Post 20

Мили приятели!
Дойде моментът заедно да се помолим за Мир на Планетата Земя!
За М И Р – Мъдрост, Истина, Разум!
Нека всеки, който е разбрал, че всички сме Едно, се включи с Любов в тази молитва!
На 20 януари – понеделник, 12.00 ч. на обяд  местно време – независимо къде по света се намирате, Човеци – отделете една минута за прочитане на молитвата!
Споделете молитвата – тя наистина трябва да стигне до повече хора…
ЗаЕдно за Земята – райска планета на Мира и Любовта – нашият дом!
Блажени миротворците!
Благословени хората, проводници на Божествената Любов и грижа за другите!

Силвина Бел Илали, Георги Изворски

КОЛЕКТИВНА МОЛИТВА ЗА МИР НА ПЛАНЕТАТА

ГОСПОДИ на Мира, БОЖЕ наш,
FATHER ALMIGHTY,
CREATOR of Heaven and Earth,
of all visible and invisible!

Молим TE, благослови всички хора, които живеят на Земята!
Укрепи в тях Доброто и Човечността, Вярата, Надеждата и Любовта,
за да се установи Мир на Земята и в сърцата на хората!
Молим TE, човеците да осъзнаят,
че всички сме Едно, че Земята е един Божествен организъм!
Дай Светлина, ум и разум на хората,
за да се научат на Любов, Взаимопомощ и Прошка
и да изчезнат завинаги войната и враждата на Земята!
Отчаянието и агресията да се превърнат в Надежда, Мир и Радост!
Световните лидери да бъдат все по-често – просветени хора,
които истински се грижат за Човечеството.

ГОСПОДИ на Мира, молим TE, да дойде ТВОЕТО ЦАРСТВО на Земята,
което е изпълнено с МИР, ХАРМОНИЯ, ЛЮБОВ,
МЪДРОСТ, ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОБРОТА!
Нека ТВОЯТА ОСЛЕПИТЕЛНА ВИДЕЛИНА
освети тая планета, за да може и тя да съществува
пълноценно и вечно в семейството на райските планети …!

ГОСПОДИ на Мира, да пребъде Великият ТИ Благ Промисъл!
THANK YOU !
GLORY TO YOU !
МИР ВСЕМ !

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Dear friends!
The time has come to pray together for the Peace on Planet Earth!
Peace – Wisdom, Truth, Reason!
Everyone who has understood that we are all One, is invited to participate with Love in this prayer!
On January 20 – Monday, at 12.00 o’clock at noon local time – no matter where in the world you are, Humans – take a minute to read the prayer!
Please, share the prayer – it really needs to reach more people …
Together for the Earth – a Paradise planet of the Peace and the Love – our Home!
Blessed are the peacemakers!
Blessed are the people, mediums of the Divine Love and care for others!

Silvina Bel Ilali, Georgi Izvorski

UNIVERSAL PRAYER FOR THE PEACE ON THE PLANET EARTH

O LORD of the Peace, our GOD,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR OF HEAVEN AND EARTH,
of everything visible and invisible!

We beg YOU, bless all the people, living on the Planet Earth!
Strengthen in them the Goodness and the Humanity, the Faith, Hope and Love,
to establish Peace on Earth and in the hearts of people!
We beg YOU to help the people realize
that we are all One, that the Earth is a Divine organism!
Give Light, Mind and Reason to People,
to learn Love, Mutual Assistance and Forgiveness,
to make the war and enmity on the Earth disappear forever!
Despair and aggression to become Hope, Peace and Joy!
The world leaders to be more enlightened people,
who truly care about Mankind.

O LORD of the Peace, we beg YOU for YOUR KINGDOM to come on Earth,
which is filled with PEACE, HARMONY, LOVE, WISDOM, TRUTH, JUSTICE AND GOODNESS!
Let your DAZZLING LIGHT illuminate this planet
so that it too can exist fully and forever
in the family of paradise planets…!

O LORD of the Peace, may YOUR Great Providence abide!
THANK YOU!
Glory to YOU!
PEACE TO ALL!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

9 Comments
 • Венета Атанасова Илиева
  9:15 AM, 16 January 2020

  Благодаря Ви,Силвина Бел Илари и Георги Изворски -МИР трябва да просъществува по целият СВЯТ,да си подадем ръце и се обединим .Изпратила съм МОЛИТВАТА,ВИ ЗА МИР по целия свят където имам приятели ,направете го и ВИЕ приятели мои . БЛАГОДАРЯ ВИ.

 • Илонка Пламенова Петрова
  11:52 AM, 16 January 2020

  Господи да бъде твоята воля.Амин.Аум.Аумен

 • Радка
  11:33 PM, 16 January 2020

  ДА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА, ТВОЯТА ВОЛЯ, ТВОРЕЦО НАШ НЕБЕСНИ ЗА МИР И ЛЮБОВ НА ЗЕМЯТА И ВЪВ ВИСИНИТЕ!
  АМИН, АУМ, АУМЕН!

  • q83@abv.bg
   7:52 PM, 11 March 2020

   Благодаря за молитвата. Трябва да създадем група и да бъдат публикувани часовете за колективна молитва. Бог ще ни чуе въпреки многото грехове които ни отдалечиха от Него. Помилвай нам Боже. Амин.

 • Rossy
  9:30 PM, 17 January 2020

  Да пребъде Божията Любов Мир и Светлина!
  Доброто да победи!
  Сърцата ни да се изпълват с Любов защото всички сме частица от Бог .
  И нека реченото да бъде сторено!
  Амин!
  Така да бъде АМИН.

 • Анна Божинова
  5:50 AM, 18 January 2020

  Прекрасна идея!!! Участвам. По-добре, за да бъде по-силна молитвата, да се използват само положителни думи. Само любов. За да успеем да изградим нов свят само с любов.

 • Nnnnn
  12:27 PM, 20 January 2020

  Amin!

 • Nnnnn
  12:35 PM, 20 January 2020

  Да има мир и разбирателство между хората! Защото любов има! Нека всички деца да имат възможност да са щастливи да живеят с бащите си! Както имат възможност да живеят с майките си! Амин!

 • Reni Kechedzhieva
  2:25 PM, 20 January 2020

  И нека всичко, което е било нелюбов да се превърне в Любов и Благодарност, и силна воля за прилагане на Божествените Добродетели !
  АМИН! АУМ!АУМЕН!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview