt7YXilc?t=4011

Всеки е капитан на своя кораб / Седемте смъртни гряха: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=5839

Човек не трябва да спира да се движи- От ЗАСТОЯ идват много лоши неща: https://youtu.be/sm87-VamThs?t=4884

Експирементираме според формулата проба-грешка: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=4016

Трябва да внимаваме постоянно! Непрекъснато сме наблюдавани/изпитвани: https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=301

Спавзане на Природните Закони: https://youtu.be/EOVEPVLmEOc?t=301

Човек е точно на мястото си, точно във времето си и точно върши онова, което трябва да върши за момента и ще гледа да го свърши добре: https://youtu.be/ijcoPb88fSo?t=6498

Човек започва да мисли за далечното бъдеще без да знае, дали ще се събуди утре сутринта! Всевишния знае!: https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=4802

По какъв начин може да се изпитва човек? – със страх от смъртта, с много пари, с власт (властта замайва обикновения човек): https://youtu.be/-cGNj7hH1m8?t=5233

Как да си изправим грешките: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=614

Информацията, която идва от горе, отстрани и от долу / Излизане от егрегора на Земята: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=8002

Два егрегора на Земята като дуална същност – на нисшето съзнание и на висшето съзнание: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=5145

Доброто и Злото: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=7066

На Земята ни държат сметка за енергията: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=2730

Всички се смятаме за нормални, ама не сме, защото имаме изкривено съзнание на Земята: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=4279

Няма нищо по-хубаво от живия контакт: https://youtu.be/f-ySwm-8pyk?t=479

Най-хубавото е че сме заедно!: https://www.youtube.com/watch?v=sm87-VamThs

Хобита: https://youtu.be/DGeho4Gh3JY?t=1327

Ръкопляскянето гони светлите същества: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=5025

Как постъпва истинския УЧИТЕЛ: https://youtu.be/IP7z82yuJcQ?t=3992

Опитността на земята – малката песъчинка и голямата скала: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=4292

Няма нищо лошо в желанията, амбицията може да я овладееш, но всяка страст е пагубна: https://youtu.be/wJzYFW9OvlE?t=4666

Аристотел: “Онзи, който напредва в ума, но изостава в нравствеността, върви повече назад, от колкото напред”: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=294

Защо виното в бъчви е по-хубаво: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=2464

Учени и научно-технологичен прогрес: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=4514

Да не се притесняваш за дребни неща: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=1873

Поява на определен човек в пространството: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=4771

Летящият колан: https://youtu.be/crC_y9CVXHA?t=5023

Усилие и страдание трябва на Земята: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=9221

Астралните същности в невидимия свят и обсебване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=5399

Обсебване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=5607

Обсебване – причини: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=6539

Обсебване – изчистване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=6708

Обсебване – типове: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=7531

Изчистване от обсебване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=8163

Обсебване от човек: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=10058

Разлика между влияние и обсебване: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=10462

Убийството на животни

За убийството на животни и месоядството: https://youtu.be/cdo8ELaluYU?t=2530

Убийството на животни: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=6402

Иисус казва “Милост искам, а не жертва. Стига сте клали животни”: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=1913

Думите на Иисус за храната от животински произход: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=1918

Грехопадението започва с месоядството: https://youtu.be/YIUwPNp-e7Q?t=1786

Петър Дънов: Човечеството няма начин да не спре да консумира месо: https://youtu.be/C1960r-2UyE?t=3298

Убийство на животни: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=6876

Технология на месоядството: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=8557

Чистота

Чистотата: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=2825

Чисти мисли ,чувства, дела = Здрав,Богат и Щастлив: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=2184

За да се върнем към Извора(БОГА) ние трябва да олекнем(пречистим), отървем от всякакви въжета: https://youtu.be/nex5tYL_nbE?t=5137

Най-важна е чистота на съзнанието: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=3055

Да не се фокусираме върху чудовищата в нашето подсъзнание, Фокусът ни да е нагоре в Духа: https://youtu.be/9mniHDE7jw8?t=5749

Най-голямото замърсяване е от нашите мисли, чувства и дела, от там идват болестите : https://youtu.be/dmZ1DoZQNRc?t=2666

Чистота и високо съзнание: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=5109

Човек и устройство

Защо БОГ създаде хората: https://youtu.be/LYoB8YfCh_c?t=1350

Човек може да има 10 Аз-а в себе си – управителния съвет на нашата глава: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=261

Клетките в нашето тяло: https://youtu.be/iwSr3qWBBLA?t=301

Датата на раждането ни е определена! Датата на смъртта от този свят е плаваща, движеща се!: https://youtu.be/8HncWiuLwCE?t=3061

Сърцето и очите се хранят само с извънземна енергия: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=622

Сърцето извършва огромна работа: https://youtu.be/BrufsOUvODM?t=675

Две от Най- Енергийните Точки са на Дланите ни: https://youtu.be/w8lvZcgzDhk?t=5164

Физическия ум, интелекта и интелигентността: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=626

Физическият ум: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=652

Ум на интелекта: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=693

Интелигентния ум (ума на духа): https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=723

Енергийни тела: https://youtu.be/7ZP19gHvL1c?t=3521

Всичко е у нас: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=3049

НИЩО не е наше, само ОПИТЪТ: https://youtu.be/KM_s04Rb3Cc?t=5156

У Човека е мощта – Най Висшето Божие Творение – Кога и как ще отключим потенциала си?: https://youtu.be/KFFSZ31s2Yw?t=1004

Каква е нашата отговорност: https://www.youtube.com/watch?v=oGvpRFPfzdY#t=2369

Чувстватa и Емоциите: https://youtu.be/jCn2A3KQ0p4?t=3974

Географското място на Ада, на Рая и на Чистилището е в душата на човека: https://youtu.be/xU2VkEKKtlc?t=1075

Чрез външното зрение може да си развиеш и вътрешното: https://youtu.be/V2QN0csqJKY?t=2170

Етерните тела са също връзка между физическото тяло и астралното тяло: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=1915

Живият човек е най-важното нещо и трябва да се почита: https://youtu.be/VqKZWbNz73k?t=2619

Най-бавно се променя съзнанието на хората/ Всеки един от нас е един университет: https://youtu.be/JFkD4i8lz04?t=2251

Слънцето ни познава всички според космическото ЕГН: https://youtu.be/d_tIoxf9N5E?t=2906

Енергийните ни тела / чакри: https://youtu.be/WV5oxyETQVo?t=5063

Щастие и Богатство

Чисти мисли ,чувства, дела = Здрав,Богат и Щастлив: https://youtu.be/bSoaDllWXs4?t=2184

Аватари

Арийска раса

Бог

Всичко е нормално за Бога и от космическа гледна точка

Бог работи многопластово и многопосочно

Небето не прави нещо без най-голям смисъл и най-съществено значение!

Всички нелогични неща също са Божествени, даже и най-големите жестокости

Има една сила, която ако вярваш, никога няма да те изостави

Когато искаш да уважиш Всевишния, дори на една поляна, събуваш се и отиваш

Тябва да слагаме най-отгоре духовността – БОГ

Всяко едно дело трябва да започва и завършва, с великата Светла сила

Всяка работа трябва да я започваш с Господ/ Дори и най-тривиалната работа има значение за Вселената

Преди да започнете, каквато и да е работа, включете Господ

има ЕДИН ВСЕЛЕНСКИ РАЗУМ и няма нещо, което да не му се подчинява, вкл. и седемте велики архангела на Земята: Алиман, Асмудей, Белалил, Велзевур, Сатан, Луцифер

Приоритетите на човека – номер едно Светлата сила над нас/ Господа – не го чувате, не го виждате, не го познавате, как да обичаш някой, който не го познаваш?

Бог има грижата за всичко

Всичко е Божията воля

Няма Труд, който да не е възнаграден/благословен! Бог гледа , как с какво чувство вършим нещата!

Как се шегува БОГ

Божественият ход

Библия: тълкувания и нови разбирания

Букви, думи, имена

България

Всичко е трако-българско

Най-стария език на Земята – трако-българския език

Жреца винаги е бил български дух

Българският модел на Духа

Българинът мисли и се нуждае от Свобода

Руснаците са много по-колективни от българите

Българите се обединяват или в нещо изключително хубаво и хуманно, или в някоя беля

В България, хората били омърлушени, защото живота е тежък…

За българската история – за Борис I, покръстването и 52-та болярски рода

Трако Българите са избрания народ, за Свещеници на БОГа

Мисията ни е да разпространим УЧЕНИЕТО – или ще отговаряме лично, горе!

Българските планини – Енергия и Влияние

Рудолф Шайнер пита Учителя, как преподава на такъв обикновен земен език “Българския”

Българите – бедни, но щастливи, свободни и умни / Нации – двигатели на земното кълбо: българи и евреи

Българският дух

Какво означава Тракия?

Трако-българи

Защо Орфей идва в Тракия

Благодарност

Виделейката – Дома на Новото време

Вегетарианство и хранене

Най Правилното Хранене

Храненето е Удоволствие! (ментала се храни с външния вид / с дъвкането и слюнката се храни астрала / стомаха – физическия свят)

Традицията и хляба

Месене на хляб

За Хляба с МАЯ – не е направен за Човека

Думите на Иисус за печенето на хляб

Лимец, Булгур и Ръж – Божественото, Ангелското и човешкото

Виното е същност като водата

Сусамов тахан

Сусама и Лимецът съдържат ВСИЧКИ Амино киселини

Ябълката не познава ножа

Когато напердашиш, удариш или обидиш една ябълка получава стрес

Плодовете запазват разумност, дори когато са откъснати, но не и когато преминат през термична обработка

Кафето – Прави човек Делови на земно ниво

Мазнината е най-опасна за човека!

Храната от животински произход тотално ще я забравим! След това и от растителен произход – нисшата храна

Веганството здравословно ли е?

Защо Георги е Вегетарианец

Водят Бик да го колят, а той Пада на колене и Плаче

Сусамовия Тахан замества Месото!

Трите магистрали на светлината: хранене

Хранене и отряване на организма

Преминаване към нов стереотип на хранене

Не се яде като е жега

Мазнината е най-опасното нещо

Човешкото тяло си произвежда всичко, вкл. мазнини и аминокиселини

Ползи от суровоядството

Технология на месоядството

Видове съзнания и раси

Вселена

Дар на различаването

Добродетели

Господари могат да ни бъдат само добродетелите, а пороците трябва да си ги направим слуги

Най-важното е да сме човеци и да се обичаме, да работим за доброто, за благото на всеки един от нас

Важното е да се обичаме и да приемаме всички такива, каквито са, и да не се опитваме да ги променим

Отношение към всичко с обич, с любов

Трупането на човещина е по-важно от трупането на знания

Позитивно отношение към всичко/ Във всеки човек търсим най-висшето

Приятелството и саможертвата

Има ли човек оптимизъм, има всичко, няма ли оптимизъм, няма ли надежда, няма нищо!

Първото нещо, с което трябва да се съобразяваме включително във финансови, икономически и паричните отношения е МОРАЛЪТ

Морално-етичен кодекс на вселената (Вселенска конституция) е закодиран у нас като СЪВЕСТ И ЧОВЕЩИНА

Ако се прави нещо, да се стремим да го правим със желание и съвършено – принципа на ентусиазъм и въодушевление

Нямаш ли Въудушевление/Ентусиазъм си МАРДА

Милосърдието и щедростта идват с арийската раса

Колкото сме по Стиснати, толкова по малко ни се дава и божиите БЛАГА не могат да потекат към нас

връх Богдан и принципа на миролюбието

Не добрия човек е добър човек, справедливия човек е добър човек

Да се отнасяме към всички равно – принципа на справедливостта

Не ДОБРИЯ човек е добър, а СПРАВЕДЛИВИЯ!

Какви са критериите за справедливост

Връзката с Невидимия свят чрез развитие на добродетелите

Общение с невидимия свят

Личен пример и отношение

Против скромността

Скромността

Търпение – всичко се случва, когато му е времето

Младостта

Непоколебимата Вяра

Непоколебимата Надежда, Любов и техните места в трите свята

Благородство, Великодушие, Благодаразумие

Човещина

Връзката с Невидимия свят чрез развитие на добродетелите

Добродетели

Саможертва

Излъчване на любов – помагане и предпазване

Cart Overview