Post 8

Всяко едно нещо е плод на Абсолютната Чистота, която човек трябва да придобие, тогава му се дават дарбите.
Но за да придобие Чистотата, той минава през много изпити на  търпението, вярата.
След всеки взет изпит се отнема част от тъмнината ти, която ти си привлякъл в предишните си прераждания, и се добавя светла част към теб, която стимулира, активира мозъчните центрове, които работят за дарбите.
Кои са ключовете? Добродетелите!
Развивайки тях и упорствайки въпреки всичко /каквото и да се случва наоколо/, дарбите започват да се отключват.

 

Първата дарба – ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Това е най-висшата дарба. Тя се дава само на същества от елохим нагоре. Елохимите са най-високата йерархия в Божествения свят, от Христово съзнание по-точно.
И тук има примери от Библията – за Мария Магдалина не знам дали е описано, но за Богородица е описано, за Христос – най-яркия пример. По подобен начин си отиват и елохимите – тези висши същества, въплъщавали се и работили на Земята – Елохимът Елохил – Учителя Петър Дънов, Елохимът Хамовасена – Мойсей, Елохимът Адонай – бог Адонис.
По време на смърта Светъл Дух навлиза в духа на човека и започва преобразуване на всички клетки, така че те стават светлинни, квантови. Тялото вече не е материя, то е Дух. „В твоите ръце предавам Духа си” – случайно ли казва точно това Исус на кръста?!
Това тяло е вече съзнание, всяка клетка е интегрирана към това съзнание, и Духът, Душата, и Това Висше Интегрирано Съзнание, си заминават заедно към Божествения свят. От елохимите на земята не остава и частица материя, но остава делото им, което винаги е Велико Божествено Присъствие.

Това, за да се получи, човек трябва да си е взел абсолютно всички изпити на тази добродетел, наречена Любов. /Добродетелите: Любов, Мъдрост, Истина, Справедливост…, те са дванадесет./
Трябва да си минал през саможертвената Любов, трябва да си минал през Изпита на Голгота, което винаги е свързано с един доста силен негатив, който получаваш от околния свят и ти, въпреки това, трябва да продължиш да го обичаш и да му помагаш. Доста труден изпит.
Любовта – това е Дара на еманацията като магично качество, тоест ти ставаш еманация на Христос, ставаш еманация на Бога, някаква част от Него се проявява чрез теб.

 

Другата дарба е ЛИКВИДИРАНЕ.

Владеещият тази сидха може да ликвидира – да прекратява съществуването на идеи, егрегори, космически тела, като комети и астереоиди, застрашаващи Земята и т.н.
Светлата сила работи чрез този човек за защита и прочистване на порочни неща, които вече са изчерпали лимита си и възможността им за промяна е нула.
Тук се сещаме за примера на Содом и Гомор. Как идват два ангела, единият бил михаил, другият бил архангел. Идват на земята, въплъщават се в първо прераждане и се случва това, което се случва със Содом и Гомор.
Ликвидирането – това всъщност е и един процес, който прави мъжкият принцип на духовете, който отключва кармата.
Женският принцип лекува, мъжкият принцип отключва.
Повечето от нас имат и двата аспекта, могат и да отключват, и Слава Богу, могат и да пречистват, да лекуват. Но когато имаш само едното, не е много приятно, защото имам такива познати, които са имали само дарбата ликвидиране. Хората около тях започват да си плащат кармата, започват да им се случват неудачи, неприятни неща.
Ликвидирането не се отнася само за физически неща.
Примерно, аз виждам един крах на финансовата система – точно тия сили на ликвидирането ще се задвижат, за да се случи това. Просто няма как да се мине без изпитанията и без страданията.
За да се събудят хората от този тежък сън на материализма, нещо трябва доста сериозно да ги разклати.

 

ЯСНОВИДСТВОТО е свързано с Истината.

Много често откривам хора, които имат проблеми със зрението, защото са нарушавали Принципа на Истината.
Не случайно и Учителят казва: „Слепият човек получава такава силна вътрешна концентрация, че се активират други мозъчни центрове вече и той получава ясновидска дарба“.
Има такава зависимост – хора, които са имали някакъв проблем с очите, впоследствие установявам, че те имат наченки на тази дарба, вероятно не е при всички така, но при тези, които са свързани с Принципа на Истината, е абсолютно така.
Принципът на Истината – Отца работи за него.
Той дава Дара на различаването и ясновидството…

 

Четвъртата дарба е ЛЕЧИТЕЛСТВОТО

Четвъртата дарба е за хората, които имат връзка с Принципа на Справедливостта. За да имаш лечителство, трябва да си минал през Смирението. Без да си минал през изпита на Смирението, няма как да ти дадат дарбата лечителство.

Ясновидството и лечителството са алхимични процеси.
Учителят казва: „Ако можеш от желязото да направиш благороден метал, ти си вече наистина чудотворец“.
Алхимичните процеси са свързани с преобразуване, трансмутация, нови кодове и програми и нова конфигурация на материята, психиката и душата. Свързани са с пречистване на тялото и душата и задвижване на духовния принцип в човека.
Един от най-популярните такива процеси е изцелението, наречено чудотворно.
Лечителството наистина е свързано с едно невероятно преобразуване на телата, на всички тела, всички канали, всичко в човека тотално се пренастройва, преобразува, препрограмира и наистина хората стават като нови, съвсем различни след като Светлата Сила е работила с тях.

Като магично качество тази дарба се проява при маговете, учителите, които могат да се смаляват, да стават като малки джуджета. До такава степен той е смирен и владее алхимичните процеси, че тялото му от нормално, човешко тяло, може да стане едно мини телце.
В духовен смисъл , човек вече каквото и да му кажат, както и да го похвалят, охулят – в него е джуджето, той все едно е никой.

След това идва петата дарба ОСВЕЩАВАНЕ.

Много от нещата се развалят, защото не са осветени, защото в тях има лоша енергия. Най-често човек се сеща за магия.
Когато човек има сила и връзка, и каже молитва за освещаване, се освобождава и негативът от този предмет, дори той да е някъде в стаята, сградата, която освещаваме, тази енергия го напуска.

И казваш:

„Господи, благослови и освети този дом, офис, колата ми…“.

Лекувала съм коли, само след като казвам молитва за освещаване и те се оправят, защото в тях има, да кажем, програма “злоба”, останала от предния собственик, и всякакви неща може да има. И магии съм срещала в коли, и какво ли не. Имаше един човек от Ботевград, приятел. Той казва: „В колата ми вали дъжд, а навън не вали, много странно. Как е възможно това?“ И се оказа, че е магия. В момента, в който аз му казах: „Ти вече имаш дарбата, десет пъти кажи молитва за освещаване.“ Той я каза и в колата спря да вали. Имам много такива примери.

Когато човек вече има много силната връзка, не е нужно да казва молитви. Той освещава чрез присъствие, както голяма част от хората в залата могат. Това го знам със сигурност. Просто откъдето минат те /най-често Духът на Христос работи/ пречистват.

Много важна е молитвата преди храна. Преди глътка вода да пиеш, какво ти коства:

„Господи, благослови и освети я, да бъде най-полезна за мен“

и това наистина се превръща в нещо алхимично, различно, не е просто вода. В бъдеще хората така и ще се лекуват, чрез водата, и въобще чрез молитвите – това е универсалното.

Освещаването като дарба се дава от Лъчът на Доброто. Когато имаш там взети изпити, Доброто вече е с теб, работи чрез теб тази Сила и съответно ти дават и защита – много важно нещо.

 

Следващата дарба е владеене на времето, УСКОРЯВАНЕ и ЗАБАВЯНЕ на времето.

Това се дава, когато човек е минал изпитите по Приемане и Съгласяване, тогава той може да ускорява и да забавя времето. Тогава му се дава като магично качество /това е за учителите и маговете/ да се уголемяваш.
Владеенето на тази дарба дава сили, свързани с управление на времето и пътуване във времето. Да отидем назад в миналото или напред в бъдещето, или да помолим времето да се ускори, когато бързо и с минимални последствия за нас трябва да преминем през дадена ситуация, или да се забави – когато – има много неща, които трябва да направим и затова молим времето да се разтегли, за да се вместим в него…
Тази сидха, заедно с развитието на още една – тази на ясновидството, дава достъп на човека до информационното поле на Вселената и възможност да се пренася и вижда неща в миналото и бъдещето.
Владеещият тази сила при пътуванията си отваря времеви портали, през които преминава от реалност в реалност, от минало в бъдеще.
Именно с тези портали се обясняват множество различни случки, описани с хора, преминали случайно в миналото или бъдещето.
С владеенето на тази сидха може да се обясни и фактът на дълголетието при древните цивилизации, както и ускореното преминаване през огромни пространства на напредналите раси.
Владеенето на времето го усещам и по хората. Има хора, около които някак си е спокойно, и когато проверя, се оказва, че те наистина имат дарбата да забавят времето. Дори само чрез присъствие, без да казват молитви. Други, които са трескави, забързани се оказва, че те всъщност чрез присъствието си ускоряват времето.

Ако имаш дарбата лечителство и имаш дарбата да ускоряваш времето, казваш: „Господи, нека се ускори процеса на лечение.“ И той наистина се ускорява. Това означава, че много повече светли духове са се присъединили и помагат. Просто една много мощна подкрепа идва и процесите на лечение се ускоряват.

 

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ – земни, ангелски, божествени

Седмата дарба се дава от Светли духове от лъча на Принципа на Благоразумието.
Как може да се обясни това? Има описани случаи – хора след травма, започват на говорят на чужд език – обикновено за някакъв период от време. Често това е езикът, който са говорели в последното си прераждане – той, впрочем, се учи най-бързо и лесно от човека. Истината е, че в човешкият мозък има „център на езиците”, който чрез енергиен канал е свързан с един от отделите на космическата библиотека – Акаша. За да започне човек да проявява тази дарба – Светият Дух активира този мозъчен център, както и енергийния канал за връзка с Акаша. Също – този човек получава пропуск до този отдел на Акаша от Духа на Всемирното съзнание, който отговаря за този отдел.
В началото, когато сидхата се дава – човек възприема слово на чужди езици, които не знае, като сякаш става превод в главата му на собствения му език и той разбила смисъла на казаното, а в последствие и всяка дума.
Никъде в Евангелията не се описва, че Исус е говорил много езици. А по логиката би трябвало да е така. Ако той не е говорил, как така апостолите ще проговорят. И в последствие, когато започна процеса /с мен и с Георги/ – един много интересен процес, в който идваха Пазителите на всяка една от нациите… Всяка нация си има свои светли Духове-пазители, те са трима. Когато имаш връзка с тях, можеш да работиш със съзнанията на хора от националността, за която те отговарят. Тоест, аз мога да им говоря на български, но до душата им, до духа им, до съзнанието им, въпреки че най-вероятно ще има превод, ще достига Словото. Бог ще достига чрез това Слово до тях.

 

БОЖИЕТО СЛОВО– то се дава, когато развиеш Емпатия.

Когато човек има в себе си Състрадателност – емпатия и е изработил това магично качество, тогава му се дава да работи с Божието слово и чрез него то да достига до много души.
В ситуации, когато е необходимо, този висш Светъл дух говори, пише, пее, рисува чрез човека. Усещането е на сила, вдъхновение и еуфория.
Дарбата може да се проявява в писмено или устно Слово, или и двете, също – в песен, картина.  При висшите посветени, които имат тази дарба – това е и начин за лечение – Словото  лекува съзнанието на хората, които го възприемат. Пеенето, въобще изкуството  пък лекува душата – тогава то може да се нарече окултно – чрез тази връзка с и присъствие на ангели от Божествения свят.

Как може да се обясни това? В човешкият мозък има „център на Словото”. За да започне човек да проявява тази дарба – Светлата сила активира този мозъчен център.
В началото, когато сидхата се дава – човек, когато пише или говори изпитва особено вдъхновение и няколко изречения идват, но не са негови. При хората, които имат тази сидха развита на 100% – изнасят цели беседи, лекции, пишат цели книги, сваляйки информация по този начин. По подобен начин става протичането на Слово и чрез пеенето и изкуството  – на моменти съзнанието изключва и сякаш те няма, ангелите творят чрез теб.

 

Следващата дарба е СВРЪХСИЛА.
Свръхсилата се дава от светлите сили от Лъча на Целомъдрието, този Принцип на Целомъдрието. Много интересна дарба е. Хората, които я имат развита, имат потенциал да станат слънцеяди. Това всъщност е бъдещото човечество.
Как се случва обаче това нещо?

Първо са посвещенията – ходейки на различни места, получаваш посвещения от светли духове от Лъча на Целомъдрието. Обикновено те са, които подсилват енергията ти. После се получава, така нареченото, асансьорно издигане в Духа, свързано с издигането на енергията кундалини. Тоест това е един естествен процес. Той не е свързан с някакви медитации, с някакви техники – когато си готов и когато е дошъл момента, се усеща едно затопляне в гръбнака. При мен, специално в долната част, буквално беше свързано с болка и пукане, все едно ми се разтваряше гръбнака. Централният ти канал се отваря.

Когато е отворен централният канал, когато са отворени каналите за връзка със земна енергия, за връзка с Божествена енергия, с космическа енергия да кажем…
Не случайно повечето от нас вече се хранят много малко. Напоследък ние с Георги ядем по една шепа храна, много малко наистина. Повече хапнеш ли, не ти е добре. Просто ти имаш това захранване и имаш свръхсила, свръх издръжливост.

 

Следващата дарба – ВЛАДЕЕНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ.

Зависи как си я заслужил – да кажем, един човек, който е сякъл гори в няколко прераждания, бил е дървосекач, е няма как той да казва молитва за гората, да е здрава, да е не знам какво и тя да се чуе. Той няма връзка с елфите, които отговарят за растителния свят, в случая за една гора, да кажем.
При светиите това съдействие на Природата е на 100% – могат да заповядват на стихиите, да променя природните явления и да ги насочва в друга посока, влизайки във връзка със същества, които стоят зад тях. Природните явления като дъжд, буря, град, сняг, суша, земетресения, вулканична дейност,  пожари, наводнения и пр. не са механични процеси, а са резултат от работата на известни разумни същества и онзи, който може да се свързва с тях, умее да отменя или отлага някои събития.
Когато ти си помагал на тия същества по някакъв начин и си уважавал гората, и си пазил това, за което те отговарят /природата, най-общо казано/, тогава имаш връзка с тях. И когато кажеш молитва, те случват нещото. Те ще изгасят пожара, те ще докарат вятъра да разкара облаците, ако се очакват буря и дъждове.

Обикновено при хората, с които работя, проверявам: „Имаш тази дарба, я да видя с кои от природните духове имаш връзка от всички царства?“ Да кажем, има връзка с джуджетата, казвам: „Значи ти можеш да работиш с кристали, да ги зареждаш, да ги структурираш“. И действително човека казва: „Аз наистина работя с кристали и правя едни специални зареждания, и така нататък“. Викам: „Ти си я имаш дарбата“, той ползва нещо готово, за да зарежда кристалите, но когато има и дарбата, става вече много по-силно.

Тази дарба съответства на Умереността. Когато е развил Умереност, като магично качество му се дава лекотата и астралните пътувания, излъчванията на астралното тяло.

 

ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО
Свързано е с Принципа на Благородството.
Като магично качество,  човек развива една особена деликатност и свойството да става невидим.
Обикновено децата от новата раса могат да възкресяват растения, почти без изключение имат тази дарба в отключен потенциал.
Има хора, които могат да възкресяват и животни. Георги има два примера с възкресяване на котка. Не той, а Духът възкресява чрез Георги. Има хора – не са много – които могат да възкресяват и човешко същество. Но за да имаш тази дарба, ти си необикновено, висше същество.
Има три случая, описани в Библията, на възкресяване, извършено от Исус Христос.
Спасителя връща към живите сина на една вдовица – (Лука 7:11-17), дъщерята на началника на синагогата Иаир и най-популярния случай, описан от Йоан – възкресение Лазарово.

 

И последната – МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ.
Владеещият тази сидха може да съгражда, материализира и дематериализира.
Когато тъкъв човек прави наричания или благославя, думите му се материализират – проявяват се като физическа реалност.  Когато сидхата е развита на 100 % – само намерението и молитвата е достатъчна владеещият сидхата да съгражда тъкани, да възстановява липсващи органи, да материализира предмети, хора, духове и т.н.
Много от хората говорят за позитивното мислене. И това е така, обаче когато човек има дарбата да материализира мислите си, наистина, той трябва да е особено внимателен, да е позитивен, винаги да са позитивни мислите му, защото и лошото се материализира. Пример давам: майка ми казва: „Трябва да напръскаме гроздето, защото ще изгние“. Майка ми е силен материализатор. Аз усещам програмата в момента, в който тя вече се създава „гроздето изгнива“. И казвам: „Стоп“. Мисловно създавам нова програма, казвам на майка ми: „Това е урок“.

Или друг пример с майка, която се страхува за детето си. Тов момента пътува в кола: „Хайде, да не стане нещо.“ Ако тази майка е материализатор, вероятността нещо да стане не е никак малка.

Затова човек трябва да има една много изключителна хигиена на формулировките на мислите си – как точно да го формулира, да е винаги положително. Защото има ангели, които слушат и изпълняват.
Казваш: „Гроздето изгнива“ и то наистина изгнива, както нашето грозде не беше много добре тази година.

Когато тази дарба е на сто процента, това са хора, които материализират буквално. Тук е примера с Христос и хлябовете, и рибите.

 

Откъсът от Силвина Бел Илали е част от беседата „Плодовете на Духа“, изнесена на 11.10.2019 г. в гр. Бургас.
Използвани са извадки и от други нейни изяви.

 

5 Comments
 • Милена
  6:23 PM, 26 декември 2019

  Благодаря

 • Маргаритка цекова
  9:07 PM, 26 декември 2019

  Благодаря!

 • Маргаритка Цекова
  9:12 PM, 26 декември 2019

  Благодаря много!

 • Nina Draganova
  7:50 PM, 31 декември 2019

  Благодаря за знанията и познанията, които ни дарявате! Благословени Бъдете!

 • Djema Kotcheva
  8:52 AM, 27 февруари 2020

  Благодаря Ви! Бъдете благословени!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview