Има една мъдрост, много стара, която можем да я наречем Духовен постулат,  която казва така:
Едно нещо, колкото е по-лъскаво, по-пищно, по-пъстро и по-съблазнително, толкова е по-измамно.“ Значи може да е нещо което, да е голямо менте. 

Ето я книжката – Звездна роса.
Цялото име е ЗВЕЗДНА РОСА  за ЗВЕЗДНАТА РАСА.
Тя е, така ако се погледне, незабележима, синичка книжка, едно заглавие, но фактически съдържа ценни съвети и е написана ясно, конкретно и общодостъпно. Няма човек, който да не може да я разбере. Тя се състои от няколко раздела, които смятам, че всеки един човек може да намери вътре СЕБЕ СИ, тоест да са за него. Независимо какъв е – от значи най-обикновения човек, който е – може да е хлебар, може да е рибар, може да е овчар – до царя, императора или един висш духовник. Значи има за всички – абсолютно.

Искам да прочета нещо в началото на тази книжка, което съм го написал, защото искам да кажа отговорно, че всички религии /може да се каже, че голяма част от духовните общества също/ са несъвършени. Несъвършенството им идва от едно единствено нещо. Колкото и да говорят на теория, че има равнопоставеност и пълно равенство между мъжа и жената или между Мъжкият и Женският Принцип, в действителност то не е така. И всички, които най-много говорят и радуват за това, точно вършат на практика обратното. Особено религиите!

И заради това неведнъж са ме канили /моите приятели много държат/ да отида на Света Гора, в Атон, ама аз не искам да отида. Защо?! И им казвам:
– Момчета, разберете ме. Всички вие сте или добри мъже, или добри жени. Пораснали сте вече – деца  и т.н., ама аз да ви кажа не съм като вас. Един ден съм мъж, един ден съм жена и третия ден съм дете. Ако в понеделник съм мъж, във вторник съм жена, в сряда съм дете, после в четвъртък съм пак мъж, в петък съм пак жена и в събота съм пак дете. Няма как.
Такъв съм и тия трите Принципа са абсолютно равни у мене, нали Исус казва: Ако не станете като децата, не можете да видите ЦАРСТВОТО БОЖИЕ!
– Как ще отида на Атон? Нали веднага ще ме хванат, още първия ден ако отида. Те няма да ме пуснат, защото виждат – тоя човек е жена. Ако ме пуснат случайно, ще кажат на следващият ден: „Как влезна тая жена тук ? Вие нормални ли сте?“ На третият ден ще кажат: „Ама вие си идвате с децата тука, то и за деца не е и за децата е забранено.“/Особено, ако детето е женско./
Виж колко е просто, но е така и за това ето какво съм написал.
НЕКА ИМА ХРАМОВЕ И НЕКА ХОРАТА СЕ МОЛЯТ В ТЯХ!
НО АЗ ЩЕ ВЛЯЗА В ХРАМ, КОГАТО ГИ ИЗГРАДЯТ ИЗЦЯЛО КУПОЛНИ И СТЪКЛЕНИ, КАТО АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ!
И МОЛИТВЕНО-РИТУАЛНИЯТ ЗНАК –  СИМВОЛ НА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ДА БЪДЕ – ЕДИН ЕДИНСТВЕН – ГОРЯЩА СВЕЩ! И НЕЙНИЯТ ПЛАМЪК ДА БЪДЕ ВЪВ ФОРМАТА НА СЪРЦЕ! И СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ ДА БЪДАТ „БЕЛИ ДУЩИ В БЕЛИ ДРЕХИ“ И МЪЖЕ И ЖЕНИ – РАВНОПОСТАВЕНИ!
И ЖЕНИТЕ ДА МОГАТ ДА СТАВАТ И ПОПОВЕ, И ВЛАДИЦИ, И КАРДИНАЛИ, И ПАТРИАРСИ, И ПАПИ….
СЕГА МИ СТИГА ДА СЕ МОЛЯ НА ВЕЛИКАТА ТВОРЯЩА СВЕТЛИНА, НА ВСЕМИРНИЯТ БОЖЕСТВЕН РАЗУМ, НА БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ ПОД НЕБЕСНИЯ КУПОЛ!
И СЪВЕСТТА МИ ДА БЪДЕ ВЕЧНО ГОРЯЩАТА СВЕЩ, А НЕЙНИЯТ ПЛАМЪК – СЪРЦЕТО МИ!
От това по–ясно здраве му кажи!

Значи, когато всичко стане това, аз ще вляза и в най–малкото параклисче, и в най–далечната църква, ама ще отида сто пъти на Света Гора, не сто – хиляда, един милион пъти, но да бъде така! И пак казвам: И СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ ДА БЪДАТ „БЕЛИ ДУШИ В БЕЛИ ДРЕХИ!“

Не искам да казвам да бъдат в бели дрехи /ама с каква душа си?/ – вече само Господ вижда, нали? Ама не само Господ. Горе–долу ще се похваля, че и аз мога да видя, а пък и всеки човек разбира оня човек срещу него /колко пари струва /, ама няма начин, защото във всеки има, така да се каже, един сензор, който хоп и веднага улавя, но човека – как да кажа? Един приятел имам, който непрекъснато казва:
– Георги, знаеш ли, като ме лъжат ама моментално познавам и когато им казвах истината, всички приятели избягаха от мене и почнаха да се отнасят с недоброжелателност, с ненавист направо и тогава разбрах, че не трябва да им казвам истината. Не трябва да им казвам, че ме лъжат, че са мошеници и измамници, следователно, за да може горе–долу да се разбираме на Земята.
– Ето за това се допускат и такива компромиси само и само да може хората да приемат тия хора, които имат по–силно чувство развито за Истината. Иначе много хора виждат човека срещу него какъв е, но обикновено си мълчат. Или не го забелязвай – това е най–добрата политика. Човека го остави точно такъв, какъвто е и не се опитвай, ако той не иска, да го промениш! ТОВА Е СТРОГО И АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО ОТ НЕБЕТО! Оставяш си го такъв какъвто е.

Шекспир, ще цитирам за сетен път, казва: „Простакът е непобедим!“
Значи, ако човекът си е простак, си го оставяш да си бъде простаче. Ти не можеш да го промениш и да искаш, защото фактически той непрекъснато ще се опитва да те промени и да те сваля долу ниско, а не можеш да му се водиш на него по акъла. Следователно го приемаш такъв и казваш, че е прекрасен, чудесен човек – точно такъв и той гледа, и остава доволен, и вика:
– Е най–сетне ме оцениха.

Така, продължаваме нататък. Следващият раздел в книжката, която е тука, е може да се каже МОРАЛНО–ЕТИЧЕН! Тоя раздел е изключително важен, защото ние трябва да знаем как да се отнасяме с всяко едно живо същество, не само с всяко едно разумно живо същество като човека, а и с всяко едно същество. И ако се отнасяме наистина като добри стопани и като приятели на всички и на всичко, ще ни се подобри живота. Значи, ако спрем да мразим комарите и да ги убиваме, комарите няма да ни хапят. Защо? Защото просто ги обичам и тях. И просто гледам да ги отделя от мене по–най нежния и фин начин и деликатен, но не и да го убия това същество. То си има мисия.

Така и ето сега тука ще поговорим малко за Основните Принципи на Вселената и за Добродетелите, които ги изразяваме. Ще прочета някои от основните Принципи, а те са наистина най–основните на Вселената. Това са:
Започваме, разбира се от НАЙ–ВЕЛИКИЯТ ПРИНЦИП, защото това е самият ВСЕДЪРЖИТЕЛ, ВСЕМОГЪЩИЯТ, ВСЕДЪРЖИТЕЛЯТ, СЪЗДАТЕЛЯТ НА ВСИЧКО, ВСЕЛЮБЯЩИЯТ!

БОГ Е ЛЮБОВ, значи ЛЮБОВТА  е ПЪРВИЯТ ПРИНЦИП и ОСНОВОПОЛАГАЩИЯТ във Вселената!
ЛЮБОВ!
МЪДРОСТ!
ИСТИНА!
СПРАВЕДЛИВОСТ!
ДОБРОТВОРЧЕСТВО!
СЪВЪРШЕНСТВО!
СЪЗИДАТЕЛНОСТ!
ВЯРНОСТ!
СМЕЛОСТ!
ПОСТОЯНСТВО!
НЕПОКОЛЕБИМОСТ!
ЖЕРТВЕГОТОВНОСТ!

Има още Принципи, но това са Основните и ако тях ги спазваме, ще надминем Светиите и Архангелите. Няма начин – хиляда на сто съм убеден в това. А ето мога да ги прочета и всичките, те са 42 ДОБРОДЕТЕЛСТВА, с които изразяваме ПРИНЦИПИТЕ чрез тях. Разбира се, те са прекрасни. Само ще ги прочета и няма да ги тълкувам. Който иска може да си вземе книжката и да ги прочете, и да мисли върху всеки един от тях. Кой от тях има и кой няма или кой е малък процент, кой е най–голям процент у него. И те са само чудесни, прекрасни неща. 

АВТОРИТЕТНОСТ
АКТИВНОСТ
БЕЗКОРИСТНОСТ
БЕЗУСЛОВНОСТ
БЛАГОДАРНОСТ или ПРИЗНАТЕЛНОСТ
БЛАГОРАЗУМИЕ или ЦЕЛОМЪДРИЕ
БЛАГОРОДСТВО
БЛАГОСТ / КРОТОСТ , ДОБРОДУШИЕ /
БУДНОСТ
ВДЪХНОВЕНОСТ
ВЕЛИКОДУШИЕ
ВЗИСКАТЕЛНОСТ
ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ
ВЪЗДЪРЖАНОСТ
ГРИЖОВНОСТ
ДОБЛЕСТНОСТ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ
ДОБРОНАМЕРНОСТ
ДОСТОЙНСТВО
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТ
ЖИЗНЕУТВЪРЖДАВАНЕ
ИСКРЕНОСТ
ИНИЦИАТИВНОСТ
КОЛЕКТИВИЗЪМ /КОРЕКТНОСТ и ТОЛЕРАНТНОСТ /
ЛЮБВЕОБИЛНОСТ
МИЛОСЪРДИЕ
МИРОЛЮБИВОСТ
ОТГОВОРНОСТ
ПРОСВЕТЛЕНОСТ /означава ПРАВЕДНОСТ, по–старият термин/
САМОПОЖЕРТВУВАТЕЛНОСТ
САМОУВАЖЕНИЕ
СВОБОДОМИСЛИЕ
СЕБЕВЛАДЕЕНЕ
СЕБЕПОЗНАВАНЕ
СМИРЕНИЕ
СЪГРАЖДАНЕ
ТЪРПЕЛИВОСТ
ТЪРПИМОСТ /има разлика /
УРАВНОВЕСЕНОСТ
ХРАБРОСТ
ЧОВЕЧНОСТ
ЯСНООСЪЗНАТОСТ
Ясноосъзнатостта е висшата форма на Себепознаването.

Когато изучиш себе си абсолютно, тогава нещата от живота започват да ти стават ясни.

Или както е казано в един Духовен постулат: „Опознай камъчето в ръката си и ще опознаеш Вселената.“ Т.е. всички твърди неща – планети, комети, слънца във Вселената ще ги опознаеш от едно камъче. Ако опознаеш себе си и Принципите, които са у тебе, какво имаш повече и какво имаш по–малко, ще опознаеш моментално и не само човешкия свят, който е тука, в който живеем – това е материята или тъй нареченото Изявено Битие, но и останалите два свята – Ангелския свят, който му казваме още Духовен свят и Божествения Свят. 

Така, сега като казахме хубавите неща, трябва веднага да противопоставим по-нататък и някои не добри неща, а това са едни от основните нарушения на МОРАЛНО-ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ВСЕЛЕНАТА или на тъй наречената ВСЕЛЕНСКА КОНСТИТУЦИЯ!

Аз ги наричам

ДУХОВНИ, ДУШЕВНИ И ФИЗИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЯНИЯ

или църквата за кратко ги казва ГРЕХОВЕ! Греховете се разделят от църквата на смъртни, които тя е определила седем смъртни гряха, а те са повече и не толкова тежки. Не толкова смъртни, но пак са грехове. Сега, както видяхме Добродетелите са 42. Четиридесет и две е числото на БЕЗСМЪРТИЕТО, на ВЕЧНОСТТА, на НЕТЛЕННОТО, на ПРЕКРАСНОТО, на БОЖЕСТВЕНОТО! А 40 са ПАНАХИДИТЕ. Ако искаш да отидеш на панахида е 40. Нещо да правиш – 40. НЕ, ЩЕ ГО ПРАВИШ 42 ПЪТИ, ако е в Името на ЖИВОТА, на ЛЮБОВТА, на СЪГРАЖДАНЕТО, на някои прекрасни качества и неща  – 42 дни.

Ще кажа нещо преди да продължа с нарушенията – защо съм ги определил така – те са 123 нарушения.
Числото 123 или 1, 2, 3 никак не е случайно. Това е число и това е Код. Космически небесен Код.
1, 2 ,3;  1, 2, 3 – Човек, за да разбере, че той действа, ще види ако си го повтаря често. Мен ме караха в планината да го повтарям – час, два, три, четири. Почти половината ден, ама само това 1, 2, 3;  1, 2, 3; 1, 2, 3. Когато ми омръзнеше, моят Духовен наставник ми казваше:
– Добре бе, синко, повтаряй –  3, 2, 1;  3 ,2 ,1;  3, 2, 1, щом не искаш 1, 2, 3; – то е пак същото.
Казвам:
– Не, не е  същото.
– Синко, във Вселената няма горе и долу, ляво и дясно. Важното е да ги казваш и трите. Ако можеш да ги казваш и трите на веднъж.
Викам:
– Мога с мисъл.
– Още не можеш, но ще се научиш!
Аз, избързвам и викам: Ей, мога с мисъл – изведнъж да си помисля за трите. /Но тогава още не можех./ Така, както и да е.
Значи 1,2,3 когато казваш първото нещо което е /за всеки един човек е възможно/, само че трябва 42 дни да казва, по веднъж да прочита всичките тия Морално-Етични нарушения или престъпления т.е. грехове да си ги чете.
Всеки ден! Те се четат няма и за пет минути. Аз ще прочета някои от тях, не всичките, разбира се и когато ги чете всеки ден 42 дни ще види чудото, което е станало с него. Той чисто и просто се е преобразувал. Толкова фино и неусетно – защо?! Може би, да му бъде малко по–некомфортно в началото – ще кажа защо. За да не се учудват много хора. Тъй като ефекта отначало може да бъде доста отрицателен и доста силен и неприятен. Не лиценеприятен, а доста неприятен. Ами тъй като тоя космически Код отключва Трите Централни Канала в човека, по които текат енергиите. Те са три. Всички посветени абсолютно добре го знаят. Кои са те?
Единият е БОЖЕСТВЕНИЯТ– главния и големия – те са като трите черти на ПЕНТАГРАМА. И другите са:
Единият е ДУХОВНИЯ – АНГЕЛСКИЯ КАНАЛ
и другият е ЧОВЕШКИЯ /ето има три/ – по тях текат енергиите.

Сега, енергиите много често ние на земята ги разделяме /не сме дорасли до там, ама ще го кажа с една приказка/ на позитивни и негативниНЯМА ТАКИВА РАБОТИ. Енергията е една, която слиза от Космоса, само че тука я изтеглят различни същества и когато минава през разни други трансформатори, които не са много доброжелателни към нас и които знаят, ни дават много повече енергия. Тя фактически е добра и е хубава, но /сега ще кажа технологията/ ние не сме свикнали с нея. Макар че и светиите дават, но по-нежно, фино и деликатно. И Архангелите дават на човека, но те точно дават. Докато братовчедите ти дават много мощна енергия, силна и това е все едно да ти дават всеки ден по една  лъжичка – чаена лъжичка медец – великолепно нещо. Ама братовчеда какво прави? Слага пред тебе буркана, дава ти най-голямата супена лъжица – бърка и ти пъха в устата. И вика: „Яж, яж, яж!“
Нали е мед? Нали е красиво, нали е хубаво, нали е много добро? Е да, ама като ти го пъха /ама той има право да те насилва/, защото белите адепти нямат право на йота насилие, ама все пак братовчедите са малко по сиви – те имат право на това. И те насилват. И от там тая енергия, която е чудесно нещо… Той прави това с цел на бърза ръка да ти изхвърли ПОРОЦИТЕ.
Значи, той работи точно като един бял Адепт, само че неговите средства, неговите прийоми, неговите начини, неговите методи  – на братовчеда са малко по–различни от моите, който се смятам, че уж съм бял. Може да не съм точно бял, може да имам разни сиви контури, ама в крайна сметка ГОСПОД ме е сложил от тая страна – да съм от белите пешки, нали. От белите фигури на шаха. Пък от тъмните е другата страна. А сме едни и същи, направени от едно и също дърво – само боята ни е различна!
Така! Когато се отключат тези енергии /казвам каква е технологията/ понеже приемаш голямо количество енергия, а енергията която слиза първата й работа е, когато има подобна вътре вибрация, човек успява да я понесе. И тогава казваме: „Ей, какви позитивни, хубави енергии!“, защото и ти имаш позитивни неща. Тогава позитивно върху позитивно идва, обаче ако имаш много пороци и много негативи – тая енергия, която слиза мощна и тя иска да ги изхвърли, иска да ги избута, а ти си свикнал с тях.
Това е същото – имаш в крака забити пет трънчета, ама ти свикваш с тях, те са малки – побоцкват те от време на време, ама караш. Изведнъж идва един с една голяма игла и започва да ти ги вади и ти почваш да пищиш, ама като ти ги извади ще стане по–леко – две мнения няма.
Ето това е Лечебно-Оздравителния Ефект или Лечебно-Оздравителните Енергии. Значи се казва ЛОЕ. Онези, които са създавали Словата са били от Архангел нагоре и са сложили едно „А“ и е станало едно нещо, което е много полезно на земята – АЛОЕ.
Сега ще го разтълкувам. А-то е Светлина , а ЛОЕ вече чухте какво е. АЛОЕ. Затова алоето има наистина такива качества, чудесни и прекрасни,
Затова му е такова името или разтълкувано се казва ЛЕЧЕБНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН ЕФЕКТ ЧРЕЗ СВЕТЛИНАТА или СВЕТЛИННО ЛЕЧЕБНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН ЕФЕКТ! Ау, колко било просто, ама ме обвиняват непрекъснато и казват:
– Георги, абе това не може да бъде толкова просто.
– Как не може да бъде толкова просто? Вие не знаете, че

БОЖЕСТВЕНОТО е АБСОЛЮТНО СЪВЪРШЕНО и АБСОЛЮТНО ПРОСТО! 

Защо го търсите и защо усложнявате нещата? По тоя начин се мъчите и си усложнявате живота. Оставете всичко да тече естествено, защото водата от извора, като излезе, първата вода тя знае точно от къде да мине и си прави път. И като мине по тоя път, тя прави едни меандри, едни завойчета и природата е предвидила там за всяко едно растение и животно, че трябва да бъде освежавано от тоя поток. Когато ние вземем и направим един прав канал, ама като конец – не мърда милиметър вляво или вдясно, ние нарушаваме Екоравновесието. Толкова много го нарушаваме, че то се нарушава в целия район и мога да кажа и в цялата страна. Да не говоря, че за целия континент пак има значение, защото и най–дребното нещо почва да расте.
То има една формула за това растене Космическо, което е. Значи

както расте малкото добро и малкото пламъче в крайна сметка става слънце. Така и малкото не добро расте. ТОВА Е ПРИНЦИП НА ВСЕЛЕНАТА – ВСИЧКО РАСТЕ!

И започва да обхваща все по-големи и все по-големи пространства. Ето защо казвам, че когато скъсам една тревичка, а не е трябвало да я скъсам, Вселената леко се заклаща и вика:  „Ей, един малоумник на Земята скъса едно живо същество, а не трябваше да го прави“. Цвете или тревичка, а да не говоря ако убия някакво живо същество, което вече е мобилно, което движи. Това е абсолютно живо същество! Растенията също са живи, плашат се, но имат само известно усещане, ако го скъсаш. То не е болка, не е изразено по тоя начин, не е тоя стрес, не е това страдание, което е на червея, когато /някога и аз/ го нанизвах на хубавата кукичка – американски тип. Да нанижеш червея от към главата. БОЖЕ, какви грехове съм имал без да знам. И мислех, че са нормални.

И така достигаме до някои от тези грехове. Те са 123. Аз ще прочета само няколко. 

Примерно грях №3 /номерирал съм ги/. Да се молиш и контактуваш със сили, които не познаваш!

№4 Да не си признателен и искрено благодарен на ТВОРЕЦА и да не Му отдаваш Славата и Възхвалата, които ТОЙ заслужава!

№5  Да не осъзнаваш, да не уважаваш и да не благодариш за всички блага – духовни и материални – с които Небето, непрекъснато ни дарява!

ЕТО ЕДИН ДОСТА ГОЛЯМ ГРЯХ И ТОЙ Е НАПРАВО НЕПРОСТИМ. №9 Да призоваваш ВСЕЛЕНСКИЯ РАЗУМ  за свидетел и помощник в порочни, тъмни и безобразни дела!

№10 Да проклинаш някого и да използваш Божието Име! /това проклинане е много тежко и много опасно/

Ето и още едно за клетвата. №14 Да се кълнеш в каквото и да е, особено в лъжа и клевета!

А ето и едно, за което много добре хората трябва да се замислят, особено които са свързани с материята и мислят, че материята е по–важна от Духа. Няма такива работи! Американският синдром е да впряга каруцата пред коня. т.е. материята да слага и да говори непрекъснато за нея, че е чудесно нещо и Духовността някак изостава по принцип там, не само отвъд океана, и някъде може би и на Запад, а може би и на Изток, не знам. Ето какво пише тука.:

№16 Да си мислиш, че земните институции, органи и организации – държавни, частни, политически, индустриални, религиозни, духовни, военни и прочие – са нещо повече от Великото Всемирно Съзнание и от Живота, и да ги почиташ повече от Духа!

Така, те са наистина доста. Мога да прочета. № 52 Да склоняваш момичета и жени към проституция!

№53 Да изнасилваш!

№55 Да осъществяваш сексуални връзки с човек от същия пол, сексуални връзки с животни, да си в еднополов брак, да го одобряваш или да участваш в осъществяването му!
Разбира се, аз да кажа съм властимащ и ние приемаме решение да признаем, че еднополовите могат да се женят. Всичко е свобода. Че има, така да се каже, зоофили – много любители на животните…
И аз обичам животните и ги пазя, няма да посегна – не искам да бъдат измъчвани, не искам да получат стрес, защото когато спрях риболова – да не говоря и за лова. Рибите, които ги хващах, както повечето риболовци аз целувах рибата и я пусках във водата. Ама, да те изтеглят с един ченгел и после с една целувка да изтрият тоя стрес от тебе?
Е, няма да стане! Само Светия може да го изтрие, но той няма да си позволи да изтегли с ченгел едно живо същество и после да го целуне. Той чисто и просто няма да направи тоя грях! Ето това е разликата!
И така, значи, аз примерно съм нормален човек /колко има нормални на Земното кълбо не искам да говоря, защото и аз не съм, щом съм на земята/ и съм законодател и подписвам тоя закон. И какво си мисля – това е демокрация. Щом искат, да го правят! Е! Моментално този хубав грях, който е много тежък, хоп ти се пише не само на гърба , но ти натежава и на продължението на гърба, защото там почват да те бият. Дори, само да имаш – виж 57

№57 Да имаш прелюбодейни, развратни, блудни похотливи мисли, чувства, думи и дела!

След като преминем 123–те гряха. Човек, ако наистина ги чете всеки ден 42 дена, ако много е пушил / не, че съм писал, че тютюнопушенето е грях. То е грешка, защото правиш на себе си не добро./ ЗНАЧИ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ГРЯХ И ГРЕШКА Е СЛЕДНАТА:
Когато от теб зависи и на много други хора правиш не добри неща, това е грях. Примерно аз съм кмет и спирам на един квартал водата нарочно, защото там има един – мразим се с него. И непрекъснато им спирам водата. В тоя квартал на селото живеят 1000 човека или 2000 и ти правиш лошо на тях. Това е абсолютен грях! Пише ти се!
Ако само всяка вечер се напиваш, кмет си, вярно и се напиваш, ама ти повреждаш себе си. Но ако отиваш пиян на работа и не можеш да си свършиш работата, това е грях. Но ако пиеш само за себе си вечерно време и се напиваш, повреждаш само себе си – това е грешка.
Просто да се знае. Така и продължаваме нататък. Ето, тука съм писал и за търговците, и за крадците, за всичко има. Достигаме до следващият раздел който е :

НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ–ДУХОВНО И МАТЕРИАЛНО-ХРАНИТЕЛНИ НАПЪТСТВИЯ
Това е важен раздел, според мене. Тъй като една Източна-Будистка или Хиндуистка поговорка казва: „Ние сме това, което ядем..!“ Това е наистина така, защото от храната, когато често употребяваме една и съща храна, ние получаваме едни и същи качества. Аз не искам никого да направя нито вегетарианец, нито веган. Опазил ме БОГ.  Обаче искам да кажа, че месото винаги дава агресия и ставаш хищник, ама без да искаш. И получаваш същите качества – ако ядеш много свинско, ставаш прасенце. Да! Ако ядеш много риба, как да кажа, започваш да ставаш като рибката. Сега, от една страна, има добро качество – ще започнеш да мълчиш, от друга … имаш по–малко мозък – рибата има по-малко мозък, тя живее е в друга среда. Много мозък там не и трябва.
Значи яж месо, но бъди истински ЧОВЕК! Аз познавах човек, който не боледуваше от нищо цял живот, на осемдесет и няколко години беше. Хапваше умерено месо, пиеше си алкохол и то силен, обаче беше такава чиста душа и обичаше всичките. Това е МОРАЛ! Храната – Исус сам казва: „Не гледайте, не е чак толкова важно, което влиза в устата ви, а какво излиза от нея“. Той е искал да каже какво излиза от вас – изобщо, не само от устата. И от мислите, и от думи, и от постъпки, и от чувства, разбира се. 

И така. Ето тука има нещо написано за вкусовете, защото е кратко ще го прочета. Основни вкусове, улавяни от нормалните човешки рецептори – сладък, горчив, солен, кисел, лют, тръпчив, блудкав, комбиниран, трудноопреодолим, неопределим. Десет са. За всеки вкус ще кажа какво действие има.
Сладкият вкус има охлаждащо действие. Той е комбинация на великите елементи Земя + Вода.
Горчивият вкус също охлажда. Той е единствената и изключителна комбинация Въздух + Етер
Соленият вкус има затоплящ ефект. Той отговаря на елементите Вода + Огън.
Киселият вкус затопля. Той е комбинация на Земя + Огън.
Лютивият вкус също затопля. Той е комбинация на Огън + Въздух.
Тръпчивият (стипчив) вкус определено охлажда. Той е комбинация между елементите Въздух и Земя.

По-натам има разни подробности и накрая стигаме до – СПИСЪК НА НЯКОИ ХРАНИ И КАКВИ КАЧЕСТВА НА ЧОВЕШКИЯ ХАРАКТЕР ( Добродетели или нисши страсти, пороци ) изграждат у индивида. Значи храната може да ти изгради порок, както примерно месото – ставаш така някак по–агресивен. Ставаш по–насилник. 

Тука за маслото може да се каже, кашкавал, сирене….
Сирене – вкус сладък и солен. Подпомага физическата работоспособност, носи миролюбивост, жизнерадостност, уравновесеност и добродушие. Казани са основните неща.

За маслата има…, мога да ви кажа за едно масло:

Кокосово масло – вкус сладък. Успокоява до меланхолизъм, уеднаквява нещата, замъглява съзнанието до безразличие, бездушие и пълна апатия! Това е, разбира се, при прекалена употреба. Всяка една прекаленост не е добра, иначе можеш да го употребяваш от време на време нормално.

Царевично масло – вкус – сладък, сладко – тръпчив. То затопля организма. Води до разширяване на съзнанието, умение да живееш в колектив, грижа за другите, взаимопомощ, активност, благоразумие, мъдрост, трудолюбие, постоянство, търпение…!

Има шафраново масло, слънчогледово, синапово и т.н. сусамово, което е изключително добро.

Зърнените култури – пшеница, ръж, ечемик, но я да видим – стигаме до царевицата и ориза. Може и за пшеницата да кажем – така, хайде да я прочетем, защото тя е основна култура за бялата раса, разбира се, но се употребява в целият свят сега.

Пшеница – вкус – сладък. Зърното на цялостния земен живот – връзката на Материята с Духа – Ин и Ян равновесието. Небесен дар за бялата арийска раса. Пшеницата изгражда Мъдрост, Целенасоченост и Устременост, възпитава Вяра, Надежда и Любов, избистря чувствата на Справедливост, Благодарност, Милосърдие, Непретенциозност и Скромност, граничеща със Свенливост.
„Не само с хляб ще живее човекът, но и с Всяко Слово Божие!“ – казва Спасителят. Следователно „Никой и нищо не е по-голямо от хляба“ освен БОГ и НЕГОВОТО СЛОВО!

Истинската пшеница, това е дивото жито – древният лимец!
ЖИ -ТО: Жи е най-чудесната сричка – за Съзнание – за живот.
Жи, Ци, Чи. ЖИ – В – ОТ! Вот на ЖИВОТА!
По.хубава от тая Трако-Българска дума аз не знам на Земното кълбо.
Така стигаме до царевицата.

Царевица – вкус – сладък. От тука е разселена, но е останала в Америка, пренесли са я Траките преди 5-6 хиляди години и след това се е върнала когато Колумб, Магелан и Америко Веспучи откриват Америка и донасят освен царевицата и доматите, и ред други неща, като мислят, че са американски. Е, съжалявам, те не са американски – те са тракийски. Така, царевицата има вкус сладък. Изключително благородно растение. Названието и съдържа дума „цар“ – защото е от царски растителен произход. Изгражда и затвърждава следните качества на човешкия характер – Постоянство, Търпение, Търпимост, Трудолюбие, Смирение, Упоритост, Колективизъм, Активност и Безкористност. Тя е един от най-големите носители на органично злато, необходимо за хората, които са го загубили при еволюцията си. Органичното злато на царевицата е леко усвояемо от всеки организъм. Ще ви кажа, че когато човек изглежда по-мургав и по-тъмен, казват, че много се е пекъл на слънцето. Ами защо не е приел достатъчно органично злато? Напротив, белият човек може да се каже, че е имал достатъчно органично злато, но сега много от белите хора със своите неразумни, неморални действия са го загубили. Ако станеш морален, си го наваксваш. 

Ориз – вкус – сладък. Учи на подчинителност към лидер, религия, идея, затова наистина е много разпространен. Държи само строго определена будност на съзнанието, обикновено от внушени неща! Липса на индивидуалност и творческо вдъхновение. /Докато пшеницата е точно обратното./ Изгражда качества на Миролюбивост, Търпимост, Трудолюбивост, Въздържаност и Доволност от постигнатото.

Сега ще прочета и за Просото – вкус – сладък. Необходимо е да се възвърне древният престиж на това зърно. То е храна на Смирението и Прошката, на пълната непретенциозност и задоволство от всичко и всички. Възпитава в човеколюбие и природолюбие, в издръжливост и скромност. Редовната консумация на просо има изключителен, оздравителен ефект не само на физическото тяло, но и на духовен план – оздравява ти Духовните тела. 

Така, след това имаме някои ЗЕЛЕНЧУЦИ – захарно цвекло, броколи, репички, маруля, домати, спанак. 

Тиквички – вкус – сладко-тръпчив. Зациклят съзнанието, водят до потъване в гъстата материя и затрудняват работата на Добродетелите. В замяна на това дават сила и издръжливост за физическа работа.

Краставицата има вкус сладък и сладко-тръпчив. Дава сърдечност в отношенията. Снабдява организма с пречистена жива органична вода. Изгражда добри качества у човека, необходими му най-вече за неговото съществуване на физическо ниво. Държат го обаче доста далече от духовното.

Домати – вкус – сладък. Те са повече плод отколкото зеленчук. Създават настроение у човека, специфично спокойствие и сигурност, водят до искреност и сърдечност, до компромис и разбирателство. Те са връзка между материалния и духовния свят.

Картофите – вкус сладък и тръпчив, солен. Правят великолепен колективизъм, но само в материален физически аспект. Държат съзнанието доста далече от Духа. Дават свободомислие, но в рамките на един тривиален колектив – трудов, семеен, приятелски, религиозен, военен, партиен и прочие. Засилват човешката активност, приспособимост и користолюбие. Ядеш картофи – искаш да си на далавера. Иначе са прекрасни и аз също ги консумирам много, и ги обичам.

Лук – вкус – лютив. Стимулира човека за физически дела. Води до авторитетност, но понякога до авторитарност и войнолюбивост. Дава Смелост, Жизнерадостност и желание за трудови подвизи. Човек наистина, който консумира редовно лук, така извира от него енергия на физическо ниво, иска да работи повече и повече.

Ще прочета и за тиквата, защото е интересно за нея.

Тиква – вкус – сладък. Тя е повече плод отколкото зеленчук. Расте ниско, но е достойна за уважение. Изгражда качества на Скромност, Смирение, Непретенциозност, Толерантност, Търпимост и Уважение. Тиквата има много ниска калоричност – тука не съм писал, но тя има само 200 калории, но много високо съдържание на (органично) злато. По този показател надминава пъпеша, дюлята, прасковата, кайсията, като се нарежда наравно с райската ябълка и кехлибареното десертно грозде. Тиквата е изключителен плод, който много го уважавам и го обичам, и докато има тикви си ги хапвам с удоволствие.

Ябълката е изключително нещо и гроздето. Сега мога да прочета и за ябълката и за гроздето, и спираме.

Ябълка – вкус – сладък и тръпчив. Тя хармонизира личността. Заедно с гроздето е най-висшия и най-съвършения плод на Планетата. Тя е баланса между ИН и ЯН. Прави идеална връзка между реалното и нереалното, между земното и космическото. Ябълката е Божествения плод, който прави Мира и Хармонията между и във Вселените, каквато е ролята и на розата между цветята. Затова розата е царицата на цветята. Има космическа форма и в нея са съчетани всички човешки Добродетели – от Благородството и Благоразумието до Пожертвователността. Ябълката съдържа целият списък, който ви прочетох с 42 Добродетелства.

Ето и Гроздето, което е изключително.  Вкус – сладък, леко кисел, тръпчив. Повишава неимоверно връзката с Духа. Пълни човека с Божествена Светлина и Енергия. Има всички човешки Добродетели – от безкористния Колективизъм до Саможертвата. Най-съвършения плод на земята, заедно с ябълката. Ябълката е носител на Жизнения Код на Женския Принцип – внася Мир, Хармония, Любов, Чистота, Милосърдие, Отговорност и Жертвеготовност. Гроздето е съвкупност от Двата Принципа. То расте на стъбло, наречено лоза. Гроздът е символ на Духовната Космическа Общност, често наричана Духовна Верига. Тази Общност винаги колективно еволюира към Съвършенство. Това е моделът на Вселенския Принцип за сродни души.
Душите слизат на земята на групи от една Духовна Верига (грозд). И тези групи имат различна численост. Те се пръскат из целия свят. Всяка душа от тези групи можем да оприличим като гроздово зърно от един грозд . Гроздето изравнява потенциалите, хармонизира Мъжкия и Женския Принцип – енергиите Ин и Ян.  И го прави съвършено. То е било основна храна и напитка на първоапостолните аватари, преди да започне да ферментира. Гроздето има небесен произход, както пшеницата (лимеца) и пчелния мед.

Смокиня, круша и т.н., няма да чета повече, за да не удължавам нещата. Има още един раздел, който, разбира се ще кажа няколко думи и за него. 

Така, това е десет реда от Свитъкът Океана – тъй нареченият „Атлантски свитък“ датиращ около четиридесет и две – тридесет и шест хиляди години Преди ХРИСТА.

Само ще прочета няколко реда от него, аз веднъж съм го чел и освен това съм го тълкувал.

ВОДАТА Е ОГЪН! ОГЪНЯТ Е ВОДА!
БЪДЕЩЕТО НЕ Е НА СКАЛАТА, ПРЪСТТА И ПЯСЪКА?!
БЪДЕЩЕТО СЕГА Е ВОДА! УТРЕ Е ВЪЗДУХ!
БЪДЕЩЕТО ПОСЛЕ Е ОГЪН!
ОТ ВЕКА ДО ВЕКА!

Сега на всички вече е ясно, че дойде това бъдеще на Огъня.

ГОВОРЯ ВИ АЗ! ДУХЪТ НА ВСИЧКО И ВСИЧКИ!
ОТГОРЕ МЕ ВИЖДАТ!
ОТДОЛУ НЕ МЕ ВИЖДАТ!
ОЩЕ ПО-НАДОЛУ САМО МЕ УСЕЩАТ!
ПРИ ВАС ТЕЖЕСТТА НА ЕДНАТА СТРАНА ВИНАГИ Е ПО-ГОЛЯМА!

Има предвид везната на живота винаги е по-голяма . Това е в земната материя, много рядко могат да се уеднаквят.

ДОЛНОТО НИКОГА НЕ Е РАВНО НА ГОРНОТО!
А МУ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ!
РЪКАТА Е ПО-СЪВЪРШЕНА ОТ КРИЛОТО,

НО ТО Е ЛЕКО И САМО СЕ ВДИГА НАГОРЕ!

ЗЕМЯ, ВОДА, ВЪЗДУХ – БЕЗ ОГЪН – СА НИЩО
– КАКТО ПТИЦАТА НЕ Е ПТИЦА БЕЗ ПЕРА И ВЪЗДУХ!

Пояснявам Земя, Вода, Въздух – тези прекрасни елементи, значи материя на физическо ниво – без Огън, Без ДУХ са нищо. Разбрахте ме!
По нататък, често казват така.

АЗ ДУХЪТ – ВИ ГОВОРЯ!!!
ОТГОРЕ МЕ ВИЖДАТ!
ОТДОЛУ ИМА ОБЛАЦИ И МЪГЛА …

Това е чрез човешкото съзнание долу.

ОНЕЗИ НА ДВОРА НЕ МОГАТ ДА ВИДЯТ
КАКВО СТАВА В КЪЩАТА?!
ОНЕЗИ, В КЪЩАТА, НЕ МОГАТ ДА ВИДЯТ
КАКВО СТАВА В ДВОРА!?

Кои са в къщата? Онези в двора са хората, които вървят по духовния път, но САМО още вървят – те са излезли от къщата. Трябва да излязат и от двора, за да видят едновременно какво има и в къщата, и в двора. А онези в къщата са още в кафеза, в капна, в аквариума. Те са в килията, те не са излезли – това са неосъзнатите съзнания.

Ето какво пише:

ВЪРВИ, ВЪРВИ, ВЪРВИ! ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЛЕТИ!
ВСИЧКИ СТЕ ДУХОВЕ!
ЕДНИ СЛИЗАТ, ДРУГИ СЕ КАЧВАТ!

Прескачам малко и казвам:

ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЛЕТИ!
СЛЪНЦЕТО ЗАЛЯЗВА ПО СРЕДАТА НА НЕБЕТО!
ТИШИНАТА Е ПРЕД ОЧИТЕ МУ!
ДЪРВЕТАТА СЪЩО ПЪТУВАТ!
И СЕ ОГЪВАТ!
ПОСОКАТА Е КЪМ ЗАЛЕЗА,
НО ЩЕ ДОЛЕТИ ИЗГРЕВЪТ!!!
КЪСИ ПЪТИЩА – ВИСОКИ ПЪТИЩА!
ДЪЛГИ ПЪТИЩА – НИСКИ ПЪТИЩА!
МЕЖДУ ТЯХ САМО ПТИЦИ!

Така, най напред казва ТИ ЛЕТИ! ЛЕТИ! ЛЕТИ!
След това вече ТИ ВЪРВИ! ВЪРВИ! ВЪРВИ!
И накрая казва и трите неща ДУХЪТ.

ТИ ЛЕТИ! ЛЕТИ! ЛЕТИ!
ТИ ВЪРВИ! ВЪРВИ! ВЪРВИ!
И накрая казва ПЛУВАЙ! ПЛУВАЙ! ПЛУВАЙ!

СКАЛАТА ПОДПИРА НЕБЕТО, НЕ СИПЕЯТ!
ЛЕТИ! ЛЕТИ! ЛЕТИ!
ВСИЧКО Е НАПРАВЕНО И НЕ НАПРАВЕНО!
ЗЕМЯТА Е СЕСТРАТА НА НЕБЕТО
И ДВАМАТА ВЪРВЯТ ЗАЕДНО!

АКО ОБЕЩАВАШ,  ГО НАПРАВИ!
САМО ТАКА СИ ДУХ ОТ МОЯ ДУХ!
И ТАКА ВЪРВИМ ЕДИН ДО ДРУГ!
СВЕТКАВИЦА ДО СВЕТКАВИЦА!
СИЛА ДО СИЛА!


ИЗХОДИ ТРИ ЗЕМИ!
ПРЕПЛУВАЙ ТРИ МОРЕТА!
ПРЕЛЕТИ ТРИ НЕБЕСА!
САМО ТАКА ЩЕ СИ С МЕНЕ!

Но, за да направиш това – кой обещава и го изпълнява?
Само човекът, който е абсолютно изпълнен с ДУХ.
Това Е! Той ще си даде живота!

Когато слиза аватара тука, той си дава живота и си го влага във всичко. Ако сега започне отвън да прекопава градинката или да прави ей там една обикновена супа, или да реже, за всяка една работа той си е заложил живота – не по-малко. Другият човек, залага нещо, ама какво залага?! Може да се убоде, може да се пореже от ножа – залага нещо дребно. Някакво нараняване, нещо дребно от себе си, залага един лев, пет лева и т.н.. Истинските Божии Синове от най-дребната работа до най-едрата – Да го разпънат! Да го изгорят на кладата! Да го пратят на ешафода! И да го качат на бесилото! От едното – до другото! Значи може да прави Вселенска Революция и Еволюция – той залага живота си, /това е голямо нещо /. Може да прави супа и пак залага живота си! ТОВА Е РАЗЛИКАТА! И хората не могат да го проумеят още!

Така, добре ето какво казва накрая ВЕЛИКИЯТ ДУХ!

КАТО ВЪРВИШ НАЙ-ДОБРЕ МИСЛИШ!
ПО-ГОЛЯМА ВЕЧНОСТ ОТ ДНЕШНИЯТ ДЕН НЯМА!

ГОВОРЯ АЗ – ЛЮБОВТА!!!
ВИДЕЛИНАТА НА СВЕТА!!!
ЖИВОТЪТ НА СВЕТА!!!
ИСТИНАТА НА СВЕТА!!!
МЪДРОСТТА НА СВЕТА!!!
ПЪТЯТ НА СВЕТА!!!

ВРЕМЕТО ДОЙДЕ!!!
ОТ ИЗТОК И ЗАПАД, ОТ СЕВЕР И ЮГ ЩЕ ДОЛЕТЯТ ТРИ ВИХЪРА!
ЩЕ СЕ РАЗГЪРНАТ ОТ ЗАПАД НА ИЗТОК И ОТ ЮГ НА СЕВЕР!
МЕЖДУ ТЯХ ЩЕ Е ТИШИНАТА НА ИЗБРАНИТЕ! 

Значи кой ще се спаси?!

ЧУКЪТ Е ВДИГНАТ НАД НАКОВАЛНЯТА!
И ПЪРВО ЩЕ УДАРИ ДАЛЕЧНИТЕ КРАИЩА НА ЗАПАДА И ЮГА.
ДЪЛБАЙ, ЧОВЕЧЕ?! ДВЕ СТЪПАЛА НАДОЛУ! ТРЕТОТО ЩЕ ИЗДЪРЖИ!
КОЙТО СТЪПИ НА НЕГО, ЩЕ ПОЕМЕ НАГОРЕ!
ЧЕТВЪРТОТО Е САМОТА И МРАК!
НЕБЕТО НЯМА ЪГЛИ, НЕ МОЖЕШ ДА СЕ СКРИЕШ В ТЯХ.
И ДА ИЗЧАКАШ БУРЯТА!
ТРИ РЕКИ ЩЕ ДОТЕКАТ И ЧАК ТОГАВА
ЩЕ СИ ТРЪГНАТ ТРИТЕ ВИХЪРА..!

Сега , няма да тълкувам какво са трите реки. Но трите реки са три много големи Добродетелства, които човек трябва да развие у себе си и масово от хората. Повече от 50% да кажем от човечеството вече трябва да има тези ДОБРОДЕТЕЛИ и тогава катаклизмите ще спрат! Виж колко е просто – над 50%, може би СВЕТЛАТА СИЛА ДА ПОИСКА и 90, ама аз смятам, че 50-51% вече ще отпуснат тука юздата! 

ТВОЯТА МОЛИТВА Е ТВОЯТ ПОКРИВ,
ТВОЯТ ОСТРОВ, ТВОЯТАЗВЕЗДА!
ИЗКАЧВАШ БАВНО ПЛАНИНАТА!

Планината е Спасението.

ХВАЩАЙ СЕ ЗА ЗДРАВИТЕ КЛОНИ, тоест за ДУХА
НЕ ЗА ТРЕВАТА! Тревата е МАТЕРИЯТА

ВЪРВИ! ВЪРВИ! ВЪРВИ!
ЛЕТИ! ЛЕТИ! ЛЕТИ!
ПЛУВАЙ! ПЛУВАЙ! ПЛУВАЙ!

Само ще прочета края и всеки да мисли. Ако не му е ясно, да ме пита. Така, ето какво. Мракът ще стане Светлина…

ИЗПРАЩАМ ТИ ТРИ ПЪТЯ, ЗА ДА ХОДИШ ПО ТЯХ КЪМ НЕБЕТО!
НЕ СЕ ПЛАШИ!
НЕ СЕ СТРЯСКАЙ!
НЕ СЕ СЪМНЯВАЙ!
НЕ СЕ КОЛЕБАЙ!

ВЗЕМИ ЕДИН ТОВАР МЪДРОСТ! Значи, знания много не ти трябват.
ВЗЕМИ ДВА ТОВАРА ИСТИНА!
ВЗЕМИ ТРИ ТОВАРА ЛЮБОВ!

ТОГАВА АЗ ЩЕ ТИ СЕ ЯВЯ И АЗ ЩЕ ГИ НОСЯ!!!

Това са вече помъдрелия Човек, истинния Човек и Човека на Любовта и тогава вече, когато достигнеш тая АБСОЛЮТНА ПРАВЕДНОСТ, ГОСПОД ще носи целия твой товар и тебе ще те вземе на гръб да те носи!

А ТИ ЛЕКО ЩЕ ИЗКАЧВАШ СТЪЛБАТА!
МИНА ВРЕМЕТО НА МНОГОТО ПЪТИЩА!
ИМА САМО ЕДИН – НАГОРЕ – КЪМ МЕНЕ!!!
ЩЕ ПРИЕМА САМО ДОБРИТЕ ГОСПОДАРИ!
ЗЛИЯТ ГОСПОДАР Е ВИНАГИ РОБ!

НАЗАД Е МАЛКОТО!!! НАПРЕД Е МНОГОТО!!!
ВЪРВИ! ВЪРВИ! ВЪРВИ! НЕ СПИРАЙ!
АКО СПРЕШ – ГУБИШ ВСИЧКО ОСВЕМ МРАКА!!!
АКО ВЪРВИШ, МРАКЪТ ЩЕ СТАНЕ СВЕТЛИНА!!! Рано или късно – аз го казвам.

И НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ Е САМО ПОДНОЖИЕ НА НЕБЕТО!
ЕСЕННИТЕ ЯТА ЛЕТЯТ НА ЮГ!
ЕСЕННОТО ЛИСТО СЪЩО ЛЕТИ, НО НЕ ЗНАЕ КЪДЕ ОТИВА!
БЕЗ МЕНЕ СИ ЕСЕНЕН ЛИСТ, НОСЕН ОТ ВЯТЪРА…!
С МЕНЕ СИ И ПТИЦА, И ПОЛЕТ, И ЮГ И ВЯТЪР…!
НЕ СЕ ОТДЕЛЯЙ ОТ ЯТОТО!
КРИЛО ДО КРИЛО!
СЪРЦЕ ДО СЪРЦЕ!
ДЪХ ДО ДЪХ!

Без колектив, сам ако искаш да се спасяваш, ще се спасиш следващият път. Не става, егоистите не могат да се спасят.

ПЪТЯТ Е ЛЕК!
НЕ ВЛИЗАЙ В ДОМ, КЪДЕТО НЕ ТЕ КАНЯТ!
ДУШАТА НЕ ТЪРПИ СТЕНИ, ЪГЛИ, ПОКРИВИ!
ОСТАВИ Я ДА БРОДИ НАОКОЛО И ДА МЕЧТАЕ ЗА ПОЛЕТ…!

Точно това казва – да премахнеш земните вериги, т.е. веригата на материята, която те обвива отвсякъде. 

ДУШАТА НЕ ТЪРПИ СТЕНИ, ЪГЛИ, ПОКРИВИ! Да я затвориш някъде.
ОСТАВИ Я ДА БРОДИ НАОКОЛО И ДА МЕЧТАЕ ЗА ПОЛЕТ…!

ПО-МАЛКОТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ВИНАГИ В ПО-ГОЛЯМО!
СУШАТА, МОРЕТО И НЕБЕТО ПЪТУВАТ ЗАЕДНО!
ТЕ СА ТВОЯТ КОРАБ!
НО, ЗА ДА ИМ СТАНЕШ КАПИТАН,
ПОВЯРВАЙ,
ЧЕ ОТ ХОРИЗОНТ ДО ХОРИЗОНТ
С Ъ М  С А М О  А З – В Е Л И К И Я Т  Д У Х
Т В О Я Т  Б О Г !!!

ТОВА Е ЖИВОТЪТ! C’est la Vie

Тука е всичко! Това е книжка за Безсмъртния Живот и как трябва да се преобразуваме ние фазово самите и да помогнем на Голямото Преобразуване. То се мъчи да направи нещо с нас и ние го усещаме, но не искаме да му се подчиним.
Затова човек, докато не се научи на СМИРЕНИЕ /и казано директно/, на подчинителност, освен това и на търпимост, толерантност и на ВСЕОПРОЩЕНИЕ, ДА ПРОЩАВА НА ВСИЧКИ, няма да може да върви по пътя и ще се върти на едно място. И ако така е решил, това е неговата воля – добре, и така е добре.
Нали знаеш какво пише в една траурна агенция, зад бюрото на шефа има следния надпис:
„Който си замине щастлив – добре, който си замине нещастен – пак добре.“ Т.е. за траурната агенция е винаги добре. Това е искал да каже тоя хубав надпис над главата на шефа в една агенция за покойници. 

И аз съм си го запомнил, и аз казвам същото. Който си замине праведен – добре, който си замине неправеден – пак добре! Какво да се прави? Това е.
Значи благодаря, че имах възможност да кажа това за тази хубава книжка „ЗВЕЗДНА РОСА“.
Това наистина е Роса, която оросява. А дори и всеки ден едно цвете да бъде оросявано, то няма да изсъхне, то ще пие роса. А Звездната Роса е чудесно нещо.
Благодаря!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview