0

Jesus has said:

"You will do greater
Miracles than Mine"

Спасителят е помагал на хората като се е молел за опрощение на греховете им, след това е освобождавал “бесовете” или кармата им и после е казвал молитва за здраве. Тази молитва се е изпълнявала от същества от ангелските и Божествени йерархии. Когато човек се разкае, повярва и заобича Бога и започне искрено да се моли, оздравява. Това е Божественото лечение. То е пречистване на душата, освобождаване на греховете, които са първопричина за болестите и несгодите.

Silvi 1
Silvi 2

There is no incurable disease

Divine healing deals with the generic karma and the karma attracted by other people, it works with prayer; the most powerful healing tool and it work with love and forgiveness. It gives guidelines on where the patient’s faults are and how the body can return to its original pure state. “Vibrational cleansing” of pathogen and energy blockages are completed, physical injuries are cured. The energy channels are cleared for our relationships with loved ones, the channels of success, the connection with Earth, Cosmic energy and with God!
We will walk on this path together but above all – together with God!

ОБУЧЕНИЕ ПО БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 3

Стара Загора, 23 октомври
хотел Верея, зала 1
hotel-vereya.com
10:30-17 ч.

запиши се

Silvina Bel Ilali

Лечител. Лектор.

Съработник и спътник на Георги Изворски.

Създател на Духовен център „Наш дОм”

„Божествено Лечение вече години е пристан, фар, Спасение за хиляди души.Божествено Лечение е Божествен Дар за човечеството.

Божествено Лечение е Божията Милост, която се изявява.

Божествено Лечение е Път на душата към Бога.“

„Божествено Лечение“ е метод, даден от Силвина Бел Илали, който стъпва на радиестезичния метод на Людмила Пучко.

Но работи по един изключително по-опростен и лек начин, основаващ се на МОЛИТВАТА и Благословията.

Obuchenie Bl Silvi 1
Obuchenie Bl Logo 1

Чрез обученията
Divine Healing
ще можете:

  • да опознаете многопластовата си природа
  • да видите човека като едно широко, многоаспектно същество
  • да получите изключително систематизирано знание за невидимия свят
  • да правите диагностика на кармата, да работите с родова карма и карма – привлечена от други хора
  • да изучавате взаимоотношенията с всичко, което ни заобикаля – семейство, бизнес, близки в една непозната дълбочина
  • да разкривате как точно влияят те на здравето и благополучието на човека и как могат да се подобрят.

 

запитване

Учи как да се молим, така че, молитвите ни да бъдат чути.

Работи с най-великите инструменти – Любовта, Прошката, Благословията, Молитвата.

Дава отговор – кой е нашият водач от ангелските или Божествени йерархии и помага, за да направим връзка с него.

Изучава Божествените Дарби – сидхи и магични качества, които след освобождаване кармата на човека започват да се проявяват все по-силно.

„Ще погледнем в миналото на нашите прераждания, където са отговорите на всичко, което ни вълнува и ни се случва днес.
Ще погледнем в душите си, в тъмните наши проявления и грехове – първопричина за нашите болести и несгоди.“

Основната идея на Обучението е да ви помогне да се опознаете по-добре, за да можете да помагате истински на себе си, а след това – и на други хора, ако искате и можете.

За какво помага Божествено Лечение

Божественото лечение помага не само на физическото тяло, но лекува и Духа, душата, съзнанието. От това Божествено присъствие, което слиза, много хора получават посвещения, инициации. Дарбите и автентичната сила, която всеки носи, се активират.

Разбира се, и физическото здраве се подобрява, както и вълшебно се оправят влошени отношения между хората; отключва се успеха на човека, когато той е блокиран и т.н.

Божествено лечение дава достъпни инструменти за справяне с пороците и зависимостите.

Инструментите за работа са – махало, молитви и диаграми. И най-вече – връзка с Бога.

Обучението ще обобщи информацията от предишните две обучения, но ще даде много нова информация и изключително по-опростена методика на работа.

В този смисъл обучението е подходящо и за хора, които нямат опит.

Подходящо е и за лечители, които вече работят с този метод, за да допълнят и разширят знанията и уменията си.

Първата част ще бъде теоретична, ще обобщи и разшири информацията от първите две обучения.

Втората, следобедна част, ще бъде практическа, работейки по случаи на участници в обучението.

На място ще получите необходимите материали, таблици, диаграми, махало и набор от молитви.

Ще получите и свободен достъп до видеата на първо и второ Обучение по Божествено Лечение, както и запис от Обучението, на което ще присъствате лично.

Ще бъдете включени и в групата на Лечителите, където се обсъждат въпроси, свързани с Метода.

„В практиката си имам стотици излекувани хора и … животни… и растения…, дори уреди и машини… от цял огромен списък от „нелечими” болести.

И се убедих наистина в едно:
Няма нелечима болест, има хора, чието време още не е дошло… За Истината…“

Благодаря на Бог за вдъхновението и най-вече разрешението да направя това събитие и да предам това знание!“

Silvina Bel Ilali

Събитието във фейсбук: www.facebook.com/events/630378688509317

запиши се

Divine Healing in action

Divine healing not only heals the physical body, it also heals the soul, the spirit and the consciousness. From this divine presence many people receive initiations, their energy is enhanced and their gifts are activated. This is also a healing of the soul, each one of us has enormous potential and healing the human soul restores the potential that the soul carries, but has lost for a number of reasons. Of course the physical body is treated as well, the bad relationships between people are healed, and their success is enabled.

Frequently asked questions

What is Divine Healing?

This is the method I use to heal people. I call it “Divine healing”. It relates to what Jesus Christ did. When he was healing people, he first prayed to forgive their sins and to release all the demons that were attracted by these sins. In fact this was the divine healing that he imparted to his apostles after he left. And he says: “And they received the gift of being able to pursue demons and to heal.” Three times this has happened on earth, to an extent that it is happening now. It happened in the time of Christ; it happened during the time of Master Beinsa Douno and is happening now. I speak of the release of karma because all these spirits are the Supreme beings of the Divine world and their presence on the Earth releases the personal karma of all the people who were around them and liberates the generic karma. This is a grand event that has happened in the history of the earth, it is happening now, it is underway.

Is it only through prayer that it is possible to improve health and to reach complete healing?

A prayer is heard when one has purity, absolute purity- energetic and physical. Physical purity is not difficult to achieve, having energy purity, physical is really something very easy. And the other thing is; that in order for the prayer to be heard, one must have a connection with the spiritual hierarchies, because the order there is simply incredible. Each creature in the angelic and divine hierarchies of Christ consciousness has a strict specialization; each of them is responsible for something. You cannot be heard if you have no connection to this hierarchy because you have hurt it in some way or because you simply do not have that consciousness in evolution to reach that connection, to be able to endure this energy.

For the past year I’ve been working with prayer and touch. When I say me, this is not me, this is God and when I say God, it is all these hierarchies of beings who serve and help. That is why they are here, to help the next beings after them to evolve, and when you have a relationship with them, things happen.

How do you treat a person who says: “I no longer believe in God”?

There is time for each soul; if her time has not come in this life then it will come at sometime in the future. It is certain that all souls who walk with their backs to the light will turn and face the light.

Usually people who come to me are ready for this, literally God sends them; I am convinced of that because they come at a very specific moment, so at this very moment, I can help and work with them.
However there was one case with a girl, who came for her sick father, suffering from cancer. I checked and I saw that this man has no relation to God. He has never prayed, he is completely in the material consciousness and I don’t have permission to heal him. However I gave the girl a prayer and Georgi’s prayer book and said: “Let this person say a prayer for his health at least three times, three days in a row and if he does it at least once from the heart...”- this is very important. So if you do not turn to God, to the higher realms of love and light, whoever heals you, even Jesus Christ appears on Earth, if you don’t have this attitude towards the power of God’s light, the healing process simply does not proceed. And this is the first condition.

There are other people I work with, but at some point they revert to their sins or continue to manifest them. I had a case with a woman whose jaw was uncoupled and when I checked, it turned out she needed to change something within herself in order to complete the treatment.

What does it mean to be a really healthy person nowadays?

There are perfectly healthy people; these are the people of the new race, people who don’t have karma. But all other people who have been reincarnated have experiences from which they have drawn various negatives to themselves; it is difficult for them to speak of perfect health. In this sense, it is not a utopia, it is something attainable, but it is a derivative of the human purity.

To what extent the personal health is a matter of personal choice?

Very often we eat something and say to ourselves:” Ah, well, I feel bloated, because I ate bad food.” But the belly didn’t swell just because we ate some bad food, it swelled because there was some energy in that food, most often associated with the person who made the meal.

The causes of diseases are not wholly physical, they contribute to some extent, and they are a factor. Geopathogenic radiation, for example in people with cancer is also one of the factors that unlock the disease, but is not the root cause.

The body is really created as a perfect self; a healing system when pure. I am talking about energy purity. When you have no negative energy, you are pure energetically. But when you draw negative energy and if that energy goes in the body, if it goes into an organ, that organ weakens energetically. And then, as a result of the physical things that begin to accumulate there, the organ becomes ill. And then people say: “But that bacteria has made me sick”. I say; No, it is a consequence of the fact that you have weakened your body energy through your actions. Most often it is the deeds of people that make them ill. Bad thoughts and feelings too, but when we talk about sins, these are basically bad deeds, that hurt other people.

Запиши се
en_US
Cart Overview