Представяне на книгата „Златните Завети“

 

Мария:
Новата книга „ЗЛАТНИТЕ ЗАВЕТИ“ е вече готова. Много от хората са се докоснали до нея, прочели са я. Някои от тях имат нужда от разяснение, защото нещата в нея са много кратки и дават тема за размисъл. Това ли е идеята на книгата „ЗЛАТНИТЕ ЗАВЕТИ“?

Георги:
Да! Наистина това е идеята, тя да бъде един, може да се каже, Духовен, Морално-Етичен, Окултно-Езотеричен ПЪТЕВОДИТЕЛ.
Вътре ТОВА СА АБСОЛЮТНИ НАПЪТСТВИЯ!

Тези, над повече от шестстотин, Духовни Постулати или Мъдрости са надживели вековете и са доказали своята жизнеспособност и не само своята енергийна страна като ги четеш, защото те излъчват една специфична вибрация, която повдига собствената ти вибрация, но и в отношение на мислите, които ти внушават. Тези мисли се превръщат в план за действие.

И това е най-ценното. Значи без да иска човек ги запомня. Те влизат в подсъзнанието, след това изплуват в съзнанието и човек започва да се ръководи по тях.
Те са фактически като лоцман, като навигатор, като щурман, които водят. Това е целта и на тази книга.

Значи ХОРАТА ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ МОРАЛА, КЪМ НРАВСТВЕНОСТТА, КЪМ ИСТИНСКАТА ЧОВЕЧНОСТ!

Преди да започна да я разглеждам основно и да тълкувам някои неща от нея, искам да кажа няколко встъпителни думи, тъй като неведнъж съм казвал, че всяко едно нещо, всяка една дейност на човека, каквато и ще да е, АБСОЛЮТНО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВА С МОЛИТВА ИЛИ С ЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСЕВИШНИЯ, ВСЕМОГЪЩИЯ И ВСЕЛЮБЯЩИЯ НАШ ТВОРЕЦ!
Това е толкова належащо и толкова добро. Човек сам ще го усети ако десет, двадесет, тридесет или петдесет пъти го направи. Ще усеща, че някаква Сила има и той ще може да се опре на Нея и Тя му помага. Тя наистина е жива и действаща.

Но за да имаме това, искам да кажа, че ние трябва да се обръщаме винаги към БОГА. Това значи винаги у себе си да носим една ОБИЧ, една ЛЮБОВ.

ЧОВЕК, ЗА ДА БЪДЕ СТОПРОЦЕНТОВ ЧОВЕК, ТРЯБВА ДА ИМА ЕДНА СПЕЦИФИЧНА ИСТИНСКА ОБИЧ КЪМ ВСИЧКО!
И ТОВА МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА НИША, КОЯТО ТОЙ ТРЯБВА ДА ПЪЛНИ.

Няма други ниши. Значи НИШАТА НА САМАТА ЛЮБОВ Е БЕЗКРАЙНА, МОГЪЩА И ТАМ ТРЯБВА ДА СЕ СЪСРЕДОТИЧИ СИЛАТА НА ЧОВЕКА, но той получава опитност, защото ЛЮБОВТА Е НАЙ-ВЪРХОВНОТО НЕЩО И НАЙ-ГОЛЯМАТА СИЛА, разбира се!
Той получава опитност от останалите чувства на емоционално-чувствения си комплекс. Те са: ЗАВИСТ, ОМРАЗА, АЛЧНОСТ, НЕГАТИВИЗЪМ и какъвто и порок да го кажем. Всички са вътре и са чудесни! Те са нашите учители. Обаче когато човек започва да осъзнава, че тези учители са го научили на доста неща, някои от които не го водят към доброто, а само ЛЮБОВТА НАИСТИНА МОЖЕ ДА ГО ЗАВЕДЕ, ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ КЪМ ИСТИНСКОТО ДОБРО. Всичко останало е вятър и мъгла. Следователно той трябва да се насочи натам. Защо?

Ще кажа ТРИТЕ СТЕПЕНИ НА ЛЮБОВТА, които са и които владеят Човешкото Съзнание, Ангелското Съзнание и Божественото Съзнание.

По принцип човека е едно съзнание, което е направено във видима форма. Това е най-кратката дефиниция за ЧОВЕК. По-кратка от тази лично аз не знам.
Може да се кажи, че ИСТИНСКАТА ЧОВЕШКА ЛЮБОВ Е В РАЗБИРАТЕЛСТВОТО, което ражда КОМПРОМИС, КОНСЕНСУС И БАЛАНС НА ИНТЕРЕСИТЕ. До тук опира човешката Любов. И въпреки всичко тя е Любов и спомага за вървенето на Човечеството и за пътуването на тази планета по правия път.
Втората степен на ЛЮБОВТА. Любовта е една, но аз я разделям на степени, за да стане малко по-ясно.

Втората степен това е тъй наречената АНГЕЛСКА ИЛИ ДУХОВНА ЛЮБОВ.
Значи АНГЕЛСКАТА И ДУХОВНАТА ЛЮБОВ Е В ПРИЯТЕЛСТВОТО! Защото ПРИЯТЕЛСТВОТО НОСИ ИСТИНСКИ МИР. Първо, между приятелите не може да има раздор, не може да има войни, не може да има убийства. Значи НОСИ МИР, НОСИ БРАТСТВО И НОСИ БЛАГА, КОИТО СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ВСИЧКИТЕ. Това е АНГЕЛСКАТА ЛЮБОВ. Защото ПРИЯТЕЛСТВОТО Е ЕДНО НАЙ-ЦЕННО ОБЩУВАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ И ВЪВ ВСИЧКИ СВЕТОВЕ, ЗАЩОТО Е ПО СЪРЦЕ, ПО ДУХ И ПО ДУША, А НЕ Е НА СИЛА КАТО РОДНИНСТВОТО, по плът и по кръв трябва да съм роднина с братовчедите си. Ама като не може да се понасяме как да сме роднини?

НАЙ-ВИСШАТА СТЕПЕН НА ЛЮБОВ ТОВА Е БОЖЕСТВЕНАТА! Божествената Любов от какво е изтъкана? ТЯ Е МЪДРОСТ И ИСТИНА!
ТАЗИ МЪДРОСТ И ИСТИНА РАЖДАТ МИРА И ХАРМОНИЯТА! РАЖДАТ ПРИЯТЕЛСТВОТО И БРАТСТВОТО! РАЖДАТ СПРАВЕДЛИВОСТТА, СЪВЪРШЕНСТВОТО, БЕЗСМЪРТИЕТО И БЛАГАТА ЗА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА!
ПО-ВИСША ОТ БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ НЯМА, ЗАЩОТО ТЯ Е БЕЗУСЛОВНА, БЕЗКОРИСТНА И БЕЗГРАНИЧНА!
И докато стигнем до тази Любов, трябва да минем през останалите. Да си научим урока най-напред на Разбирателството, второ на Приятелството и вече третото е да вървим с онази истинска Мъдрост и Истина, която ни води направо в БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ.

Ще кажа така, за разтуха няколко примерчета. Така, за да може след това да чета тези Морално-Етични Завети, които са в книгата, затова ще спомена  няколко примера за МОРАЛ от най-нисшата до най-висшата  степен.

Някога прочетох за един старозаветен библейски цар, който бил много мъдър и от целия свят ходели при него хората да му слушат мъдростите и той да им дава акъл. Една велика царица на изтока, научила за този цар и решила да отиде да го посети на гости. Изпратила един вестоносец, той се връща и казва:
– Много се зарадва. Ще те приеме, всичко е точно.
Тя взима свитата си и отива на гости. Този древен цар е имал една малка слабост, която е била напълно нормална за тогава.  Той е бил многоженец. Полагало му се е . Имал е четиридесет, петдесет жени и четиридесет, петдесет наложници. (Какво е наложница? Жена, на която се налага да доставя удоволствие на своя господар. Ама и се налага, дали го обича или не никой не я пита. Вижте каква точна дума преди няколко хиляди години е била сложена: жена наложница. Сега има много примери за такива жени, които най-меко казано ги наричаме „леки“.) Отива тази хубава млада царица, равнопоставена на царя, обаче иска да чуе неговата мъдрост. Той я приема, царски почести, работи и т.н., обаче накрая си я харесва толкова много, че иска да преспи с нея. Няма начин, обаче тя нещо не е съгласна. Ден гостува, два, три, пет, една седмица, той бърза, това го напъва отвътре – ЕГОТО, СТРАСТИТЕ го напъват. Толкова много жени пък тази я няма. И една вечер след като пие от хубавото вино и вечерят той казва:
– Виж ще ти дам половината си царство за една любовна нощ.
Половината царство, негово голямо за една любовна нощ. Тя казва:
– Добре!
Консумират любовната нощ, но на другата сутрин тя казва:
– На следващия ден аз си тръгвам, но не ти искам царството.
Сега, какво съзнание е имал този велик премъдър цар, който е казвал на синовете си : „Синове мои ще вървите по десните пътища, защото левите не са прави!“? Какво е имал предвид да им кажи? ДЕСНИТЕ ПЪТИЩА СА ПЪТИЩА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, ЛЕВИТЕ ПЪТИЩА СА ЩЪТИЩА НА ПОРОЦИТЕ! Виж как им го е казал мъдро, но дали изпълнява това самия той? Ами, ако това е в хубав женски образ един сатрап, един тиранин, един деспотичен цар, който не обича живота и тормози своите поданици и ги гони до дупка и изведнъж той си дава половината от царство на този цар. Значи тя нищо, че е в женски образ царицата, може да е хиляди пъти по-твърда и по как да се кажи по-немилостива към поданиците си от най-прочутия тираничен цар. ЗА ЕДНА НОЩ ПОЛОВИН ЦАРСТВО!? Ей! Добре, че не го е приела. Иначе до края на живота си е щяла, ако е била наистина такава, аз не казвам и не знам. Но да си представим само това. И тоя велик така да се кажи ръководител на народа, цар, господар, всичко му е точно да направи такава съдбоносна грешка за една любовна нощ, а е имал жени стотици. Но ТОВА Е СВРЪХ ЕГО, което не може да се опише. Такава неморална постъпка не може моята глава лично да я побере.
Правя сега само един хубав паралел.

Не веднъж съм казвал, че бяхме на едни разкопки на една могила. Открихме до могилата, археолозите бяха извадили повече от десет скелета. И на всеки скелет пишеше отгоре колко е голям, разни данни и бяха наредени. Това нещо го видяха може би четиридесет, може би петдесет човека, не знам. И аз понеже съм малко по-любопитен, ходих да ги чета тези и да ги гледам как са наредени. Най-големият беше два и тридесет. Представете си какъв гигант е бил и великан, ако се облече този скелет в плът, кръв, сухожилия, нали? До него беше около два метра , метър и деветдесет, не си спомням точно данните и след това продължаваха да намаляват. Най-малкото скелетче беше шейсет сантиметра само. Личеше си, че е детско. Понеже от археолозите никой не знаеше нищо, защо там в тази могила, казват, че е тракийска, пратракийска надгробна могила може би на десет хиляди години. Така ми казаха от небето. И аз питам духа: „ Какво се е случило?“ И аз нямаше да знам разбира се, но не си преписвам заслугите на небето на себе си. Аз работя за Божията слава. И отгоре ми казват: „Всички те загинаха от чума.“ Цялото семейство на този Тракийски цар, на който неговото царство е най-западното, опира там в полите някъде на Средна гора, там беше могилата. Този Тракийски цар е имал поданици някъде повече от половин милион. Идва хубавата чума, която съвременно ние наричаме пандемия. Идва пандемията и започва да мори поданиците му. Той вика главния жрец и му казва:
– Искам да знам как може да се спре пандемията? (тоест чумата или обратното) – и  главния жрец казва:
– Ваше Величество утре сутринта. Сега трябва да отида да разбера.
На другия ден сутринта идва и казва:
– Ами, има два пътя, два начина да се спре. Единия начин е да се остави и тя ще вземе две трети от вашите поданици.
– А какъв е втория начин? – пита царя.
– Втория начин е няма да вземе повече нито един поданик, обаче цялото царско семейство от Вас до най-малкото бебе от синовете и дъщерите ти, трябва да бъде заразено и да умре от чумата. Това иска небето.

Затова бяха тези скелети там. Защото по МОРАЛ този тракийски владетел е ненадминат. Той се е съгласил, за да има живот за неговите поданици. Затова един истински ръководител като Александър Македонски или Наполеон, който е стоял под куршумите, затова са го уважавали и са го обичали и него и Александър Македонски войниците му, защото е бил наравно с тях винаги и навсякъде и са усещали неговата Обич!
Ауу! Къде било разковничето!? Всичко оставям за размисъл, защото и тази книга е пак казах РЪКОВОДСТВО и ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА МОРАЛ!
Сега ще го докажа, като прочета някои от постулатите в нея „ЗЛАТНИТЕ ЗАВЕТИ“. Не какви да са, ЗЛАТНИ. Има и ДИАМАНТЕНИ. Това са още по-висши, но те не могат да бъдат възприети от обикновения човешки ум. И заради това ще се задоволим със Златните. В крайна сметка сме на Земята. Така. Отварям и попадам. Не съм ги отбелязал, защото спомням си на моята беседа в Бургас, като представях тази книжка бях си отбелязал с листчета и точно по номера, кои от ЗАВЕТИТЕ да прочета. Сега отварям. Пада се на осемдесет и четвърта и осемдесет и пета страница и първият Завет, един два, три, четири, пет, шест, седем са на тези две страници. Прочитаме ги всичките.

265 ПОСТУЛАТ
Попитаха мъдреца:
– Кой е ближният?
Той рече:
– Всеки, който те слуша и те чува, който те гледа и те вижда!
– А другите?
– Другите са пак ближни, но те са отвъд Хоризонта!

Веднага ще го тълкувам, да ни бъде чиста работата. БЛИЖНИЯТ Е ТОЗИ, КОЙТО СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ТВОЕТО СЛОВО, КОЕТО МУ ДАВАШ. И то само по този начин може да попие в него. Който те гледа и те вижда, слуша те и те чува! Защото в Евангелието е казано: „Слушах те, но не чувах те! Гледах те, но не виждах те!“. Следователно това са тези ближни, които по този начин ще си изправят Живота и ще тръгнат правилно по пътя към СВЕТЛИНАТА, към БОГА! А другите са още зад хоризонта. Те не виждат СВЕТЛИНАТА. Слънцето е на Хоризонта огрява, ама зад Хоризонта от другата страна на Земята е мрак и не могат да го видят! Това е.

266 ПОСТУЛАТ
Новото Време иска от нас Нови Неща –
Нов подход към всичко и всички,
нови идеи, нови замисли, нови начинания, нови инициативи,
нови методи, нови начини, нови каузи,
ново мислене, ново чувстване,
ново говорене, нови дела!
С други думи казано:
Нова ЛЮБОВ, Нова МЪДРОСТ, Нова ИСТИНА
и те да са най-близко до БОЖЕСТВЕНИТЕ!

Е това, ако не е ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ за МОРАЛ. Да си променим изцяло стария стереотип, егоистичен стереотип на поведение и на всичко.

267 ПОСТУЛАТ
Който гори в Живота, не умира!
Умира незапаленият!

Това е! Той не живее Живота! Той го спи! Значи, който гори в Живота, не умира, който е буден за Живота. Той и сега е безсмъртен и в отвъдното пак е безсмъртен. Другия и сега спи. Ми той дето вика народа, ще го цитирам: „Той си е жив-умрял!“. Това е уличен израз, но го употребявам, защото е абсолютно точен.

268 ПОСТУЛАТ
Търпението никога не закъснява!
Закъснява нетърпението!

Не веднъж съм казал и тук има още един постулат, който казва: „Най-много се награждава най-великото търпение!“ Небето те гледа колко си търпелив. Тази ТЪРПИМОСТ, ТЪРПЕЛИВОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ Е ДЪЛГОТЪРПЕЛИВОСТ, МНОГОТЪРПЕЛИВОСТ. БЕЗ ТЕЗИ НЕЩА НЕ ТЕ ПУСКАТ НАГОРЕ ДА ЗАМИНАВАШ. Това е. Затова се казва: „Търпението никога не закъснява!“ Точно на момента върши нещата. Закъснява нетърпението, защото правиш, опитваш се да направиш нещо, на което не му е дошло времето и няма начин да не се отложи и след това във времето и да сбъркаш нещата.

269 ПОСТУЛАТ
Един Адепт често напомнял на учениците си:
„Ставайте рано! И си лягайте рано!
Като ставате рано – имате време за всичко!
И най-вече – за Добрите Дела,
които също са ранобудни!
Лягайте си рано, за да се заключвате за
Недобрите Дела, които скитат нощем, и не заспиват, докато не направят
някоя пакост на човека!!!“

Няма смисъл това просто да го тълкувам. Тук понеже е дълъг този постулат е ясен.

270 ПОСТУЛАТ
Можеш да чакаш дъждът да дойде при теб,
но не и Изворът!

Значи сам трябва да отидеш до Извора, а дъжда може да го чакаш. Това вече остава за размисъл, защото има много дълбока мъдрост.

271 ПОСТУЛАТ
Компасът е умно изобретение.
Той ни показва правилната посока.
Но щом има магнитни аномалии,
този уред отказва да работи
и стрелката му се върти във
всички посоки като пощуряла!
Значи, Животът доказва,
че не винаги можем да му се доверим.
Човекът е Жив Компас!
Аномалиите са Несгодите в Живота!
Той трябва да ги осъзнава
и с разумна воля да ги преодолява,
за да не могат те да го отклонят
от Вярната Посока –
ПЪТЯТ към ВСЕЛЮБЯЩИЯ!

Вярната Посока – това е ПЪТЯТ към ВСЕВИШНИЯ, ВСЕМОГЪЩИЯ И ВСЕЛЮБЯЩИЯ!

Мария:
Георги, ти в самото начало каза, може би ще перефразирам, че тази книга е един инструмент и ако човек я ползва по правилен начин, може много да помогне в израстването си. Как се използва тази книга? Т.е. как се употребява, защото аз се опитах да седна и да я чета от корица до корица? Ами не мога да я прочета. Как трябва да я ползвам?

Георги:
Сега ще кажа и това. Значи ТАЗИ КНИГА НАИСТИНА Е НАВИГАТОР, т.е. ВОДАЧ, значи или ПЪТЕВОДИТЕЛ дори да я кажем. Пътеводител тя не само в Окултното и в Езотеричното и Духовното, а и в практическите неща, в самия живот. Тя наистина, понеже ето ги как са наредени постулатите и номерирани, малко трудничко се чете. Може да прочетеш една, две страници или три от тях и след това вече мозъка ти не може да възприема, тъй като

всеки един постулат е концентрация, много голяма концентрация на високи честоти на вибрации.

Вибрациите имат много висока честота. Всяка една дума, всеки един звук, който се произвежда и заради това съзнанието вече започва да се препълва. Човек трябва да почине и най-добре е да я възприеме по следния начин: може наистина… начините са два.
Всеки ден казва: „Аз ще прочета една страница,“, само от тук или от тук. Нали една страница или две или три, колкото може. Колкото по-малко, толкова по-добре.
А иначе със ставането сутрин, книгата чисто и просто си стои на масата, хващаш и отваряш и четеш. От лявата страна си избираш един постулат и от дясната както е на мен. Ето какво ми се пада. От тук имаме един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет постулата на 98 и 99 страница. Но аз искам да прочета само два и поглеждам и ми се пада точно:

311 ПОСТУЛАТ
Справедливостта е като Истината – Една!
Несправедливостите са безброй.
Но само те могат да ни научат
на Справедливост!

Ако трябва да го тълкувам и с пример, много лесно. „Справедливостта е една!“ И аз откривам, онзи ден чисто и просто ни докарват дърва и аз откривам, че от няколко кубика кубик и половина го няма, защото имам око а и мога да наредя една пирамидка. Метър, на метър, на метър е един кубик дърва. Какво стана сега? „Само несправедливостта може да те научи на Справедливост!“ Тогава, когато започнах да деля на две дървата, ТРЯБВАШЕ ДА ГИ РАЗДЕЛЯ АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВО, ДА БРОЯ ВСЯКО ДРЪВЦЕ. ЗНАЧИ САМО НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА МЕ ПОДСЕЩА И АЗ ДА БЪДА СПРАВЕДЛИВ! Ако трябва на някой да дам половината дърва, да дам точно половината. Виждаш ли? Затова е казано тук, просто казвам практически.
От другата страна. Ето какво.

316 ПОСТУЛАТ
Кармата се брои за опитност на душата.
Но с Нейно Величество Кака Карма си имат
работа само още спящите човешки същества!!!

Пробудените са освободени от Кармата. Те си продължават да се занимават с Програмата за Еволюция, т.е. със Съдбата. Но ако си наистина пробуден и просветлен човек, Кармата вече нямаш нищо общо с Кармата, защото ти избягваш да вършиш такива нарушения на Земята. Ако ги вършиш те са твърде малки и тези малки се плащат малко. Значи големите престъпления Морално-Етични се плащат много и не в едно прераждане.
Но сега трябва да се изчистят кармичните остатъци от всичките прераждания назад и затова на някои им се струва малко по-тежко и по-зле, защото трябва да плащат и казват: „А бе така честно съм живял в този живот.“ – „Да, но не знаеш какви са ти тежестите и раниците от миналите животи. И сега като ти ги струпаха на гърба всичките и ти тежи, защото вече нещо си прояснен.“ Да това според човека не е справедливо, нали? Е да, ама несправедливост, ама те води да си помислиш, че има една голяма справедливост, която е винаги като Истината – Една!

Мария:
Замислих се сега за заглавието „ЗЛАТНИТЕ ЗАВЕТИ“. Ти беше казал на беседата, че Заветите това са Мъдрости и ако ги приложим виждаме, че те действат. Ако си спомням правилно. Обаче съм чела коментари във фейсбук и в YOUTUBE имаше в твоя канал, когато беше представянето на книгата. Едни питат: „Добре де, той колко много време и колко дълго време ги е мислил тези Завети?“, защото те не са един и два. А от друга страна пък имаше друг въпрос: „Кой ти ги казва тези Завети?“

Георги:
Така. И едното е вярно и другото. Сега, онези които са продължителни са измъкнати от моята лична опитност в този живот, защото Всевишния ме вкарваше в такива ситуации, понеже ми е само за пръв път и аз нямам никаква опитност. И се въртеше при мене живота на много високи обороти. От всичко да пипна, от това от онова. Вкаран съм и, аз си признавам големите грехове, разбира се, че съм убивал животни и птици, работи и ред други човешки залитания и забежки, които са, нали? Фактически човек трябва да си ги осъзнае. И тази опитност ме е научила вече. И понеже все пак Бог ми е дал този дар на писател, на поет и на човек, който борави със словото и пиша. А другите изведнъж проблясък става сутрин. Обикновено след три, четири часа ума е най-бистър на човека и затова трябва рано да ставаш и рано да лягаш. Ако искаш да правиш някакво хубаво дело, не вечерта до късно да работиш, а сутринта. Рано си лягаме с кокошките, дето викаше баба ми и сутрин ставаш с пеенето на петлите. Казват: „Ааа кокошките най-рано си лягали. Да но петела е най-ранобуден,“ Това е. Значи и изведнъж имам моментално прозрение. Не е моя опитност. Аз знам, че слиза отгоре. Казвам: „Благодаря, Ти ГОСПОДИ, че ме подсещаш за това!“ Обикновено това не се изменя, както последния постулат, който го прочетох е спуснат отгоре. Аз после съм го проверил, че е така и знам, че е така. Той просто ме подсеща.
„Справедливостта е една, като Истината! Несправедливостите са безброй! Но само те могат да ни научат на справедливост!“ Това е точно израз на Небето. Който има връзка много добре го знае, че е абсолютно така и може да ми потвърди думите. Защото НЕБЕТО Е АБСОЛЮТНО ТОЧНО, иначе по-дългите постулати са си от мен или премислени направени, нагласени, някои са поправени, съкратени, други са разширени. Аз обикновено изписвам само едно изречение, да ме подсети за какво трябва да мисля. И след това само като го поглеждам, вече от това изречение може да стане и повест и книга и роман.

В тази връзка ще малко странично един случай.
Стоят си в бистрото трима велики френски писатели, много големи, колеги. Кой каквото иска пие. Може да пият чай, може да пият кафе, може да пият алкохол. И си говорят. Приятно им е. Това заведение все едно, че е писателското кафене. Събират се всяка сутрин. По едно време гледат на масата един пепелник. Единия най-младия от тях казва:
– Момчета, а бе знам, че и тримата сме добри писатели, обаче истинския писател, ако му покажеш пръст, може да напише за този пръст, за палеца един разказ. За показалеца втори, за средния и така нататък.
Един от другите казва:
– А бе слушай, може и повест да се напише, не само разказ.
А третия казва:
– Ааа и роман.
Онзи първия казва:
– А ми дайте за напишем за този пепелник. Да напишем!
Минава време и какво се получава? Прекрасни – един разказ дълъг, казва се новела пише един от писателите. Втория, който е пише повест и третия пише роман. И всичко това, в историята се върти около един пепелник. Обаче това са човешки съдби. Това са житейски ситуации, които се предават от едни много талантливи, много известни френски писатели. И заради това, ако срещнете някъде да се пише или го прочетете, както аз съм ги чел ще бъде много добре.
Това е истинския творец. Той трябва да бъде и поли, т.е. много, многопрофилен.

Мария:
Има ли тази книга силата, когато я отвориш /да кажем, че имаш проблем, някакъв въпрос/ да ти подскаже накъде да вървиш и да получиш отговор?

Георги:
Това е точно същото както е книгата „ОЗАРЕНИЯ ПО ПЪТЯ“, молитвеника. Значи сутрин човек преди да тръгне, може да отвори молитвеника и да прочете една молитва, която точно му трябва за деня. Той не знае какво ще му се случи. Същото е и това. Ако имаш някакъв проблем или искаш да попиташ или сутринта когато станеш, като отвориш, наистина винаги ще намериш, защото духът ти движи и пръстите на ръцете, да не говоря, че и всичко е от него и точно ще попаднеш на подходящото нещо, което може да ти бъде винаги в помощ. И никога в загуба. Само в помощ. Ето затова  се пише Златните Завети. ТОВА Е ЕДНА СЪКРОВИЩНИЦА НА СЛОВОТО. ЕДИН ЗЛАТЕН ТРЕЗОР НА СЛОВОТО.

Сега за по-лесно ще кажа, че

ВСЯКО НЕЩО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВА  С МОЛИТВА И ДА ЗАВЪРШВА С МОЛИТВА, а още по-простичко е ДА ЗАПОЧВА С ЛЮБОВ И ДА ЗАВЪРШВА С ЛЮБОВ!

Но истинската ЛЮБОВ, която е  ТЯ ИМА НАЧАЛО, НО НЯМА КРАЙ.
Лично на мен ми бяха направили една такава инструкция, която сега мисля, че я спазвам, може би не сто процента, а би следвало да я спазвам. Много години ме учиха точно на това, защото ми казваха отгоре:
– НАУЧИ СЕ ДА ОБИЧАШ ВСИЧКО!
– Ама как така всичко?
– Всичко!
„НАУЧИ СЕ ДА ОБИЧАШ ВСИЧКО!“ и ми изброяват:
– Ти обръщаш ли внимание на земята по която ходиш?
– Не.
– Е да, но трябва да си насочиш вниманието натам. Като го насочиш ти си насочваш и Обичта.
Може да е малка, човешка Обич. Може да е огромна на Светиите или на Божествата, но даваш на Земята Обич. Следователно няма начин да не получиш нейната Обич, нейното Приятелство, нейното Майчинство, нейната Грижа! Няма начин!
– Обичай всичко, пътеките по които вървиш, тревите по които стъпваш, цветята, земята, Слънцето, Въздуха, Водата! НАУЧИ СЕ ДА ОБИЧАШ ВСИЧКО!!! Иначе – вика – не можеш да вървиш по пътя на Светлината. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧОВЕЧИШ!
И аз казвам:
– Ама как, нали съм човек?
– Ооо човек външната форма.
Вече аз съм го казвал в една беседа. Човек е на различни проценти от двадесет и пет до седемдесет и пет максимум. Още по-нагоре вече са само праведните и Светиите осемдесет, деветдесет, деветдесет и пет. На Земята не можеш да бъдеш и сто, дори и да искаш. Тези пет процента така да се каже имат луфт, движение, които ти помагат да се въртиш както кубчето на рубик. Така е.
Следователно, когато се научим да обичаме всичко обкръжаващата ни среда, близките си и не само. И затова е казано: „Обичайте враговете си! Обичайте и приятелите си! Обичайте и предателите си!“ Значи защото САМО ПРИЯТЕЛ МОЖЕ ДА ТЕ ПРЕДАДЕ. Врага не може да те предаде. Той си стои далече. Казвал съм го не веднъж и казвам го за сто и първи път най-малкото. Следователно когато се научим да обичаме всичко, всеки един предмет, всяка една същност, защото те са съзнания. Само това казвам едно изречение за съзнанието. Ние мислим, че тази маса не е съзнание. А тази книга какво съзнание е и какво съдържа вътре!
Защото всеки един звук, всеки един цвят, всеки един тон са Съзнания, които са подвижни, динамични, които работят. Всяка една буква, всяко едно слово вътре, то работи в тази книга. Докато тук (показва масата) са в покой. Тук една маса, защото жива и не жива природа ги разделят обикновено, обаче биолозите, но не е така. Това също е съзнание и е материализирано, само че е яка твърдост. А вътре от какво се състои? Ми от молекули и от атоми, протони, неотрони, работи, вътре кварки, всички частици вътре, електромагнитни частици казано с една дума. Ама тези електромагнитни частици носят у себе си Съзнание. Ето това е. Следователно  има го съзнанието, но то още не е проявено освен в тази твърда форма.
Не знам, не искам да казвам една беседа, да изнасям цяла лекция за това. Може би ще му дойде времето и тогава като говоря за съзнанията. Ще говоря точно, много подробности. Аз обикновено не обичам много подробностите и трябва да се оставя на хората да правят паралели, да правят свързване с нещата и ДА ЗАПОЧНАТ ДА МИСЛЯТ!
Най-важното Учителя казва: „МИСЛЕТЕ! МИСЛЕТЕ! МИСЛЕТЕ!“ Три пъти го казва. Трябва да се мисли, но Вуте казва: „Най-мразим да мислим“, по шопски. Значи Мисленето е най-тежкия, най-трудния така да се кажи процес в Съзнанието. Наистина, защото ОТ МИСЛЕНЕТО ЗАПОЧВА ВСИЧКО.
МИСЛЕНЕТО Е СЛОВОТО НА БОГА!
Това е, защото  НАЙ-НАПРЕД БЕШЕ СЛОВОТО. Но Словото е било като Мисъл, след това се изявява като звук, като всичко останало.
Това е което мога да кажа за чудесната книга, не че е моя. Тя не е моя. Нищо не е мое, нали освен моята опитност. Но аз съм дал нещо от себе си, като съм превърнал тази опитност в някаква мъдрост, която е полезна за хората. Всички останали неща може да се каже в прав текст, че са ми дадени и са ми продиктувани. Така че не мога да прибирам цялата слава и тази слава не е моята слава, защото на Бог не само тялото ми, ума, Душата и Духът ми, а ми и таланта и всичко останало е негово. Защото БЕЗ НЕГО АЗ НЯМА ДА ИМАМ ОПИТНОСТ. НЯМА ДА СЪМ!

Благодаря на всички, които са ме видели и са ме чули и им пожелавам Здраве, Обич, Щастие и ДА ВЪРВЯТ ПО ПЪТЯ НА СВЕТЛИНАТА НЕОТКЛОННО И НЕПОКОЛЕБИМО!

ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯ И ИСТИНСКИ ПЪТ, КОЙТО ВОДИ НАПРАВО КЪМ СЪРЦЕТО НА СВЕТЛИНАТА, А ТОВА Е ВСЕЛЮБЯЩИЯ!

БЛАГОДАРЯ!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview