БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на ЦЕЛОМЪДРИЕТО е основната тема в днешното ни интервю. Дадохме му името „СЕКСУАЛНОСТ и СВРЪХСИЛА.И двата термина са доста разнопосочни на пръв поглед, но кое ги обединява в една обща духовна категория, ще разберем днес. Преди това обаче е добре да опознаем Целомъдрието. Защо ТО се е превърнало в едно от дванадесетте основни Добродетелства и в БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП?
На вашите въпроси по темата отговарят Георги Изворски и Силвина Бел Илали.

Георги:
Понеже сме в началото, ще си разреша да започна интервюто класически, както вземат интервю от Ангелите и от Божествата, в Ангелския и Божествения Свят. И понеже тия неща трябва да се свалят на Земята, затова си позволявам това.

Всяка една дейност във Вселената и всяка една работа, трябва да започва с обръщане към Великия Вселенски Разум, който е Всичко, Винаги и Навсякъде. Това е Божественото Съзнание за нас. И трябва да започваме, като си отворим очите, деня, с МОЛИТВА и да го завършим с МОЛИТВА.

Денонощието има хиляда четиристотин и четиридесет минути. Тия молитви ще ни отнемат между две и пет минути максимум. Но ефекта от тях е изключителен, защото това не е нещо елементарно, нещо обикновено.

Това е Същността на Същността на нещата и е толкова важно, колкото е важен и колкото са същински нещаЖивота, Любовта, Светлината на Земята. Общуването между хората, Мира и Хармонията. Ето колко е простичко всичко, а колко е Велико! И човек след това започва да бере едни плодове, които са изключителни. Значи, молитва е необходима във всичко и на всеки. И ако хората изпълняват това, виждат как животът им става ЧУДОТВОРЕН.
Ето една кратка, но мощна молитва и тя може да се каже, че ако не замества сто процента от другите молитви, независимо за какво са, замества деветдесет.

Аз обичам да казвам напоследък на Всевишния, Всемогъщия, Вседържителя, на Всевечния, Го наричам Вселюбящия. Защото Бог е Любов. Ясно и кратко. И една такава молитва към Вселюбящия, а това е Великият Вселенски Разум, Божественото Съзнание, е абсолютно необходима. ТЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЗА НАС, КАКТО ЗАДОВОЛЯВАМЕ ФИЗИЧЕСКЯ СИ ГЛАД и ЖАЖДА. ДУХОВНАТА ЖАЖДА и ДУХОВНИЯ ГЛАД може да се задоволи само с МОЛИТВАТА, защото ТЯ е ХРАНАТА на ДУШАТА. Без тая храна тя трудно съществува и затова много се мъчи на Земята, и затова хората много страдат, а нещата са много прости, съвършени и Велики.

ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА,
НА ВСИЧКО ВИДИМО И НЕВИДИМО!

СЛАВА НА СЛАВАТА!
СИЛА НА СИЛАТА!
СВЕТЛИНА НА СВЕТЛИНАТА!
ЛЮБОВ НА ЛЮБОВТА!

МОЛИМ ТЕ, НЕКА ТВОЯТ МИР И ТВОЯТА ЛЮБОВ
НИ ОБГЪРНАТ И ИЗПЪЛНЯТ!
НЕКА СЕ ИЗВИСЯТ СЪРЦАТА НИ,
ЗА ДА ТИ ОТДАВАМЕ ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ
БЕЗКРАЙНАТА СИ БЛАГОДАРНОСТ, ПРИЗНАТЕЛНОСТ,
СЛАВА, ОБИЧ И ВЪЗХВАЛА.

ГОСПОДИ, ТИ НИ РАЗКРИВАШ ПЪТЯ!
ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ!
БЛАГОДАРИМ ТИ ОТ ДУХ И ДУША,
УМ И РАЗУМ, СЪРЦЕ И ВОЛЯ!
СЛАВА ТЕБЕ!

ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!

АМИН! АУМ! АУМЕН!

Всяко едно действие, всяка една работа трябва да започва с молитва и да завършва с молитва. Това е цикъла, който се отваря и затваря, и затваря кръга между Земята и Небето. И човек, когато става, казва молитва. Може да е много простичка, много кратка и когато си ляга – също. Ето, ще кажа една вечерна молитва.

ГОСПОДИ, ПРИЕМИ НАШАТА
ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ!

ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ!
СЛАВА ТЕБЕ!

АМИН! АУМ! АУМЕН!

ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!“

Колко е кратко! Двадесет секунди. Но тия двадесет секунди те издигат за хилядолетия напред, повишават вибрационната честота на тялото ти и на душата ти.
МОЛИТВАТА Е ВЕЛИКО НЕЩО и заради това още на времето Апостол Павел казва: „Непрестанно се молете! За всичко благодарете! Духа не угасвайте!“

Сега преминаваме към същността, макар, че това, което казах е по-голяма същност. Това е една част от нещата, но също е много важна.

Въпрос:
На земен план ние разбираме Целомъдрието като полово въздържание, да кажем, чисто на земен план. Но със сигурност то има измерение и в Ангелската Вселена, и в Божествената.

Георги:
Целомъдрието, най-малко ми звучи несериозно, когато казваме за полово въздържание. Макар, че това е в основата на нещата, да, казваме Целомъдрие. Сега ще изясня Целомъдрие какво е, за да стане ясно по принцип, защото на много хора, наистина те не могат да разберат какво е Целомъдрие.
Самата дума показва какво е и ако Мъжкия Принцип трябва да бъде: Благороден, Великодушен, трябва да бъде Творец, да Твори, да Води, да е още Разумен, Отговорен – това са основните приоритети на мъжа – да закриля семейството, да работи за неговите блага и така нататък. На него също може да му се каже, че ще стане все някога целомъдрен, когато у него се изравнят двата Принципа – Мъжкия и Женския.
Но ЖЕНАТА трябва да бъде ЦЕЛОМЪДРЕНА – ОБЕЗАТЕЛНО, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. И тоя Принцип да не я напуска, защото ТЯ РАЖДА ЖИВОТА! Значи трябва да отговаря за всичко.
Ще кажа един прост, тривиален пример. Има поход или през пустинята минава един керван камили. Керванът върви. В кервана може да има и жени, и деца, мъжете го водят. Отпред има водач, знае посоката, знае всичко, осигурил е камилите, да ги има, седлата им… и така нататък, но за всичко друго отговаря ЖЕНАТА. Тя отговаря за гледането и пазенето на децата, НОМЕР ЕДНО! След това отговаря за храната – как да се разпределя, как след като пътуват сто дни през пустинята водата и храната ще ги разпределя. Значи тя трябва да отговаря за абсолютно всичко.

Една домакиня в една къща, в един дом, ми тя е водещата, тя е стопанката. ТЯ Е ВСИЧКО! Защо? Защото тя отговаря за всичко! Мъжът е направил дом и отива да печели. Него го и няма. Той е водача, да, така е. Но макар, че аз ги смятам за АБСОЛЮТНО РАВНОПОСТАВЕНИ, защото БОГ така ги СМЯТА и ТАКА ГИ Е НАПРАВИЛ. Докато на Земята малко тия ценности са разместени. Следователно, Целомъдрена, така. Това не й се забранява да прави и любов, и секс, и всичко с любимия, но той е един – със стопанина, който си идва. Тя трябва да му осигури дори и тая комфортност, колкото да изглежда така, не само, най-напред любовта е дадена и когато е равнопосочна или равнопоставена на секса, любовта е правена за продължаване на поколението, само за деца. Но иначе, любовта може да бъде нежност и едно изразяване, което е чудесно. Тая взимосвързаност между душите и между телата, естествено, щом душите са на ниво и телата са на ниво.

Следователно жената, когато е ИСТИНСКА жена, тя се грижи за всичко, а по време на войните тя е изземала и мъжката роля. Тогава още това става цялост – ЦЕЛ – МЪДРИЕ, това е тая ЦЕЛОКУПНОСТ е била ПЪЛНИЯ КУП, защото тя е ходела и да оре. Събирали са се по няколко жени, правили са женско царство, така да се нарече, или женска общност, женски ашрам /както и ще да го наречем/ и са работили, защото колективът по-леко може да оцелее, както и ятото птици може да оцелее, и знае да пътува на юг, и от юг да си идва по родните места. За това е. ТОВА Е ЦЕЛОМЪДРИЕ! ЖЕНАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ МЪДРА ВЪВ ВСЯКА ЕДНА ОБЛАСТ.

Мъжът може да бъде някъде попрост, някъде поумен, поразумен. Но жената трябва да бъде мъдра във всяка една област. На нейните плещи, в крайна сметка, ТЕЖИ НОВИЯ ЖИВОТ, ТЕЖИ БЪДЕЩЕТО! МЪЖът СЕ ГРИЖИ ЗА НАСТОЯЩЕТО!

Силвина:
За да ти дадат Целомъдрие, трябва да минеш през ВЕРНОСТТА и неслучайно и Божията заповед, която всъщност отговаря на тоя Божествен Принцип е „Не прелюбодействай! “

Но ние това го разбираме „не прелюбодействай“ , „не изневерявай“, тоест казано на съвременен език, на ближния си, нали така, да бъдеш верен на човека до теб, това може да кажем, че е на ЗЕМЕН ПЛАН.
Да бъдеш верен не само на човека до теб, но да обхванеш и да бъдеш верен, а ВЕРНОСТТА ОБХВАЩА и ЛЮБОВТА, И МЪДРОСТТА, И ВСИЧКО! Значи да бъдеш верен на всички същества, които са ти ПОВЕРЕНИ – ТИ ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА ТЯХ и всички предмети, и всичко. На една жена наистина ТОВА Й Е ЗАДАЧАТА – от всички тия отделни елементи, чрез тая специфична Магнетична енергия, която тя носи, да ги спои в ЕДНО ЦЯЛО. Но всичко идва от ВЕРНОСТТА. Верност към ближния, към ближните въобще, КЪМ ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА, КОИТО СА ОКОЛО ТЕБ. Да отговаряш на нуждите им – котето е гладно, значи то е важно в момента, или пък мъжът идва изморен – аз много искам да му кажа нещо, обаче той е изморен, значи той е важния в момента. Разпределението на целия ресурс в едно семейство, по един наистина МНОГО МЪДЪР НАЧИН, така че всички в това семейство да се чувстват добре. ДА ИЗВАЖДАТ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ И ДА СА СПЛОТЕНИ!

И тая патриархалност, която ние вече сме отхвърлили, това е нещо изключително пагубно за човека. Защото тогава се е пазил морала и жената е, как да кажа, е държала по някакъв начин на тоя морал, на семейството и на децата си. Винаги, разбира се, е имало и някакви грешни хора. Да кажем, една мила, добра жена – мила, добра, ама дали е такава била и преди – не се знае, в предишни прераждания, имам предвид.

Значи това е първото, да си верен на ближните си, да не им изневеряваш. Но да не им изневеряваш и като Чувства, и като Дела. Значи това можем да кажем, че е в ДУХОВЕН ПЛАН ЦЕЛОМЪДРИЕТО, тоест, да имаш едни ЧИСТИ ЧУВСТВА КЪМ ВСИЧКО.

Най-важното, което е на БОЖЕСТВЕНО НИВО вече, да не изневеряваш на БОГА. Това е Целомъдрието. Да не изневеряваш на БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ. И затова тоя Принцип е ФУНДАМЕНТАЛЕН, така както ЖИЗНЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е ФУНДАМЕНТАЛНА. Тя е навсякъде, виждаме различни нейни прояви. Да кажем, във всеки жизнен център тя се изявява по специфичен начин. В първа чакра има една задача, във втора, да кажем, се изявява като сексуална енергия. Във трета като Воля. В четвърта като Сърдечност и Състрадание. В пета като Творчество, като изява и така нататък. Но всичко това, за да го има, се подхранва от една Жизнена Енергия и тоя Принцип на ЦЕЛОМЪДРИЕТО е свързан с тази ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ, която идва от ТВОРЕЦА. Тя няма откъде другаде да дойде.

Георги:
Ние сме свикнали да употребяваме енергия. Всичко, което трепти, живее, това е потенциал. ЖИВОТЪТ, РАЗБИРА СЕ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЕНЕРГИЯ, ЗАЩОТО ТОЙ Е ОГЪНЯ НА НЕЩАТА. Но енергията не я казват „енергия“ във ВИСШИТЕ СВЕТОВЕ, тя е енергия тука на Земята, в Материалните Светове. ВЪВ ВИСШИТЕ СВЕТОВЕ СЕ КАЗВА СИЛА! СИ – ЛА! ЧУДЕСНО НЕЩО! С – СВОБОДА, И – ИСТИНА, Л – ЛЮБОВ и А – СВЕТЛИНА! Буква по буква ги тълкувам.
СИЛАТА Е ВИНАГИ НЕЩО, КОЕТО СЕ ДАВА! И КОГАТО Я ПОЛУЧИШ ВЕЧЕ, ТЯ СТАВА ЕНЕРГИЯ!

Така, че не половото въздържание, което си мислят аскетите прави Целомъдрието, това има друга източна дума, специално и тя пак е трако-българска „Целибат“. Няма нещо, което да не е излязло от Тракийските земи и после, понеже Траките и Българите са едно и също, аз затова казвам термина „трако-български“. Целибат значи ЦЯЛОСТНО ОТДАВАНЕ НА ДУШАТА. Душата когато е в степен „Ба“, тя е „Ба“, „Ка“, „Ма“ и така нататък, започва от „Ма“, това е Материята на Душата и Светлината и продължава нагоре. „А“ е Светлина, а „Ба“ е следващото. Когато стигне до „Ка“, тя е влязла в АНГЕЛСКИТЕ ЙЕРАРХИИ. И затова адептите на Изток, казвам ги Източни, но те всичко са взели от Траките и там са го приспособили, ИСКАТ ДА СТИГНАТ ДО „КА на ДУШАТА!
„КА“ е чудесно нещо! „КА“ е РАЗВИТИЕ, ЕВОЛЮЦИЯ и ТОВА от „КА“  ВЕЧЕ е АСАНСЬОРНОТО ИЗДИГАНЕ НАГОРЕ на ДУШАТА.
Хоп! Имах такъв въпрос. АСАНСЬОРНОТО ИЗДИГАНЕ е когато достигнеш до степен „КА“, значи си извървял първите ДЕСЕТ СТЪПАЛА, според моята притча, а те са сто етажа, на първия етаж да стигнеш. ГОСПОД живее на стотния, ти живееш долу, на партера, в подземието. И Той казва:
– Синко, ела до първия етаж или до десетия етаж, аз ще сляза от стотния. Ама не мога по-долу да слизам от десетия етаж. Трябва да се изкачиш сам. Изкачиш ли се сам до там, кеф ти асансьора, кеф ти да вървиш по стълбите.

Силвина:
Разбира се, въздържанието е много важно, както каза и Георги, и то не толкова въздържанието, а РАЗУМНОСТТА в нещата. Тая разумност у човека идва и от семейството, той самия си го и носи, разбира се, зависи какво съзнание е той, каква карма носи, през какви опитности е минал, идва и от обществото. По себе си виждам как има определени неща, които знаеш, че не са добре, обаче всички около теб живеят по тоя начин и нещо те тегли, хората те теглят. И младите хора, които все още не нямат тая изградена ВОЛЯ и ЛИЧНОСТ в себе си, понякога лесно се поддават на това, което е обществото. И ТУК Е ГОЛЯМАТА БИТКА ЗА ЧОВЕШКАТА ЕНЕРГИЯ. В момента това, което от медии и навсякъде се налага като модел на поведение, което се счита за „НОРМАЛНО“, това е нещо ПАГУБНО! Имаш някакво влечение – да обаче ПОГЛЕДНИ ГО НЯКОЛКО ПЪТИ, ГЛЕДАЙ ЗНАЦИТЕ, ГЛЕДАЙ КАК СЕ ЧУВСТВАШ ТИ, ИЗЧАКАЙ! Това, което хората днес наистина забравят. Има някакъв мерак:
– Ама аз съм свободен, щом го имам това, ще го направя!
– Да! Но от къде идва това?
И ТОВА Е ДАРЪТ НА РАЗЛИЧАВАНЕ! Да видим! „Чакай сега, ТАЯ МИСЪЛ от къде идва?“ Нещо ме кара да го направя обаче това ОТ БОГА ЛИ Е? Това БОЖЕСТВЕНО ЛИ Е? Това ЧИСТО ЛИ Е? ДОБРО ЛИ Е? ЗА МЕН, ЗА ЧОВЕКА ДО МЕН ДО КАКВО ЩЕ ДОВЕДЕ?
МОРАЛЪТ НЕ Е НЕЩО ОСТАРЯЛО, което е някакво демоде и нещо, което не е толкова важно. НАПРОТИВ, ТОВА Е НАЙ-ВАЖНОТО, НЯМА ПО-ВАЖНО ОТ ТОВА!

Гиорги:
Още от Библейско време са уважавали целомъдрената жена. И казват така… Мъжът е водач, той трябва да бъде, както изброих, Благороден, Великодушен, Добър, Разумен, Стратег, Отговорен, Водач. За Жената е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде ЦЕЛОМЪДРЕНА. А на Целомъдрието първото нещо е да не прескачаш като пеперудка от цвят на цвят или като пчеличка, за да взимаш нектара на хубавите цветенца. Макар, че трудно мога да сравня мъжа с цветенце, ама си е цветенце. Когато си изравнят Принципите Мъжкия и Женския, и той става цветенце, а жената си е цвете по начало. Е да, ама тя иска да стане пчеличка! И там започва да бърка.

Силвина:
Особено това е ЗАДАЧАТА НА ЖЕНАТА – да изчака, да ПОСТЪПИ МЪДРО! Да изчака да УЗРЕЕ ТЯ САМАТА ЗА ТАЗИ ВРЪЗКА! Да УЗРЕЕ ЛЮБОВТА В СЪРЦЕТО Й ЗА ТАЗИ ВРЪЗКА. Заради това на времето толкова дълго са се ухажвали, са играли хоро заедно… Един много дълъг процес е бил. И любовта на младите един към друг е растяла и растяла, и растяла. И когато вече се е стигало до полов контакт, той е бил нещо, как да кажа, нещо нормално. А сега половият контакт изпреварва всичко друго и заради това той се превръща в нещо ДОСТА ОПАСНО.

Въпрос:
На какво ни учи Принципа на Целомъдрието? И как да постъпаме, за да спазваме този Принцип?

Силвина:
Принципът на ЦЕЛОМЪДРИЕТО ни учи на ВЯРНОСТ! Учи ни на това да сме МЪДРИ в РЕШЕНИЯТА СИ, на това да гледаме не детайлите, ДА ГЛЕДАМЕ ЦЯЛОТО, което също е много важно.
Тоест, ако аз, да кажем, отговарям за един Духовен център, както в момента живея в такъв, аз всеки ден трябва да ОБХВАНА ЦЯЛОТО. Тоест, да видя във всеки един момент къде да си ВЛОЖА ЕНЕРГИЯТА, с кои от хората, които идват тук, по една или друга причина, да бъда. КЪДЕ ДА ДАМ НАЙ-МНОГО! Нещо, което между другото е урок на хората от зодия дева, които са свързани с този Принцип. Те се учат на това – да могат да имат ПОГЛЕД ВЪРХУ ЦЯЛОТО! Девата е твърде много в детайла. Докато Целомъдрието ни учи на това, да не сме в детайла. ДА ОБХВАНЕМ, ДА ВИДИМ КОЕ Е НАЙ-ВАЖНО В ЦЯЛАТА КАРТИНА, ДА РАБОТИМ ТАМ! НО ДА НЕ ИЗПУСКАМЕ ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕТАЙЛИ, нали, ЗАЩОТО И ТЕ СА ВАЖНИ, просто може би не е дошъл момента за тях, да работим с тези неща, но да ги имаме в предвид. И КОГАТО Е НУЖНО, ДА ВЛОЖИМ ЕНЕРГИЯ И В ТЯХ, ВНИМАНИЕ, ГРИЖА, ЛЮБОВ И ВСИЧКО.

ПРОСТО НАИСТИНА ЖЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ Е НЕЩО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО. И затова Учителят е казал, че НОВАТА ЕВА ще спаси света, ако по правилен начин тя работи със семейството си, с децата си, с мъжа си. Георги започна и каза: „МЪЖЪТ ВНАСЯ“. А за мен ЖЕНАТА ДЪРЖИ ЦЯЛАТА ТАЯ СИСТЕМА.

В гръцката и римската митология е известен този факт, но има много по-стари корени, разбира се, и там има една богиня Веста. ВЕСТА Е БОГИНЯТА НА ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ. ТОВА Е ЖЕНАТА! ТЯ ПОДДЪРЖА ОГЪНЯ В СЕМЕЙСТВОТО, НЕ ТРЯБВА ДА ГО ОСТАВЯ ДА ИЗГАСНЕ! Защото ако тя тръгне, да кажем, с друг мъж, тоест изневери на мъжа си, тя губи целомъдрието си! ГУБИ ТАЗИ МАГНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ, КОЯТО СПОЯВА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО. Тя изчезва, изпарява се, вече го няма магнетизма. И тогава семейството й започва да се разпада, с децата да се случват различни неща, мъжът и той ще започне да гледа в други посоки и така нататък. ТАКА, ЧЕ ВЕСТА Е БОГИНЯТА НА ВЕРНОСТТА И ПАЗИТЕЛКАТА НА ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ.

Водещ:
Аз веднага се сещам за думата „невеста“.

Силвина:
Невеста, ето го. Тя си е Тракийска богиня. Неслучайно ти веднага го хвана.

Георги:
Жената е със сензори, с които иска да види, да опита и да докосне. Мъжът повече работи тука (главата), жената работи със сърцето. И сърцето я кара, когато види един мъж… както една наша близка, позната имахме, която казва:
– Аз си търся космическата половина.
И тя си ърсеше космическата половина, и всеки месец вкарваше по един мъж в леглото си, за да го опита. Тя вика:
– Аз без да го опитам как ще ходя с него?
– А…
А Целомъдрието казва, искате ли да знаете? Сега ще кажа, от опит. Да, затова моите неща са Изповеди, не са Проповеди. Имах една германка, католичка, на млади години, на двадесет и няколко години бях, тя беше една или две години по-млада от мен. Мина през България момичето, влюби се, иска, чака. Но тогава беше социализъм, комунизъм, току-така не пускаха един социалистически човек да отиде и да се ожени за капиталистка. Баща й два завода има и така нататък, голяма работа. Всичките ми приятели го знаят този случай. И казаха:
– Що не се ожени за германката?
– Ми щото тука щяха да ни малтретират. Баща ми – военен, братовчедитети ми, сестра ми работи във военно поделение. Всички най-малкото щяха да ги уволнят.
Всички, които са живяли по време на комунизма знаят, че е така.
Хващахме се само за ръката. Когато казах на едно съвременно момиче, двайсетина годишно, как с нея четири години сме били, вика:
– Целували ли сте се?
Викам:
– Нелегално няколко пъти сме се целували.
Тя гледа така.
– Ма как?
– Само за ръката!
Тя каза така:
– Аз съм католичка. Преди да се оженим трябва да отида четиридесет и пет дни в женски манастир католически и да седя на молитви, на пост, да се изчистя, и тогава имаме право да се оженим, тогава имам право на мъж, и трябва да бъда девствена.
Това за съвременните хора… това момиче беше толкова шокирано, ново, младо същество и си говорим за тия неща, тя вика:
– Това не може да бъде. Как си издържал?
– Ами за да се научиш на МОРАЛ!

Когато са слезли /СЛАВА ТЕБЕ, ТАТЕ, „Да го кажа ли? – Да!“/ БОЖИИТЕ СИНОВЕ… За да може да излезе, да се роди АРИЙСКАТА РАСА, Бялата, слизат БОЖИИТЕ СИНОВЕ тука да контактуват по този хубав начин със земните жени. И им се казва, че са прекрасни същества, избират жена. Четири години, постепенно влизат един към друг и на четвъртата година БОЖЕСТВЕНИЯТ ПЛАМЪК трябва да влезе в другия ЗЕМНИЯ ПЛАМЪК и да излезе едно хубаво дете от бялата раса, АРИЕЦ.
НО, ТОЙ ЩЕ СТАНЕ ЧИСТ АРИЕЦ, КОГАТО МИНАТ ДВАНАДЕСЕТ ПОКОЛЕНИЯ И ВСЕ ТОЙ, КОНТАКТУВА С ЖЕНА, КОЯТО Е ВЕЧЕ НА НЕГОВОТО НИВО, АРИЙКА. И ТАКА ДВАНАДЕСЕТ ПЪТИ. СТАВАТ ВСЕ ПО-ЧИСТИ И ПО-ЧИСТИ АРИЙЦИ. И това е отнело на човечеството, ако някой не го знае, ОСЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ГОДИНИ, не е много.

Това е най-голямата грешка сега. Тази полова разпуснатост и полова извратеност абсолютна, която е против природните закони. „Извратеност“ го казвам съзнателно. Прости ми, Господи, за термина. ПРОТИВ ПРИРОДНИТЕ И БОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ, КОИТО СА АБСОЛЮТНИ И ВЕЧНИ.
ПРИРОДНИТЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗМЕНЯТ ДОНЯКЪДЕ, НО БОЖЕСТВЕНИТЕ – НЕ!
Природата, защото се изменя все пак тука. Но никога природата няма да направи мъжко с мъжко, и женско с женско. Тя няма модел и няма програма, тя е направена също от ВСЕВИШНИЯ. Тая програма я няма. Значи, човека си е позволил да направи тия неща в името на експеримента. Чудесно. Но защо този експеримент продължава, след като Содом и Гомор бяха изгорени за това – човек с животно, не само с еднополови, ами и с животни, и ред други неща, които не искам да ги казвам.
Значи, историята человеческа и душите знаят, защото много от тия души сега са преродени и е важно, че им е останал този щамп, тая карма не са си доизчистили, и продължават обаче да я освежават. И вместо да се въздържат в един живот. САМО ЕДИН ЖИВОТ ИСКА ГОСПОД ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ от влечението към собствения си пол. Както аз имам влечение към другия пол и ми харесваха жените, да. Сега вече, може да се каже, че съм целомъдрен или имам целибат. Но аз не мога да се скрия:
– Синко, до тука беше! Повече жените ги гледаш като произведения на изкуствата. Произведения на изкуството! Едно прекрасно нещо и е равнопосочено и равнопоставено на тебе. Нежно, чисто същество, като душа. ТОГАВА ВЕЧЕ ИЗЛИЗАШ ОТ ЗЕМНАТА МАТЕРИЯ, ОТ ТОЯ СВЯТ И ПРЕМИНАВАШ В АНГЕЛСКИЯ И В БОЖЕСТВЕНИЯ.“

Силвина:
Как нарушаваме Целомъдрието? Когато говорим за най-нисшата изява на Целомъдрието, всичко тръгва наистина от изневярата. И е тръгнало в историята на човечеството наистина от там. Дали е била жената, която е изневерила за първи път на мъж или е бил мъж, който е изневерил, не знам. Но когато това се е случило, това същество с всяко следващо прераждане започва да се свързва с ВСЕ ПО-НИСШИ НЕЩА, свързани със сексуалността, да прекалява със секса. В един момент се стига до хомосексуализъм и до всички известни ни и може би не толкова известни ни /Слава Богу, че не са ни толкова известни/ извращения, в които хората разпиляват сексуалната енергия, КОЯТО Е НАЙ-САКРАЛНАТА ЕНЕРГИЯ.
Казахме, това е ЕНЕРГИЯТА НА ТВОРЕЦА. ВСИЧКО Е ЕНЕРГИЯ, нали, и тази енергия идва от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, от ТВОРЕЦА. Той чрез нея създава нещата, ТЯ ПРИСЪСТВА НАВСЯКЪДЕ. И когато ние, чрез неразумност в сексуалните си отношения и неумереност, и небалансираност, разпиляваме тази енергия и я използваме не по предназначение… Да кажем, предназначението може да не е задължително да правим деца, но предназначението е да дадеш любов на съществото до теб, нали това е основното предназначение. И ако ние го правим не за това, а за да си задоволим някакви страсти, НИЕ СЕ СВЪРЗВАМЕ С НАЙ-СИЛНИТЕ ДЕМОНИ, КОИТО СА, защото това е КАРМА ВЕЧЕ СРЕЩУ ТВОРЕЦA.
Работя от доста време с тези кармични неща и дълго време не можех да помагам на хомосексуалисти. И си казвам: „Защо? Какво е това нещо, че не мога да им помогна, не може да стане обратът?“ Не съм имала силата да работя с тия Демони, които са у тях, те са наистина много силни.
З
АЩОТО ТО Е РЕЦИПРОЧНО НА ГРЕХА. КОЛКОТО ПО-ТЕЖЪК Е ЕДИН ГРЯХ, ТОЛКОВА ПО-СИЛНИ НЕГАТИВНИ СЪЩНОСТИ ПРИВЛИЧА ЧОВЕК. И това се случва де факто при един такъв неразумен или, как да кажа, неправомерен сексуален контакт. ХОРАТА СЕ СВЪРЗВАТ С ТЕЗИ СИЛИ ВСЕ ПО-СИЛНО, ВСЕ ПО-МОЩНО. ТЕ СЕ ХРАНЯТ С ТЯХНАТА ЕНЕРГИЯ.

Въпрос:
Какви процеси се случват по време на сексуален контакт?

ГЕОРГИ:
Това ще го кажа, за да стане ЯСНО от гледна точка и на ФИЗИОЛОГИЯТА, и на ПСИХИКАТА, и на ДУШАТА на ЧОВЕКА.
ТЕ МИСЛЯТ, ЧЕ АКТА Е ЧУДЕСНО И ПРЕКРАСНО НЕЩО! НАПРОТИВ! АКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПЪЛНО РАЗРУШИТЕЛЕН! НАПЪЛНО! Към акта трябва да се пристъпва… Аз съм имал много случаи, когато при едно каращо се семейство бабата вика на младите: „Не се карайте, легнете си и там всичко ще се оправи“. ДА, АМА НЕ! НАПРОТИВ! НЕЩАТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ! За момента и единия, и другия е доволен. ОБАЧЕ НЕГАТИВЪТ, КОЙТО СА ИЗЛЪЧВАЛИ ПРЕДИ ТОВА, СЕ Е ПРЕДАЛ МОМЕНТАЛНО, 100%, ПРИ ТОЯ ПОЛОВ АКТ, ЗАЩОТО СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ КАЗВА ТАКА: „ВСЕКИ ЕДИН ГРЯХ Е ВЪН ОТ ТЯЛОТО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЕКСА И НА ПОЛОВАТА БЛИЗОСТ, КОГАТО СТАВА, ТОЙ ВЕЧЕ Е ВЪТРЕ В ТЯЛОТО И ФИЗИЧЕСКИ, И ПСИХИЧЕСКИ!“
А… И ТОГАВА НЯМА НАЧИН ДА НЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НЕЩАТА ОТ ЕДИНИЯ НА ДРУГИЯ! ПРОСТО НЯМА НАЧИН! И тая ненавист, която преди това, и тая злоба, оказва и на двамата ПАГУБНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ!
За момента им е добре. ДА. Има екстаз, има оргазъм, ОБАЧЕ НЯМА ЛЮБОВ! Те го правят тоя секс само за облекчаване, но без любов. ТОВА Е САМО ФИЗИЧЕСКА СТРАНА НА НЕЩАТА!

Силвина:
В ЕДИНИЯ СЛУЧАЙ, КОГАТО НИЕ ОБМЕНЯМЕ ЛЮБОВ, НИЕ СЕ СВЪРЗВАМЕ С АНГЕЛСКИ ЙЕРАРХИИ, КОИТО ПО НЯКАКЪВ НАЧИН НИ ЗАРЕЖДАТ. И ако човек прави такава любов, да кажем, то не е секс, такава любов ако прави, ТОЙ Е ЗАРЕДЕН СЛЕД ТОВА! ЧУВСТВА СЕ ДОБРЕ! Но, ако той го прави, както Георги каза, след кавга или по някакъв странен, извратен начин, прекалява, садизъм, не знам какви, те са толкова много извращенията, тогава се свързва с ТЕЗИ СИЛИ, ТЕ стават все по-силни в него и ТЕ ВЗИМАТ ЕНЕРГИЯТА МУ! ТЕ МУ КРАДАТ ЕНЕРГИЯТА! Тогава сексуалният акт става АБСОЛЮТНО РАЗРУШИТЕЛЕН! Човек е ИЗТОЩЕН след такъв секс, който е ГРАБИТЕЛСКИ секс на практика. Едно ОГРАБВАНЕ на другия – това правят много от хората в днешно време.

Един пример ще дам какво се случва по време на сексуален контакт, когато зад него стои нещо НЕЧИСТО! В случая какво се случва с проститутката, когато прави това нещо, не защото обича човека, много ясно, а за да спечели нещо. Тоест, от комерсиална гледна точка СЕ ИЗРАЗХОДВА НАЙ-ВИСШАТА ТВОРЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ВСЕЛЕНАТА, КОЯТО СЪЗДАВА ЖИВОТА, ДЕ ФАКТО!
Георги е казвал как изглежда проститутката – около нея има един червен пояс. Изследвах да видя какъв е този червен пояс, това е АСТРАЛНОТО И ТЯЛО. Тоест, КАРМАТА, КОЯТО ТЯ ИЗТЕГЛЯ ОТ ВСЕКИ МЪЖ, с когото е била /а тя изтегля, защото го прави по неправилен начин/. Изтегля от всеки един мъж и СЕ ТРУПА В АСТРАЛНОТО Й ТЯЛО. И то наистина в един момент става като ЕДИН ЧЕРВЕН ПОЯС. И тогава тая жена не може да спи, сънува кошмари – всички последствия, които когато в астралното тяло има негатив. Негатив има и за мъжа, разбира се, защото той участвайки с такава жена, отивайки само и единствено за нагона си, ТОЙ ВЗЕМА ПЪК ОТ НЕЙНАТА КАРМА! А нейната карма не е малко, защото тя е обменила карма с много мъже. И просто става един компот, буквално казано.

Обменя се карма в контакта, когато между двамата има кармична връзка. И ВИНАГИ КАРМИЧНИЯТ ДЛЪЖНИК ПРИЕМА ОТ КАРМАТА НА ДРУГИЯ. И затова сексуалния контакт, нали, може да се каже, че е нещо опасно. Тая връзка, която се създава между двама, е равносилна, почти равносилна на връзка, която се създава между майката и детето, МНОГО СИЛНА, ЕНЕРГИЙНА ВРЪЗКА!

Георги:
Жената е също като една дъска, на която всеки мъж си оставя /може да си остави/ подписа и отпечатъка, както и тя оставя на всеки мъж. Там кармата се обменя и обикновено се обменя така – колкото ПАРТНЬОРА Е С ПО-НИСШЕ СЪЗНАНИЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ОБМЕНЯ КАРМА. АКО Е С ПО-ВИСШЕ, това вече служи като филтър, като филтратор, като цедка, може да се каже по найпростия начин, ТОЙ ПРИЕМА НЯКОИ НЕГАТИВИ, НО ДРУГИТЕ НЕ ГИ ПРИЕМА. ЗАЩОТО ТАЯ ПО-ВИСША ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, ДУХОВНОСТ ГО ПАЗИ. Но ако е АБСОЛЮТНО С НИСШЕ СЪЗНАНИЕ, тогава обмяна /и жената е с такова/ – сто процента.

И жената на сто души приема кармата, особено жрицата на любовта, или на двеста, или на петстотин, на всички абсолютно, но и тя дава. И заради това продължава нейното съществуване, защото те й взимат от кармата. АКО НЕ Й ВЗЕМАТ ОТ КАРМАТА, ТЯ НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ТОЯ НЕПОСИЛЕН ТОВАР! ТОВА Е АБСУРД!

Силвина:
Целомъдрието е пряко свързано със СВРЪХСИЛАТА. Когато човек СИ ВЗЕМЕ ИЗПИТИ ПО ЦЕЛОМЪДРИЕ – какво имам в предвид под това ВЗЕТИ ИЗПИТИ? ТОВА ЗНАЧИ, ЧЕ НИЕ ПРЕМИНАВАМЕ ПРЕЗ ГРЕХА! ЗЕМЯТА Е ЗА ТОВА СЪЗДАДЕНА, КАТО ЕДНО УЧИЛИЩЕ, КЪДЕТО ЧОВЕК ДА ПРЕМИНЕ ПРЕЗ НЕГАТИВ! Да мине след това през СТРАДАНИЯТА, които носи този негатив! ДА НАУЧИ ДУШАТА УРОЦИТЕ, колко лошо нещо, в крайна сметка е това и ДА РАЗБЕРЕ! Ако НАРУШАВА ИСТИНАТА и ЛЪЖЕ! Да ЗАЖАДУВА за ИСТИНАТА! Да ОЦЕНИ ИСТИНАТА! Да РАЗБЕРЕ ИСТИНАТА! И ТОВА ВСЪЩНОСТ СА ВЗЕТИТЕ ИЗПИТИ!
Тоест, минаваш си през негативностите. Ако това ти е профил, такива хора си имат доста опит със сексуалността. Минали са през какво ли не в преражданията. Но в един момент душата вече си учи уроците и Бог започва да й помага, на такава душа, която си е научила уроците. Започва да пречиства всички тези негативи, които е натрупала тази душа и тогава й се ДАВАТ ДАРБИТЕ, ЗАЩОТО ТЯ СИ ГИ Е ИЗРАБОТИЛА. Тя в тоя профил е УЧИЛА, СТРАДАЛА, ПАДАЛА, СТАВАЛА! ОТКЛЮЧВАТ Й СЕ ДАРБИТЕ И ЕДНАТА ДАРБА Е СВЪХСИЛАТА!
Какво значи това? Може би самата технология ще обясня и разликата, защото много хора смятат, че това Е ЕНЕРГИЯТА КУНДАЛИНИ! И тук трябва да разгледам нещо, което е доста важно – това са различните техники, тантри и всякакви, които хората тренират и правят най-различни практики, за да събудят тази енергия. Включително правят и злоупотреби със сексуалността. Много често това са хора, КОИТО НЕ СА СИ ИЗРАБОТИЛИ ОБАЧЕ МОРАЛ. Свръхсила се дава на хора, които все пак имат някакъв стремеж, взели са си изпитите, нали.

КОГАТО ТОВА Е ЧИСТ ЕГОИЗЪМ И ПСЕВДОДУХОВНОСТ, при тия хора идва енергия, и те я наричат Кундалини, змията. ТОВА НАИСТИНА Е ЗМИЯ, обаче тая енергия, която влиза в тях е НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ.
ЕНЕРГИЯТА Е ЕДНА, НО ЗАВИСИ ОТ КАКЪВ ДУХ ИДВА КЪМ ЧОВЕКА. АКО ТОВА Е ХРИСТОС, ТОВА Е ЕДНА СВЕТЛА, БЛАГОДАТНА ЕНЕРГИЯ. ТИ СЕ ПРЕВРЪЩАШ В ЛЮБОВ! Цялото ти същество се изпълва с тая любов, с тая сила, в същото време това ти дава и творческа /вече зависи как ще се прояви/ енергията – дали като някакво творческо нещо, това не е обезателно творческа енергия. При един се проявява по един начин, при друг – по друг, зависи къде му е профила и силата, коя чакра, да кажем, най-силно ще се отвори. Това е първо един внезапен процес, в който се влива негативна енергия от „тъмен“ дух, можем да го сложим в кавички, ако искаме, „тъмен“, защото ГОРЕ НЯМА ТЪМНИ И СВЕТЛИ! Но така или иначе това е ЕНЕРГИЯ, КОЯТО преминава ПРЕЗ НЕГОВОТО ПОЛЕ И СЕ ВЛИВА В ТОЯ ЧОВЕК, В ЕНЕРГИЙНАТА МУ СИСТЕМА. Обхваща чакрите му и цялото му енергийно тяло се изпълва с не много положителна енергия. И заради това са много случаите на хора, които след такова преживяване нещо им става, губят разсъдък и така нататък. И затова Учителите казват, че с това трябва да се внимава и не трябва човек да се заиграва с това нещо.

Във варианта, в който БОГ ТИ ГО ДАДЕ, когато ти си един, как да кажа, човек, КОЙТО ОТ ЧИСТО СЪРЦЕ СЛЕДВА ПЪТЯ НА БОГА, ПОМАГА НА ДРУГИТЕ, СТРЕМИ СЕ, ЖИВЕЕ ЧИСТО, ТОГАВА ТАЗИ ДАРБА СЕ ОТКЛЮЧВА ПО ЕДИН МНОГО ПОСТЕПЕНЕН НАЧИН, ТАКА, ЧЕ ЧОВЕК ДОРИ НЕ ГО УСЕЩА! ТОЕСТ, С ВСЕКИ ДЕН ВСЕ ПО-ВИСШ, СВЕТЪЛ ДУХ ОТВАРЯ ЧАКРИТЕ НА ЧОВЕКА. Това е едното. СЛЕД КОЕТО СЕ ВЛИВА ЕНЕРГИЯ. ОТ ВСЯКА СЛЕДВАЩА СТЕПЕН Е ВСЕ ПО-ВИСШ СВЕТЪЛ ДУХ.
На някое място бях споменавала, бяхме на язовир Батак и там работи Архангел Рафаел, и вля енергия, и аз си мислех, че това е Свръхсилата, този архангел, който ни изпълни, тогава бяхме наистина много вдъхновени, много енергия се вля в нас. Но след това видях, че все по-следващ и следващ по-висш Дух, и следващ, и следващ, и си казвам: „Това кога ще…“. Явно в някакъв момент човек стига до някакъв предел.

КОЙ Е ТОЯ ПРЕДЕЛ?
Когато ДУХОВНИЯТ ТИ ВОДАЧ ВЛЕЕ СИЛАТА, СВОЯТА ЕНЕРГИЯ, ИЗПЪЛНИ ЧАКРИТЕ ТИ СЪС СВОЯТА ЕНЕРГИЯ.

Какъв ефект има това и защо се прави?
Защо се дава на тоя човек в крайна сметка? То не се дава, естествено, човек да ходи да вдига щанги и да си казва: „Уау, колко съм силен?“ ДАВА СЕ НА ХОРА, КОИТО ВЪРШАТ НЯКАКВА ДУХОВНА РАБОТА! И СЕ ДАВА ЗА ВСЕКИ ДЕН, ТОВА СЪЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ! По едно време се молех, казвах: „Моля ти се, Господи, увеличи ми дажбата за енергия за деня“, защото на моменти нямам сила. През мен преминават доста неща всеки ден, с които работя.
ЕНЕРГИЙНАТА РАБОТА, ТРЯБВА ДА ВИ КАЖА, ЧЕ Е НАЙ-ИЗТОЩИТЕЛНАТА РАБОТА. НЯМА РАБОТА, В КОЯТО ЧОВЕК ДА ГУБИ ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ОТ ТОВА! НО ХОРАТА НЕ СИ ДАВАТ СМЕТКА, ЗАЩОТО ТО Е, КАК ДА КАЖА, НЕВИДИМА РАБОТА! И за всеки ден си има ДАЖБА. През нощта човека се изпълва с ОПРЕДЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ и това е ЕНЕРГИЯТА, която ще му трябва за следващия ден. И се молех да бъде с няколко процента повече за всички ни, за да имаме повече сила да си вършим точно тази работа.

Когато човек трябва да се изправи пред някакъв ДУХОВЕН ПОДВИГ, да СПАСИ някого, да кажем, някой който го е затиснало нещо много тежко и този човек бере душа, а ти си там, и имаш тая дарба, В ТОЯ МОМЕНТ ТИ НАЛИВАТ МОЩНО ЕНЕРГИЯ В ЦЯЛОТО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО. Като казвам енергийно тяло, етерното тяло, то не са само чакрите, които знаем, централните чакри. Имаме второстепенни чакри, които са отстрани, отпред, отзад, централните, имаме и мини чакри. Мини чакричките, те са по цялата повърхност на тялото. И всички те са свързани с невидими енергийни нишки, които на Запад наричат Меридиани. И ВСИЧКО ТОВА Е ЕНЕРГИЙНОТО ТЯЛО НА ЧОВЕКА, МНОГО ВАЖНО ТЯЛО.
ТАМ ИМА ЛИ БЛОКАЖ, има ли нещо, човек се чувства уморен или НЯМА ДОСТАТЪЧНО ЕНЕРГИЯ в този енергиен център, съответно в някакво направление не му върви. Да кажем, изведнъж една жена става фригидна. Защо? Какво точно се случва, че тази енергия в нея намалява? Точно това, понеже тя е била твърде разпусната в предишни прераждания, сега ГОСПОДАРИТЕ НА КАРМАТА и правят един енергиен блокаж точно на втора чакра. И като няма там енергия, нормално, органите не се захранват с енергия и жената става…по този начин.

Георги:
Ще кажа пример. Един мой приятел с един негов приятел отиват, някога, да иманярстват. И казва: „Отидохме – няма нищо. Там имаше един овчар, когато слизаме от колата, поздравяваме го, той с двадесет, тридесет овчици човека. Вика: „Момчета, какво има тука?“ Те викат: „Дойдохме тука да огледаме нещо“. Той вика: „Ей там вървете, имаше една стара крепост“. Моя приятел е сто и петдесет килограмов мъж, тежък, голям, развит и аз покрай него, отидохме, видяхме.
Тръгваме втори път да отидем на това място. Най-напред заваля дъжд, после се спука гумата, после радиатора. Оправихме ги всички тия работи, отиваме. На същото място спираме колата и овчаря пак там. Мрачно небето, пасе овцете. И когато слязохме от колата и тръгваме да вадиме уредите, той вика:
– Момчета, вие не разбирате ли от сигнали?
Те викат:
– Какви сигнали?
– Ами , спукахте ли гума? Радиатора на колата?
– Да.
– Валеше ли дъжд в София?
-Да.
– Е, ЗАЩО ИДВАТЕ СЕГА? МИНАЛИЯ ПЪТ ВИ ПУСНАХ, НО СЕГА НЕ ВИ ПУСКАМ! АЗ СЪМ ПАЗИТЕЛЯ НА ТОЯ РЕГИОН! –  Старец с тояга. – НЕ МОЖЕ ДА ОТИДЕТЕ ВЕЧЕ ТАМ! ЕДИН ПЪТ ОТИДОХТЕ И ВИДЯХТЕ!
И моя приятел, той бабаит един такъв, як, тръгва към него и вика:
– Дядо, я се погледни.
А той, който ми разказва, вика: „Той слаб като тебе, Георги. И много възрастен. Отива към него да го хване, да го разтърси. Старецът само се присегна, хвана го и го вдигна с една ръка, и го държи ей така. С една ръка, сто и петдесет килограма. Подрусва го във въздуха и вика: „Мойто момче, не искам да ставам лош. Аз казах какво е.“
Това е сила. И като го пусна, вика: „ИЗЧЕЗВАЙТЕ!“ На колата и да ни няма. Това го видях, с очите си.“
– Сега – викам – РАЗБРА ЛИ КАКВО Е ЕНЕРГИЯ?

Въпрос:
Как се съчетават ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ И СЕКСУАЛНОСТТА? Имат ли съвместимост или се изключват взаимно? Това е един въпрос на Кристина Стоева, който сме получили в групата „Божествено лечение“.

Георги:
Чудесен въпрос. Сега, за НИСШИТЕ СЪЗНАНИЯ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ВЗАИМНО. Когато човек тръгне по Духовния път, това от опит го знам и от най-близки приятели, които са ми казали, и казват така…  ВИНАГИ КАЗВАМ НЕЩА, КОИТО СА ИСТИНСКИ, ЗА ДА СЕ ЗНАЕ И ВИНАГИ ОТ ЖИВОТА!
Казва:
– С една жена, Духовна, и аз съм Духовен, посрещаме слънцето. Всичко си е точно. И, разбира се, сексуалността си върви. Но интересното е, по едно време тя каза:
– Виж, тоя секс нещо ме изтормозва. Не че не те обичам, или по-рядко, или да има някакво затишие, някакво междучасие, някакъв покой, някаква тишина и после така може.
Започваме да ги разреждаме, обаче мен нещо ме напъва отвътре. Защото мъжът е с по-нисше съзнание. Тя продължава да се качва и накрая каза:
– Виж какво, на мен ми стига да се прегърнем като се видим, да се държим за ръце като ходим някъде, като младите влюбени. Всичко това ме изпълва все едно, че сме правили любов. А като ме погледнеш с обич, или аз като те погледна и се изпълвам. Не искам физически допир вече. А! Ама той я остави след няколко месеца и взе една жена с по-нисше съзнание, за да си правят секс всяка нощ. „Ми не мога!“
– Защо не се опита да се издигнеш до нея. Тия работи да те задоволяват и тебе?
ЕТО, ТОВА Е СТЕПЕНТА НА СЪЗНАНИЕ.

Силвина:
ЗА МЕН, СМИРЕНИЕТО е КЛЮЧА ЗА ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ. Нямаш ли смирението, нещата стават сложни. Когато човек има това смирение и се старае, тогава вървят ето тези процеси, които трябва да ви кажа, че това, което в момента се случва с МНОГО от  ХОРАТА, в един нормален случай СИГУРНО СА НУЖНИ СТОТИЦИ ПРЕРАЖДАНИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ТАЯ ДУША ДА ИЗРАСТНЕ ТАКА, КАКТО СЕГА И СЕ ДАВА В МОМЕНТА. ТОВА СЪЩО МОЖЕМ ДА ГО КАЖЕМАСАНСЬОРНО ИЗДИГАНЕ В ДУХА“. Тоест, едно ИЗРАСТВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО, КОЕТО САМО ЗА ЕДНО ПРЕРАЖДАНЕ става нещо НАИСТИНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО.
И това пак е свързано с Целомъдрието, с тази жизнена Енергия, които ние просто трябва да използваме.
Целомъдрен – това не значи, че трябва да се откажем задължително. Но има един праг, в който, дори Бог го изисква вече от теб, обет за Целомъдрие. Такъв обет са дали и Христос, и най-висшите Духове дават този обет и го спазват. НО ТОВА СА НАИСТИНА ХОРА, КОИТО СА АБСОЛЮТНО ПОСВЕТЕНИ НА ДРУГИТЕ СА С ЕДНА ГОЛЯМА МИСИЯ.

ГЕОРГИ:
Казвал съм го в една от първите си беседи, не знам дали е била записана, или във „Великия трепет“, цялото име е – ВЕЛИКИЯТ ИНТИМЕН ТРЕПЕТ НА ДУШАТА, че когато ДОСТИГНЕШ ДО ТОВА СЪЗНАНИЕ, САМО МОЖЕ ДА СТЕ ЕДИН ДО ДРУГ ИЛИ САМО ДА СИ ПОМИСЛИТЕ! ТАКА ПРАВЯТ ЛЮБОВ БОГОВЕТЕ – С МИСЪЛ! АНГЕЛИТЕ – С ПЛАМЪК! ДУШИТЕ СЕ СЛИВАТ, ТЕЛАТА СТОЯТ ЕДНО ДО ДРУГО, НЯМА ДОКОСВАНЕ.
Ето вижте, казвам го по най-простия и елементарен начин. Душата е пламък! Значи стигаш до това Ангелско Съзнание, на Земята има такива случаи, лежите си един до друг, много се обичате, нежност, всичко. ТОГАВА ИЗЛИТАТ ДУШИТЕ КАТО ПЛАМЪЦИ И СЕ СЪБИРАТ НАД ВАС КАТО ДВА ПЛАМЪКА, КОИТО ТРЕПТЯТ И ПРАВЯТ СПИРАЛИ! И всичко, което можеш да го усетиш на земен план от допир, докосване, всичко го изживяваш ДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО!
АУ, ТОВА БИЛО НИРВАНАТА! А в БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ Е СТО ИЛИ ХИЛЯДА ПЪТИ ПО-СИЛНО!

И затова Божествата отгоре до долу всичко знаят, но понеже човек не знае или другия човек е тука – петдесет, шестдесет, седемдесет килограма месо, казвам грубо /искам по някой път да съм груб, за да може да се запомни/ тая плът, ти виждаш плът и ти си плът. Мераците са много големи и край.

Сега ще кажа един интересен случай. Има двама приятели. Тия двама приятели, единия е добър художник, другия поет. И поетът ходи в ателието на приятеля си, седят и си пият кафето. А той през това време си рисува нещо, да не го отвлича от работата, поета си прави междучасие. И художникът вика:
– Знаеш ли, чакам, един модел идва, рисувам го вече дълго време. Виж му портрета.
Той гледа една гола жена, има още много детайли да се изпипват. И вика:
– Ама тя гола ли ти позира?
– Да, гола ми позира. Ей там на тоя стол седи. Един час седи, става и си отива. Аз я рисувам.
Идва моделът в определения час, влиза и поета гледа, а и поета е по „хубавите работи“ и той жената я гледа като произведение на изкуството и не чак толкова, както и художника. И вижда едно съвършено същество. Мис Свят и нещо повече, Мис Вселена. Гледа и не може да повярва. Жената почва да се съблича спокойно, слага си на другия стол работите, без да се срамува и си сяда. Той я гледа като омагьосан, хипнотизиран. И художникът започва да рисува. Пълна тишина един час, жената става, облича се и си отива. И поета вика:
– А бе, приятелю, знаеш ли какво, а бе аз през цялото време бях на нокти. Бях луд. Гледам едно същество, което… ама то Богиня. Ти как издържаш? И го рисуваш отгоре на това? Дишането ми спира, ръката не ми работи. Знаеш ли какво бих направил? Тая жена, най-напред трябва да преспя с нея, да се облекча, да се успокоя, всичко, след това мога да рисувам с часове. Ма ти що не правиш така?
И той казва:
– Да, обичам я, това ми е любимата.
И той вика:
– Ама сериозно?
– Сериозно, ама още не сме правили секс с нея.
– Как?
– Е ми, да. Ако направя секс, всичко ще се развали. Ако най-напред правим секс, ей тука в ателието има къде, и след това аз се успокоя, облекча се, ми аз изобщо ще си загубя таланта бе, мойто момче. Аз ще рисувам вече нещо, което не ме влече, не искам, то ми е познато. Ти като прочетеш вестника какво го правиш?
Той вика:
– Как какво? В огъня и го хвърлям.
– А, ама като не е четен, той ти е любопитен, нали? Докато не я нарисувам, няма да я докосна. Това ми държи таланта.

ТАЛАНТЪТ Е СЪЩО ОГЪН, КАКТО ДАРБИТЕ И СПОСОБНОСТИТЕ. ВСИЧКО, В КОЕТО ИМА ОГЪН Е ЖИВО, СВОБОДНО И ПРЕКРАСНО! ОГЪНЯТ Е ЛЮБОВ, ЗАЩОТО ДАВА СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА. А основните атрибути, основните качества на ЛЮБОВТА СА СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА. Плюс всички останали, разбира се.

Въпрос:
Четох в една от книгите, че по време на сексуален контакт се обменя карма и че ако достатъчно дълго се случва това, хората се сливат на много нива и стават почти като едно цяло.
Въпросът ми е: при раздяла след такива взаимоотношения какъв е начина да се освободим от другия? Има ли определено време? Примерно ако връзката е траела три години, да се чака още толкова, в което да спазваме „пост“, преди да се отворим към друг човек?

Силвина:
До колко време жената трябва да се въздържа след като приключи връзка? Поне три месеца. Поне три месеца преди да предприеме нова връзка, имам предвид сексуална връзка преди всичко, да влезе в сексуален контакт с друг мъж. Иначе може да се вижда с други хора и така нататък, но да не стига до това нещо, за да може да се пречисти през това време. Евентуално, не винаги се пречиства.
Пак казвам, ако това е кармична връзка, тая карма си остава у жената. Но да кажем тези отпечатъци, има едни буквално едни, не знам, същества ли, какви, виждам ги като сенки, които са около жената често. Те си отиват тези сенки за три месеца.
Другото – за да се пречисти – вече да работи по-активно, тоест не просто да чака да минат три месеца, а ДА БЛАГОСЛАВЯ мъжа, с който е била. Защото БЛАГОСЛОВИЯТА КЪСА КАРМИЧНАТА ВРЪЗКА, къса тия енергийни връзки, които те свързват с тоя човек, и ако имаш някаква карма, която си приел от него, много вероятно е Ангелите на Кармата да ти помогнат и да я освободят. Така, че това вече да не влияе на следващата ти връзка, защото иначе хората, как да кажа, се получава един ОМАГЬОСАН КРЪГ! Нещата се повтарят и повтарят, и повтарят, ПРОСТО ЗАЩОТО ТИ ЖИВЕЕШ В МИНАЛОТО! Целият товар, който си го влачиш от миналото, той си е с теб и се проявява във всеки контакт, включително и в партньорската връзка.

Въпрос:
Може ли да се каже, че жената носи ЕНЕРГИЕН ОТПЕЧАТЪК на всеки мъж, с когото е била през живота си и че едно бъдещо дете от избрания от нея мъж, може да е негово биологично, но не и енергийно?

Силвина:
Носи! Това са тия сенки, за които говоря. Но най-силния отпечатък е от първия мъж. Това е най-силния енергиен отпечатък и често това е някаква кармична връзка. Познавам твърде много жени, на които първия им контакт е болезнен. Често това е кармична връзка и се обменя и някаква карма при нея, сериозна.
И ТОВА Е /решенитето/ – ПРОСТО БЛАГОСЛОВИЯ!
ЗА МЕН НЯМА ДРУГ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ, КОЙТО Е ДАДЕН ПОЧТИ НА ВСЕКИ ЧОВЕК, ДА МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ВСИЧКИ ТИЯ НЕГАТИВИ! БЛАГОСЛОВИЯТА /аз съм говорила за това/ Е НАЙ-ВИСШАТА ФОРМА НА МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ! БОЖИЕ СЛОВО, КОЕТО РАБОТИ, ТОЕСТ ЧРЕЗ НЕЯ НИЕ НАСОЧВАМЕ ВНИМАНИЕТО НА СВЕТЛАТА СИЛА КЪМ ДАДЕНО НЕЩО:
„Благославям Иван. Нека да е жив и здрав и Благословен. Господи, Благослови го и ти с любовта си!“.
Като се стремим да имаме и ДОБРО ЧУВСТВО към Иван, НЕ ПРОСТО БЛАГОСЛАВЯМ ГО, пък иначе ако го видя, ще го убия“. ТОВА НЕЩО РАЗВЪРЗВА ТИЯ КАРМИЧНИ ВЕРИГИ И ПАДАТ КАРМИЧНИТЕ НЕЩА, КОИТО ХОРАТА НОСЯТ!

Въпрос:
Ограничени ли са запасите на всеки човек от сексуална енергия за дадения земен живот и могат ли да се изчерпят? И ако да, какви са последствията при едни такива изчерпани запаси?

Силвина:
Какви са последствията? Че са ограничени, ограничени са, това се вижда. Мъж на тридесет години изведнъж губи всякакво желание, всякаква способност. Защо? Защото е почнал твърде рано, защото е прекалявал или разхищавал, или правил кой знае какви извратени неща. И в един момент губи тази енергия. За мен това е нож с две остриета. Особено съм забелязала, че много от Духовните хора минават през тия изпити. Те имат твърде много сексуална енергия, повечето Духовни хора. Те просто имат много енергия. Това е факт, това за което говоря, Свръхсилата. Тоест, ти имаш енергия, още като млад, много повече от всички други и понеже, как да кажа, обществото не е създало начин как младите хора да канализират енергията си, те я канализират в някакви такива порочни неща или твърде рано стигат до тия неща в днешно време, което, как да кажа, си като един употребен в един момент човек.

Георги:
ПОЛОВОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ Е ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ГОДИНИ ЗА ЖЕНАТА! И ДВАДЕСЕТ И ТРИ – ЗА МЪЖА. Половото пълнолетие, казвам го, КОСМИЧЕСКОТО и който удържи до това, може да е мъжа /както баща ми и дядо ми, Мир на Душата им и Светлина по пътя им/ можеха до край – осемдесет, деветдесет години. Мъже! Останалите защо стават импотентни на тридесет и пет, четиридесет години? Ами, поради тая причина, РАНО ЗАПОЧВАТ СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ, няма прелюдия.
Природата иска да се мине легално, внимателно от едното към другото. Вие мислите, че астралното тяло е веднага залепено за физическото тяло. Не. Това е етерното тяло. Както не може да преминем от стихията ЗЕМЯ, която е най-нисшето съзнание, минерал, пръст. Следващата стихия е ВОДАТА. Следващата стихия е ВЪЗДУХА. Преминава нашето съзнание през тия стихии, минава през всички и когато достигне до ОГЪНЯ, най-високата стихия, разбира се. Не може от ВЪЗДУХА да се бухнем в ОГЪНЯ. Затова през сегашния период на НОВОТО трябва да минем през ЕТЕРА. ЕТЕР! БЕЗ ЕТЕР НЕ СТАВА.

Силвина:
ГОРЕ, В ХРИСТОВО СЪЗНАНИЕ НАЙ-ВАЖНОТО Е – ЦЕНИ ЖИВОТА! Докато в БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ, когато отидеш там, урокът е – ЦЕНИ ВСЕКИ ЕРГ ЕНЕРГИЯ. НЕ САМО ЖИВОТА, НЕ САМО ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА, ВСЕКИ ЕРГ ЕНЕРГИЯ! Примерно, какво значи това? ДА СЕ ОТНАСЯМ С УВАЖЕНИЕ, РЕСПЕКТ И ГРИЖА КЪМ ВСИЧКО. В тая маса – да уважавам нещата, да уважавам твореца, който я е създал, ако в нея особено има и нещо красиво да го забележа. Да се стремя да я поддържам чиста, красива, изрядна, дори ако мога с нещо да допринеса да стане още по-хубава. Примерно да направя някакъв интересен стил, както аз обичам да правя рустик и така нататък, нещо, което да върне към живот този предмет. И това значи да цениш всеки ерг енергия, защото енергията, тя е във всичко. ТОВА ЗНАЧИ ДА ОБИЧАШ И ДА ЦЕНИШ ВСИЧКО, ДА СИ ЦЕЛОМЪДРЕН. ДА ОБХВАНЕШ ВСИЧКО, ЗАЩОТО ВСИЧКО Е БОГ. ДА ОСТАНЕШ ВЕРЕН НА БОГА!

Въпрос:
Защо двойките масово се нуждаят да си вземат почивка един от друг? Защо енергията не стига в семейните отношения? Според мен партньорите в дадена двойка са заедно, за да се зареждат един друг и заедно да се чувстват най-силни и пълноценни. Защо е точно обратното на практика? Защо след брака, бавно и постепенно, има спад надолу, докато в един момент сексуалните отношения избледняват?

Силвина:
Да. Може би да кажа какво би било правилното, за да не се случва всичко това, което всички познаваме, нали. КЛЮЧЪТ ТУКА Е ЕДИН, НАРИЧА СЕ СВОБОДА!
АКО АЗ ЖИВЕЯ С ДРУГИЯ ПО ЕДИН ОГРАНИЧАВАЩ НАЧИН. ОГРАНИЧАВАМ ГО И НЕ МУ ДАВАМ ВЪЗМОЖНОСТ ТОЙ ДА ИМА ВРЕМЕ И ЗА СЕБЕ СИ, А СЪМ СЕ ВКОПЧИЛА В ТОЯ СЕМЕЕН ЖИВОТ И СМЯТАМ, ЧЕ ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ И НИЩО ДРУГО, МНОГО ЯСНО, ЧЕ ДРУГИЯТ ЩЕ ИМА НУЖДА ОТ ПРОСТРАНСТВО И ЩЕ ИСКА ВРЕМЕ ДА ОСТАНЕ САМ. ЗА МЕН КЛЮЧЪТ, ХОРАТА ДА СА ДЪЛГО ВРЕМЕ ЗАЕДНО, Е ПЪРВО ДА ИМАТ ПО-ВИСШИ СЪЗНАНИЯ И ПОСЛЕ – ДА СИ ДАВАТ СВОБОДА! ДА СИ ДАВАТ ПОЧИВКА!
Това да става естествено, а не: „Ох, омръзна ми, не мога повече да издържам, давам си почивка“. Ама защо стигате до този момент? Защото, първо изразходвате енергията си, когато сте заедно, по неправилен начин – в кавги, спорове, семейни и всякакви такива битови неща, които ви смъкват енергията и много ясно, че ще се уморите един от друг.

Докато, ако това са двама човека, при които всеки си има неговия периметър на действие и всеки един уважава другия и периметъра на неговото действие, с това което той е полезен за другите хора и по някакъв начин могат и да се допълват, това би било прекрасно. Заради това има един малко такъв банален лаф, че „Не е важно да гледате един в друг, а да гледате в една посока“. Това наистина е така, нали.
АКО ВИЕ ИМАТЕ ПОДОБНИ ДУХОВНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ИНТЕРЕСИ И СЕ ПОДКРЕПЯТЕ ЕДИН ДРУГ, НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТЕ, НЯМА КАК ДА НАСТЪПИ УМОРА. То си е един творчески процес, в който единия си твори неговите неща, другия си твори неговите неща, ако могат да са заедно в това е нещо – прекрасно. Въпреки, че това също е малко трудно – хем да са семейство, хем заедно да работят в един бизнес, да кажем или нещо такова.
Но за мен ключът е СВОБОДАТА. Винаги съм държала на това в моята връзка – да имам свобода и аз да я давам на човека. Защото тогава той може да се разгърне! А не да съм една жена, която се вкопчва в него и цялото му свободно време трябва да е с мене. И защо пък с мене?  Нека човека да отиде с приятели, да отиде някъде, да се разведри. Тогава, когато той се върне при мен, ще бъде много по-, как да кажа, ще ме оцени. А иначе си едно такова същество, което само иска и само очаква.

Георги:
Искам още нещо да прочета от тази книжка. Ще си направят всичките извод как да общуват и в любовта, и в семейството, и винаги.
„ЗВЕЗДНО ОБЩУВАНЕ“

ДОБРЕ Е ХОРАТА ДА ЖИВЕЯТ И ДА ОБЩУВАТ КАТО ЗВЕЗДИТЕ В ЕДНО СЪЗВЕЗДИЕ, НО ДАЛЕЧЕ ЕДИН ОТ ДРУГ. И ВСЕКИ ДА СВЕТИ ТОЛКОВА, КОЛКОТО МУ Е ДАДЕНО. А не единия от семейството да иска да стане масло над водата, а другия да остане вода, връх. Единият да стане капитан на семейния кораб, ама и другия иска. Това е, ето – ДА СВЕТИ ТОЛКОВА, КОЛКОТО МУ Е ДАДЕНО. НО ХОРАТА ДОПУСКАТ ГОЛЯМО СБЛИЖАВАНЕ ПОМЕЖДУ СИ. А ИМА НЕИЗМЕНЕН, НЕБЕСЕН ЗАКОН: „ГОЛЯМОТО СБЛИЖАВАНЕ В МАТЕРИАЛНИТЕ СВЕТОВЕ, ВИНАГИ ВОДИ ДО ГОЛЯМО ОТБЛЪСКВАНЕ“. ПРИ НАРУШАВАНЕТО НА ТОЗИ ЗАКОН, НЕМИНУЕМО ЯВЛЕНИЕ Е – ОБИЧТА, КОЛКОТО И ДА Е ГОЛЯМА, РАНО ИЛИ КЪСНО СЕ ПРЕВРЪЩА В ТОЧНО ТОЛКОВА ГОЛЯМА НЕНАВИСТ И ОМРАЗА!
Примерите са безброй.
ЗЕМНОТО ГОЛЯМО СБЛИЖАВАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ВОДИ ДО ОТНЕМАНЕ СВОБОДАТА НА БЛИЖНИЯ. А ЩОМ Е НАРУШЕНА НЕГОВАТА СВОБОДА, НАРУШЕНА Е И ТВОЯТА! Ето, внимание за всички влюбени двойки: ХУБАВО Е С ПРЕГРЪДКА ДА СИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ СЕ ОБИЧАМЕ, НО ВЕЧНАТА ПРЕГРЪДКА Е ВИНАГИ ЗАТВОР!“
Това е ОБСЕБВАНЕТО на влюбените един към друг и вика: „Аз го обичам!“. Да, ама ако е вечна прегръдка, тогава има РЕВНОСТ! ТОВА Е ЗАТВОРА!

Въпрос:
Как и защо губим енергията си? Въпрос зададен от Маргарита Козарева. Пише: „Чувствам, че нямам сили“.

Силвина:
Това е един доста, така, сложен въпрос и много неща могат, цяла лекция може да се изнесат по него, но ще опитам накратко да спомена различни начини, по които човек губи енергия. За това сме имали и лекция.

КОГАТО ЧОВЕК ИЗЛЪЧВА ЛЮБОВ, КОГАТО Е С ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, ВЕРОЯТНОСТТА ДА СЕ СВЪРЖЕ С НИСША ЕНЕРГИЯ Е МНОГО МАЛКА. Защото ние губим енергия когато се свържем с НИСШИТЕ НЕЩА и те ни КРАДАТ, това са паразити, както ги наричам или ТЪМНИ СЪЩЕСТВА! ТОВА ИМ Е РАБОТАТА! Те просто са при хора, които са в ГРЕХОВЕТЕ И СЕ ХРАНЯТ С ТЯХНАТА ЕНЕРГИЯ! Но има и много, как да кажа, подмолни начини, по които хората губят енергия, за които те абсолютно не си дават сметка за какво става въпрос. И ТЕЗИ ПОДМОЛНИ НАЧИНИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ СИЛИТЕ, КОИТО СА ВЪВ ВЛАСТТА, КОИТО СА В БИЗНЕСА. КОИТО СА В ТЕЗИ СКРИТИ ПОДМОЛНИ СИЛИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА УПРАВЛЯВАТ СВЕТА? КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА УПРАВЛЯВАТ ДУХОВНИТЕ ДВИЖЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ? За съжаление след всеки ВИСШ УЧИТЕЛ в тези среди се включват и други сили, които вкарват и други елементи.

Наскоро при мен идва една жена, която най-обикновена така, млада жена и аз проверявам да видя какво е нещото поради, което тя не може да спи от години и поради което тя е уморена. Много ясно, че си уморен, ако не можеш да спиш – енергията идва по време на сън в голяма си част. И установявам Сатанинско Проклятие. Проклятието е едно, но сатанинско проклятие е нещо МНОГО ТЕЖКО. И тя не беше изненадана, казва:
– Аз не се изненадвам от това, което ми казваш, даже го очаквах.
Казвам:
– Така ли? Ти пък.
Откъде, тази жена може да попадне на такова нещо, Сатанинско Проклятие?
За това не ми е приятно да говоря, но честно казано бях шокирана. Просто бях шокирана. И мисля, че е време тия неща да станат вече достояние на повече хора.
И тя ми изважда книжката на Учителя „Завета на цветните лъчи на светлината“. И казва:
Силвина, прочети на шестдесет и девета страница какво пише. И ми отбелязва абзаца.
Това е всъщност, за тези, които не са запознати, това е светая светих за хората от Бялото братство, това е ЕДИНСТВЕНАТА книжка, може би, която УЧИТЕЛЯ собственоръчно пише, вадейки цитати от Библията. И го дава като метод, светъл, изключителен метод, по който хората да работят.
И казва: „Това трябва да си го носите винаги с вас, защото то ви пази“. И наистина и аз самата тая книжка я нося може би от петнадесет години навсякъде с мене. Прочитам да видя какво пише там. И там пише следното: „И този метод ви е даден от Христос и той е много висш метод. Който го използва, това ще се ползва за неговото духовно израстване. Но който не го ползва, го очаква проклятие.И това е цитат от Учителя.
Сега, първо ДУХ ОТ ТАКАВА ВЕЛИЧИНА НИКОГА НЕ БИ ИЗПОЛЗВАЛ ТАЗИ ДУМА! Защото при него СЛОВОТО Е МОЩНО И ГОВОРИ. Той не може да се изпусне по този начин да каже. Когато имаш дарбата БОЖИЕТО СЛОВО, трябва да внимаваш в най-малките думички, защото ВСИЧКО се МАТЕРИАЛИЗИРА! Камо ли да кажеш такова нещо, което веднага става ПРОГРАМА, МОЩНА, която работи поколения напред.
Злоупотребата с БОЖИЕТО СЛОВО е един от найтежките грехове, които хората са създали – изкривяването му, редактиране на Божие Слово, изкривяване, използване за користни цели и вкарване /остави изкривяването/ вкарване в Божието Слово на вече, как да кажа, на ЧЕРНА ЕНЕРГИЯ. Както в случая.
ТОВА СЪМ УБЕДЕНА, ЧЕ НЕ Е ЦИТАТ ОТ УЧИТЕЛЯ! ТОВА Е ДОБАВКА!!!
И такива добавки има на много места, където хората не си дават сметка, че ги има тия неща, просто ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ работят. И човек изведнъж… уж отива на едно такова много светло място, където много хубави неща се говорят, много хубави неща се случват, но с всеки следващ ден този човек става нервен, става все по-критичен към другите, все по- …

Кога човек е нервен и критичен? Когато НЯМА енергия. Е, чрез едни такива „Невидими Кукички, има сили, които крадат енергията на човека. Има сили, които са наистина Сатанински Сили, които се опитват да ВЗЕМАТ ВРЪХ СЕГА и СА ВКАРАЛИ ПРОГРАМИ и неща къде ли не – във ваксини, в тестове, в много неща. И човек прави нещо най-обикновено и тривиално. Бях открила дори, че в кафето има много интересни програми.

КАКВО Е ПРОГРАМАТА?
ТОВА Е МИСЪЛ ФОРМА.
Това са уроките, както казваме. Ако аз нарека, имам силата, да кажем, ако аз нарека нещо: „Който пие кафе, ще бъде работохолик“. Но това са хора, които са се събрали и са го направили, силни хора, да кажем, имат някакви способности, защото и в другата страна на силата също работят със способности, само че там способностите са един ГОЛЯМ ИЗПИТ ЗА ТОВА ЕГО!
Способностите ти са дадени, за да ти изпитат Егото основно, защото ти в предни прераждания си злоупотребявал със силата и сега Светлата Сила отново ти дава възможност да види колко ти е акъла, колко са ти силни Ангелите.
И така, значи там има сила и способности, но там силите /това, което казах за Кундалини енергията и така нататък/ там силите не се подхранват от Светли духове, а от духове с друг поляритет. И такива програми може да има навсякъде. Аз заради това, неща, които са масови, ги избягвам. Всички масово пият кафе. Е да, ама аз от малка нещо усещам, че не ми харесва в кафето. Не съм си давала сметка точно защо. Тия програми се освобождават, разбира се, както могат да се пречистят, така могат и да се освободят.
„Господи, благославям кафето, нека бъде благословено и от теб, да ми носи Радост, Светлина, Заряд, Енергия през този ден“.
Това са неща, които са много важни в днешно време, където много сили и енергии работят за енергията и съзнанието на хората, за да ги хванат.
ЧОВЕК ТРЯБВА ДА Е МНОГО ВНИМАТЕЛЕН!
Участие в различни практики – включвам се в една медитация или включвам се в една духовна практика някъде на някакво хубаво място. Връщам се и от там настъпва един срив. ЗАЩО? Енергиен, психически, всякакъв. Защото хората, които са се събрали там, не им е „Чист Косъма. И всъщност това е един Егрегор, който не е вече светъл, защото хората, които са се включили в него не са светли хора и чрез него работят вече „ТЪМНИ СИЛИ.Пак казвам в кавички, нали, просто това е много голямо изпитание. Тъмните сили – тяхната работа е това на каналджиите – да изпитват хората.

ДУХОВНОСТТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО ВНИМАТЕЛНОСТ, БУДНОСТ. Това не е, дай сега къде какво чуем да участваме. Просто трябва наистина да усетиш Учителя си, че това е СВЯТ, ЧИСТ, ЧОВЕК, да си сигурен в това. Защото един Егрегор се създава от ГЛАВАТА!!!
Ако ГЛАВАТА на това Духовно Течение е човек с нечист косъм, както съм търсила различни Гурувци и неща, точно какви, НЕГОВИТЕ ПОРОЦИ и неща се прехвърлят и на хората. Изведнъж и те стават, примерно, разюздано сексуални със странни желания, към гуруто или други членове на тоя колектив. Просто защото той е, как да кажа, той реално създава тоя егрегор и той е най-важния.
Тъй че ГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО хората какво излъчват, КАКВО ПРАВЯТ, какво говорят, не само да им слушаме лекциите по интернет. Защото има хора с много благо и меко излъчване, а всъщност там работи нещо съвсем друго. И всичко това, как да кажа, е дадено, може би, човека за да се научи, както и със сексуалната енергия – да цени истинските неща. Да ги търси и да ги оценява.

Въпрос:
Има един много логичен следващ въпрос. Много пъти съм си мислила, че животът често ни поставя в ситуации, в които лесно можем да сгрешим, да се отклоним, без да имаме такова намерение. Тогава започваме да търсим отговори, знаци, които да покажат сбърках ли наистина, какво се случи, обзема ни тревога от неяснотата. Моят въпрос е, какъв е начина да успяваме да държим верния ход на нашия живот? Има ли знак, пътеводна светлина или усещане, че може наистина да си сбъркал и ако следваш знаците, ще дойдеш до там докъдето трябва.

Силвина:
Да, за човешкия живот винаги има няколко сценарии, той не е само един. Но като цяло Светлата Сила се опитва да ни води по магистралата, както казва Георги, нали. И винаги ни предупреждава по някакъв начин, че тръгваме в отбивка, която ще ни изведе кой знае къде. По хиляди начини ни предупреждава.
Примерно, една жена иска да изневери на мъжа си. Това е случай, който са ми го разказвали. Тръгва с това намерение и изведнъж пада, и то не просто пада, а пада в една кална локва. Какъв е тоя знак? Какво казва? Случайно ли е? Няма случайно, казвам ви честно. Няма случайност, просто Невидимият свят работи с човека по хиляди начини.
Да, обаче, да кажем, тя го прави това нещо. Казва си: „А, случайно беше. Голяма работа“. И тогава тя си започва вече по пътя на изпитите да върви с всички последствия на това, което се случва. Губи целомъдрието си, губи много неща.
В другия вариант – винаги са някак си два гласовете в човека. Едното те предупреждава и се опитва да те предпази. Винаги Бог се опитва да те води във вярната посока. Но човек това не го чува, пренебрегва го. Или не го чува като мисъл, защото често и като мисъл присъства. Изведнъж нещо казва: „А бе интуицията ми казваше, че не трябваше така, обаче аз какво направих. Ето, сега сърбам си попарата“.
Но и това – да тръгнеш по тоя път, пак казвам, който е кривия път, това пак е един от сценариите на човешкия живот, защото това е школата. Ти минаваш през греховете, страданията, опитността и си учиш някакви уроци по тоя начин. Но една моя приятелка казва:
– Е, не може ли по един малко по-лек начин?
– Може, обаче човешкото съзнание още не е израснало за това да минава по по-лекия начин, да не минава през тия тежки грехове и неща. Но за в бъдеще съм сигурна, че няма да е така. Просто при новата раса нещата ще бъдат по друг начин. Няма да се учат уроците така… Просто хората няма да са чак толкова дълбоко стъпили в греха.
Както сега се шегувам – работя с хора, понякога с хиляди прераждания. Казвам: „Този човек, той не е бетон, той не е цимент, той е гранит“. Гранит! Трябва да пробивам с канго гранит – толкова дълбоко стъпил в греха е тоя човек – смного прераждания, с подобни грешки през всичките тях и се създава една доста твърда енергийна структура, която докато се пречисти, не е никак лесно.

Георги:
Само да кажа ПРОСТАТА ФОРМУЛА – КАК МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ, БОГАТИ И ЩАСТЛИВИ и да вървим към това. Защото разните работи ние почваме да си изчистваме, да си чистим греховете, да си плащаме на Кака Карма, да си плащаме онова, заемите, които сме взимали. Това е така. Обаче ние ги изчистваме в един момент, но продължаваме да ги трупаме, ако продължаваме с пороците. Това е една БЕЗКРАЙНОСТ. А трябва да минем САМО към ДОБРОДЕТЕЛИТЕ и да ги спазваме.

И ФОРМУЛАТА Е СЛЕДНАТА, КОЯТО Е ТАКА, НЕ НЕВЪЗМОЖНА, НО МНОГО ТРУДНА, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Затова когато Исус казва:ДА ОБИЧАМЕ ВРАГОВЕТЕ СИ“, а на мен ми каза: КАЖИ ИМ: ДА ОБИЧАТ И ПРЕДАТЕЛИТЕ СИ“, което е по-висша форма, нали. Аз казвам: ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИМ ДА ОБИЧАМЕ ВСИЧКИ. Отначало се стараем! ВСИЧКИ! Всяка една душа, която е в тяло. Без да гледаме делата му – лоши дела е направил, лоши мисли, лоши чувства, лош е, от най-лошите на Земното кълбо. Какво да се прави? БОГ ГО ОБИЧА и когато ти се научиш поне да го уважаваш или да не мислиш, или да го неутрализираш, ТОГАВА ТРЪГВАШ ПО ДУХОВНИЯ ПЪТ и виждаш как се случват ЧУДЕСА В ЖИВОТА ТИ. А ако се научиш да го ОБИЧАШ, БОГ моментално те прави СВЕТИЯ! ТОВА Е!!!

И ТАКА, ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДУХОВЕН, ЗА ДА ПОЛУЧИ ЕНЕРГИЯ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ИНАЧЕ!
И КОЛКОТО ПО-ДУХОВЕН СТАВА, ТОЛКОВА ЕНЕРГИЯТА ПОВЕЧЕ МУ СЕ УВЕЛИЧАВА, НО ДА НЕ РАБОТИ С ПОРОЦИТЕ, А С ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАБОТИ. ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ТЕ ПРАВЯТ ДУХОВЕН! Пороците те оставят на същата степен на съзнание.

Тука са написани четиридесет и два основни Добродетели за прилагане на Принципите по азбучен ред. Те са от книжката на Георги Изворски „ЗВЕЗДНА РОСА ЗА ЗВЕЗДНАТА РАСА“. Това е цялото заглавие, където пише, че са ИЗПОВЕДИ. НЕ ПРОПОВЕДИ, но пак са „ВЕДИ“ – значи ЗНАНИЕ!

Така. Първо АВТОРИТЕТНОСТ. /Може с една дума да обяснявам за какво става въпрос/ АВТОРИТЕТНОСТ – човека да си знае мястото къде е в обществото и да не иска, да няма силни амбиции. Той иска да стане президент и депутат, ама няма качествата и тогава става едно вечно объркване.

АКТИВНОСТ какво е? Винаги да е АКТИВЕН. А кой е активен? Да цитирам Виктор Юго: „Да обичаш, значи да действаш“. АКТИВНИЯТ Е ЛЮБЕЩ. Щом си безлюбещ, необичащ, така да се каже, ти НЯМАШ ЕНЕРГИЯ, НЯМАШ СИЛА. С вялост подхождаш към всичко. Виж всичко си е подредено тука.

БЕЗКОРИСТНОСТ – значи користолюбието по времето на Исус Христос беше напълно нормално, даже користолюбието и до сега е в някои общества и в някои държави нормално, защото слагат материята пред Духа.

БЕЗУСЛОВНОСТ – тая безусловност трябва да я прилагаме към всички и всичко по следния начин. Приемаме го по тоя начин, защото Господ ни го поднася за момента – тоя човек, тая ситуация, това нещо, трябва да го приемем, но това не значи да се съгласим веднага с него, а да направим проверката. Но безусловно, не искаме веднага да се намесим, защото ако се опитаме по някакъв начин да контактуваме, ние се намесваме в съдбата на тоя човек и фактически изземваме функциите на Всевишния. Това не може да се допусне.

След това БЛАГОДАРНОСТ – това е ПРИЗНАТЕЛНОСТ. За ВСИЧКО трябва да отдаваме благодарност. Благодарност се отдава и за ДОБРИТЕ неща, И ЗА НЕДОБРИТЕ НЕЩА, защото те също са ни УЧИТЕЛИ. И АКО СЕ НАУЧИМ НА ТОВА МНОГО БЪРЗО ИЗЧИСТВАМЕ ВСИЧКИ КАРМИЧНИ СМЕТКИ!

БЛАГОРАЗУМИЕ! Благоразумието е най-близо до ЦЕЛОМЪДРИЕТО.

БЛАГОРОДСТВО! БЛАГОСТ! Благост, КРОТОСТ или ДОБРОДУШИЕ.

БУДНОСТ! Винаги будност на съзнанието. Само ИСТИНСКИ ДУХОВНИЯ човек е винаги с БУДНО СЪЗНАНИЕ! Останалите може да се приспят от медии – това е промивката на съзнанието, да те зомбират непрекъснато, да те хипнотизират, да те обработват под най-различни начини, и онова, което те искат, го правят. Обаче не можеш да заблудиш будния човек. Продължаваме нататък.

ВДЪХНОВЕНОСТ – Когато правиш нещо, не само да го правиш с ентусиазъм и въодушевление. Ентусиазмът е човешки импулс за дейност. Въодушевлението е Ангелски импулс за дейност. Вдъхновението е Божествен импулс за дейност.

ВЕЛИКОДУШИЕ – обезателно, Велика душа.

ВЗИСКАТЕЛНОСТ – да си взискателен, но да знаеш точно кой и от къде – това прави един умен учител. Един, който е роден за учител. Той знае от кой ученик колко да изисква. Защото ако го натовари повече, той съвсем ще пропадне. Ако му даде по-малко, той няма да върви нагоре. Значи това е, истинския учител. Бил съм доста години учител и знам, към всеки един ученик – абсолютен, индивидуален подход и то обезателно с обич. Продължаваме нататък.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ! Волеизявлението собственото ти……… и чуждото, да не го спираш. Това е СВОБОДАТА!

ВЪЗДЪРЖАНОСТ! Въздържаност, умереност във всичко, включително и в храненето, нали. Не е добро чревоугодничеството, както мързела не е добър. Но и работата прекалената не е добра. Господ разрешава да се работи на две места, но не и на трето, казвал съм го.

ГРИЖОВНОСТ! Ааа, грижовността е много важна. Да се грижиш за близките си днес, а ако можеш да проявяваш грижовност и към човечеството, към цялата страна и към континента. Но най-вече да я проявяваш към близките си, за да можеш да се научиш на грижовност.

ДОБЛЕСТНОСТ! Това е най-висшата форма на смелост. Смелост, храброст, доблест.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ към всички и всичко. Това не значи да не знаеш кой какъв е и какво е правил, но лично ти нямаш право да излъчваш към тоя човек негатив, злоба или да злорадстваш, когато му се случва нещо. То ще му се случи. Той ще си плати всички кармични сметки, остатъци от сметките и така нататък. Няма начин. Мъки, неволи, страдания. Исус казва: „Там ще бъде плач и скърцане със зъби“. Това е КАРМАТА, нищо друго.

ДОБРОНАМЕРЕНОСТ! Значи, доброжелателството е добри желания. А добронамереността добри намерения да излъчваш към хората.

ДОСТОЙНСТВО! Винаги да имаш достойнство. Може да си роб, но да имаш достойнство. Значи, подчиняваш се, но знаеш кой си и не се обезличаваш. Достойнството е това.

ЖИЗНЕРАДОСТНОСТ и ЖИЗНЕУТВЪРЖДАВАНЕ! Това е винаги да държиш за ЖИВОТА, не за смъртта. Когато идва при мен някой много болен човек и почва да казва за болести и работи или си говори една компания. Земния ми баща не можеше да търпи. Беше над осемдесет години, но беше със съзнание на двадесет, тридесет годишен младеж. Вика: „Аз не ходя в компании, в пенсионерския клуб, където само за болести говорят“. И затова нищо не го хвана през живота му – нито една болест, нито една настинка, абсолютно нищо. По-здрав човек, на физическо ниво, па и на психическо, не съм виждал досега от него. Продължаваме нататък.

ИСКРЕНОСТ! Следващия Принцип.

ИНИЦИАТИВНОСТ! Значи, както Активността и Инициативността. Активността е да си активен, но Инициативата включва нещо ново да внесеш. НОВИ ИДЕИ, нови каузи, новата свежест, както веднага да пиеш ВОДА от ИЗВОРА. Нова вода, чиста вода, не престояла, не застояла.

КОЛЕКТИВИЗЪМ! Колективизмът включва КОРЕКТНОСТ и ТОЛЕРАНТНОСТ. Винаги в един колектив как да живееш, да знаеш.

ЛЮБВЕОБИЛНОСТ! Да, Любвеобилност трябва да се дава. Тоя пример съм го казвал в моите беседи. От двете дръвченца близнаци, които ги засадихме тука до оградата, до входната врата, едното изсъхна. Година и половина беше сухо. Реших да го съживя и сега е много по-малко от другото дърво, а са близнаци. Но е живо и здраво, и расте. Защото една година го поливах и му давах любов. Една година. Всеки ден. Бях му обещал, по една кофа вода всеки ден, когато вали дъжд и зимата – не. Изкара така четири сезона и накрая пусна едно листенце. Сухия! Викам: „Ето как стават чудесата“. Те не са чудеса, аз положих много усилия. Ако беше Исус, щеше да каже: „Раззелени се“. И щеше да се раззелени. Но човек най-напред трябва усилие да направи и може би ще дойде време и аз ще кажа: „Раззелени се“ и ще се раззелени. В това твърдо вярвам. Но не знам къде ще стане – тука или отвъд. Така, продължаваме нататък.

МИЛОСЪРДИЕ! МИРОЛЮБИВОСТ! Това са основни Принципи.

ПРОСВЕТЛЕНОСТ! Значи Просветлеността вече те води към ПРАВЕДНОСТ. Защото не е само Посветеност. Посветеният хващат го и насила го правят праведник. Иска да стане посветен. Той има желание и те викат: „Да, ще те учим и ще вървиш“. Просветения чете, но не е Просветлен. Просветленият вече отива ВЪТРЕ в СВЕТЛИНАТА, това е най-висшата Духовност и Интелигентност. Тя те води буквално в Праведността, ти вече си станал Праведен, за да си Просветлен. Иначе не може.
КАТО СТАНЕШ ПРОСВЕТЛЕН, СИ ПРАВЕДЕН И КАТО СИ ПРАВЕДЕН, СИ ПРОСВЕТЛЕН!

САМОПОЖЕРТВОВАТЕЛНОСТ! Най-висшата ДОБРОДЕТЕЛНОСТ във Вселената. В духовния свят можеш да влезеш с всички други Добродетели, които са, НО В БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ ТЕ ПУСКАТ САМО С ЖЕРТВА, Пожертвувателност и то Самопожертвувателност за всички и за всичко, за всяка една жива същност и жива клетка във Вселената да си готов ДА СИ ДАДЕШ ЖИВОТА. Тогава ставаш БОЖЕСТВО веднага.

САМОУВАЖЕНИЕ!

СВОБОДОМИСЛИЕ!

СЕБЕВЛАДЕЕНЕ!

СЕБЕПОЗНАНИЕ!

СМИРЕНИЕ!

СЪГРАЖДАНЕ!

ТЪРПЕЛИВОСТ!

ТЪРПИМОСТ! Има разлика.

ХРАБРОСТ!

ЧОВЕЧНОСТ!

ЯСНООСЪЗНАТОСТ! Ясноосъзнатост можеш да имаш само тогава, когато не може да ти влияят земните неща. Когато вече имаш изграден стереотип на ПЪЛЕН ЧОВЕК. НИКАКЪВ ПОРОК НЕ Е ОСТАНАЛ У ТЕБЕ! НИКАКЪВ!!!
Но трябва да има ДАР НА РАЗЛИЧАВАНЕ и ДАР НА СЪОБРАЗЯВАНЕ! Без тия два Дара не може да разбере за какво става въпрос. И следователно на медиите и ред други работи се подчинява и как да кажа, промива му се съзнанието. ТОВА Е ВИД ЗОМБИРАНЕ, ВИД ДУХОВНО ПОРОБВАНЕ НА ЧОВЕКА, КОЕТО Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА!!!
Войните рано или късно ще се простят, но това, което е в момента и се опитват да повлияят на съзнанието на хората, и те повлияват масово, разбира се, след като хората стават НЕАДЕКВАТНИ, е така. НО ЧОВЕК САМ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЪКНЕ ОТ ТАЯ КЛОПКА, ТОЧНО ЧРЕЗ ТИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ, КОИТО ЧЕТА И ЧРЕЗ ТОВА ЦЕЛОМЪДРИЕ! А това вече е ДАР. Затова последния – Я – ЯСНООСЪЗНАТОСТ. ЯСНО ДА ОСЪЗНАВАШ ВИНАГИ КАКВО И КАК СЕ СЛУЧВА В ЖИВОТА!
ТОВА Е ЖИВЕЕНЕ НА ЖИВИЯ ЖИВОТ!

Въпрос:
Ти в началото каза, че е хубаво да започваме и да завършваме с молитва. Така, че може би е време да завършим с молитва. Дали с най-кратката молитва „Благодаря“ или с друго молитва, ти ще кажеш…

ГЕОРГИ:
Най-кратката молитва ще кажа.

ТАТКО, ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ, ВСЕЛЮБЯЩИ!

ПРИЕМИ НАШАТА ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ!

ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ И ПРЕБЪДЕ!
БЛАГОДАРИМ ТИ ОТ ДУХ И ДУША, УМ И РАЗУМ, СЪРЦЕ И ВОЛЯ!
СЛАВА ТЕБЕ!

АМИН! АУМ! АУМЕН!

ХАРУМ! ХАРОМ! ХАРИМ!

Благодаря, поклон!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview