Cifri Bg 8

БОЖЕСТВЕНО СЛОВО са всички цифри и числа.
Може да се каже, че цифрите от едно до девет, плюс нулата –
са основните букви в БОЖЕСТВЕНАТА АЗБУКА,
в случая – БОЖЕСТВЕНАТА МАТЕМАТИКА,
от комбинацията, на които произлизат всички останали числа и кодове.

Това са наистина КОДОВЕ с огромна информация, която е скрита в тях.
Цифрите и числата задвижват огромни процеси, за които работят.

Какви са тези Процеси?
Всяка цифра и всяко число, в което тя се съдържа –
отразява работата на Божествените Йерархии,
които работят по един от 13-те БОЖЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ.

НУЛА – БОЖИЯТА РЪКА

Нула” е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Нулата е САТВА САВАОТ!!!
Тя отразява работата на ВСИЧКИ Божествени Принципи и йерархии, които обединено и заедно работят.

Нулата е Божественият Коректив, Порядък, Ред, който се въдворява след Божествената Намеса и Помощ.
Или както Георги Изворски я нарича – „Третата Воля на БОГА“.
Нулата е БОЖЕСТВЕНАТА РЪКА, която се спуска и коригира – в едни случаи  взема, отнема, в други прибавя, в трети – занулява.
Когато е сама – тя работи за Абсолютно зануляване.
В положителна посока – зануляване на кармични товари, негативи.
В отрицателна посока – зануляване, отнемане на блага у човека.

Когато е в комбинация с друго число и е поставена след него – нулата работи за засилване на процесите на Принципа, за който работи това число.
Да кажем числото 50 – 5 – Добро, 0 – Засилване, Увеличаване – значи едно по-голямо Добро, което Светлата Сила дава.
Или с Нулата – Принципът на Доброто – петицата – се засилва.

Когато Нулата е в комбинация с друго число и е поставена преди него – тя намалява действието на този Принцип, за който работи числото след нулата.
Например – 0,5 – Доброто намалява…

555 000 пъти бъдете преблагословени!!!
Бог да ви даде Преизобилно Благата Си!

AMEN! AUM! AUMEN!

0
1

ЕДНО – ИСТИНА

„Едно“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 1 и числата, в които се съдържа единицата, работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на ИСТИНАТА.

Духовете, които работят с Истината – дават полет на Духа, освобождаване от кармични ограничения и вериги, СВОБОДА!
Това са ангелите – водители на човека – обикновено той е един, но при хората, които са част от дух от по-висока йерархия – може да са стотици хиляди.
Те подсказват на човека телепатично отговори, нашепват му Истини, дават прозрения, сочат правилния му духовен и физически път.

Цифрата Едно – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Истината.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде цифрата 1 или число, което я съдържа – помолете се с Господната молитва „Отче наш“ и с “Посланието към Духа на Божествената Истина” от книгата „Озарения по Пътя“, за да получите насока и разрешение на житейски въпрос.

111 000 000  пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Истината ви водят и повдигат Духа ви!!!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-ИСТИННА!!!

ДВЕ – ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ

„Две“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 2 и числата, в които се съдържа двойката, работи БОЖЕСТЕВНИЯ  ПРИНЦИП на ЛЮБОВТА към ближните.

Духовете, които работят с този Принцип и са от този Лъч на Сътворението, са Михаилите – войните на Любовта. 
Те водят човека в Пътя на Любовта и му помагат да преодолее всичко, което не е Любов.

Когато човек следва този вътрешен глас, който му нашепват ангелите на Любовта – да е нежен, внимателен, деликатен, красиво да изразява и проявява Любовта към ближните, на човек нещата му вървят гладко и той има съдействието на Михаилите, които му разчистват пътя, така че Любовта работи в негова подкрепа.
Отклони ли се човек от Любовта, той се свързва с отрицателните йерархии, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП и това е причина партньорските му и семейни отношения да започнат да страдат.

Цифрата 2 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Любовта, които ни учат да проявяваме ЛЮБОВ.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде цифрата 2 или число, което я съдържа – кажете си формулата „Любовта Иде“ от книгата „Озарения по Пътя“.

222 000 000 000 пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Любовта ви изявяват ясно и точно Правилните решения и ви водят по Пътя на ЛЮБОВТА и Хармоничните Човешки отношения!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-ЛЮБЯЩА!!!

2
3

ТРИ – МЪДРОСТ

„Три“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 3 и числата, в които се съдържа тройката, работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на МЪДРОСТТА.

С този Принцип работят духовете на Мъдростта, които помагат на човека за процеси като телепатия, концентрация, памет и т.н.  От лъча на Мъдростта са и духовете на смъртта и Безсмъртието.
Това обяснява защо богиня Атина освен богиня на Мъдростта, е и богиня на Безсмъртието. Посланието е, което тя носи, че Истинска Мъдрост се дава само на човек, преодолял смъртта.

Ангелите на Мъдростта водят човека в Пътя на Мъдростта и му помагат да преодолее смъртта, с която човек се свързва поради карма, свързана с убийства и съучастие в убийство, самоубийство, месоядство и други престъпления срещу Живота.
Когато човек следва този вътрешен глас, който му нашепват ангелите на Мъдростта – да цени, пази и уважава Живота във всичките му проявления, на човек нещата му вървят гладко и той има съдействието на Духовете на Мъдростта за засилване разумността в него във всичките и изяви.
Отклони ли се човек от Мъдростта, той се свързва с духовете на смъртта – отрицателните йерархии, които работят за този Божествен Принцип.
Това е причина за сърдечно-съдови проблеми, загуба на памет, концентрация и други процеси на Мъдростта.

Цифрата 3 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Мъдростта, които ни учат да обичаме Живота!

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде цифрата 3 или число, което я съдържа – кажете си формулата „Мъдростта Иде“ и/ или „Послание към Духа на Божествената Мъдрост“ от книгата „Озарения по Пътя“.

333 пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Мъдростта ви ви водят по Пътя на Мъдростта и ЖизнеЛюбието!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-МЪДРА!!!

ЧЕТИРИ – ПРИЕМАНЕ И СЪГЛАСЯВАНЕ

„Четири“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 4 и числата, в които се съдържа четворката, работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на ПРИЕМАНЕТО И СЪГЛАСЯВАНЕТО.

Духовете, които работят с този Принцип и са от този Лъч на Сътворението – са Духовете на Времето и Пространството. 
Това са ангелите на Божествената Воля, които подсказват на човека как да постъпи във всяка ситуация, за да бъде  според Божествената Воля и според БОЖЕСТВЕНИЯ ПЛАН на неговата душа.

Когато човек следва този вътрешен глас, който му нашепва какво и как да прави, на човек нещата му вървят гладко и той има съдействието на духовете на Съгласяването, които му разчистват пътя, така че Времето и Пространството работи в негова подкрепа.
Отклони ли се човек от БОЖЕСТВЕНАТА ВОЛЯ, той влиза във Втората Воля на БОГА, което са изпитания и неудачи.

Цифрата 4 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Съгласяването, които ни учат да приемаме и прилагаме БОЖЕСТВЕНАТА ВОЛЯ на земно ниво.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде цифрата 4 или число, което я съдържа – кажете си „Господи, Твоята Воля да бъде, не моята!“ което на древния език е „Ел Фели Ист“
Защото явно сте навлезли в изпит по Смирение и Приемане.
Това ще ви помага да минавате леко, бързо през измерения и изпитания!

444 пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Съгласяването ви изявяват ясно Волята на Бога и ви видят по Пътя на Приемането и Консенсуса!!!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-ПРИЕМАЩА!!!

4
5

ПЕТ – ДОБРО

„Пет“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 5 и числата, в които се съдържа петицата, работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на ДОБРОТО.

Йерархиите от лъча на Доброто са пазителите – те работят за защитата на човека – като негови ангели – пазители. Работят и за освещаване и пречистване на всичко около нас.
По-висшите от тях – работят за защита на региони, държави, континенти, планети, слънца, галактики, вселени…
От тях има бели дракони, бели вълци,
бели котки, бели кучета, бели птици, бели змии и т.н.
И точно те са изобразени на Мадарските конници.
Човекът обикновено има един такъв ангел – пазител, но може и, ако е дух от по-висша йерархия – те да са стотици и дори стотици хиляди.

Цифрата 5 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Доброто.

Тъй че видите ли цифрата 5 или число, което я съдържа – помолете се с молитва за защита, или помолете за освещаване – на храната, водата, козметиката, домът, колата, офиса си – въобще на всичко, което в момента е около вас и ви служи за нещо полезно.

555 пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Доброто ви пазят и закрилят!!!
Нека пазят и закрилят всичко и всички, които работят за Светлата сила!!!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-ДОБРОДЕТЕЛНА!!!

ШЕСТ – ЦЕЛОМЪДРИЕ И ВЯРНОСТ

„Шест“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 6 и числата, в които се съдържа шестицата, работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на ЦЕЛОМЪДРИЕТО.

Духовете на Целомъдрието помагат на човека за това, да има достатъчно енергия в организма му – те работят с процесите на свръхсила и кундалини. Те помагат също за свързаността на всички части на организма на човека в едно хармонично цяло, както и за връзката със енергиите на Земята и Вселената и с всичко, което дава енергия на човека.
Ангелите на Целомъдрието водят човека в Пътя на Целомъдрието и Вярността, и му помагат да преодолее карма, свързана с изневери, невярност и всякакви извратени и неправилни начини за използване на сексуалната енергия – Висшата Творческа Енергия, заложена в нас от Самия ТВОРЕЦ.

Когато човек следва този вътрешен глас, който му нашепват ангелите на Целомъдрието, да бъде верен и целомъдрен, нещата му вървят гладко в секса, творчеството, той има достатъчно енергия за всичко, защото има съдействието на Духовете на Целомъдрието.
Отклони ли се човек от Целомъдрието, той се свързва с отрицателните йерархии, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП.
Това е причина за полови проблеми, кожно-венерически болести, липса на енергия и други проблеми.

Цифрата 6 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Целомъдрието, които ни учат да ценим енергията, която Бог ни е дал, да бъдем творци, да бъдем верни на близките си и на БОГА!

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде цифрата 6 или число, което я съдържа – кажете  си „Огнената молитва“ от книгата „Озарения по Пътя“.

Какво са прословутите три шестици – те са символ на абсолютно извратеното и покварено човешко съзнание, прекъснало напълно връзката си със СВЕТЛАТА СИЛА и свързало се с абсолютната тъмнина.
Видите ли ги – казвайте си „Молитвата за помощ“ от книгата „Озарения по Пътя“.

6 000 000 пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Целомъдрието ви водят по Пътя на Целомъдрието и Верността!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-ЧИСТА И ВЯРНА!!!

6
7

СЕДЕМ – СПРАВЕДЛИВОСТ

„Седем“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 7 и числата, в които се съдържа седмицата, работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на СПРАВЕДЛИВОСТТА.

Духовете, които работят със Справедливостта – са Господарите на кармата.
Това са ангелите на Справедливостта на човека, които му подсказват как да постъпи във всяка ситуация, за да не сгреши и да направи карма.
Направи ли – човек вече влиза във тяхното владение, което са кармичните присъди и наказания, които те поставят.

Цифрата 7 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Справедливостта.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде цифрата 7 или число, което я съдържа – помолете се с “Молитва за Всеопрощение” от книгата „Озарения по Пътя“.

777 000 пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Справедливостта изявят Милостта и Всеопрощението си към вас!!!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-СПРАВЕДЛИВА!!!

ОСЕМ – СЪЗИДАТЕЛНОСТ, СТРЕМЕЖ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

„8“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 8 и числата, в които се съдържа осмицата, работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на СЪВЪРШЕНСТВОТО.
Това се вижда и от формата на цифрата – тя прави съвършен баланс между Горе – в Духа, и долу – в материята.

Ангелите на Съвършенството помагат на човека да развие Добродетелите Отговорност, Съзидателност, Трудолюбие.
Тези Добродетели има ли ги човек, той става творец и му се дава Лекотата в различни проявления, а най-висшия дар е достъп до Базите данни на Вселената – огромна банка с информация за технологии, архитектура, изкуство и т.н.
Ангелите на Съвършенството водят човека в Пътя на Съзидателността и му помагат да преодолее карма, свързана с мързел, небрежност, но също и свързана с несъвършени отношения с всичко и всички.

Когато човек следва този вътрешен глас, който му нашепват ангелите на Съвършенството, да бъде трудолюбив, отговорен и да се стреми към съвършени отношения, нещата му в вървят гладко и леко, умът му е силен, има творчески проявления.
Отклони ли се човек от Съвършенството, той се свързва с отрицателните йерархии, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП.
Това е причина за проблеми с работата, неадекватност, проблеми със съединителната тъкан,  лимфата и други.

Цифрата 8 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Съвършенството.
Трите осмици заедно са БОЖЕСТВЕНАТА НАМЕСА, която прави нещата на човека Съвършени.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде цифрата 8 или число, което я съдържа – кажете  си формулата „Диамантеното съвършенство“ и/ или Посланията “към Духа на Божественото Съвършенство” и “Божествената Съзидателност“ от книгата „Озарения по Пътя“.

888 пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Съвършенството ви водят по Пътя на Творчеството и Лекотата!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-СЪВЪРШЕНА!!!

8
9

ДЕВЕТ – ДУХОВНОСТ, БЛАГОРОДСТВО

„9“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на цифра.
Чрез цифрата 9 и числата, в които се съдържа девятката, работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на ДУХОВНОСТТА.
Това се вижда и от формата на цифрата – тя едва докосва материята, целият и обем и сила е Горе – в Духа…

Ангелите на Духовността помагат на човека да развие Добродетелите Безкористност, Колективизъм, Щедрост. Тези Добродетели има ли ги човек, има пълното съдействие на материята и дори тя може да стане СВЕЩЕНА МАТЕРИЯ – „МАТИ-ЙЕРА“, също има съдействието на елемента „земя“, храната му се превръща в лекарство, човек става невидим за негативите.

Ангелите на Духовността водят човека в Пътя на Благородството и му помагат да преодолее карма, свързана с материализъм, меркантилност, поставяне на материята през Духа и др.

Когато човек следва този вътрешен глас, който му нашепват ангелите на Духовността, да бъде безкористен и да работи за Цялото, нещата му в материята вървят гладко, трудът му е благословен, защото има съдействието на Духовете на Духовността.
Отклони ли се човек от Духовността, той се свързва с отрицателните йерархии, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП.
Това е причина за материални неблагополучия, проблеми с храненето, с дебелото черво, напълняване, проблеми със съня, и други.

Цифрата 9 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Духовността.
Тъй че виждате ли упорито и навсякъде цифрата 9 или число, което я съдържа – кажете  си формулата „Мати Йера“. Което на гръцки означава, майка – „митера“…

99 пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Духовността ви водят по Пътя на Благородството и Безкористното Служене!

Мати Йера!!!
И нека материята бъде наша СВЕЩЕНА МАЙКА!!!

AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-БЛАГОРОДНА!!!

ДЕСЕТ – СЪСТРАДАНИЕ, МИЛОСТ, БОЖЕСТВЕНО СЛОВО

„10“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на число.
Чрез числото ДЕСЕТ работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на СЪСТРАДАНИЕТО.
Числото 10 се състои от 2 цифри – 1 и 0.
1 – е цифрата, чрез която работи ПРИНЦИПЪТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ИСТИНА.
0 – е БОЖЕСТВЕНАТА РЪКА,  БОЖЕСТВЕНИЯТ КОРЕКТИВ, ПОРЯДЪК, РЕД, който се въдворява след БОЖЕСТВЕНАТА НАМЕСА И ПОМОЩ и благодарение на БОЖЕСТВЕНАТА МИЛОСТ.
Значи – 10 е ЗАНУЛЕНА, СМЕКЧЕНА ИСТИНА. Което Познание точно обяснява БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП НА СЪСТРАДАНИЕТО.
Състраданието е различно от жаленето. При истинското Състрадание човек знае Истината – да кажем знае защо другият човек страда.
Човекът, който жали, той не знае Истината и не познава законите на АБСОЛЮТНАТА БОЖЕСТВЕНА СПРАВЕДЛИВОСТ.

Ангелите на Състраданието помагат на човека да развие Добродетелите Милосърдие, Широкоскроеност, Съпричастност.
Тези Добродетели има ли ги човек, му се дава да работи със СЛОВОТО, може да му се даде и Магичното качество Емпатия.  Ангелите на Състраданието  водят човека в Пътя на Милосърдието и му помагат да преодолее карма, свързана със завист, ревност, липса на състрадание и т.н.

Когато човек следва този вътрешен глас, който му нашепват ангелите на Състраданието, Словото започва да се проявява чрез него – като говори, пише, рисува и др. творчески занимания.
Отклони ли се човек от Състраданието, той се свързва с отрицателните йерархии, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП.
Това е причина за проблеми със сърце, черен дроб, с работата.

Числото 10 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Състраданието.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде числото 10, 100, 1000 и т.н– кажете  си молитвата „БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО“ или някоя от формулите, свързани с БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО.

10 ТРИЛИОНА пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Състраданието ви водят по Пътя на Милосърдието, Служенето и Проявлението на Словото във вас и чрез вас!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-СЪСТРАДАТЕЛНА!!!

10
11

ЕДИНАДЕСЕТ – БЛАГОРАЗУМИЕ, БЛАГОРОДСТВО

„11“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на число.
Чрез числото ЕДИНАДЕСЕТ работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на БЛАГОРАЗУМИЕТО.
Числото 11 се състои от  две единици.
1 – е цифрата, чрез която работи ПРИНЦИПЪТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ИСТИНА.
11 е ИСТИНА В ДУХА И В МАТЕРИЯТА.
Което Познание точно обяснява БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП НА БЛАГОРАЗУМИЕТО, който ни учи, че човек трябва добре да познава и прилага и Небесните, но и земните закони. Земните закони работят най-силно в сферата на финансите, която е основното поле на действие на Духовете на Благоразумието. Съществата, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП изглеждат като жълто-зелени дракони и змии. Драконите помагат и пазят човека, те са де факто драконите на бледите конници.

Ангелите на Благоразумието помагат на човека да развие Добродетелите Благородство, Великодушие, Щедрост, Доблест, Храброст.
Тези Добродетели има ли ги човек, му се дава да говори чужди езици, може да му се даде и Магичното качество Телекинеза.  Ангелите на Благоразумието водят човека в Пътя на Благородството и му помагат да преодолее карма, свързана със алчност, насилие, скъперничество, кражби и други финансови манипулации.

Отклони ли се човек от Благоразумието, той се свързва с отрицателните йерархии, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП – жълтите змии.
Това е причина за проблеми със стави, мускули, повишен стрес в организма, финансови проблеми.

Числото 11 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Благоразумието.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде числото 11 – кажете  си  „Универсалната молитва на Благодарността“ от книгата „Озарения по Пътя“ и/ или формулата от ТРИНАЙСЕТТЕ ЗАВЕТА НА ХРИСТОВИЯ ДУХ: „Избягвам всички форми на насилие и съм благодарен и на най-малкото, което имам“

11 ТРИЛИОНА пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на Благоразумието ви водят по Пътя на Благородството, Щедростта, Великодушието и ви носят финансов просперитет!!!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-БЛАГОРОДНА!!!

ДВАНАДЕСЕТ – УМЕРЕНОСТ

„12“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на число.
Чрез числото ДВАНАДЕСЕТ работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на УМЕРЕНОСТТА.
Числото 12 се състои от 2 цифри – 1 и 2.
1 – е цифрата, чрез която работи ПРИНЦИПЪТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ИСТИНА.
2 – е цифрата, чрез която работи ПРИНЦИПЪТ НА ЛЮБОВТА към ближните
12 – е БАЛАНС, УМЕРЕНОСТ МЕЖДУ ИСТИНА И ЛЮБОВ, МЕЖДУ МЪЖКО И ЖЕНСКО НАЧАЛО!
Това Познание точно обяснява БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП НА УМЕРЕНОСТТА, който ни учи, че човек трябва проявява съвършен баланс в отношенията с всичко и всички и да спазва Природните Закони.

Ангелите на Умереността – Природните духове помагат на човека да развие Добродетелите Въздържаност, Себевладеене, Уравновесеност, Балансираност.
Тези Добродетели има ли ги човек, му се дава да владее природните стихии , може да му се даде и Магичното качество Астрални Пътешествия.  Ангелите на Умереността водят човека в Пътя на Балансираността и му помагат да преодолее карма, свързана с всякакви видове прекаляване, липса на мярка, пристрастяване, мании, нарушаване на Природни закони.
Отклони ли се човек от Умереността, той се свързва с отрицателните йерархии, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП. Това е причина за проблеми  с кости, храносмилателна система, липса на енергия, нехармонични отношения с Прородата.

Числото 12 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на Умереността.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде числото 12 – кажете  си  „Послание към Богородица“ и/ или „Послание към Духа на Земята“ от книгата „Озарения по Пътя“!

12 ТРИЛИОНА пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на РАЗУМНАТА ЖИВА ПРИРОДА ви водят по Пътя на Умереността и Любовта към Прородата и ви носят вътрешна хармония и ПРИРОДНО ИЗОБИЛИЕ И ПОДКРЕПА!!!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-УРАВНОВЕСЕНА!!!

12
13

ТРИНАДЕСЕТ – БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ

„13“ е БОЖЕСТВЕНО СЛОВО във вид на число.
Чрез числото ТРИНАДЕСЕТ работи БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ.
Това са наистина най-трудните уроци и изпитания, които могат да бъдат дадени на един човек, но и НАЙ-ВЕЛИКИТЕ БЛАГА, ако успее да преодолее тези изпити. Това е пътя на Голгота, на саможертвата – в по-малка или по-голяма степен според силата на човека.

Числото 13 се състои от 2 цифри – 1 и 3.
1 – е цифрата, чрез която работи ПРИНЦИПЪТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ИСТИНА.
3 – е цифрата, чрез която работи ПРИНЦИПЪТ НА БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ
13 – е АБСОЛЮТНАТА, ИСТИНСКА МЪДРОСТ, АБСОЛЮТНО БЕЗСМЪРТИЕ, АБСОЛЮТНА СВОБОДА И ИЗЛИЗАНЕ ОТ САМСАРАТА, АБСОЛЮТНОТО ПРОСВЕТЛЕНИЕ, които може да заслужи Човек, преминал през изпитите на АБСОЛЮТНАТА САМОЖЕРТВЕНА БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ!!!

Ангелите на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ – помагат на човека да развие Добродетелите Боголюбие, Вяра, Безусловност, Самопожертвувателност, Човечност.
Тези Добродетели има ли ги човек, му се дава да владее алхиичните процеси, да пресътворява и участва в съзидателни процеси като Сътворец. Ангелите на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ водят човека в Пътя на Безусловната Любов и му помагат да преодолее карма, свързана с: липса на вяра, негатив към БОГА и БОЖИИ Служители, неблагодарност, нежелание да служиш, фанатизъм.
Отклони ли се човек от Пътя на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ, той се свързва с отрицателните йерархии, които работят за този БОЖЕСТВЕН ПРИНЦИП – змиите. Това може да е причина за проблеми  с ендокринна система, нервна система, тимус, блокиране на каналите за връзка със СВЕТЛАТА СИЛА, нехармонични отношения с всичко и всички.

Числото 13 – задвижва процесите, за които работят тези Йерархии на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ.

Тъй че виждате ли упорито и навсякъде числото 13 – кажете  си  „Послание към Духа на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ“ от книгата „Озарения по Пътя“!

13 ТРИЛИОНА пъти бъдете Преблагословени и нека Силите на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ ви водят по Пътя на БОГОЛЮБИЕТО И ЧОВЕКОЛЮБИЕТО и ви носят СЪВЪРШЕН МИР, СВОБОДА, ЛЕКОТА  И ХАРМОНИЯ в отношенията ви с всички и всичко!!!
AMEN! AUM! AUMEN!

С ЛЮБОВ НАЙ-ВСЕЛЮБЯЩА!!!

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview