Question:
Силви, радост е, че имаме възможност да продължим с „Небесни послания“ и да запишем днес Трета част. Посланията са изключителни интересни за публиката. Благодаря на хората, които откликват с коментари под видеата, броят на гледанията е огромен, за което много се радвам. Това дава знак, че има нужда от тази информация, тези послания да достигат до хората. В първото послание, което беше наречено „Надеждата“ и второто послание – „Победа на светлината“ имаше изключително много и добри новини, изключително позитивни идеи, които да претворяваме в бъдещето си. Какво се случва сега с Божествения план? Върви ли така, както трябва да бъде?

Silvina:
Божественият план… Знаете ли и на мен ми е много приятно, че продължаваме тази линия, защото тя наистина е Божествена.

Божественият план, знаете ли, човек има свойството да се колебае, съмнява и да иска нещата да стават по-бързо. Така и аз преди дни попитах: – Господи, кога ще стане еди-какво си? –  Той ми каза:  – Силвинка, не бъди и ти като другите, нали знаеш, че всичко върви по Моя съвършен План. Снощи Го попитах кога ще стане еди-какво си, а Той ми каза не някаква дата, а каза: „Когато си готова“. Това „когато си готова“ означава – когато ти израсне съзнанието, тогава човек е готов. Израсне ли му съзнанието на човек, тогава Бог започва да се проявява чрез него.

Така, че Божественият план за Земята си върви, но по един много, бих казала невидим все още за мнозина начин. Въпреки че, толкова явни неща се случват и човек няма как да си ги обясни по друг начин, особено за човек като мен – наблюдаващ в дълбочина процесите.

Божественият план – какво се случва реално – това е Второто пришествие. Онова, което Библията описва като Второ пришествие е точно СЕГА. Всички тези 200 милиона души, които аз наричам аватари, сега са на Земята. Малко по-малко Бог ги подготвя работейки преди всичко със съзнанието им. Това е наистина най-важната промяна, която за един човек се случва. След нея се случва всичко останало. Чрез тези хора Той работи, помага за промяната на съзнанието им. Чрез тях, Той работи и се разгръща Планът Му. Това са аватарите.

Аз много често използвам тази дума. И Георги я използва още от преди. Знаете, че има и един такъв прекрасен филм.

Иска ми се да разкажа малко за аватарите, защото те са основната движеща сила на всичко, което се случва – съзнателно и несъзнателно. В повечето случаи все още е несъзнателно.

Наблюдавайки мои приятели понякога си казвам – толкова усилия влага Небето, а хората все още сякаш не са в час. Иска ми се да видя повече, но това е една подготовка. Бог работи бавно, постепенно, постъпателно. На всички може би ни се иска да видим големите промени по-скоро, но това е процес, който има свое темпо. Това е колективен процес и няма как един човек да го изпревари и да израсне преди другите. Всичко е в Плана.

Йоан го описва прекрасно в „Откровение“. Просто си вървят нещата – подготвят тези хора, подготвят и славянските страни, които са бъдещето на Земята.

Имаше един коментар за това, че само със славяните работи Бог и със славянските страни, а с другите страни нищо не се случва. Случва се, но там нещата вървят малко по-бавно, защото там съзнанията са леко по-изостанали. Докато тук в славянските страни, Бог е събрал духовния и интелектуалния елит на човечеството. Мога да кажа смело, че изключвайки изявените Учители, които нямат следващо прераждане – като Учителя, Христос и други, другите хора, които са били значими личности и са оставили следа в историята на човечеството, са отново на Земята. Те са концентрирани над 70% в славянските страни. Това са именно аватарите.

Много хора не си дават сметка всъщност кои са и каква сила имат. Аз я откривам и винаги ми е много интересно, когато открия такава личност, която сега се е скрила в един, на пръв поглед най-обикновен човек. Така, че процесът си върви по цялата Земя, като в 13-те славянски страни е малко по-изпреварващо.

При аватарите също е по-изпреварващо. Бог първо работи с нас. Продължава процесът на пречистване и повдигане на съзнанието, за който може да се каже, че е и болезнен процес. Това е, за което и Георги говори в интервюто си за птичето, което се блъска в клетката – блъскахме се доста във все по-голяма и все по-голяма клетка. Но клетка.

Ще говоря за това след малко, защото имам нещо много интересно като откритие, което искам да споделя.

За аватарите – може би знаете или не знаете, но има 13 Божествени принципа, около които се гради, около които е създадена и с които работи цялата Вселена – Ангелската, Божествената и материалната. Всичко е построено на основата на тези Принципи.

Всеки Принцип си го представете като един лъч, който излиза от Центъра. Това е, да кажем Бог – Творецът, от Него излизат тези Принципи. Тези лъчи са запълнени с живот и съдържание. Това са Светлите Духове, които работят за този Принцип. В момента със Земята и с аватарите работят Духовете на Истината.

Реално какво се случва? Божествено лечение, Принцип след Принцип Светлите същества, които отговарят за всеки един от Принципите, работят пречиствайки и освобождавайки определени неща.  Да кажем – предишният Принцип, който работеше бяха Михаилите. Те работят с Принципа на Любовта. Когато работеха те късахме връзки, които те свързват с недобри хора, с тъмни егрегори, с нисши съзнания и така нататък. В това са специалисти. За около два-три месеца основно за това работеше Светлата сила.

СЕГА РАБОТЯТ ДУХОВЕТЕ НА ИСТИНАТА. Очаквам този процес да завърши в Деня на свободата – 22-ри, светлата огледална дата – 22.02.2022 г.

Учителят е казал, че последен работи Принципът на Истината. Сложил го е на върха на Пентаграма. Над върха на Пентаграма обаче е образът на Христос и всъщност това е 13-тия Принцип, който образът на Христос олицетворява. Това е Принципът на Божествената Любов. Това е най-висшият Принцип и той ще е последният, който ще работи. Очаквам по него работата да завърши някъде до пролетното равноденствие.

В контекста на това, което Георги казва за клетката – Истината ще ви направи свободни, казва Учителят. Когато човекът се пречисти, а точно това правят Духовете на Истината, когато се премахнат ограниченията, които пречат в една или друга посока на човек да се развива, Истината ще ви направи свободни. Всъщност, Истината дава ключа за клетката. Това обаче не е пълната, абсолютната свобода. Истината ще ви направи свободни. Абсолютно свободни е вече, когато ти дадат ключа и ти покажат вратата. Тоест, когато се отвори Светлият портал за теб и ти кажат: „Ето порталът, имаш ключ свободен си човече“.

Това наистина се случва, когато имаш чистотата, имаш израсналото съзнание, когато си готов, както ми казва Татко. Тогава нещата се дават. Нямаш ли го това, ти все още си в ограниченията.

Има 13 Принципа като най-висшият е Божествената Любов.

След това имаме петте основни Принципа – Истина, Любов, Мъдрост, Справедливост и Добро.

Интересно е, че Духовете от лъча на Божествената Любов са единствените, които Горе имат човешки образ. Изглеждат така, както изглеждаме ние тук – с човешки образ. Всички останали 12-сет Принципа и съществата, които работят за всеки един от тях, имат образ различен от човешкия. Това е много хубаво изобразено в египетската митология. Когато бях малка много съм се чудила какви са тия същества. Бяха ми много странни. Има най-различни образи – маски ли бяха сложили, какво изобразяват. Реално, всеки един от лъчите, Светлите същества, които работят по този лъч, си има облик.

Значи, Елохимния лъч или лъчът на Божествената любов както се нарича, това са същества, които работят за този Принцип, те приличат на хора. Това са най-висшите същества във Вселената, като най-висшият от тях е Христос. Той работи за този Принцип, но Той работи и за всички останали Принципи. Всеки един от великите Духове не работи само за един Принцип, а има повече отговорности. Всъщност, точно това е и задачата на Елохимния лъч или на лъча на Божествената Любов – те участват в работата и на другите лъчи. Те са шефовете един вид. Те са по-израснали, по-еволюирали съзнания, които участват в процесите, които се случват при другите лъчи на Сътворението. Лъчи на Сътворението – така ще ги наричам.

Елохимният Лъч или Лъчът на Божествената Любов това са Белите конници. Един, който е елохим от най-висшите елохими, изобразен като Белия конник. Той все още е с маска, не напълно свалена маска и затова хората все още не могат да го видят. Виждат го или като Христос, или като Учителя, сменя се образа и не могат да го видят точно кой е. Не е дошло времето. След 22-ри март ще дойде и това време – да започнат да го виждат хората. С него има 144 хиляди конници, най-висши същества, същества от средната част на елохимния свят. Това е този лъч, който е най-важния. Мога да ви кажа, че преди години освен Георги Изворски нямаше нито един друг човек от този лъч на Земята. В последствие, чрез вселяване се появиха всички тези най-висши Духове на Вселената.
Следващият лъч е на Истината. Хората или светлите духове, които са от този лъч, Горе изглеждат като птици. Най-различни – от най-големия, най-висшият Дух, който в египетската митология е изобразен като Бог Хор – с глава на орел. Той наистина е Дух, който прилича на орел. Това е най-висшият от Духовете на Истината. Те работят за свободата на човека, късат веригите, премахват въжетата, премахват змиите, които са ограничили човека в някаква посока. Оцветени са в синьо. Винаги, когато те работят се появява синкавия цвят.

Следващият Принцип – Любовта. Тук са Михаилите  – воините на Любовта. Обикновено са в пурпурно червен цвят. Това са прословутите червени конници. Или са в лилав, към лилаво и розово-лилав цвят. Когато те работят, ясновиждащите го виждат така. Помагат за много неща – подсилват имунната система на хората, прекъсват ограничаващите връзки, които човек си е създал с кармата си към един или друг човек или егрегор. Помагат и за много други процеси. Помага и за защитата и така нататък. Те имат вид доста близък до човешкия, но как да кажа – както и Духовете транспортьори, понеже съм ги виждала в Невидимото. Прилича на човек, лицето е човешко, но има нещо в тялото, което не е точно човешко, което е малко по-различно.

Мъдростта – тук са Духовете, които работят за Мъдростта, а те са няколко вида. Тук са Духовете на Смъртта, Духовете на Безсмъртието. Духовете на Мъдростта, които участва в процесите на Мъдростта. Процесите на мъдростта често са свързани с този Принцип – отговарят за телепатията, отговарят за концентрацията, синтеза, способността да синтезираме, да анализираме, които отговарят за достъпа до Базата данни, Изворите и Акаша.

Това са три сфери. Мога да кажа, че най-висшият Дух има достъп до Изворите. Това е информацията за всичко случвало се някога някъде във Вселените. Имаш ли достъп до Изворите, както да кажем е Учителят, който е Елохимът на Мъдростта и реално той дава тоя достъп, той го е имал, но знаеш всичко – как е устроена Луната, какви неща, всичко. Просто трябва да зададеш въпрос и информацията потича.

Акаша това е знание, което е свързано с Мъдростта. Вече зависи човек дали в миналото, настоящето и бъдещето има достъп.

Базите данни касаят технологиите. Тесла е имал много добър достъп и е свалял информация от Базите данни. Между другото те изглеждат като един огромен компютър. Същества свързани с техниката отговарят за тези процеси.

Това са Духовете на Мъдростта. Не съм ги виждала в астрала точно как изглеждат. Всъщност, виждала съм ги – това са Бледите конници, специално Духовете на Смъртта. И съм ги виждала и съм ги чувала – човешки силует, но има нещо, което не е човешко и е страховито бих казала. Конете им издават остри звуци и доста проницателни. Това са всъщност бледите конници. Не е много приятно да си има човек работа с тях. Това е безсмъртието, което дава Светлата сила на аватарите – просто се прекъсва връзката с Бледите конници и Духовете на Смъртта.

След това имаме Принцип на Доброто, които Горе изглеждат като бели дракони. Това са Духовете Пазители. Като казвам дракони, но не си представяйте някакъв страшен звяр. Те са много симпатични, с една такава обла физиономия, много усмихната, много мила. Това са Духове Пазители, които пазят – може да пазят отделен човек или цяла територии или цяла България. Най-висшият от тях пази цялата земя – огромно същество, огромно.

Ще спомена още няколко Принципа.

Принципът на Приемането – тук са Духовете на Времето, които са черните дракони. Изглеждат като черни дракони. Ако сте виждали стари календари, там често има изобразени дракончета. Не е случайно, просто тези същества всички тук изглеждат като хора, нали така, всички. Духът Горе има друга форма, не е човешка.

Духовете на Времето, тук са и Духовете Транспортьори към Принципа на Приемането и на Съгласяването, защото този Принцип дава способността да се ускорява времето. Духовете Транспортьори, които отварят порталите и помагат за транспортирането на душите във Вселената, те реално работят чрез ускоряване на времето. Виждала съм такъв Дух Горе, той беше едно огнено същество, доста непоколебимост имаше в него. Знам ли, сякаш ние носим повече човешкото в себе си, по-деликатни сме, по-финно устроени, докато там имаше – просто върши се работата, чупи се каквото трябва, чупят се неща, правят се портали, едно свистене във въздуха – много бързи движения.

И още един – Състраданието са жълтите дракони, бледите дракони.

Умереността са Природните духове. Природните духове са същества, които участват във всички процеси на материалната Вселена. Когато човек се сприятели с тях, той получава свобода. Това е първата стъпка на свободата. Какво означава това – нямаш вече никакви ограничения от Природата, тя ти съдейства в абсолютна степен. За каквото и да помолиш, каквото и да поискаш имаш абсолютното й съдействие. Това са елфчета, тролове, всички приказни същества, които се грижат за Материята, до най-висшите духове в Елохимния свят, за които мога да кажа, че най-висшият от тях е била Богородица. Тя може би вече е в Зелохимния свят, но Тя е била такъв Дух – силно свързана с Природата, с материалната Вселена и всички процеси в нея.

Знаете от рисунките на Природните същества, че те също нямат точно човешка форма.

Драконите, за които споменах, ако забелязахте те имат четири цвята. Това са помощниците на конниците – бледите, черните, червените и белите конници си имат същества на животински души, които им помагат. Не точно на животински души, а на Духове-Управители на животинските души. Защото, както те управляват човешките души по презумция, но животинският свят също си има Духове-Управители, които там стигат до Престоли. Най-високият представител на животинския свят, който между другото е Бастет, един от престолите, Дух представител на животинския свят.

Такива Духове-Управители са и с аватарите като техни помощници – изглеждат например като  кучета, котета, орли. Това е дух не е животинска душа. И драконите. Драконите са наистина много силни, много мощни и много ни помагат. Яздила съм такова същество. Те са много любвеобвилни, много обичат, много държат на любовта на Ездача си и са жертвоготовни също така. Просто трябва да ги опитомиш с любов, както всичко друго.

Това са аватарите.

Има разбира се и други Принципи, но да не ставам твърде подробна. Убедена съм, че за хората, които са карали Божествено лечение, понеже тази информация не съм я давала в обученията, ще бъде полезна. А може би за другите хора, защото това е Невидимият свят. Това е абсолютната реалност.

Другото интересно са хората, които са Долу – аватарите. По някакъв начин има нещо, което аз като видя един човек, почти веднага го определям от кои е. Да кажем – Духовете на смъртта – тук те са хора, които са с доста бяла кожа и много тъмни очи. Обикновено имат карма на смъртта, самоубийства, убийства и така нататък, минават през тези опитности.

Но, работила съм с хора, които приличат на птици. Имаше един ден почти стана такива идваха при мен, тогава реално работеше Истината. Много подобни хора, много.

Аз си мисля, че навремето Учителят е обикалял България, нали знаете, той е правил такива изследвания на лицата, на черепите на българите, може би изучавайки ето тези неща, защото хората изглеждаме еднакви, но всъщност сме доста различни.

Question:
Правилно ли те разбирам, давам пример със себе си, ако например съм Аватар и съм да кажем от лъча на Умереността или на Състраданието, това означава, че една много малка частичка от Духа, който се грижи за Принципа на Състраданието работи чрез мен, съответно работи и с мен. Това означава да си Аватар на земното ниво, което ние разбираме. Защото на един обикновен човек като му кажеш, че е Аватар, той казва – ами сега какво трябва да правя…

Silvina:
Ти си просто частичка от Духа на този велик Дух и от душата на този велик Дух. Основно той работи със съзнанието ти. Тези промени в съзнанието, в езотериката това го наричат Монада. Това ти е Монадата, това е Духът, от който ти си част. Твоята душа е част от Него, твоят дух е част от Него, може би и твоето съзнание е част от Неговото. То израства, то е тук на земята, за да премине през еволюцията. Както и духът и душата също израстват. И така.

Question:
Доколко аватарите имат отговорност за процесите, които се случват на Земята или те просто са едни проводници и Светлата Сила каквото реши да прави?

Silvina:
Имат отговорност чрез всяко свое действие, бездействие, молитви и всичко, което правят. Има едно нещо, което казва: Ora et labora – това е „Моли се и работи“.

Какво имам предвид като казвам оra et labora – ще разкажа как минава един мой ден. На пръв поглед най-обикновено – почиствам различни неща, грижа се за цветята, ходя до града, пазарувам. Ще кажеш – нищо, нищо не правя. Казвам си молитви – разбира се, това е основното, но говоря за действията. Или пък няма кой знае какви действия, има и такива дни. Но тези мои действия отключват процеси, по които Духът Горе работи за тях. Работим не ние, работят Духовете Горе, ние присъстваме. И чрез молитви, действие и бездействие правим така, че Те да работят Горе, защото за посветения „Каквото е Долу това е и Горе! Каквото е Горе, това е и Долу!“ Това, че аз Долу почиствам къщата да кажем, това означава, че в момента Горе Духът, от който аз съм част, работи за Чистотата – пречиства някаква карма, работи за някакви такива процеси. Аз съм ги наблюдавала. Особено, когато казва: „Когато се съберат няколко души в Мое име, там съм и Аз!“ Тогава вече се събират не само хората, аватарите, но се събират и Духовете, които всъщност са част тези хора от Тях. Тогава и енергията става много мощна. Не знам дали сте забелязали на наши беседи какво се случва – просто концентрацията на Светла сила е такава на мястото, че много от хората не могат да издържат на тази мощна енергия и спят почти през цялото време.

Трябва да спомена може би какво отличава аватарите от човешките души – това са преди всичко добродетелите. Може да е една добродетел, да кажем човекът е много трудолюбив или е много справедлив, държи на справедливостта…

О-о-о, пропуснах Справедливостта – много важен Принцип.

Духовете, които са от него това са реално черните конници – Господарите на кармата. Те са много интересни. Имат си специализация, която доста наподобява нашата съдебна система на Земята. Има си от тях същества, които записват грешките на хората. Тях съм ги виждала като едно око, което се появява или човек, който държи далекоглед. Седи, мери те и те брои да види… Значи, това око, което изобразяват тук и там в триъгълник – Всевиждащото око, това е Окото на справедливостта. В това съм категорична. Както и пирамидите са съоръжения на Справедливостта на Земята. Те затова са такива малко остри, не чак толкова хармонични бих казала, за разлика от Божествената форма, която е на виделейките. Разбира се и те са добри, но просто си имат друга функция.

Има такива, които мерят кармата – с везничка. Има такива, които дават амнистия. Когато при мен се появи дух на амнистия много се радвам, защото знам, че за аватарите е дошъл момент за това една голяма част от кармичните дългове да бъдат отписани от Книгите на Господарите на кармата.

Има съдии. Значи, да си имаш работа със съдия и да нараниш, недай си Боже съдия, както сега с Люк Монтание имаше някаква ситуация, за която не е съвсем сигурно как си отишъл човекът – дали е изцяло от естествена смърт. Той е от Господарите на кармата – дух на съдия, който мога да ви кажа, че отсъди вече за бъдещето на медицината и на науката в този й вид. Специално медицинските изследвания.

Всеки Лъч е една една огромна йерархия. Аз споменавам доста бегло нещата. Представете си огромно разнообразие. Вчера публикувах една картинка, която беше наситена с толкова много същества, които са около човека – малки, големи, по-големи същественца, както аз им казвам на малките. И така.

Question:
А какво отличава аватарите от човешките души?

Silvina:
Да, за това тръгнах да говоря. Аватарът има някаква развита добродетел. Не, че човешките души нямат, но просто е в по-слаба степен. Човешките души – това е съзнанието разбира се. Израсналото съзнание те кара да си справедлив, да си добър, да си милосърден, да се стремиш поне към това. Докато по-нисшето съзнание, човек все още или се колебае – дали към Светлото, дали към Тъмното, дали изцяло в порока и смята, че това е о“кей и ще си остане така. Няма да  остане така мога да кажа.

Започнах да говоря за това. Първо, светът работи с аватарите. Сега вече работи с Пета раса човешки души, пробудени души. И това ще бъдат пробудените души, това ще бъдат спасени души. Започва подготовка и с другите души.

Много хора са ме питали – добре де, ние сме добри, стараем се, гладуваме, правим пости, молим се, какво ли не правим, а все ние понасяме ударите и шамарите на Господарите на кармата. Казвам така, за да се пречисти нещо то трябва да се прояви, ама няма как да се прочисти, преди да се е проявило. То се проявява, за да научиш някакво урок там, то не е така случайно. Това си е в един урок и си е част от процеса на израстване на човешкото съзнание.

Но аватарите имат по-лека карма в сравнение с душите от Втора раса например. Просто, за да се отключи кармата на душа от Втора раса, каквато са много голяма част от политическия елит в момента, както казах хора, които си в порока и смятат, че това си е о“кей и даже го демонстрират, което наистина е много интересно, (да не коментирам, защото има много интересни такива неща, но да не влизам в такива злободневни теми), но там кармата е много тежка. За да се прояви тази карма Светлата сила работи повече. И заради това става така, че наглед на светлите и добрите уж не им върви, а всъщност те минават през пречистванията и през трансформациите, а при другите този процес е започнал, или още не е започнал, или е започнал в някаква много минимална степен. Как да кажа – Господарите на кармата още не са си влезнали във владение там, защото демоните и съществата, които тия хора носят са невероятно тежки. И, за да се прояви такова нещо е нужно доста повече работа.

Такива са нещата – малко от кухнята на Господарите на кармата, но реално работейки с кармата, аз говоря доста години вече за пречистване на кармата на хората и реално те помагат в това – нямаш ли връзка с тях, няма как да помагат за такова нещо. Затова и добрите лечители на света реално са Господари на кармата. Те имат силата да дадат амнистия. Като се даде амнистия болестта много бързо след това отшумява. И така.

Question:
Силви, когато си говоря с теб се чувствам като в приказка, защото нещата, които разказваш за ума ми понякога са на границата на реалността и на илюзията. Както в приказките – магичното се преплита с ежедневното. Много е интересен този синхрон между видимо и невидимо, който ти правиш…

Silvina:
Да, има някакъв такъв елемент, който прави нещата вълшебни.

Question:
Доколко описаното от Йоан в „Откровение“ и това, което се случва в момента, се е случвало и друг път в историята на Земята може би? Или на Вселената?

Да, това е темата, която е също много интересна и тя се казва „Великата неповторима неповторяемост“. Хем е подобно, хем е почти същото, но е различно. Реално едно и също нещо се случва периодично на Земята, сменят се разбира се действащите лица, защото тези които са били вече са израснали, може и да не се появят пак, но това, което в момента става е началото дефакто. Защото досега са работили 13 Духа през последните 26000 години. 13 Велики Духа са слизали горе-долу на 2000 години слизат и всеки път сценарият е доста подобен. Всеки път. Както Христос и преди Него са били убити и разпънати по доста жесток начин. Дори ситуациите в живота, нещата, които Той и Магдалина са преживяли са доста подобни с това, което се е случвало с Орфей и Евридика, това, което е преживял Орфей. Гонили са го, знаете, изгонили са го от тракийските земи. Той търси прием в Гърция. Много подобни неща има. Идеите, които тези същества свалят са също много подобни. Всеки път се пише Библия и всеки път хората я преиначават. И всеки път Словото някак си остава, ей така минава.

Ето, и сега виждам във Фейсбук какви ценни неща някак се размиват между всеобщите писаници. Но Духът реално работи чрез Словото, така че това не е чак толкова важно. Достатъчно е да премине през пет или десет съзнания, за да заработи материализацията и това, което е закодирано, за да започне да работи. Това е един от начините, по който работят аватарите и основен – чрез Слово и чрез материализация.

Сега ще кажа за материализацията. Аз съм говорила много пъти, но това е нещо, до което наскоро достигнах. Една жена идва при мен и ми казва, че всичко, което сега се случва го е виждала в сън. Напоследък много често вече забелязвам, че хората, които идват, всичко ни е много познато – това, което разказвам, това, което съм го виждала. И хората съм ги виждала. Всъщност разбирам, че с много от нас докато спим, Светлата стила прожектира в съзнанията ни картини, особено при материализаторите. Когато през съзнание на материализатор премине определена идея като картина, това често се случва на сън, човек дори не си го и спомня. След това, понеже той е материализатор, това може да се случи с него, но може да се случи и някъде по Земята – зависи каква идея Светлата сила е свалила по този начин. Реално по този начин се въплъщават идеите, които Бог иска да започнат да работят на Земята.

Това е един пример за така наречените дежавюта. Те не са нещо от предни прераждания, както преди и аз съм си мислила – нещо ми е много познато, може би някога съм го преживявала или тази душа някога съм я срещнала. Установих, че това е нещо в този дух. Може да е от преражданията, но мисля, че това е по-редкият вариант. По-честият е този.

Аватарите по този начин работят. Материализаторите от аватарите наистина са много – докато спят, някои си го спомнят, както тази жена, която казваше: „Същото е, същото си говорихме, всичко ми е безкрайно познато“. Тя си го спомняше този сън или това видение, съновидение.

Повечето хора не си спомнят и казват – това ми е много познато, по някакъв начин ме докосва.

Другият начин е Словото. Това е най-великото оръжие на Светлата сила. И то работи.

Словото на Учителя работи. Достатъчно ми е само да прочета, имам негова книга, която отварям. Понякога имам въпрос – отварям и моментално отговорът е за човека, който ме пита нещо и който е при мен. Или отговорът е за мене.

Същото е със Словото, което работи чрез нас. Същото е и с Библията, ако човек има връзка със Словото. То просто материализира. Както, когато имаш дарбата материализация, същото е и със Словото – прочиташ нещо, то преминава през съзнанието ти…

Ще ви кажа разликата например при мен и при Георги. При Георги Словото работи, когато той говори. При мен работи, когато възприемам. Когато говоря също, но когато възприемам е по-силно. Всичко, което аз чувам е филтрирано – какво да чувам, какво да виждам. Не ми се дава да гледам телевизия, защото всичко, което аз виждам започва да се случва Горе, Духът започва да работи за това. Разбирате ли, това материализацията. Духът, с който имаш връзка и с всички същества, с които си успял да създадеш връзка, колкото са повече, толкова по-силно нещата работят и ставаш абсолютен материализатор.

Question:
В началото ти спомена за славянските страни и за това, че в тази част е концентриран духовният елит на света или на Земята. В България има ли я? Предполагам, че концентрацията тук е най-силна?

Silvina:
В България концентрацията е най-силна, защото тук най-силно е работило Словото – и по времето на Орфей, на Дионисий, на Христос, на Учителя, и сега. Просто на този език е слизало Божието слово неведнъж. А и преди това има, които съм ги проследявала – Залмоксис също – много висшш дух, чрез който е работил Христовият дух.

България наистина е земята на Божественото слово. Самият език има специална вибрация, която новата вавилонска кула, която се строи в момента в био компютъра, централният на бъдещето, реално това е новият език, който ще говорят всички. И той се създава на основата на трако-българския. Това е въпрос на години, най-вероятно ще го видим. Наистина Бог носи България в сърцето си, в душата си и в ръцете си.

На индивидуално ниво това, което казах – видите ли, ние сме толкова добри пък все нещо ни куца, същото е и на национално ниво, защото там пък работим с националната карма. Пречиства се кармата – да, обаче се и проявява. Нещо се случва в този ден, за да се пречисти и така.

Споменах предния път за три защити, които се правят на България и славянските страни. Оказа се, че те са 13. И продължава процесът по тези защити. Сега ще ви кажа за какво са тия защити, защото и за това четох коментар: „Ма, чакайте малко, за какво ми говорите вие, аз нямам пари да си платя тока, вие ми говорите за България и за защитите, какво ме интересува има ли защити България или няма, въпросът е с обикновения човек какво се случва“.

Това наистина е ограничено мислене. Всичко е свързано – и Горе и Долу, всичко е Едно. Няма нещо, което да кажеш – аз с моя ток, аз съм специалния. Значи ти, щом си стигнал до нивото да те интересува само и единствено само твоя ток, оставаш си на това ниво.

Тези защити са наистина много важни, защото процесите, които тепърва ще започнат, а те са свързани и с катаклизми, без тази защита – изливане на чашите…, казах, че Планът си върви по „Откровение“ на Йоан и чашите все още не са се излели. Когато се излеят чашите, първата и така нататък, това е енергия, която е доста унищожителна. И тази защита на България и славянските страни ще помогне нито да имаме вредно влияние на слънцето тук, каквито вече виждаме в Австралия.

Ще ви кажа между другото за Луната. Наскоро бях на Луната и я наблюдавах отвътре – как живеят съществата там, как работят. И ми показаха съоръженията, за които работят. Това е едно като огромно огледало, което е вдлъбнато навътре и то е като мощен отразител на космическата енергия – слънчевата и космическата, която може би няма да е толкова полезна за Земята ако премине. Просто Луната пази Земята. Има и други функции за други неща работят, но това бих казала е основно нещо.

Мога да ви кажа, че при последното падане на сателитите на Мъск, този щит падна. Тоест Светлата сила вече започва да работи и за такива неща. Нали, ще кажеш – ние нали сме добрички, как е възможно такива неща да се случват. Случват се, вие сте нарушили природните и Божествени закони, няма как да не се платят тези сметки. В момента Светлата сила занулява кармата и сметките се плащат.

Знаете ли, че от 2000-та година Слънцето е увеличило дотук интензитета си 2,7 пъти. Затова е глобалното затопляне. То е следствие разбира се на човешкото съзнание, което изостава. Хората си мислят, че ако ограничат не знам какви си неща на физическо ниво ще решат проблема с глобалното затопляне. Този проблем може да се реши само, когато се промени  съзнанието на хората. До 2030-2032 година интензитетът ще бъде увеличен седем пъти. Сега е 2,7 пъти – повече отколко до 2000-та година.

Това са глобални процеси. Аз съм говорила за глобалните процеси, които без тази защита, която сега се прави, плюс това, че се работи за колективния имунитет на България. Този процесът все още не е завършил, но просто много неща изглеждат подобни и с това, което се случва и в други части на света. Говорила съм за това, но тук нещата са много по-омекотени, по-леки. Да кажем и вирусът, който сега го наричат „омикрон“ в България е един съвсем лек грипен вирус. Затова много хора вече говорят. Още в самото начало с Георги знаехме, че това ще бъде най-обикновена хрема в България. Затова няма хоспитализирани или тези, които са може би се задържат малко изкуствено, но това няма да продължи безкрайно. Нали, това е ясно. Най-вероятно и следващите вълни, които ще работят по света, през България още известно време, предполагам до 22-ри март, ще се усещат по някакъв начин.

Честно да ви кажа, за сертификата знаех, че ще падне още в края на януари. Той започна да пада в различни точки на света.

Ще кажа и още нещо – влезнах в ума на някои от хората, които стоят зад това, не знам точно кой. И попитах: – Защо падат във Великобритания мерките, какво се случва там?  – отговорът беше:  – Ами, робите трябва да работят! Робите, които са вече със завладяно съзнание, вече могат да работят, такива неща. Ние сме част от тези неща и може би трябва да си говорим за тях, не знам как звучат тези теми…

Question:
Мисля, че темите звучат абсолютно в баланса на нещата, които се случват в света, защото човек в крайна сметка дори да носи една малка частица от един велик Дух, ние живеем на Земята и имаме нашия земен ум, от който имаме нужда да си обясняваме събитията, които се случват около Земята…

Silvina:
Да, това наистина е важно и може би заради това „Небесни послания“ се радва на такъв успех, защото хората намират отговори на наистина много пряко касаещи ни въпроси.

Question:
Тогава да завършим интервюто с въпроса оттук накъде? Какви са нашите преки задачи, които да свършим оттук-нататък, за да подпомагаме процеса на Доброто?

Silvina:
Така общо да се каже за всички, не знам дали бих могла да отговоря. Я да видим какво ще каже Татко…

Да. Ами наистина да си пожелаем със силата, която Бог ни дава, с ключа на свободата, която ни дава и с посоката, която съм убедена, че ни води към Светлия портал и Светлата врата, която ще ни изведе от всички тези ограничения, за да можем излизайки от ограниченията на Матрицата и на ограниченото човешко съзнание, което все още работи в нас, да си свършим истинската работа, за да помогнем наистина Земята да стане едно светло Райско място. Всеки с неговата сила.

Много важно нещо са колективните молитви. Изключително важно нещо. Всеки път, когато правим колективна молитва, каквато предстои и сега на 22-ри февруари ще имаме – Послание към Духа на Божествената свобода, това е преломен ден. Преломен ден, който прави наистина скок в съзнанието и в еволюцията.

И така, живи, здрави и благословени не трябва да забравяме, че Бог е до нас и наистина лекува раните ни, грижи се за нас. Дори в най-гъстата тъмнина, в която съм влизала, защото съм влизала на места, на които трябва да имаш много голяма сила, за да можеш да минеш оттам, тази подкрепа, тази Светлина до мен е нещото, което там трябва да ни е фокусът. Просто БОГ Е В НАС, ТОВА Е АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА. БОГ Е ЛЮБОВ.

Бог е Любов. Отскоро работя с Инзола. Инзола е тази велика субстанция на Любов, която е от Духа, от който човек е част. Говоря за по-висшите аватари. Тя се излъчва към сърцето му. Както Георги е писал, това е една сила, която наистина променя.

Ще дам пример. Тая сутрин се сещам за моето коте Белинда, но вече с любов по съвсем друг начин. Не ми се беше случвало. Да кажем, за хора съм си мислила така с любов и се насълзявам от любов, но към котето не ми се беше случвало. Обичам си го котето, но чак до сълзи да изпитам любов към него… И в следващия момент усетих вълната, която започна да преобразява не само моето коте. Моето коте всъщност е велик Дух – гледаш го обикновено коте, но всъщност там стои велик Дух, който работи зад нея – и този Дух започна работата си с Животинското царство.

Ето пример за това как работи Инзола – не само в отношенията между двамата в андрогинната двойка, но въобще в работата си с всичко заобикалящо. На практика видях как може да те промени Любовта. Това е голяма сила и голяма отговорност.

Ще почакаме още малко до свободата, но стъпка по стъпка доближаваме до ключа и до портала. На клетката.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview