0

ПЕНТАГРАМ СЛЪНЦЕ

Пентаграмът е окултният знак на Новото време.

Петте лъча на звездата представляват 5-те
ОСНОВНИ ДОБРОДЕТЕЛИ или БОЖЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ:
ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА,
СПРАВЕДЛИВОСТ, ДОБРОТВОРЧЕСТВО,
които съответстват и на петте елемента.

Лъчите на слънцето са останалите 7 БОЖЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ:
ДУХОВНОСТ, ПРИЕМАНЕ, БЛАГОРАЗУМИЕ, СЪСТРАДАНИЕ,
УМЕРЕНОСТ, ЦЕЛОМЪДРИЕ, СЪВЪРШЕНСТВО.

Окръжността символизира
ПРИНЦИПА на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ.

Трите черти в центъра изобразяват ТРИТЕ ВСЕЛЕНИ –
БОЖЕСТВЕНА, Духовна и Човешка.
Те символизират и СВЕТАТА ТРОИЦА,
и ТРОИЧНИЯ КОД НА ВСЕЛЕНАТА.

Пентаграмът не е украшение – той е мощно средство за защита.
От него излизат силни вибрации, които ограждат от лоши влияния,
но само човека, който спазва Природните и Божествени закони.
В противен случай знакът може да стане опасен за своя притежател,
тъй като пентаграмът удесетворява доброто, но и негативното.

Носете пентаграма осъзнато, с Любов, Мъдрост и Истина!

Посланието на ПЕНТАГРАМА, новият-стар Символ на Символите,
е валидно, когато се носи не като украшение, а съзнателно и достойно.

Той означава:

ПОСЛАНИЕТО НА ПЕНТАГРАМА

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРЯ ТИ !
Аз съм Апостол на Светлината,
Служител на ВСЕВИШНИЯ,
ВСЕМОГЪЩИЯ, ВСЕЛЮБЯЩИЯ!!!

Стремя се да изпълнявам ВОЛЯТА МУ
Винаги, Съвършено и Навсякъде!

Потопен съм в НЕГОВАТА безгранична
ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА,
СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОБРОТА!
Черпя от НЕГОВАТА СИЛА И МОЩ
и имам всякога
НЕГОВАТА ВЕЛИКА ЗАКРИЛА!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!

Това е ПЕНТАГРАМЪТ с добавените Три Лъча –
знакът на Двадесет и Първи век и на Третото, вече просветлено Земно Хилядолетие.

При Пентаграма, даден някога от Всемировия Учител БЕИНСА ДУНО (Петър Дънов),
вътрешността на петолъчната звезда не е запълнена.

При НАСЛЕДНИКА МУ – новата ПРОЕКЦИЯ на ПЕНТАГРАМА,
това пространство е пълно и в средната му част са изписани
Три успоредни двупосочни лъча (линии).

Средният лъч е най-голям, а другите два отстрани са по-малки,
равни един на друг и отстоящи на еднакво разстояние от него.
Ако проектираме петоъгълника, който очертава центъра на звездата
и в който трепти Златното Сечение, ще видим, че той прилича на фуния, с широката част нагоре.
Чрез тая „фуния” Светлите същества, така да се каже, ни „наливат ум и разум”,
който да ни заведе до знанието и опитността.
Но погледнато от наш ъгъл на зрение, това е…ЧАША,
ЧАШАТА на съзнанието, която се пълни с ЕЛЕЯ на най-висшите ДОБРОДЕТЕЛИ –
истинското ПРИЯТЕЛСТВО, истинското БРАТСТВО и истинската ЛЮБОВ.
ЧАК СЕГА стъпваме на ПЪТЯ НА ВЕЛИКАТА ХАРМОНИЯ – НОВОТО НЕБЕ и НОВАТА ЗЕМЯ.

Пентаграмът се активира от Свещените СЛОВА (Мантра):

ШАЛААХА! ШАЛААХААТМА! ШАЛААХААТМААТЦА! АУМ!

Свещените СЛОВА се изговарят три пъти спокойно и ясно,
с абсолютен и съвършен благоговеен трепет
и ДУХЪТ веднага ще покаже Присъствието си във вас и във всичко наоколо.

Словата, преведени гласят:

СЛАВА НА БОГОВЕТЕ!
СЛАВА НА БАЩИТЕ НА БОГОВЕТЕ!
СЛАВА НА БАЩАТА НА БАЩИТЕ НА БОГОВЕТЕ!
АУМЕН!

Възможна е поръчка на сребърен пентаграм
и изработка и на златен пентаграм
при интерес ни пишете на
contact@georgiizvorski.com

en_US
Cart Overview