Силвина:
ПРИЯТЕЛИ, здравейте и от мен! На този специален празничен ден много хора ни честитиха празниците предишните дни. Честно да ви кажа на мен ми беше ТЪЖНО, МНОГО ТЪЖНО, особено вчера и ТЕЖКО. ДНЕС Е ДЪЛГА СЪБОТА както я нарича Георги и както я нарича нашия мъдър народ. Това е ден на очакване и се радвам, че Бог позволи по този начин да сме заедно, за да ОЧАКВАМЕ СВЕТЛАТА новина за ВЪЗКРЕСЕНИЕТО на ЛЮБОВТА в НАС! Защото БОГ, ТОЙ си е свършил работата на Земята. ТОЙ ни е оставил ЗАВЕТИТЕ! ТОЙ ни е оставил МЪДРОСТТА, ЛЮБОВТА и ВСИЧКО, което е ДАЛ на ЧОВЕЧЕСТВОТО. Но всяка една ДУША, всеки един от нас има вече своя ПЪТ на ИЗРАСТВАНЕТО. Пътя който ТОЙ е показал: „АЗ СЪМ ПЪТЯТ И ИСТИНАТА.“ Нали така ТОЙ казва.

В този смисъл наистина днес сме в едно очакване на светло събитие, което всъщност ще празнуваме утре. Това е завършване на второто ПОСВЕЩЕНИЕ на всеки един от АВАТАРИТЕ, което е едно много голямо ИЗРАСТВАНЕ НА СЪЗНАНИЯТА. СЪЗНАНИЯТА ВЕЧЕ СЕ ИЗДИГАТ В ПО-ВИСОКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ! Ако преди САМО при най-светлите и ВИСШИТЕ УЧИТЕЛИ на Земята е имало някои от тях със СЪЗНАНИЕ НАД СЕДМО ИЗМЕРЕНИЕ, от ОСМО НАГОРЕ. СЕГА се дава възможност на хиляди и милиони хора дори да преминат СЪЗНАНИЯТА ИМ в ОСМО ИЗМЕРЕНИЕ. Някои хора питат как ще се усети? То се усеща. Всеки един вижда как той е по-различен, как думата му се чува. Как хората към него се отнасят по по-различен начин. Как дарбите растат, сънищата са по-ярки и ред неща, вече зависи на кой къде му е силата. Как гледа нещата – по-леко, по-спокойно. Това за мен е най-важното.

Днес темата е за СИЛАТА НА ПРИРОДАТА не случайно, защото наистина след днешния ден на някои от нас, които имаме тази ДАРБАВръзка с ПРИРОДНИТЕ СТИХИИ. Тази ДАРБА ще бъде отключена на максимум. Ще бъде дадена ИЗЦЯЛО. В този смисъл Силата на Природата на Земята ще започне да се изявява!

Първо искам така да ви обърна внимание, какво се подразбира като казваме ПРИРОДАТА, защото мисля има неразбиране за това. ПРИРОДАТА е ЦЯЛАТА МАТЕРИАЛНА ВСЕЛЕНА. Цялата Материална Вселена, която е сътворена от светлите същества. Всичко това е ПРИРОДАТА. Ние си мислим, че това е само планетата Земя и природата на нея. Не, това е цялата МАТЕРИАЛНАТА ВСЕЛЕНА, която както знаете тя е една ПРОЕКЦИЯ на другите ВСЕЛЕНИ. На Ангелските и на Божествените Вселени. Тя е като една проекция, един отпечатък, като едно отражение.

На човека на Земята са дадени изключителни условия да съществува, каквито има в много малко Галактики. Планета като Земята има ПО ЕДНА в Галактика. Това е УНИВЕРСИТЕТА на Галактиката, който в един момент може да се превърне и в УНИВЕРСИТЕТА НА ВСЕЛЕНАТА както е СЕГА. Просто същества от цялата вселена и от Ангелските и от Божествените са в момента на Земята за ОБУЧЕНИЕ и ПОВДИГАНЕ. В по-обикновените времена това е Университета на Галактиката. За нашата Галактика и за тази Земя наистина Светлата Сила невероятно много се е погрижила. Просто тази Земя е едно Райско място, наистина е така, ако не беше човека. Нали така?

ПРИРОДАТА Е ЕДНА РАЗУМНОСТ. Зад нея стои Разумна Сила. Дори най-обикновените неодушевени предмети, както ние ги наричаме, зад тях стои РАЗУМНОСТ, с която ако ти можеш да се СВЪРЖЕШ, можеш да ВЪЗДЕЙСТВАШ на тези предмети. Ако това е машина и се повреди можеш да я излекуваш, както съм казвала. Независимо какво е, ДУХА който се грижи за това нещо и ако ТИ ИМАШ ВРЪЗКА с него, той може да направи така, че това нещо ДА СЕ ПОПРАВИ, да се излекува. В ПРИРОДАТА има един абсолютен РЕД и ПОРЯДЪК, който човекът за съжалени перманентно нарушава. Това е нарушаването на Природните Закони. ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ са едно ОТРАЖЕНИЕ на БОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ, но приложени тук в Материалната Вселена.

Ще ви дам пример, за да разберете. Нали общия закон е: „Не убивай!“ Една от първите Божии Заповеди. Природния Закон е: „Грижи се за животните! Не ги убивай!“. „Не убивай растения без да е нужно това!“ Да кажем за храната, най-неотложните ти нужди. „Не изсичай дърветата поголовно!“ Това е убийство погледнато. Това е нарушаване на Природен Закон – УБИЙСТВО, защото това е едно отнемане живота на същество, което си има неговото абсолютно предназначение. Точно това е, че всяко нещо в природата си има неговото предназначение, което хората не го знаят какво е това предназначение. Чувала съм смешни неща от рода на: „Защо примерно не е хубаво да се късат цветя, а пък в същото време късаме марули“? Значи в Битие БОГ е казал:

„Давам тревата със семената и дърветата с плодовете им за храна на человека.“ „Ето, давам ви всяка трева, що дава семе, каквато има по цялата земя и всяко дърво чийто плод е дървесен и дава семе – това ще ви бъде за храна.“ – Битие 1:29

Значи, той е определил кое – кое е, кои растения са храната за човека. Растения, там за животни и за такива неща изобщо не се говори, нали и за месоядство. Така всяко едно ПРИРОДНО ТВОРЕНИЕ си има неговото предназначение.

ЗЕМЯТА Е СЪЗДАДЕНА ДА ИЗРАСТВА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ. Всички тези същества около нас са в услуга на човека. Когато те правят услуга на човека, те израстват също в еволюцията. Ще ви дам пример с тяхната САМОЖЕРТВА, която е абсолютна и безусловна. Там няма колебание. Просто това си им е ПРОГРАМАТА, което може да изглежда несправедливо от човешка гледна точка, когато ЗАГИНЕ да кажем РАСТЕНИЕ ВМЕСТО ЧОВЕК или ЖИВОТНО. Имала съм пред очите ми един такъв случай с една баба, доста лоша жена, която не даваше да се паркира пред нейния орех и този орех вече започна да съхне. Имаше случай, в който ми казаха, че ще загине едно от нашите котета и попитах:
– Може ли нещо друго да се случи и да не е котето?
Казаха ми:
– Да, може да загине растение.
Просто в програмата, кармичната е че трябва да се вземе живот, защото това коте наистина ИМАШЕ доста тежка карма. Наистина доста тежка, да не навлизам в тази тема. Тази карма трябваше ДА СЕ ПЛАТИ по някакъв начин. Казах:
– Добре, нека загине растение.
И наистина на другия ден, на другата сутрин, това става вечерта. На другата сутрин едно от цветята ни напълно изсъхнало.

Много злонамерени хора, които към нас с Георги са излъчвали негативна… Негативни мисли и действия и т.н., виждам как ПРИРОДАТА около НАС СЕ ЖЕРТВА, за да не пострадаме ние. Перманентно някое цветенце някъде изсъхва и аз откривам защо е. Наистина е така. Наистина за тези същества това е една Благословия.

В днешно време има и хора, които са, гледаш ги ХОРА, но ТЕ СА РАЗЛИЧНИ. Както съм казвала има Аватари. Това са същества, които са от АНГЕЛСКИТЕ и от БОЖЕСТВЕНИТЕ ВСЕЛЕНИ, които са ВЪПЛАТЕНИ. Има ЧОВЕШКИ ДУШИ, които израстват. От първа раса няма на Земята, от ВТОРА до ТРИНАДЕСЕТА РАСА. Има и животински души в човешки тела.
Като масовия случай това са знаете стъпалата, които са на расите. Това всъщност са стъпалата на ЕВОЛЮЦИЯТА НА ДУШИТЕ след като преминат животинското съзнание, вече да се даде да се въплътят в човешко тяло.
Но има и обикновени хора, които са бяла раса и аз много съм се чудила как е възможно? Примерно в предно прераждане е бил камила. Имам такъв случай с една жена; „Аз бях в регресия и се видях като камила.“ Или пък имаше един, който се опитваме да го диагностицираме каква душа е тази. Бре, нито е аватар, нито е човешка душа. Викам: „Какъв е пък този?“ Идва ми мисъл животинска душа. За да може ЖИВОТИНСКА ДУША да премине в ЧОВЕШКО тяло на БЯЛА РАСА, това е ДУША с изключителни ЗАСЛУГИ. Както камилата е била животното на някои от СВЕТИИТЕ.
Коня
също е бил такова същество, който е бил около СВЯТ ЧОВЕК. Тези същества неимоверно много се ЖЕРТВАТ ЗА ЧОВЕКА до себе си, просто защото ТОЙ НОСИ много по-голяма тежест от всички останали хора и те са до него. Те са там, за да му помагат.

Ако ЧОВЕК ЗНАЕ всичко това и го ПРОЗРЕ СЪС СЪРЦЕТО СИ, много трудно би могъл да посегне на животно да го убие. Защото те наистина са същества, които се жертват за хората.

Как човек може да си взаимодейства с природата и дали всички хора могат това? Хората, които имат тази ДАРБА, аз проверявам с коя СТИХИЯ имат връзка от ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА. С кой от петте елемента имат връзка? Съответно на процеси свързани с някои от тези пет елемента ТЕ МОГАТ ДА ВЪЗДЕЙСТВАТ.

ОГЪНЯ! Това са хора, които могат да работят с всякакви процеси с елемента огън, казвайки молитви примерно да се запали по-скоро огън или да се изгаси даден пожар или да се засилят жизнените сили у човека. Това също е огъня.

ЗЕМЯ! Когато човек има връзка с елемента земя, значи той има връзка с растителния свят и с минералите. Той може да казва молитви за растенията, да са плодородни, да има изобилие, да са здрави и молитвите се чуват. Или пък да зарежда кристалите. Както да кажем Света Хилдегард има много силна връзка с кристалите. Не само, че е можела да въздейства върху тях, но е и имала достъп до информацията за тях. Кой за какво помага, за какво работи и т.н. Това са Изворите. За определено нещо имаш информация.

ВОДАТА! Съответно водата да въздейства, да въздейства с процеси свързани с водата на планетата. ВЪЗДУХА и така.

Ще ви дам един пример за такава положителна връзка и влияние на човека върху Природните сили, когато има връзка. Кога се изгражда връзката? Кога се дава по принцип тази дарба да я имаш – казват това е на Светиите.
Има хора, които не са Светии, но имат в някаква степен тази дарба проявена. Могат да си взаимодействат с природните сили и да променят неща и процеси свързани с природата. Това е при ХОРА, които са ПОМАГАЛИ на ПРИРОДАТА. Които са спасявали гори от изсичане, от палене. МОЛИЛИ СА СЕ, както ние сега колко пъти се молим за различни пожари. ПРАВИЛИ СА някакво ДОБРО на ЖИВОТИНКИ и т.н. В следващо прераждане обикновено БОГ им дава тази връзка с тези същества. Така че той да може да им помага, както е помогнал вече в някакво прераждане назад.

Ще ви дам един пример от миналото лято при нас. Казахме си миналата година няма пръскаме. Край никакво пръскане на растенията. Знаете прасковата страда от така наречената къдравост. Това са едни акари, които мисля, че мравките ги качват по растението. Те почват да се свиват листата, накрая изсъхват и опадат. С Георги се молихме и той се моли и аз се молих за здравето на растението. И какво мислите, че стана? Появиха се едни насекоми, които приличаха на скорпиони, оранжеви. Никога не съм виждала такива насекоми. Откъде дойдоха не знам и започнаха да изяждат акарите. Днешната пролет, сега тази пролет нямаме акари, няма. Явно природата си каза думата. Слава Богу това е едно, както въшките по розите и какво ли не се появиха мравки, които много бързо възстановиха баланса, който беше нарушен. Хубави примери.

Учителя казва, че когато човек си взаимодейства с растенията, всъщност си взаимодейства с Ангелския Свят. И наистина ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ, когато израснат, следващата им стъпка е като АНГЕЛИ. Примерно един ЕЛФ, когато израсне той става АНГЕЛ, след това става НАЧАЛО и т.н. Има си стъпки. Както ЧОВЕКА когато ИЗРАСТЕ той преминава към АРХАНГЕЛИТЕ. Затова казват, че АНГЕЛИТЕ са по-друга еволюция от хората. Това наистина е така. ТОВА СА ИЗРАСТНАЛИ ПРИРОДНИ ДУХЧЕТА, които стават АНГЕЛИ.

РАЗУМНОСТТА, която стои зад Природата, както я виждаме ние са ТВОРЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ на ВСЕЛЕНАТА, който СЪЗДАВА ВСИЧКО, което ние наричаме МАТЕРИАЛНА ВСЕЛЕНА. Много силни творци са тези същества. Това е причината когато ТЕ са ПРЕРОДЕНИ на Земята, когато са ВЪПЛАТЕНИ на Земята. Примерно НАЧАЛАТА имат знакови прераждания като ТВОРЦИ, ИЗВЕСТНИ ХУДОЖНИЦИ. Те винаги са в творческия процес.

Така че безкрайно интересни и разнообразни са природните същества и е много интересно да ги опознаеш. Наистина е много интересно, за мен това бих казала, че е едно от любимите неща когато се появи природно същество и започне да ми разказва неща. Ще ви дам и още един пример за това. Учителя казва: „Дърветата са много мъдри.“ Аз бих казала, освен, че са много мъдри, какъв плод да произведат, който да е най-подходящия за човека и за неговата еволюция, т.е. Духа, съществото, което стои зад тях прави това, нали. Те са и ПАМЕТТА на Природата. Как разбрах за това? Бяхме в манастира преди години на Преподобна Стойна и там знаете има един вековен чинар. Георги не беше чувал за Преподобна Стойна. Не знаеше нищо за нея, историята ѝ.
Влезнахме в двора и отидохме при дървото. Георги започна да ми РАЗКАЗВА КАКВО МУ РАЗКАЗВА ДЪРВОТО. Цялата история на мястото, говоря за стотици години назад, не само по време на Преподобна Стойна. Какви хора са идвали, какво е било по нейно време с невероятни подробности.
След това влизайки мисля, че в църквата си купих брошура, в която беше описана вече историята. Аз също не я знаех с подробности. Описана историята на манастира и на Преподобна Стойна и там прочетох абсолютно същите разкази и истории. Това е един наистина невероятен пример. В този смисъл ДЪРВЕТАТА СА ПАМЕТТА НА ЕДНО МЯСТО! Не можеш просто ей така да изсечеш, да изтриеш тази памет. За да я има, има си някакъв смисъл в това.

В някои от лекциите Георги говори за това, че ПЪРВАТА СВОБОДА НА ЧОВЕКА СЕ ДАВА когато се сдобие с ВРЪЗКА С ПРИРОДНИТЕ СИЛИ. Има тяхната абсолютна подкрепа и има свободата. Сега ще ви кажа какво е АБСОЛЮТНАТА СВОБОДНА ВОЛЯ, защото това е доста неразбрано.

АБСОЛЮТНА СВОБОДНА ВОЛЯ СЕ ДАВА НА ЧОВЕК, КОЙТО Е ПРЕОДОЛЯЛ ЦЯЛАТА ВЪЗМОЖНА ТЪМНИНА И ИМА ПОДКРЕПАТА НА ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ!

Което е една ОГРОМНА ОТГОВОРНОСТ и преминаваш през огромен брой ИЗПИТИ, все по-трудни и все по-трудни. Когато ИМАШ ПОДКРЕПАТА ИМ ти усещаш върху себе си ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДАТА. За пример. Астрологията разглежда най-вече обектите в нашата Слънчева система и влиянието им върху човека. На луната и на спътниците. Много малко се занимава със звездната астрология, това е влияние на звездите. ИСТИНАТА Е, ЧЕ ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ Е ЕДИН ПРИНЦИП, КОЙТО РАБОТИ. ВСЯКА една от ПЛАНЕТИТЕ на Слънчевата система – те са ДВАНАДЕСЕТ. Като СЛЪНЦЕТО е ТРИНАДЕСЕТИЯ голям обект. Всичко, всичко във Вселената е построено по този начин. ЕДНО плюс ДВАНАДЕСЕТ. Всяка една си има едно много точно определено въздействие върху човека. ДАВА МУ ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ, ДАВА МУ ОПРЕДЕЛЕНИ СПОСОБНОСТИ. Подсилва тези неща у него. СЛЪНЦЕТО, което дава, това което наричаме СИЛА или Кундалини енергия, ТВОРЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.

Аз някъде съм писала за КОННИЦИТЕ, че всъщност тази ЕНЕРГИЯ, която идва от СЛЪНЦАТА, от ЗВЕЗДИТЕ идва чрез връзка. Хората които са определени за конници имат връзка с тези изключителни същества, които са конете с тяхната енергийна система. Т.е. чакрите на коня се свързват с чакрите на човека. И през коня всъщност се налива енергия в чакрите на човека. Което се случва и при ездата тук на земята? Човек язди кон, става това СВЪРЗВАНЕ на двете ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ. Всъщност през коня се помпа енергия и земна и космическа към човека. Това е причината, това което наричат хипотерапия. Бременни яздят, деца с проблеми яздят. И наистина коня освен, че се ЖЕРТВА и ПОЕМА голяма част от КАРМАТА им най-вероятно. Всъщност им помага и енергийно.

Ако имаш тази връзка и тази АБСОЛЮТНА ПОДКРЕПА НА ПРИРОДАТА ставаш МАГ. Когато се създаде ОТРИЦАТЕЛНА ВРЪЗКА, тогава вече ЧОВЕК СТРАДА, защото ПРОБЛЕМА НА ХОРАТА Е ЕГОТО. Наистина е така. ХОРАТА си смятат, че ТЕ СА ГОСПОДАРИТЕ на този свят, че всичко им е като подчинено, а всъщност е обратното. Но то е НЕВИДИМО. Човек НЕ ВИЖДА всъщност, КАКВО СИ ПРИВЛИЧА и КАКВО СТАВА С ВСЯКО ЕДНО НЕГОВО ДЕЙСТВИЕ.

Наскоро, понеже съм наблюдавала как работят точно ГОСПОДАРИТЕ НА КАРМАТА. Та когато те вкарват човека в изкушение настъпва един момент на тишина, защото те те вкарват в изкушение и ти гледат сеира как реагираш. Идва един такъв момент на тишина, както си мислех наскоро при рибарите. Тяхното илюзорно спокойствие. Казва: „Аз отивам там, ловя риба и се успокоявам.“ Всъщност ти влизаш точно в едни кармични връзки, които…

Убийството на животни категорична е причината за сърдечно-съдовите заболявания. Ама защо са толкова много? Много са! Значи не стига, че в предишни прераждания си убивал, ами сега ходиш на лов, на риболов и си мислиш, че това е окей, нали и ходиш там да се успокояваш. Просто ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ докато не се научи на това да се СЪОБРАЗЯВА С ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ ВИНАГИ ЩЕ СТРАДА.

Работила съм с ХОРА, които да кажем НЯМАТ ЕНЕРГИЯ. Проверявам каква му е КАРМАТА – ИЗСИЧАНЕ НА ГОРИ. КАНАЛА МУ ЗА ВРЪЗКА СЪС ЗЕМНА ЕНЕРГИЯ БЛОКИРАН и към него НЯМА ЗЕМНА ЕНЕРГИЯ. Няма магнетична енергия. Т.е. ГЕЯ планетата са му затворили достъпа до магнетична енергия. Оттам се получава един дисбаланс, електромагнитното поле на човек и т.н. и той няма енергия и чакрите му са блокирани и ей такива едни неща на енергийно ниво, пък не дай си Боже когато са вече на физическо. ВСИЧКО В ПРИРОДАТА Е СВЪРЗАНО. Това също трябва да го разберем. ВСЯКА ЕДНА КЛЕТКА Е ЕДНО СЪЩЕСТВО, което е някъде там. ВСЯКА ЕДНА ДЪРЖАВА НА ЗЕМЯТА Е ЕДИН ПРИНЦИП И Е ЧАСТ ОТ ЕДИН БОЖЕСТВЕН ОРГАНИЗЪМ. Когато ние хулим една държава и сипем всевъзможни санкции и неща срещу нея, това е все едно сърцето да започне да стреля по черния дроб и да каже: „Виж какво ти не ми трябваш. Аз те елиминирам, зачерквам те. Не те искам! “ И какво става с този организъм? Няма как да съществува такъв организъм. След като се случи това и другите органи започват да страдат. Нали така, всичките! Както сега го наблюдаваме процеса.

Другото е, че всяка една територия си има ДУХОВЕ ПАЗИТЕЛИ, които когато човек навреди на такова същество без да знае, реално се нарушава равновесието на тази територия и тогава започват ПРИРОДНИ КАТАКЛИЗМИ. Затова е казано някъде в Библията, че може би ще перифразирам: Когато ви дойдат гости братя, отнасяйте се добре. Може би не мога точно да се …, от Апостол Павел. Ангели ДА… „Внимавайте братя с гостоприемството, защото на гости може да са ви дошли ангели“. „Не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели“ Евреи 13:2

Това не става въпрос само буквално какви хора ни идват на гости, а въобще КАК СЕ ОТНАСЯМЕ С ХОРАТА ОКОЛО НАС с които сме в някакви взаимоотношения. Не знаеш КОЙ Е този човек. КОЛКОТО ПО-ВИСШ в йерархията е този човек, толкова ПО-ТЕЖКА КАРМА си навлича.

Стана на въпрос за побоя над Учителя. Невероятно тежка карма са си навлекли тези хора. Бих казала – смъртна карма, много, много тежка. Не случайно много от хората, които са му навредили тогава са загинали, включително и Парцалев. Той е един от хората, които го осмиват, любим актьор, но те го осмиват. Създават една комедия, такава една пародия ли не знам как да я нарека срещу Учителя. Там Парцалев играе като актьор, за съжаление точно в тази постановка, сигурно не е случайно разбира се и в последствие той заболява и т.н.

Когато се нарушат тези закони и ЧОВЕК СЪЗДАДЕ КАРМА към ПРИРОДАТА и към СЪЩЕСТВА, които са свързани с Природата, тогава започват да СТРАДАТ обширни територии. ТОВА Е ПРИЧИНАТА ЗА КАТАКЛИЗМИТЕ, които вече ги наблюдаваме, но които аз съм писала доста ще се увеличат и като сила и като брой на обширни територии. Засушаване на големи територии, нови пустини, на други места пък много вода, много наводнения. Водата абсолютно ще се наруши баланса на този елемент. На едни места твърде много и твърде силна, на други никаква – суша. Нови озонови пробойни в озоновия слой на няколко места, казали са ми кои са. Всичко това е в следствие на НЕРАЗУМНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ХОРАТА.

Знаете ли в последно време СВЕТЛАТА СИЛА, казвам така, но това са ВСИЧКИ ЙЕРАРХИИ, които работят създават едни такива интересни условия като на рибаря, където седи и си мисли, че се успокоява. Те създадоха тази ситуация, нали с войната и всичко, ЗА ДА СЕ НАПИШЕ пътния лист на хората, НА ДУШИТЕ. Всяка една как е реагирала, какво е направила, злословила ли е, хулила ли е? Да не говорим за по-лошите неща, които хората правят, нали.  Интересното нещо, което също съм го казвала, че понеже и двете са славянски страни – Украйна и Русия. А за славянските страни Бог има друг замисъл въпреки, че СЕГА точно при нас са ГОЛЕМИТЕ ИЗПИТАНИЯ, НЕ се трупа КАРМА национална. Нито Русия си създава национална карма нито Украйна. И ДВЕТЕ КАРМИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА ДЪРЖАВИТЕ, които всъщност са ПРИЧИНАТА ЗА ТОЗИ КОНФЛИКТ. Същото е и за Аватарите, които участват в тези войни. ТЕ НЕ СИ ТРУПАТ КАРМА. Тази КАРМА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НА ХОРАТА, които са ПРИЧИНАТА ЗА ТОЗИ КОНФЛИКТ. Така, че БОГ Е ПРОМИСЛИЛ и за мен това е АБСОЛЮТНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. Поставил е всяка една ДУША, всеки един ЧОВЕК на ТОЧНОТО МЯСТО, за да ЗАДВИЖИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОЦЕСИ. За да имат повод тези процеси да се задвижат. Защото, ако преди години да кажем се случеше едно наводнение в Америка, нали можеше да си кажем: „Уау, колко несправедливо. Горките хора.“ и т.н. Обаче сега виждайки какво всъщност генерират техните политици може и да се досетим, че има някаква връзка.

Просто С ПРИРОДАТА ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СТАНЕ ПРИЯТЕЛ! Не казвам да я подчини, но тя да бъде наш приятел. Тя е нашата майка. Не може да си застреляш майката и да очакваш, че ще живееш добре след това. Нали така?

Водещ:
Как човек се свързва с Природата? Ти каза, че тя има разумни сили и когато човек се свърже с тези разумни сили дори той би могъл да стане Чудотворец или поне за моментно. Как човек прави тази връзка?

Силвина:
Да аз казах, когато е направил ДОБРО на същества, които са част от Природата. Тогава му се създава тази връзка. ТЕЗИ ВРЪЗКИ ГИ ИМАМЕ ВСИЧКИ, НО ТЕ НЕ СА АКТИВИРАНИ. Затова казват: „Човек е създаден по образ и подобие Божие.“ Кога ще ни се ОТВОРИ КАНАЛА ЗА ВРЪЗКА С БОГА и с Природните сили и с Божествените йерархии? ОТ ЧОВЕКА ЗАВИСИ ДА ЖИВЕЕ ЧИСТО И ПРАВЕДНО! Кога точно ще му се даде това нещо и ще се засили вече е работа на СВЕТЛАТА СИЛА! Същото е и с Природата. Когато имаш някаква ЗАДАЧА да кажем, това не ти го дават просто ей така. Обикновено хората, които имат тази връзка по някакъв начин и сега работят с това несъзнателно. Да кажем продавач на бижута, които са все кристали, камъни, не знам какво, има връзка с минералите се оказва. Друг производител на вода или не знам какво, реално той несъзнателно използва силата си. Нали всяка негова мисъл реално се запечатва във водата и върху кристалите или там каквото е около него. Или пък е силно свързан с Растителния свят, учи агрономия или не знам какво. Просто когато имаш дарбата Бог те е поставил на място, за да може да я използваш. Когато стане СЪЗНАТЕЛНО и започнеш да я използваш съзнателно, нали това вече може да се каже, че е МИСИЯ. Ти работиш съзнателно за този процес. Но винаги, за да ти се отвори тази връзка, Бог да ти отвори тази дарба да се прояви. Това е добро, което си направил на същество, което е част от Природата.

Водещ:
Въпросите са зададени от зрители на живото предаване във Фейсбук страницата Божествено Лечение Divine Healing. Има един такъв въпрос. Когато виждаш лица в камъните и скалите, свързано ли е това с Природните сили?

Силвина:
Това е БОЖИЕТО СЛОВО! Когато имаш тази дарба всичко ти говори. Поглеждаш в облаците, там има образ. При мен е имало цели надписи, нали не на български, с такива символи. Поглеждаш в банята в плочките, там има образ. Поглеждаш, накъдето и да погледнеш БОГ ТИ ГОВОРИ. Най-вероятно и когато имаш връзка и с природните сили, това става и чрез Природата. Просто това е начин да ти подскажат нещо и да направиш някаква връзка най-вероятно със съществото, което се е проектирало там и работи в този момент.

Водещ:
Продължаваме с въпросите на хората, които ни гледат в момента. Проблемът на хората от ЖЕЛАНИЯТА НА МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ ЛИ Е? Научени сме все да искаме нещо. Там ли са проблемите в това, че желаем постоянно нещо?

Силвина:
Това е основния проблем, нали, МАТЕРИАЛНОТО СЪЗНАНИЕ на човека, което е много ТРУДНО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ. Оттам идва голямото желание за храна да кажем и всякакви такива неща, които човек има като желания. Това е МАТЕРИАЛНОТО СЪЗНАНИЕ, което Йоан описва като блудницата, което е нещо доста трудно за преодоляване. Защото човек особено ако има много прераждания и е бил много дълго време в материята той прави много силни връзки с материалното. Това е едно от най-трудните неща за преодоляване, защото още при Аватарите това НЕ Е ПРЕОДОЛЯНО, но се работи. КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА? КОГАТО ПРАВИШ И ЗА ДУХА определени неща. Колкото повече добри неща правиш и за Духа. Помагаш на някой човек, който е ЧИСТ СВЕТЪЛ ЧОВЕК. Или пък създаваш нещо, с което да помагаш на хората да израстват или не знам какво. Всичко това е ДУХОВНА РАБОТА. Колкото повече работиш за нея толкова повече Материалното съзнание в теб НАМАЛЯВА. МОЛИШ СЕ ЗА ХОРАТА, ЛЕКУВАШ ХОРА и какво ли не, все, все неща, които РЕАЛНО СИ В ДУХА.

Водещ:
Още един въпрос. Защо за ангелите казват, че нямат свободна воля?

Силвина:
Ангелите да, аз казах, че това са израснали елфи, саламандри и т.н. Те са ниска йерархия. Ниските йерархии по принцип нямат свободна воля. СВОБОДНА ВОЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВА ОТ БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ на които това е ДАДЕНО. ТЕ СА СЛУЖЕБНИ СЪЩЕСТВА. Те са изпълнители на това, което отгоре се спуска като ПРОГРАМИ, като ИДЕИ, които те реално правят ВРЪЗКА с ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ, за да може те да се МАТЕРИАЛИЗИРАТ тези идеи. Творчески може да са, някакви неща, които човек да може да възприеме и да направи нещо и да създаде нещо. ЧОВЕКА СЪЩО НЯМА СВОБОДНА ВОЛЯ. Това е пълна илюзия. Не може, нали дете от детската градина да има свободна воля. Това е Его-съзнанието, което запада създаде и много хора смятат, че това е нещото.

Водещ:
Виждам, че има доста така въпроси, които са свързани с Божествено лечение и метода, който си е така твой и усъвършенстваш все повече и повече. Освен освобождаване на карма на друг човек, може ли да се прави и освобождаване и на своя карма с молитвите, които са включени в обучението „Божествено лечение“?

Силвина:
МОЖЕ, ДА, ако човек има СИЛАТА ДА РАБОТИ С КАРМАТА, може. Но как да ви кажа, силата на всеки един е донякъде. За да работиш с кармата и да се случват процесите, които сега се случват. ТОВА СТАВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЕДИН ВЕЛИК ДУХ, КОЙТО Е ТУК И НА КОЙТО ГОСПОДАРИТЕ НА КАРМАТА СЕ ПОДЧИНЯВАТ. Всички хора, които се включват в този процес допринасят с тяхната енергия, с тяхната сила. Нали този процес да върви по-леко, по-бързо. Това е един колективен процес. Просто пласт след пласт тези кармични наслоявания, които последните седмици се работи със СЪЗНАНИЯТА. Това, което казах, че утре завършва преминаването към по-висши измерения при всички. Реално ТОВА Е ОСНОВНИЯ ПРОЦЕС! Защото във физическото тяло и всички други тела и структури на организма вече завърши пречистването, но в СЪЗНАНИЯТА НЕ Е ЗАВЪРШИЛО. А ТАМ СА НАЙ-ТЕЖКИТЕ НЕЩА и СА СЛОЖНИ НЕЩАТА. Но човек когато работи и опитва просто способностите му растат. Това за себе си като опит мога да го кажа. Всеки следващ опит, всеки следващ човек на който помагах виждах как неща, които преди не можех след това вече можех.

Водещ:
Как взаимодействат духовете наставници на душите, които общуват по някакъв начин тук, приятели, неприятели, любими?

Силвина:
Духовете наставници?

Водещ:
Дали разбираш въпроса? Как взаимодействат духовете наставници на душите, които общуват по някакъв начин? Може би чрез приятели или неприятели. Дали разбираш въпроса? Аз честно казано не го разбирам.

Силвина:
Ами не. Не го разбирам точно какво иска да попита.

Водещ:
Може би въпросът е свързан с духовете, които ни водят. Нали всеки си има дух водач.

Силвина:
Дали те общуват помежду си или с човека?

Водещ:
Ами по-скоро самите взаимодействия. Как чуваме този водач?

Силвина:
Малко хора го чуват. То не е чуване, то е мисли, които улавяш. Това са КАНАЛИТЕ ЗА ВРЪЗКА С БОГА. Пак казвам когато се отворят човек започва да улавя мислите. Дори и за най-дребни неща ти дават напътствия. Това е НЕВИДИМИЯ ЩАБ ОТ СЪВЕТНИЦИ НА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК. Колкото по-висш е Духа, толкова повече са те. Примерно при Путин трябва да ви кажа, че той има една много голяма плеяда от съветници от невидимия свят, които му дават по някакъв начин му ВНУШАВАТ мисли. Човек си мисли, че … Знаете ли аз съм говорила за това. МИСЛИТЕ НЕ СЕ ПОРАЖДАТ В МОЗЪКА НА ЧОВЕКА. Те всъщност отразяват ВРЪЗКАТА НИ С НЕВИДИМИЯ СВЯТ. Ако ние ИМАМЕ ИЗГРАДЕНИ СВЕТЛИ ВРЪЗКИ ИДВАТ МИСЛИ ОТ СВЕТЛИ СЪЩЕСТВА. Ние си казваме: „Ооо, реших, измислих нещо.“ Но ако имаме КАРМА тогава ние си създаваме ТЪМНИ ВРЪЗКИ и започват паники, внушения и всякакви такива, които лекарите ги описват като клинични, психически болести. Започват едни такива прояви.

Имаше един въпрос: Как да се справим с паниката? – Когато гледах при Георги на интервюто. ПАНИКАТА, това са СТРАХОВЕТЕ НА ЖИВОТНИТЕ, понеже е в темата на Природата. Когато ЧОВЕК Е НАРАНЯВАЛ ЖИВОТНО, не стига че ДУХА НА ЖИВОТНОТО Е ПРИ НЕГО, ами и цялата вече КАРМА, която си е привлякъл той с това от разни ТЪМНИ същества. И всъщност ТОЙ започва да ИЗПИТВА СТРАХА НА ЖИВОТНОТО. Когато съм работила с хора те НАЙ-ЧЕСТО В СЪЗНАНИЕТО ИМ СА ТЕЗИ СЪЩЕСТВА. Това са КЛАСИЧЕСКИТЕ ОБСЕБВАНИЯ. Когато се ПОМОЛИМ И ПРЕЧИСТИМ ТОЗИ КАРМИЧЕН ПЛАСТ, ЧОВЕК СЕ УСПОКОЯВА и мислите изчезват, тези натрапчиви мисли.

Иначе невидимия свят общува с нас по много начини и ни подсказва неща. Примерно пада даден предмет. При мен направо вече се местят предметите, почнаха така някои неща да ги виждам как лекичко да се местят в пространството, не стои на мястото. Все едно има един лек вятър и виждам как лекичко така се подмества нещо, нещо значи иска да ми кажат. Но най-често е чрез мислите, които човек получава.

Може би да ви кажа между ВРЪЗКАТА. ДИРЕКТНА И ИНДИРЕКТНА ВРЪЗКА, защото това също не сме говорили за него. Директна връзка, ще ви кажа при мен за пример. ПЪРВИЯТ МИ КАНАЛ, който се отвори беше с ДУХ от АНГЕЛСКИТЕ ЙЕРАРХИИ. Един АРХАНГЕЛ – СВЕТИ ГЕОРГИ. Той се отвори точно на манастира на Преподобна Стойна. Там за първи път имах ПОСЛАНИЕ от ХРИСТОС и го усетих, че не е от. Просто видях един канал, който се отвори, все едно много странно, просто една вътрешна убеденост, че това не е послание от Свети Георги, а беше от по-висока йерархия. Но това послание дойде чрез този отворен, проявен енергиен канал.
ЗА ДА СЕ ПРОЯВИ там трябва да РАБОТИ и ХРИСТОС, трябва да работи и ОТЦА. ОТЦА още НЕ Е РАБОТИЛ за ПРОЯВЛЕНИЕ на КАНАЛИТЕ. Това ще бъде ТРЕТОТО ПОСВЕЩЕНИЕ. След него очаквам при доста хора, то ще завърши някъде 11-12 май.

Между другото до тогава очаквам и военните действия да приключат. Защото, какво се случва? КАКВОТО ДОЛУ, ТОВА И ГОРЕ. Значи горе МИХАИЛИТЕ се бият и ПРЕЧИСТВАТ ТЪМНИТЕ СЪЩЕСТВА У ХОРАТА,  У АВАТАРИТЕ преди всичко и ДОЛУ се случва също едно такова нещо. Когато ЗАВЪРШИ ПРОЦЕСА ГОРЕ съм убедена и понеже го проследявам, всички етапи, които завършват горе, нали се обявява, този етап ЗАВЪРШИ и ДОЛУ. Военните действия първия етап завърши, втория етап завърши и така. Има си абсолютна синхронност. Средата на май някъде реално и ОТЦА ще РАБОТИ за ПРОЯВЛЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ.

Значи да завърша. Директната връзка с мен беше със Свети Георги – архангел от ангелски йерархии. Но когато ПО-ВИСШ ДУХ ГОВОРИ С ТЕБ и ти изпраща мисли през този СЪЩЕСТВУВАЩ ТВОЙ КАНАЛ, примерно някой от ЕЛОХИМИТЕ или висок ДУХ, това е ИНДИРЕКТНА ВРЪЗКА. Ти нямаш директен отворен канал с него, но той общува с теб през по-ниския канал и тогава връзката НЕ Е ЧИСТА. Примерно може да хванеш две думи, едно изречение и не си сигурен така ли беше, не беше ли така. Когато ИМАШ ОТВОРЕН ДИРЕКТЕН КАНАЛ и през него общува съществото с което имаш връзка, тя е МНОГО ЧИСТА. Може да седнеш да пишеш цели истории. Толкова много неща ти дава като информация – ЧИСТА, подробна, ясна. Та, ТОВА СА НАШИТЕ НЕВИДИМИ СЪВЕТНИЦИ. Да си пожелаем ДА РАСТЕ броя на СВЕТЛИТЕ СЪВЕТНИЦИ на хората, за да постъпват по най-правилния начин. В сложни времена живеем. Това е факт.

Водещ:
Да продължим с въпросите, които са свързани с „Божествено лечение“. Кога човек е готов да стане Божествен лечител?

Силвина:
Имаше въпрос: Как човек може с едно прераждане да си пречисти кармата?

Много от лечителите служейки по този начин, всъщност това ПОМАГА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ на техния собствен товар. В това съм убедена. Невъзможно е човек, ако не помага и поне на едно същество не се грижи за него, неговия товар да пада. Просто няма как да стане това. Може да е едно коте, ама да се грижи за някой. За ЕГОИСТИТЕ НЯМА НИКАКЪВ ШАНС да протече „Божествено лечение“. Много от лечителите са всъщност са точно това. Лечители, които толкова много КАРМА СА ПРИЕЛИ, но аз не Бих ги нарекла Божествени лечители, защото това са хора, които по този начин всъщност са си ПЛАТИЛИ СОБСТВЕНАТА КАРМА. Дава им се силна лечителска дарба, но те не я пречистват. Тя не се пречиства при тях. Тя се трупа. Трупа се, трупа се. Класическия пример е Бруно Грьонинг, нали този известен германски лечител, който прави сеанси на цели площади огромни. Умира и когато му правят аутопсия има почернели вътрешни органи.

Това, което СЕГА БОГ дава като възможност да не се случва това, защото РАБОТАТА С КАРМАТА пак казвам, БЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО НА ЕДИН ВИСШ ДУХ, който да ти помогне част от ПОТЕНЦИАЛИТЕ ТИ ДА СЕ ОТКЛЮЧАТ. Да можеш да работиш, нали нещата се случват по друг начин. Включително това с махалцето. Ако АЗ НЕ БЛАГОСЛОВЯ хората, които работят с махалце, НЯМА КАК да работят с махалце по този начин. ДА ПРАВИШ ВРЪЗКА С ДУШАТА НА ДРУГИЯ КРАЙ НА ПЛАНЕТАТА.
Значи това, ако преди години го бях казала на радиестезистите те щяха да ме гледат като извънземно : „Как ти правиш така връзка? Нали трябва да имаш материал, нали трябва да имаш нещо от този човек, за да можеш да направиш връзката с него?“ Ето, че НИЕ ГО ПРАВИМ. Това са ред бонуси, които Светлата сила дава на определени хора. Кога са готови?
Когато са ИЗРАСНАЛИ. Нали не може да се каже общо кога сме готови. Когато сте готови да приемете тази мисия. Това е МИСИЯ и ТЯ НЕ Е никак ЛЕКА. Бих казала, че това е една от НАЙ-ТРУДНИТЕ неща които човек може да премине като опитност.

Водещ:
Всеки ли има възможност за връзка и канал за общение с висшите Духове и Духовните си водачи и Христос или само избрани имат тази връзка?

Силвина:
Аз пак казвам тя връзката като потенциал съществува. ВСИЧКО Е В НАС! Всяка една клетка на човека, особено в най-важните органи. Най-важния за мен е СЪРЦЕТО. ВСЯКА ЕДНА КЛЕТКА НА СЪРЦЕТО Е ОПРЕДЕЛЕНО НЕЩО и когато БОГ АКТИВИРА тази клетка, това са вече вълшебните атрибути.

Да кажем, Георги ги разделя клетките на ГЕНЕРАЛИ, има полковници. Аз установих, че има клетки императори. Когато в теб БОГ АКТИВИРА КЛЕТКА ИМПЕРАТОР, това е една много ВИСША КОРОНА, много висш жезъл. Това е жезъл, не че аз си държа един жезъл и си го размахваме, както изобразяват маговете. Вярно е, изглежда като жезъл, но това в човека също си има своя проекция в тялото на човека. И всъщност какво прави Бог, активира определени клетки в сърцата на хората. Това са вълшебните атрибути. Това са КОРОНИТЕ, това са ЖЕЗЛИТЕ, всички тези вълшебни неща.

СЪЩОТО Е И С ВРЪЗКИТЕ. Когато човек е ГОТОВ БОГ МУ АКТИВИРА определена връзка, за която е ГОТОВ ДА СЛУЖИ по този начин, давайки му тази връзка. Много хора ламтят за духовното. Духовното е в смисъл за дарби за неща, това е доста погрешно. Трябва НАИСТИНА ДА СИ ИЗРАСНАЛ и ГОТОВ и ЕГОТО ТИ ДА Е НА МИНИМУМ, за да ти ДАДАТ ТАКАВА СИЛА. Защото в противен случай минаваш от другата страна, както съм го наблюдавала ред хора, които смятат, че стават голямата работа, но всъщност силата ги изкушава по този начин. Духовното, за да се даде, много хора усещам като завист понякога, а казвам:
– Ти НЕ ЗНАЕШ през какъв път съм ПРЕМИНАЛА, за да ИМАМ ТОВА, което имам.

Защото в ДУХОВНОТО, това е една НЕВЕРОЯТНА ШКОЛА В КОЯТО НЯМА ДАРОВЕ! ВСИЧКО Е ПО ЗАСЛУГА! Всичко се дава когато СЪЗНАНИЕТО ти е ИЗРАСНАЛО, за ДА СИ ПОЕМЕШ определената МИСИЯ. Тогава ти променят и живота. Примерно работил си нещо по-обикновено и изведнъж се променя. Това е СЛУЖБА, това е МИСИЯ. Аз това си казвам : „Ех как добре си живеех преди. Спокойно, разходки из природата, напред, назад.“ Когато имаш мисия, много хора си казват: „Ех каква е моята мисия?“ Поживей малко. Бъди ученик известно време, има време за мисията.

Водещ:
Бързай бавно!
Как да разпознаем дали нещо е следствие от карма или негативно въздействие на други хора? Защо се позволява да ви се въздейства негативно и това да променя пътя и волята ни и как да се пазим?

Силвина:
НЯМА РАЗЛИКА между едното и другото и в двата случая ТОВА Е КАРМА. Примерно, хора които имат направена магия. Работила съм с хора, които са цяло семейство, живеят в една къща и в къщата има направена магия. Там да кажем живее човек, които има прераждане като магьосник. Самия той е правил магии и той страда много тежко от това нещо. Наистина много тежко. Тази карма е тежка. Има друг, който е поръчвал магии за някого. Навремето хората много са правили магии. Това е било ей така да отидеш при една жена, която хем е лечител, хем е магьосничка в някое село. Много е било често разпространено. СЕГА в днешно време СТРАДАТ ОТ ТОВА. Преди си виках, а това са измислици, не може да има толкова магии, толкова въздействия и толкова лоши хора. Но ВСИЧКО СИ Е СЛЕДСТВИЕ на нещо, което човек Е ПРАВИЛ ПРЕДИ.

За къщата да завърша. Значи има такъв човек, той е пострадал най-тежко. Има човек, който е поръчвал, той също енергийно – няма енергия. Пострадало е енергийното му тяло. Също има някакви последствия. Има хора, които нямат карма с магия в семейството в тази къща, която е с много отрицателна ниска енергия. Те да кажем са леко нервни, напрегнати, но те нямат пробив. Те просто живеят в една ниско енергийна среда, но при тях няма пробив.
Това е обяснението затова, че „Аз съм жертвата на лошите хора“, които нещо ми направиха. НЯМА ТАКОВА НЕЩО като ЖЕРТВА! ТИ СИ ЖЕРТВАТА НА ТВОИТЕ ДЕЛА И НЕЩА ОТ МИНАЛОТО! ТОВА Е ИСТИНАТА! Така, че не ги разграничавам, но не ги казвам на хората толкова, нали да не се притесняват. Какво да кажеш – Ти си бил магьосник. Или пък ти не знам какво си.

Водещ:
Да хората много искат да знаят какво се случва, какви са причините за техните страдания. Но както ти казваш, че не е нужно да знаят, а по-скоро да се фокусират върху какво трябва да променят.

Силвина:
Аз честно казано промених начина, по който работех. ФОКУСА МИ НЕ Е В КАРМАТА, както в началото им казвах греховете, грешките. Ако видя, че човек все още прави нещо, не е коригирал, не е научил го казвам. Но да тръгна да обяснявам: „Ти си убивал, ти не знам какво си“. Ти на този човек повече ще му навредиш имам чувството, защото МОЕТО СЛОВО Е СИЛНО. Когато говоря за негативни неща, някак си влияе силно на съзнанията и затова ГОВОРЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ НЕЩА. Къде е силата на човека. КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ, за да нарасне силата му, ДА СЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТА МУ към положително. Може би, ако направя някога пак обучение, ще акцентирам върху това.

Водещ:
Мисля, че донякъде отговорихме и на следващия въпрос, но все пак има го зададен. Как да се освободим от влиянието на роднини и техните мисли?

Силвина:
На роднини? ТОВА СА КАРМИЧНИТЕ ВРЪЗКИ. Те са ТРУДНИТЕ ВРЪЗКИ. Аз съм казвала, че ЛЮБОВТА е най-големия ИЗЦЕЛИТЕЛ на КАРМАТА. Когато до теб има човек, който е майка или любима и имаш трудни отношения с него, но имаш и любов към него, защото той ти е близък човек, нали така. Ти имаш, носиш Любов. ТАЗИ ТВОЯ ЛЮБОВ И ВСИЧКО ДОБРО, КОЕТО ТИ ПРАВИШ ЗА ТОЗИ ЧОВЕК всъщност НАМАЛЯВА КАРМИЧНИЯ ТОВАР, който е между вас. Просто човек трябва да постоянства в това. Имаше наскоро въпрос за наистина тежки отношения, непоносими – здравословна дистанция, но не да зачеркнеш човека. Да кажеш – Не искам да го виждам. Той е лош. Той не знам какво… Но здравословна дистанция като продължаваш да правиш добро на този човек, ако той поиска.

Водещ:
Тук има един въпрос, който по-скоро според мен е неразбиране, може би да го доуточним.
Когато лекуваме друг човек с енергия, как да се предпазим самите ние?
Нали тук е тази неготовност, може би да извършваш процеси, които не си наясно с тях. Аз поне така си го обяснявам.

Силвина:
Да! ИСТИНАТА Е, че ОТГОРЕ НЕ ТЕ ЛИ ПАЗЯТ, КАКВИТО И МОЛИТВИ ДА КАЗВАШ ЗА ЗАЩИТА. Каквито и ритуали и неща, с кристали, с минерали съм виждала хора, много интересни защити си правят някои лечители, нали, ТОВА НЕ РАБОТИ. Но разбира се МОЛИТВА ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВА. Хубаво е всеки лечител поне в началото на деня да си казва молитвата за защита:

– ГОСПОДИ, ПАЗИ МЕ И ЗАКРИЛЯЙ МЕ, МЕН И ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА, КОИТО СА ОКОЛО МЕН!

Защото понякога рикошира кармата. ТИ Я ЧИСТИШ ОТ ЕДИН, някакъв ДУХ ИЗКАЧА И ОТИВА У ДРУГ, защото този човек НЯМА защита, а ти работиш. Преди казвах молитва, сега не я казвам, защото просто НАИСТИНА Я ИМАМ. Но в началото нямах защита толкова сила и също казвах всеки ден молитва за защита и то и за съществата, защото не дай си боже да отиде у котето. Да отиде у някой близък човек, който е в този момент наоколо. И такива неща се случват.

Водещ:
Как да различим кога изпълняваме волята на Бог и кога всичко идва от самите нас?

Силвина:
Към Георги имаше подобен въпрос, че КОГАТО ИЗПЪЛНЯВАШ ВОЛЯТА МУ ВСИЧКО ВЪРВИ С ЛЕКОТА, което все повече от нас го виждаме. Има моменти, в които не само усещаш, че е ПОДРЕДЕНО, ами усещаш как те дърпа да го свършиш. Нещо преди това не е ставало и не е ставало, значи не е било волята му. Докато се подреди, дори и започва да те дърпа, толкова силно е подредено, че ти нямаш избор да кажеш – Не няма да го направя днес. То просто ДНЕС трябва да го направиш това нещо.

Какъв беше въпроса?

Водещ:
Да разберем кога изпълняваме волята на Бога и кога е нашата собствена воля?

Силвина:
Да, общо взето това е. КОГАТО СТАВА С ЛЕКОТА! За мен това е. Пита ме една жена:
– С три бизнеса се занимавам. С кой да продължа?
– Който върви най-леко.
То е толкова ясно. Защо да си влагаш енергията в нещо, което към този момент върви трудно? Оставаш го настрани, когато дойде време и имаш импулс там да вложиш сила.

Просто, защото КОГАТО БОГ РАЗЧИСТВА ПЪТЯ, наистина нещата стават С ЛЕКОТА. Просто с минимални усилия. Аз виждам вече когато нещо се ОТКЛЮЧИ, което преди много време така ми се е искало да стане, ама не е ставало. ВСИЧКИ ТИ СЪДЕЙСТВАТ. Идват хора, започват да те дърпат – Хайде, дай сега това ще го направим. Помощници се появяват – Дай сега, ние ще ти помогнем за това нещо. Много често ми се е случвало, АЗ ПРОСТО ПРИСЪСТВАМ в едно нещо, което се разиграва. Аз съм там и просто се чудя как е възможно така СЪВЪРШЕНО ДА Е НАРЕДЕНО. Така съм си купувала кола и много, много примери имам, в които реално аз само участвам и си казвам – Как е възможно Бог до най-малката подробност да нарежда всичко? Наистина до най-малката.

КОГАТО СМЕ В НАШАТА ВОЛЯ и грешим си има ответни УДАРИ особено за АВАТАРИТЕ понеже са в ПРОЦЕС на ПРЕЧИСТВАНЕ. За другите души може би все още не. Те още са в онази илюзия на рибаря, където си мислят, че всичко е мир и хармония и спокойствие. А всъщност тази момент трупа карми и неща, но при аватарите има ответен удар, шамарче. Щом има шамарчета, щом нещо те задържа, щом нещо те спира значи не е деня, не е момента.

Водещ:
Силви, може би да обобщим темата за Божествено лечение. Така виждам, че голяма част от въпросите са в тази посока. Има и един въпрос:
С няколко думи да кажеш за всяка една от йерархиите.
И това ми напомня, може би да препоръчам за обучението по „Божествено лечение“, в което има доста повече информация, не просто с няколко думи.

Силвина:
Ооо, МНОГО Е ТРУДНО ДА СЕ КАЖЕ С НЯКОЛКО ДУМИ. Дори още не съм измислила как точно да го представя графично, защото наистина е СЛОЖНО. Не може да се каже с няколко думи. Може би наистина в обучението „Божествено лечение“ информацията е има подробно, но и там ИМА КАКВО ДА УСЪВЪРШЕНСТВАМ. Странно е. Навремето си казвах: „Виж как УЧИТЕЛЯ един ден е казвал едно нещо, след няколко години е казвал нещо друго, което на пръв поглед си противоречи“. Просто ВРЪЗКАТА ТИ СЕ ЗАСИЛВА и става едно допълване. Така е и при мен. Нови неща, допълване на информацията. Както в началото мислех, че има само десет Божествени принципа, после разбрах, че са дванадесет и после разбрах, че са тринадесет. Просто навлизаш в все повече детайли, все повече дълбочина. Не знам дали сега е момента наистина за това, за Божествените йерархии да говорим. Не знам и до колко може да се разбере, защото просто трябва да се илюстрира точно как върви еволюцията.

Но йерархиите, това е важно да го каза, йерархиите, които съм дала в обучението „Божествено лечение“ нали подробно. Всеки един от ТРИНАДЕСЕТТЕ ЛЪЧА НА ТВОРЕНИЕТО Е ЕДНА ТАКАВА ЙЕРАРХИЯ. Във всеки един ЛЪЧ има и АНГЕЛСКИ и ПРЕДВЕРИЕ НА ЕЛОХИМНИЯ СВЯТ, което е НОВОТО в тази материя и аз научих. И се надявам в един момент да направя ново обучение. Много хора ме питат затова.

Водещ:
Има един такъв въпрос за Духовната причина за диабет Тип 1 и дали е възможно да се възстанови функцията на задстомашната жлеза.

Силвина:
Задстомашна жлеза страда при хора, които са нарушили Принципа на Приемането и Съгласяването. То е логично. Тя отговаря за храносмилането. Когато човек нещо не го храносмила, НЕ ГО ПРИЕМА. Когато се възмущава, тръшка, негодува и т.н. се получава пред диабетно или вече един от двата типа диабет. Лекува се, разбира се. Как да не се лекува? ВСИЧКО У ЧОВЕКА СЕ ЛЕКУВА! ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА ОСЪЗНАВАНЕ и когато има осъзнаване и на НАМЕСА НА СВЕТЛА СИЛА, нали това което е „БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ“. ЧРЕЗ НАШИТЕ МОЛИТВИ, КОГАТО ИМАМЕ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЕНИ ЙЕРАРХИИ. Тези йерархии започват да работят, за да ЛЕКУВАТ ЧОВЕКА.

Водещ:
И това е един процес, през който той преминава. Поне от собствен опит бих могла да кажа, че това е НАИСТИНА ЕДИН ДЪЛЪГ ПРОЦЕС и човек трябва да има търпение, вяра и да вложи собствените сили в това лечение.

Силвина:
МНОГО ДЪЛЪГ ПРОЦЕС Е. Човека, гледаме едно тяло, а е толкова СЛОЖНО СЪЩЕСТВО. Цялата ВСЕЛЕНА е в човека! Цялата Вселена, всяка една клетка, всичко. И на толкова НИВА. Остави физическото ниво, всички останали нива. ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕЩА КОИТО СА У ЧОВЕКА БОГ ГИ ЛЕКУВА, като ЗАПОЧВА ОТ ФИНИТЕ НИВА, там процеса завърши. След това към физическото тяло, когато започна и на ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО започна и ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО. Като физическото тяло е НИВО СЛЕД НИВО! Почвайки от КВАНТОВО НИВО до ВЪТРЕКЛЕТЪЧНО, КЛЕТЪЧНО, ВЪТРЕТЪКАННО, ТЪКАННО. На тъканно ниво завършиха процесите и на обновление и на подмлаждаване и на лечение. Върви процес на ниво органи на лечение на физическото тяло. Това е при всички. НИЕ ВСИЧКИ ЧРЕЗ МОЛИТВИТЕ СИ ЗА ЗДРАВЕ на собственото си, на близките си, на хората на които помагаме, ПОДСИЛВАМЕ ТОЗИ ПРОЦЕС, който СВЕТЛАТА СИЛА ГО ВОДИ. Това е ИСТИНАТА.

Водещ:
Има един въпрос за аватарите. Приключиха ли техните трансформации и кармични изчиствания? Как да се свържат с духовния си водач? Как биха могли да се открият и свържат помежду си?

Силвина:
НЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ, нали това което казах. СЕГА СЕ ПРЕЧИСТВА СЪЗНАНИЕТО У АВАТАРИТЕ И ТОВА Е ФИНАЛНИЯ ПРОЦЕС. Като в съзнанията има едни интересни неща. Освен тези които съм ги описала в обучението има едни кафези. От един кафез в друг кафез. Това Георги, което говори в лекцията за „БОЖЕСТВЕНАТА СВОБОДА“. Наистина си има едни такива ОГРАНИЧАВАЩИ НЕЩА В СЪЗНАНИЯТА, като се започне първо от ПОДСЪЗНАНИЕ, после СЪЗНАНИЕ, САМОСЪЗНАНИЕ И СВРЪХСЪЗНАНИЕ! КЛЕТЪЧНО СЪЗНАНИЕ, защото клетъчното съзнание е нещо отделно. Значи ако СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА СЕ НАМИРА В СЪРЦЕТО МУ. Това са: СЪЗНАНИЕ, САМОСЪЗНАНИЕ, СВРЪХСЪЗНАНИЕ И ПОДСЪЗНАНИЕ, нали те се намират В СЪРЦЕТО. Има и КЛЕТЪЧНО СЪЗНАНИЕ. И ТАМ СЪЩО ИМА КАРМИЧНИ ЗАПИСИ! На клетъчното съзнание процеса завърши. Много голямо пречистване и много трудно и сега продължават на ниво съзнание.

Водещ:
Ами те бяха няколко въпросите. Аз мисля, че отговори, как да се свържат с духовния си водач. Мисля, че говорихме на тази тема, за връзката, която.

Силвина:
Да, да.

Водещ:
Как биха могли да се открият и да се свържат помежду си аватарите?

Силвина:
Пак е Божа работа.

Това е неизбежен процес. Бог вече ни свързва, включително и с половинките, което също много ме радва. ВСЕКИ ДЕН БЛАГОСЛАВЯМ ЛЮБОВТА на АВАТАРИТЕ във всичките ѝ проявления. Не само и на животните и на хората, на всички същества, които са част от този СВЕТЪЛ ЕГРЕГОР сега на Земята. НАИСТИНА ЛЮБОВТА РАСТЕ! Това се усеща. Между нас така силно го усещам. Когато се срещна с хората огромна Любов и подкрепа усещам, а и те сигурно от мене. И на физическо ниво вече връзката, все повече хора са открили половинката си.

Имахме скоро ден на отворените врати в центъра. Имаше едно момиче, на което Благослових връзката ѝ, любовта нали. И какво се случва? В същия ден тя среща човека, в същия ден там при нас. И казвам : „Много ще се радвам заедно да ви видя“.

Тъй, че когато БОГ е решил и Е ДОШЪЛ МОМЕНТА, защото това НЕ СА ОБИКНОВЕНИ СРЕЩИ. ТОЙ НИ ОБЕДИНЯВА, както ДНЕС НИ ОБЕДИНЯВА ЕНЕРГИЯТА. И днес мога ви кажа, че огромна ДУХОВНА РАБОТА ГОРЕ ще отметне Светлата сила, докато ние така си общуваме през Фейсбук – лайф, защото наистина е направено много силно обединение на енергията ни. Същото е и в най-различните взаимоотношения, които хората имат – бизнес отношения. Уж случайно започваш бизнеса с някакъв друг човек и той обаче е Аватар. Значи не само, че долу създавате някакъв бизнес и ГОРЕ по някакъв начин ВИ ОБЕДИНЯВАТ ЕНЕРГИЯТА и РАБОТИТЕ в даден процес. Когато е дошло времето за този процес Бог ги събира тези хора. Същото е и в двойките. Когато те са двамата, да не говорим тримата, значи третия е детския принцип на един дух. ВСЕКИ ДУХ ИМА ТРИ ПРИНЦИПА – МЪЖКИ, ЖЕНСКИ И ДЕТСКИ. Когато те двамата се съберат, това е една много силна енергия и една МНОГО СИЛНА ПЪЛНОТА, чрез която ТЕХНИЯТ ДУХ от който са част СЕ ИЗЯВЯВА. Когато се появи и детския принцип, имам такива примери. На мъж и жена, на които детенцето им се оказва, че детския принцип на Духа от които са част. Това вече е наистина много силна изява на този Дух на Земята.

Примерно има един човек е не му върви в Любовта и не му върви, не може и не може. Колко пъти го срещам : „Къде е тази половинка?“ Все за половинка ме пита. Той е ДУХ на БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ, това за което Георги говори. А тази Безусловна Любов, за да започне да работи на Земята явно НЕ Й Е ДОШЛО ВРЕМЕТО, нали така. И заради това понеже не ѝ е дошло времето той нали все още е сам. В момента в който съзнанията ни са готови да приемем Безусловната Любов, да започнем да я изявяваме съм сигурна, че този човек ще си намери половинката. Тогава ще се засили този процес.

Водещ:
Използвам поводът, за да те попитам за деня на отворените врати. Как премина? Какво се случи?

Силвина:
Много неща се случиха, доста хора бяхме. Доста голямо ИЗРАСТВАНЕ имаше за ВСИЧКИ, ПРОМЕНИ. Иначе на пръв поглед така външно погледнато беше много приятен ден. Ти ме питаш за духовен план какво се случи?

Водещ:
Разбира се. Да.

Силвина:
Ами винаги когато се събираме това ознаменува, както и днешния ден сме в очакване наистина на много светло събитие. ОЗНАМЕНУВА ЕДНА ГОЛЯМА ПРОМЯНА, която настъпва не само при аватарите, а при цялата Земя. Просто енергията ни се обединява и започва да работи по много процеси. То трудно е да се каже какво точно, но тогава в този ден, това което видях, че да кажем при мен имаше издигане към ОСМО ИЗМЕРЕНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО Което е доста радостно събитие, защото седмо измерение е измерението на Справедливостта. КОГАТО ТИ СИ В СЕДМО ИЗМЕРЕНИЕ ТИ СИ ПО-ПОДВЛАСТЕН НА КАРМИЧНИТЕ ЗАКОНИ. Вече издигането нагоре все по-леко ти влияят тези сили. Колкото си по-нагоре, ВЕЧЕ В ТРИНАДЕСЕТО ИЗМЕРЕНИЕ, когато се издигне съзнанието, нали реално ВСИЧКИ ЙЕРАРХИИ, които са надолу ТИ СЕ ПОДЧИНЯВА, стават твои ПРИЯТЕЛИ. Аз така го казвам. Беше едно ГОЛЯМО ИЗДИГАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО! Това е основното за мене. В този ден, както и този ден се случва нещо такова.

Водещ:
Да, една така поредица от празници на Духа ги наричам аз.

Силвина:
Наистина, наистина е така!

Водещ:
Следва една така може би любопитен въпрос.
Какво представляват Ангелските числа като : 11 или 888, 444, 222. Ако ги видим тези кодове какво да правим? Някой си ги повтаря. Има ли някакво значение.

Силвина:
Аз казвам винаги, когато се яви нещо на човека, което той не знае как да го разшифрова и какво да направи или какво се очаква от него да направи, да каже:

– ГОСПОДИ, НЕКА ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ!

Защото нещо в момента, Бог му подсказва, но той не може да го разбере все още и казва: „Да бъде твоята воля!“. Защото да кажем числата, както чрез образите, които се явяват, така и чрез числата, всъщност ни се подсказва, че определен Дух работи. Да кажем: 8-ците винаги е Христос. Виждаш ли осмици, това е той. 1-ците е някакво проявление, което прави Отца. 2-ката често е Богородица.

Всеки Дух горе си има космическо ЕГН, както го нарича Георги. Ние трудно може да видим и да разшифроваме цялата… Аз по едно време мислих да се занимавам с това, да направя една Божествена нумерология. Да видя кодовете на всеки един от ВИСШИТЕ ДУХОВЕ. Те първо са толкова много, че трудна работа, но поне по йерархиите така по-грубо, защото има някаква повторяемост в числата. Да кажем 5-цата е числото на Доброто. Значи, присъства ли числото 5, значи работи някой светъл Дух за защитата ти, значи трябва да се помолиш за ЗАЩИТА. Като не ги знаеш тези неща, кажи:

– Господи, да бъде волята ти! Твоята воля да бъде!

Водещ:
Още един въпрос, който така много добре ми кореспондира и на мен.
Как се справя Българският народ с мисията си и успява ли да предаде на другите народи посланията за МИР, СМИРЕНИЕ и ЛЮБОВ?

Силвина:
Българите са посланици, уж емигранти, а те всъщност са ПОСЛАНИЦИ НА ДУХА. Огромната част от Българите, които са пръснати по целия свят и всеки един в неговия периметър с хората, с които трябва да работи, работи и сигурно се справя. Доста е трудна задачата на България. БЪЛГАРИЯ бях писала премина в 13-то измерение и съответно ХРИСТОВАТА ЕНЕРГИЯ НАВЛЕЗЕ ТУК. Изпълни аурата ѝ с бледо розово, което звучи много красиво и прекрасно. Винаги ви казвам:
– Когато се дава някакъв бонус отгоре, това винаги е работа.
България, чрез всички изпитания през които минаваме да кажем всички с това, което се случва вследствие на политиката и т.н., трудна ѝ е задачата на България.
Аз затова казвам:
– ТЯ Е КАПИТАНА НА КОРАБА ЗЕМЯ.

Наистина е така. Просто ТУК Е ДУХА, тук са Светилищата. БОГ тук от хилядолетия, сигурно от много повече време е заложил определени неща, които ги АКТИВИРА вече в много голяма степен. СВЕТИЛИЩА, неща, кристали, съзнания, определени хора, които са тук. Всичко това работи заедно. Съответно ТОВА СА ИЗПИТАНИЯ, нали които българина, както капитана последен напуска кораба, така и българина явно ще си мине през целия курс. Учителя казва: „Българите ще издържат!“ КОРАВ НАРОД СМЕ НИЕ, СИЛЕН НАРОД.

Водещ:
Хващам се за думите ти като казваш, че тук са светилищата. Какво се случва с хората, които отиват в планината? Има една поговорка, която казва: „Горе се зареждам. Отивам в планината да се заредя“ Реално какво се случва, когато един човек или мислено или буквално физически реши да излезе в планината и така да попие от другите сили.

Силвина:
Това е много хубав въпрос, защото е по темата за СИЛАТА НА ПРИРОДАТА. Уникално е. Всяко едно поточе може да ти даде, наистина, ако направиш връзка с духчето, което отговаря за този природен феномен. Това е напълно реално, защото освен природата, пак казвам България има множество. Ние обикновено ходим не просто сред природата, а някъде, където има и някакво СВЕТИЛИЩЕ, знаково енергийно място, чрез който РАБОТИ определен ПРИНЦИП и ние отиваме общо взето да го АКТИВИРАМЕ. Защото те са заложени, но не са активирани. Човешкото съзнание и присъствие активира на тези места. Въздействието е в двете посоки и ние въздействаме и то ни въздейства на нас и ни ДАВА.

В същото време има места и с ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ. На времето и аз така като лаик, хайде сега тука много известно светилище. Дай да отидем там. Брей не се чувствам добре там, но понеже много известно място, така нали. И втория път даже сме ходили на такива места. Скоро гледах снимки от едно такова място. Как, то по всичко си личи, че това място е негативно място. Там са избивали Богомили, всякакви работи. ИНДИПАСХА и така.

Как ни въздейства? Аз казах затова. Наистина ВРЪЗКАТА С ДУХЧЕТАТА, което е, минаваш покрай едно ПОТОЧЕ, ТО ТИ ДАВА. Покрай ЦВЕТЕНЦАТА, те ти излъчват спокойствие, значи МИРА ТИ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА, защото човек е доста разбълбукан като цяло в днешно време. И всичко, всичко, аз затова в началото тръгнах да говоря, че ВСЯКО СЪЩЕСТВО В ПРИРОДАТА си има неговото ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, което РАБОТИ В УСЛУГА НА ЧОВЕКА. Една разходка сред Природата е незаменимо. Не случайно хора, които са споделяли и са се лекували от депресии, от тежки състояния отделяйки се сами някъде сред природата и на спокойствие и на почивка. Но нямаш ли я връзката, нали Природата може и да ти вземе. Може би това не говорих също и не споменах, че както има СВЕТЛИ ПРИРОДНИ ЙЕРАРХИИ така има и ТЪМНИ. Това са РАЗРУШИТЕЛНИТЕ СИЛИ НА ПРИРОДАТА. Реално те са причината за катаклизмите. Ако ти имаш връзка с тях, една разходка сред Природата, може да не ти повлияе много добре, в смисъл, знам ли нещо да ти се случи. Последните години всичко, което предстои да премине през Земята, ПРЕМИНАВАШЕ ПРЕЗ МЕН И ГЕОРГИ и така ги познавам доста в детайли и разрушителните природни сили и много други разрушителни. Понякога ми е тъжно за хората, като знам какви неща си правят сами. Как е възможно, нали? Овладей се ЧОВЕКО! Защо с лошо? Защо? Какво? Какво ги кара понякога…. Аз знам какво ги кара. Но съм срещала хора, които са успели да се овладеят. Също много тежка карма, но са успели да се овладеят. Значи ВОЛЯТА НА ЧОВЕК, има начин и при НАЙ-ТЕЖКАТА КАРМА човек да го преодолее това нещо, ТРЯБВА ДА ПОЛОЖИМ поне мъничко УСИЛИЕ. Поне мъничко и тогава БОГ ЗАПОЧВА ДА ПОМАГА.

Та така за разходките.

Водещ:
Може би вече приключваме с въпросите. Има един така последен.
Призоваваме българските аватари, така до 2023 г. да се приберат в България, защо? Не мога ли да служа там където са?

Силвина:
Да. Слава Севрюкова мисля, че казва 2025 г., аз казвам 2023 г. ако искате да ви е малко по-леко. Може да останеш, но 24, 25 г. вече ще бъдат доста трудни. Много неща, много неща виждам и природни бедствия и граждански войни и хора които са твърде такива неадекватни, агресивни. Една среда, която е трудна среда. Ако искаш да минеш през това, ок стой си там, нали. Бог е казал, че за всеки един аватар ще се погрижи, когато дойде време. Аз го виждам и сега, как определени хора изведнъж много силна мисъл им идва, че искат да се приберат и се прибират. Има много такива примери. Но има хора, на които им е малко по-дълга мисията там и затова, трябва да поостанат малко повече.  ИНДИВИДУАЛНО Е! Малко е трудно да се каже, но наистина сме в преломни години, когато ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СИ ГЛЕДА ЗНАЦИТЕ и да е много ВНИМАТЕЛЕН И БУДЕН, ЗА ДА Е В ПЪТЯ. Да му е по-леко, ДА Е В БОЖИЯТА ВОЛЯ.

Водещ:
Един последен въпрос от мен. Понеже така говорим си за силата на Природата и за красотата на Природата, можем да говорим особено в България. Ние сме Благословени с една изключително красива и разнообразна и богата Природа. Особено сега когато е пролет си давам сметка, че дори особено Природата има един цикли, които вървят. Сега в момента както се разбуява, така избуява цялата Природа, може би точно тава е и посланието: „Да бързаме бавно, да следваме знаците. Да виждаме какво се случва. Да си изчакваме времето, в което да разцъфтим или пък съответно да пораснем.“

Силвина:
Наистина. В този смисъл Природата е ВЕЛИК УЧИТЕЛ на човека да се научи на ТЪРПЕНИЕ, на ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, на СМИРЕНИЕ. Човек това което прави наистина много бърза. Това е един от основните кусури на хората. Много са нетърпеливи, много са и за себе си говоря. Много сме нетърпеливи, въпреки че аз мисля, че се понаучих така малко на урока на търпение. Скоро си мислех за ДЪЛГОТЪРПЕЛИВОСТТА. Викам май е по-лесно да си МНОГОТЪРПЕЛИВ отколкото ДЪЛГОТЪРПЕЛИВ. Защото многотърпелив значи за кратко време нещо ти се струпва. Да, ама минава, обаче дълготърпеливост. ИЗПИТ СЛЕД ИЗПИТ, след изпит и през цялото време ти трябва да си мобилизиран и така адекватно да реагираш на нещата и точно. Наистина Природата, всичко което се случва в Природата, как да кажа са процеси, които в този момент и в човека се случват. Ние сме част от нея, нали така? Значи навън всичко разцъфтява, ами и в нас разцъфтява. В НАС ДОБРОДЕТЕЛИТЕ СА В ПОДЕМ през пролетта. Даже буквално тези КЛЕТКИ, които ви казах В СЪРЦЕТО, има си клетчици на добродетелите. Когато ХРИСТОС ВЛОЖИ ТАМ ЕНЕРГИЯТА СИ, това са като едни малки цветенца. Цветенца, те наистина изглеждат така. Има розички, има най-различни, които започват да разцъфтяват. Когато това даде и ПЛОД, тогава вече ЧОВЕК НАИСТИНА Е РАЗВИЛ ТАЗИ ДОБРОДЕТЕЛ. Забелязвам как някак си природните цикли много точно отразяват процесите в човешкото тяло и в неговата еволюция ако щете. Така, че да се учим от Природата, защото това което в момента се прави е изнасилване на Природата и е много тъжно.

Водещ:
Ами както в разговора с Георги да завършим и с НАДЕЖДАТА.

Силвина:
За НАДЕЖДАТА. Има ли надежда за Земята? Дайте надежда за Земята. Надежда определено ИМА, след като толкова много същества са на Земята със сигурност ТЕ РАБОТЯТ ЗА ПОВДИГАНЕТО НА СЪЩЕСТВАТА ТУК, НА ХОРАТА. На всички същества на ЦЯЛАТА ЗЕМЯ и ТОЗИ ПРОЦЕС ВЪРВИ.

Скоро се запознах с едно момиче, което реално е ДУХЪТ НА ГЕЯ и така вървят си процесите на цялата Земя, но може би ВЯРАТА е ВАЖНА също. ВЯРАТА, че всичко това и ТЕЗИ ТРУДНОСТИ СА ЗА ДА ИЗРАСТНЕ СЪЗНАНИЕТО. То това е Надеждата. Това е най-важното. Че ще минеш през там някакви си неща, това е пълен филм. Аз така го наричам – пълен филм. В смисъл някак си не му обръщаш внимание, дори на най-тежките неща, които минават, заминават с АБСОЛЮТНАТА ВЯРА, че БОГ просто ПРЕОБРАЗЯВА ЦЯЛАТА ПРИРОДА. ЦЯЛАТА ЗЕМЯ, ТЕБЕ ПРЕОБРАЗЯВА, ВСИЧКО ПРЕОБРАЗЯВА, за да може това място ДА СТАНЕ ЕДНО ПО-ЧИСТО МЯСТО. Ще дойде това време, но ще минат години. В смисъл наистина ще минат години, ДЕСЕТТИНА ГОДИНИ някъде на ПРОМЕНИ. Така трябва ДА ГИ ПРИЕМАМЕ като ПРОМЕНИ, НЕ като нещо ЛОШО.

Ето сега и с тази война. В началото толкова ми беше тежко. Казвам:
– Господи, защо? Два братски народа, защо? Защо? Защо?
Накрая ми каза:
– Силвина, приеми го и кажи:ДА БЪДЕ ВОЛЯТА ТИ!“
Казвам:
– Да бъде волята ти, Господи!

Колко пъти съм го казвала. И после като наблюдавах всъщност какво се точно се случва в Духовния свят. Разбрах, че това си има неговото значение. То и в Библията, дори Христос го предсказва, за тази война, която ще започне, но казва: „Това е само началото“. НАИСТИНА СМЕ В НАЧАЛОТО НА ГОЛЕМИТЕ ПРОМЕНИ НА ЗЕМЯТА, което е МНОГО ХУБАВО. НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ТУК, ЗАРАДИ ТОВА в крайна сметка.

ЖИВИ, ЗДРАВИ, БЛАГОСЛОВЕНИ! Да си вършим спокойно работата с АБСОЛЮТНАТА НАДЕЖДА, ВЯРА И ДА ДОРАСНЕМ И ЗА БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ, за да…  Най-малкото когато срещнем СЕБЕПОДОБЕН, мисля че е много приятно. МНОГО КРАСИВО ОБЩУВАНЕ, а с другите ХОРА, които са РАЗЛИЧНИ с БЕЗКРАЙНО ТЪРПЕНИЕ.

ЖИВИ, ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ ДА СМЕ ВСИЧКИ! БОГ ДА ЗАСИЛВА БРЪЗКАТА НИ С НЕГО, ЗА ДА НИ ВОДИ В СВЕТЛИТЕ СИ ПЪТИЩА! БЛАГОДАРЯ, че бяхме ЗАЕДНО ПРИЯТЕЛИ! БЛАГОДАРЯ НА БОГ, че НИ СЪБРА!

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview