Силвина:
БЛАГОДАРИМ, че отново имаме тази възможност да сме ЗАЕДНО в София, защото с много от вас се срещаме из цялата страна и буквално вече сме като едно СЕМЕЙСТВО, което пътува иСЪПРЕЖИВЯВА ЗАЕДНО и ИЗРАСТВА ЗАЕДНО, което е най-важното.

Днешната тема я нарекохме “ЖИВОТВОРЯЩОТО СЛОВО” и ще опитаме да разгледаме това нещо от доста ъгли, доста посоки. За мен най-важното в тази тема е как ЧОВЕК МОЖЕ ДА БЪДЕ наистина СЪТВОРЕЦ на БОГА. Ще говорим по-късно за това как да ПРОЕКТИРАМЕ и как да СЛУЧВАМЕ нещата, които ни се СПУСКАТ като ИДЕИ, да ги случваме в Материалния свят. Голяма Радост е Наистина. БЛАГОДАРЯ, че сме ЗАЕДНО, БЛАГОДАРЯ на ВСЕВИШНИЯ.

Георги:
БЛАГОДАРЯ ВИ на ВСИЧКИ от СЪРЦЕ и ДУША. ПОКЛОН! Силвина Благодари на ВСЕВИШНЯ и аз смятам да МУ БЛАГОДАРЯ от мое и от ваше име, затова че ни е СЪБРАЛ. Най-прекрасното общуване, което го казвам, може би десет хиляди пъти.

Знаете ли много ми е ТРУДНО, много години минаха, докато ми РАЗРЕШАТ ДА КАЖА онова, което СЕГА ще го кажа, защото СЛОВОТО Е БЕЗКРАЙНО, ГОЛЯМО, ДЪЛБОКО, не като морето и океана. ТО Е Вселената! ТО Е всичко Видимо и Невидимо, ТО е Самия БОГ! ТО Е Самата ЛЮБОВ и всичко останало, за което ние можем да се досетим. Изключително ОТГОВОРНО Е и НЕ Мислете, че ми е ЛЕКО като седя тук, затова ще цитирам в крайна сметка БЕИНСА ДУНО и след това ще продължа. Ето какво казва ТОЙ специално за СЛОВОТО, обръщам тази книжка тази сутрин и си го отбелязвам. Това са мисли за всеки ден, последната книжка 14-та, 15-та година:
– НАЙ-ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА УПОТРЕБЯВАТЕ ПРАВИЛНО ДУМИТЕ! Да Научите СИЛАТА на ВСЯКА ДУМА! Понякога казваш: “Ти не си искрен”, но тази дума, тази мисъл, която си изказал ИМА ОБРАТНО ДЕЙСТВИЕ. НИКОЙ НЯМА ПРАВО да УПОТРЕБЯВА Човешката Мисъл ТАКА, както ТОЙ СИ ИСКА. ВСЯКА ДУМА СЪДЪРЖА в себе си или БЛАГОДАТ, или ОТРОВА! СЪДЪРЖА или КИСЕЛИНА, или ОСНОВА! В ДУХОВНИЯ СВЯТ ВСИЧКИ МИСЛИ си имат Имена и ще проверите Захар ли съдържат, Основа ли, Киселина. ПРОЧЕТЕТЕ МИСЪЛТА и ТОГАВА Я УПОТРЕБЯВАЙТЕ!

ТОВА Е СЪДЪРЖАНИЕТО на Цялата ми БЕСЕДА, дадено от Учителя съвсем кратко, а аз само ще го разширя. Още какво е добавил ТОЙ, за което аз също дълго ще говоря:
– В българския език най-първо трябва да се научим по възможност да УПОТРЕБЯВАМЕ ДУМИТЕ НА МЯСТО! Да бъдем КРАЙНО ВНИМАТЕЛНИ към ДУМИТЕ, които ИЗПОЛЗВАМЕ, защото казва ХРИСТОС: „От ДУМИТЕ СИ ще се ОПРАВДАЕМ и от ДУМИТЕ СИ ще се ОБВИНИМ“!

Наистина, Мислите, че е Леко, но НЕ Е ЛЕКО, защото ако един колега Доктор, Знахар и Лечител сбърка с ЕДИН Пациент, ТОЙ го ИЗПРАЩА в Отвъдното – добре, идеално. Ако сбърка един ДУХОВЕН РЪКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИК, ГУРУ, УЧИТЕЛ, Той Изпраща в Отвъдното и може да изпрати Хиляди и Милиони Души! Милиони души, а по някой път и повече, затова ДУМИТЕ МОГАТ ДА ВЪЗКРЕСЯТ ЧОВЕКА, но МОГАТ И ДА ГО ПОГУБЯТ! ТЕ ВЪЗКРЕСЯВАТ ДУШИТЕ, ОБНОВЯВАТ ГИ. ДАВАТ ИМ СВЕТЛИНА, ЛЮБОВ И ЖИВОТ, но Едновременно с това МОГАТ И ДА ПОГУБЯТ!

Ето как стоят, с едно просто примерче нещата. Ако взема една ДУМА, която започва със „С“ – СВЯТ, СВЕТЛИНА, СВЯТОСТ, СИЛА, СЛАВА, СВОБОДА, СМЕЛОСТ, САМОЖЕРТВА. Хубави ли са? Хубави са, Чудесни, Прекрасни, Великолепни, но има и другата страна – СЛАБОСТ, СЯНКА, СМЪРТ. Значи има и така, всички започват със „С“.

Мога да говоря, като се започне от СЛОВОТО, 24 часа, 72, 168 и изобщо да не изчерпаме и една милиардна, да не говоря за по голяма мерна единица от темата. Но само ще спомена следния факт. Веднъж на първия ред на една беседа на Учителя седи Рудолф Щайнер, когато завършва беседата, Рудолф пита:
– Учителю как може на един такъв обикновен и земен език, така прекрасно, така многостранно да предавате БОЖИЕТО СЛОВО? – имайки предвид българският език.
Да, обаче Учителят казва:
– Рудолф, БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НИТО Е ОБИКНОВЕН, НИТО Е ЗЕМЕН. ТОЙ Е СПЕЦИАЛЕН!
Аз само ще уточня, за да не бъркаме, че ТОЙ е тракобългарски език, най-стария на тая планета, когато е започнал живота и е започнал да се ПРОЯВАЯВА чрез ИСТИНСКОТО СЛОВО, чрез говорене. Контактуването, което е било, пак самоопределя, това е самосъзнанието, да имаш име и да можеш да се изразяваш вербално мислите, които слизат. Не защото съм роден в България, не защото говоря на български език, а защото ТОВА Е ИСТИНА! НЯМА ПО-БОГАТ, ПО-ЕМОЦИОНАЛЕН, ПО-МЕТАФОРИЧЕН ЕЗИК от БЪЛГАРСКИЯ.

Учителят продължава да казва на Рудолф:
– Заради това СЛЯЗОХ в България и заради това Моето СЛОВО, Писмено и Устно, и каквото и ще да е, Е на ТОЗИ ЕЗИК!

Знаете ли, още го е казал, само че на други места, аз само ще го потвърдя, че Българският език има най-много КЛЮЧОВИ ДУМИ и заради това е казал ДА ВНИМАВАМЕ, ДА УПОТРЕБЯВАМЕ ДУМИТЕ НА МЯСТО, Защото бедна е нашата фантазия каква е СИЛАТА НА СЛОВОТО, МОЩТА НА СЛОВОТО! И ако НЕ ги Употребим на Място, ЩЕТИТЕ СА МНОГО ПО-ГОЛЕМИ, дори ако ме прострелят случайно или ако ме наранят.

Една Баба Меца си затиска лапата в гората под едно дърво, дървото пада, тя бъркала там за мед да хапне и пищи, не може да се измъкне. Минава един дървар, сърцат мъж, смел, гледа Баба Меца пищи. Помолила му се мечката, той отива при нея, оправя я, измъква лапата. Промива я, тя голяма рана, обаче той докато я промива казва:
– Бабо Мецо, много ти мирише лошо дъха бе, ти цялата много лошо миришеш.
Мечката, спасил и живота, нищо не казва. Взима, промива, превързва раната и я пуска из гората и той си отива да си сече там. Минава много време и пак се срещат в гората дърваря и мечката, и мечката казва:
– Човеко, приятелю, ела да видиш, лошата рана на лапата ми заздравя, но аз НЕ съм ЗАБРАВИЛА онази Лоша Дума, която ми каза.

Оттам произлиза и народната поговорка – „Лоша рана заздравява, лоша дума не се забравя”.

При мен са идвали доста хора, които ПСИХИЧЕСКИ само ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ, само ЕДНА ДУМА ги ДЪРПА НАЗАД и им ПОВРЕЖДА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, Цялото Битие, затова ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ С ДУМИТЕ. Затова където седна, където стана казвам думите са прекрасни, трябва да ги използваме на място. Това е СЛОВОТО, ВЕЛИКОТО СЛОВО, което Самого БОГА, Самата ЛЮБОВ, Самата СВЕТЛИНА, следователно има нации или общности, които не ти казват добро утро преди да се измият или да си изплакнат устата. ДУМИТЕ СА СВЕЩЕНИ!

В България, понеже Българския език е НАЙ-КЛЮЧОВ и НАЙ-МОЩЕН, не се шегувам, и САМО ДА ЗНАЕМ КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ, и затова казвам по-добре ДА КАЗВАМЕ САМО ХУБАВИ И ПРЕКРАСНИ ДУМИ И СЛОВА. Негативните и Недобрите да ги сведем до минимум. Тук вече са започнали да идват и да се раждат най-много екстрасенси, ясновидци, знахари, лечители и най-много хора, които употребяват езика.

Ще кажа няколко примера, за да не бъда голословен. Първо, онова, което ви казвах със “С”, вие виждате, че “С”-то, Българското “С” е ¾-ти ЗАТВОРЕНО и ¼ е ОТВОРЕНО. Тази ¼ е за да може ДА РАБОТИМ и ДА ТВОРИМ. Да Влиза и да Излиза Енергията, и затова казвам думата “СЛОВО”, ами да й направим един разбор.

“С” – СВЕТЛИНАТА, СВЯТОСТТА, всичко, което е, и което е Хубаво, идващо със “С”.

“Л”-то е ЛЮБОВ, тълкувам го простичко, но БОЖЕСТВЕНИТЕ НЕЩА са СЪВЪРШЕНИ и ПРОСТИЧКИ, и заради това логичния земен ум НЕ иска да ги приеме. Особено, ако съм от професор нагоре. Светлина, Свобода, Святост, Любов.

“О”- то НЕ Случайно е по-средата на българската азбука и означава КОЛЕКТИВ, ЦЯЛОСТНОСТ, ЦЯЛО, и то ХАРМОНИЧНО ЦЯЛО, което вече се е затворило.

“В”-то е ДА РАЖДАШ И ДА ТВОРИШ, СЪЗИДАТЕЛНОСТ, пак е със “С”, Сътворение на Небето и на Земята. “В”-то на български е написано така – бременно е отгоре, бременно е отдолу. И в ДУХА РАЖДА и ДАВА тая ПЪЛНОТА, и на ЗЕМНО НИВО РАЖДА и ДАВА тая ПЪЛНОТА.

Думите, аз съм си правил тези експерименти, правете си ги и вие, ги ИЗПИСВАМЕ В КРЪГ, а може и изреченията. След това ще говоря защо трябва да ги изписваме в кръг. Ето една дума в кръг – СЛОВО, може и цяло изречение да изпишем, цяла мисъл:
– В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВОЛЯТА НА БОГА Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША!

Е Изписано на Пентаграма на Учителя. Започнете да изписвате в кръгове по-малки и по-големи, и в редове нагоре и надолу словата, и ще видите какво ще се получи. Най-малкото една хубава кръстословица. Думата може да се чете отпред назад и отзад напред, виж думата СЛОВО и колко е близо думата СЛАВА.

С”-то пак означава СВЕТЛИНА, СЪТВОРЕНИЕ, СЪПРИЧАСТНОСТ, СЪЗИДАТЕЛНОСТ, СВЯТОСТ!

“Л”-то е ЛЮБОВ!

“А”-то винаги означава НАЧАЛО! “А”-то е СВЕТЛИНА, поне така го превеждаме, или НАЧАЛО, или зародиша на зародиша, или ПЪРВАТА ЖИЗНЕНА ПРИЧИНА!

Пак имаме “В”-то.

И още едно “А” и кръгът се затваря. СЛАВА.

Като говоря за Словата, ще кажа Всеизвестната Истина:
В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО И СЛОВОТО БЕ У БОГА, И БОГ БЕШЕ СЛОВОТО!

Какво е било СЛОВОТО?

Било е МИСЪЛ, всички мислят Слово. НЕ, докато се стигне до онова, което се изказва и го приемаме като вибрация.

СЛОВОТО Е МИСЪЛ и тая Мисъл Е СВЕТЛИНА. Значи Светлина.
СЛОВОТО е Равно на СВЕТЛИНАТА!
СВЕТЛИНАТА Е БОГ!
БОГ Е ЛЮБОВ!

Първото нещо, което е, От Светлината ИДВА Любовта.
ЛЮБОВТА Ражда ЖИВОТ.
БОГ Е СВЕТЛИНА!
БОГ Е ЛЮБОВ!
БОГ Е ЖИВОТ!

 ТРИТЕ Абсолютни Компонента на Вселената. Няма да говоря за това, макар че КАТО ГОВОРЯ за СЛОВОТО, аз говоря като съм ИЗТРЪПНАЛ ЦЕЛИЯ, защото Разберете ме:

ОНЗИ, който БОРАВИ със СЛОВОТО –
Трябва да е ЮВЕЛИР!
Трябва да е Абсолютно ВНИМАТЕЛЕН!
Трябва да МУ Е ДАДЕНО ОТГОРЕ!

Хубаво е – Универсалната Енергия – Рейки Енергия и ред други Енергии, които са ДУХОВНИ. Прекрасни са БОЖЕСТВЕНИТЕ ЕНЕРГИИ. ТЕ са милиарди по милиарди, ако започнем да ги гледаме като видове.

СЛОВОТО Е МОЩНА СИЛА, вид, КОНДЕНЗИРАНА и КОНЦЕНТРИРАНА ЕНЕРГИЯ!

Може би едно нещо ще го хващам за опашката, друго за главата, но аз само ще наслагвам жалоните, а вие ще започнете след това да си мислите за нещата. Всяко едно нещо във Вселената има тъй наречения ТРОИЧЕН КОД и когато ви казвам СЛОВО едно и затова искам да подкрепя защо на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК! НЕ Халдейския, НЕ Персийския, НЕ Ватанския, не Арамейския. Не са тези езиците, а обикновения, чистия, прекрасния Български език. Само че какво сме загубили у него, ще кажа. Ето, СЛОВОТО го разтълкувах в общи линии и СЛАВА, сега ще кажа какво е ДУ – МА.

ДУМА, ами “Д” е ДОЛУ и УСИЛИЕ. “Д” обаче е и ДУХ и ДУША, пресътворено чрез ума, УМ и РАЗУМ.

„ГОСПОДИ НАДАРИ МЕ С УМ И РАЗУМ“!

Това е Думата. ДУМАТА е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕЩО. Ето ДУХА, ДУШАТА чрез УСИЛИЕ, да развива УМА, който е Еволюцията на нещата, просто и ясно.

Значи, с една буква само, като графичен знак, или с един звук “Д”. Обаче “Д”-то в българския език е побито долу и старото изписване на малко „д“ е било половината в най-гъстата материя, горната част е била горе. Но “Д”-то пак ако го изпишеш, то пак е побито на две колчета на български. Аха, ами за да се мъчим бе, момчета и момичета, да се изтормозим и КОГАТО ПОЛАГАМЕ УСИЛЯ СМЕ МИЛИ НА ГОСПОДА! Без усилия, да си въртим само синджирчето, НЕ можем да му станем толкова мили, затова е и българската поговорка: „За лудо работи, за лудо не стой“.

Та така, продължаваме с думите, всяка една буква, буквата какво е, графично изобразяване на нещо, пиктограма. Имаме йероглифи и не знам какви си работи – глифи, и грами, ако искате натиснете, проверете, четете, станете специалисти, но всяко едно нещо – Едното е ПЪЛНЕЖ, Едното е ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ и СМИСЪЛ! А СМИСЪЛА се казва СЪЗНАНИЕ! Значи, когато ГОВОРЯ и Изказвам Една ДУМА или Едно СЛОВО, то СЪДЪРЖА обезателно ТРИТЕ Компонента.

Първо, Най-Големия е СЪЗНАНИЕ! Второто е СЪДЪРЖАНИЕ! И чак Третото, което е направено от нашия Творец, Татко ни ВСЕДЪРЖИТЕЛЯ е ФОРМАТА! Всяко едно нещо съществува посредством ТРОИЧНИЯ КОД НА ВСЕЛЕНАТА. ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА! ФОРМА, ние най-вече виждаме формата външна! СЪДЪРЖАНИЕТО НЕ Може да го видим! А пък да не говорим за СЪЗНАННИЕТО! Тази РАЗУМНОСТ, което също НЕ Може да го Видим!

 НЯМА нещо, което ДА НЕ е РАЗУМНО във Вселената. НЯМА. То има Разум, дали е мъничкотолкова или е разум два метра или е колкото тази сграда или земното кълбо, но ИМА РАЗУМНОСТ!

Така, ДРУГИ Компоненти на СЛОВОТО, освен тези ТРИТЕ, да кажа от технологична гледна точка, има и други компоненти. Всяко едно Слово, което е вече ИЗЛЯЗЛО –  после ще говоря заВИБРАЦИИТЕ и за ЧЕСТОТАТА, защото Има ВЪТРЕШНА ЧЕСТОТА, която е САМОСТОЯТЕЛНА, Има и ВЪНШНА ЧЕСТОТА. Има и ЧЕСТОТА, която го СВЪРЗВА С ЦЯЛОТО! То не е току-така.

ДРУГИ СТОЙНОСТИ  на СЛОВОТО, какви има? Една дума какво може да има? Всяка една дума е МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Може да бъде от няколко звука и да го схванеш като музикално изпълнение кратко. Може и да бъде една  дълга и прекрасна оратория. Може да е ария, едно късо музикално произведение и едно дълго музикално произведение.

НЯМА НЕЩО, което да НЕ СЪДЪРЖА СЛОВО, което може да бъде прехвърлено от МИСЪЛ в ДУМА. И да бъде явено чрез Графични знаци, и Звуково.

Разберете, Вятърът е СЛОВО. Дъждът е СЛОВО. Светлината е СЛОВО. Камъкът е СЛОВО. Вятърът е СЛОВО. ВСИЧКО Е СЛОВО!

Само че трябва просто да го разкодираме, това е.
Освен това, друга СТОЙНОСТ на всяка една дума е ЦВЕТОСЪЧЕТАНИЕТО. Една дума е музикално произведение. Една дума е ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, т.е. КАРТИНА, с такива багри и цветове, че нямам думи.
Освен това тя има ЧИСЛЕНА СТОЙНОСТ и всяка буква, всеки звук в нея, а и Обща Числена Стойност.

Освен числената стойност, има ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ, една дума може да бъде триъгълник, квадрат, куб, тетраедър, оксиедър и не знам какви си, паралелепипед, каквото ви дойде на ума. Могат да бъдат островърхи, конуси. Значи ДУМИТЕ могат да БОДАТ, ДУМИТЕ могат да ОГОРЧАТ, ДУМИТЕ могат, в зависимост какъв пълнеж имат вътре, СЪДЪРЖАНИЕ. Те са различни, но могат пак казвам да ни АКТИВИРАТ, да ни ДАВАТ ИНПУЛС, да ни подкарват напред. За това един мой приятел каза:
Откак говориш, че Всичко трябва да е ОБЛО и да няма ъгли, защото всеки един ъгъл, всяка една острота е агресия и насилия, аз започнах да мисля обло. След това да говоря обло и МЕКО, заоблено.

Това е в ОСНОВАТА и ви казвам честно, ако си ПРОМЕНИТЕ ГОВОРА и МИСЛЕТО и не казвате вече:
– Това е страхотно, това е адски, това е жестоко.
Казвам ги УЧЕБНО и аз Веднага ГИ РАЗПИЛЯВАМ и те даже НЕ остават във залата.
Но чувам хора, които употребяват само негативи, само тъмни мисли, само остри, само игли. Те чисто и просто НЕ Огорчават само себе си, ТЕ ОГОРЧАВАТ ТВОРЕЦА! Те ОБИЖДАТ ЦЯЛОТО и ТОВА ИМ СЕ ВРЪЩА.
Дадеш на някой един ритник и един шамар, ще ти се върнат 10, гаранция, няма начин. Но умния, когато го плюеш и го кориш, той няма да ти върне, ТОЙ ще ТИ ВЪРНЕ ОБИЧ. Това е Интелигентния, Това е СВЕТИЯТА, но Природата ще ти ги върне тъпкано.

Разберете ме, има ПРИНЦИПИ, които са СИЛИ и каквото се излъчва, понеже НИЕ СМЕ ИЗТОЧНИКА. Аз излъчвам ругатни, е няма начин да не ме ругаят до 9-то коляно. ТОВА Е ИСТИНАТА. Значи ОНОВА, което ние ИЗЛЪЧИМ, ТО НИ СЕ ВРЪЩА!

Мислите, че най-слабото Оръжие е СЛОВОТО, напротив, НАЙ-СИЛНОТО Е ТО! НЯМА ПО-СИЛНО от НЕГО!!!

Ако продължаваме да се задълбочаваме, което казах, хубаво е, когато работим с тъй наречените Остри думи, Зли думи, нали така казват, Горчиви думи, казва народа, а не само СЛАДКА ДУМА, МЕДЕНА ДУМА, БЛАГА ДУМА. Това не съм го казал аз, казал го е народа.

Вижте човек ако се замисли как вижда нещата, как стоят, а напоследък разберете ме – ДУМАТА има и ЧУВСТВЕНОСТ, ЕМОЦИОНАЛНОСТ, ТЯ е Емоционално Обагрена, НЕ Е Само УМ, ДУШАТА взима вътре в думата, ВЗИМА ОТНОШЕНИЕ!

Ще ви кажа, че ИМА ДУМИ, които имат СВОЙСТВАТА на МИНЕРАЛИ – едната е на Гранит, едната е на Диамант. Има думи, които имат СВОЙСТВАТА на различни МЕТАЛИ. Да, едната дума има свойствата на Олово, на Желязо, на Калай, на Сребро, на Злато, на Платина.

Да, наистина думите са такива и ИМАТ и такива КАЧЕСТВА У СЕБЕ СИ.
Ние КОЕ трябва ДА ПОДДЪРЖАМЕ У ДУМИТЕ?
Кои Качества?
БЛАГОРОДНИТЕ!

Знаете ли, че наскоро пак се сетих, имам един приятел златар, който, казвам горе-долу Символично,бях при него да си пия кафето. Идва един иска да му продаде сребро, друг му донася златен пръстен. Той го слага, мери го и т.н. и по едно време, питам го каква е цената и той в общи линии вика:
–  Пет лева грам струва среброто, петдесет лева грам струва златото.
– Има ли нещо по-скъпо? Едно към десет ти ми каза.
– Да, петстотин лева струва един грам Родий.
– Какво е това?
– Ами един много рядък метал, много хубав много издръжлив, по-скъп и от платината. По-скъп, разбира се, от златото.

Значи има и ДУМИ сигурно, които са с Родий, не само с калай, ами металите са най-различни.
Както има думи, които са Малко ПЛАМЪЧЕ. Дума, която е по-голям ОГЪН. Дума, която е КЛАДА. Дума, която е ПОЖАР. И Дума, която е СЛЪНЦЕ.

Знаете ли защо има Н в СЛЪНЦЕТО?

Сега ще ви кажа, за думите няма да изнасям цяла подробна беседа, само ви нахвърлям пак казвам тук таме жалони. Значи обръщам дъската с шаха, а вие ще си наредите фигурите. Обикновено трябва да научите поне толкова, да нареждате фигурите на шаха и коя фигура каква е, ТОВА Е СЛОВОТО. Значи, НИЕ ТРЯБВА ДА УМЕЕМ ДА БОРАВИМ С НЕГО!
Вижте в Светлина, има “Н”, тя е накрая. Виделина, Сътворение, винаги има “Н”. Когато трябва да се СПРЕ нещо или някого, някакво СЪЗНАНИЕ. Да НЕ се РАЗВИВА МНОГО БЪРЗО и да върви, както е с българските мъжки имена. Това са поставили една бариера, една граница, за да възпират някой неща, които още НЕ ИМ е било ДОШЛО ВРЕМЕТО.

Така, “Н”-то представлява, вижте два стълба и една чертичка, Учителя го наподобява като букаи на коня, отпред за да не скача много животното и да пасе само на поляната, където го е пуснал неговия стопанин. На кончето му връзват предните краченца с едно въженце и то подскача, обаче няма къде да ходи, НЕ е Свободно.
Значи “Н”-то е букай, бариерка, която слагат пред нас.
Ако името започва с “Н”, това показва, че този наш приятел има доста Силно Его, доста МОЩЕН ДУХ вкаран в това тяло, който се разпространява и за да бъде СПРЯН веднага и бързо, “Н”-то го слагат в НАЧАЛОТО на Името.
Ако е Антон или Стоян, значи СКРОМЕН човек, но въпреки всичко може случайно да се прояви, слагат в КРАЯ.
И когато е по СРЕДАТА на думата “Н”, това е средна хубост, просто ДА ВНИМАВА, да има едно наум.
Няма да изнасям за всяка буква от българската азбука беседа, но ще кажа няколко интересни неща, за да знаем за какво става въпрос.

Тълкувам думата СЛЪНЦЕ. “Н”-то ви го казах, “Н”-то за да НЕ ИЗГОРИМ е сложено на Слънцето. Вижте най-точната дума, НАЙ-ТОЧНИТЕ НЕЩА са на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Аз Старосанскритски съм учил, може да е малко, Новосанскритски не, ама са едно към едно с най-древния език тракобългарски, едно към едно. После вече се изменя и новобългарския се изменя. Разбира се, имало е Умници, които когато са правили правописна и правоговорна реформа са ПРЕМАХНАЛИ от българския език двойното „Е“, което е „Я“, което прилича на ер голям. Всички знаете какво е ер голям Ъ, не ер малък ь, а ер голям Ъ. Когато има само една чертичка, една дребна особеност, става двойно „Е“, и „Я“, и „Е“. НЕ е добре, че това са го премахнали, защото са Премахнали една Специална, Особена Вибрация, която Дава Свобода на изказа. Тази свобода е, един може да казва ‘хлеб’, но другия казва ‘хляб’, един казва ‘мляко’, но другия казва ‘млеко’.

Така, но другото НЕДОБРО нещо, което е, че са ПРЕМАХНАЛИ „Ъ“-то, „Ъ“-то както и имената Антоний трябва да бъде, не Антон. Николай е хубаво, че и Никола, ето “А”. Мъжките имена трябва да бъдат ОТВОРЕНИ, значи има женски имена, който има затворени. Средните имена винаги са отворени, от среден род говорим.

Значи женски имена, които завършват на съгласна трябва да бъдат Отворени. Мъжките имена също и вижте Бог е от мъжки род, на края е имало Ъ – ер голям. БОГ е ЛЮБОВ. Любов е от женски род, нали, накрая имало ли е ер голям или не? Имало е. Когато казваме МЪДРОСТ, накрая пак е Имало.

Какво е ер голям Ъ? Сега ще ви кажа и какво означава буквално в НЕВИДИМИЯ СВЯТ на СЛОВОТО?
„Ъ“-то означава ВСЕСТРАННОСТ, ВСЕПОСОЧНОСТ или МНОГОПОСОЧНОСТ, МНОГОПЛАСТОВОСТ, МНОГОДЕЙСТВИЕ. Да не кажа Всякакво Действие, заради това, когато те са го завършвали са слагали това Ъ. Когато се казва СЛЪНЦЕ – „С“ е СВЕТЛИНА, “Л” е ЛЮБОВ, “Ъ”-то вече СВЪРЗВА тази Светлина и Любов дори и с нещата, които ги Намалява, “Н”. За да ВЪРВИ НАГОРЕ е “Е”, “Е”-то е ЕВОЛЮЦИЯ. Слънце е от Среден род.

Ако искате ще ви кажа още някой неща за СРЕДЕН РОД, за да ни е ясно. Когато думите от средния род завършват на “О”, на “Е”, на “И”, на “Й”, по принцип думите когато завършват така.
“А”-то е СВЕТЛИНА!
“Е”-то е ЕВОЛЮЦИЯТА и ПРОДЪЛЖАВАНЕТО!
“И”-то е СЛУЖЕНЕ! Ако е твърдо “И”, Служиш на ЗЕМНИТЕ неща, може да си кмет. Служиш на ОБЩЕСТВОТО, но служиш в ГЪСТАТА МАТЕРИЯ!
Ако е “Й” си СВЕЩЕНИК НА ГОСПОДА! СЛУЖИТЕЛ НА ДУХА!
Славей – Служител на Духа – завършва накрая на “ЕЙ”.
“Ъ”-то, когато завършва на “Ъ”, а то е ПРЕМАХНАТО и няма думи в българския език, които завършват на “Ъ”, въпреки всичко има такъв изказ. Ъ”-то вече ти дава тази Обемност, Многопосочност, тая Всеобхватност и затова, когато ние не го усещаме, че го пишем с “А”, но фактически казваме “Ъ”. „Светъ”, не е „Света“, може да го кажеш: “Аз дойдох на света”. Но обикновено в говорене, ако го слушате добре, артикулацията е „светъ“ и не е „Духа“, а е „Духъ“ и от там идва „Духът“.

Знаете ли, за СЛОВОТО наистина може да се говори часове и то е НЕИЗЧЕРПАЕМА ТЕМА.

Знаете ли, че ако НАИСТИНА ние ИМАМЕ тези СЕТИВА, а те ще ни бъдат отворени до някоя друга година. В смисъл 100 години, 300 години, 1000 години, 1 200, 2 000 години, 365 хиляди години, както е казал Учителя, докато премине и СЕДМАТА РАСА на Земята! 365 хиляди години, това е друг въпрос, ама аз ще ви кажа да не се безпокоите, защото колкото по-бавно тече времето, толкова сме по-тъпички, нали.

ВРЕМЕ НЯМА!
ВРЕМЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА!
ПРОСТРАНСТВОТО Е ИЛЮЗИЯ!
КАКВО СЪЩЕСТВУВА?
ДВИЖЕНИЕ!
Движението съществува.
ИЗМЕНЕНИЕ на ФОРМАТА, на СЪДЪРЖАНИЕТО и на СЪЗНАНИЕТО!
Най-вече на РАЗУМНОСТТА!
За които говорих, за ТРИТЕ ОСНОВНИ НЕЩА!

Движението по пътя, пътя няма значение, те другаде не ходят, пътищата тръгват от тук обаче все отиват в Рим, нали те така казват поне хората. Пак казвам, ако започна да говоря за ВСИЧКИТЕ СТОЙНОСТИ на ДУМИТЕ. За всичките РАБОТИ ВЪТРЕ…
НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ обаче какво да правим.
Всяка една дума, колкото и да е Лоша, каквото и да е Ножче, каквато и да е Игла, каквато и да е Стрела.
ЩЕ Я ОБВИВАМЕ!
Ще я слагаме в нещо Хубаво, Обло и достатъчно твърдо, за да не я пускаме!
ДА Я ОМЕКОТИМ!

Минаваме с един приятел и едно голямо куче, от тези баш дето са много злобни и не знам какви си от съвременните. Налита и скача на оградата, този вика:
– Мръсен, долен пес, така ще ни лаеш.
И нещо го ругае, и аз викам:
– Виж, ако продължаваш така Духа на кучето… (му вика пес, помияр), ..ще продължава да те лае, защото ти излъчваш това със Словото дори, което Засилва твоите Чувства, твоите Мисли, твоите Емоции, твоята Воля. Това е. Докато ще му кажеш: “Мило, хубаво кученце – УМАЛИТЕЛНИТЕ са затова – кутренце батково, ти не знаеш кого лаеш. Аз съм Господа за тебе, аз съм шефът и утре ако много продължаваш да лаеш моето момче. Аз ти казвам, че утре… Твоя стопанин те храни добре и така нататък, но ако не можеш да разбереш моите мили и прекрасни думи, на другия ден аз ще мина. Пак му ГОВОРИШ КРОТКО, защото СИЛАТА така ни казва и така ни прави, продължава да ни Гали и въпреки всичко след като те Погалва може да те Шамароса. Аз ще мина с един хубав спрей за кучета и ще ти го духна в носа през оградата“.

А, ще почне да киха, люти му, а кучето има обоняние не като нас, ще го държи поне 24 часа. Така, това е ако искаш и минаваш често и кучето продължава, след като си бил МИЛ с него един ден, два дена, след като му говориш на него. Обикновено от 3 до 7 дни кучето те РАЗБИРА и на 8-я каквото и ще да е, колкото и да е зличко, ето Умалявам думата зъл, то започва вече да ти върти опашка и да те гледа с други очи. НЕ защото минаваш от там и те познава, а защото вече ДУШИТЕ в ЦЯЛОТО са направили ВРЪЗКА чрез СЛОВОТО.

Може би съм изпуснал много работи, обаче аз искам да ви кажа, това, което говоря, оставям на СИЛВИНКА да ви каже ПРАКТИЧЕСКИ КАК ДА ГО УПОТРЕБЯВАТЕ СЛОВОТО. Значи КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ..

Аз ще взема да направя един курс за магьосници, вълшебници, ще ги казвам вълшебници и там само СЛОВО и да видят как Словата, освен това Ритуала, който е, Словото, което е, Формите, които са. ЗНАЦИТЕ, СИМВОЛИТЕ, СВАСТИКАТА – ТЕ КОМАНДВАТ СВЕТА!

Ей това пръстенче дето си го нося, знаете ли как може да ви изкомандва всичките, нищо, те викат: “Ами, шега”. НЕ Е ШЕГА и аз си мислех така шега е, докато най-сетне МЕ НАУЧИХА, че КЪМ ВСЯКО ЕДНО НЕЩО трябва ДА ПОДХОЖДАМ СЪЗНАТЕЛНО И С УВАЖЕНИЕ. Дори КЪМ ВСЯКА ЕДНА ДУМА и ВСЯКО ЕДНО СЛОВО, което е казано, което излиза от Човешката уста. Не напразно ви прочетох ИСУС какво казва:
– НАШИТЕ СЛОВА, НАШИТЕ ДУМИ ЩЕ НИ ОПРАВДАЯТ, Но ТЕ и ЩЕ НИ ОСЪДЯТ!
Имах една баба, прабаба ли ми беше каква, от родата, не моята баба по пряка линия, която казваше на момчетата:
– Момчета, що говорим, все грешим.
Значи каквото излиза от човешката уста, каквото и да кажем. Бабата беше много голяма философка, значи каквото и да кажем, все нещо няма начин да не грешим.
Дори и да казвам на един човек. Аз да му казвам на този човек:
– Много те обичам, ти си прекрасен, ти си идеален.
НЕ ГО ЛИ КАЗВАМ ОТ СЪРЦЕ, ОТ ДУША, ОТ УМ, т.е. от ТРОИЧНИЯ КОД -УМ, ДУША И ВОЛЯ – ТО НЯМА ЕФЕКТ!

Сега ще ви кажа как стават нещата, взимам една най-обикновена дума, дали е сърце или дори:
– Аз съм щастлив, че те виждам.
Обаче аз НЕ съм щастлив, аз съм лицемерен, аз този не мога да го гледам, обаче отивам, усмихвам му се. ВСИЧКО НАСИЛА! Здрависвам се с него.
– Щастие за моите очи да те видя.
Нещо той е сбъркал, но по-добре, дори и лицемерно, ПО-ДОБРЕ НИЩО да НЕ МУ КАЗВАШ, но ДА СЕ СТРЕМИШ ДА НЕ МУ ИЗЛЪЧВАШ една ЛОША МИСЪЛ! Лицемерието НЕ Е ДОБРО!
ИСУС ги е корил, или ги е обиждал като е казвал:
– Книжници и фарисеи, лицемери.
Това е била една от най-силните му думи за обида и другата дума или другите думи, които съм чел от него са казвали:
– Несмислено и мудно по сърце племе.
Несмислено – неразумно, а мудно по сърце, защото на земното кълбо и Материалната вселена, СЪРЦЕТО ТРЯБВА ДА МИСЛИ много ПО-БЪРЗО от УМА. А той им е казал в прав текст, мудно по сърце. Чувства, емоции, вие ги слагате на заден план и си слушате рационалния ум. Е да, ама Рационалния УМ Често ГРЕШИ и затова им е казал; „Несмислени и мудни по сърце“.

Така, че ако вземем дори думата ЩАСТИЕ, прекрасна дума, щастие, щастлив, няма да я тълкувам буква по буква, звук по звук и да изкарам цялата дума. Няма да кажа каква МУЗИКА е, каква КАРТИНА е, каква ФИГУРА е. Пак казвам колко МНОГО КОМПОНЕНТИ ИМА ДУМАТА и аз не съм изброил една хилядна от тях, една милионна.

Но ето, аз как правя думата. ДУМАТА ИМА ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И СМИСЪЛ, т.е. СЪЗНАНИЕ. ТЯ си ИМА свой собствен ЖИВОТ, обаче АЗ СЪМ и ТОЗИ, който МОЖЕ ДА ЗАСИЛИ ТОЗИ ЖИВОТ, може да го АКТИВИРА. Може ДА Я ПУСНЕ в пространството, може и ДА Й СЛОЖИ ЮЗДИЧКА. Охо, нали затова ГОСПОД ни е ДАЛ СВОБОДЕН ИЗБОР, НЕ СВОБОДНА ВОЛЯ.

И така ето, думата аз мога да я Направя ЩАСТИЕ, ако съм едно хубаво добро Лицемерче, казвам – УПОТРЕБЯВАЙТЕ УМАЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА. Много ще бъде по-добре, дори когато казвате Недобри думи. Значи казвам Думата Щастие мога да я направя, тя изглежда като една хубава, млада, прекрасна девойка. Аз съм скулптура, защото правя тези думи. Първо какво може да направя, ами ако съм много лицемерен – от картон. О, първия дъжд и ще замине тази хубава девойка, и я слагам на показ нали, отвън. След това мога да я направя от кал, от глина, от гипсче. Мине едно дете, ритне я, падне и се счупи, край, НЕ Е ИСТИНСКА.

Продължаваме нататък, от какъв материал друг може да се направи следващия? От какъвто скулпторите работят. Започва се картон, хартия, след това може да направим скулптурата от гипс,след това може от глина, това е по-здраво, след това от бетон. След това вече започваме мраморна, камък, нещо друго да е и след това започват металите. Металите са по-висша степен от минералите. Следователно започваме, може да я направим оловна, ами мека е, нещо не е наред, може да я направим от мед, от сребро, от злато, от платина и от родий да кажем, от скъп метал.

Значи, ОТ НАС ЗАВИСИ тази прекрасна девойка, която има ФОРМАТА на девойка, обаче и СЪДЪРЖАНИЕ ИМА. Ето ЩАСТИЕ, но НИЕ сме ИЗПРАЗНИЛИ ДУМИТЕ от това СЪДЪРЖАНИЕ и аз ОТГОВОРНО ГО КАЗВАМ, че думите, които в момента ги казваме стотици и хиляди пъти на ден. Да не говорим за ОБИЧ и ЛЮБОВ, които са ТОТАЛНО ИЗПРАЗНЕНИ. Дори самата дума на ВСЕВИШНИЯ НЕ Е ПЪЛНА както е било едно време.

Разберете, това са сухи дерета, сухи корита на потоци, на реки, на езера и на морета.
ЗАЩО?
ЗАЩОТО СМЕ ИЗПРАЗНИЛИ точно ТАЗИ СИЛА И ТАЗИ МОЩ!
И АЗ ВИ ПОЖЕЛАВАМ поне една хилядна от онова, което АЗ ПЪЛНЯ ДУМИТЕ със СЪДЪРЖАНИЕ, вие поне на една хилядна да ги напълните така.

 А това МОЖЕ ДА ГИ ПЪЛНИ САМО ЧОВЕК, който вече е Усетил нещата и е ТРЪГНАЛ ПО ДУХОВНИЯ ПЪТ. Той НАНОВО ще пусне водата през коритата на реките. Ще напълни езерата, язовирите, моретата, океаните, защото днес може да употребим не само думата:
– НЕ СПОМЕНАВАЙТЕ НАПРАЗНО ИМЕТО БОЖИЕ! – която е заповед дадена от Исус някога.
Но всяка една ДУМА, която е МНОГО СИЛНА, НЕ Я УПОТРЕБЯВАЙТЕ БЕЗ 100% ДА Я ОГЛЕДАТЕ!
Учителят го казва:
– НА МЯСТО ДА Я СЛОЖИТЕ!
И да не сте убедени 100% в това, когато аз кажа, че съм щастлив като виждам един човек, аз наистина съм Щастлив, аз съм Радостен, аз съм Доволен, но обикновено АЗ и такива като мен НЕ ГО КАЗВАТ.

ТЕ просто какво ГО ПРАВЯТ?
ГО ИЗЛЪЧВАТ!
И това е, и човекът веднага може да го УСЕТИ!

Защо са Думите?
МИСЪЛТА Е СЛОВО!
ЧУВСТВОТО Е СЛОВО!
ВОЛЯТА, самото ИЗЛЪЧВАНЕ от тялото на човека Е СЛОВО! ТО ти Говори!
Няма нещо, дървото ти Говори, Облака ти Говори!
НЯМА НЕЩО, КОЕТО ДА НЕ Е СЛОВО!
И което слиза! СЛОВОТО СЛИЗА ОТГОРЕ, ние трябва да го дешифрираме, декодираме и да го пуснем.

Вие мислите, че Мислите са наши, съжалявам, но НЕ СА!
Думите са наши, НЕ СА!
ОСНОВНИТЕ ЧУВСТВА на СЪРЦЕТО също НЕ СА НАШИ! ТЕ СА НИ ВНУШЕНИ!
Някое чувство на сърцето от По-Леките, които Можем да Понесем, тия са наши вече, наистина това са по-леките, но Големите Чувства, КАРДИНАЛНИТЕ – ТЕ са ни ДАДЕНИ също.
НЯМА НЕЩО, което да НЕ Е ДАДЕНО от СВЕТЛАТА СИЛА, от БОГА!
Просто НЯМА! А НИЕ до къде сме ДОРАСЛИ вече на СЪЗНАНИЕТО!

Казвал съм го този пример, пак ще го кажа, ако аз съм в детската градина детенце или пък таман съм се научил да чета. Има тук рафтове със знания, с книгите. Единия е тука, втория е тука, третия е тука, петия е тука, десетия, ей до горе. Когато съм малко детенце с ниско съзнание, говоря СИМВОЛИЧНО, може да съм мъж два метра и двадесет, огромен, обаче със Съзнание на детенце от детската ясла или от детската градина, не физическата, аз казвам СЪЗНАНИЕТО. Значи понеже съм такъв по съзнание, иначе съм голям мъж, но ТАМ НЕ ТЕ ПУСКАТ. Горе НЕ МОЖЕ да си вземеш, ще си вземеш отдолу. Там ГЛЕДАТ СЪЗНАНИЕТО КАК ТИ РАСТЕ, а не физическото тяло. Може да си великан, да не мислите, че титаните са били по-умни от сегашните съвременните хора, които са да кажа метър и петдесет. НЕ, в никакъв случай, следователно по съзнание аз съм детенце, взимам от тука.

Расте ми Съзнанието, ставам все По-Благороден, По-Мил, По-Любвеобвилен. По Понасям другите, Добронамерен, Великодушен, Щедър, тогава започвам да взимам от ГОРНИТЕ рафтове и върви, ИЗРАСТВАНЕ на Моето СЪЗНАНИЕ. Но на тези рафтове, БОГ Е СЛОЖИЛ СЛОВОТО ТУК! Долу като го взимам ми казва:
– Слушай, пребий комшията, този ти отсече един клон и какво стана с ябълката и влезна една педя у твоето – оградата. Тази нощ ставаш и му я буташ оградата.

Ти понеже взимаш отдолу с НИСШЕ СЪЗНАНИЕ, това ти е Внушено отгоре да го правиш. Обаче ако ВЕЧЕ СИ НА ДРУГО НИВО, тези мисли ти идват, защото ти МОЖЕ ДА СЛИЗАШ надолу и да приемаш мисли, но нагоре НЕ МОЖЕШ да приемаш мисли, много е трудно. НАГОРЕ ПРИЕМАШ МИСЛИТЕ, които такива като мен ви казват за ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, обаче ТИ НЯМАШ ОПИТ, ТИ НЕ ЗНАЕШ, че това изобщо НАГОРЕ СЪЩЕСТВУВА. Ти знаеш до втори или до трети рафт, до тук си дорасъл, втори, трети клас, не можеш да вземеш нито на 7-ми, нито на 12-ти клас, нито от студентските рафтове.

Следователно надолу, ТЕГЛИ ТЕ! ТОВА СА ПОРОЦИТЕ, обаче когато казваш и се СПРЕШ и сеОзъптиш ТОВА Е ВОЛЯТА, ТЯ е Инструмент. ДУХ, ДУША, ТЯЛО, УМ, СЪРЦЕ. Вложиш Сърцето, Сърцето ти казва:
– Как бе, този човек, той е като теб, има деца, има баща, майка, той ги обича, я се постави на негово място.
Номер Едно ДА СЕ ПОСТАВИШ. СВЕТИИТЕ от там ТРЪГВАТ. Най-напред ги учат да се поставят на мястото на всеки и ТЕ в крайна сметка започват да ОПРАВДАВАТ ВСЕКИ.
– Ама той бил разбойник.
Ами ДА, ЗА МОМЕНТА Е ТАКА, защото до там му е СЪЗНАНИЕТО и не може да го укориш. Не може на едно дете от детската ясла, което още не може да борави с парите, ама ходи и на масата с шоколадовите бонбони, и му се прияжда, и минава, бърка и взима, да кажа в магазина. Ами ще вземе, то не знае, че пари съществуват, че трябва да се плаща, него не го интересува. Следователно това са Съзнанията, които са НИСШИ, не говоря, че са.. може би, те си имат още много силно от животинското и не може да им се сърдим, нищо, че са в прекрасни човешки тела. Нищо, че може да бъде в един сив костюм, в миши свят, една хубава жълта риза, оранжева, хубава лилава връзка, ами не знам какви бяха модерните обувки за 1500 евро. Чантичка, и примерно има една такава много завидна и обществена, хубава длъжност. Това няма никакво значение, по Ум и по Съзнание за мен то е ДЕТЕ от детската ясла, където не може да се обслужи и лелката го подмива. Това е, и следователно аз не му се сърдя на този човек, ама те другите викат:
– Абе я го погледни бе..
Ама това е хубава лъскава кутия с лъскави етикети налепена цялата, но НЯМА СЪДЪРЖАНИЕ, има форма. А да не говорим за онова, което НЕ се вижда.

Сещам се ония случай, дето казах: „Вие виждате ли тук другаря партиен секретар“? Партийния секретар спори с един духовен човек, ама духовния човек накрая има думата и партийния секретар вика: „Ето вижте, колата ми е долу, нали, вижте моята кола – колата е материя, с която се хвали. Ето, виждате ли? „Партиен секретар“. „Виждате как е облечен“. „Да“. „Колата“. „Да”. Значи те явно се виждат, това е материя, ами вика: „А ума вижда ли се“? „Не се вижда“. „Е, значи няма ум партийния секретар”.

Е, да, нещо, което не се вижда го няма. Той така иска, значи го няма, по този начин се отговаря. Това не значи, че като не го виждаме, то не съществува.

Така, пак казвам, дадох светлинни точки, така да се каже. Една капка вода, не забравяйте. Дъжда е СЛОВО, една капка е СЛОВО, една светлинка и най-малкото пламъче е СЛОВО. СЛАВА на БОГА, че не е направил всичките клечки да се палят.

Сега ще ви кажа простичко, гледаме много видове на масата наредени, прахообразни вещества. Един куп, ама едните гледате счукана, стъркана, смелена глина, другото брашно, ама третото барут, четвъртото тротил и т.н. А, значи ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ КАКВА ДУМА ДА УПОТРЕБИШ за всяко едно нещо, а не да палнеш една клечка и да я сложиш на барута. Значи, ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ. НЕ напразно ГОСПОД е казвал два пъти:
–  ДА ВНИМАВАМЕ! ДА ВНИМАВАМЕ!
Със СЛОВОТО трябва да сме Изключително ВНИМАТЕЛНИ, Изключително ЧЕСТНИ, Изключително ПОЧТЕНИ, защото ТО има съответната РАЗУМНОСТ, която е самият Принцип на СЛОВОТО и СЕ ВРЪЩА КЪДЕ и на КОГО? На НАС – НЯМА НАЧИН да НЕ НИ СЕ ВЪРНЕ! ЗАЩО?

Искам да ви кажа, ВСЯКА ДУМА ИМА СВОЙ СОБСТВЕН ЖИВОТ! Поне ОСТРИТЕ НЕЩА трябва да ги ОБВИВАМЕ В СФЕРА и тогава да ги пускаме, нищо, че е остро. Когато наистина на една стрела отпред и сложиш една гумена топка или нещо, дори да те удари, малко ще ти посинее, но нищо друго не може да направи.

НИЕ НЯМАМЕ ПРАВО ДА ПУСКАМЕ ОСТРИ, ГОРЧИВИ, ЗЛИ СТРЕЛИ. НЯМАМЕ ПРАВО ДА ИЗПУСКАМЕ ОТ СЕБЕ СИ СТУД, ЛЕД.

Трябва да изпускаме ТОПЛИНА.

ДА СТОПЛЯМЕ СЪРЦЕТО И ДУШАТА на оня човек, по какъвто и начин, и НЕЗАВИСИМО КАК СЕ ОТНАСЯ ТОЙ КЪМ НАС. Това е, ЗА ДА СПРЕМ онези НЕГАТИВНИ НЕЩА и трябва ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ СЕБЕ СИ!

Първото нещо е ДА СЕ НАУЧИМ ДА МИСЛИМ БЕЗ НЕГАТИВИ!

Второто е да ЧУВСТВАМЕ нещата и да НЕ ВЛАГАМЕ Чувства на Ненавист, на Омраза и на Непоносимост към някого. Той е такъв, ГОСПОД ГО Е НАПРАВИЛ ТАКЪВ, кой съм аз, че ДА ПРАВЯ ЗАБЕЛЕЖКА и аз да съм ОТК-а на Господа, т.е. отговорник по качеството ли беше. Аз да вкарвам.. “Абе Господи ти тука нещо този не си го направил качествено”. “О, синко, така ли, я да видим сега колко си по-умен от мен, я да видим какво си”? И започва да изброява. Понеже казва защо го е направил така и защо той е стигнал до там.

ТРЯБВА ДА ГО ПРИЕМЕШ.

Мъдреците, Съвършените, Светиите, Ангелите ПРИЕМАТ ТОЗИ СВЯТ ТОЧНО ТАКЪВ, КАКЪВТО Е! Но това Първото нещо, да започне всеки един ОТ СЕБЕ СИ – ДА СЕ ОПРАВЯ, защото и аз съм мислил преди много години като ме посвещават, викам:
– Я дай сега, значи с тази вълшебната пръчица, да вземе да оправи Господ света.
Не, че не може, може, ама той казва:
– Синко, я да видим ТИ какво ще направиш. ОПРАВИ НАЙ-НАПРЕД СЕБЕ СИ и Държанието си. Като отидеш при комшията, като минеше покрай първия комшия, с когото не се понасяш, няма да го псуваш. Отиваш с втория и си пиеш кафето. Ще се научиш, отношението, ако ти е към първия, като към втория и го поканиш на кафе, чак тогава синко, ще те кача в друг клас нагоре.

Никак НЕ Е ЛЕКО, значи, казвам ви, ТРУДНО Е , НЕ Е НЕВЪЗМОЖНО. Исус го е казал:
– Да ОБИЧАМЕ ВРАГОВЕТЕ СИ!
А след това съм добавил:
– Да ОБИЧАМЕ ПРЕДАТЕЛИТЕ СИ!
Сега ще дам думата на Силвинка да продължи и да каже ПРАКТИЧЕСКИ как стоят нещата, защото тя ще каже и ще спомене, че..
Само ще спомена още едно, две изречения за МЪЛЧАНИЕТО, забравих, ТИШИНА и МЪЛЧАНИЕ!
Тъй като Боговете си говорят с Мълчание.
Ангелите си говорят с Песен.
Ние си говорим със Говор.
Мълчанието има много езици. Знаете ли, че както казват Мъдрите:
– МОЩТА НА СЛОВОТО Е В МЪЛЧАНИЕТО между ДУМИТЕ.
МЪЛЧАНИЕТО също Е СЛОВО и НЕ е Случайно.

 По някой път ТО Е МНОГО ПО-СИЛНО И МНОГО ПО-МОЩНО именно поради тази причина.

МЪЛЧАНИЕТО може да бъде Умно, Глупаво, Интелигентно, Презрително, Горделиво, Високомерно. Вижте колко много мълчания може да има. Да, МЪЛЧАНИЕТО може да бъде Нежно и Фино, но може да бъде и Грубо, всичко това се усеща.

Значи, той мълчи, обаче гледай го КАК Мълчи, затова когато говорих сега за думата и за словото, понеже на земята има много тишина и много мълчание. Едновременно с това ние го повреждаме и мълчанието, и тишината, няма да говоря по отделно, значи ние сме длъжни да възстановим много неща.

Когато някой дойде и ми се оплаче, аз казвам и ТЯЛОТО МУ Е изключително много ЗАМЪРСЕНО. Сега това е вече ПРАКТИЧНА гледна точка, тя Силвина трябваше да говори, ама прощавай, че ти отнемам, за една минута. МНОГО Е ЗАМЪРСЕНО и аз гледам, имаме тия ТОКСИНИ -Мислените и Менталните токсини. Астралните – на Сърцето, на Душата. И Физическите токсини, които са бял кахър – ОЧИСТИШ ЛИ Другите.

Когато виждам, че този човек, дори и с редовния СУХ ПОСТ, който ние правим на всеки 10 дни със Силвинка, за по 30, 40 часа. Сухия пост НЯМА да го оправи толкова бързо. Значи НЕ ЯДЕНЕ и НЕ ПИЕНЕ на вода, това е СУХИЯ ПОСТ. ВОДНИЯ ПОСТ е с ВОДА. Тогава му казвам Мълчалив пост. МЪЛЧАЛИВИЯ ПОСТ.

Ако поста на вода, три дена са три дни.
Ако Поста без вода – Сухия пост три дена са по три дни и половина, стават 10 дни, все едно, че си бил на вода.
То МЪЛЧАЛИВИЯ ПОСТ, ако направиш САМО 24 часа ОТГОВАРЯ за Пост с ВОДА на ДВЕ СЕДМИЦИ. А иначе на СУХ ПОСТ ОТГОВАРЯ поне на 4, 5 дни. САМО 24 часа.
При Мълчаливия пост 24 часа НЕ СИ ОТВАРЯШ УСТАТА И НЕ КАЗВАШ НИТО ЕДНА ДУМА ВЕРБАЛНО и НИТО ЕДИН ЗВУК НЕ ИЗЛИЗА!
Няма мрънкане. Тук ли е нашата приятелка, която започва три пъти и чак третия, четвъртия път успява. Казах и три дни, тя започва и вика:
– Първия път, изкарах ден и половина и се скарах с едно от децата, втория път пак го почвам след няколко дена, защото отказване няма, пак се скарвам. С третия път вече, ако ще камъни да падат от Небето, устата ми е заключена.

ТРУДНО Е, но вие ще свикнете по този начин да си Калявате ВОЛЯТА и да ставате РАЗУМНИ, СЪЗНАТЕЛНИ и ИСТИНСКИ Същества, ДОСТОЙНИ за НОВОТО НЕБЕ и НОВАТА ЗЕМЯ, които чукат оттатък. ТО Е ПЪРВО ЧОВЕШКО ИЗМЕРЕНИЕ. Онова, където ни Омайват, че е Ангелско измерение и т.н. – ИМА ВРЕМЕ ДОКАТО СТИГНЕМ, но ПОНЕ ДА ВЛЕЗЕМ В ЧОВЕШКОТО Измерение, т.е. в ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ.

Значи, това за днес беше от мен, БЛАГОДАРЯ ВИ ОТ СЪРЦЕ. ДАЙ БОЖЕ, да сте ме РАЗБРАЛИ и да сте ме Разбрали ПРАВИЛНО. Силви, имаш думата.

Силвина:
Да довърша за Мълчаливия Пост, Георги така и така започна. На много приятели, които не им се получават нещата и наистина идват и казват Георги какво, има поне три такива случаи и казват:
– Георги Какво ДА ПРОМЕНЯ, какво ДА НАПРАВЯ в живота си, че да ми тръгне?
Имаше една такава приятелка, която мисля, че не е сега тук и която се опитваше да си продаде неуспешно апартамента. Беше го обявила на невероятно висока цена и на пръв поглед невъзможна работа и Георги каза:
– Ами да, изкарай три дена на мълчалив пост.
МЪЛЧАЛИВИЯТ ПОСТ НЕ Е САМО ДА НЕ ГОВОРИШ, то е ДА НЕ ИЗЛИЧВАШ ЛОША МИСЪЛ. Да НЕ чатиш по скайп, много хора викат:
– А няма да говоря вербално, ама ще си пиша с хората.
НАИСТИНА ДА СЕ ИЗКЛЮЧИШ ОТ СВЕТА! ДА ИЗКЛЮЧИШ СЕТИВАТА СИ, защото всъщност С ГОВОРЕНЕТО НИЕ ИЗРАЗХОДВАМЕ изключително МНОГО ЕНЕРГИЯ!
Когато съм била на село и Георги го няма и няма други приятели, които идват на гости. И така се случва, за ден, два, три, по някога не говоря, толкова много енергия се СЪБИРА в мен, че буквално тялото, цялото, вибрира, много, много силно. И в момента, в който започна да говоря, усещам как започва едно изразходване, но много силно е това усещане. Така че АКО ИСКАМЕ НАИСТИНА ДА НИ СЕ ПОДРЕДЯТ НЕЩАТА и да си направим една, ама наистина Истинска РАВНОСМЕТКА, и ДА СЕ ИЗЧИСТИМ ОТ ТОКСИНИТЕ НА ВСИЧКИ НИВА, това е Изключително СИЛНО Нещо.

Георги:
Особено, ако имаме остър език. ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Силвина:
Сега ще се върна малко по-назад и ще ви разкажа КАК СЕ ЗАПОЗНАХМЕ с Георги. Когато за първи път един познат ме заведе на една от Първите беседи или то не беше още беседа, но среща, в която той поне по-малко говореше. УСЕТИХ СИЛАТА НА СЛОВОТО, както вярвам всеки един от вас е усещал, може би и днес е усетил. СЪРЦЕТО се отвори, Меркабата се разшири и изпаднах в едно БЛАЖЕНСТВО. Не чувах дори за какво говори, просто Неописуемо, Неописуемо Чувство на ЛЮБОВ, на СПОКОЙСТВИЕ и си казах:
– Какво е това, какъв е този човек, значи СВЕТИИТЕ НЕ СА САМО ТАМ ПО ИКОНИТЕ и СЕГА БОГ РАБОТИ.

После го поканих вкъщи, бях започнала една такава.. бях го нарекла: „Свободен кино университет“ и канех лектор, прожектирахме по един филм. Георги го поканих на филма “Разговори с Бога” и всъщност след като свърши филма го попитах:
– Георги, как е да чуваш гласа на Бога? Как се чува, как се възприема?
И тогава той започна да разказва и понеже говорим за СЛОВОТО, започваме от това КАК ВЪЗПРИЕМАМЕ СЛОВОТО от Духовните светове, от ВИСШИТЕ СВЕТОВЕ. Значи, там то може да бъде като КАРТИНА. Може да бъде като ИДЕЯ, която толкова силно те обхваща, че ти не може да кажеш нищо друго. Може да бъде като ЗВУК, да чуваш МУЗИКА и всичките ти други сетива да изключат. Може да бъде като ЛЕКЦИЯ, буквално като лекция. Така както Георги успява, когато говори има цели пасажи, които просто НЕ СА от Него, ТЕ в момента ТЕКАТ като СЛОВО ОТГОРЕ.

При мен напоследък се получава просто, когато ето както сега зададохме предварително тема. Обикновено няма тема на беседите, но последните няколко пъти все така се случва, че някак си темата идва. Това насочва някак си мисълта и Отгоре започват една след друга да се получават различни Идеи, даже понякога докато Георги говори. ТЕ се нахвърлят една след друга, но това нещо ТЕЧЕ толкова БЪРЗО, че ти просто не може да го Възстановиш. Не може да го изкажеш, ако то не става в момента, в който ти говориш и да го изкажеш веднага както Георги прави. Става предварително, както при мен се случва, след това е много трудно да възстановиш нещата на 100%. Заради това сега си записах някои от тези Идеи, които се появиха през тази една седмица и които искам да споделя.

СЛОВОТО като СВЕТЛИННО-ЗВУКОВ ПОТОК!
СЛОВОТО като ЖИВА ВОДА!
СЛОВОТО като ЕЛИКСИР!

ИСТИНСКОТО ПОСВЕЩЕНИЕ, което всеки един получава и ще получи, надявам се в този живот да се случи със всеки един от нас, Е когато се свържем с този ДОМ на Душата, със СЛОВОТО. Тогава при нас няма умора, всичко се случва по ВЪЛШЕБЕН начин и НИЕ сме ЕДНО с ИЗТОЧНИКА. СЛОВОТО, наричат го СВЕТИЯТ ДУХ, наричат го АУМ, има различни имена.

Иска ми се да започнем с една песен и това е песента „Аум“, всички заедно да изпълним, това е от Паневритмията на Учителя – Аум, Аум, Аум, Ом, Ом, Аумен, за да разчупим малко нещата и да се свържем наистина, да не са само думи, а да го усетим като вибрация. Ще го изпълним три пъти.

Ще прочета една притча. Притча за човекът сътворец с Бог:

Бог направил чoвeĸa от глина, но му останало едно парче.
– Какво да ти нaпpaвя? – попитал го Бог.
– Haпpaви ми щастие – помолил човекът.
Бог нищо не ĸaзaл, само поставил в pъĸaтa му останалото парче глина.

Ще изпълня песента: “В началото бе Словото” от Учителя

В тези стихове е закодирано Цялото Творение и Сътворение.В началото бе Словото и Словото бе БОГ”. Това е абсолютното състояние, която все още не се е проявило във първата част. Това можем да го наречем Сатва. Втората част “Всичко чрез него стана”, започва ПРОЯВЛЕНИЕТО илизапочва това абсолютно състояние на ЛЮБОВ да се проявява отново чрез Любов, но вече да твори, т.е. един активен принцип.  И “Виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе”. Тъмнината е света на Материята и всъщност наричат го в тамас – тъмна страна. Това не е толкова тъмна страна, всеки един от нас, когато работи, всеки един Апостол на Светлината. Всеки един Аватар и всеки един събуден, пробуден човек, не трябва да забравя този последен стих.

Много често преди, когато изпитвах страхове си пеех това и винаги ефекта беше невероятен “И ВИДЕЛИНАТА СВЕТИ В ТЪМНИНАТА И ТЪМНИНАТА Я НЕ ОБВЗЕ”. Значи ние трябва да бъдем част от света, да се потопим в света, но да НЕ позволяваме нещата от света да ни обхванат. Много е важно това нещо за всеки един.

Предстой да се върнем към Началото и всъщност исках да прочета Посланието за месец декември от Айлин Кади, което знаете е нашата настолна книга.

Учителят говори за това като тълкува този стих в Библията и затова ви връщане към НАЧАЛОТО, към което всяка една душа е поела, ето какво казва Айлин Кади:
“Видях кълбо от СВЕТЛИНА, от него излизаха ярки Лъчи, които после се ЗАВРЪЩАХА обратно към ЦЕНТЪРА, силно помръкнали и чух думите:
– Като изминеш пълния цикъл, ти ще се завърнеш при мен, ИЗВОРА на ЦЕЛИЯ ЖИВОТ и ще станеш ЕДНО С МЕН, както беше в НАЧАЛОТО”.
Учителят дава много хубав пример за това НАЧАЛО, казва, че ние сме като един Извор, тръгва реката надолу, но за да се върнат към Извора ние трябва да олекнем. Значи от вода да се превърнем в пара. ДА СТАНЕМ ЧИСТИ. Да се отървем от всички въжета, които ни връзват с Материята. Било това отношение в семейството, било това различни материални придобивки. Преди малко Славена разказваше за един сън, как богатите хора започват да губят материалните неща, като започват да стават нервни. Не само богатите хора, всеки един минава през този катарзис, който се ПРЕКЪСВАТ много ТЕЗИ НИШКИ, които ни държат с Материалното. И все пак ние трябва да останем тук, трябва да живеем тук и това е може би най-финия, най-тънкия баланс, който всеки един от нас трябва да постигне.

За Извора ми беше въпроса. Значи, първото условие, за да постигне, това олекване е ИЗЧИСТВАНЕТО, за да постигнем тази ВРЪЗКА със СЛОВОТО. Истинското Слово, което е Отгоре. Не тази реч, която чуваме навсякъде, а с ИЗТОЧНИКА, да го наречем така. Или с Духовния свят, е необходимо Изчистване. Много е важно това, на физическото тяло, на емоционалното тяло, на менталното тяло, на всички тела.

Значи, ние сме като едни антенки, не можеш ти да си като.. как се казват тези на радиото, антенката, която приема сигнала. Тя цялата е зацапана и ти да искаш да имаш връзка с това, което е в ефира. Така че Чистотата, не случайно една от беседите на Учителя, която е основополагаща – АБСОЛЮТНАТА ЧИСТОТА. Всичко започва от там и на мен специално това ми е тема, определено.

Казах за празнословието, не знам Георги говори ли за лъжата, за клюкарстването и въобще за всички тези паразитни думи. Аз от малка съм много мълчалив човек и винаги ми е било много странно колко много говорят хората, ама какво ли не, за щяло и нещяло. Думи, думи, думи, а кому е нужно това, толкова много думи. След това разбрах, че всъщност по този начин хората се сближават, значи ако искаш да се доближиш до друг човек, трябва и ти да си като тях. Да говориш и те да те разбират по някакъв начин, защото те просто не те разбират. Но все пак никога смятам, че не съм стигала до празнословие.

Много внимателно трябва да се използват наистина думите и не по всеки повод да използваме всякакви неща. Много хора казват, мисълта да кажем, това е Слово “Добре де, мисълта, какво толкова, помислил съм си нещо, какво се случва, аз нали до реална постъпка не съм стигнал, значи какво толкова се е случило”. СЛУЧИЛО СЕ, че всичките наши мисли, много ясно се усещат.

В София, просто няма друго място в България, където да има толкова, толкова наситено да е пространството с мисли и винаги като дойда в София започва да ме боли главата и очите, това е първото нещо, което се случва. Много, много мисли, много думи, много неща се излъчват, много вибрации, много енергии и всичко това става една мешаница. Но истината е, че всичко ОСТАВА, то трудно се разсейва това нещо ей така в ефира, в пространството, в космоса. Трябва да има някой ЧОВЕК , който СЪЗНАТЕЛНО да РАБОТИ. Има си във всеки един град, по няколко такива Аватара, чистачи им викам аз, които Чистят. Георги казва има Съзнателни и Несъзнателни. В един момент всеки става съзнателен, докато е несъзнателен той се бори с това и казва: “Ох колко ми е тежко, отидох тук, тези ги изчистих, това ме заболя, онова ме заболя, тази мисъл усетих, това чувство мина през мен”.

Аз като малка, беше един хаос, не знаех от къде ме бомбардират всички тези мисли и всички тези чувства. От къде идват, защото усещах, когато съм сред много хора буквално мислите и чувствата на всички. Не знаех кое е мое, кое е на другия, след това започнах да се отделям и да разбирам кое как е. След това започнах и да го контролирам. Докато сега започнах и да Работя Съзнателно с това и да се чистят нещата на хора, и на пространство. Но мислите остават и думите, СЛОВОТО остава и така или иначе всеки един от нас трябва да е МНОГО СЪЗНАТЕЛЕН.

Природните стихии, градушките, смятате ли, че току-така, случайно София я удари тази градушка, каквато не е имала, безпрецедентно преди, не и от това, което аз познавам от по-близката история на този град. Също така знаем, че всички Вируси, Бактерии, всички Бацили, как да ги наречем, които ни тормозят, които тормозят хората СА В РЕЗУЛТАТ на НЕГАТИВНИ Човешки МИСЛИ и ЧУВСТВА и ДУМИ. Значи, НИЕ ТРЯБВА ДА СМЕ МНОГО ОТГОВОРНИ към СЛОВОТО, защото ТО НЕ касае само НАС, нашето най-близко положение. То касае целия град, цялата страна, ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО, това е нещо глобално, не е току така.
– Казах няколко думи – страхотно, противно или нещо от този род и какво от това?
Тези думи се усещат много силно, дори човек, когато е много добронамерен. Дойде при теб, излъчва любов, радва се и изпусне една такава думичка и веднага усещаш тука нещо почва лекичко да те боцка в сърцето. Значи има си всяко нещо вибрация.

Така, сега любимото ми нещо, за което исках да говоря, то беше ОСНОВНОТО, е за това КАК МОЖЕМ и как става така, че НИЕ ТВОРИМ РЕАЛНОСТТА. Ние може да бъдем Сътворци на БОГ. Това, което в началото прочетох с притчата, с парченцето глина, което Бог е оставил в ръката на всеки един от нас. Всичко започва от една дума, която йогите наричат КОНЦЕНТРАЦИЯ. Много на изток работят с това нещо, да стигнат до там, да ИЗЧИСТЯТ менталното поле и да работят, да Концентрират Мисълта си в едно нещо, това е ЕДИН ФОКУС, който се получава.

Тука има двама приятели, които се занимават с human-design и от тях разбрах, че има хора, които се наричат прожектори или проектори. Това са хора, които, поне аз така го приемам, накъдето насочат мисълта си, натам тръгва човешката енергия. Тръгват да се случват неща, това са обикновено хора, които нямат его, така че да оцветяват нещата, т.е. това, което проектират да го правят от някаква користолюбива или себелюбива гледна точка. Те просто го правят, понеже има някакъв импулс и те го правят. Как обаче става това насочване?

Когато детето си играе, децата най-прекрасно Могат да ТВОРЯТ и те го правят по най-естествения начин. Когато едно дете, да кажем подрежда пъзел или лего, то тотално се е ВГЛЪБИЛО. Тотално е изключило, нищо друго не съществува. Една концентрация, но не само на мисълта, но и да чувствата, то се радва, а и на делата, ТО ИЗЦЯЛО Е ПОТОПЕНО в това, което е и това, което прави. Не си даваме сметка колко е важно това.

Ние се опитваме да се развием като многостранни личности, които да умеят да правят в съвременната модерна епоха по 10 неща наведнъж. Обаче колко от тези неща реално ни ползват, наистина? Да, случват се поредица от неща, но КОЛКО са тези неща, които реално ОБОГАТЯВАТ нашия ДУХ? Значи, тази концентрация, да кажем дядо ми, когато се хранеше казваше: “Човек не трябва да говори, когато се храни” и това напоследък го усещам много силно, когато правя нещо, много ми е трудно. Аз съм изцяло потопена в това и много ми е трудно, когато някой до мен говори. Нещо разказва, нещо друго прави, да го чувам, аз просто не го чувам и за да го чуя проявявам огромно усилие.

Но истината е, да кажем, аз не съм добър шофьор, дори много се страхувах от това да шофирам. Сега съм като пилот на летяща чиния, летим с Георги от град на град из цялата страна, като един навигатор, значи GPS в главата, където безпогрешно ти казва, тука, там, с този, с оня. Просто аз съм изцяло потопена в това и нещата някак си си се случват от само себе си.

Казват, че мисълта като маймуна, която скача от клон на клон нещо такова беше, как може да се изключи тази маймуна. Йогите, тука има един приятел, който много може да говори за това, при някой хора това е просто естествено нещо, както и при децата, но другите трябва да се научим, ако искаме успешно да завършим школата за вълшебници, ли беше Георги? (смее се), Която Георги някой ден потенциално може да направи.

Това е едно от КЛЮЧОВИТЕ НЕЩА, това Абсолютно НАСОЧВАНЕ на ЦЯЛАТА Мисловна, Духовна, Емоционална и Физическа ЕНЕРГИЯ. ЕДИН ФОКУС В ЕДНО НЕЩО. Нещото, което правим СЕГА! Тогава каквото и да правим ТО се ПОЛУЧАВА по най-добрия начин.

Георги спомена, че СЛОВОТО се приема, СЛОВОТО Е ВСИЧКО, което ни заобикаля и има една случка с Учителя, с Петър Дънов, която илюстрира това.

Значи, Учителя е живял много скромно в една малка стаичка над Изгрева, където е изнасял беседите и е имал една печка на дърва. Той сам я е поддържал, другите са му я палили, зареждали, той сам я е поддържал. През нощта е трябвало да слага дърва и братята и сестрите от тогавашното Бяло братство или не знам как са се наричали тогава, но така или иначе. ТЕ са искали да му Улеснят живота и да не слага дърва, да не става толкова пъти през нощта, да си спи спокойно човека и сложили веднъж въглища. Учителя само като влезнал, дали по миризмата, дали по вибрацията, най-вероятно по Словото, ТОЙ УСЕТИЛ Словото, казал:
– С какво е запалена моята печка?
Те казали:
– Ами Учителю, така и така, искахме да ти помогнем и сложихме въглища.
Той казал:
–  Абе, вие знаете ли, че сте освободили духовете на множество лемурийци, те сега са тук, в Изгрева и сумати и неща ще объркат.
– А, какви лемурийци, странна работа.
Много се учудили за какво става въпрос, аз също се учудих, но всъщност той се опитал да ги научи на това, че това, което ние възприемаме като твърда материя, всяко едно нещо, през епохата, когато то е било, то, разбира се, я е поемало от тази разумност, от човешкото съзнание. Поемало е информация и така всъщност в тези въглища, то беше много смешна случка, която разказва един от братята, то тогава съзнанието е било друго, хората са възприемали нещата по друг начин. Филтъра, какви мисли усвояваме.

Георги спомена, че Според Съзнанието ние се свързваме с различни нива на тези рафтове, наАкаша ли ще го кажем, как ще го кажем, но филтъра наистина са Добродетелите. Защото всичко е около нас и всички съзнания работят едновременно сега на Земята и е доста, така, за по-чувствителните хора е доста трудно понякога. Но филтъра, каква реално информация ще стига до нас, ще става част от нас, ще надгражда за нашето Духовно развитие, са наистина тези Добродетели. Така че ДА РАБОТИМ С ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, колкото и абстрактно да звучи това. Поне на мен така ми звучеше в началото и ДА РАБОТИМ РАЗУМНО със СЛОВОТО. Това е, което исках да споделя  за ЖИВОТВОРЯЩОТО СЛОВО.

А и още едно нещо, преди да дам думата за въпроси, да кажа няколко думи понеже идват коледни празници, отвън на масата са книгите на Георги, който смята, че прекрасен подарък би могло да бъде “Диамантената десятка”, “Великият трепет” и “Златната сфера”, също моя диск с песни, стихосбирката на Георги и това е нашия начин да вършим това Дело, което правим за всички и предвид на това, че много хора ме питат:
– Силвина, как да ви зарадваме за Коледа?
Ако някой иска да ни зарадва, ще пусна тази кутия за дарения и така. Някой, ако има въпроси, малко пак се емоционализирах, но емоциите са нещото, което замърсява това да си чист приемник на Словото. Благодаря.

Георги:
Вчера със моите приятели – доктора и философа сме на една беседа, говорят за Учителя, какво ми направи впечатление, Ники искаш ли да кажеш какво ти направи впечатление? Аз не го знаех. Като слиза тук Учителя и като го изпраща отгоре Господ, Кой е присъствал на изпращането и Какво е казал. Говоря за оня, с Рога и Опашка и с КАКВИ ХОРА ще бъде ОБГРАДЕН. Разкажи само случката, а аз ще я допълня. Разкажи я ти, може би, ти я слушаше по-внимателно от мен.

Учителя, вика го Господ и му казва:
– Синко, ще те изпращам на Земята.
Той казва:
– Ами добре, Господи.
През това време вътре влиза при Господа оня, на когото, на Земята, казва Учителя, на Земята го рисувате с рога и опашка. ТОЙ НЕ Е такъв, Прекрасен син Божий, участва и казва:
– Господи, кой изпращате?
– Ей този Мой син изпращам, помазаник, ЕЛОХИМ да слезе там да свърши работата.
Той казва:
– Абе Господи, ама Земята я управлявам аз, нали на мен си я дал.
– Да, ТИ Командваш Материята, всичко на Земята.
– Ами добре сега ТОЙ идва, вярно от най-висшия фланг на БОГОВЕТЕ, обаче аз трябва да правя нещо. НЯКАКЪВ ИЗПИТ ДА МУ ДАМ, не става току така.
Да, добре, кажи какво искаш?
– Ами искам, като слезе на Земята, ТОЙ ще си върши Работата и ДЕЛОТО, обаче НАЙ-БЛИЗКОТО МУ ОБКРЪЖЕНИЕ, всички хора, които са около него ДА НЯМА Нито Един СВОЙ ЧОВЕК. Аз ще изпратя МОИТЕ ХОРА. САМО МОИ ХОРА – НИКАКВИ ДРУГИ.
Ами ако успее да се справи с тях и ДА ГИ ОБЪРНЕ и то за кратко време, за много, ТОЙ Започва да КОМАНДВА и Планетата, а и повече, защото заслужава.
Слиза ВСЕМИРОВИЯ Учител Беинса Дуно, още не е Всемирови Учител, никой нищо не знае за него и през това време ГО ОБКРЪЖАВАТ, разни ДУХОВЕ, разни хора около него се въртят, ама ТЕ НЕ СА НЕГОВИ. ТЕ са все от ДРУГАТА СТРАНА на барикадата. Обаче това са му дали, с това трябва да работи.
Представяте ли си каква ВЯРА – НЕПОКОЛЕБИМА ВЯРА! НЕПОКОЛЕБИМА НАДЕЖДА И НЕПОКОЛЕБИМА ЛЮБОВ Трябва да ИМА тоя УЧИТЕЛ, за да НЕ СЕ ИЗМЕСТИ нито на милиметър и ДА НЕ СЕ ПОДВЕДЕ по тях, а ДА ГИ ПОВЕДЕ САМИЯТ ТОЙ!
След няколко години най-близките му започват все повече и повече да ПОРАСТВАТ В СЪЗНАНИЕТО. ТЕ НЕ СА БИЛИ Обикновени хора, те са били, някой от тях, доста заможни. Постепенно кръгът се разширява и веднъж Учителят си позволява да каже на Изгрева, вижте какво:
–  Аз съм ви събрал тук в тази зала САМО ТЪМНИ ДУХОВЕ, за да НЕ ПРАВИТЕ бели отвънка.
Значи ВСИЧКО си Е ПО БОЖИЯТА ВОЛЯ И УСПЯВА само за няколко години ДА ОБЪРНЕ НЕЩАТА, не че след това не е имало провокатори.
Примерно, вчера, аз го знаех, разбира се, това, но беше казано. Правят спиритични сеанси и на един сеанс Духа говори през устата на една генералша, хубава дама, мъжа и е бивш военен, която се казва Гръблашева. Прекрасно име, хем да граби, хем да лашка. Знаете ли Имената,  СЛОВОТО е ВЕЛИКО нещо. “Гр” не случайно е грабя, грабеж, градеж и град е хубаво, ама и гроб. И Духа говори чрез нея, обаче кой е този дух, установява се, че е едно старче метър и петдесет, у което този дух. Той го прехвърля и той си седи в дядката и от време на време прескача, отива в Греблашева и тя започва да говори. Всички вчера, които бяха, сигурно не само аз, Димитър и Валери, а и много хора сигурно са били там, го чуха това, което казвам.

Разберете, когато има много струпване на съгласни, НЕ СА ДОБРИ! Гласна, съгласна, гласна, съгласна. Трябва да има Равновесие, най-малкото трябва да има БАЛАНС – то е РАВНОВЕСИЕ на Земята. РАВНОВЕСИЕ е в Духовния свят при Ангелите. А как се казва ВИСШЕТО РАВНОВЕСИЕ? ХАРМОНИЯ, точно, при БОГОВЕТЕ има ХАРМОНИЯ.

Така, значи, не да изключим тези думи, но да вземем да ги намалим и да ги обеззъбим. Да им извадим острите зъби, да им извадим горчилката, защото не ни е необходимо вече това. НЕОБХОДИМО НИ Е ЕДНА ТОПЛИНА. Няма да бъдат вече думите студени, няма да бъдат остри, няма да бъдат горчиви, обидни, отровни, зли, нищо, че изброявам. ТЕ Трябва да бъдат ВЕЛИКОДУШНИ, ЧУДЕСНИ, БЛАГОРОДНИ, БЛАГОРАЗУМНИ, ЩЕДРИ, СМЕЛИ, ТОЧНИ, СПРАВЕДЛИВИ и най-вече ЖЕРТВЕГОТОВИ. Не те пускат в БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ без най-висшата добродетел, която трябва да я докажеш – САМОЖЕРТВАТА.

Може да имаш всичките 41 добродетели, аз съм ги написал някъде 42, може би в тази книга, която сега я пускам, ще взема да ги напиша горе-долу да се знаят така, да се подредят. Не става въпрос, че те не са писани някъде, те са описани, точно КОЯ ДОБРОДЕТЕЛ на КОЕ КАЧЕСТВО ОТГОВАРЯ по СЪРЦЕ, по УМ, по ВОЛЯ. Всичко това е написано, дори е написано от Учителя, дори е написано от източни и от западни учители, духовни наставници, инструктори и т.н., треньори и както и ще да ги наречем, всичко това е написано. Но когато го подреждам аз, гледам да го давам по най-общодостъпния и простичък начин.

Честно казано. Учителя го цитирам, за да не кажете, че ви смятам за дечица. Едно дете, ако не ти разбере словото 5-годишно, значи ТИ НЕ СИ Никакъв сказчик, беседчик, докладчик, това са стари думи, които са употребени за лекторите. Е, от българския измъкваме само една единствена дума, седя пред вас и казвам, че съм Духовен Оратор, от там идва оратория, вие от къде мислите, че идва – от Запада някъде, от разни други езици. Няма такива работи. Идва от старата българска прекрасна дума – Хортувам, хорати, махаш х-то, какво остава – орати, от там идва Оратор.

Едната ми баба, която беше малко шопкиня, тя си говореше на шопски – Тоя ми  орати, оня, и ако беше дошъл един човек от Източна България, му трябваше преводач, в шопско, а да не говоря за трънско, нали?

Така, значи, СИЛАТА на СЛОВОТО си е точно нагласена, направена и всяка ДУМА. Ние с какво трябва да я пълним? Трябва чисто и просто да я НАПЪЛНИМ отново с нашата ПОЛОЖИТЕЛНА и ХУБАВА ЕМОЦИЯ, да я ПЪЛНИМ с ОБИЧ и с ЛЮБОВ.

Кой ми казваше:
– Абе Обич, това е, знаете ли какво? Това е О, Бич за вас.
Прекрасно е дори и това, защото аз ще ви го разтълкувам, да.
“О” е ОБГРЪЩАМ ТЕ.
“Б”- С БОЖЕСТВЕНАТА
„И“ – ИСТИНА и
„Ч“ – ЧИСТОТА!

“Бич”-а е какво? – Божествената Истина и Чистота, значи ти си сбъркал нещо, но Обгръщам те с Божествената Истина и Чистота. Зависи от това ТИ до къде си стигнал, дали ще те опердашат с шамари или ще те целунат, дали си СЪБУДЕНО СЪЗНАНИЕ.

Напоследък имах едно стихотворение и го пуснах по интернет и последния куплет, понеже не че не го помня цялото, ама последния куплет ще ви го кажа. Понеже казаха, че е много силен и не подхожда за мен, така да се обръщам. Нали аз съм магьосника на думите, вълшебника и трябва да умея да боравя със Словото, но аз съм го казал по друга причина:

„Така препускат дните ми нанизани.
Донесох Обич и за вас, безумци.
Подобно лъч душите ви пронизвам.
За някой Клада, а за други СЛЪНЦЕ“.

Знаете ли кой се е обидил, който е споменат. Човекът, който уважава себе си и другите и ги обича. Господ, който е казал силни думи, не е тази дума – безумци, по-силна от неговите – „Несмислени и мудни по сърце“, в никакъв случай. Щом съм я казал, съм я казал на място.
Скоро дойде един човек и казва:
– Бях на три места – по чужбина ли къде, но казва – точно от небето слезе един лъч и ме прониза. Видях го как пронизва физическото ми тяло и всичко у мен. Точно три пъти се повтори това като ритуал, като Посвещение.
Дали за година, две, не знам, но той казва:
– Точно като лъч.
За да има Сила, да се държи СЪЗНАНИЕТО БУДНО, някой път трябват и такива неща. Казвал съм притчата за Ангелчето и Дяволчето, които били приятели и как събудили бай Иван, който живеел край реката. Ако искате пак ще я повторя, защото е необходимо.

“За едни – Клада” – Оня, който НЕ Е ДОРАСЪЛ ЩЕ ИЗГОРИ на Кладата, за да СВЕТИ и да СТАНЕ ЧОВЕК! Който е изгорял и е минал през кладата вече, него САМО СЛЪНЦЕТО МОЖЕ ДА ГО ВПЕЧАТЛИ, затова съм написал така.

Притчата за Ангелчето и Дяволчето
„Едно ангелче и едно дяволче били големи приятели, заедно навсякъде. Един път викат ангелчето и дядо Господ вика:
– Синко, край реката долу в еди кое си село живее един бай Иван, утре сутринта отиваш и го будиш точно в 6.00, няма по-късно, една секунда.
Отива Ангелчето и гледа Дяволчето седи там отпред, чака, по-раннобудно, а и по-дисциплинирано и то вика:
– Какво правиш тука?
– Ами знаеш ли, имам една задача, в 6.00 да събудя тука бай Иван.
– А, ами и на мен ми я дадоха същата.
Седят и чакат да стане 6 часа. Става 6 без няколко секунди и ангелчето тихо на ушето вика, целува дядо Иван по небръснатата буза. Той мирише на алкохол, пил 4, 5 ракии вечерта, махмурлия, спи:
– Дядо Иване трябва да се събудиш, имам задача точно в 6.00 да те събудя.
Няма къде, хърка, вече става точно 6.00 и дяволчето вика:
– Я дръпни се малко.
Пуф, пуф, два яки шамара. Скача бай Иван и чува реката приижда, шуми отгоре. Той живее край реката и знае, нагоре по стръмнината минава реката и му отнася къщата, обаче ТОЙ СЕ СПАСЯВА“!

Смятам: “Казвам ти дъще, сещай се снахо”, че когато ви говоря и когато използвам дори и СИЛНИ Изразни Средства, те са необходими за СЪБУЖДАНЕ.

Наскоро пак дадох един ТЕСТ, такъв, какъвто на мен ми дават. КОИ са по полезни на земното кълбо от насекомите, които много си приличат, Пчеличките или Осичките? Обаче аз съм стара лисица и щом ми задават този въпрос значи има някаква далавера, нали, има нещо, което веднага трябва да обърнеш нещата. Защото всеки би казал нормално:
– Как бе, пчелите бе, пчелите са много по-полезни, те още Боговете са се хранили с амброзия, мед и гроздов сок. Пчелите са дадени на Бялата раса и ..
Всичко, което знаят за пчелите. ДА, аз викам:
– Осите.
Обаче трябва да кажеш Защо, нали трябва да обясниш, осите са били по-полезни от пчелите. Да, може да минеш без меда, можеш да минеш и без целувката, обаче НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ТЕ СЪБУДИ! Да ти държи СЪЗНАНИЕТО БУДНО! И знаете ли какво съм установил, и аз съм жилен, доста, Обаче пчелите те жилят, защото се плашат. Дори и предварително като минеш покрай кошера или са разядосани, от нещо са възбудени, минаваш и ТЕ ЖИЛЯТ БЕЗ НИЩО. Осата НЕ те жили в никакъв случай току-така.

Значи, колко гнезда на оси, аз съм работил, под всяка керемида имаше осил, въртяха се около мен, но това ми беше работата. Разграждам една дълга сграда и пускам керемидите долу, хиляди керемиди, от една сграда бяха 12 ли, 15, 20 хиляди. Под всяка имаше оси. ЗАЩО нито една НЕ МЕ УЖИЛИ? Защото ЗНАЯТ, че аз съм накаран там, наемен работник, плащат ми 5 лева на ден и един сандвич и едно кафе. И работя като роб, полагам усилие, АЗ СЪМ НЕВИНЕН, аз съм машинката, изпълнителя. Обаче като дойде ШЕФА, дето е купил имота и седи така, а аз пускам отгоре керемидите, осата пада и направо на него, те го ужилиха, първата: Той вика: „А нещо тука стана”. Но вече четвъртата, петата, качи се на огромния хубав джип, луксозен, прас и изчезна. ЗАЩО НЕГО УЖИЛИХА? Защо НЕ мен, който от сутрин до вечер работех там? Защото Това е РАЗУМНОСТТА на ПРИРОДАТА!

И така, вие мислите, да, нека мине кутията, нека дадете своето дарение и го дайте от сърце, може да е малко, обаче идва при мен. Знаете ли един голям политик, политически манипулатор, след като ме слуша 15 минути, каза:
–  Георги, ти ако отидеш в Америка и ти дадат един телевизионен канал, след един месец си милионер.
– Моето момче, след един месец съм милиардер, не милионер, ако искам да спечеля, но АЗ НЕ ИСКАМ!
Защото и в момента, какво, да направя курс, както вика един мой приятел:
–  Абе дай да направим тука курс за Вълшебници, да ги научиш тука на някой трикове и магьоснически номера. Ще им вземем за една седмица по 10 хиляди евро на човек. Все ще има 10 богаташи, които ще дойдат да изкарат курса, нали, документ ще им дадем.
Ето ти простата работа, за една седмица, идва един и казва:
– Георги, знаеш ли, ти издаваш книжки, нали?
Много заможен човек, ами викам:
– Да.
– Знаеш ли, искам нещо да ти кажа, ако ме пишеш за съавтор отдолу, ще ти издам 10 книжки, каквито кажеш. Мен не ме интересува, само на една искам да ме пишеш, не на всичките. На една ме пишеш, аз ти издавам още 10.
– Сега ти какво искаш, да направиш Пазарлък с Господа, някаква далавера, аз не мога да разбера за какво.

Обаче като направих един технологически пробив във ментала му, какво се установи. Защото ме предизвика, установи се следното. ТОЙ иска, вече УСЕЩА, че НЕ МОЖЕ ДА ВЪРВИ с МАТЕРИЯТА НАПРЕД – В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ! ТРЯБВА МУ ДУХ! Трябва Култура, трябва да контактува – писатели, поети, художници, музиканти, за да го уважават. Ей такива картини си е накупил, все от художници, които са скъпи, викам:
– Защо НЕ ДАДЕ на някой ДОМ – ДЕТСКИ, СТАРЧЕСКИ? Защо накачи тези картини тука, сега много пари тука стоят. – Отивам у тях – Защо са ти тези работи?
Значи на много хора, заможни, ЗАПОЧВА ДА ИМ СВЕТВА! БЕЗ ДУХА остават едно хубаво, голямо НИЩО, защото Материята вече започна да олеква като гравитацията на земното кълбо. Така и той вече, неговото име:
– Не бе, отдолу искам да ме пишеш под твоето име. Не аз да съм, Георги Изворски и само моето име отдолу.
Защото ще отиде с тази хубава книжка и какво ще прави, не само на бизнес срещите, но ще започне да прави от това и бизнес. Ще сключва сделки, обаче сделката по ще върви, нали Дух с Материя. ИСКА ДА КУПИ НЕЩАТА. Аз му го казах:
– ДУШИЦЕ Златна, така не става, АЗ НЕ СЪМ нито по физическите, нито по духовните далавери!
– Абе това НЕ Е ДАЛАВЕРА бе, това е Духовна далавера.
ИМА ЛИ ДУХОВНА ДАЛАВЕРА? Има ли хипноза добра и лоша, има ли магия бяла и черна? Това е разбира се нещо, което ВЪЗДЕЙСТВА върху нашите Енергийни Тела. Някой път може да кажем за Добро, но не е чак толкова. Ако е разрешено, разбира се, от СВЕТЛАТА СИЛА, която е около нас е добре, дори и тази намеса значи е позволена. Но има много неща, които НИЕ БЪРКАМЕ просто от това, че НЕ СА НИ ПОЗВОЛЕНИ, а НЕ ЗНАЕМ до къде е Границата.

Ами, за днес не знам имате ли въпроси или нямате. Въпросите са безкрайна верига и трябва да се ориентираме към приключване.

Приятел:
Как да различим дали това е позволено или не е позволено?

Георги:
Ами гледай, има един ИНСТРУМЕНТ, който е У Човека. Грешка няма, как се казва той? СЪВЕСТ! ВЕСТ! Вижте на български е ВЕСТТА, ама тази Вест ТЯ трябва да бъде в СЪОТВЕТСТВИЕ с ВЕСТТА от ГОСПОДА! ГЛАСЪТ НА БОГА! Това е СЪВЕСТТА и седалището е тук! Когато тук.. Тръгваш да правиш нещо и имаш ей толкова мъничко съмнение, нещо или се забави, или не станат нещата, значи УСЕЩАШ ли това, НЕ го ПРАВИШ! Но ако не го усещаш, го правиш.

Ето идват при мен, както току що казах и ми предлагат, аз Усещам, че това тука започва. НЕ, БОЛКА, СВИВАМ СЕ, Целия треперя като лист от това, че той САМО ми прави Предложение, а на него ТОЙ може да си изпие после уискито и кафето, да си изпуши, пуши лула, разбира се, и НИЩО МУ НЯМА на него. ЗАЩО? Защото СЪВЕСТТА НЕ Е СЪБУДЕНА, но на Духовните хора.

Не се притеснявайте, всички сте Аватари и ВСИЧКИ СМЕ СЛЕЗЛИ ТУК, за да ПОМАГАМЕ ЗА ПРЕХОДА. Някой може да има от тук (отдолу), но ТОЙ Е ДОРАСНАЛ вече да бъде тук.

Наистина идваха Хора при мен, които пак ги изпрати КОЛЕГАТА, който много ОБИЧАМ И УВАЖАВАМ, разбира се. Онзи, когото го рисуват с Опашка и с Руга, и ЛИЧНО съм говорил с Него, също тук, когато слязох тук. Един месец преди да ме ПОСВЕТЯТ и да разбера аджеба за какво е. ТОЙ ме прибра и каза.. Случката, която ви казах с Учителя. Сега ще ви кажа СЛУЧКАТА С МЕН, и вика:
– Много се радвам, че теб те изпратиха.
Обаче ме затвори в един голям такъв склад и паднаха железните врати отвсякъде и вътре стана като затвор. Бетонен, голям и седим в неговата приемна и той вика:
С измама ме вкара вътре, разбира се, аз просто така още неведома душа и вика:
– Много се радвам, че теб те изпратиха, ти помниш ли Георги, че ние сме имали едно и също детство с теб?
– Кога?
– Ами преди милиард и половина години, ти не знаеш ли, че играхме заедно?
– Не – викам – аз НЕ си спомням нищо, всичко ми е изтрито, от къде ще си спомня.
– О – вика – ние сме от такива дружки, дечица.
Той го каза, а той по домашно му, в един халат шарен, красавец, киноартист, къдрава дълга коса, около 40-годишен, седи, благо ми говори, вика:
– Ей тука, ако искаш нещо на масата, кафе, има всякакви питиета – аз седя тук, той седи тука и си говорим семейно и вика:
– Знаеш ли, понеже тебе те изпратиха, а в крайна сметка аз съм Шефа.
– Да, знам.
– Дай да направим с тебе едно договорче, докато още не си започнал да работиш.
– Ха – викам – Слушай Моя ТАТКО, който е на Небето, ми е ЗАБРАНИЛ да правя с тебе всякакви договори. ПЪЛНА ЗАБРАНА. Това поне си го спомням.
Той вика:
– Ей, и аз договор, ама – вика – че съм – и се бие по главата – какъв договор? Договорът е нещо много тежко, договорът е нещо много материално, много обвързващо.
Какъв стил има и език, не искам да ви говоря и казва:
– Нещо много по-леко и за двамата, да направим едно споразуменийце, нещо се споразумяваме, най-приятелски.
Викам:
– И Споразумение – НЕ, не знам – викам – аз не съм питал и не знам, обаче искам нещо да те ПОМОЛЯ ГОСПОДАРЮ на БЕЗДНАТА.
– Кажи.
– Да ме пуснеш, защото ще взема да се оплача на нашия ТАТКО – аз викам – с тебе не мога да се занимавам.
СЕГА ВЕЧЕ МОГА ДА СЕ ЗАНИМАВАМ И С НЕГО, но тогава НЕ. Тогава бях слаб, Неопитен в Словото, детенце. Не бях минал обучението, нищо не бях и разбира се, ударих на МОЛБА. Точно, САМО когато казах:
– МОЛЯ ТЕ ДА МЕ ПУСНЕШ.
ВСИЧКИ Щори, всички Железни работи СЕ ВДИГНАХА! ВСИЧКО СЕ ОТВОРИ и Слънцето вече светеше, хубав ден беше, светло и аз викам:
– А, да – и си тръгнах.

Е, по тоя начин. Не са ме изпратили отгоре да ме посрещне тука. Не ви казвам да ми вярвате, казвам ви хубави приказки. Той Изворски знае как да омайва и заради това ме слушате.

Винаги казвам НЕ ИСКАМ ДА МИ ВЯРВАТЕ! ИСКАМ ДА ГО ОПИТАТЕ това, което досега говорих. Една седмица да бъдете ТОЛЕРАНТНИ, МЕКИ, НЕЖНИ, ФИНИ, УМАЛИТЕЛНИ. Вие да бъдете огорчените, нагрубените, вие да бъдете обидените, ощетените, дори и материално. Няма да се борите толкова, Оставете, ЩЕ ВИДИТЕ това каква СИЛА и МОЩ, нямам думи. ЗАЩО? ЩЕ ОСТАВИТЕ ВАШАТА ЗАЩИТА Не най-добрия адвокат. Не да подкупиш съдията, прокурора и не знам кой си. НЕ! ЗАЩИТАТА Я ПОЕМА ЕДИН с който няма шега и няма някой, който не знам да е излязъл против него и ДА НЕ Е НЕГОВАТА ВОЛЯ!

От Сърце и от Душа още веднъж ви БЛАГОДАРЯ. Излъчвам ви ЛЮБОВ, МИР, ХАРМОНИЯ И БЛАГАТА на нашия НЕБЕСЕН Баща, да бъдат върху Всички ВИ!

Амин! Аум! Аумен!

ПОКЛОН!

Приятел:
Това Мълчание беше, както Георги каза, малко повече от думите.

Искам да му Благодаря специално за беседата и понеже на мен ми се случват синхроничности, преди около 2, 3 седмици Диана реши да прави едно занимание, което го нарече Майсторство на Проявлението. И тази тема, която днес Жоро, така каза много по негов си начин и по Много Въздействащ начин сподели, е много близка и до това тук, което ние ще правим. Не го разбирайте като реклама, а просто искам да ви кажа как Вселената работи така, че нещата се допълват взаимно. Нито ние ще отнемаме на Жоро изкуството да говори, да показва, изобщо да въздейства, нито той ще отнеме нашето. Това са си различни неща, които допълват едно и също нещо, така че аз съм много не само приятно изненадан. Много съм удовлетворен, от това, за което стана дума тук и ще се радвам хората да могат по своите си начини да проверят на практика въпроса със СЛОВОТО. Въпроса с Мисълта, с Нагласата, изобщо да Сътворяваме един По-Добър СВЯТ, това е от мен, Благодаря на Всички.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview