Ритуалът е част от „Ритуал на Върховете“, който се провежда по най-високите точки на България.
Това е продължение на инициативите за активация на черноморските носове и „Кръговете на Любовта“ за повишаване на съзнанието и промяна на статуквото, промяна на подхода, промяна на светогледа.

Георги:
Ами, вижте, в този прекрасен кът, от нашето мило Отечество, майка България, с най-уникалната природа, която може да се каже, че имаме, с такова прекрасно разнообразие. Днес се намираме на един средногорски връх, в Ихтиманска Средна гора.
Този връх го наричат местните хора: „Голямата Икуна“ и това е на диалект. Това е на шопски диалект. А иначе казано е „Голямата Икона“.
Шопите имат два диалекта, които са много близки.
Тия, които живеят от източната страна на София, откъдето е бил и Елин Пелин и сега градът носи неговото име. Той е роден в село Байлово и ги е описал много добре. Това са шопи, източните шопи им казват. Шопите, които живеят от западната страна на столицата им казват западните шопи.

Но „Голямата Икуна“ или „Голямата Икона“ ненапразно има това име. И тука всичко, както пак казах, той е един уникален от Средногорските върхове. По височина, ако се погледне надморската му височина е хиляда двеста двадесет и един метра.
Ами, само ако разтълкуваме, според нумерологията: едно две две едно, ще разберем… Това е огледално число, което е, тия цифри, ще разберем за какво става въпрос, че той е от белязаните планински върхове.
Не е висок разбира се. Но това не значи, че в астрала има малка височина и има някакво по-малко значение в невидимия свят.
Напротив. В невидимия свят значението му е изключително и носи специален духовен смисъл.
Значи, числото може да се разтълкува: едно две две едно, от едната или от другата страна, както го приемем. Има единицата, която е, това е знака на мъжкия принцип на Бога. Двойката е знака на, символ на женския принцип на Бога. А събрано става тройка. Това е числото на Сина. Значи, на производната от най-доброто от мъжкия и женския принцип.
Ако погледнем има две тройки или става числото тридесет и три.
В окултната наука на Изтока, много е уважавано числото тридесет и три. Защото два пъти е повторено числото три, което е числото на Сина. Тоест, това е числото на Христовото Съзнание.
Ако ги съберем по друг начин, стават… Става числото на безсмъртието, на вечността, на нетленното: четиридесет и две. Защото двадесет и едно, и двадесет и едно, когато ги съберем така, става: четиридесет и две.

Ако ги съберем две дванадесетки, две дузини, става: двадесет и четири. Двадесет и четири, и две, и четворката е добро число. Но когато ги съберем става шестица. Шестицата е числото на земната материална любов.

Ако го обърнем обратно, става числото девет: на небесната Любов.
Но и в единия, и в другия случай, те трябва да бъдат омекотени. Защото небесната любов не може да я използваш на Земята. Тя е толкова мощна и толкова силна, че не може да съществува в този си чист вид, какъвто е на Небето. А и земната любов, в шестицата, има много материя и не може да се използва напълно от духовните хора. Но е Любов. Трябва това да го разберем.

И така. Затова посветените, окултистите боравят с числото шестдесет и девет. Да им е чиста работата. Както и да го обърнеш то означава шестица и девятка. Но когато събереш горната част на девятката и долната част на шестицата, които са пълни, пълните неща, те стават осмица. Два кръга, които правят, осмицата е числото на безкрайността, числото на пълнотата и числото, което сега свързва, числото на Великия Преход.

Досега Земята е носила число седем, което е било нейното, така да се каже, еквилибристично число, нейното езотерично число или както и ще да го наречем, бара число. Сега вече влизаме в осмицата и сме влезли в нея.

Така. Ненапразно е наречено „икона“. Иконата е свещено нещо.
Това място също тука е свещено и е осветено. То има прекрасни космически съоръжения, които са на доста голяма дълбочина тука. Но чрез нейното име това е показано.

И най-важното е друга една особеност. Оттука, значи, от този наглед така незабележим много средногорски връх, излизат тринадесет водни източника, по-близки и по-далечни в тоя район. Или може да се каже, че са рекички, ручейчета, поточета, но са тринадест на брой.

Тринадесет според нумерологията също не е случайно и много хора се плашат. И се плашат именно по тая причина, защото всичко Божествено е по тринадесет. И числото тринадесет е много тежко за земното съзнание, за обикновения човек, който има, така да се каже, по-обикновено, по-елементарничко съзнание.

За духовния човек числото тринадесет е прекрасно число. Съдържа едно и три. Но понеже обединено дава най-гъстата материя, човек трябва да издържа и в най-гъстата материя, трябва да издържа отношението си към Бога, Бога Баща, който е. А и трябва да издържа към Христовото съзнание, което е вече омекотено, любещо съзнание, което може да го издържи всеки един. От най…, човека с най-елементарното, най-нисше съзнание, до най-висшето съзнание. Иначе трудно може да се издържи дори и Христовото съзнание, защото то е непонятно, то е леко, то е любещо, то е прекрасно. Докато съзнанието когато идва, силата и мощта когато идват на нашия Отец, така да кажа, на Всемирното съзнание, е един абсолютно мощен, силен порой. Това е една сила, която нямам думи как да, просто да я изразя.

И така. Тоя връх на какво е принцип? Трябва да уточня, че всеки един извор, всяка една река, всяко едно море, всеки един океан, всеки един връх, всяка една планина имат някакъв основен принцип. Който го разпространяват чрез своята вибрация, своята честота, която излъчват в пространството. И ненапразно, бяхме на един връх, който също не е много висок, но го казват българския Кайлас. Той е в Стара планина и е близо до географската точка, географския център на България. Онзи връх беше тогава на съгласието, на обединението, на единението. Сега този връх е връх на добротата. И заради това преди хиляди години е наречен: „Икона“. Защото когато кажеш „икона“, иконата е винаги нещо прекрасно. Тя не е картина, която може да бъде мрачна, зависи от настроението на художника, пълна с черни краски. Иконата е винаги нещо светло, нещо прекрасно. Нещо, което ни свързва с невидимия свят и с онова, което ние не го виждаме, но го усещаме. С вечната любов, с мъдростта, с истината, с тия прекрасни космически добродетели. Те са, разбира се, и земни добродетели, но в Космоса са в много по-чист вид. И заради това, така може да се каже, че нашето окултно пътешествие, нашата духовна експедиция, имаме още доста върхове да преминем. И те повечето са средногорски, защото вие знаете колко други върхове, двехилядници, изкачихме, по-малки или по-големи, наистина. И те бяха определени, че там трябваше да бъдат активирани от човешкия принцип.

И така. Тоя връх, сега дойдохме с най-добри намерения, казахме три молитви и това вече е земното освещаване на върха, и започва да служи много по-добре. Това означава, че активираме космическите съоръжения, които са тука долу. И те могат да се активират само с жизнена, жива и то високо духовна енергия.

Тука, разбира се, не е висок върхът, има пасища, на които са минавали много хора. Има хора, които са сваляли дървесина, горски секачи. Те, разбира се, са прекрасни хора и овчарите, и пастирите, и си изпълняват службата. Това им е работата в крайна сметка. Но нито един от тях просто не може да свърши това. Не казвам голяма дума, но просто знам, че е така. А трябва един колектив от все пак духовно извисени хора да свърши тази работа.

Ще кажа, че имам един приятел, който казва: „А бе, защо да ставам духовен? Аз съм си добре“. Викам: „Да. Ти си си добре. Какво работиш?“ А той вика: „Аз съм готвач“. „А, ти си готвач, голяма работа“. Готвачът за мен е изключително голяма работа, защото когато ни нахрани, вече ние се чувстваме спокойни. И гладният мисли много, обаче мисли преди всичко какво да изкара, за да може първо да изкара прехраната. А вече заситеният достатъчно човек започва да мисли и за другите, не само за себе си. Значи, народната поговрка: „Сит на гладен вяра не хваща“ е истина. Когато човек е заситен, той е доволен. Но пък от друга гледна точка, започва да намалява неговото духовно развитие. Защото гладът, малко или много, го побутва да бъде активен в материята.

Така. И като каза, че е готвач, му казвам: „Слушай, Ванка. Аз мога да сготвя една манджа, един боб, при всички положения. Гладът е най-добрият готвач. И ти си много добър готвач. Ти си в едно централно софийско заведение главен готвач. Еее, голяма работа. Обаче, ще ти кажа, че всеки един ако го хванеш и научиш, може да се научи да готви. Ще си сготви. Обаче, искам да ти кажа, ти можеш ли да направиш една конструкция на един космически кораб или поне можеш ли… Аз съм един прост поет, но можеш ли да напишеш едно стихотворение?“ Той вика: „Е, не мога“. Ааа, значи има разлика и между професиите. Значи, всеки трябва да си знае мястото и да стане съвършен в своята професия. Господ след това те гледа по човечност, по широта, по любов, която излъчваш. Той не те гледа по професия. Но въпреки всичко професията все пак е знак и трябва да се уважават всички професии. Но всеки да си знае мястото.

Когато си научиш мястото, което го намираш тука в тази земна материя, спираш… Значи у тебе вече няма оная амбиция да се мериш с тоя, с оня, с трети, с пети или съперничеството приключва за тебе. Ти вече нямаш съперници, защото знаеш, че това ти е твое място и не излизаш от него. Да, можеш и други работи да вършиш, но все пак хората, които се занимават, всеки трябва да си знае мястото. И затова казват: „Всяка жаба трябва да си знае гьола“. Тоест, мястото, локвата където да живее, защото там е най-ценна и най-полезна. Всички я познават и тя ги познава.

Така. Ами това е, което мога да кажа. Няма да казвам повече подробности, защото имаме още много върхове да минаваме по Средна гора. А и толкова много върхове има. Само тука ако започнем да ги броим, те са десетки. Да не кажа, че височинките са стотици. Само ако ги погледнем, един на един кръг. Значи, всяка една могила, всеки един баир, всеки един хълм, където са в България, това са определени съоръжения, може да се каже, които природата ги е направила в името на човека. Те са направени абсолютно от разумни същества и последната промяна е била преди около тринадесет хиляди и петстотин години. А в тоя вид горе-долу е направен този свят преди тридесет и шест хиляди години. Това е.

ГОСПОДИ, БОЖЕ НАШ ВСЕЛЮБЯЩИЙ,
FATHER ALMIGHTY,
CREATOR of Heaven and Earth,
of all visible and invisible!

СЛАВА на СЛАВАТА!
СИЛА на СИЛАТА!
СВЕТЛИНА на СВЕТЛИНАТА!
ЛЮБОВ на ЛЮБОВТА!

Приеми нашата Обич и Благодарност
и ни дари Твоя Съвършен Мир, Хармония и Благодат!
ГОСПОДИ, води ни и ни напътствай,
за да вършим по-съвършено Волята Ти на земята
според Твоята велика Любов, Мъдрост, Истина, Справедливост и Доброта!

O LORD, LET IT BE YOUR WILL !
БЛАГОДАРИМ ТИ от Дух и душа, ум и Разум, сърце и воля!
GLORY TO YOU !

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ ДУХА НА БОЖЕСТВЕНАТА ДОБРОТА

О, Велики Дух на БОЖЕСТВЕНАТА ДОБРОТА,
научи нас и всички разумни души във Вселената
на ИСТИНСКИТЕ ЧОВЕШКИ НАРЕДБИ,
на ВСЕВЕЧНИТЕ АНГЕЛСКИ ЗАКОНИ
и на ВЕЛИКИТЕ БОЖЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ!

БОЖИЯТА ВОЛЯ ДА ПРЕБЪДЕ!
ГОСПОДИ, БЛАГОДАРИМ ТИ!
GLORY TO YOU !

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!

 

МОЛИТВА ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

Silvina:
Точно това.

Георги:
Понеже Силвинка не знаеше коя е третата и аз викам: „То ще излезе.  Отварям на която се пада“. То е толкова явно и толкова ясно. Остави на Господ да те води.

Приятел:
Само Го слушай.

Георги:
Така.

 

ГОСПОДИ, БОЖЕ НАШ ВСЕЛЮБЯЩИЙ,
FATHER ALMIGHTY,
CREATOR of Heaven and Earth,
of all visible and invisible!

БЛАГОСЛОВИ И ОСВЕТЛИ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ!
Облей я с Твоята Животворна Светлина и Всемогъща Любов!
Благослови нас – ТВОИТЕ ДЕЦА –
жители на планетата Земя!
Укрепвай в нас Доброто и Човечността,
Вярата, Надеждата и Любовта!
Дай ни сила да преодоляваме трудностите,
изпитанията и неволите на живота,
за да постигнем по-скоро своето пълно очовечаване!

Нека се възцарят, сега и завинаги,
LOVE, WISDOM AND TRUTH
в нас и във всяка човешка душа на тая планета!

За да дойде ТВОЕТО ЦАРСТВО на Земята,
което е изпълнено с МИР, ХАРМОНИЯ, ЛЮБОВ, МЪДРОСТ,
ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОБРОТА!
За да се приближи съзнанието на всички земни жители
до ТВОЕТО ВЕЛИКО ЛЮБЯЩО СЪЗНАНИЕ!

ГОСПОДИ, нека ТВОЯТА ОСЛЕПИТЕЛНА ВИДЕЛИНА
освети тая планета,
за да може и тя да съществува пълноценно и вечно
в Семейството на Райските Планети..!

O LORD, LET IT BE YOUR WILL !
БЛАГОДАРИМ ТИ от Дух и душа,
ум и Разум, сърце и воля!
GLORY TO YOU !

Amen! Aum! Aumen!

„Всеки народ и всяка държава, които не са обърнати с лице към Бога, които не вървят по Неговите пътища, са обречени.“
Georgi Izvorski

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview