Молитвен Ритуал с Георги Изворски
и Силвина Бел Илали

 

Карановска селищна могила

Георги:
Тука се намираме точно между Стара Загора и Нова Загора, по средата. Селото, което се вижда в далечината долу е Караново. Това е тъй наречената Карановска могила, за която много е писано, много е разказвано, има и много.

Тука е намерена двадесетата златна колесница и отзад в нейния сандък, защото е имало, както багажник има колата, така и колесниците са имали. Не знам защо. Вътре е намерен един от най-старите папируси на земното кълбо, в който е описана специално историята на тракийските земи. И там е истината. Нашите учени са почнали да го разчитат и лично професора, който е бил археолога и той се е занимавал с това… Защото всичко преди това е било от друг писмен източник. Разбрано от бащата на един мой приятел, така да се каже и той идва, и казва на професора какво ще се открие. Колесницата вече е открита, но за папируса… Той вика: „Да, имаше някакъв документ, но не сме го разчели още“. Някакъв документ.

И долу е имало табела, първите години, която е била метална. И е било написано, оригинал от тоя ръкопис е бил написан на табелата. Оригинал, точно за какво става въпрос и как е.

Така. Остава да се открият още осем златни колесници в България. Едната от които я търсят на крепостта Овеч, която й казват Калето и която е над Провадия. Златната колесница е наоколо. Там са безброй много пещери, тунели отдолу, защото това са много скали наоколо. И горе крепостта е била на равното където е, на това кале, както му казват. И оттам са откривани много работи. Има наистина такива ниши, които са отстрани. Има един вдигащ се мост между двете скали. Освен това има два дълбоки кладенеца, от които в единия, на мен ми казваше един местен човек, възрастен. Който вика: „Ме спуснаха с въже до осемдесет и деветия метър. Но по-надолу – вика – усещах, че… нещо шуми, вода – и усещах, че въздуха почна да намалява. И дадох сигнал с…“ Той има основното въже, дето те държи и друго въже, където го подръпваш. Едно дръпване, две дръпвания, нали, за сигнал. И така. И вика: „Дадох сигнал и те започнаха, и ме изтеглиха. Аз бях на шестдесет и девет години. Младите не посмяха да се спуснат“. Те са два кладенци такива. И сега вече те са… Някой път се пълнят с вода догоре и сега има решетка отгоре, случайно нещо да не падне, животно или човек. Така, значи в тоя район.

Из цяла България още има да се откриват и на други места, където казват „златната колесница“. Досега значи, според моите сведения са двадесет златни колесници. Те разбира се, това е относително чистото злато, но те са украсени много, наистина са златни.

Докато са открити най-малко в стотина могили обикновени дървени колесници, които са били на тракийски владетели, обаче с по-нисък ранг и са сложени така обикновени. На малко хора от по-висшата йерархия на траките, където са погребани, според ранга им слагат.

Тука е намерена колесница, която е била с конете, всичко комплект, с амуницията, с работите и така нататък. Което показва, че това е бил сигурно тракийския владетел тука наоколо на всичко. Тракийски цар е бил, за да има такова пищно погребение. Какви предмети и работи, това са подробности, разбира се, но са изкарали много работи. Може би в Националния музей, ако отидем и проверим, сигурно пишат доста подробности, доста предмети има и от тъй наречената Карановска могила.

Silvina:
А с папируса какво станало?

Георги:
Папирусът е прибран. Даже той е казал някога, това е било преди много години, нали. Пак казвам, някъде между шестдесета и седемдесета година, мисля че е. Професора, който е водил разкопките е казал, че е бил преведен донякъде. Бил е разчетен и след това е взет да се разчита, не знам дали в чужбина или на други експерти да се даде. И той не му знае съдбата. А той е бил на специален папирус, наистина с позлатени краища на страниците дето е вътре, на това. Така. И така му е било казано на него.

Silvina:
Май руснаците са го взели.

Приятел:
Щом е шестдесетте, седемдесетте години, всичко е заминавало при тях. Всичко, което се извади от тука, те са го прибирали.

Георги:
Защото всичко са следили. А и много други работи, които знам със сигурност, че са заминали за там.

Приятел:
Жоро, тука е била много голяма гробницата.

Георги:
Изключително голяма. Еми, това е на тракийския владетел. Тя е била, може би, повечето естествена. Ето виж каква е височината и малко отгоре е била, и след това…

Значи, входа се пада от изток на най-старите гробници, но тука е съобразено с местоположението където е. Иначе най-старите гробници, които са, пра-тракийските, повече от десет, дванадесет хиляди години, входовете са им от юг. След това входовете започват да ги слагат от изток. Но тука откъдето е имало възможност оттам е бил направен, защото останалото всичко е скала, е направен входа и се влиза. Значи, след това входовете започват да се… когато превръщат тракийските могили вече в гробници, те не са имали това предназначение.

Те са били култови съоръжения, които са били направени най-малко преди повече от тридесет хиляди години, от първите арийци, които са били тук. От арийската раса са правени тия съоръжения. И всяко едно съоръжение си е имало… определена мисия е изпълнявало. Значи, определена вибрация е пускало. То е като генератор, значи. За да може все пак да се подпомага издигането на съзнанието на земните жители, които живеят в тоя район. И първите са направени тука, след това почват да се правят подземните пирамиди в целия свят, нали. И всички подземни пирамиди и досега са пълни със съоръжения. Както пирамидата, която е Слънце, която е открита в Босна и Херцеговина, където съм ходил няколко пъти. Нали, вътре съоръженията стоят, те направо изглеждат като парчета скали, като камъни, нали, обработени. Но обикновено са с правоъгълна форма, продълговати, така. И фактически, но ако се вземе парче от тоя материал, се вижда, че това е изкуствено направена скала. Много интересно. Но когато бяхме там, казаха в единия вход вътре на тунелите, които са, само са изместени, за да може да минават количките. Не са използвали някаква техника вътре. Пуснат е ток, но всичко ръчно е изкарвано. То е било запълнено с речен чакъл, който се нарича още от народа „баластра“. Кръгли камъни. Там не е чупен така, както има сега за постилане на пътищата от машини. Това, да кажем, във всяка една асфалтова база го има. Така са ги изкарвали. И за да може количката да минава, тъй като тя е била по средата на това, го изместват петдесет сантиметра. Веднага, още на другия ден, се явява един теч. Овлажнява се отдолу целият тунел и досега. Връщат го обратно, течът продължава. Значи, само с толкова малко да изместиш… Аз затова пак съм казвал. Всичките съкровища, несметнатите богатства и злато, което е в България, и ред други богатства, ако се измести на десетина или двадесет, или петдесет метра от местата, на които са – те са скрити големите съкровища и се знаят от всички иманяри. Но до там никой няма достъп, защото не е разрешено от Небето, да се използват, нали.

Ако се измести, моментално се измества и става дисхармония, и се нарушава екобаланса на земното кълбо. На земното кълбо! На планетата! Не е току-така.

Значи, затова не може да извадиш от тях. От едното съм сигурен, че е вадено, защото е платена от там… Българите, за да си платят за Свободата е трябвало да извадят оттам известно количество благороден жълт метал. Което са го дали, за да могат да се платят разходите, които са по нея. Материалните разходи, може да се каже.

Silvina:
Аз мога ли да допълня.

Георги:
Да.

Silvina:
Че златото, както и розата са много сакрални, защото те участват в защитата на планетата. Учителя казва: „Когато дойде жълтата змия, само земното злато ще може да помогне да бъдат предпазени хората“. И наистина в момента, в който дойде тоя Дух, наистина работех за Защита на Земята, точно с помощта на земното злато. Това са всички съкровища. В момента, в който… Реално това е Огнената защита, която те дават.

В момента, в който се направи разместване, Огнената защита на Земята се нарушава и започват да навлизат в планетата разрушителни космически лъчения. Така че това е много важно – земното злато. Наистина си е наредено по един много специфичен начин.

Едно съкровище, за да го бутнеш, наистина трябва много специално разрешение. Трябва да се направи така, че нещо да замества неговата функция, което може да го направи само Висш Дух.

Георги:
Точно така е. И специално затова България е и толкова богата на самородно злато.

Silvina:
Затова ни е най-силна защитата.

Георги:
Може би в най-бедните краища има най-много от него.

Идеално е тука, но почти нищо не е останало. Даже и табелата виждам, че е премахната, която беше метална, за да пише за какво става въпрос или тя е от другата страна. Затворено е и не може вече да влезе току-така.

Silvina:
На мен ми казват, че от тук ще тръгне днес божественият керван и ще обиколи земята. Не знам какво е. Някаква енергия.

Георги:
Енергия е да, защото сега активираме мястото и го насочваме. Това е цялата философия. Затова дойдохме тука на това място.

Silvina:
По принцип е съоръжение на мъдростта. И е хубаво да кажем Посланието към Духа на Божествената мъдрост. Ако може така след мъничко.

Георги:
Няма на земното кълбо такова съоръжение и тия съоръжения са поставени на много по-силни места. Макар, че аз знам, че затова се вика „свята обител“ на всеки параклис, църква, манастир и така нататък, нали. Свята обител, защото и те са на определени места. Или когато преди да се вдигне църква, някой сънува или се посочва от Горе и така нататък. Те са добри.

Но тия естествените, така да се каже, може да се каже виделейки и ауродомове, които са направени, те са много по-мощни, много по-силни.

Сега на това място, според мене защитено и свято, ще кажем една молитва. Защото всяко едно действие, съм казвал неведнъж, дали е в парламента или е в кметството, или ей така сме се събрали на приятелска вечеря, или обяд, трябва да започва с молитва и да завършва с молитва.

И така, тази наша духовна екскурзия или духовна експедиция трябва да започне с молитва. С молитва започна преди да тръгнем и сега с молитва завършва.

ПОСЛАНИЕ КЪМ ДУХА НА БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ

О, Велики Дух на БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ!
ТИ, който Винаги и Навсякъде
ДАРЯВАШ ИСТИНСКОТО ЗНАНИЕ,
осветли умовете, стопли сърцата,
укрепи волята на нас и на всички разумни души във Вселената,
за да превърнем ТВОЕТО ЗНАНИЕ
в чистосърдечна Мъдрост
и за да станем достойни граждани на Вечността!

БОЖИЯТА ВОЛЯ ДА ПРЕБЪДЕ!
ГОСПОДИ, БЛАГОДАРИМ ТИ!
От Дух и душа, ум и Разум, сърце и воля!
GLORY TO YOU !

AMEN! AUM! AUMEN!
AMEN! AUM! AUMEN!
AMEN! AUM! AUMEN!

HARUM! HAROM! HARIM!
HARUM! HAROM! HARIM!
HARUM! HAROM! HARIM!

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

Георги:
Сега ще прочетем още една молитва и смятам, че това ще бъде края на днешната експедиция тука на това място.

Какво се падна? Това е една помощна молитва за всички хора, които искат да се отърват от някакъв свой порок или слабост. Един от най-големите пороци и слабости, това е гневът, това е яростта, това е омразата, която излъчваме. Това е ненавистта между хората, която трябва да се премахне напълно. Защото насилието не се спира с по-голямо насилие. Спира се само с мир, споразумение, съгласие, благоразумие и любов. „Формула на Спасението – за справяне с гнева“. Това се падна.

ФОРМУЛА НА СПАСЕНИЕТО – за справяне с гнева

I accept and love my anger.
Осъзнавам напълно, че в основата му
е моето его и чувството на страх,
че не съм обичан,
че съм отделен и сам.
Но това не е вярно, защото БОГ
живее в мен и аз живея в НЕГО!
Чрез НЕГО аз съм свързан и обичан от всички.
Защото… ТОЙ Е ЛЮБОВ!
Страхът, че съм самотен, отделен,
отхвърлен, недоразбран, недооценен
is a great illusion...
Защото аз самият съм Любов
и Всичко е Любов!!!
Живея в съзнанието на Единение
и Свързаност с Цялото
и Го обичам, и То ме обича.

Благодаря на моя гняв,
че беше мой Учител по Пътя ми
към Божественото Съзнание, което
ме учи винаги на Смирение и Всеопрощение!

I thank him and let him stay with me,
трансформиран в чиста Любов,
Мир, Хармония, Смелост и Сила –
МОГЪЩЕСТВОТО НА ЛЮБОВТА е това
и ЕДИНЕНИЕТО НИ С БОГА!!!

O LORD, LET IT BE YOUR WILL !
THANK YOU !
GLORY TO YOU !

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

 

Гробница „Момина могила“ – Братя Даскалови

Георги:
Ето това е мястото, където бяха подредени скелетите и където ги прочетох от първия до последния, и ми направи впечатление. Това е било преди доста хиляди години, може би преди десет хиляди години.

На това място Георги Изворски вижда скелетите и разбира за саможертвата на великия тракийски владетел, който пожертва цялото си семейство и себе си, за да спаси своя народ от чума.“

Понеже казват, че тая могила е по-стара, но тогава когато се развиват тия събития било преди около дванадесет хиляди години. Между десет и дванадесет хиляди години. Не ми казаха от Горе точната дата. Така че, тогава е била тази саможертва и тоя героизъм на тоя владетел.

Значи, моментално той е получил от Светлата Сила три духовни трансформации. Защото се е съгласил, той е жертвал цялото си семейство и всичките от семейството са получили две. Тоест, вместо да идват още два или три пъти на Земята, за да си изпълниш програмата, моментално заминават в човешки и ангелските светове. Ние сега тепърва минаваме в човешките светове.

Сега, Послание към Духа на Божествената Справедливост, нали това трябва да кажем? Защото само СПРАВЕДЛИВОСТТА носи радост на всички. Защото при Справедливостта всички ставаме равни. И следователно ти нямаш завист, нямаш злоба, не искаш нещо повече. Ти получаваш онова, което и другия получава – това е Справедливост.

И затова не безкрайната Доброта и блага, които изсипваш на някой, а на другия не даваш нищо, а всичко по равно. И заради това, когато всички останат доволни, значи има Справедливост. Така.

О, Велики Дух на БОЖЕСТВЕНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ!
Насити нас и всички разумни души във Вселената
с ТВОЯТА НЕОТМЕНИМА  и ВЕЧНА ПРАВДА,
с ТВОЯТА ВЕЛИКА и СПРАВЕДЛИВА НАГРАДА –
ВСЕКИМУ СПОРЕД ДЕЛАТА МУ!

БОЖИЯТА ВОЛЯ ДА ПРЕБЪДЕ!
ГОСПОДИ, БЛАГОДАРИМ ТИ
от Дух и душа, ум и Разум, сърце и воля!
GLORY TO YOU !

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!

Благодаря, че така засия слънцето и спусна Златна Божествена Светлина. Толкова много вече изпълва зелена Светлина и всичко е на червен фон около нас, и всичко е пълно от Невидимия Свят с невидими същества. Добре че погледнах така за да ги видя. И Силвина видя зелената Светлина. Благодаря Ти, Господи!

Георги:
Това е една истинска оригинална виделейка. Тука е нещо добавено, ама…

Silvina:
Било е разрушено, те са го възстановили.

Георги:
Ето посланието, тази виделейка какво излъчва, какво казва Всевишния, Всемогъщия, Вселюбящия: „Благославям ви и ви дарявам вечен мир и живот, ако имате мир и любов помежду си“.
Слава Тебе, Господи!

О, колко поетично. Какво казва Господ: „Вашите сърца са езичета на камбаната, която е моята Любов!“ Благодаря Ти, Тате!

„Господи, Боже Наш Вселюбящи,
Татко Вседържителю,
Творецо на Небето и Земята,
of all visible and invisible!

СЛАВА на СЛАВАТА!
СИЛА на СИЛАТА!
СВЕТЛИНА на СВЕТЛИНАТА!
БЛАГОДАТ на БЛАГОДАТТА!
ЧИСТОТА на ЧИСТОТАТА!
ЖИВОТ на ЖИВОТА!
МЪДРОСТ на МЪДРОСТТА!
СВЯТОСТ на СВЯТОСТТА!
ИСТИНА на ИСТИНАТА!
ЛЮБОВ на ЛЮБОВТА!

Молим Те, дари ни
with mighty HEALTH
и с могъщ ЖИВОТ,
с могъща НАДЕЖДА
и с могъща СПРАВЕДЛИВОСТ,
with unwavering WILL,
with unwavering FAITH,
with unwavering WISDOM,
with self-sacrificing LOVE
за да издържим
YOUR FIERY EMBRACE,
която ни прави винаги
по-добри, по-силни, по-разумни, по-всеобичащи!

ГОСПОДИ, Нека бъдем ТВОЯТ ПОТОК,
through which YOUR WORDS,
YOUR BLESSINGS AND YOUR MIRACLES flow on Earth,
so that this humanity can become a worthy member of
НАЙ-РАЗУМНОТО ВСЕМИРНО ОБЩЕСТВО!

ГОСПОДИ, БОГ НАШ И ТАТКО НАШ,
ДУХ НАШ И ДЪХ НАШ,
LET IT BE YOUR WILL!
Благодарим ТИ от Дух и Душа, ум и Разум, сърце и Воля!
GLORY TO YOU !

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!

СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

Благодарим Ти, Тате!

Слава Тебе!

Георги:
И такава Светлина, че дишането ми спря. Задуши ме, разбираш ли. То виж сега, и много високата енергия почва да те души. Усети ли?

Приятел:
Задушаване не, ама станах много лек.

Георги:
Лек и се повдигаш.

Георги:
Духовната ни експедиция вече е към своя край. Изпълни си предназначението. Каквото трябва, направихме. Слава на Бога! Даде явни знаци, че всичко върви по Неговия план. Нямаше как да се измъкнем от Неговия план. Това е.

Благодаря ви за участието, за Верността и за Постоянството! На Небето много държат за Верността и Постоянството. Двете неща! Тоест, Силви е права. Първо е Смирението. Трябва да си вземеш Изпита по Смирение, когато ставаш, така да се каже, студент в Академията за Космически науки. След това, Мите, трябва да вземеш Всеопрощението. Значи Смирение, Всеопрощение – Изпит по Всеопрощение. И след това взимаш изпитите, чак тогава са, по Многотърпеливост и по Дълготърпеливост. Много – с какъвто и товар да те натоварят като магаре, да го издържиш, това е Много.

Аз съм забелязал, че за кратко време човек много може да издържи. Много, дори и на болка. Понеже много пъти съм я усещал тая болка. Знам степента, на която можеш да издържиш, обаче ако е Дълга – не можеш. Но ако е тъпа болката съм издържал, направо казано със седмици, да не кажа с месеци. Просто я търпя. Но иначе – не.

Значи има си Многотърпеливост по количество и Дълготърпеливост по време.

Благодаря за вниманието! Благодаря!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview